Post entry

InDex Pharmaceuticals - Bullet points och varför man bör bevaka aktien kommande tid

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Fas IIb data kommer inom 8-10 veckor, vilket kommer driva intresse till aktien Med data inom 8-10 veckor så är det nog hög sannolikhet att kursen kommer börja spekuleras upp inför data. Över 180 patienter har redan slutfört studien utan några rapporterade säkerhetsproblem, otroligt starkt.

InDex Pharmaceuticals – Några bullets points varför bolaget är intressant

  • Fas IIb data kommer inom 8-10 veckor, vilket kommer driva intresse till aktien

Med data inom 8-10 veckor så är det nog hög sannolikhet att kursen kommer börja spekuleras upp inför data. Över 180 patienter har redan slutfört studien utan några rapporterade säkerhetsproblem, otroligt starkt.

  • Högre sannolikhet att lyckas än average Fas II

InDex genomförde tidigare en Fas III där man inte uppnådde det primära effektmåttet men dock de sekundära. Sedan dess har FDA/EMA bestämt att det primära effektmåttet nu istället ska vara det tidigare sekundära. Detta innebär att InDex redan uppnått målen med den nuvarande Fas IIb studien i en tidigare Fas III studie. Detta skapar ökade förutsättningar för att lyckas och i kombination med en studie som är bättre designad än tidigare (utläsning av effekt sker tidigare) så kan man anta att sannolikheten är betydligt högre. Snittet att lyckas gå från Fas II till Fas III är 30% , InDex har troligen uppåt 80-85% enligt mig baserat på informationen ovan.

  • Stor marknad som växer kraftigt inom Ulcerös kolit

Marknaden för Ulcerös kolit var under 2018 på hissnande 6,5 miljarder USD = ca 60 miljarder sek per år. Detta är enbart för läkemedel för Ulcerös kolit och marknaden förväntas växa till 8 miljarder USD under 2025.

  • Medioker effekt med nuvarande läkemedel, InDex uppvisat nästan dubbel effekt

Den genomsnittliga effekten är ett delta 9-12% med dagens läkemedel, i sin senaste studie uppnådde InDex ett delta på 19 procent. Man uppvisade nästan dubbla effekten mot befintliga läkemedel.

  • Delta över snittet öppnar för stort intresse från partners

Om InDex kan uppvisa ett liknande delta igen kommer troligen partners stå på kö för att antingen inleda partnerskap eller till och med köpa bolaget. Stora affärer har gjorts i sektorn där de tre senaste affärerna har varit på 50-250 miljoner USD i upfront. 

  • Riktad emission nyligen till stjärninvesterare

Nyligen gick Bengt Julander, känd biotechinvesterare, in i InDex med 17,5 miljoner kronor. Detta inför data och med en position som visar på att man är en långsiktig ägare. Han adderar därmed en redan stark ägarelistan med ytterligare ett namn. Två andra som gick in samtidigt som Julander var Martin Bjäringer och Carl Rosvall, 8,8 mkr vardera.

  • Värdering

Så vad kan då detta vara värt?

I dag är börsvärdet strax cirka 600 mkr för InDex, en rätt låg värdering enligt mig med tanke på vad peers värderas till. Jag har gjort en riskjusterad nuvärdesanalys där jag antagit att marknaden är på 6 miljarder USD under 2018 och att den växer 5% per år framöver. Vidare har jag antagit att InDex kandidat kan ta 5% av den totala marknaden, lågt räknat med tanke på den överlägsna säkerhetsprofilen och effekten man hittills uppvisat. Jag förutsätter att InDex kommer gå till marknaden med en partner och att man då får 20% royalty. Jag tror InDex har 80% sannolikhet att lyckas nå marknaden och landar då i ett diskonterat riskjusterat värde på 36 kr per aktie. En uppsida på flera hundra procent från dagens nivåer med andra ord, skapligt får man säga. Notera även att jag har räknat med 16% i avkastningskrav (WACC) vilket skulle kunna anses vara högt, detta enbart för att skapa ”margin of saftey” i min analys.

Vågar man tro att InDex kan nå 10% av marknaden eller 20% så får man ett nuvärde på 108 respektive 144 kr per aktie, om man nu vill vara lite mer optimistisk i sina kalkyler.

Sammanfattning

Jag ser, som ni säkert förstått, en fin uppsida i InDex närmaste månaderna. Studieresultat ska snart rapporteras och med den historiska datan i ryggen så ligger man bra till för en succé. Bolaget har en stabil kassa med starka ägare i form av bland annat SEB venture capital, Industrifonden och Bengt Julander som med ytterligare tre stora ägare sitter på cirka 60% av aktierna i bolaget. Detta skapar en låg freefloat som kommer visa sig när folk i större utsträckning vill kliva in i aktien inför data och spekulation om potentiellt uppköp/partnerskap.

Vill man läsa mer så rekommenderar jag att läsa den senaste uppdateringen från Redeye som ger en mer utförlig överblick, läs den här.

Kort ”casestudy” av tidigare liknande scenarion

  • Dextech rapporterade positiv data i sin Fas IIb studie i början av oktober och aktien hade inför detta stigit kraftigt. Efter data började aktien konsolidera på högre nivåer än tidigare. 

  • Hansa rapporterade i slutet av september positiv data från sin Fas II studie och hade likt Dextech upplevt en kraftig stigning i aktien. Efter data konsoliderade aktien en bit under toppnivån i samband med pm om data.

  • Oncopeptides rapporterade i mitten på juni uppdaterad interimsdata från en av deras studier, aktien steg inför släppet av interimsdata och fortsatte även efter detta. Aktien började senare konsolidera.

Vilken slutsats kan man dra av detta?

Den slutsatsen som jag drar är att pm om data är en datapunkt som är allmänt känd i de flesta fallen. Marknaden har generellt koll på dessa potentiella katalysatorer och det är relativt lätt att pricka in ett spann när händelsen kommer infalla. Efter sista patienten inkluderats i en studie kan detta spann ytterligare snävas av. I och med all denna information som man känner till kan man skapa sig en bra edge i marknaden för att hänga med på resan uppåt inför data. De tre exemplen ovan är ett axplock av scenarion där biotech aktier stiger inför data och det börjar kännas mer som en regel än undantag.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?