Post entry

Sälj Impact Coatings-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Impact Coatings är ett exempel på hur det ofta går för aktier i förhoppningsbolag.

Förhoppningsbolag

Vad menas med "förhoppningsbolag" på börsen?

Förenklat är det väl bolag med:

...någon ny uppfinning eller liknande som inom kort väntas få världsgenombrott och ge bolaget stora intäkter

...fast bolaget i dagsläget ej har några intäkter att tala om

...samtidigt som börsvärdet är jättehögt pga aktieinvesterarnas stora förhoppningar på bolagets ekonomiska utveckling i framtiden.

...Eftersom bolaget ännu ej har några intäkter men istället ofta stora kostnader för fortsatt produktutveckling och ev försäljning, behöver bolaget löpande kapitaltillskott från aktieägarna.

...Pressmeddelanden från bolaget av typen samarbetsavtal eller nya studier om produkten som i minsta mån indikerar kommande världspotential och stora intäkter för bolaget, utgör "triggers" som tändvätska för börskursen som då kan skjuta kraftigt i höjden utan att pressmeddelandet egentligen säger något konkret om några pengar till bolaget etc.

Särskilt i tider av bra börsklimat (tex när börsen stigit under lång tid) brukar aktieinvesterare bli alltmer riskbenägna och spekulativa.

De börjar då köpa aktier i bolag med väldigt hög risk, dvs hög sannolikhet för att bolagen aldrig kommer att bli något - även om bolagens visioner om världsgenombrott inom kort låter lockande.

Typer av investerare:

1) Folk som ärligt tror att förhoppningsbolaget verkligen kommer att bli stort inom kort, och köper aktier i bolaget pga det.

2) Folk som inser att bolaget är en bubbla som snart kommer att spricka, och därför ej köper aktier i bolaget.

3) Folk som inser att bolaget är en bubbla som snart kommer att spricka, men ändå köper aktier i bolaget medvetna om att det går att tjäna snabba pengar på aktien tack vare "kedjebrevs-principen" (dvs att aktien kan stiga ett tag till innan den kollapsar). Det gäller bara att sälja av innan kollapsen kommer så att man inte blir sittande med "Svarte Petter".

Av dessa investerarkategorier kan nr 3 tjäna stora pengar på aktien så länge den stiger, om man har tillräckligt med is i magen för att kliva av innan bubblan spricker.

Kategori nr 2 förlorar i alla fall inga pengar.

Men de som förlorar (och betalar kategori nr 3:s kedjebrevs-vinster) är kategori nr 1.

//Edit: Även nytillkomna investerare i kategori nr 3 betalar vinsterna för tidigare tillkomna investerare i kategori nr 3.

//

Hur ska kategori nr 1 undvika denna typ av förluster?

...Man kan tex konstatera att populära förhoppningsbolag på börsen väldigt sällan blir så stora som det pratas om.

...Särskild risk finns det för att aktier i förhoppningsbolag blir bubblor under goda börstider (som nu när börsen stigit under lång tid), vilket innebär att man i sådana här tider som råder nu särskilt bör undvika förhoppningsbolags-aktier.

Impact Coatings är ett förhoppningsbolag som blev väldigt populärt på börsen ett tag före finanskrisen 2008/2009.

...I början av 2007 kunde IC-aktien köpas för under 20 kr.

...Hösten 2007 nådde aktien toppnivåer kring 120 kr.

...I samband med den globala finanskrisen föll aktien ner till 20-30 kr när krisen var som mörkast under hösten 2008.

...Men därefter tog det ny fart och under sommaren/hösten 2009 nådde börskursen nivåer kring 60 kr.

...Och nu är den nere i 3,80 kr.

IC:s utveckling rann ut i sanden och det har hittills inte blivit något av det.

Ändå finns bolaget kvar med grundarna Henrik Ljungcrantz och Torsten Rosell i spetsen och de verkar inte ha gett upp hoppet.

//Edit: Heder åt Ljungcrantz och Rosell för att de inte verkar ha "cashat hem" och sålt ut sina aktier IC när aktien stod på topp.

...De äger båda drygt 1 miljon IC-aktier och var alltså goda för en bra bit över 100 miljoner kr var när kursen låg i 120 kr hösten 2007.

...Nu äger de fortfarande samma antal IC-aktier som dock bara står i knappt 4 kr per st, dvs nu är deras aktieinnehav värda ca 5 miljoner kr var.

Sedan kanske det finns en och annan IC-aktieägare som är kritisk till att IC (med Ljungcrantz/Rosell i spetsen) tidigare gett för optimistiska framtidsutsikter som ej förverkligats.

Men L/R å sin sida kanske då anser att de vid varje tillfälle gett de framtidsutsikter som de ärligt räknade med, även om det sedan ej förverkligades.

Det ligger väl i sakens natur att entreprenörer är optimister.

Tex hösten 2007 inför att IC bad om ett kapitaltillskott på 70 miljoner kr (genom utförsäljning av nya aktier för 60 kr per st) gav bolaget intryck av ett nära förestående genombrott avseende IC:s ytbeläggningsteknologi för bränsleceller.

Enl IC:s q3/2007-resultatrapport (som kom 19 okt 2007):

Flödesplattor för bränsleceller rycker snabbt fram som ytterligare ett vertikalt marknadssegment med stor potential.

Efter många års utveckling ser nu bränsleceller ut att kunna kommersialiseras på bred front och Impact har en god chans att inta en betydelsefull position för ytbehandling av dessa plattor.

Skydd av plattorna mot korrosion bedöms vara näst intill nödvändigt för kommersiell tillämpning av bränsleceller.

Tester har påvisat att Impacts teknik leder till såväl förbättrade prestanda som lägre kostnader jämfört med alternativ teknik.

Som ett led i detta har ett samarbetsavtal med Cell Impact, tillhörande Morphic-koncernen, slutits avseende:

...dels legoproduktion av nu färdigutvecklade beläggningar

...dels utveckling av framtida beläggningar med ytterligare förbättrade prestanda

(...)

Affärsframgångar under den senaste tiden, bl a avtalet med Cell Impact, har föranlett en höjning av det totala emissionsbeloppet till ca 70 MSEK.

Denna och flera andra aktuella affärer har ökat behovet av utökad maskinkapacitet.

Därutöver skall nyemissionen bidra till att:

...öka kunders förtroende för Impacts långsiktiga leveransförmåga

...möjliggöra multipla systemaffärer

...samt finansiera offensiva affärssatsningar

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/D9/90/wkr0001.pdf

Men som synes nedan anser IC idag att det fortfarande är långt kvar innan IC:s ytbeläggningar börjar användas för bränsleceller i stor omfattning.

Enl pressmeddelande från 26 sep 2007 uppgavs IC ha beslutat om kapitaltillskottet på extra bolagsstämma.

Där var det tal om ett kapitaltillskott på 50 miljoner kr (vilket strax senare höjdes till 70 miljoner kr).

Torsten Rosell om förklaringen till att IC begär kapitaltillskottet enl pressmeddelandet:

Vi förväntar oss en snabb händelseutveckling och förbereder oss därför genom att söka ett bemyndigande till styrelsen att agera med kortast möjliga tidsfördröjning.

http://www.impactcoatings.com/page_STD-IR.aspx?releaseid=301832

Lustigt att bolaget Weavering Capital AB då angavs vara IC:s "certified adviser".

Finansfirman Weavering Capital med grundaren Magnus Peterson exploderade i en skandal som bröt ut i början av 2009 (om det nu är samma WC).

Firman förvaltade 5 miljarder kr och en stor del av pengarna försvann.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201109/02/20110902084941_Realtid080/20110902084941_Realtid080.dbp.asp

Och ovannämnda miljöteknikbolaget Morphic som IC hade samarbete med är också borta.

Tex artikel från maj 2012:

Sista kapitlet för Morphic

Från att ha varit ett av de mest omtalade förhoppningsbolagen på börsen har Morphic Technologies det senaste året kämpat med näbbar och klor för att undvika konkurs.

Det ser ut att lyckas, ändå är det dags skriva sista kapitlet för företaget i nuvarande skepnad.

http://www.redeye.se/analys/partner/sista-kapitlet-morphic

Morphics dotterbolag Cell Impact (som IC hade samarbete med) verkar dock finnas kvar noterat på Stockholmsbörsens småbolagslista (First North), dvs samma lista som IC-aktien är noterad på.

Cell Impact är där värt knappt 40 miljoner kr vid börskurs 4,50 kr.

Cell Impacts 2013:

...intäkter 3 miljoner kr

...resultat -8 miljoner kr

14 miljoner kr i kassan i slutet av 2013 efter ett kapitaltillskott på just 14 miljoner kr från investerare i slutet av 2013.

Ur Cell Impacts q4/2013-resultatrapport (som kom 30 jan 2014):

förutsättningarna för att bolaget skall få ett kommersiellt genombrott under 2014 är fortsatt goda

Vd Mats Wallin i raporten:

Jag bedömer att förutsättningarna är fortsatt goda för att vi skall kunna uppnå kommersiell framgång under 2014.

http://www.bequoted.com/investor/company/documents/cellimpact_bokslut_2013_140131-15896.pdf

Cell Impact är baserat i Karlskoga (i Värmland 24 mil väster om Stockholm) och hade 6 pers anställda per slutet av 2013.

Cell Impacts affärsidé verkar i dagsläget vara en typ av tillverkningsteknologi.

Enl bolagets hemsida:

Om Cell Impact

Cell Impact medverkar till att förbättra kvaliteten på de producerande enheterna med en bibehållen eller ökad produktionstakt.

Våra tillverkningsmetoder möjliggör minskade produktionskostnader och tillverkningstider.

En mindre produktions- och testanläggning bestående av:

...en robotstyrd produktionslina

...två flexibla teststationer

...och ytterligare två slagenheter

är i bruk i Cell Impacts lokaler i Karlskoga.

Cell Impact kan erbjuda:

...produktion av flödesplattor

...leverans av kompletta lösningar tillsammans med partner

...diverse kundspecifika test- och produktionsutvecklingsuppdrag

...och i samarbete med kund exempelvis kostnads- och kvalitetsoptimera processer

http://www.cellimpact.se/om_cell_impact.html

Så här beskrivs Cell Impacts verksamhet på Bloomberg.com:

Cell Impact AB manufactures flow plates for mass production of:

...fuel cells

...and heat exchangers

The Company provides

...stainless steel

...graphite

...and titanium

flow plates.

http://www.bloomberg.com/quote/CIB:SS

Cell Impacts historik bla enl bolagets hemsida:

Historik

Bolaget startade under namnet Cell Impact 2004 och var fram till februari 2013 ett helägt dotterbolag till Morphic Technologies då Bolaget delades ut till Morphic Technologies aktieägare.

(...)

Det har under årens gång visat sig att marknaden för volymproduktion av flödesplattor inte har kommit upp till budgeterade nivåer.

Det har inneburit att styrelsen i oktober 2010 beslutade att bredda strategin, och den omfattar numera:

...produktion

...konsulttjänster

...och slagenheter.

Detta är en bredare och mer flexibel ansats för att möjliggöra en ökning av den hittills låga omsättningen.

http://www.cellimpact.se/om_cell_impact.html

...Cell Impact-aktien nådde toppar kring 7 kr under våren 2013.

...Därefter kursfall till 3-4 kr i slutet av 2013.

...Och sedan dess viss återhämtning till nuvarande kurs 4,50 kr.

//

Aktiemalles inlägg

Inlägg från signaturen "Aktiemalle" på Di.se:s aktieforum Börssnack tis 22 apr 2014:

Impact Coatings - Jag Avstår.

... men foljer garna.

Har halvfoljt bolaget nu I manga ar pga deras intressanta vision, att ersatta guld.

Akitekursen har ju fatt aka ruschbana under alla dessa ar pga deras investeringar.

Som jag forstar det lovar dem valdigt mycket utan att uppfylla nagot.

Nagot ar sedan nar jag fragade nar bolaget gar med vinst forsta gangen var svaret ”nasta ar”.

Kan tanka mig att man far liknande svar idag, sa fragan far istallet vara; hur kommer impact kunna lyckas att ga med vinst och nar sker detta?

Bolaget har en valdigt hog burnrate, branner runt 7 MSEK per kvartal i sin utveckling men har valdigt laga skulder (och inga rantebarande).

De verkar som att bolaget foredrar en emission mot aktieagarna utover att ta banklan.

Eller ar det sa att de inte langre kan fa nagra lan fran bankerna?

Vilket som deras likvida medel racker inte lange till, ar det dags (aterigen) for en emission...?

Positivt ar att stora starka ABB ar med i resan.

Som sagt, rent forhoppningsbolag men med en intressant vision.

Jag avstar, men foljer garna.

mvh

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2204145#msg14943155

Om Impact Coatings

Impact Coatings börsvärde 70-80 miljoner kr vid börskurs 3,80 kr.

Ekonomisk utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2011: 19 miljoner kr

2012: 25 miljoner kr

2013: 6 miljoner kr

Nettoresultat:

2011: -52 miljoner kr

2012: -24 miljoner kr

2013: -29 miljoner kr

Nästa hållpunkt är IC:s q1/2014-resultatrapport som ska komma nu på tors 24 apr 2014 (då bolagsstämman även äger rum).

Finansiell ställning:

Nettokassa 7 miljoner kr vid slutet av 2013.

Bla fick bolaget in ett kapitaltillskott på 16 miljoner kr från aktieägarna under 2013.

Ca 4 miljoner kr nya IC-aktier såldes ut för 4,60 kr per st under sommaren 2013.

(Dålig affär hittills knappt ett år senare eftersom börskursen nu ligger i 3,80 kr.)

Tidigare kapitaltillskott från aktieägarna till IC:

2007: 70 miljoner kr

2010: 75 miljoner kr

//Edit: Immateriella anläggningstillgångar

Positivt vad gäller IC:s balansräkning att bolaget knappt har någon "luft" i form av bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar.

Per slutet av 2013 hade IC immateriella anläggningstillgångar bokförda till 93 000 kr, dvs nästan obefintligt i relation till:

...totala tillgångar på 32 miljoner kr

...och ett eget kapital på 28 miljoner kr

Annars brukar forsknings- och utvecklingsföretag som IC gärna ha stora bokförda värden för uppsamlade utvecklingskostnader etc vilket då innebär ett riskmoment om de senare behöver skrivas ned vilket kan ge stora negativa resultateffekter.

//

Mer om IC:

Baserat i Linköping (20 mil sydväst om Stockholm) och hade 19 pers anställda i slutet av 2013.

Bolaget grundades 1997 av Henrik Ljungcrantz (vd) och Torsten Rosell (vice vd).

De äger 7% var av IC.

IC:s affärsidé (enl q4/2013-resultatrapporten):

"Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning.

PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och

keramer.

//Edit: Enl IC:s hemsida betyder PVD "Physical Vapor Deposition":

About PVD technology

Physical Vapor Deposition (PVD) is a technology where a material is evaporated and condensed to form a thin film coating over an object (substrate).

In general, coatings consist of metals or ceramics, usually nitrides, carbides and oxides.

Evaporation in PVD can be forced by several methods.

The method Impact Coatings most commonly uses is magnetron sputtering, where the coating material is "blasted" from the target by a plasma.

All PVD processes are performed under vacuum.

http://www.impactcoatings.com/page_STD.aspx?PageId=24&LangId=en&MenuId=27

//

Fortsättning av IC:s beskrivning av sig självt i q4/2013-resultatrapporten:

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet SilverMaxPhase, som kan ersätta guld på elektriska kontakter.

För rationell industriell applicering av materialet, har beläggningssystemen:

ReelCoater

InlineCoater

och PlastiCoater

utvecklats.

Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex dekorativa och optiska applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på NASDAQ OMX First North.

Bolagets certified adviser är Remium Nordic AB."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/24/1A/52/wkr0006.pdf

Under de goda börsåren före finanskrisen 2008/2009 blev IC ett av de populära förhoppningsbolagen bland aktieinvesterare, och börskursen sköt i höjden på förhoppningar om att bolaget snabbt skulle nå världsgenombrott och bli riktigt stort.

Tidigare hette väl IC:s beläggning bara Maxphase som uppgavs ge minst lika goda egenskaper som guld men till en bråkdel av kostnaden vid användning i elektronik etc.

Men de insåg tydligen att produkten behövde förbättras varvid silver tillsattes till Maxphase och namnet döptes om till Silver Maxphase.

Dock blir det väl då inte lika billigt om man måste tillföra silver.

//Edit: Tex ur IC:s årsredovisning för 2010 (daterad 15 apr 2011):

För applikationsområdet är Bolagets strategi att inledningsvis utveckla och kommersialisera ett antal starka referensapplikationer.

Detta ska ske genom ett nära och omfattande samarbete med några få utvalda slutkunder inom främst telekom- och bilindustrin.

En första telekomkund har redan godkänt MaxFas som tekniskt fullvärdigt

alternativ till guld på kontakter i deras produkter.

En andra kund inom telekom ligger dock närmare kommersiell tilllämpning och har dessutom avsevärt större volymer.

För den senare kunden har fokus övergått till Silver MaxPhase, då denna beläggning lämpar sig bättre för applikationer där kontaktmaterialet på den motgående kontakten ej kan påverkas.

Beläggningen har testats och godkänts enligt ett antal generella testmetoder.

Dessa tekniska framsteg har medfört att en tidsplan för införande

av Silver MaxPhase i en mobiltelefonapplikation överenskommits.

Från att ha varit en teknisk process driven av Impact Coatings, har den nu svängt över till en kommersiell process driven av kunden.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/14/90/16/wkr0001.pdf

Vad hände med dessa telekomkunder som lät så lovande?

Även ur årsredovisningen för 2010 om Silver Maxphase:

Som komplement till den hårda, kerambaserade Maxfas har en mjukare, metallbaserad beläggningsvariant utvecklats.

Denna marknadsförs under varumärket Silver MaxPhase™.

Silver MaxPhase har prestanda likvärdigt med guldplätering men väsentligt lägre framställningskostnader samt mindre miljöpåverkan.

//

2013 blev en besvikelse enl q4/2013-resultatrapporten:

"Under året drevs ett fokuserat arbete med att kommersialisera Bolagets teknologi inom områdena:

...guldersättning på elektriska kontakter

...kromersättning på plast

Parallellt med detta har utvecklingen av applikationen:

...bipolära plattor för bränsleceller

drivits allt närmare en kommersialisering.

Med hjälp av en nyemission bedömdes möjligheterna att nå fram till de första referensaffärerna inom dessa områden innan slutet av året som goda.

(...)

I slutet av året konstaterades förseningar i referensprojekten såväl inom guld- som kromersättning.

Samtidigt förlorades en affär utanför dessa områden om två system som Bolaget haft stora förhoppningar om.

Bränslecellsområdet fortsatte att utvecklas positivt, men utan några konkreta systemordrar eller större legoproduktion.

Med tanke på Bolagets begränsade kapital och därmed begränsade planeringshorisont, genomfördes därför en strategisk förändring under andra halvåret (2013).

(...) för nya prospekts (kunder) inriktas nu krafterna mot att möta den redan befintliga efterfrågan av PVD-system generellt.

(...)

Aktiviteterna har tillfört en ny kategori affärsmöjligheter baserade på verklig efterfrågan, men också mer påtaglig konkurrens.

(...)

Parallellt drivs den tekniska utvecklingen och kommersiella exploateringen av Bolagets teknologi för bränsleceller vidare.

(...)

Impact Coatings har inom detta område en mycket vass teknologiportfölj bestående av:

...högeffektiva, patenterade beläggningssystem som kan tillmötesgå även fordonsindustrins mycket högt ställda krav på målkostnad

...samt unika, patenterade beläggningar som också tillmötesgår de mycket högt ställda funktionskraven.

Inledande utvärderingar hos ett antal fordonstillverkare är mycket lovande.

Svårigheten är att marknaden för beläggning av bipolära plattor för bränsleceller än så länge är begränsad.

(...)

Satsningen kräver finansiering utöver den som Bolaget för närvarande förfogar över.

Utredning av flera olika finansieringsalternativ har därför inletts."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/24/1A/52/wkr0006.pdf

IC:s framtidsutsikter enl q4/2013-resultatrapporten (som kom 20 feb 2014):

Framtidsutsikter

Bolaget hade behövt en eller ett par systemordrar i slutet av 2013 för att vända likviditetsflödet och behålla en trygg nivå på det kvarvarande kapitalet.

Sjunkande likviditet försvårar nu offensiva marknadssatsningar och försämrar Bolagets affärsmöjligheter.

Bolaget har likväl ett antal affärsmöjligheter som inom kort kan vända trenden.

Vidare pågår ett intensivt arbete med den finansiella lösningen för verkställande av affärsplanen för bränsleceller, vilket även inbegriper den befintliga verksamheten.

Om inte likviditetssituationen förändras inom en snar framtid kommer ytterligare kostnadsneddragningar att genomföras.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/24/1A/52/wkr0006.pdf

Min kommentar:

Verkar alltså ej bli skördetid för IC under överskådlig tid.

Bolaget verkar snarare fortsatt stå in för behov av fortsatta kapitaltillskott.

Rekommendation för IC-aktien därmed: Sälj.

IC:s årsredovisning för 2013 är daterad 20 mars 2014: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/24/CB/4F/wkr0006.pdf

Där beskrivs IC så här:

Impact Coatings utvecklar, producerar och marknadsför system för industriell produktion av ytbeläggningar med PVD-metoden.

Företaget har fokuserat på system som lämpar sig för integrerade produktionsflöden enligt Lean Production –konceptet.

PVD-metoden är för många applikationer ett miljövänligare

alternativ till våtkemisk plätering.

Med Impact Coatings systemteknologi har ett teknikskifte även klara effektiviseringsfördelar.

Bolaget har utvecklat tre familjer av beläggningssystem:

1) InlineCoater.

För massproduktion av avancerade PVD-beläggningar.

Lämpar sig för kontinuerliga flöden av mindre detaljer tillverkade av metall.

2) ReelCoater.

För kontinuerlig rulle-till-rullebeläggning av smala band.

3) PlastiCoater.

För metallisering av plast integrerat med formsprutningen av objekten.

Vidare möjliggör metoden applicering av materialsammansättningar

som inte är möjliga med andra metoder.

Detta har Impact Coatings utnyttjat för utveckling av speciella

applikationslösningar kopplade till de beläggningssystem bolaget marknadsför.

Dessa återfinns främst inom områdena:

• Bränsleceller.

Kostnadseffektiv massproduktion av beläggning som tillmötesgår högt ställda krav på bipolära flödesplattor.

Lika bra som guld till en bråkdel av kostnaden.

• Plast.

Kostnadseffektivt och miljövänligare alternativ till galvanisk plätering på t ex dekorativa så kallade trimdetaljer till bilar.

• Elektriska kontakter.

Kostnadseffektiv och miljövänligare alternativ till guldplätering av elektriska kontakter.

Vd Henrik Ljungcrantz kommentarer i årsredovisningen för 2013:

Impact Coatings mission är att medverka till ett teknikskifte från plätering till mindre miljöbelastande PVD-beläggning för att åstadkomma funktionella ytor på massproducerade komponenter.

Visionen är att produkter i alla människors absoluta närhet skall innehålla komponenter med Bolagets teknologi.

Min kommentar:

Lyckas IC med det lär bolaget bli stort, men hur troligt är det att det kommer att gå?

Vd-kommentaren fortsätter:

För att nå denna spridning har Bolaget valt att satsa på att leverera teknologi så att komponenttillverkarna kan utföra ytbehandlingen själva, integrerat i sin produktion.

Teknologin består av ett komplett sortiment av:

beläggningsprocesser

beläggningssystem

förbrukningsmaterial

Grundmodellen är att vara en ”one stop shop” för producenter som både har och inte har egen kompetens inom PVD-området.

Detta teknikskifte är en teknisk och marknadsmässig utmaning som kräver långsiktighet och uthållighet, men som i slutändan förväntas belönas med:

växande efterfrågan

konkurrensfördelar

och höga marginaler

Min kommentar:

Ännu så länge har det alltså inte syns av några höga marginaler i IC:

Vd-ordet fortsätter:

Verksamhetens långsiktiga fokus är elektronikindustrin och fordonsindustrin i syfte att ersätta guldplätering med kostnadseffektivare MaxPhasebeläggningar.

För att dessa företag skall genomföra teknikskiftet, krävs dock:

...omfattande verifiering av den nya teknikens industriella användbarhet

...samt att Bolaget betraktas som en etablerad systemleverantör.

Min kommentar:

I och för sig lätt att säga, men borde inte bolaget nu ha uppnått det sedan starten 1997?

Det har i alla fall gått 17 år.

Vd-ordet fortsätter:

Bolagets strategi att nå dit är att initialt fokusera på:

...innovationsbaserade företag

...och affärer där kunderna efterfrågar lösningar på tekniska problem, snarare än rena kostnadsbesparingar, eftersom man i dessa situationer är mer benägen att satsa på ny teknologi

Min kommentar:

Vore intressant att veta vilka bolag IC försökt sälja in sitt ytbeläggningssystem till och exakt vad de skulle användas till.

Vd-ordet fortsätter:

Under 2013 breddade Bolaget sin marknadsföring för att ytterligare lyfta fram unikiteten med att kostnadseffektivt integrera beläggningssystemen i produktionsflödet och på så sätt möjliggöra Lean-produktion.

Bolaget lanserade konceptet Lean PVD under 2013 vilket har resulterat i mer än en fördubbling av prospekts.

Dessa prospekts är ofta företag som redan har erfarenhet av PVD-området och där med känner större trygghet i teknologin samt att deras behov ligger mer i nutiden vilket kortar försäljningsprocessen av

Bolagets erbjudande.

Min kommentar:

I q4/2013-resultatrapporten från 20 feb 2014 lät det som att IC efter 2013 som blev en besvikelse, beslutade sig för den bredare marknadsbearbetningen för generell användning av sitt ytbeläggningssystem.

Men här i årsredovisningen för 2013 (som alltså är daterad någon månad senare, 20 mars 2014) låter det som att den strategiförändringen redan genomfördes under 2013.

Vd-ordet fortsätter:

2013 fortsatte marknadsbearbetningen av Ceramic MaxPhase till bränsleceller som påbörjades året innan.

Intresset och kundresponsen är väldigt positiva.

Bolaget har en mycket bra teknisk prestanda likväl som konkurrenskraftig kostnad för produktion av Ceramic MaxPhase.

Den marknadsdrivande Bilindustrin har visat bra intresse for dessa beläggningar men det återstår fortfarande ca 5 år innan de riktigt stora

volymerna kommer.

Kvalificering av beläggningar och produktions utrustningar har redan startat men beräknas pågå under ett par år.

Min kommentar:

Återigen uppger IC precis som i q4/2013-resultatrapporten att biltillverkarna verkligen är intresserade av IC:s beläggningssystem för bränsleceller, vilket är positivt.

Men återigen upprepas att det kan ta länge innan det ger IC konkreta intäkter i större omfattning.

Vd-ordet fortsätter:

2013 var en besvikelse för Bolaget då inga systemförsäljningar genomfördes.

Den breddade marknadsföringen och införandet av LEAN-PVD gör att sannolikheten av systemförsäljning i närtid har ökat.

Basen av referensaffärer förväntas växa ytterligare under den kommande perioden.

IC:s intäkter och resultat de senaste åren (enl årsredovisningarna för 2010 och 2013):

Intäkter:

2006: 4 miljoner kr

2007: 5 miljoner kr

2008: 13 miljoner kr

2009: 54 miljoner kr

2010: 13 miljoner kr

2011: 16 miljoner kr

2012: 21 miljoner kr

2013: 4 miljoner kr

Resultat:

2006: -2 miljoner kr

2007: -4 miljoner kr

2008: -22 miljoner kr

2009: -6 miljoner kr

2010: -32 miljoner kr

2011: -30 miljoner kr

2012: -24 miljoner kr

2013: -29 miljoner kr

Dvs:

...ett år (2009) med intäkter på en något högre nivå

...förluster på 20-30 miljoner kr per år de senaste fyra åren

För övrigt är de siffrorna ovan lite annorlunda än de som angavs (längre upp i blogginlägget) för 2012 och 2013 i resultatrapporterna för q4/2012 och q4/2013:

Intäkter:

2011: 19 miljoner kr

2012: 25 miljoner kr

2013: 6 miljoner kr

Nettoresultat:

2011: -52 miljoner kr

2012: -24 miljoner kr

2013: -29 miljoner kr

Skillnaden beror ev på att siffrorna ur årsredovisningarna är resultat före skatt medan siffrorna ovan ur q4-rapporterna är nettoresultat (dvs efter skatterelaterade poster).

//Tillägg 22 apr 2014

I Aktiemalles trådinlägg om IC ovan uppgavs jättekoncernen ABB vara involverat i IC.

På vilket sätt?

Tex ur IC:s årsredovisning för 2009 (daterad i apr 2010):

Applicering av MaxFas på elektriska kontakter är skyddat av ett flertal patent.

Patenten ägs gemensamt av Impact Coatings tillsammans med ABB.

Ett kommersialiseringsavtal ger Impact Coatings:

...exklusiv rätt till applikationer utanför ABBs produktsortiment

...samt en position som leverantör av beläggningssystem och förbrukningsvaror i anslutning till ABBs användande av MaxFas.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/11/03/69/wkr0011.pdf

Dock nämns inget om ABB längre i IC:s årsredovisning för 2013.

Inte heller i årsredovisningen för 2012.

I årsredovisningen för 2011 däremot bla:

Applicering av MaxFas på elektriska kontakter är skyddat av ett flertal patent.

Patenten ägs gemensamt av Impact Coatings och ABB.

Ett kommersialiseringsavtal ger Impact Coatings exklusiv rätt till applikationer utanför ABBs produktsortiment samt en position som leverantör av beläggningssystem och förbrukningsvaror i anslutning

till ABBs användande av MaxFas.

Även för det nyare Silver MaxPhase har ett antal patentansökningar

lämnats in.

Silver MaxPhase har därefter kommit att bli företagets huvudprodukt.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/9E/CF/wkr0006.pdf

//

//Tillägg 24 apr 2014

Impact Coatings presenterade q1/2014-resultatrapport idag tors 24 apr 2014: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/25/63/8C/wkr0006.pdf

IC-aktien var -15% till 3,22 kr under dagen.

Som lägst var aktien -17% till 3,15 kr tidigare under dagen.

Nordea var klart största nettosäljare av aktien under dagen och sålde ut över 9 000 st netto.

Enl rapporten bla:

...intäkter 2 miljoner kr

...resultat -5 miljoner kr

Kassan sjönk från 7 miljoner kr i slutet av 2013 till under 2 miljoner kr i slutet av q1/2014 (dvs en kassaförändring med 5-6 miljoner kr under kvartalet).

Även ur rapporten:

Styrelsen har föreslagit att årsstämman (24 apr 2014) bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Och:

 Samarbete med en av världens största kontaktdonstillverkare förhandlas

 Ledande fordonstillverkare utvärderar Bolagets teknologi för bränsleceller

 Stort intresse för Bolagets ersättning av krom på plast

Enl separat pressmeddelande om bolagsstämman:

På årsstämman beslutades:

Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 2,5 miljoner Euro (=23 miljoner kr).

Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets kapitalbehov.

Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor.

http://www.impactcoatings.com/page_STD-IR.aspx?releaseid=878334

Även separat meddelande från börsen (Nasdaq-OMX):

Impact Coatings AB observationsnoteras/receives observation status (87/14)

Impact Coatings AB (”Bolaget”) offentliggjorde idag den 24 april 2014 sin delårsrapport för första kvartalet 2014.

Av delårsrapporten framgår att Bolagets finansiella situation är ansträngd.

Enligt gällande regelverk kan ett bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm First North observationsnoteras om det föreligger väsentlig osäkerhet om bolagets ekonomiska situation.

Med anledning av det ovan anförda beslutar NASDAQ OMX Stockholm AB att aktierna i Impact Coatings AB (IMPC, ISIN-kod: SE0001279142, orderboks-ID: 28041) ska observationsnoteras.

Aktierna observationsnoteras fr.o.m. idag den 24 april 2014.

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=605939&lang=en

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg fick alltså Impact Coatings-aktien rekommendationen "sälj" vid börskurs 3,80 kr.

Det var aktiens slutkurs på börsen tis 22 apr 2014.

(För att vara exakt är IC-aktien noterad på Stockholmsbörsens småbolagslista First North.)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?