Post entry

ISR Holding - Kan snart vara först i världen med att bota HIV

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Till hösten väntas kanske årets händelse inom biotech-branschen på stockholmsbörsen. ISR Holding ska presentera FAS 2 data för sin läkemedelskandidat ISR048 som ska bota HIV fullt ut. Minsta hint om framsteg inom HIV så har vi en gamechanger. Mångmiljard värdering hägrar och HIV är bara en indikation i företagets breda läkemedelsportfölj.

ISR Holding är en läkemedelsbolag som utvecklar immunstimulerande läkemedel för behandling av patienter med kroniska sjukdomar såsom HIV, Cancer och Hepatit. Att just aktivera kroppens egna immunsystem för att bota/döda olika sjukdomar, är något av en “trend” inom läkemedelsbranschen just nu.

ISR håller på att ta fram världens första botemedel mot HIV

Resan började när man beslöts sig för att göra en samhällsinsats. Katter som lider av Feline Immunodeficency Virus (FIV) dör i AIDS likt människor om de inte får behandling. Man kastrerade dessa sjuka katter och döm till deras förvåning, katterna överlevde medans de okastrerade sjuka katterna dog. Det visade sig att ett speciellt ämne vid namn GNRH ökade när katterna kastrerades. HIV viruset är så svårt att bli av med för att de vilar i våra egna immunceller. Men med GNRH så flaggas dessa celler upp (görs synliga för vårt egna immunsystem). VD Ola Winqvist förklarar följande:

“Vi ger GRNH så kommer andra dödarceller att känna igen HIV-Viruset, de kommer att döda cellen som har HIV-Viruset i sig och eliminera den totalt. Så vi förstår att vi har en helt ny mode of action”.  

I höst kan ISR uppmärksammas världen över med sin resultat

Resultaten från FAS 1 studien med 26 nysmittade män med HIV var sensationella och bekräftade genomförda prekliniska studier. Samtliga patienter uppvisade en signifikant ökning i antalet T-lymfocyter och en signifikant minskning av virusmängderna i kroppen. Man fann också en ökning av HIV specifika T-Celler som fortsatte att öka fyra veckor efter slutförd medicinering.

Vad som vanligen sker när en patient slutar med bromsmedicin / ART-behandling mot HIV är att efter endast 12 dagar exploderar mängden HIV hos patienten**. I Sydafrika studien som endast var en månad lång med ISRs behandling och därefter uppföljning så ser man fortfarande, långt efter studien inget behov av bromsmedicin. Man såg hur mängden HIV i stället fortsatte minska trots avslutad behandling dvs en ”vaccinerande” effekt.**

“Jag har ju sett de här effekterna på patienterna i Sydafrika som vi följt upp. Och flera av dem behöver fortfarande inte ta någon bromsmedicin.” - Vd Ola Winqvist

I presentationerna nedan förklara Ola Winqvist mer kring HIV studierna och bolagets övriga läkemedelsprojekt:

https://www.youtube.com/watch?v=NaaDEy1X_eI

https://tv.streamfabriken.com/2019-02-20-isr

Flera läkemedelsbolag i kliniska prövningar kommer presentera sina studieresultat under hösten. De resultat som kan sätta störst rubriker i tidningar världen över är utan tvekan ISR och dess Fas 2 resultat mot HIV. ISR Holding satsar nämligen på att bota HIV, vilket skulle få aktiekursen att skjuta i höjden.

Samtliga läkemedel för HIV behandling som används idag angriper och riktar sig mot HIV viruset. ISR048 har en unik immunaktiverande mekanism som aktiverar infekterade T celler och kan få de latenta viruspartiklarna att igenkännas av specifika T celler, och elimineras vilket är ett nytt angreppssätt av HIV. HIV virusets DNA finns integrerat i värdcellers arvsmassa, s.k. reservoarer. Dessa reservoarerna påverkas inte av ART terapi (bromsmedicin) idag.

"Jag tror att vi kommer se spännande signaler som visar på att vi kan radikera reservoarerna och det har aldrig aldrig visats förut i några studier" - VD Ola Winqvist

Gilead Science, marknadsledande bolaget inom behandling av Hiv, omsatte 2018 136 miljarder SEK på bromsmedicin för behandling av HIV. Om ISRs behandling av HIV skulle visa sig fungera så kommer det att direkt slå mot försäljningen av Gileads preparat längre fram. Att Gilead Science skulle vara intresserade av att ta över rättigheten till ISR preparat vid lyckad Fas II känns inte direkt någon högoddsare.

Portfölj som ett större läkemedelsföretag

ISR:s huvukanidad ISR048 som ovan nämnt väntas Fas 2 resultat presenteras senhösten 2019. För samma kandidat planerar även ISR att under Q4 starta en klinisk studie på patienter som har utvecklat resistens mot bromsmedicin. Runt 15 procent av alla HIV smittade är resistenta mot dagens behandlingar , därmed finns det ett stort behov för dessa patienter att kunna få behandling. Dotterbolaget ISR Oncology AB är dessutom på god väg att ta läkemedelskandidaten ISR050 inom onkologi till klinisk prövning. Ola Winqvist säger att liknande bolag har sålts för 2 miljarder och att de ska knoppa av dotterbolaget framåt klinik. ISR har även en läkemedelskandidat (ISR051) mot Hepatit B som visat på lovande effekter baserat på prekliniska data.

"Jag ser ju med den portföljen vi har, det kliniska programmet vi arbetar med. Så har vi en ambition och en portfölj som är lika tätt som ett bättre större läkemedelsföretag." - Ola Winqvist

Senaste emissionen från december 2018 finansierar bolaget 18 månader framåt. I emissionen tecknade bland annat Öhman bank och Tellus fonder aktier.

Teknisk översikt

När man ser tekniskt på aktiens utveckling har nu kursen gått ner till en intressant nivå. Nivån kring 10 kr var tidigare en motståndsnivå för aktien som togs ut och snabbt och resulterade i en uppgång till ca 12,50 kr. Nu har tidigare motstånd blivit en support och möjligheterna till fortsatta uppgångar får ses som mycket goda.

Disclaimer:

Är själv aktieägare i ISR Holding. All aktiehandel medför en risk. Beslut sker helt på eget ansvar. Det finns en risk att man inte får tillbaka investerat kapital. Gör alltid din egen analys.

https://tv.streamfabriken.com/2019-02-20-isr

https://www.youtube.com/watch?v=NaaDEy1X_eI

http://israb.se/.../02/isr_bolagsbeskrivning_20170221-1.pdf

https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2019/2/gilead-sciences-announces-fourth-quarter-and-full-year-2018-financial-results

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/03/15/isr-isr-paborjar-nu-den-tidigare-aviserade-fas-iia-hiv-studie-i-stockholm.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/05/16/isr-beslut-starta-planering-for-hiv-studie-med-isr048.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/12/16/isr-isr-holding-tillfors-342-msek.html

http://israb.se

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?