Post entry

Hybricon (HYCO) - Är det dags nu?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Värdering just nu på detta börsnoterade bolag är blygsamma 25 miljoner. För det får du ett bolag som äger en serviceverkstad, har tillgångar på 14 miljoner och långfristiga skulder till bank på 2 miljoner samt korta skulder på 3,3. Utöver det har det ett Distrubutörsavtal med en av världens största busstillverkare King Long, och har exklusiva rättigheter att sälja dessa på Svenska och Danska marknaden. I höstas tecknade bolaget ett Distrubutörsavtal med Winline Tech som är en tekniskt ledande leverantör av laddinfrastruktur till kommersiella fordon.

Aktieägare har ordet.

Vill understryka att det är en aktie som är förenad med högrisk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys genom att läsa på och lycka till med dina placeringar!

Har kommer ett ihopplock av info från senaste kvartalsrapporter och PM som hybricon har släppt.

De 2 Bussarna från King Long har kommit till Umeå och i dagarna kommer de lämnas över till Transdev som köpt dessa bussar. Förvisso är det bara 2 st, vilket man kan se som ett test och ett bra skyltfönster att ha dessa rullandes i skarp trafik.

Enbart i stadstrafiken i Umeå körs genom Transdev fortfarande 45 avgasbussar, och behovet av omställning i landet är stort. I rapporten nämns konsult samarbeten/uppdrag med bolag som Malma och Opibus. Opibus har bytt namn och heter nu Roam (roammotors.com)

Andra intressanta händelser som nämns i rapporten.

  • Under Maj månad så kommer bussmagasinet.no till Umeå och ska testa bussarna.
  • Det nämns att både King Long anställda och Winline varit på plats vilket är positivt att de visar på starkt intresse för att skapa förutsättningar för att lyckas på Norden marknaden.

Rapporten avslutas med en bra tongång..."De nya intäktsflödena från kunskapsbaserade tjänster samt en säsongsmässigt ökad beläggning kommer att bidra till starkare orderingång under kommande kvartal."

Länkar.

MFN.se > Hybricon Bus Systems > Hybricon Bus System AB: Delårsrapport januari - mars 2022

www.hybricon.se - Moderbolag

www.hybriconservice.se - Servicebolaget.

www.winlinetech.com - Winline Tech

www.kinglong-bus.com

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?