Post entry

Sälj Investor-aktien, del 1

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktien i investmentbolaget Investor köpvärd eller ej?

"Nej" var svaret här i bloggen tex i ett tidigare blogginlägg från 24 apr 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/investor/investor-gult-kort-seb

...Då låg Investors B-aktie i 242,70 kr.

Vad har hänt med aktiens börskurs sedan dess?

...Jo, nu står den i 283,30 kr (slutkursen mån 22 dec 2014).

Som högst har den tom varit uppe i 285,80 kr (vilket var så sent som samma dag, dvs mån 22 dec 2014): www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5247/investor-b

//Edit: Detta blogginlägg skrevs när senaste börskursen för Investors B-aktie låg i 283,30 kr vilket var aktiens slutkurs på Stockholmsbörsen mån 22 dec 2014.

När blogginlägget sedan publicerades under förmiddagen tis 23 dec 2014 låg aktien i 284 kr.

//

Investor har dessutom betalat ut en aktieutdelning på 8 kr per aktie i samband med bolagsstämman i maj 2014.

Dvs

...242,70 kr investerat i en Investor-aktie 24 apr 2014

har sedan dess vuxit till

...291,30 kr (börskurs 283,30 kr plus utbetald aktieutdelning 8 kr per aktie).

...Det innebär att aktien har gett en totalavkastning (börskurs-förändring plus aktieutdelning) på +20% på ca åtta månader.

...Stockholmsbörsen som helhet har under samma period gett en totalavkastning på +9%.

Dvs Investor-aktien har outperformat börsen under perioden.

Men en totalavkastning på 20% på åtta månader är knappast en takt som är uthållig i längden.

Snarare kan man oroa sig för att det är ett symptom på en bubbla som blåsts upp, vilket gör att en desto kraftigare nedgång i börskursen är trolig att vänta framöver?

Investor-aktiens totalavkastning de senaste tio åren (plus hittills under 2014):

2004: +25%

2005: +68%

2006: +24%

2007: -10%

2008: -18%

2009: +18%

2010: +11%

2011: -8%

2012: +38%

2013: +35%

2014 (tom 22 dec 2014): +32%

Det betyder att

...om man investerade 100 kr i Investor-aktien i slutet av 2003

...så skulle man idag (dvs tom mån 22 dec 2014) ha 568 kr.

Dvs man skulle ha en förmögenhet som blivit 5-6 gånger högre under de nästan elva åren.

Och som synes har det bara varit negativa totalavkastningar under tre av dessa elva år.

Det är väl ett mycket gott betyg på Investors förmåga?

Motsvarande utveckling (totalavkastning, dvs kursförändringar plus aktieutdelningar) för Stockholmsbörsen som helhet:

2004: +21%

2005: +36%

2006: +28%

2007: -3%

2008: -39%

2009: +53%

2010: +27%

2011: -14%

2012: +16%

2013: +28%

2014 (tom 22 dec 2014): +16%

Det betyder att

...om man investerade 100 kr i Stockholmsbörsen som helhet i slutet av 2003

...skulle man idag ha 357 kr.

Utifrån siffrorna ovan kan man även räkna ut att:

...Investor-aktien under de ovannämnda nästan elva åren (2004 tom hittills 2014) gett en totalavkastning ("ränta") på i snitt +17% per år.

...medan Stockholmsbörsen som helhet gett en totalavkastning (ränta) på i snitt +12% per år under samma period.

Investor-aktien har alltså outperformat börsen som helhet under perioden.

Ser man det per år har Investor-aktien outperformat börsen under sju av de ca elva åren enl nedan.

Vem har gett bäst totalavkastning per år (Investor-aktien eller Stockholmsbörsen som helhet)?

2004: Investor (1-0)

2005: Investor (2-0)

2006: Stockholmsbörsen (2-1)

2007: Stockholmsbörsen (2-2)

2008: Investor (3-2)

2009: Stockholmsbörsen (3-3)

2010: Stockholmsbörsen (3-4)

2011: Investor (4-4)

2012: Investor (5-4)

2013: Investor (6-4)

2014 (tom 22 dec 2014): Investor (7-4)

Dvs

...så sent som år 2010 låg Investor "under" med 3-4

...men därefter har det följt fyra starka år i rad som Investor "vunnit"

vilket gjort att ställningen nu är 7-4.

En negativ tolkning är

...att det (trots den globala finanskrisen 2008/2009) varit en generellt långsiktig och kraftig börsuppgång sedan 2004

...och att Investor-aktien brukar gå bra i uppgångstider eftersom aktiens så kallade "substansrabatt" brukar minska då.

Dvs i uppgångstider får Investor-aktien (enl detta resonemang) en dubbelt positiv effekt:

...dels en uppgång i värdet på Investors aktieportfölj

...och dels en minskning av aktiens substansrabatt

Aktiens substansrabatt utgörs ju av skillnaden mellan

...Investor-aktieportföljens värde per Investor-aktie

och

...Investor-aktiens börskurs

//Edit: Substansrabatten i investmentbolag

Börsnoterade investmentbolags egen aktie brukar ju handlas på börsen till en rabatt jämfört med värdet per aktie av bolagets aktieportfölj.

Det brukar kallas för en substansrabatt eller "investmentbolags-rabatt".

Orsaken är väl bla

1)

att aktieinvesterare har olika tycke och smak och ev ej vill äga just den aktieportfölj som investmentbolaget äger.

Därför vill aktieinvesterare ha en viss rabatt för att köpa aktier i investmentbolaget.

2)

Investmentbolagen har vissa årliga administrativa kostnader (dvs egen personal osv) för att bedriva sin verksamhet.

Det gör att

...det blir dyrare att äga samma aktieportfölj som investmentbolagen, om man köper investmentbolagets egen aktie

jämfört med

om man köper samma aktieportfölj själv direkt på börsen (dvs ej genom att köpa investmentbolagets aktie)

///Edit: Tex har Investors årliga administrativa kostnader utgjort följande andel av värdet på Investors aktieportfölj de senaste åren:

2004: 0,5%

2005: 0,4%

2006: 0,4%

2007: 0,4%

2008: 0,5%

2009: 0,4%

2010: 0,3%

2011: 0,3%

2012: 0,2%

2013: 0,2%

Dvs visst har Investors administrativa avgifter sjunkit relativt sett de senaste åren.

Men de gör det ändå dyrare att äga Investors aktieportfölj via Investor, jämfört med att äga samma aktieportfölj direkt.

Och varje års avdrag för administrativa avgifter, blir desto större skillnad framåt i tiden (om man skulle jämföra värdeutvecklingen av Investors aktieportfölj jämfört med samma aktieportfölj utan dessa administrativa kostnader) pga "ränta-på-ränta" effekten.

///

//

Det har visat sig historiskt att

...i tider då det är generellt populärt att investera på börsen (dvs i tider av börsuppgångar) brukar denna substansrabatt falla i investmentbolags-aktier.

...men i tider när det inte är populärt med börsen och börsen faller, brukar substansrabatten öka.

Med investmentbolag enl ovan avses ju här:

börsnoterade bolag med affärsidé att förvalta en aktieportfölj

Dvs de har som regel ingen egen rörelsedrivande verksamhet utan har som enda verksamhet att äga en aktieportfölj och välja vilka aktier man ska äga eller inte äga i den osv.

Tex Investor är ju huvudsakligen ett investmentbolag med en aktieportfölj (men äger i och för sig även en del rörelsedrivande verksamheter vid sidan om aktieportföljen).

//

Tex per slutet av 2003 hade Investor-aktien en substansrabatt på hela 36%.

Dvs:

...Investor-aktien låg då i 69,50 kr

...medan värdet på Investors aktieportfölj var värd drygt 80 miljarder kr motsvarande 108 kr per Investor-aktie (vilket alltså var aktiens "substansvärde")

Och enl senaste resultatrapporten (dvs för q3/2014) hade aktien en substansrabatt på 21% per slutet av sep 2014:

...Aktien låg då i 255,20 kr

...medan Investors aktieportfölj var värd nästan 250 miljarder kr motsvarande 324 kr per aktie i substansvärde

Dvs Investor-aktiens substansrabatt har under de nästan elva åren från slutet av 2003 minskat

...från 36%

...till 21%

Det har ju gynnat Investor-aktiens totalavkastning under perioden, utöver den underliggande värdeutvecklingen i Investors aktieportfölj.

Dvs denna minskade substansrabatt kan sägas ej bero på Investors "skicklighet" utan är helt enkelt bara den extra turboeffekt som Investor-aktien får i goda börstider (dvs när börsen stiger).

Man kan då fråga sig vilken "totalavkastning" Investors själva aktieportfölj haft, för att på så vis få ett bättre värde på Investors investeringsförmåga under perioden exkl förändringen av Investor-aktiens substansrabatt.

Visar sig att Investor-aktiens substansvärde (dvs värdet på Investors aktieportfölj mätt per Investor-aktie) legat på följande nivå per slutet av respektive år (period):

2003: 108 kr

2004: 120 kr

2005: 175 kr

2006: 208 kr

2007: 203 kr

2008: 150 kr

2009: 187 kr

2010: 223 kr

2011: 205 kr

2012: 230 kr

2013: 283 kr

2014 (30 sep 2014): 324 kr

//Edit: Här har förenklat använts uttrycket "Investors aktieportfölj" som detsamma som Investors substansvärde.

I själva verket utgörs väl dock substansvärdet av

1) Investors aktieportfölj av börsnoterade aktier

plus

2) Investors bedömda marknadsvärde på Investors övriga onoterade tillgångar

minus

3) Investors nettoskuld

=

Investors substansvärde

Delar man sedan det med det totala antalet utestående Investor-aktier, får man substansvärdet per aktie.

Och jämför man i sin tur det med Investor-aktiens börskurs, kan man se att börskursen innebär en viss rabatt jämfört med substansvärdet per aktie.

Förändringen av substansvärdet från år till år påverkas sedan av

...förändringar i värdena för de ovannämnda tre delkomponenterna (den börsnoterade aktieportföljen, de onoterade tillgångarna, samt nettoskulden).

...administrativa kostnader för att bedriva Investors verksamhet

...de aktieutdelningar Investor utbetalat till Investors aktieägare

//

Investor har betalat ut följande aktieutdelningar per Investor-aktie och år till Investors aktieägare:

2004: 2,25 kr

2005: 2,25 kr

2006: 3,50 kr

2007: 4,50 kr

2008: 4,75 kr

2009: 4 kr

2010: 4 kr

2011: 5 kr

2012: 6 kr

2013: 7 kr

2014 (tom 30 sep 2014): 8 kr

Dvs vad hade Investors substansvärde per Investor-aktie legat på för nivåer om dessa aktieutdelningar inte betalats ut (utan istället investerats i aktieportföljen och haft samma värdeutveckling som den)?

Investor anger i sina årsredovisningar och resultatrapporter "förändring av substansvärde inkl återlagd utdelning" vilket uppgått till följande nivåer:

2004: +13%

2005: +47%

2006: +21%

2007: 0%

2008: -23%

2009: +26%

2010: +21%

2011: -6%

2012: +15%

2013: +27%

2014 (9 mån): +17%

Stockholmsbörsen som helhet har samtidigt haft följande totalavkastning:

2004: +21%

2005: +36%

2006: +28%

2007: -3%

2008: -39%

2009: +53%

2010: +27%

2011: -14%

2012: +16%

2013: +28%

2014 (9 mån): +9%

Det betyder att Investors aktieportfölj haft en bättre utveckling än Stockholmsbörsen under bara 5 av de nästan 11 åren i jämförelsen:

2004: Stockholmsbörsen (0-1)

2005: Investor (1-1)

2006: Stockholmsbörsen (1-2)

2007: Investor (2-2)

2008: Investor (3-2)

2009: Stockholmsbörsen (3-3)

2010: Stockholmsbörsen (3-4)

2011: Investor (4-4)

2012: Stockholmsbörsen (4-5)

2013: Stockholmsbörsen (4-6)

2014 (9 mån): Investor (5-6)

Dvs

...medan Investor-aktien vann i 7 år av 11

...så har Investors aktieportfölj inte gått lika bra, utan bara vunnit i 5 år av 11.

Stockholmsbörsen har alltså gått bättre än Investors aktieportfölj under 6 år av 11.

Siffrorna ovan betyder att:

...100 kr investerat i Investors aktieportfölj i slutet av 2003

...vuxit till 379 kr i slutet av sep 2014

Och att:

...100 kr investerat i Stockholmsbörsen som helhet i slutet av 2003

...vuxit till 337 kr i slutet av sep 2014

Det innebär i sin tur att

...Investors aktieportfölj under perioden gett en totalavkastning ("ränta") på ca 13% per år i snitt (under de nästan 11 åren from 2004 tom hittills 2014).

...Stockholmsbörsen under perioden gett en totalavkastning (ränta) på ca 12% per år i snitt.

Dvs mätt på det sättet blir skillnaden mellan Investors och Stockholmsbörsens utveckling så liten att man nästan kan säga att det bara beror på slumpen att Investors aktieportfölj hade en något bättre utveckling än Stockholmsbörsen som helhet.

Att skillnaden mellan totalavkastningen för

...själva Investor-aktien

och

...Stockholmsbörsen

blev så mycket större:

...17% per år i snitt för Investor-aktien

jämfört med

12% per år för Stockholmsbörsen

under perioden 2004 tom 19 dec 2014

verkar alltså bara bero på att Investor-aktiens substansrabatt minskat.

Investors själva skicklighet att förvalta sin aktieportfölj har alltså inte varit så mycket bättre än börsen som helhet.

Det negativa med det är att om det blir sämre börstider och en längre period av börsnedgång, så kommer det (enl historiska mönster) innebära att Investor-aktiens substansrabatt kommer att öka igen.

Och om den underliggande värdeförändringen av Investors aktieportfölj är ungefär densamma som börsen som helhet, så lär det innebära att Investor-aktien kommer att få en sämre utveckling en börsen som helhet.

Som nämnt ovan:

Stockholmsbörsens utveckling de senaste åren:

2004: +21%

2005: +36%

2006: +28%

2007: -3%

2008: -39%

2009: +53%

2010: +27%

2011: -14%

2012: +16%

2013: +28%

2014 (9 mån): +9%

Och Investor-aktiens substansrabatt per slutet av respektive år (period):

2003: 36%

2004: 30%

2005: 21%

2006: 20%

2007: 28%

2008: 24%

2009: 29%

2010: 37%

2011: 39%

2012: 27%

2013: 23%

2014: 21%

Dvs tex per slutet av 2003

...var Investors aktieportfölj värd drygt 80 miljarder kr motsvarande 108 kr per Investor-aktie (dvs aktiens "substansvärde" uppgick då till 108 kr)

...samtidigt som Investor-aktien låg i 69,50 kr

Då hade aktiens börskurs alltså en rabatt på 36% jämfört med substansvärdet.

Men per slutet av sep 2014

...var aktieportföljen värd nästan 250 miljarder kr motsvarande 324 kr per aktie

...samtidigt som aktien låg i 255,20 kr

Dvs då hade aktien en rabatt på 21% jämfört med substansvärdet.

Vad hände alltså under de ovannämnda åren?

2004: börsen steg, Investor-aktiens substansrabatt minskade

2005: börsen steg, substansrabatten minskade

2006: börsen steg, substansrabatten minskade

2007: börsen sjönk, substansrabatten ökade

2008: börsen sjönk, substansrabatten minskade

2009: börsen steg, substansrabatten ökade

2010: börsen steg, substansrabatten ökade

2011: börsen sjönk, substansrabatten ökade

2012: börsen steg, substansrabatten minskade

2013: börsen steg, substansrabatten minskade

2014 (9 mån): börsen steg, substansrabatten minskade

Dvs resonemanget att börsen och substansrabatten utvecklas i motsatt riktning har stämt under 8 av de 11 åren ovan:

2004: resonemanget stämde (1-0)

2005: resonemanget stämde (2-0)

2006: resonemanget stämde (3-0)

2007: resonemanget stämde (4-0)

2008: resonemanget stämde ej (4-1)

2009: resonemanget stämde ej (4-2)

2010: resonemanget stämde ej (4-3)

2011: resonemanget stämde (5-3)

2012: resonemanget stämde (6-3)

2013: resonemanget stämde (7-3)

2014 (9 mån): resonemanget stämde (8-3)

Wallenbergarna

Investor har ju familjen Wallenberg som huvudägare.

Via olika parter äger de 27% av Investor:

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 20%

SEB-stiftelsen 2%

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse 2%

Stiftelsen Marcus och Amalia 1%

SEB Investment Management 1%


Summa 27%

http://www.investorab.se/investerare-media/investoraktien/agarstruktur/

Men tack vare att innehaven delvis beror på röststarka A-aktier i Investor har de en röstandel på 55% av Investor:

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 42%

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse 5%

SEB-stiftelsen 5%

Stiftelsen Marcus och Amalia 3%

SEB Investment Management 0,5%


Summa 55%

http://www.investorab.se/investerare-media/investoraktien/agarstruktur/

Dvs det är ju röstandelen i ett bolag som ger den verkliga makten, eftersom det är röstandelen som avgör vid omröstningar på bolagsstämman.

Bolagsstämman utser ju (via aktieägarnas omröstning) ett bolags styrelse som i sin tur utser vd osv.

//Edit: Att SEB-parter räknas med ovan beror ju på att Investor (inkl relaterade parter) har ägarmakten i SEB genom att de har den klart största ägarandelen och röstandelen i SEB.

Ägarandelar i SEB per slutet av nov 2014 (Investor och relaterade parter):

Investor 20,8%

SEB-fonder 1,6%

Wallenberg-stiftelser 1,5%

SEB 0,6%

SEB-stiftelsen 0,5%


Summa 25%

http://sebgroup.com/sv/investor-relations/aktien/de-storsta-aktieagarna

Röstandelar i SEB per slutet av nov 2014 (Investor och relaterade parter):

Investor 20,8%

SEB-fonder 1,6%

Wallenberg-stiftelser 1,3%

SEB 0,6%

SEB-stiftelsen 0,5%


Summa 25%

http://sebgroup.com/sv/investor-relations/aktien/de-storsta-aktieagarna

Dvs det är ett "kors-ägande":

...Familjen Wallenberg-relaterade parter (inkl Investor) är huvudägare i SEB

...som i sin tur är med i Wallenberg-konstellationen som är huvudägare i Investor.

//

Det är väl ett faktum att Wallenbergarna varit tongivande som svenskt näringslivs viktigaste "dynasti" sedan länge.

Startskottet verkar ha skett år 1856 när André Oscar Wallenberg (AO Wallenberg) grundade Stockholms Enskilda Bank (numera SEB):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_Enskilda_Bank

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skandinaviska_Enskilda_Banken

AO själv föddes år 1816 i Linköping: http://sv.wikipedia.org/wiki/André_Oscar_Wallenberg

Han blev student och senare sjöman och sjöofficer.

På 1850-talet började han göra affärer i Sundsvall och bildade bla Filialbanken i Sundsvall.

År 1856 flyttade han till Stockholm och bildade då Stockholms Enskilda Bank.

Som led i bankens verksamhet utvecklades en aktieportfölj som sedermera lades i separata bolaget Investor grundat år 2016 och sedan avknoppat på börsen till bankens aktieägare: http://sv.wikipedia.org/wiki/Investor

AO fick fem söner; bla:

...KA Wallenberg (Knut Agathon Wallenberg) född 1853: http://sv.wikipedia.org/wiki/Knut_Wallenberg

Föräldrarna till honom var AO och fartygsstäderskan Wilhelmina Andersson (som då ännu var ogifta, men sedan gifte sig år 1854).

Wilhelmina dog dock redan år 1855.

KA gifte sig för sin del år 1878 med Alice Nickelsen, men de fick inga barn.

KA dog år 1938 och Alice dog år 1956.

Idag är alltså Knut och Alice Wallenbergs stiftelse den enskilt största aktieägaren i Investor.

...Marcus "Häradshövdingen" Wallenberg född 1864: http://sv.wikipedia.org/wiki/Marcus_Wallenberg_(1864–1943)

Hans föräldrar var AO och hans fru Anna (född von Sydow) som sedan 1861 var gift med AO.

Dvs KA och Häradshövdingen var båda söner till AO, men med olika mödrar.

Marcus "Häradshövdingen" Wallenberg fick i sin tur tre barn:

...Jacob Wallenberg född år 1892

...Marcus "Dodde" Wallenberg född år 1899

...Ebba Wallenberg

De var barn till Marcus "Häradshövdingen" Wallenberg och hans fru Amalia (född Hagdahl) som gifte sig år 1890.

Häradshövdingen dog år 1943.

Jacob dog 1980.

Dodde dog 1982.

Marcus "Dodde" Wallenberg fick i sin tur tre barn:

...Marc "Boy boy" Wallenberg född 1924

...Peter "Pirre" Wallenberg född 1926

...Ann-Marie Wallenberg född 1929

Mamman till de tre barnen var skotskan Dorothy Mackay.

Marc dog i självmord år 1971: http://sv.wikipedia.org/wiki/Marc_Wallenberg

//Edit: Enl intervju från 1994 upplevde Pirre broderns självmord som en totalt oväntad chock.

Pirre hade suttit och pratat med Marc bara någon timme innan självmordet, och då inte märkt att något var fel.

https://www.youtube.com/watch?v=cyjAcKL9O0A

Enl Pirre om det i klippet:

Ja, för mig var det en enorm chock naturligtvis - så mycket mera som jag hade setat (suttit) med honom bara någon timme före han gick ut och gjorde det.

Och han sa ingenting till mig - visade på intet sätt att det var någonting som var fel.

Så det kom som en total överraskning för dig?

Totalt mysterium för mig till denna dag, vad som fick honom att välja den vägen.

//

Pirre lever tydligen än och är 88 år (mätt per nu i dec 2014).

//Edit: Men han har väl varit nära att stryka med pga hjärtproblem, men klarade sig tack vare framgångsrika operationer osv.

År 1991 genomgick Pirre en "akut hjärtoperation" i USA: https://www.youtube.com/watch?v=cyjAcKL9O0A

"Det var nog ganska allvarligt", sa han om det 1994 enl klippet i länken ovan.

Efter det fick han stränga order om att banta och sluta röka, men var dålig på att följa råden.

Som mest rökte han fem paket om dagen.

Enl klippet ovan:

"Det går om man börjar med rökningen tidigt på dagen, och slutar sent."

//

Dodde och Dorothy Mackay hade gift sig år 1923.

Men av någon anledning skilde de sig sedan år 1935.

//Edit: Enl en uppgift skilde de sig år 1934: http://aforum.genealogi.se/discus/messages/83331/18992.html?986564605

//

Dodde gifte sedan om sig redan år 1936/1937 med Marianne De Geer (som för sin del tidigare varit gift med prins Carl Oscar Bernadotte).

Enl intervju från år 1994 med Pirre beskrivs det som att skilsmässan (mellan Dodde och Dorothy Mackay) berodde på att Dodde blev kär i en annan (dvs Marianne De Geer): https://www.youtube.com/watch?v=cyjAcKL9O0A

Dodde ställde ändå vid skilsmässan kravet att barnen (både Marc och Pirre) skulle stanna hos pappan med hans nya kvinna.

Pirre var då bara 7-8 år och det blev en svår tid för både honom och brodern Marc.

Sedan bröt andra världskriget ut år 1939 och mamman hade flyttat tillbaka till England.

Allt blev isolerat och det gick inte ens att träffa mamman.

Även efter kriget träffades de sällan tills mamman senare dog 1984.

Pirre själv kallar det i intervjun för "mycket sorgligt".

//Edit: Carl Oscar Bernadotte var son till Oscar Bernadotte som var son till Oscar den andre, som var kung i Sverige 1872-1907.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Bernadotte_af_Wisborg

http://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar_Bernadotte

http://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar_II

Carl Oscar Bernadotte och Marianne De Geer var gifta 1915-1935.

Marcus "Dodde" Wallenberg var född 1899.

Och Marianne De Geer var född 1893.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Marianne_De_Geer

Dvs när de gifte sig 1936/1937 var Dodde ca 37 år och Marianne ca 43 år.

//

Marc Wallenberg var gift med Olga (född Wehtje) och fick följande barn:

...Marcus "Husky" Wallenberg född 1956

...Axel "Wawa" Wallenberg född 1958, död 2011 (cancer?)

//Edit: Bla artikel i Realtid.se från jan 2007 om Axel "Wawa" Wallenberg:

UTELÄMNAD I SVT:s DOKUMENTÄR

Revansch för Wallenberg-doldisen

I går kväll sändes den tredje delen i Sveriges Televisions serie om Wallenbergfamiljen.

Aldrig tidigare har familjen släppt media så nära inpå livet.

Men en person nämns överhuvutaget inte i dokumentären.

Realtid.se spårade honom.

http://www.realtid.se/ArticlePages/200701/08/20070108182957_Realtid518/20070108182957_Realtid518.dbp.asp?sAction=lk

//

Peter "Pirre" Wallenberg har fått följande barn:

...Jacob Wallenberg (född 1956)

...Peter "Poker" Wallenberg (född 1959)

//Edit: Tydligen var Pirre gift med Suzanne Grevillius under åren 1954-1961 varefter de skilde sig: http://aforum.genealogi.se/discus/messages/83331/18992.html?986564605

Dvs hon är tydligen mamma till både Jacob (f 1956) och Poker.

Edit 2: Hon kallas tydligen även Suzanne Fleming: http://sv.wikipedia.org/wiki/Jacob_Wallenberg_(född_1956)

Enl intervju från 1994 med Pirre hade han tom dess "varit gift tre gånger och haft ett antal längre förhållanden efter det": https://www.youtube.com/watch?v=cyjAcKL9O0A

//

Investors nuvarande styrelse har 14 styrelseledamöter:

Jacob Wallenberg, född 1956, styrelseordförande

Sune Carlsson, fd vd för SKF, fd vice vd i ABB

Josef Ackermann, fd vd för Deutsche Bank

Gunnar Brock, styrelseordförande i Stora Enso, fd vd för Atlas Copco

Börje Ekholm, Investors vd

Magdalena Gerger

Tom Johnstone, vd för SKF

Grace Reksten Skaugen

Griffith Sexton

Hans Stråberg, styrelseordförande i Atlas Copco, fd vd för Electrolux

Lena Treschow Torell

Peter "Poker" Wallenberg född 1959

Marcus "Husky" Wallenberg född 1956

Peter Wallenberg född 1926, hedersordförande

http://www.investorab.se/om-investor/organisation/styrelse/

Dvs stamtavla för denna Jacob Wallenberg (född 1956):

 1. AO Wallenberg

 2. Marcus "Häradshövdingen" Wallenberg

 3. Marcus "Dodde" Wallenberg

 4. Peter "Pirre" Wallenberg

 5. Jacob Wallenberg (född 1956)

Dvs AO Wallenberg var denna Jacobs farfars farfar.

Alternativt uttryckt:

Denna Jacob är femte generationen i rakt nedstigande led från AO.

Och för denna Jacobs bror Peter "Poker" blir stamtavlan alltså följande:

 1. AO Wallenberg

 2. Marcus "Häradshövdingen" Wallenberg

 3. Marcus "Dodde" Wallenberg

 4. Peter "Pirre" Wallenberg

 5. Peter "Poker" Wallenberg

Även Poker har alltså AO som farfars farfar.

För Marcus "Husky" blir stamtavlan följande:

 1. AO Wallenberg

 2. Marcus "Häradshövdingen" Wallenberg

 3. Marcus "Dodde" Wallenberg

 4. Marc "Boy boy" Wallenberg

 5. Marcus "Husky" Wallenberg

Även för Marcus "Husky" är alltså AO farfars farfar.

Och precis som Jacob (f 1956) och Peter "Poker", så är Marcus "Husky" femte generationen Wallenberg i rakt nedstigande led från AO.

För Peter "Pirre" (som alltså nu är 88 år och fortfarande med i Investor-styrelsen som hedersordförande) är stamtavlan:

 1. AO Wallenberg

 2. Marcus "Häradshövdingen" Wallenberg

 3. Marcus "Dodde" Wallenberg

 4. Peter "Pirre" Wallenberg

Dvs för Pirre var AO farfars far.

Pirre är alltså fjärde generationen Wallenberg i rakt nedstigande led från AO.

AO var alltså ca 40 år när han grundade Stockholms Enskilda Bank år 1856.

Banken måste ha haft en mycket god utveckling under de följande ca 30 åren tills AO dog år 1886 (79 år gammal).

Frågan är när hans söner, radarparet KA och Häradshövdingen började ta över och sköta ruljansen istället för AO.

KA var ju född 1853 och lär säkert ha blivit aktiv från 20-25 års ålder, dvs på 1870- eller 1880-talet.

AO var ju inte så ung (36 år) när han fick KA som son.

Tydligen började KA på Stockholms Enskilda Bank när han var 25-26 år (dvs mot slutet av 1870-talet): http://sv.wikipedia.org/wiki/Knut_Wallenberg

KA:s halvbror Häradshövdingen var ju mycket yngre (nästan 11 år yngre), och föddes först år 1864 när AO var 48 år.

Det var alltså i AO:s senare äktenskap med Anna (född von Sydow), medan KA var son till AO och fartygsstäderskan Wilhelmina Andersson.

Häradshövdingen verkar ha blivit aktiv i Stockholms Enskilda Bank from början av 1890-talet när han var 28 år: http://sv.wikipedia.org/wiki/Marcus_Wallenberg_(1864–1943)

Då hade han inlett en bana som jurist och verksam vid hovrätten (därav titeln "häradshövding").

Dvs AO grundade och drev Stockholms Enskilda Bank from 1850-talet och framåt.

KA kom in mot slutet av 1870-talet och Häradshövdingen från början av 1890-talet.

(AO själv dog i slutet av 1880-talet då han var 69 år gammal).

Tydligen verkar KA ha spelat en stor roll för bankens utveckling from AO:s död då KA tog ledningen i banken.

Därefter tog Häradshövdingen över som vd under 1910-talet (då han var ca 47 år).

Häradshövdingen var 28 år när han fick första sonen Jacob i början av 1890-talet.

Jacob verkar ha börjat bli aktiv i banken from slutet av 1910-talet och särskilt from 1920 då han blev vice vd och from 1927 som vd.

Jacobs bror Marcus "Dodde" var ca sju år yngre och föddes 1899 (när Häradshövdingen som pappa var 35 år).

När Dodde var 27 år började han (år 1927) bli aktiv i banken som styrelseledamot (och blev sedermera vd from 1946).

KA (som var barnlös) dog sedan år 1938 (85 år gammal) och slapp uppleva andra världskriget.

Häradshövdingen höll ut till 1943 då han dog (79 år gammal).

Då var det alltså radarparet Jacob (född 1899) och Dodde kvar som styrde sfären.

//Edit: Jacob (f 1899) fick år 1935 en son (Peder Sager, numera Peder Wallenberg eller Peder Sager Wallenberg) vilket verkar ha varit utom något äktenskap.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jacob_Wallenberg_(1892–1980)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Peder_Wallenberg

Peder verkar dock aldrig ha varit närmare involverad i sfären.

Bla artikel i Realtid.se om Peder (från maj 2009):

Wallenberg varnar för börsen

”Det finns stora förhoppningar i aktiemarknaden nu.”

http://www.realtid.se/ArticlePages/200905/22/20090522101406_Realtid467/20090522101406_Realtid467.dbp.asp

Men nu 5-6 år senare kan man säga att han hade fel eftersom börsindex sedan dess klart mer än dubblats.

Ev var börsen lite skakig from maj 2009 tom sommaren 2009, men därefter sköt den ordentlig fart med en uppgång kring 50% tom våren 2011.

//

Radarparet Jacob (f 1892) och Dodde skulle styra banken och sfären (inkl Investor) under en stor del av 1900-talet, ca from 1920-talet tom 1980-talet.

Via Investor som huvudägare spelade de väl därigenom bla en stor roll i utvecklingen av bolag som Scania och Atlas Copco till de jättar de blivit idag.

Även Stockholms Enskilda Bank har utvecklats och gick bla i början av 1970-talet ihop med konkurrenten Skandinaviska Banken ("Skandbanken") till nya SE-Banken (numera SEB).

Bla var väl detta ett storbråk mellan Jacob och Dodde där Jacob ville att Stockholms Enskilda Bank skulle fortsätta som den var, medan Dodde ville ha samgåendet med Skandbanken för att bilda en mycket större bank som skulle klara av de nya, moderna tiderna.

Jacob (f 1892) dog år 1980 när han var 87 år gammal.

Dodde följde efter år 1982 då han dog 82 år.

Vad skulle hända sedan?

Dodde som styrt sfären med järnhand, hade sagt att det var slut med sfären efter hans egen död.

Men han gjorde bla upp med Volvos dåvarande vd och starke man PG Gyllenhammar om att PG skulle ta över sfären.

PG försökte också men istället lyckades Dodde-sonen Peter "Pirre" Wallenberg kliva ram och (med Investors dåvarande vd Claes Dahlbäck som stark vapendragare) försvara sfärens ställningar och bibehålla familjen Wallenbergs kontroll över bla Investor, SEB och de storbolag Investor var huvudägare i osv.

Pirre var väl aldrig påtänkt av pappa Dodde som arvtagare till sfären men sedan Pirre tog över verkar sfären nu stå starkare än någonsin.

//Edit: Dock har det flera gånger varit riktigt skakigt på vägen.

Bla SEB har varit på väg att gå under

...både i början av 1990-talet

...och i samband med den globala finanskrisen 2008/2009.

Men båda gångerna har banken som ett mirakel lyckats resa sig sig (som en nedslagen boxare) "på tio", och idag ser SEB ut att stå stark.

//Edit: Tex videoklipp från 2009 i samband med att SEB tvingades be sina aktieägare om ett kapitaltillskott på 15 miljarder kr under krisen.

Marcus "Husky" Wallenberg får i klippet förklara varför SEB-vd:n Annika Falkengren i samband med detta fick en höjd fast lön från 7 miljoner kr per år till 9 miljoner kr per år.

Det hade enl honom att göra med en ändrad lönemodell för företagsledningen där den tidigare bonusen (som kunde bli upp till 12 miljoner kr per år för Falkengren) istället slopas helt.

Samtidigt avstod hon från den bonus för föregående år som hon hade rätt till.

Husky pratar om att det är ett stort ansvar att vara företagsledning för en stor bank som SEB med 20 000 pers anställda och en balansomslutning på 2 000 miljarder kr.

Han förklarar det som att det är en svår balansgång mellan

...att göra kunderna nöjda och ge kunderna de lån som de vill ha

...och att inte ta för stora risker

Det ställer stora krav på företagsledningen att klara av det, säger Husky i klippet bla.

//

Saab-Scania

Även ett tag problem med att Investor självt hade hög skuldsättning.

Lösningen på det blev att köpa upp det då börsnoterade Saab-Scania, och pumpa pengar från "kassakon" Scania (den Södertälje-baserade lastbilstillverkaren).

Scania lär inte ha blivit glatt över det, och var redan tidigare ilsket över att ha totats ihop med Saab till koncernen Saab-Scania där Scania pumpades på pengar för att finansiera Saabs verksamhet.

Personbilarna Saab hade i princip aldrig någon lönsamhet, utan Investor lyckades sedermera stegvis dumpa av Saab på amerikanska biljätten General Motors som ej heller valde att satsa på Saab som förtvinade och numera har gått omkull.

Scania lyckades Investor däremot senare börsintroducera dyrt som separat bolag på 1990-talet.

Och sedermera har tyska biljätten Volkswagen köpt Scania dyrt.

Dvs Investors ursprungliga köp av Saab-Scania lär ha varit en god affär för Investor.

Ev kan affären till och med ha räddat ett under 1990-talet krisdrabbat Investor.

...Saab och Scania (som då hette Scania-Vabis) slogs år 1968 samman till nya koncernen Saab-Scania.

Det var väl Marcus "Dodde" som låg bakom den idén (precis som bla sammanslagningen av Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken till nya SE-Banken).

...1990 inleddes avyttringen av Saab till GM.

...1991 (när den svenska finans- och fastighetskrisen brutit ut) la Investor bud på Saab-Scania för drygt 20 miljarder kr.

Verkar som att Claes Dahlbäck var arkitekten bakom den affären.

...1996 sålde Investor ut hälften av Scania som då börsintroducerades som separat bolag.

(Att Scania skulle få bli ett separat börsnoterat bolag verkar ha varit ett löfte från Investor för att Scania skulle stå ut med att tillfälligt pumpas på pengar till det högt skuldsatta Investor i samband med Saab-Scania-budet 1991.)

...2008 sålde Investor sina Scania-aktier till Volkswagen.

Kritik för att VW betalade högt för aktierna men ej erbjöd samma budnivå till övriga Scania-aktieägare.

...2014 la VW bud på resten av Scania.

//

Pirre har bla jobbat utomlands som säljare av gruvutrustning åt Atlas Copco i gruvlandet Sydafrika.

Och bla har han skapat debatt genom vad som tolkats som nedlåtande uttalanden om svarta ("svartingar").

Intervju från 1994 med Peter "Pirre" Wallenberg i videoklipp (ca 1,5 timme) då han alltså var ca 68 år: https://www.youtube.com/watch?v=cyjAcKL9O0A

Ca 36 min in i klippet börjar de prata om Sydafrika, apartheid-systemet och svarta osv.

Bla:

Intervjuaren (Stina Dabrowski): Det låter på dig som om du menar att de svarta inte klarar sig utan de vita?

Peter Wallenberg: Det är absolut klart att de inte gör - om det så är den vita befolkningen som är där nu eller om de får in någon annan.

Absolut.

De har helt enkelt inte den kompetens som krävs.

Vad beror det på?

Då kommer man in på väldigt svåra frågor för oss svenskar.

Men de ska vi inte väja för.

De har andra förutsättningar.

Beroende på? Gener?

Utveckling, u__tveckling.

De är ungefär på den nivå som vi var (på) för 100 år sedan.

Eller 150 år sedan.

Men om du säger detta till en välutbildad person - svart person i Sydafrika eller Tanzanias president, blir de inte rasande då?

Nej, märkvärdigt nog blir de inte det.

Vad säger de då?

De säger att du har rätt.

För de har samma problem - de som sitter där.

De har precis samma problem i sina egna (länder).

Men jag menar; jag jobbar ihop med en svart kille nu här i Stockholm. Alltså; för honom är det ju fruktansvärt att höra dig säga sådana saker.

Ja, det får väl vara det då.

Men man ska komma ihåg det att det finns alltså ett fåtal mycket välutbildade svartingar.

Och med dem har du i princip inga större definitionsproblem.

Men med den stora gruppen har du de allvarliga definitionsproblemen.

Osv.

Även artikel i Svenska Dagbladet 2008:

”Den vite mannen var den som höll ordning”

"Jag undrar just vad vi skulle tycka om någon satt och petade in en massa kosing till lapparna så att de kunde ställa till med en massa problem för den svenska regeringen".

Kommentaren till det svenska stödet till ANC i Sydafrika är ett av många kontroversiella citat av Peter Wallenberg.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/den-vite-mannen-var-den-som-holl-ordning_7047899.svd

Artikeln hänvisar till kontroversiella uttalanden som Pirre gjort enl tidningen Ordfront Magasin (nummer 6, år 1998).

Percy Barnevik

Även debatt om hur Pirre kunde gå med på att ge nästan 1 miljard kr i avgångsvederlag till bolaget ABB:s tidigare vd Percy Barnevik.

Pirre själv försvarar sig med att han blev lurad av Percy, medan Percy bemött kritiken osv.

Tex enl Wikipedia:

Pensionsskandalen i ABB

Peter Wallenberg kom även att bli inblandad i den så kallade pensionsskandalen i ABB, år 2002, som handlade om pensionsutbetalningar, på 930 miljoner kronor, till Wallenbergsfärens då mest framträdande person, Percy Barnevik.

Pensionsavtalet hade underskrivits av Peter Wallenberg.

Fem år tidigare hade Barnevik avlöst Wallenberg på ordförandeposten i Investor och i samband därmed bestämdes Wallenbergs pension till femton miljoner kronor per år, livet ut.

Avtalet hade hållits dolt, dvs inte offentliggjorts i någon årsredovisning och bringades i dagen först i samband med pensionsskandalen i ABB.

I april 2003 visade två ekonomijournalister i boken "Livsfarlig ledning", att Wallenberg mellan 1991 och 1996 skrivit under minst 20 dokument, som reglerade olika former av utbetalningar till Barnevik.

Därmed stod det klart att Wallenbergsfärens ålderman, i motsats till vad han uppgivit, hade haft full insyn i Barneviks rekordpension.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Wallenberg_(född_1926)

Barnevik bemötte Pirres kritk bla under 2011:

I Dagens Nyheter: http://www.dn.se/ekonomi/barnevik-talar-ut-om-wallenberg/

Enl Sveriges Radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4747628

Pirres kritik mot Barnevik hade bla kommit år 2007 i en Sveriges Television-dokumentär om familjen Wallenberg.

Enl tidningen Fokus år 2011:

År 2007 gav Peter Wallenberg ett antal svavelosande kommentarer om honom (Percy Barnevik) i SVT:s prisbelönta dokumentär om dynastin.

– När hans (Barneviks) saga var all på ABB så var det för att det var i kanten på obestånd. /… / Han var på obestånd, punkt slut. Om det är tecknet på en framgångsrik person i svensk industri, då för du förlåta mig när jag säger: mer av sånt och så har vi snart ingen industri, sa Peter Wallenberg då.

Percy Barnevik gav inga svar på attacken, men det ska enligt uppgift komma i boken.

Peter Wallenberg var för övrigt en av dem som undertecknade Barneviks pensionsavtal i ABB, och därmed var medansvarig, vilket patriarken i programmet kommenterade i tv-dokumentären:

– Jag upptäckte det inte.

http://www.fokus.se/2011/05/storstadning-hos-wallenbergs/

Temat är väl alltså hur Barnevik kunde få ut en ersättning på 1 miljard kr trots att storbolaget ABB (där Investor var storägare) nästan föll ihop.

Att ABB föll ihop berodde ju bla på företagsköp som ABB gjort i USA av bolag som drabbades av stora asbest-relaterade skadestånd.

Barnevik var vd för ABB fram till 1996 och därefter styrelseordförande fram till 2001.

http://sv.wikipedia.org/wiki/ABB

Han lyckades även bli styrelseordförande i Investor 1997-2002 men fick därefter avgå pga skandalen kring hans miljardersättning från ABB: http://sv.wikipedia.org/wiki/Percy_Barnevik

//Edit: ABB var bla illa ute år 2003 och fick då be aktieägarna om ett jättekapitaltillskott på nästan 20 miljarder kr.

Mer om det enl bla tidigare blogginlägg från 25 aug 2014 där ABB-aktien fick rekommendationen "sälj": http://www.redeye.se/aktiebloggen/abb/salj-abb-aktien-0

Där nämns bla att asbest-problemen härrörde sig från ABB:s köp av USA-bolaget Combustion Engineering år 1990.

Mer även om asbestproblemen i det tidigare ABB-blogginlägget.

ABB är idag en bjässe värd nästan 400 miljarder kr på börsen (vid börskurs 160-170 kr.

Investor har en ägarandel på 8% av ABB och hör därmed till ABB:s största aktieägare.

I ABB-styrelsen (på totalt 8 pers) sitter bla

...Jacob Wallenberg

...och "Wallenberg-torpeden" Michael Treschow

http://new.abb.com/about/abb-in-brief/group-structure/board-of-directors

//


Pirres höga ersättningar från Investor

Det har väl varit tal om att familjen Wallenberg aldrig haft någon direkt stor privat förmögenhet eftersom allt ägande legat via olika familjestiftelser.

Som reaktion på det började Pirre därför plötsligt under 1990-talet få ut till synes oproportionerligt höga ersättningar från Investor (jämfört med normala styrelsearvoden), vilket väl åkte på en del kritik.

Tydligen uppgick ersättningen (från Investor till Pirre) till

...i snitt 20 miljoner kr per år under 1990-talet

...och därefter en pension på 13,5 miljoner kr per år (som löpande justeras för inflationen).

Ur Investors egen skrivelse om dessa höga ersättningar bla:

Peter Wallenberg var ordförande i Investors styrelse i 15 år, från 1982 till 1997.

I praktiken fungerade han som heltidsarbetande ordförande för Wallenbergssfären.

Peter Wallenbergs ersättning under 1990-talet från Investor och Investor närstående bolag där han var

...styrelseordförande

...vice styrelseordförande

...eller styrelseledamot

var i genomsnitt 20 miljoner per år.

När han 1997 avgick som styrelseordförande anställdes Peter Wallenberg i Investor, samtidigt reglerades frågan om pensionsersättning.

Grunden för de här avtalen det var den totalersättning som uppburits åren innan.

Investor ingick därmed ett avtal med Peter Wallenberg som innebar att han fick en pension om cirka 13,5 miljon kronor årligen.

En pension som sedan indexreglerades.

Så när Peter Wallenberg valde att gå i pension 1999, vid 73 års ålder så började pensionen betalas ut.

Så de här pensionsutbetalningarna de följer således det avtal som ingåtts mellan Investor och Peter Wallenberg.

http://www.investorab.se/media/159976/bil7redogorelsepeterwallenbergspension.pdf

Orden är Investor-vd:n Börje Ekholms från Investors bolagsstämma i mars 2009.

Tydligen har bla småspararnas intresseorganisation Aktiespararna (med dåvarande vd Günther Mårder i spetsen) varit kritisk mot Pirres höga arvoden.

Bla för att de delvis beslutades år 1997 fast det inte offentliggjordes förrän år 2002.

http://www.svd.se/naringsliv/omstridd-pension-granskas_4429355.svd

Enl artikeln (från mars 2010) i länken får Pirre en pensionsersättning på 15 miljoner kr per år från Investor.

Det står att det framförts krav på en utredning av Pirres ersättningsavtal, och att Investor självt först inte ville gå med på det men sedan genomförde en sådan utredning i alla fall enl Investors årsredovisning för 2009.

Enl utredningen har två oberoende jurister granskat ersättningsavtalet och kommit fram till att det är "juridiskt bindande och inte går att bryta".

Utöver Aktiespararna har även försäkringsbolaget Folksam (som har stora aktieinnehav) haft kritik mot Pirres ersättningar.

Aktiespararnas Mårder sågade Investors egen utredning av ersättningarna, eftersom han ansåg att den utredningen var att betrakta som partisk.

Folksam var kritisk till ersättningarna men såg i alla fall positivt på att Investor hade försökt utreda frågan.


Nu börjar Pirre bli riktigt gammal (88 år) men

...hans son Jacob (f 1956)

...och Marcus "Husky" (son till Pirres bror Marc)

har istället sedan redan ganska länge klivit fram som sfärens frontfigurer.

//Edit:

...Jacob (f 1956) har bla hunnit med att tidigare ha varit

• vd i SEB (år 1997)

• och senare även styrelseordförande i SEB (1997-2005).

• Är nu alltså Investors styrelseordförande (sedan 2005).

...Marcus "Husky" har bla varit

• Investors vd (1997-2005)

• och är nu SEB:s styrelseordförande (sedan 2005).

De är båda 58 år gamla (nu per dec 2014).

//

Som nämnt sitter de alla tre i Investors styrelse idag: http://www.investorab.se/om-investor/organisation/styrelse/

Och även Jacobs yngre bror Peter "Poker" (som tidigare känt sig förfördelad) har också fått komma med i Investor-styrelsen, och kommer med en hel del kloka synpunkter enl vad Pirre har sagt.

Poker har annars haft en bakgrund som bla chef för Grand Hotel i Stockholm som Investor äger, och har på så vis bakgrund från den branschen och att ge god service åt kunderna osv.

//Edit: Om Grand Hotel:

Grand Hôtel - femstjärnigt hotell i Stockholm

Grand Hôtel Stockholm har varit hem för

...celebriteter

...storslagna evenemang

...och helt vanliga livsnjutare

sedan 1874.

Läget är det bästa tänkbara, vid vattnet mitt emot Stockholms slott och Gamla Stan.

Här finns

...den klassiskt svenska Verandan med sitt smörgåsbord

...Mathias Dahlgrens Guide Michelin-belönade restauranger

...och den grandiosa Cadierbaren.

...För rekreationen står Nordic Spa & Fitness med heta bastubad och svalkande dopp.

Varmt välkommen hit.

http://www.grandhotel.se/

Även:

Grand Hôtel ägs av The Grand Group som är ett helägt dotterbolag i Investor som bedriver hotell-konferens-, festvånings- och restaurangverksamhet i Stockholm.

http://www.grandhotel.se/om-grand-hotel/finansiell-information

//

Han är därför en väldigt trevlig och glad prick och gillar dessutom bilracing.

Pokers eget racingstall: PWR Racing Team http://pwrracingteam.com/

Marcus "Husky" har för sin del tidigare utpekats här i bloggen som medansvarig för bokföringsskandalen i papperstillverkaren Stora Enso (där han tidigare satt i styrelsen).

Även långvarige Wallenberg-vapendragaren Claes Dahlbäck (som också satt i Stora Enso-styrelsen) kan klandras för det.

Mer om det i tidigare blogginlägg:

Fr 12 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Fr 7 aug 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/stora-enso/salj-stora-enso-aktien-0

Även nyligen blogginlägg (från 19 nov 2014) där Stora Enso-aktien fick rekommendation "sälj": http://www.redeye.se/aktiebloggen/stora-enso/salj-stora-enso-aktien-2

Nyckelfrågor: Hur kunde Stora Enso år 2000 köpa USA-bolaget Consolidated Paper (CP), fast CP sedermera visade sig vara totalt värdelöst.

Varför har SE gjort allt för att sopa fiaskot under mattan?

Hur kunde SE få finansinspektionen i Finland (där SE är huvudnoterad) att ej vidta några åtgärder när SE inlämnat sin rapport om händelseförloppet?

SE:s sammanlagda försluter av CP-affären har bedömts ligga på 65-70 miljarder kr: http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/wallenberg-har-ansvar-for-stora-ensos-fallerade-affarer_8183820.svd

Som jämförelse är hela SE i dagsläget värt 50-60 miljarder kr på börsen vid börskurs drygt 70 kr.

Märkligt bla att slipade amerikanska investmentbanken Goldman Sachs var rådgivare åt CP-säljaren när SE köpte CP år 2000.

Och därefter har Claes Dahlbäck (som var pådrivande för SE:s CP-köp) sedan 2003 hastigt och lustigt valts in i GS-styrelsen (där han sitter än idag):

http://www.goldmansachs.com/who-we-are/leadership/board-of-directors/

http://www.goldmansachs.com/who-we-are/leadership/board-of-directors/claes-dahlback.html

I och för sig sa Dahlbäck själv i radioprogrammet "Sommar" i aug 2012 att SE:s CP-köp var den sämsta affären han någonsin gjort: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/116677?programid=2071

Där säger han bla:

Många av de affärer som gjorts under euforin kring millenniumskiftet visade sig misslyckade.

En av dem var Stora Ensos ambitiösa förvärv av den stora amerikanska papperstillverkaren Consolidated Paper; den sämsta affär jag medverkat i.

Men det tröstar ju föga efter det jättebelopp som gått till spillo, men sedan sopats under mattan och utan att någon ställts till ansvar (för varken den dåliga affären i sig eller det påföljande bokföringsfifflet).

(Dahlbäck berättar under programmet mycket annat intressant om sin tid i Wallenberg-sfären, bla relationen till Marcus "Dodde" Wallenberg (även kallad "MW".)

Investor är inte längre aktieägare i Stora Enso, men familjen Wallenberg är i högsta grad involverad via sin kapitalförvaltningsfirma FAM (Foundation Asset Management).

FAM har en ägarandel på 10% och en röstandel på 27% i Stora Enso (per slutet av nov 2014): <http://www.storaenso.com/investors/shares/shareholders-and-ownership-changes#MajorShareholdersasof30Nove… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?