Post entry

INDEX pharmaceuticals vs BIG pharma

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ett starkt ekonomiskt incitament borde driva utvcklingen mot kombinationsterapier.

Pipeline

UC pipelinen är full av kandidater i sen kliniskt stadie inom UC. Majoriteten av dessa drivs av Big pharma. Hittills visar pipeline bättre effekt i delta remission, 10-20 %, än det som finns ute idag.

I och med att konkurrensen ökar blir det viktigare att demonstrera unika fördelar gentemot sina konkurrenter. Däremot konkurrerar majoriteten med liknande läkemedel, dvs läkemedel i samma klass. Nya läkemedel inom etablerade klasser erbjuder generellt sätt marknaden mindre värde då de inte tillför additiv eller synergistisk effekt till marknaden. Ibland kan man dock demonstrera tydliga fördelar i effekt och säkerhet, så kallad best-in-klass, som konkurrerar ut andra läkemedel inom klassen. Ofta är dock effekt/säkerhetsprofil svår skilda inom en klass.

Här ses en tabell från INDEX presention över aktuell pipeline (2018) i sen klinisk fas. 

Bland nästan alla klasser finns flera BP som konkurrerar mot varandra. Bristen på differentiering kommer innebära hög konkurrens inom klasserna.

Kombinationsterapi

Ett sätt för big pharma att differentiera sig bland läkemedel med samma/liknande targets är att utveckla dom vidare i kombinationsbehandling med ett annat preparat. Ett liknande klimat kan ses inom immunoterapin där konkurrensen lett fram till flera kombinationsterapier.

I och med den låga andel som går i remission, små skillnader i delta och allt fler läkemedel inom samma klass borde det finnas ett starkt ekonomiskt incitament för utvecklingen av kombinationsterapier.

Jämfört med cancerbehandlingar med dålig prognos kan man inte ta lika stor höjd för säkerhetsrisker. De senaste biologiska läkemedel har visat sig vara rätt så säkra (entyvio och stelara), men att kombinera två biologiska läkemedel kan utgöra en större risk och en för stark systemisk effekt på immunsystemet. Janssen har trots det valt att utvärdera båda sina läkemedel golimumab (anti-tnf-a) + guselkumab (anti-il23) i en fas 2. För Janssen som redan har två godkända preparat in house känns det logiskt och ekonomiskt fördelaktigt att testa dessa i kombination. För andra BP kan det handla om att inlicensera, köpa upp eller parta med andra BP för att utveckla kombinationsterapier.

Cobitolimod en uppköpskandidat

Med bäst säkerhet, lokal effekt och unik verkningsmekanism är Cobitolimod en utmärkt kandidat för kombinationsterapi. Jannsen har redan börjat utforska området vilket bör fortskynda utvecklingen i branschen. Den höga konkurrensen bland BP gör Indexs position väldigt intressant.

En annan möjlighet är också utlicensering till en specialty pharma som är attraherad av den unika profilen. Att index bedriver en del av fas 3 i egen regi bör ses som en risk för aktien men som kan behövas för ytterligare validering.

Disclaimer: Äger aktier. Kan finnas felaktigheter i information.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?