Post entry

Rasar mot Investors agerande!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Efter gårdagens rapportpresentation fick vd Börje Ekholm ett antal frågor angående hans investeringar med bakgrund av hur mycket som har utbetalats till honom via bonusprogrammet.

Jag utgår ifrån svenska dagbladets artikel (dagens utgåva) och slås av hur svårt det är för en offentlig person att ge ett rakt svar. Det var nästan chockerande men samtidigt väldigt amuserande läsning. http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/kan-man-lita-pa-ekholm_5881193.svd
Likt ett förhör erkänner till sist Börje hur mycket det kan röra sig om.

Det här väcker två frågor hos mig.

1. Bonusprogram kan vara acceptabla, men var går gränsen då det varken gör från eller till, den högre gränsen. Ekholm har hittills erhållit 110 Mkr.

2. Vad motiverar ett hemlighetsmakeri ifrån ledningens sida. Av ordet aktieägare kan utläsas att det är ett subjekt som äger del-ägare i ett bolag. Personligen anser jag att man som aktieägare skall ha tillgång till sådan information så som bonusprogram etc. Sedan kan jag förstå ledningen i de fallen då viss information kan vara skadligt för företaget men det är en annan sak.

Jag gick för några månader sedan ur Investor av flera anledningar. Dels var jag sjukt besviken på ledningens agerande under finanskrisen. Jag, och säkert många andra, tycker att de förhöll sig passiva och missade en rad vinstgivande investeringar. Sedan som det framgår i ovan nämnd artikel har Investor inte utvecklats på ett sådant sätt som jag hade kunnat förvänta mig. Besvikelse.

Vidare stärker dagens bonusprogram debatt mitt beslut. Jag har skrivit om Eletrolux och hur den nye vd:n erhåller 75 Mkr första året. Det har motiverats med att "en amerikansk vd tjänar mer än så"..."det är rimligt med hänsyn till bolagets verksamhet" osv. Jag ställer mig starkt kritiskt till huruvida personen ifråga gör ett bättre jobb genom att tjäna 200 Mkr än vad han skulle göra om han fick 100 Mkr.

För mig handlar det om principen. När ledningen hemlighetshåller detaljerna i villkoren då anser jag att man "dissar" de övriga aktieägarnas rätt att ta del av bolaget_._

Det är ett fundamentalt fel i ledningens syn på verksamheten!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?