Post entry

Investor: Gult kort för SEB

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

SEB ger köprekommendation för aktien i Investor som är huvudägare i SEB.

...Familjen Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor är huvudägare i banken SEB.

...Banken SEB ger rekommendationen "köp" för Investor-aktien.

//Edit: Det är SEB:s aktieanalytiker Svante Krokfors som bevakar Investor hos SEB: http://www.investorab.se/investerare-media/investoraktien/analytiker/

Enl hans analys får Investor-aktien rek "köp" med riktkurs 268 kr (enl nyhetsbyrån Direkt tors 24 apr 2014): www.avanza.se/placera/telegram/2014/04/24/investor-seb-hojer-riktkursen-efter-utdelnings-optimism.html

Som jämförelse slutade Investor-aktien idag tors 24 apr 2014 i 242,70 kr på börsen.

Dvs det innebär en kursuppgångspotential på 10-11% till riktkursen 268 kr.

//

Här i bloggen är uppfattningen att detta (att SEB ger köprek för Investor-aktien) innebär en klar intressekonflikt som ej borde vara tillåtet på en välfungerande aktiemarknad.

I och med att Investor är huvudägare i SEB står SEB i beroendeförhållande till Investor, och risken är därmed att SEB (medvetet eller undermedvetet) ger en rekommendation för Investor-aktien som är mer optimistisk än som varit fallet vid en helt oberoende, objektiv rekommendation.

Investor gynnas av en högre Investor-börskurs eftersom Investors ägare (familjen Wallenberg) då blir rikare.

Och skäl för att SEB riskerar ge en överdrivit optimistisk rekommendation för Investor-aktien kan då vara att SEB (medvetet eller undermedvetet) vill glädja Investor så att SEB-personalen får bättre förmåner (bla löner, ersättningar, befordringar osv).

Oavsett om det är så eller ej, innebär förhållandena i sig att incitament för sådan intressekonflikt föreligger varför bara det borde vara tillräckligt för att ej tillåta sådana aktierekommendationer.

I förlängningen kan förhållandena även ses som att Investor (som styr SEB) ger en köprekommendation för sin egen aktie, vilket ju innebär klar intressekonflikt och ej en oberoende, objektiv bedömning (eller åtminstone risk för att det ej är det).

SEB-analytikern Svante Krokfors själv anser säkert att han gjort en helt objektiv analys av Investor-aktien.

Men det spelar ingen roll eftersom rådande förutsättningar i sig innebär att det finns incitament för att den skulle kunna vara optimistiskt skruvad.

SEB:vdn Annika Falkengren fick en ersättning på 20 miljoner kr för 2013 (enl SEB:s årsredovisning 2013):

fast lön 8,5 miljoner kr

pension 5,7 miljoner kr

långfristigt aktieprogram 4,2 miljoner kr

förmåner 1,4 miljoner kr


Summa 19,8 miljoner kr

http://sebgroup.com/Documents/Investor_Relations_sv/Arsredovisningar/Arsredovisning_2013.pdf

Dvs ingick det då i det paketet att SEB ska ge köprekommendation för huvudägaren Investors aktie?

Det är åtminstone en tolkning som man kan göra.

Det är ju SEB-styrelsen som fastställer vd:s ersättning och i SEB-styrelsen sitter bla Marcus Wallenberg som styrelseordförande enl nedan.

//Edit: Han har tidigare varit i blåsväder för bla Stora Enso-skandalen enl tex tidigare blogginlägg från 12 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Vad gäller Stora Enso-skandalen har bla småspararnas intresseorganisation Aktiespararna krav på att en utredning tillsättes kring vad som egentligen hänt i Stora Enso: http://www.di.se/artiklar/2014/4/22/debatt-stora-enso-forstor-varden/?qr=i-dag

Aktiespararna kräver att Stora Ensos största fiasko utreds

Aktiespararna offentliggör på Stora Ensos årsstämma i dag (ons 23 apr 2014) detaljerna i sin begäran om en särskild granskning av Consolidated Papers-förvärvet och dess konsekvenser för bolaget och aktieägarna."

"Marcus Wallenberg, som nu lämnar styrelsen, är den ende kvarvarande ledamot som var med både vid samgåendet mellan Stora och Enso samt vid köpet av Consolidated Papers.

Aktiespararna beviljar inte Marcus Wallenberg och de andra styrelseledamöterna (i Stora Enso) ansvarsfrihet på dagens årsstämma."

http://www.aktiespararna.se/sajt/pressrum/Pressmeddelanden/Aktiespararna-kraver-att-Stora-Ensos-storsta-fiasko-utreds/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

Aktiespararna fick ej igenom sitt förslag till Stora Enso-bolagsstämman om en särskild granskning av skandalen.

Enl Aktiespararnas hemsida:

Ingen vårstädning i Stora Enso

”Aktiespararna vill se en vårstädning i Stora Enso.

Vi tycker om Stora Enso som bolag, vill se er lyckas”, sade Albin Rännar då han lade fram Aktiespararnas förslag till särskild granskning på stämman.

Någon granskning av Consolidated Papers-förvärvet blir det dock inte sedan storägarna röstat nej till Aktiespararnas förslag.

Wallenbergdominerade FAM och den finländska statens ägarbolag Solidium sänkte Aktiespararnas förslag om särskild granskning.

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/Ingen-varstadning-i-Stora-Enso/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

FAM (Foundation Asset Management) är det kapitalförvaltningsbolag som förvaltar Wallenberg-stiftelsernas pengar: http://www.fam.se/

Även från Aktiespararnas bolagsstämma om Stora Enso-stämman 23 apr 2014:

Bred kritik riktas mot Stora Enso

Aktiespararna riktade bred kritik mot Stora Enso på dagens årsstämma (23/4).

Någon ansvarsfrihet ville Aktiespararna inte ge och förbundet stödde inte heller omval av sittande styrelseledamöter.

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/Bred-kritik-mot-Stora-Enso/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

//

...Ons 23 apr 2014: Investor presenterar sin q1/2014-resultatrapport: http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201404239323-1.pdf

Enl rapporten uppgår Investor-aktiens substansvärde (marknadsvärde på tillgångar minus skulder, delat på antal aktier) till 299 kr.

...Det innebar en förändring med +6% under kvartalet.

...Börsen som helhet var samtidigt +5%.

Samtidigt slutade Investors B-aktie i 234,20 kr i slutet av q1/2014.

Dvs aktien handlades med en rabatt på 22%.

Varför detta investerar-misstroende mot Investor-aktien?

Investor hade per slutet av q1/2014:

...tillgångar värda 250 miljarder kr

...skulder på 22 miljarder kr

= substansvärde 228 miljarder kr (motsvarande 299 kr per aktie).

Investors aktieinnehav i sex bolag svarade för den största delen av tillgångarna i slutet av q1/2014.

De sex aktieinnehaven svarade för följande marknadsvärden per slutet av kvartalet:

SEB 41 miljarder kr

Atlas Copco 38 miljarder kr

ABB 31 miljarder kr

Astrazeneca 22 miljarder kr

Mölnlycke 21 miljarder kr

Ericsson 15 miljarder kr


Summa 168 miljarder kr (67% av Investors totala tillgångar).

I SEB har Investor en ägarandel på 21% per slutet av q1/2014: http://sebgroup.com/sv/Investor-Relations/Aktien/De-storsta-aktieagarna/

Det var klart störst av alla aktieägare.

I SEB:s styrelse på 11 pers är Marcus Wallenberg styrelseordförande: http://sebgroup.com/sv/Om-SEB/Vilka-vi-ar/Organisation/Styrelsen_lista/

Där är även SEB:s vd Annika Falkengren styrelseordförande.

Marcus Wallenberg är även styrelseledamot i Investors styrelse (på totalt 13 pers): http://www.investorab.se/om-investor/organisation/styrelse/

Där är hans kusin Jacob Wallenberg styrelseordförande och Jacobs bror Peter "Poker" Wallenberg också styrelseledamot.

Och i Investor är det de familjen Wallenberg-kontrollerade Wallenberg-stiftelserna som är största aktieägare.

Enl Investors hemsida:

Investors största ägare är Wallenbergstiftelserna.

De tre största:

...Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

...Stiftelsen Marianne och Marcus Wallenberg

...samt Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

innehar tillsammans 23,3 procent av kapitalet och 50,0 procent av rösterna i Investor.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är den enskilt största ägaren med 19,6 procent av kapitalet och 42,0 procent av rösterna.

http://www.investorab.se/investerare-media/investoraktien/agarstruktur/

Familjen Wallenbergs släktträd: http://sv.wikipedia.org/wiki/Familjen_Wallenberg#Sl.C3.A4kttr.C3.A4d

Är Investor-aktien i själva verket köpvärd eller ej?

1)

Som nämnt är Investors aktieinnehav i SEB den enskilt största tillgången i Investor, och till att börja med fick SEB-aktien rekommendationen "sälj" här i bloggen i ett tidigare blogginlägg (från 10 apr 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/seb/salj-seb-aktien-0

...Då låg SEB:s A-aktie i 89,05 kr.

...Och nu (ett par veckor senare) ligger den i 88,05 kr.

Dvs hittills är aktien -1% (även om rekommendationerna i denna blogg avser utvecklingen på flera års sikt).

//Edit: SEB:s q1/2014

SEB:s q1/2014-resultatrapport kom fre 25 apr 2014: http://sebgroup.com/Documents/Investor_Relations_sv/Delarsrapporter/2014_Q1_delarsrapport.pdf?epslanguage=sv

Rapporten visar att SEB verkligen har skördetid just nu.

SEB-aktien var ändå ned på rapporten.

Som lägst hade aktien varit -0,7% till 87,70 kr tom kl 15 fre 25 apr 2014 då den återhämtat sig något och låg i -0,2% till 88,10 kr.

Aktiemäklarfirman Carnegie klart största nettosäljare av SEB:s A-aktie dittills under dagen.

Även börsen (OMXS30-index) var samtidigt -0,2%.

Enl nyhetsbyrån Direkt om SEB:s q1/2014-resultatrapport fre 25 apr 2014 kl 12.54:

SEB var först ut av storbankerna att rapportera och där var rörelseresultatet ungefär 100 miljoner bättre än förväntat, framför allt var det provisionsnettot som var bättre och kostnaderna som var lägre.

Analytiker Nyhetsbyrån Direkt talat med bedömde bankrapporten som "bra", framför allt vad gäller förbättringen av kapitalet och kostnadskontrollen.

Räntenettot var dock lite svagare och Deutsche Banks analytiker konstaterar att detta kan vara negativt inför Swedbanks och Handelsbankens rapporter i nästa vecka, då de bankerna förväntas få mindre stöd från volymerna än vad SEB hade.

Reaktionerna på SEB-rapporten var försiktiga och aktien försvagades 0,3 procent.

/www.avanza.se/placera/telegram/2014/04/25/borsen-stockholm-battre-an-ovriga-europa-omxs30-02.html

SEB:s resultat per aktie de senaste kvartalen:

q1/2012: 1,19 kr

q2/2012: 1,35 kr

q3/2012: 1,29 kr

q4/2012: 1,47 kr

q1/2013: 1,37 kr (+15%)

q2/2013: 1,73 kr (+28%)

q3/2013: 1,71 kr (+33%)

q4/2013: 1,93 kr (+31%)

q1/2014: 1,77 kr (+29%)

Siffrorna innebär att SEB under senaste rapporterade 12 mån (apr 2013-mars 2014) genererade ett resultat per aktie på 7,14 kr (+30% från föregående 12 mån).

Utifrån börskurs 88,30 kr (slutkursen igår tors 24 apr 2014) blir aktiens p/e-tal drygt 12.

Det kan tyckas lågt men börjar man väl kunna se det som att det är högkonjunktur-vinster som SEB genererar nu vilket inte lär vara uthålligt i längden pga bankens höga konjunkturkänslighet.

Dessutom hög risk i form av att SEB nu har en utlåning på 1 330 miljarder kr men bara ett eget kapital på 119 miljarder kr för att täcka upp ev framtida kreditförluster.

Och SEB:s utlåning ökar kraftigt (+7% från slutet av q1/2013 till slutet av q1/2014) vilket kan vara riskabelt.

Men visst går SEB bra för stunden.

Utveckling av SEB:s utlåning de senaste kvartalen:

q1/2012: 1 201 miljarder kr

q2/2012: 1 248 miljarder kr

q3/2012: 1 238 miljarder kr

q4/2012: 1 236 miljarder kr

q1/2013: 1 240 miljarder kr (+3%)

q2/2013: 1 290 miljarder kr (+3%)

q3/2013: 1 282 miljarder kr (+4%)

q4/2013: 1 303 miljarder kr (+5%)

q1/2014: 1 330 miljarder kr (+7%)

Dvs oroväckande kan man tycka att lånekarusellen börjat snurra i allt högre takt.

Bla framkommer att SEB har en del utlåning i Ryssland och Ukraina vilket nu kan vara riskabelt pga Ukraina-krisen.

Ur SEB:s q1/2014-resultatrapport:

SEB har en mindre direkt riskexponering på Ryssland och Ukraina, 1,8 miljarder respektive 300 miljoner kronor, netto efter externa garantier.

Vår verksamhet i Ryssland och Ukraina syftar endast till att stödja våra nordiska och tyska företagskunder som är verksamma där.

I och för sig småpotatis i relation till SEB:s börsvärde på knappt 200 miljarder kr vid börskurs 88,30 kr.

//

2)

En nyckelfråga är i vilken utsträckning Investor lyckats nå en bättre värdeutveckling på sitt substansvärde än börsen som helhet.

Som nämnts ovan hade Investor en värdeförändring på +6% under q1/2014 medan börsen samtidigt var +5%.

Dvs där lyckades Investor bättre, men hur har det sett ut i ett längre tidsperspektiv?

Förändring av Investors substansvärde (inkl återlagd utdelning) jämfört med börsen:

2004: Investor +13%, börsen +21%: SÄMRE

2005: Investor +47%, börsen +36%: BÄTTRE

2006: Investor +21%, börsen +28%: SÄMRE

2007: Investor 0%, börsen -3%: BÄTTRE

2008: Investor -23%, börsen -39%: BÄTTRE

2009: Investor +26%, börsen +53%: SÄMRE

2010: Investor +21%, börsen +27%: SÄMRE

2011: Investor -6%, börsen -14%: BÄTTRE

2012: Investor +15%, börsen +16%: SÄMRE

2013: Investor +27%, börsen +28%: SÄMRE

q1/2014: Investor +6%, börsen + 5%: BÄTTRE

Dvs:

BÄTTRE 5 st perioder

SÄMRE 6 st perioder


Summa 11 st perioder

Investors substansvärde har alltså haft en sämre utveckling än börsen i merparten av de ovannämnda mätperioderna.

Utveckling för hela perioden ovan from början av år 2004 (dvs på 10,25 år tom slutet av q1/2014):

Investor: 100 kr har vuxit till 343 kr.

Börsen: 100 kr har vuxit till 325 kr.

Genomsnittlig värdeförändring per år:

Investor: +12,8%

Börsen: +12,2%

Dvs mätt på det sättet har Investor slagit börsen med knapp marginal under mätperioden från början av 2004 till slutet av q1/2014 (dvs på 10,25 år):

Obs att ovannämnda värdeförändringar för Investor ej avser Investor-aktiens kursutveckling, utan värdeförändringen på Investors substansvärde (tillgångar minus skulder) plus de aktieutdelningar som Investor utbetalt till sina aktieägare varje år.

Det ger ett bättre mått på hur det gått för Investors tillgångsförvaltning snarare än hur själva Investor-aktien utvecklats under perioden.

Dvs:

  • Investors substansvärde har på lång sikt utvecklas bättre än börsen.

Det borde i sig räcka för att köpa Investor-aktien.

Men dessutom:

  • Investor-aktien handlas med en rabatt jämfört med substansvärdet per aktie.

Som nämnt ovan:

...Investor-aktien hade ett substansvärde på 299 kr per slutet av q1/2014.

...På börsen låg Investor-aktien samtidigt i 234,20 kr.

Det innebar alltså att aktien då handlades till en rabatt på 22%.

Dvs om man får en årsavkastning på 12,8% för att köpa Investor-aktien till 100% av substansvärdet, så får man ju högre avkastning om man köper aktien till substansrabatt.

Dvs:

...Antag en aktie på 100 kr som ger 12,8% avkastning per år (samtidigt som börsen som helhet ger en avkastning på 12,2% per år).

...Om aktien då istället ligger i 78 kr (dvs handlas till 22% rabatt) ger den i så fall 12,8 delat med 78 = 16,3% avkastning per år.

Då är det ju svårt att argumentera emot köp av den aktien om börsen som nämnt ger en avkastning på bara 12,2% per år.

Sedan 31 mars 2014 har i och för sig Investor-aktien stigit från 234,20 kr till 244,70 kr nu under eftermiddagen 24 apr 2014.

Dvs ev är rabatten ej lika stor idag som den var 31 mars 2014.

Beror på hur Investors substansvärde utvecklats hittills under q2/2014.

Besked om Investor-aktiens substansvärde per slutet av q2/2014 kommer först i Investors q2/2014-resultatrapport som ska komma 17 juli 2014.

Men motargument:

1)

En indexfond det enda rationella

Investor försöker upphäva naturlagarna genom att självt välja ut vissa aktier till Investors tillgångsportfölj, dvs en aktiv aktieförvaltning ("stock picking").

Samtidigt är uppfattningen enl finansvetenskapen att det i längden aldrig går att lyckas med stock picking jämfört med att helt enkelt äga börsindex.

Dvs i längden kommer alltid börsindex att vinna enl vetenskapen.

Mer om det i tidigare blogginlägg från 17 jan 2012 ("En indexfond det enda rationella"): http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Investor menar väl på att de inte bara passivt väljer ut aktier till sin aktieportfölj, utan att Investor skapar ett mervärde genom att ta ett aktivt ägaransvar i de bolag Investor äger stora ägarandelar i.

Dvs Investor är aktivt med och försöker påverka utvecklingen i positivt riktning i de bolag Investor äger aktier i.

Bla sitter Investor med i delägda bolags styrelser, och styrelserna utser i sin tur bolagens vd:ar osv.

2)

Trista huvudinnehav

Även om Investor lyckats bra historiskt med värdeutvecklingen av sitt substansvärde, så verkar Investors största aktieinnehav inte särskilt intressanta.

...Som nämnt ovan fick SEB-aktien här i bloggen rekommendationen "sälj" i tidigare blogginlägg från 10 apr 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/seb/salj-seb-aktien-0

...Investors näst största innehav Atlas Copco fick rekommendation "sälj" i tidigare blogginlägg från 10 feb 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/atlas-copco/salj-atlas-copco-gunnebo

...Investors sjätte största innehav Ericsson fick rek "sälj" i tidigare blogginlägg från 28 mars 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/ericsson/salj-ericsson-scn

Då låg Ericsson-aktien i 85,50 kr.

Och nu ligger den i 80,50 kr.

Bla kom Ericsson med dålig q1/2014-resultatrapport ons 23 apr 2014 då aktien som mest var -7% till 80,05 kr.

...Och hur ska det gå för Investors fjärde största innehav, läkemedelsbolaget Astrazeneca, som kommer att tappa en stor del av intäkterna de kommande åren pga att patent på Astrazenecas läkemedel upphör?

Istället är Astrazeneca-aktien nu uppblåst av spekulationer om att Astrazeneca kommer att bli uppköpt av amerikanska konkurrenten Pfizer osv.

Hela Az nu värt nästan 600 miljarder kr på börsen vid börskurs ca 460 kr.

...Aktieanalytikerna räknar i snitt med att Az:s intäkter på 26 miljarder dollar 2013 kommer att sjunka till 24 miljarder dollar inom tre år (dvs år 2016).

...Az:s rörelsemarginal väntas falla från 33% 2013 till 26% 2016.

...Resultatet per aktie väntas ändå öka från 2,04 dollar 2013 till 3,27 dollar (21-22 kr) år 2016.

Det betyder att aktien handlas till ett p/e-tal på 21 vid nuvarande börskurs 459,40 kr.

http://www.4-traders.com/ASTRAZENECA-PLC-4000930/financials/

Az presenterade sin q1/2014-resultatrapport idag tors 24 apr 2014.

Rapporten var sämre än väntat, men aktien steg ändå.

//Tillägg 28 apr 2014

Nya uppgifter om att Pfizer kommer att lägga bud på Astrazeneca (enl artikel på Di.se med hänvisning till Financial Times):

FT: BUD PÅ ASTRA REDAN I VECKAN

Amerikanska läkemedelsjätten Pfizer kan i veckan offentliggöra bolagets intresse för att köpa Astra Zeneca, uppger Financial Times.

Tidningen hänvisar till källor med insyn i planerna, som kan resultera i den hittills största affären i branschen.

Ett offentliggörande skulle kunna sätta press på Astras styrelse att inleda samtal med Pfizer, enligt FT.

Medier har gjort gällande att Astra förkastat ett bud från Pfizer på drygt 660 miljarder kronor.

Även enl amerikanska nyhetsbyrån Bloomberg mån 28 apr 2014:

Pfizer Said to Plan Renewed Push for AstraZeneca Acquisition

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-28/pfizer-said-to-plan-renewed-push-for-astrazeneca-deal-correct-.html

Och senare under mån 28 apr 2014:

Pfizer Confirms Proposing $98.7 Billion AstraZeneca Deal

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-28/pfizer-confirms-proposing-98-7-billion-astrazeneca-deal.html

...Vid rådande dollarkurs 6,5876 motsvaras 98,7 miljarder dollar av 650 miljarder kr.

...Som jämförelse Astrazenecas börsvärde 570 miljarder kr vid börskurs 452 kr.

Ännu så länge har Pfizer dock bara "bekräftat intresse" för att köpa Astrazeneca för motsvarande 650 miljarder kr.

Pfizer la ett "indikativt bud" på 512 kr per Astrazeneca-aktie redan i jan 2014: www.avanza.se/placera/telegram/2014/04/28/borsen-astra-zeneca-lyfte-alfa-och-meda-tyngde-omxs30-02.html

Astrazeneca-aktien slutade mån 28 apr 2014 +13% till 512 kr motsvarande ett börsvärde på 646 miljarder kr för hela Astrazeneca.

Som högst var aktien uppe i 526,50 kr under dagen.

Investor-aktien var under dagen som högst uppe i nya kursrekordet ("all time high") 249,60 kr och slutade +1,8% till 247,50 kr mån 28 apr 2014.

Per slutet av q1/2014 hade Investor en ägarandel på drygt 4% av Astrazeneca.

Vid samma ägarandel idag är Investors aktieinnehav i Az värt 26-27 miljarder kr (dvs 14% av Investors börsvärde på 188 miljarder kr vid börskurs 247,50 kr för Investor-aktien).

Samtidigt var OMXS30-index -0,2% och Xact Bear +0,1% till 126,55 kr.

Pressmeddelande från Astrazeneca 28 apr 2014 där Astrazeneca ger en lägesrapport i Pfizer-frågan: http://www.astrazeneca.com/Media/Press-releases/Article/20141228--Statement-regarding-Pfizer-announcement

Enl pressmeddelandet:

...I jan 2014 föreslog Pfizer ett bud på Astrazeneca för 46,61 pund per Az-aktie (motsvarande 500 kr per Az-aktie vid dåvarande pundkurs 10,7358 kr).

Budet skulle betalas till 30% med kontanter och till 70% med Pfizer-aktier (då Pfizer-aktien låg i 30,52 dollar).

Nu ligger Pfizer-aktien i 32,04 dollar.

...Az:s styrelse ansåg då i jan 2014 att budet var alldeles för lågt.

...Nu i apr 2014 kontaktades Az av Pfizer då Pfizer föreslog att bolagen skulle inleda diskussioner om ett samgående.

...Az avfärdade förslaget med motiveringen att Pfizer ej presenterat något konkret bud.

//

Investors tredje största aktieinnehav är som nämnt i jättekoncernen ABB som ska presentera sin q1/2014-resultatrapport i nästa vecka (tis 29 apr 2014).

ABB: Baserat i Schweiz och inriktat på utrustning för elnät och elrelaterad utrustning för tillverkningsfabriker etc.

...Tidigare vd:n, amerikanaren Joe Hogan, gjorde en del stora företagsköp åt ABB, men ABB tog ändå inte riktigt fart.

...Ny vd, Ulrich Spiesshofer tillträdde i sep 2013. Kan han få bättre fart på skutan?

Aktieanalytikerna räknar i snitt med en hygglig utveckling för ABB de kommande åren:

...Intäkter på 42 miljarder dollar 2013 väntas öka till 46 miljarder dollar 2016.

...Rörelsemarginalen väntas krypa upp från knappt 12% 2013 till knappt 13% 2016.

...Resultatet per aktie 1,21 dollar 2013 väntas öka till 1,87 dollar (ca 12 kr) 2016.

Aktien idag i 171 kr.

Dvs redan nu handlas aktien till ett p/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) på höga 14 utifrån förväntat resultat per aktie för 2016 (dvs om tre år).

Det är för högt för ett konjunkturkänsligt bolag som ABB (även om det säkert är välskött).

Det hindrade dock inte Investor från att köpa på sig fler ABB-aktier under q1/2014.

Plåstertillverkaren Mölnlycke är enl ovan Investors femte största tillgång.

Mölnlycke är ej börsnoterat utan ägs av Investor till 98%.

Mölnlycke verkar i och för sig ha en stabil ekonomisk utveckling:

Intäkter:

2011: 1 014 miljoner euro (+7%)

2012: 1 119 miljoner euro (+10%)

2013: 1 153 miljoner euro (+3%)

q1/2014: 287 miljoner euro (+4%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter:

2011: +7%

2012: +6%

2013: +5%

q1/2014: +6%

Ebitda-resultat:

2011: 296 miljoner euro

2012: 321 miljoner euro

2013: 344 miljoner euro

q1/2014: 77 miljoner euro

Ebitda-marginal (ebitda-resultat delat med intäkter):

2011: 29%

2012: 29%

2013: 30%

q1/2014: 27%

Operativt kassaflöde:

2011: 230 miljoner euro

2012: 278 miljoner euro

2013: 265 miljoner euro

q1/2014: 45 miljoner euro

Källa: Investors årsredovisningar 2012, 2013, q1/2014-resultatrapporten.

Men Mölnlycke har varit hårt skuldsatt, och under 2013 fick Mölnlycke ett kapitaltillskott på 500-600 miljoner euro från Investor varvid M:s nettoskuld amorterades ned från 1,4 miljarder euro till ca 700 miljoner euro (drygt 6 miljarder kr).

Som nämnt ovan värderades Mölnlycke till ca 21 miljarder kr av Investor per slutet av q1/2014.

Som jämförelse genererade M ett operativt kassaflöde på 2,5 miljarder kr under 12-månadersperioden apr 2013-mars 2014.

Dvs det blir en price/cash flow ratio på 8-9.

Det verkar i och för sig inte jättehögt med den hyggliga intäktstillväxt M har visat upp de senaste åren.

//Edit: Med Investors definition:

ebitda-resultat

-investeringar i anläggningstillgångar

-förändring av rörelsekapital


= operativt kassaflöde

Varav rörelsekapital förenklat:

varulager

+kundfordringar

  • leverantörsskulder

= rörelsekapital

Ebitda-resultat: rörelseresultat före avskrivningar (även kallat Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization), dvs resultatet före:

räntekostnader ("interest")

skattekostnader ("taxes")

avskrivningar på materiella anläggningstillgångar ("depreciation")

avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar ("amortization")

//

3)

Alltid rabatt i Investor-aktien

Även om Investor-aktien kan tyckas billig eftersom den handlas med rabatt i förhållande till substansvärdet, så har aktien alltid handlats med en sådan rabatt genom åren.

Dock varierar rabatten lite så att den är lägre i perioder av generell börsuppgång men högre i perioder av börsnedgång.

Dvs nu när det varit börsuppgång under lång tid är rabatten i så fall historiskt låg i Investor-aktien, vilket talar för att den kommer att öka vid en kommande börsnedgång.

Investor-aktiens substansrabatt i slutet av respektive år de senaste tio åren:

2004: 30%

2005: 21%

2006: 20%

2007: 28%

2008: 24%

2009: 29%

2010: 37%

2011: 39%

2012: 27%

2013: 23%

Källa: Investors årsredovisning för 2013 http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201403264518-1.pdf

4)

Börsnedgång på gång

Här i bloggen har vid flera tillfällen tidigare uppgetts att börsen är uppblåst efter tidigare stora uppgångar, trots att börsbolagen ej visar särskilt god ekonomisk utveckling osv, varför en större börsnedgång lär vara på gång förr eller senare.

Därför har rekommendationen varit att köpa på sig Handelsbanken-fonden Xact Bear som stiger i värde när börsen faller.

Förenklat:

...Om börsens storbolagsindex OMXS30 är +1% under en börsdag så är Xact Bear samtidigt -1,5%.

...Om OMXS30 är -1% under en börsdag så är Xact Bear +1,5%.

Xact Bear har fått rekommendationen "spekulativt köp" vid flera tillfällen tidigare här i bloggen:

1) 8 aug 2013: Xact Bear i 150,00 kr vid indexnivån 1249,22 för OMXS30.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/spekulativt-kop-xact-bear

2) 2 okt 2013: Xact Bear i 147,50 kr vid indexnivån 1260,24.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/spekulativt-kop-xact-bear-0

3) 21 nov 2013: Xact Bear i 142,40 kr vid indexnivån 1290,50.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/varning-borsintroduktioner

4) 20 dec 2013: Xact Bear i 140,60 kr vid indexnivån 1299,54.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/aktiestrategi

5) 27 dec 2013: Xact Bear i 135,30 kr vid indexnivån 1334,42.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/vad-talar-en-borsnedgang

6) 28 feb 2014: Xact Bear i 129,80 kr vid indexnivån 1369,13.

7) 3 mars 2014: Xact Bear i 133,45 kr.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/spekulativt-kop-xact-bear-1

8) 11 mars 2014: Xact Bear i 130,75 kr.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/saab/xact-bear-saab-svedbergs

9) 20 mars 2014: Xact Bear i 130,60 kr vid indexnivån 1360,48.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/xact-bear-molnen-tornar-upp-sig

Och nu:

10) 24 apr 2014: Xact Bear i 125,20 kr vid indexnivån 1365,27.

Med facit i hand var det alltså för tidigt att rekommendera köp av Xact Bear redan i aug 2013 vid kurs 150 kr då OMXS30-indexet fortfarande låg kring 1250.

...Idag står indexet i 1360-1370 (dvs +9% på 7-8 månader).

...Samtidigt är Xact Bear -17% till 125,20 kr.

Men som påpekats här i bloggen är det svårt att pricka in börsnedgången exakt, varför en strategi är att successivt köpa på sig Xact Bear för att sedan casha hem när (om) raset kommer.

Om man tex köpt på sig 100 st Xact Bear vid rådande kurs per varje köprekommendations-tidpunkt enl ovan blir utfallet hittills enl följande (inkl dagens köprekommendation):

1) 8 aug 2013: 100 st köpta för 150 kr = köpeskilling 15 000 kr.

2) 2 okt 2013: 100 st köpta för 147,50 kr = köpeskilling 14 750 kr.

3) 21 nov 2013: 100 st köpta för 142,40 kr = köpeskilling 14 240 kr.

4) 20 dec 2013: 100 st köpta för 140,60 kr = köpeskilling 14 060 kr.

5) 27 dec 2013: 100 st köpta för 135,30 kr = köpeskilling 13 530 kr.

6) 28 feb 2014: 100 st köpta för 129,80 kr = köpeskilling 12 980 kr.

7) 3 mars 2014: 100 st köpta för 133,45 kr = köpeskilling 13 345 kr.

8) 11 mars 2014: 100 st köpta för 130,75 kr = köpeskilling 13 075 kr.

9) 20 mars 2014: 100 st köpta för 130,60 kr = köpeskilling 13 060 kr.

10) 24 apr 2014: 100 st köpta för 125,20 kr = köpeskilling 12 520 kr.


Summa 1 000 st köpta för i snitt 136,56 kr (total köpeskilling 136 560 kr).

Vid rådande kurs 125,20 kr blir alltså den sammanlagda värdeförändringen hittills -11 360 kr (dvs -8% sedan köpen inleddes).

Dvs det är ju inte en så stor värdeminskning hittills för att vara spekulativa köprekommendationer (dvs rekommenderat köp av ett högrisk-instrument).

...Och uppgångspotentialen kvarstår fortfarande om det blir en större börsnedgång.

...Samtidigt risk för fortsatt värdenedgång om börsuppgången fortsätter.

Tex artikel från igår ons 23 apr 2014:

Warning: Stocks Will Collapse by 50% in 2014

It is only a matter of time before the stock market plunges by 50% or more, according to several reputable experts.

“We have no right to be surprised by a severe and imminent stock market crash,” explains Mark Spitznagel, a hedge fund manager who is notorious for his hugely profitable billion-dollar bet on the 2008 crisis.

“In fact, we must absolutely expect it."

Unfortunately Spitznagel isn’t alone.

“We are in a gigantic financial asset bubble,” warns Swiss adviser and fund manager Marc Faber.

“It could burst any day.”

Faber doesn’t hesitate to put the blame squarely on President Obama’s big government policies and the Federal Reserve’s risky low-rate policies, which, he says, “penalize the income earners, the savers who save, your parents — why should your parents be forced to speculate in stocks and in real estate and everything under the sun?”

Billion-dollar investor Warren Buffett is rumored to be preparing for a crash as well. The “Warren Buffett Indicator,” also known as the “Total-Market-Cap to GDP Ratio,” is breaching sell-alert status and a collapse may happen at any moment.

http://www.moneynews.com/MKTNewsIntl/Stock-market-recession-alert/2014/02/10/id/551985/?promo_code=166D4-1&utm_source=taboola&utm_medium=referral

Och Investors egen vd Börje Ekholm ur Investors q1/2014-resultatrapport (från 23 apr 2014):

Det rådande geopolitiska läget är ytterst allvarligt och torde påverka den globala ekonomin.

Helt säkert kommer osäkerheten för våra exportföretag att öka i takt med att hänsyn tas till geopolitiska risker.

http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201404239323-1.pdf

//Tillägg 28 apr 2014

Oavsett (eller ev pga utländska sanktioner mot Ryssland pga) Ukraina-krisen verkar Rysslands ekonomi vara på väg in i kris: http://www.svd.se/naringsliv/pengar/katastrofdag-for-den-ryska-ekonomin_3503316.svd

Kan det störa världsekonomin och leda till generell börsnedgång?

Enl artikeln i länken:

Katastrofdag för den ryska ekonomin

Det var på nytt en dramatisk dag för den ryska ekonomin i fredags (25 apr 2014) när (ratinginstitutet) S&P nedgraderade landets kreditvärdighet till BBB, hacket över skräp.

Det fick den ryska rubeln att falla.

Centralbanken kontrade med att höja styrräntan med en halv procentenhet, utan att det hjälpte.

Nattsvart för rysk ekonomi med andra ord?

Eller tvärtom köpläge för de som investerar på lång sikt?

//

Dvs i detta blogginlägg blir rekommendationerna följande:

...Investor-aktien: "Sälj" vid börskurs 242,70 kr.

...Xact Bear: "Spekulativt köp" vid fondandelskurs 125,20 kr.

Det var rådande kurser per slutet av börsdagen tors 24 apr 2014 då OMXS30-indexet slutade i 1365,27.

Obs dock:

...Xact Bear fick enl ovan rek "spek köp" redan i aug 2013 då fondandelskursen låg i 150 kr (vid OMXS30-indexnivån ca 1250).

Den reken har varit fel hittills eftersom Xact Bear sedan dess är -17% till 125,20 kr.

...Investor-aktien fick rek "sälj" för drygt ett år sedan enl tidigare blogginlägg (från 8 mars 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/investor/salj-investor-aktien

Då låg Investor-aktien i 190 kr.

Nu ligger den i 242,70 kr.

Dessutom har Investor under perioden betalat ut en aktieutdelning på 7 kr per aktie.

Dvs 190 kr investerat i en Investor-aktie i mars 2013 har sedan dess vuxit till 242,70 kr + 7 kr = totalt 249,70 kr.

Det motsvarar förenklat en totalavkastning på +31% under perioden.

Det var även bättre än börsen som helhet som under samma period var +23% (SIXRX-index) inkl aktieutdelningar.

Dvs även den reken har hittills varit felaktig.

Dock kan man mot det säga att det på sistone varit ett osedvanligt starkt börsklimat vilket snarast ökat relevansen i köpreken för Xact Bear och säljreken för Investor-aktien.

SEB:s Investor-rekommendation

Vad har då SEB för argument i sin köprekommendation för Investor-aktien?

Nyhetsbyrån Direkt refererade SEB:s rekommendation idag tors 24 apr 2014: www.avanza.se/placera/telegram/2014/04/24/investor-seb-hojer-riktkursen-efter-utdelnings-optimism.html

Enl artikeln:

...I sin rekommendation höjer SEB sin riktkurs för Investor-aktien från tidigare 248 kr till 268 kr.

...SEB hade tidigare rekommendationen "köp" för Investor-aktien, och den rekommendationen bibehålls.

Aktieutdelning

...Investor kommer ju att nu ge aktieägarna en aktieutdelning på 8 kr per aktie för 2013 (utbetalas i samband med Investors bolagsstämma 6 maj 2014).

8 kr utgör över 3% av Investor-aktiens börskurs på 244,70 kr.

...Och SEB räknar med att Investor kommer att kunna ge en aktieutdelning på 11 kr per Investor-aktie under nästa år (dvs för 2014 men som utbetalas våren 2015).

11 kr motsvarar 4-5% av Investor-aktiens börskurs 244,70 kr.

Och från början har Investor erhållit följande sammanlagda aktieutdelningar från aktierna i Investors aktieportfölj:

...avseende 2011, utbetalda 2012: 4,8 miljarder kr

...avseende 2012, utbetalda 2013: 5,4 miljarder kr

...avseende 2013, utbetalda 2014 (Investors egen prognos): 6,4 miljarder kr

...avseende 2014, utbetalda 2015 (SEB:s prognos för Investor): 6,9 miljarder kr

...avseende 2015, utbetalda 2016 (SEB:s prognos för Investor): 7,4 miljarder kr

De siffrorna avser aktieutdelningar från Investors så kallade "kärn-innehav".

Därutöver bedömer SEB att Investor kan få ytterligare utdelningar från:

Mölnlycke

EQT

Investor Growth Capital

Invester självt delar enl q1/2014-resultatrapporten upp sina tillgångar i följande två kategorier:

...kärninvesteringar

...finansiella investeringar

Och kärninvesteringar delas i sin tur upp i:

...noterade kärninvesteringar

...dotterbolag

Enl följande:

Investors "kärninvesteringar":

Noterade:

SEB

Atlas Copco

ABB

Astrazeneca

Ericsson

Sobi

Electrolux

Saab

Wärtsilä

Nasdaq-OMX

Husqvarna


Summa värde 183 miljarder kr

Dotterbolag:

Mölnlycke

Aleris

Permobil

Grand Hotel/Vectura


Summa värde 30 miljarder kr

Summa värde kärninvesteringar 213 miljarder kr

Investors "finansiella investeringar":

EQT 12 miljarder kr

Investor Growth Capital 11 miljarder kr

övrigt 10 miljarder kr


Summa värde finansiella investeringar 33 miljarder kr

Investors övriga tillgångar: 4 miljarder kr

= Summa Investors tillgångar 250 miljarder kr

Investors nettoskuld 22 miljarder kr


Summa Investors substansvärde 228 miljarder kr (299 kr per Investor-aktie)

Dvs respektive tillgångskategoris andel av Investors totala tillgångar per slutet av q1/2014:

Kärninvesteringar:

...noterade 78%

...dotterbolag 12%


Summa kärninvesteringar 85%

Finansiella investeringar

...EQT 5%

...Investor Growth Capital 5%

...övrigt 4%


Summa finansiella investeringar 13%

Övriga tillgångar 1%


Summa Investors tillgångar 100% (250 miljarder kr)


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

...Investor-aktien: "Sälj" vid börskurs 242,70 kr.

...Xact Bear: "Spekulativt köp" vid fondandelskurs 125,20 kr.

Det var slutkurserna tors 24 apr 2014.

För Investor är det Investors B-aktie som avses eftersom det är den mest handlade av Investors två aktieslag A respektive B.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?