Post entry

Index Pharma - 530 msek i kassan och fas 3 på gång

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I grunden tror jag på Cobitolimod som ett läkemedel. Kanske till och med som ett första linjens läkemedel om tox håller för den nya högre dosen. Omvärdering är förväntad nu när sikten snart är klarare.

Varför har inget licensavtal skrivits hitills? Jag tror att man haft både externa och interna bromsklossar. Externa har varit att mechanism of action inte helt är bekant men det största hindret till en bra deal har varit en del tveksamheter i dos-respons samt att Index ännu inte kunnat visa att läkemedlet hjälper i andra auto-immuna sjukdomar, som t ex Crohns. Det är något Big Pharma helst vill ha - ett läkemedel som kan testas och helst användss brett. Därutöver har möjligtvis avsaknaden av patent i Kina påverkat. Lancet artikeln från i höstas kommer givetvis påverka BigPharma positivt framöver. De interna bromsklossarna har främst varit att en eventuell 'svag' deal har indirekt motarbetats av Julander och inte heller styrelsen har velat göra en 'svag' deal vilket kanske SEB Venture Capital/IF hade kunnat acceptera för att slippa lägga in mera pengar i Index. Allt detta har varit mycket svårt att hantera för Peter och styrelsen.

Index kommer få in alla pengarna (533 msek) man söker...men ägarlistan kommer bli väsentligt förändrad, ffa för att SEB Venture Capital och Industrifonden ej försvarar sina positioner. Övriga ägare som kan försvara sina positioner helt/delvis blir inte, eller bara delvis, utspädda. Sådana är spelets regler - "money talks - bullshit walks" - som amerikanska riskkapitalister brukar säga.

För en VD/styrelse i ett bolag med en ägarstruktur som Index (två största ägarna tvehågsna och Julander med straxt över 10% (corner)) så blir omsorgen om bolaget givetvis större än omsorgen om ägarna. Man har utöver Julander redan åtagande från AP4 och SEB-stiftelsen. Får bolaget inte in pengar är det helt enkelt slut (realisations-försäljning) - därmed blev emissionsvillkoren tuffa/tvingande. Det som är glädjande och mycket positivt är att HBM och SHB Fonder investerar - HBM har mycket stark internationell Life Sciencekunskap och Astrid Samuelsson på SHB är en mycket erfaren life science analytiker som bl a hela AP fond-systemet (inkl AP4 som redan är ägare) ibland tar rygg på. Bådar gott för teckniningen. Därutöver är har ju priset att teckna attraktivt i förhållande till var bolaget är och den kvarvarande riskprofilen. Jag tror därför inte så mycket garantiutrymme kommer behöva utnyttjas och att nedåt-trycket på aktien försvinner relativt snabbt.

Tror att ägarstrukturen kommer se ut ungefär så här efter emissionen:

Linc            16

AP4            12

HBM             9.9

SHB              4.7

TJ                  3

Rosvall         3

Ponderus     3

SEB VC        2.5

IFonden       2.5

SEB stift      2

Barclays       2

Övriga        39%

Fas 3

I grunden så vägleder den första delen av fas 3 helt och hållet närmaste 20-24 månaderna.

Index kommer ha lättare att rekrytera då färre än vanligt studier är i rekryteringsskede under h2-21/h1-22 vilket är utmärkt. Finansieringsrisken är borta men återkommer vid ett bra resulat - men då löser det sig troligen av sig självt. Kan bli lite kämpigare om resultaten är OK men innehåller lite frågetecken - då kan det som händer nu återkomma för att då behövs pengar för resten av fas 3 samt också pengar att bygga en marknadsorganisation om inte en licensdeal genomförs.

Någonstans under resan framåt är det inte omöjligt att vi får se att en fas1 studie aviseras i Crohns med Cobitolimod (oral). Det är nog betydligt troligare än att någon annan DIMS kommer prioriteras. Som påpekats ovan är bredden viktig för Big Pharma. Om detta skall vara möjligt behöver utvecklingen av den orala prototypen påbörjas snarast.

Ett fullfinasierat Index för fas 3:1 (första induktionsstudien) kan också göra att regionala spelare, inte bara big pharma kan ha råd att diskutera en licensaffär med Index, dvs spelfältet öppnas upp och något sådant kan ske närmaste året. Vidare kommer nog Index använda en del pengar för att påbörja en utvecklingsplan för Japan.

När det gäller konkurrensen så väntar vi på följande innan november 2021:

Eisai   3        Ajm300               nov 20 ??

Lilly     2       Mirikuzumab      jan 21 ?

Gilead 2      GS-4875               april/oct 21

AstraZeneca skulle kommit med Brazilikumab i september 20 men denna är av oklara skäl skjuten till 2022.

Flera konkurrenter har ju dessutom under 2020 fallit ifrån. Samtidigt så är UC ett stort sjukdomsområde det finns deinitivt gott om plats för Index - därför är fas tre resultaten betydligt viktigare än vad konkurrenterna lyckas/ misslyckas med.

Förväntningarna på Delta verkar ha ökat över senaste året och även framåt - speciellt avseende Arena Pharma som visar fas 3 data i slutet av 2021. - De 15% som Index visade i fas 2b kommer nog knappast räcka utan för att vara i topp bör man sannolikt kunna visa över 20%. Blir därför spännande med den nya höga dosen.Den goda toxen i Cobitolimod kan dock bli avgörande och är oerhört viktig för Index, både för att nå första linjen och bli erkänt som ett bra kombo-preparat. Det är ju också vad Lancet artikeln från i höstas pekar på.

Vi kan väl förvänta oss att ett CRO avtal releasas närmaste veckorna och sedan skall regulatoriska tillstånd i alla relevanta länder erhållas innan studien kan starta i sommar. Index har dock några viktiga beslut att ta om studieupplägget och den kommande interimsresultaten efter 150 patienter innan avtalet med en CRO sluts. Interimsresultaten kan nog förväntas under H1- 2022.

Jag överlåter frågan att värdera en fas 3 tillgång som Cobitolimod till de som kan räkna bättre. Det är dock mycket märkligt om aktien kommer ligga under 2 kr som ger ett börsvärde på 1066 msek.

Eftersom kassa i nuläget efter emissionen är ca 63 (end q3) -10 (cf q4) -10 (cf q1) +533 (emission) -45 (em kostnader) , dvs ca 530 msek skulle rörelsen då bara värderas till 535 msek. Skattemässiga underskott i Index är nu ca 650 msek. Om man tror att Cobitolimod kommer ge intäkter över åren så kan dessa värderas till 75-90msek så värderas därmed rörelsen endast till ca 450 msek.

Det är enligt min åsikt på tok för lågt för en fas 3 tillgång som Cobitolimod - en rimligare kurs borde vara över 3-4 kronor när allt damm lagt sig efter emissionen och sikten är klarare.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?