Post entry

Inhalation Sciences - Det aerosolklara valet

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Inhalation Sciences (ISAB) är ett medtechbolag som är börsnoterat på Aktietorget sedan september 2017. De utvecklar och kommersialiserar världsledande lab-instrument för att mäta hur partiklar i inandningsluft påverkar våra lungor och därmed vår hälsa, samt skapa och dosera exakta mängder av små luftburna partiklar med syfte att undersöka dess fördelning och upptag i lungor vid inandning. Det som gör ISAB till en intressant och högpotentiell investering är kombinationen av en mycket stark ledning, tydligt nischade, akademiskt validerade, gott patentskydd och att de är i en tidig kommersiell fas med starka kunder, exempelvis AstraZenaca. Om de fortsätter att spela sina kort rätt lär vi se en kursdubbling (senaste kurs: 8,85 kr) väldigt snart. I denna analys kommer vi att lyfta fram bolagets potential, vad som hänt sedan noteringen, nuläge och såklart framtidsutsikter. Samt även gå in på dotterbolaget Ziccum som kommer att börsnoteras senare i år, vilket blir riktigt gynnsamt för aktieägarna i ISAB.

Om Inhalation Sciences

På ISAB:s hemsida står att läsa:

“Partiklar vi andas in kan potentiellt både bota eller skada oss. Hur då? Få mänskliga organ är så komplexa som våra lungor. Inhalation Sciences lab-instrument, PreciseInhale, gör det möjligt för forskare att se exakt hur partiklar vi andas in påverkar våra lungor. De tekniker som idag finns tillgängliga för utveckling av inhalationsläkemedel eller karakterisering av risker med miljöfarliga ämnen har stora begränsningar. Detta hämmar utvecklingen av nya läkemedel som kan ges via lungorna och det försvårar bedömningen av de hälsorisker vi utsätts för när vi tar ett andetag.”

Det ger en viss uppfattning om vad bolaget gör men den absolut bästa introduktionen till Inhalation Sciences ges via följande korta klipp (2:51) som starkt rekommenderas att se:

https://www.youtube.com/watch?v=b6taVFYoJD0

De tekniker som används världen runt idag bygger på principer utvecklade under 1950-talet och kräver flera kompletterande utredningar med olika tekniker. ISAB erbjuder paradigmskifte med sitt PreciseInhale system omfattande flera moduler och som ger bättre kvalitet de vetenskapliga utredningarna i ett och samma system. De utvecklade PreciseInhale i samverkan med branschledande företag såsom Astra Zeneca, GSK och Karolinska Insitutet, med ambitionen är att sätta en ny global standard inom inhalation pharma och relaterad forskning - en gigantisk marknad. 

ISAB äger även 73% av dotterbolaget Ziccum, som vi återkommer till senare.

Fördjupning om PreciseInhale

PreciseInhale är ett avancerat instrument för att i laboratoriemiljö göra noggranna mätningar av hur partiklar i inandningsluft påverkar våra lungor och därmed vår hälsa, med stort fokus på effekterna av inhalationsläkemedel. PreciseInhale visar var i lungan läkemedlet hamnar, hur snabbt det löser sig och hur säkert det är. Alla dessa faktorer är nödvändiga och avgörande för forskare som tar fram nya läkemedel. 

Läkemedelsmyndigheter förväntar sig vid godkännande om lansering att den senaste vetenskapligt vedertagna tekniken används vid utveckling av nya läkemedel. Dagens etablerade metoder bygger på teknologi från 1950-talet som ger stor variation i mätningarna och låg korrelation mellan laboratoriemiljö och kliniska tester. Genom en serie patenterade verktyg, eller moduler, kan PreciseInhale anpassas utifrån kundens specifika behov och med bevisad stor överensstämmelse mellan laboratoriemiljö och klinisk användning korta ned utvecklingstid och kostnad för nya läkemedel, och bidrar till bättre förståelse för de undersökta läkemedelskandidaterna med färre djurförsök, ett krav som ställs från läkemedelsmyndigheterna i bl.a EU. PreciseInhale möjliggör en snabbare och mer kostnadseffektiv utveckling av nya inhalationsläkemedel för lungrelaterade folksjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) men öppnar även för utveckling av inhalationsläkemedel inom många fler terapiområden, tex migrän, impotents, diabetes och influensa. Ytterligare en fördel är det faktum att mindre mängd substans krävs vid bruk av PreciseInhale (50mg) jämfört med äldre teknologi (5000mg). 

Ett stort tillämpningsområde är även miljöforskning där PreciseInhale t.ex. används för att under kontrollerade former simulera hur olika dammtyper, nano-partiklar eller nya materialtyper påverkar våra lungor. Systemet är CE märkt för pre-klinisk användning och används idag av världsledande aktörer inom såväl läkemedelsutveckling som miljörelaterad forskning. Bland de tidiga kunderna finns Chiesi farmaceutici, Italiens ledande läkemedelsbolag inom inhalation, Kings college, ett högt ansett universitet i London och Dow Chemical, en av världens största kemikoncerner.

Den fulla potentialen av produkten är ännu inte uppnådd. I bolagets utvecklingsplan för kommande tre-års period finns inplanerat att validera instrumentet även för kliniskt bruk, dvs. för att kunna användas i samband med kliniska prövningar på patienter. Detta utvecklingssteg förväntas avsevärt öka instrumentets marknadspotential.

Kort film där kunder pratar om PreciseInhale: https://www.youtube.com/watch?v=MDFxy_rJ4PY

Sammanfattningsvis är PreciseInhale en betydligt modernare variant av befintlig 50-talsteknik i en omfattande bransch där efterfrågan på ökad precision och effektivitet är stor, och marknadspotentialen enorm om ISAB lyckas med sin vision att sätta en ny standard inom inhalationsforskning och på sikt kliniskt bruk vilket skulle utvidga marknaden markant i för instrumentet.

Om Ziccum och LaminarPlace

Ziccum är ISAB:s dotterbolag och LaminarPlace är Ziccums produkt. Den beskrivs bäst med ett citat från Ziccums hemsida:

“LaminarPace is a patented tool that dries small amounts of chemicals, vaccines, biologics and drug substances—and transforms them from often fragile, difficult-to-transport liquids, into stable, easy-to-transport dry powders. LaminarPace is CE-marked, GLP/GMP ready and has successfully dried over 100 different types of biologics and chemicals. LaminarPace operates at room temperature, so even delicate substances stay active. It is exceptionally low-waste, using just micrograms of test substance (particularly beneficial in early-stage drug testing where test substances can cost tens of thousands of Euros per gram.) And, uniquely, it handles temperature-sensitive materials like proteins and peptides.”

LaminarPace är alltså ett instrument för torkning av små mängder läkemedelssubstanser utan större utbytesförluster. Torr form är önskvärt då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarhet och förenklar vid logistik och transporter. Det finns väsentliga kostnadsbesparingar att göra inom forskning och framställning av läkemedel och vaccin. Idag används det främst för små mängder men spraytorkningstekniken kan skalas upp för industriella behov. Användningsområdena är många (tex vacciner) och Ziccum håller alla dörrar öppna mot flera marknader utan att nischa sig för mycket i så tidigt skede.

Verksamheten för Ziccum leds av Göran Conradson, som har över 20 års erfarenhet som kemist och affärsutvecklare. På listan över hans meriter står bolagen Pharmacia biotech GmbH, Biacore AB och Bioinvent AB.

All huvudsaklig R&D är redan genomförd och bolaget är, precis som ISAB, i ett tidigt kommersiellt skede. Ziccum har satt som mål att ha tre pilotkunder under 2018 och har redan fått två. Intresset från marknaden är stort och då har de inte ens börjat med marknadsföringen.

För att kunna fokusera helhjärtat på båda produkter har styrelsen beslutat att knoppa av och börsnotera Ziccum i oktober 2018. Fredrik kommer att vara styrelseordförande för både ISAB och Ziccum, och ISAB kommer fortfarande att vara storägare i Ziccum, så det handlar alltså inte om att göra sig av med dotterbolaget utan tvärtom - att ge dem så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas.

Den 15/3 gick ISAB ut med detaljer om att den preliminära värderingen av Ziccum är satt till 15 MSEK pre-money, vilket är medvetet lågt för att gynna befintliga aktieägare i ISAB genom teckningsföreträde. Det blir en liten och attraktiv IPO som sannolikt öppnar minst 100% över noteringskursen, givet att Ziccum fortsätter att leverera under året. Jämför med ISAB som noterades lågt på 5 kr och handlats i spannet 8-15 kr sen dess. Utöver den attraktiva värderingen lär det bli en av de säkrare börsnoteringarna att delta i tack vare att det inte finns några befintliga ägare som vill göra exit. 

Ägarstrukturen kommer i så fall att se ut enligt följande:

Pre-money (15 MSEK)

ISAB        73%

Göran        20%

Per        7%

Post-money (25 MSEK)

ISAB        38%

Göran        12%

Per        4,2%

Nya aktieägare        45,8%

För att visa hur kommer här ett räkneexempel med antagandet att de preliminära värderingarna gäller och att Ziccums kurs ökar med 50% respektive 100%:

Börsvärde ISAB idag: 80MSEK

Företrädesemission Ziccum. 10MSEK

= det ger aktieägarna rätt att teckna aktier till ett värde av 12,5% av innehavet (10m/80m)

Om Ziccums börsvärde ökar med 50%-100% motsvarar det en indirekt “direktavkastning” om 6,75% - 12,5% för ISABs ägare, baserat på dagens kurs. Vilket är otroligt bra.

Lägg då till att ISAB fortfarande kommer att äga 43,8% av Ziccum, så deras framgångar kommer att gynna ISAB. Observera att ovanstående endast är ett räkneexempel.

Datum för företrädesrätter är ännu inte satt.

Ledning

Fredrik Sjövall som är VD för ISAB och styrelseordförande i Ziccum och Hemcheck, har ett gediget track record. Han har tidigare varit VD för PharmaSurgics och Lipopeptide (numera Promore pharma) och har sammanlagt över 10 års erfarenhet som VD för start-up bolag i life science branschen. Vi rekommenderar att lyssna på has presentation från Aktiedagen i september 2017: https://www.youtube.com/watch?v=R-4KCZe6KwU

Dr Per Gerde är forskning- och utvecklingschef för ISAB och uppfinnaren till ISABs och Ziccums samtliga patent. Per är docent i inhalationstoxikologi och forskar vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet, han har publicerat fler än 30 vetenskapliga artiklar och är frekvent talare vid internationella kongresser inom inhalation- och aerosolveteskap.

De övriga positionerna i ledningen hålls också av starka namn med relevant erfarenhet, samt en erfaren styrelse, se länk nedan. Nämnvärt är att styrelseledamöterna har ett betydande aktieinnehav.

http://www.inhalation.se/om-isab/ledning

http://www.inhalation.se/om-isab/styrelse

Höjdpunkter 2017

 • Under 2017 ökade Inhalation Sciences omsättningen med 11 procent, bildade dotterföretaget Ziccum AB, noterades på Aktietorget, erhöll en genombrottsorder från AstraZeneca, ingick avtal med kontraktstillverkare och stärkte marknadsorganisationen.
 • Bolaget har lyckats, fram till idag, sälja 9st kompletta system till de olika kunder som omnämnts, vilket får anses som väldigt bra på så kort tid. Omsättningsmässigt så ligger bolaget på en bit över 20msek, vilket också kommer att öka expansivt, ju fler system man lyckas få ut. Det är tacksamt att PI ändå ligger på 2,5msek/styck vilket vid en större volymorder kan komma att dra på omsättningen enormt. Marginalen ligger på 75% för den här typen av marknad. Redan nu har man ju byggt för ökad leveransförmåga i och med samarbetet med AQ och försäljningsorganisationen är ju utökad. 
 • Den 27 september publicerades att ISAB erhållit en order på ett komplett PreciseInhale system inkluderande plattformens samtliga moduler från AstraZeneca. Ordervärdet uppgick till ca 3,2 MSEK
 • Ny forskning som presenterades av AstraZeneca vid AIT-konferensen i Köpenhamn i Danmark den 26–27 oktober visar att PreciseInhale kan minska risken och påskynda takten vid utveckling av inhalationsläkemedel. Samarbetet med AZ är en stark bekräftelse gentemot bolagets teknik och kommande triggers kan komma till att vara ytterligare beställningar från AZ eller annat Big Pharma bolag.
 • Den 5 oktober 2017 publicerades att ISAB och AQ M-Tech i Uppsala har ingått ett avtal om produktion av ISABs produkter. Avtalet är ettviktigt steg i ISABs kommersialiseringsprocess och skapar goda förutsättningar för att möta en ökad efterfrågan av bolagets produkter.
 • De resultat som under årets sista månader genererats inom ramen för det EU-finansierade projektet FORMAMP och som kommer att publiceras successivt under 2018 kan också komma att få stor betydelse för bolaget.
 • Under 2017 genomfördes ett forskningsuppdrag för Philip Morris Products S.A. Ordervärdet uppgick till totalt 1,5 MSEK och uppdraget var att karakterisera farmakokinetiska egenskaper av nikotin med syfte att exploatera potentiella läkemedelsapplikationer. Uppdraget var lyckat och det finns möjlighet till vidare samarbeten.
 • Chiesi Farmaceutici S.p.A. offentliggjorde en studie som visar att PreciseInhale levererar farmakokinetiska data i preklinisk utvecklingsfas med bättre precision än alternativa tekniker. Resultaten publicerades i en artikel i den ansedda tidskriften Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery.

Framtidsutsikter och värdering

Både PreciseInhale och LaminarPlace ligger i tidig kommersiell fas och det finns i huvudsak två stora framgångsindikatorer att hålla utkik efter bland kommande pressmeddelanden. Dels såklart nya kunder och försäljning, samt ytterligare akademisk validering av tekniken. 

Marknaden för PreciseInhale är enorm och beskrivs i följande film:

https://www.youtube.com/watch?v=dDYyu2gUM6U

Baserat på ISAB:s imponerande kundlista och förra årets höjdpunkter ser det onekligen positivt ut inför framtiden. Peter Benson på SvD Börsplus skrev om Inhalation Sciences vid börsnoteringen och gav dem högsta betyg (5/5) vilket är väldigt ovanligt för Sveriges mest kända micro cap kritiker.

“Bland alla nynoterade förhoppningsbolag inom life science rankar vi Inhalation Sciences helt klart bland de bättre.” - SvD Börsplus https://www.svd.se/inhalation-sciences-kundlista-imponerar

Deras optimistiska scenario ger ett börsvärde på 250m, vilket är realistiskt. Det motsvarar en riktkurs på 29 kr. 

Vår riktkurs av Inhalation Sciences är försiktig och ligger i linje med SvD:s på 29 kr och vårt fair value idag landar på 121m (14 kr per aktie)

Vi beräknar fair value med följande parametrar:

 • 80m: 10x omsättningen för ISAB 2017 (8 MSEK, P/S=10, stark tillväxt)
 • 20m: Vårt uppskattade värde i Ziccum-innehavet.
 • 10m: Ytterligare värde på utdelningen av företräde i Ziccum enligt ovan uppskattning.
 • 11m: 10% premium för deras imponerande mix av duktiga nyckelpersoner, starka kunder och unik produkt med tydligt behov på marknaden.

Idag är börsvärdet 80m kr (8,85 kr per aktie) vilket innebär en 51% uppsida till fair value och möjlighet till 200% uppsida inom en snar framtid, om de fortsätter att leverera och bygga värde i bolaget, vilket jag självfallet tror att de lyckas med.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?