Post entry

Investeringsklockan ur led!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tidskriften Aktiespararen publicerar då och då den berömda investeringsklockan. Den brukar stämma. Men visar den rätt i dags dato?

1 Räntorna sjunker

2 Aktiekurserna stiger

3 Råvarorna stiger

4 Valutareserven stiger

5 God tillgång på pengar

6 Fastighetspriserna stiger

7 Räntorna stiger

8 Aktierna sjunker

9 Råvarorna sjunker

10 Valutareserven minskar

11 Dålig tillgång på pengar

12 Fastighetspriserna faller

Den här klockan har jag tagit ur Aktiespararnas tidskrift April 2013. Det är Mats Jonnerhag som skriver.

Men råvarorna har sjunkit, de borde ha stigit för att stämma med Jonnerhags investeringsklocka.

Är det så att klockan är ur led just nu maj 2013.

Jonnerhag anser att vi är på mellan punkt 3 och 4. Men jag anser vi är på punkt 1. Uppgången av råvaror har ej kommit än.

När råvarorna börjar stiga, då går vi mot än ljusare aktie-tider än vi har i dag.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?