Post entry

InDex Pharmas konkurrenssituation förbättras radikalt

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

InDex Pharma befinner sig i en enastående bra situation i dessa Covid-19 tider. Fas 2 studien är klar och rapporterad. Sannolikt publiceras resultaten snart i någon välkänd medicinsk tidning. Dialog om fas 3 upplägg pågår med EMA/FDA och kommer snart offentliggöras och ge bolaget en möjlighet att räkna på kapitalbehovet över tid. Många pågående kliniska studier kommer ta längre tid pga av smittspridningen, speciellt de som har immunosuppremerande funktion, t ex figoltinib

Nedanstående analys sammanfattar hur det utvecklas för de sju konkurrerande fas 2/fas 3 studier som planerats att avslutas under 2020. Med hänsyn till Index enastående fina kombination av effekt och säkerhet i högsta dosen så finns en möjlighet att InDex blir ensammare med goda fas 2 resultat eftersom andras studier förskjuts framåt i tiden. Det ökar kanske möjligheten för InDex att uppnå en konkurrenssituation avseende licensiering i Cobitolimod vilket kan ge ännu bättre resultat.

 Bolag      Fas Kandidat    Top-line Est ny top-line

Gill/Gala  3   Figoltinib*     q4-19    q2-20

Abivax    2    ABX464*       q2-20   q4-20

Abgeno. 2    ABGNT68H**  q2-20   q2-20

AMG/AZ  2   Brazikumab**    q3-20  probab. q4-20

BMS        3    Ozanimod*    q2-20   probab. q3/4-20

Eisai         3   AMJ-300*     q4-20   probab. q1/2-21

Takeda    3    SHP647**        q4-20   q3/4-21

 * oral

** iv

Övriga ca 10 studier i fas 2 eller 3 med resultat förväntade 2021/22 eller senare kommer rekryteringsmässigt drabbas hårt av den pågående Covid-19 pandemin under 2020 och blir därmed förskjutna tidsmässigt.

Vi som sitter vid sidan om kan bara önska ledningen och styrelsen ett stort lycka till framöver. Positionen är mycket bra som den är – en affär eller beslut om egen utveckling kommer sannolikt under april-juni 2020. Då är också det föreslagna optionsprogrammet till ledningen/styrelsen beslutat och exekverat.

Det mesta pekar just nu på en intressant framtid för Index och dess ägare.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?