Post entry

InDex Pharmaceuticals Holding - IPO som haglar insiderköp

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tråkigt med IPO som faller första dagarna, känns attraktivt nu dock. Insiderköpen haglar och det är mässa i helgen.

Det är otroligt sällan jag köper denna typen av bolag, sist var Cyxone och den kom ju fint upp efter lite tålamod. Nu tror jag det är dags igen.

Det verkar som ingen insider vill stå utanför mässan dessutom. Spana in insynsmannen på Twitter så har det haglat insiderköp sen IPO dagen. Jag tolkar det som att dom självklart vet att det är spännande nyheter på ingång. Dessutom har dom köpt till en kurs på över 8:-

https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient/sv-SE/Search/Search?SearchFunctionType=Insyn&Utgivare=InDex+Pharmaceuticals+Holding+Ab&PersonILedandeSt%C3%A4llningNamn=&Transaktionsdatum.From=&Transaktionsdatum.To=&Publiceringsdatum.From=&Publiceringsdatum.To=&button=search&Page=1

På länken ovan finns en halv novell om hur mycket insider har köpt.

Det gör att jag tycker allt under 7:- är attraktivt, och aktien har dessutom omsatt en heldel i dagarna. Därför har jag köpt!

Vad är det då InDex Pharmaceuticals vill fixa åt oss?

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom med okänd orsak. Tarmsjukdomar ökar i takt med både dålig mat och mindre träning. Vi lever idag i ett samhälle där genvägen till maten är viktigare än vad det är för mat. Att det skadar tarmfloran och våra stackars kroppar på mängder av sätt kan ingen har missat.

Symtomen inkluderar bland annat frekventa avföringar, diarré, blod i avföringen, buksmärta, feber, viktminskning och anemi.

Standardbehandling består av antiinflammatoriska, immunhämmande och biologiska läkemedel. En betydande andel av patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit kommer inte att svara på tillgängliga läkemedel eller kommer så småningom att utveckla tolerans mot behandlingarna.

****Från PM** 10 oktober 2016 – Mässa i helgen där attraktiv data kommer presenteras**

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att resultat från ytterligare analyser av data från COLLECT – en klinisk studie av bolagets ledande läkemedelskandidat cobitolimod för behandling av måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit – kommer att presenteras muntligt och som poster under United European Gastroenterology Week (UEGW) 15-19 oktober 2016 i Wien.

I COLLECT-studien erhöll 131 patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, som ej svarat på konventionell behandling, antingen cobitolimod eller placebo som tillägg till gängse behandling. Studien genomfördes på 38 kliniker i sju europeiska länder. Patienterna randomiserades till att få två doser av 30 mg cobitolimod eller placebo vid vecka 0 och vid vecka 4. Huvudresultaten från studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Crohns and Colitis (Atreya et al. J Crohns Colitis 2016 May 20 Epub ahead of print). Resultaten visar på cobitolimods potential som en ny behandling för måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Statistiskt signifikanta skillnader mellan cobitolimod och placebo observerades redan efter fyra veckor i flera viktiga effektmått som idag förordas av regulatoriska myndigheter och anses vara de kliniskt mest relevanta.

Cobitolimod har uppnått kliniskt ”proof-of-concept” i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan.

I januari 2016 rekommenderade WHO cobitolimod som internationellt generiskt namn (INN). Substansen är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Kommande fas IIb-studie

Baserat på de lovande resultaten i tidigare studier, planerar InDex nu en fas IIb studie med cobitolimod för att optimera doseringen för behandlingen av patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Första kvartalet 2016 godkände det amerikanska läkemedelsverket InDex Investigational New Drug (IND)-ansökan och studiedesignen. Den planerade studien kommer att vara en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera effekt och säkerhet av cobitolimod i att inducera klinisk remission hos patienter med kroniskt aktiv måttlig till svår ulcerös kolit jämfört med placebo Målsättningen med studien är att med bibehållen god säkerhetsprofil visa på en väsentligt högre effekt än i tidigare studier med cobitolimod och även jämfört med vad som rapporterats för produkter på marknaden och sådana under utveckling i sen klinisk fas.

Obs : Köpa aktier är förenade med risker, all handel sker på egen risk!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?