Post entry

Värdering av investmentbolag - akta dig för P/E-tal

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Investmentbolag är luriga att värdera. De underliggande bolagen har givetvis sina värden, men det är inte bara att räkna ut ett P/E-tal och tänka sig att man fyndköpt.

Det har visat sig lämpligt att värdera investmentbolag utifrån substansvärde. P/e-tal lämpar sig bäst för att jämföra verkstadsaktier och handelsrelaterade aktier.

Ett lågt P/E-tale för verkstadsaktier och handelsrelaterade aktier indikerar att man betalar ett lägre pris i förhållande till vinsten. Det kan dock finnas uppenbara skäl till att marknaden värderar vinsten lägre, och då bör man avstå från köp.

Jonas Bernhardsson skrev för en del år sedan en artikel i Aktiespararen om p/e-talet. Den är fortfarande aktuell, och finns att läsa på hemsidan "investeraren".

http://www.investeraren.se/7.pdf

Det är de framtida vinsterna som avgör om aktien är värd att köpa trots ett högre P/E-tal.

Exempel:
Hennes och Mauritz har haft en kursutveckling som överträffat samtliga noterade bolag. Eftersom att oddsen är goda för fortsatta vinster är marknaden beredd att betala mera per vinstkrona, än om det vore ett bolag som "står och stampar".

---

Att tänka på vid värdering av investmentbolag.
En sak att tänka på när man tittar på P/E-tal för investmentbolag är att enligt IFRS så ska orealiserade värdeförändringar på innehav räknas som vinster.

Det vill säga om Investor hade 1000 Electroluxaktier i början av året till kurs 100 och i årets slut fortfarande har 1000 Electroluxaktier men till kursen 110 så ska Investor redovisa detta SOM EN INTÄKT på 10000 (1000 *10) kronor även, fastän Investor inte sålt några Electroluxaktier.

Det gör att VID GODA TIDER, när underliggande innehav går upp, så räknas alla dessa kursstegringar som intäkter, vilket gör att P/E blir väldigt lågt.

Samma gäller för övrigt för fastighetsbolag och deras fastighetsinnehav, om byggnaderna bedöms ha gått upp i värde, så räknas det som en intäkt.

Därför är det ibland svårt att räkna på P/E på investmentbolag med många noterade bolag i portföljen.

För Ratos däremot, där de flesta innehav är onoterade, får inte IFRS samma effekt. Genom att Ratos på sin hemsida redovisar de enskilda bolagens resultat, så kan man själv väldigt lätt räkna ut ett P/E på Ratos som ger en rättvis bild av verksamheten.

-----

Hur kan P/E-talen på investmentbolag vara så låga?
Hur kan Investor och Industrivärden ligga så lågt som på 4,1 resp 4,3? Och Bure equity på P/E 3,41?

Svar: Det beror på hur man räknar.
P/E-talet för Investor baserat på förra årets vinst är knappt 5. Baserat på snittvinsten de senaste sju åren är P/E istället 11.

Men skulle man använda snittändringen av substansvärdet per år som vinst, då blir P/E häpnadsväckande högt: 74.

Gissa om finansbranschen gillar IFRS, som ger ett P/E för Investor på 5. Särskilt eftersom Investor är ett av de största börsbolagen och vinsten förra året, 28 miljarder kronor, stod för nästan en tiondel av den totala vinstsumman på Stockholmsbörsen.

Källa: Morningstar.
http://www.morningstar.se/news/commentary.asp?articleID=5269......

...

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?