Post entry

Janssen utvärderar Ziccum!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ziccum som utvecklar temperaturstabila beredningsformer av befintliga vaccin står inför sitt kommersiella genombrott, där nya data från samarbetet med Janssen, just nu analyseras och utvärderas. kassan välfylld på 37 miljoner efter H1, och räcker över Q3-Q4 2023 med nuvarande burnrate. BV 66 miljoner 29/8.

Ziccum utvecklar nya beredningsformer av befintliga vacciner genom sin världsunika patenterade teknik LaminarPace, ökar stabiliteten och livslängden på vaccinet. Genom att torka flytande biologiskt material till torrt pulver, kan den kostsamma kylkedjan elimineras samtidigt som man spar både kostnader i investeringar och tillverkning. Innan vaccinet ska administreras blandas pulvervaccinet med vätska och injiceras på samma vis som ett vaccin i flytande form.

Ziccum har redan samarbete med bla. Janssen, vars moderbolag är Johnson & Johnson, världens största läkemedelsföretag, där man visat att den biologiska aktiviteten efter lufttorkning, kvarstår under lång tid efter förvaring i +40 grader, se nedan!

Den 16 december presenterade Ziccum Proof of Concept-data som bekräftade att bolagets teknologi kan användas för att producera temperaturstabilt pulvervaccin för fyra större vaccinplattformar där Jansen är inkluderat; Protein Subunits (PS), Viral Vectors (VV), Inactivated Virus (IV) och Virus Like Particles (VLP). I dagsläget används någon av dessa fyra plattformar för 70% av de godkända Covid-19 vaccinerna på marknaden. Ziccum arbetar med att ta fram motsvarande data för vaccinplattformen mRNA

 "Thermostability results indicate that dry powder vaccines formulated using LaminarPace could comfortably meet the WHO CTC (Control Temperate Chain) requirement of being able to tolerate temperatures at 40°C for three days (or outperform it)"

Samarbetet med Janssen visade på så bra resultat, att man förlängde samarbetsavtalet. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar. I slutet av juni skickades det lufttorkade materialet till Janssen för utvärdering. Här ligger ett licensavtal I korten vilket skulle betyda kommersiellt genombrott för Ziccum. Då det redan gått 2 månader, kan resultat komma omgående, men lika gärna dröja en månad till.

Ziccum har pågående studier för att erhålla Proof Of Concept även på mRNA plattformen. Visar det sig att LaminarPace presterar bra resultat även där, öppnas möjlighet att tex lufttorka covidvaccin från Pfizer/BioNTech och Moderna. De vaccinerna är mest beroende av en fungerande kylkedja då de måste förvaras i minus 70 grader i nuvarande beredningsform.

Resultat avseende mRNA studierna var kommunicerat att presenteras under H1 2022. Då vi redan passerat H1 är Q3 mer rimligt.

DATA BEKRÄFTAR LUFTTORKNINGSTEKNOLOGI I COVID-19-VACCIN | Placera (avanza.se)

Det finns således stora besparingar att göra i tillverkningen av vacciner samtidigt som nya marknader öppnas där man tidigare haft svårt att nå ut med vacciner pga. kylkedjan, där tex Afrika är en stor marknad.

Skulle Ziccum erhålla POC på alla ovan nämnda plattformar, kan det sätta press på konkurrenterna att bli först ut med tekniken. Således ligger inte bara licensavtal I korten, de kan även bli en uppköpskandidat.

Samarbeten

Ziccum har ett antal samarbeten som av konfidentiella skäl inte är offentliggjorda. Det vi vet är att det handlar om två stora läkemedelsföretag, där Janssen är ett av dom. Det andra är okänt men vi vet att det är ett företag med mRNA/LNP platform, vilket Pfizer/BioNTech och Moderna jobbar med.

Man har även ett samarbete med ett internationellt forskningsbolag inom vacciner som jobbar med protein subunit plattformen. Där finns covidvaccinet från Novavax.

"The company has streamlined its project portfolio down to three high-value ongoing feasibility and evaluation studies - two with leading pharma corporations, and one with a major research institute in vaccination in the Nordic region"

Man skall dock veta att tekniken är generellt applicerbar och ej knuten till covidvaccin.

Significant events during Q2 (April-June)

Ziccum AB has significantly expanded its lab facilities and capabilities, particularly in the area of mRNA/LNP. Strategic investments include a new cell lab and a system for manufacturing and evaluating dry formulations of mRNA/LNP materials. On June 22, the company informed that the installation of the new cell lab was completed, enabling in-house in vitro research.

On June 3, it was announced that Ziccum has extended an ongoing pilot evaluation study agreement with a leading pharmaceutical corporation following the completion of the latest stage of the project.

On May 9 Ann Gidner took office as new CEO. Ann has 25+ years of experience from Life Science management internationally, with a significant track record in strategic development, focused leadship, deal making and sales growth. Generating steep growth in leading, international Pharma CDMO corporations took her to senior global positions in the US and Germany. She has also been leading internationalization of mid-sized Life Science companies in Sweden and Germany, as well as building up Pharma technology licencing internationally. Recent years have given experience from CEO and Board positions in listed Swedish Life Science start-ups.

Ziccum has been elected onto the Technical Activities Committee of the US National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals (NIIMBL). NIIMBL, co-funded by the US Department of Commerce, funds and initiates a wide range of public-private research projects throughout the US.

On May 6, the Board of Ziccum published the decision to officially change the company’s language to English for all external communications. 

The current LAPA system is the fourth generation in development. On April 27, Ziccum informed about the selected key targeted technology developments of the LaminarPace system - some underway, and some recently completed:

Marknad

Ziccum fokuserar på att applicera LaminarPace-teknologin på redan godkända vaccin, alternativt på vaccin som är under utveckling. Vaccinmarknaden har en mycket stark tillväxt drivet av COVID-19. Men även bortsett från vaccin mot COVID-19 förutspår WHO en tillväxt för nästan alla vacciner. 2019 var den globala vaccinmarknaden värd 33 miljarder USD, fördelat på 5,5 miljarder doser, exklusive vacciner till militärer och resevacciner (WHO Global vaccine market report 2020).

Den globala vaccinproduktionen för 2021 spås till ca 20 miljarder doser. Framtida tillväxt beror till stor del på hur COVID-19 utvecklar sig gällande omvaccineringar och mutationer.

Erik Penser Bank analyserar ziccum, och de har tidigare räknat på vad ett MR-vaccin kan vara värt om Ziccum får ut detta på marknaden tillsammans med en partner. Inräknat senaste emissionen skulle ett sådant avtal vara värt ca 45kr/aktien i ett basscenario. Då är inte ett covidvaccin inräknat vilket skulle påverka det motiverade värdet markant.

 Analys | (penser.se)

Ekonomi

Ziccum genomförde en riktad emission I december 2021 som tillförde kassan 44 miljoner före emissionskostnader. Per den sista Juni 2022 låg kassan på ca 37 miljoner. Med nuvarande burnrate räcker kapitalet över Q3-Q4 2023.

Mjuk finansiering

”Ziccum AB, in partnership with the prestigious Zurich University of Applied Sciences, is applying for funding to Eurostars for a joint project developing the 3D modelling of LaminarPace, its unique room-temperature drying system that formulates vaccines as thermostable powders requiring no cold chain. The project is expected to support and accelerate development, scale-out and ultimately sales, tech transfer and partnering.”

Ziccum AB and Zurich University of Applied Sciences apply for joint funding on 3D modelling project of unique drying technology for thermostable vaccines | Placera (avanza.se)

Ziccum är involverade i organisationer som NIIMBL och CEPI som ger mjuk finansiering till företag likt Ziccum. Till NIIMBL blev nyligen ziccums Development Director Anna Lönn invald till Technical Activities Committee.

Licensavtal

"The company's overall objective is to enter into one or more license agreements to industrialize and commercialize the technology in collaboration with one or more major pharmaceutical companies."

Processutveckling

Ziccum lägger stor vikt vid att utveckla processer av temperaturstabila vacciner och anpassa tekniken för industriell produktion, detta i sin tur med syfte att effektivisera pågående och kommande samarbetsdiskussioner med industriella partners. Projektet innefattar att öka produktionskapaciteten och att automatisera hanteringen av systemet och processer samt anpassa till myndighetskontrollerad vaccinproduktion.

Produktionsekonomi

Under 2020 har Ziccum genomfört en konceptstudie tillsammans med KeyPlants AB baserat på deras modulsystem. Denna studie visade på flera fördelar med Ziccums teknologi i jämförelse med (traditionell) frystorkning;

80% lägre elförbrukning

65% lägre rörelsekostnader (OPEX)

50% lägre investeringskostnader (CAPEX)

Konceptstudien har blivit mycket väl mottagen av industrin och olika aktörer inom vaccinationsområdet. Genom att påvisa stora produktionsvinster med en anläggning för fyllning och slutförpackning (fill and finish) kan Ziccums erbjudande till aktörer och slutkunder av vacciner förtydligas och värdet väsentligt ökas.

https://reports-en.ziccum.com/interim-report-q2-2022/start/

Ziccum - Dry powder vaccines — the liberation of vaccination.

 

Disclaimer: Detta är ingen köp- eller säljrekommendation. Jag råder var och en att bilda sin egen uppfattning genom att inhämta egna uppgifter och stämma av mot ovan.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?