Post entry

JM bygg - analysskiss

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

JM 73,25 kr

JM kan mycket väl stå inför långsiktig kurskorrigering, men just nu tycks bolaget fullvärderat.
Vinst/aktie var (ca)
2005: 39 kronor/aktie
2006: 17 kr/aktie
2007: 19 kr/aktie
2008: 10 kr

Estimerat innevarande år ligger kring 3-4 kronor/aktie. Vid rapporten får vi klarhet i om uppskattningen håller.

Om man sätter årets vinst som en "normalvinst" så är bolaget fullvärderat. Men tror man att bolages normalvinst framåt ligger kring 20 kronor, så är JM lågt värderade.

En grov analysansats skulle kunna se ut så här:

a) det finns ett stort behov av bostäder. Denna efterfrågan är uppdämnd. Hotet ligger i att lågkonjunkturen kan dra ut på tiden.

b) räntorna är låga. Om de håller sig låga så gynnar detta bostadsmarknaden på sikt. Hotet här ligger i att räntorna kan höjas.

c) JM:s genomsnittliga vinst ligger på 948 miljoner för de senaste 6 åren, det vill säga 9,77 kr per aktie. Det innebär att JM för närvarande värderas till 7,4 gånger den historiska vinsten.

d) Kursen är ca 30% av hur det såg ut före raset. I Juni 2007 tangerade aktiekursen 250 kr. Jämför detta med nuvarande aktiekurs på 72 kr.

e) Håll ögonen på hur det går för andra byggföretag. Någon har nyligen pratat med en byggare på en annan stor firma och han upplevde att det börjat lossna...fler projekt började planeras.

Kursuppgången har varit kraftig, de senaste dagarna. Rådet blir att invänta en rekyl, om man vill spekulera i en långsiktig kurskorrigering.

..

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?