Post entry

Spekulativt köp: HQ

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Nya turer i härvan kring kraschade aktiemäklarfirman HQ.

//Disclaimer: Alla parter (personer och bolag) som anklagas eller kritiseras för något enl detta blogginlägg, anser sig vara helt oskyldiga och att alla anklagelser och all kritik emot dem är helt grundlös.

//

Icke desto mindre har "karambolage" (dvs HQ-kraschen) inträffat med relaterade stora tradingförluster på över 1 miljard kr vilket i förlängningen ledde till att HQ gick omkull och dess börsvärde på över 3 miljarder kr utraderades till men för HQ-aktieägarna.

Bla frågor som därmed hänger i luften:

...Vem/vilka som bär ansvar för kraschen?

...Har något kriminellt inträffat? (Dvs skäl att sätta någon/några i tex fängelse pga det som hänt?)

...Kan någon/några bli ersättningsskyldiga till HQ-aktieägarna?

...Är aktien köpvärd eller ej i det kvarvarande restbolaget HQ (som kräver skadestånd av olika parter som kompensation för HQ-kraschen)?

Ur fd HQ-styrelseordförande och huvudägare Mats Qvibergs eget radioprogram i programserien "Sommar" (sändes tisdag den 13 juli 2004):

Dödssynder, ja.

Det finns sju stycken.

Och jag har alla sju uppskrivna i min almanacka för att ständigt bli påmind om att jag måste försöka undvika dem.

De sju är:

avund

frosseri

högmod

girighet

fåfänga

vrede

och likgiltighet

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/373939?programid=2071

Dvs det ser ut som att han själv drabbats av en av dessa dödssynder (högmod).

Vad innebär egentligen högmod?

Enl Svenska Akademiens ordlista:

högmod: alltför stark uppskattning av det egna jaget (och nedvärdering av andra)

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista

Detta kan betraktas mot bakgrund av följande händelseförlopp:

1) Sven Hagströmer startade aktiemäklarfirman Hagströmer Fondkommission.

2) Mats Qviberg var stjärna hos aktiemäklarfirman Carnegie och förhandlade om ett nytt löneavtal som skulle ge Qviberg jätteersättningar hos Carnegie, men Carnegie avböjde.

3) Qviberg hoppade då av från Carnegie och gick istället med som delägare i Hagströmers firma som bytte namn till Hagströmer & Qviberg Fondkommission (sedermera HQ).

4) Vid sidan av den vanliga kundrelaterade aktiehandeln började HQ bedriva egen trading.

5) Bla i en artikel i Finanstidningen 8 okt 1997 uppmärksammades riskerna med HQ:s egna trading, medan HQ där självt nedtonade riskerna (nedan refererat i artikel ur tidningen Realtid.se 6 okt 2010):

Oro för HQ-trading redan 1997

http://www.realtid.se/ArticlePages/201010/06/20101006160610_Realtid241/20101006160610_Realtid241.dbp.asp

//Edit: Med under Finanstidningens intervju var Stefan Dahlbo (då vd för HQ) och Patrik Enblad (då tradingchef?).

...Dahlbo sa bla att HQ:s tradingverksamhet var förknippad med låg risk och gick ut på att "jaga tioöringar" (utan att precisera vad det innebar men det hade tydligen med optionshandel etc att göra).

Han pekade på att HQ:s tradingverksamhet varit stabilt lönsam och visat vinst under flera års tid.

...Enblad pratade om att tradingverksamhetens strategi var att "köpa billigt och sälja dyrt" (utan att precisera).

Han ville för övrigt på inga villkor själv figurera i artikeln.

På detaljfrågor om hans egen bakgrund etc svarade han bestämt: "Den här artikeln ska inte handla om mig."

//

6) Allt märkligare signaler framkommer om hur det egentligen går för HQ:s egna trading, bla enl artikel i Realtid.se 4 feb 2010:

Mysteriet med HQ:s tradingsmäll

Diskussion har blossat upp om den egentliga orsaken till den tradingförlust på 49 miljoner kronor som aktiemäklarfirman drabbades av under fjärde kvartalet.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201002/03/20100203113357_Realtid205/20100203113357_Realtid205.dbp.asp

7) Det visar sig att HQ:s egen trading gått långt mycket sämre än vad någon kunnat ana. Slutnotan när allt kommit fram innebär en totalförlust på över 1 miljard kr, indraget Finansinspektionen-tillstånd (i aug 2010), och att resterna efter HQ säljs (i sep 2010) till Carnegie. HQ-aktien (som var börsnoterad) kraschar.

8) Även om resterna efter HQ:s själva verksamhet sålts till Carnegie, så finns själva "skalet" (bolaget) HQ kvar. HQ behåller namnet men byter affärsidé till att (lett av finansmannen Sten Mörtstedt och advokaten Christer Sandberg) kräva skadestånd på flera miljarder kr av Qviberg mfl inblandade folk och bolag som kompensation för de pengar HQ:s aktieägare (bla Mörstedt själv) förlorade pga HQ-aktiens kursras i samband med kraschen.

Förberedelserna pågår ännu inför en domstols-rättegång om dessa skadeståndskrav.

Separat pågår en brottmåls-rättsprocess där åklagaren Martin Tidén utreder om Qviberg mfl agerat brottsligt i HQ innan kraschen, vilket i så fall vid fällande dom kan leda till fängelse.

Även i brottmåls-processen pågår ännu förberedelser inför en domstols-rättegång om det.

HQ-aktien (som numera flyttat från stora Stockholmsbörsen till separata småbolagsbörsen Aktietorget) har fått rekommendationen "spekulativt köp" här i bloggen, bla i ett tidigare blogginlägg från 11 aug 2013:

Spekulativt köp: HQ

Aktien i restbolaget efter kraschade aktiemäklarfirman HQ verkar billig i relation till det skadestånd som restbolaget kräver.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq

Därefter uppföljande blogginlägg om HQ:

Från 13 aug 2013:

HQ update: Svar från fd styrelseledamot

Pernilla Ström som satt i HQ:s styrelse svarar på frågor om skadeståndskravet mot henne etc. Hon anser sig helt oskyldig och tror inte HQ kommer att få ut några skadeståndspengar.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-update-svar-fran-fd-styrelseledamot

Från 15 jan 2014:

HQ-brottsutredning försenad - igen

Utredningen av ev brott kring kraschade aktiemäklarfirman HQ har försenats för andra gången, och nu ej ens säkert att någon kommer att åtalas för brott kring härvan.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-brottsutredning-forsenad-igen

Och från 16 jan 2014:

HQ update: Seger i sidoprocess

Restbolaget efter kraschade aktiemäklarfirman HQ har vunnit ett delmål i de omfattande rättsprocesserna i kraschens kölvatten.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-update-seger-i-sidoprocess

...I blogginlägget från 11 aug 2013 (där HQ-aktien fick rekommendationen "spekulativt köp") låg aktien i 0,20 kr.

...Och i skrivande stund (under förmiddagen ons 8 okt 2014) ligger aktien i 0,39 kr.

Aktien har alltså varit en god investering hittills sedan blogginlägget 11 aug 2013.

Och i detta blogginlägg är uppfattningen att HQ-aktien får fortsatt rekommendation "spekulativt köp" även vid nuvarande börskurs 0,39 kr.

Vid den börskursen är hela HQ värt drygt 100 miljoner kr på Aktietorget: http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000622656

Dvs det är fortfarande en bråkdel av de skadeståndspengar (flera miljarder kr) bolaget kan erhålla i ett "best case scenario".

Dock risker:

  • Om HQ ej får ut några skadeståndspengar alls lär aktien i princip bli värdelös.

  • Även om HQ får ut skadeståndspengar lär det ligga långt framme i tiden, och dessutom kan det kräva stora fortsatta kostnader för HQ för att få ut de pengarna.

  • Och för att finansiera de kostnaderna kan HQ behöva kräva sina nuvarande aktieägare på kapitaltillskott genom utförsäljning av nya HQ-aktier till aktieägarna, vilket i sin tur leder till utspädning av befintlig aktiestock. Dvs ju fler aktier ett bolags värde fördelas på, desto lägre blir respektive akties motiverade värde (förenklat och allt annat lika).

Samtidigt positivt att det är flera skadeståndsprocesser som HQ förbereder:

...mot Qviberg mfl personer som varit aktiva i HQ före kraschen

Qviberg själv var ju styrelseordförande i HQ.

...mot revisionsbyrån KPMG (vars revisor Johan Dyrefors var HQ:s revisor före kraschen)

Revisorns uppgift är ju att se till att ett bolags bokföring är korrekt och rättvisande, och en uppfattning är att HQ:s bokföring under den sista tiden var grovt missvisande genom att den inte visade den stora underliggande tradingförlust som uppstått i HQ osv.

//Edit: Positivt för HQ att revisionsbyrån PWC i ett liknande mål (avseende det kraschade börsbolaget Prosolvia) i sep 2013 gått med på att betala ett skadestånd på 700-800 miljoner kr till Prosolvias fd aktieägare: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq

//

...mot bolag som investmentbolaget Öresund (där Qviberg är huvudägare).

Öresund var ju storägare i HQ, och ett skadeståndskrav mot Öresund är ju att Öresund emottog aktieutdelning från HQ trots att Öresund (Qviberg) ansågs känna till att HQ redan då drabbats av de stora tradingförlusterna fast det ännu ej blivit officiellt.

Det nuvarande skadeståndsbolaget HQ kräver alltså bla (förenklat) att Öresund ska återbetala dessa tidigare erhållna aktieutdelningar från HQ.

Men Öresund anser att detta skadeståndskrav är helt grundlöst, och har inte gjort en enda krona i kostnadsreservering med anledning av skadeståndskravet.

Enl tex Öresunds årsredovisning för 2013 (daterad 25 feb 2014), mina kommentarer i icke-kursiv stil:

Legala tvister

2013: Beträffande kraven från HQ AB finns ingen ny information att lämna utöver den som angavs i årsredovisningen 2012.

Öresund bestrider de framställda kraven i sin helhet. Ingen reservering har skett för kraven från HQ AB.

2012:

1)

HQ AB har stämt Öresund avseende återbäring av erhållen utdelning från HQ AB avseende räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009.

De (av Öresund) mottagna utdelningarna uppgick till 60,2 Mkr, 40,6 Mkr respektive 41,6 Mkr.

Det blir alltså totalt 142,4 miljoner kr.

2)

I stämningarna gör HQ AB vidare gällande att Öresund även är ansvarigt för att täcka bristande återbäring från övriga utdelningsmottagare

avseende räkenskapsåren 2007-2009.

Anspråket i den delen uppgår primärt till 192,6 Mkr avseende räkenskapsåret 2007 och 227,7 Mkr för räkenskapsåren 2008 och 2009 (eller i motsvarande mån högre belopp om tingsrätten skulle finna

att någon av de personer mot vilka HQ AB också framställt återbäringskrav inte är skyldig att återbetala mottagen vinstutdelning).

Det blir summa 420,3 miljoner kr.

Öresund har ingivit svaromål vari HQ AB:s krav bestrids i sin helhet.

3)

Vidare har HQ AB i ett brev i december 2011 framställt ytterligare krav på återbäring av påstådd värdeöverföring, nu hänförligt till de preferensaktier som Öresund tecknade i HQ Bank den 28 juni 2010, om indikativt cirka 71 Mkr.

Detta krav bestrids också av Öresund.

Öresund bestrider samtliga framställda krav. Ingen reservering har skett för ovan beskrivna krav från HQ AB.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/24/2E/89/wkr0006.pdf

Totalt verkar alltså HQ kräva summa 633,7 miljoner kr (plus dröjsmålsränta) av Öresund:

142,4 miljoner kr
420,3 miljoner kr
71 miljoner kr


Summa 633,7 miljoner kr

Qvibergs kommentarer till HQ:s möjligheter att få ut de pengarna?

Som jämförelse hade Öresund en sammantagen förmögenhet (substansvärde, dvs marknadsvärde på tillgångar minus skulder) på 3,4 miljarder kr per slutet av sep 2014:

börsnoterade värdepapper (främst aktier): 2,7 miljarder kr
onoterade värdepapper: 400-500 miljoner kr
övriga tillgångar, skulder: drygt 200 miljoner kr


Summa 3,4 miljarder kr (150 kr per Öresund-aktie)

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/28/B6/C7/wkr0006.pdf

HQ:s krav på över 600 miljoner kr motsvarar alltså

...18-19% av Öresunds substansvärde

...eller 27-28 kr per Öresund-aktie

exkl dröjsmålsränta.

Öresunds årsredovisning för 2013 är påskriven och godkänd av Öresunds revisor Anders Bäckström, som lustigt nog kommer från revisionsbyrån KPMG (som HQ kräver på skadestånd pga påstådda tidigare felaktigheter i HQ:s bokföring avseende tradingförlusterna osv).

Dvs om Öresund förlorar skadeståndsmålen mot HQ finns risk för att Öresunds aktieägare kommer att kräva KPMG på skadestånd pga det...

Ett problem är förstås om HQ måste sälja ut stora mängder ytterligare nya aktier för att få in kapitaltillskott för att finansiera den fortsatta rättsprocessen.

Enl Aktietorgets hemsida finns i dagsläget ca 272,2 miljoner st utestående HQ-aktier.

Vid börskurs 0,39 kr är alltså HQ värt totalt 106 miljoner kr på Aktietorget (börskurs 0,39 kr gånger 272,2 miljoner st utestående HQ-aktier).

HQ har i tidigare omgångar bla fått in kapitaltillskott åren 2011, 2013 och tidigare under 2014:

...2011: 31 miljoner kr i kapitaltillskott genom utförsäljning av ca 42 miljoner st nya HQ-aktier för 0,75 kr per st.

...2013: 25 miljoner kr i kapitaltillskott genom att ca 140 miljoner st nya HQ-aktier såldes ut för 0,18 kr per st.

...2014: 25 miljoner kr i kapitaltillskott genom att ca 63 miljoner st nya HQ-aktier sålts ut för 0,40 kr per st.


Summa ca 245 miljoner st nya HQ-aktier utsålda vilket gett ett kapitaltillskott på drygt 80 miljoner kr.

De HQ-aktieägare som innan dessa kapitaltillskott ägde 100% av bolaget med en total utestående aktiestock på ca 27 miljoner st utestående aktier, sitter alltså idag (förenklat) med en ägarandel på bara en tiondel (om man ej pytsat in mer pengar genom att bidra till kapitaltillskotten).

Dvs om man förenklat antar att ett bolag har ett visst värde, och att bolaget tiofaldigar antalet utstående aktier blir ju varje akties motiverade värde (förenklat uttryckt) bara en tiondel av vad det var från början, pga utspädningen som skett genom ökningen av antalet aktier.

Även om HQ i ett best case alltså har chans till flera miljarder kr i skadestånd, är frågan vad respektive akties kvarvarande motiverade värde kommer att vara om skadestånd erhålls någon gång i framtiden.

Det beror ju på två saker:

1) när ev skadestånd kommer att erhållas

2) hur stora kostnader HQ kommer att ha fram tills dess

Vad gäller kostnaderna kan man i alla fall titta på vilka nettoresultat HQ har haft under de senaste kvartalen:

q1/2012: -7 miljoner kr

q2/2012: -11 miljoner kr

q3/2012: -8 miljoner kr

q4/2012: -11 miljoner kr

q1/2013: -8 miljoner kr

q2/2013: -4 miljoner kr

q3/2013: -3 miljoner kr

q4/2013: -7 miljoner kr

q1/2014: -5 miljoner kr

q2/2014: -7 miljoner kr

Det blir följande nivåer i årstakt:

juli 2012-juni 2013: -31 miljoner kr

juli 2013-juni 2014: -22 miljoner kr

Dvs "burn rate" i har i alla fall fallit med 30% under senast rapporterade 12 mån jämfört med föregående 12 mån.

Men den ligger kvar på drygt 20 miljoner kr i årstakt.

Som jämförelse hade HQ 25 miljoner kr i kassan per slutet av juni 2014.

Dvs om rättsprocessen pågår i ytterligare 5-10 år finns risk för fortsatt stor utspädning i aktien om HQ ber om fortsatta kapitaltillskott från aktieägarna genom utförsäljning av nya HQ-aktier.

Sten Mörtstedt verkar i alla fall ha gett sig den på att driva processen till sitt slut.

Och han är välbeställd med en förmögenhet på 3 miljarder kr per slutet av 2013 enl tidningen Veckans Affärer: http://www.va.se/nyheter/2013/12/19/hela-listan-sveriges-136-miljardarer/

Enl den listan var han Sveriges 52:a rikaste person.

Mats Qviberg var samtidigt Sveriges 124:e rikaste person med en förmögenhet på 1,1 miljarder kr.

Vad är det senaste som hänt i härvan?

1)

En hållpunkt är när brottsprocess-åklagaren Martin Tidén kommer att väcka åtal i HQ-målet (vilket föregås av att Tidéns "förundersökning" om målet skulle bli klar).

Processen har ju redan försenats i flera omgångar enl tidigare ovannämnda blogginlägg (från 15 jan 2014):

HQ-brottsutredning försenad - igen

Utredningen av ev brott kring kraschade aktiemäklarfirman HQ har försenats för andra gången, och nu ej ens säkert att någon kommer att åtalas för brott kring härvan.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-brottsutredning-forsenad-igen

//Edit: Där nämns för övrigt att norska fondförvaltaren Kristoffer Stensrud också är med som storägare i HQ och driver på skadeståndsprocessen.

Och han är också välbeställd och är enl norska tidningen Dagens Naeringsliv den 74:e rikaste personen i Norge med en förmögenhet på 2,25 miljarder norska kr per 2013: http://www.kapital400.no/

Enl HQ:s årsredovisning för 2013 hade HQ följande största aktieägare per slutet av 2013:

Herma Securities AB 28%

CSL Fastighets AB 12%

Solbakken AS 6%

Mats Qviberg 5%

...Herma Securities och CSL är väl Sten Mörtstedts och Christer Sandbergs bolag.

...Solbakken är väl Stensruds bolag.

Dvs tillsammans hade (de Qviberg-kritiska parterna) Mörtstedt, Sandberg och Stensrud en ägarandel på 46% av HQ.

Då (i slutet av 2013) hade HQ fortfarande 209-210 miljoner st utestående aktier.

Ägarandelarna idag (okt 2014) beror väl bla på i vilken utsträckning ägarna bidrog till det kapitaltillskott på 25 miljoner kr HQ fick in under våren 2014 (genom utförsäljning av 63 miljoner st nya HQ-aktier för 0,40 kr per st).

Enl Aktietorgets hemsida hade HQ följande största aktieägare per slutet av jun 2014:

Banque Carnegie Luxenbourg SA 31%

CSL Fastighets AB 12%

Solbakken AS 6%

Dvs Mörstedts aktieinnehav verkar ligga i aktiemäklarfirman Carnegies Luxemburgkontor, och har ökat från 28% i slutet av 2013 till 31% i slutet av jun 2014.

Sandbergs innehav via CSL Fastighets AB ligger oförändrat på 12% och likaså Stensruds innehav via Solbakken ligger oförändrat på 6%.

Sandberg och Stensrud verkar alltså ha stått för sina ägarandelar av det kapitaltillskott på 25 miljoner kr HQ fick in under våren 2014.

Mörstedt verkar dock ha stått för mer än sin ägarandel av kapitaltillskottet (alternativt att han köpt fler HQ-aktier via Aktietorget).

Märkligt att Qviberg inte finns med på listan över de största ägarna i jun 2014.

De största efter Mörtstedt, Sandberg och Stensrud är aktiemäklarfirmorna Nordnet och Avanza med ägarandelar på 2-3% vardera, och det är väl för deras småspararkunders räkning.

Text från 8 okt 2014:

Är Qviberg så confident om att vinna HQ-processerna att han sålt ut sina HQ-aktier?

HQ:s största aktieägare per slutet av 2013 (enl HQ:s årsredovisning för 2013):

Herma Securities AB 27,75%

CSL Fastighets AB 12,14%

Solbakken AS 6,11%

Mats Qviberg (inkl familj) 5,25%

Robur försäkring 2,71%

Avanza 2,28%

SEB Life 2,18%

Nordnet 1,08%

osv

http://hqab.se/files/press/hqab/HQAB_Arsredovisning_2013.pdf

HQ:s största aktieägare per slutet av juni 2014 (enl Aktietorgets hemsida):

Banque Carnegie Luxenbourg SA 30,79%

CSL Fastighets AB 12,40%

Solbakken AS 6,11%

Nordnet 3,35%

Avanza 2,51%

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000622656

BCL är väl Herma Securities (dvs Mörtstedt).

Men var är Qviberg?

//

Enl blogginlägget från 15 jan 2014:

...I sep 2012 sa Tidén att förundersökningen om HQ-målet skulle bli klar kring årsskiftet 2012/2013.

...I apr 2013 var förundersökningen ännu ej klar för att utredningsarbetet med förundersökningen tagit längre tid än väntat.

...I juli 2013 sa Tidén att målet var att förundersökningen skulle bli klar till årsskiftet 2013/2014.

...I jan 2014 sa Tidén att han hoppades fatta beslut om åtal (alternativt nedlagd förundersökning) senast vid halvårsskiftet 2014.

Bla lyckades Qviberg sedan sätta ytterligare käppar i hjulet för Tidén genom att Qviberg påstod att Tidén bla ej dokumenterat alla möten osv som han haft om HQ-målet.

Ur bla Realtid.se 9 sep 2014:

HQ-åklagaren Martin Tidén har tidigare anmälts då Qvibergs ombud (advokat) hittat flera dokument och möten som inte diarieförts på korrekt sätt (av Tidén).

Enligt Qviberg har Ekobrottsmyndigheten inte uppfyllt hans rätt till partsinsyn under förundersökningens gång.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201409/09/20140909153543_Realtid631/20140909153543_Realtid631.dbp.asp

Men Qvibergs kritik av Tidén verkade inte leda någon vart enl Svenska Dagbladet-artikel 24 sep 2014:

Åklagaren sitter säkert trots Qvibergs missnöje

Finansmannen Mats Qviberg får nobben i sina försök att byta ut åklagaren som utreder kraschen i HQ. Varken vice överåklagaren eller riksåklagaren finner något stöd för Qvibergs anmälningar eller klagomål.

http://www.svd.se/naringsliv/aklagaren-sitter-sakert-trots-qvibergs-missnoje_3948880.svd

2)

Ett annat besked som kommit är att de som är misstänkta i HQ-brottsprocessen är det pga ev bokföringsbrott och svindleribrott, fast det bla framkom att Qviberg ej längre är misstänkt för åtminstone bokföringsbrott.

Enl Dagens Industri 28 aug 2014 (refererat av Dagens Nyheter 29 aug 2014):

Qviberg frias från misstankar

Storägaren och tidigare styrelseordföranden i HQ Mats Qviberg är inte längre misstänkt för grovt bokföringsbrott i samband med kraschen i dotterbolaget HQ Bank för fyra år sedan, skriver Dagens Industri.

Däremot kvarstår misstankarna om grovt svindleri.

http://www.dn.se/ekonomi/qviberg-frias-fran-misstankar/

Qviberg säger där till DI bla att han är övertygad om att misstankarna emot honom även avseende svindleri kommer att avföras.

Enl artikeln är det (i HQ-brottsprocessen) totalt sex personer som är misstänkta för grovt svindleri och (härav?) även fyra personer för grovt bokföringsbrott.

Det är enl Tidéns förundersökning som alltså tydligen är klar, och att 1 okt 2014 var sista datum för att inkomma med synpunkter på förundersökningens innehåll ("erinran mot förundersökningen").

3)

Artikel i Realtid.se 7 okt 2014 om att Qviberg låtit sina advokater skriva en 300-sidig utredning med kritik mot Tidéns förundersökning: http://www.realtid.se/ArticlePages/201410/07/20141007124045_Realtid756/20141007124045_Realtid756.dbp.asp

Där står det dessutom att han låtit ta fram ett 50-sidigt "memorandum" för inlämning till Justitiekanslern, för att Qviberg ska få en ursäkt och ersättning från svenska staten (Ekobrottsmyndigheten där Tidén är åklagare) för sina advokatkostnader pga HQ-brottsprocessen under de 4-5 åren den har pågått.

Dvs inte bara anser han sig vara helt oskyldig, utan han anser även att andra ska be honom om ursäkt och kostnadsersätta honom för de problem som härvan har orsakat honom.

Han anser sig bla i praktiken ha suttit i fängelse (ett "förundersöknings-fängelse") under dessa 4-5 åren enl Realtid.se-artikeln.

Bla i juli 2014 talade Qviberg ut i Dagens Industri-artikel om hela HQ-rättsprocessen (enl referat i Dagens Nyheter 25 juli 2014):

Mats Qviberg: Jag förstår nu varför människan kan vara så elak

Mats Qviberg, huvudperson i det som kallats HQ-kraschen, talar nu ut i Dagens Industris bilaga Weekend och säger där bland annat att han numer förstår varför ”människan kan vara så genuint elak”.

Mats Qviberg, huvudperson i det som kallats HQ-kraschen, talar nu ut i Dagens Industris bilaga Weekend och säger där bland annat att han numer förstår varför ”människan kan vara så genuint elak”.

– Jag har alltid varit så förundrad över att Förintelsen av 6 miljoner judar kunde äga rum under andra världskriget. Nu förstår jag varför. Att människan kan vara så genuint elak, det är något som jag kommit till insikt om, säger han till tidningen.

http://www.dn.se/ekonomi/mats-qviberg-jag-forstar-nu-varfor-manniskan-kan-vara-sa-elak/

DN-artikeln länkar till följande DI-artikel (som endast kan läsas av prenumeranter men där man kan se rubrik och ingress):

Qviberg: Jag har fått mitt straff - och det med råge

Snart fyra år efter att Finansinspektionen drog undan mattan för HQ Bank befinner sig det rättsliga efterspelet i status quo.

För första gången på tre år berättar Mats Qviberg om livet i det han kallar ett förundersökningsfängelse.

"Jag har redan fått mitt straff och det med råge", säger han.

http://www.di.se/artiklar/2014/7/24/qviberg-jag-har-fatt-mitt-straff---och-det-med-rage/

Enl Realtid.se-artikeln 7 okt 2014 om Qvibergs 300-sidiga utredning, framkommer bla att Qviberg anlitat följande försvarsadvokater i härvan (och att det är de som skrivit den 300-sidiga utredningen):

Hans Strandberg

Ulf Stigare

Olle Kullinger

Det är mycket skickliga advokater som bla är kända för att få folk friade efter att misstänkts ha gjort väldigt skumma grejer (ekonomiska brott).

En uppfattning är att bara det gör att misstankarna mot Qviberg i HQ-härvan stärks.

Bla om Strandberg enl tidigare blogginlägg (från 16 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-3

Där omnämns Strandberg som att han utsågs till advokat åt numera fd bolaget Sturegulds vd Joacim Nord, och hänvisning gjordes till en tidigare artikel om Strandberg i tidningen Affärsvärlden (från apr 2012) där Strandberg kallades "Trubbelfixaren": http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article3494750.ece

Ur det tidigare blogginlägget (från 16 dec 2013):

"Trubbelfixaren

När finansmännen och näringslivstopparna får problem ringer de Hans Strandberg. Med Sveriges tyngste ekobrottsförsvarare vid sin sida ser oddsen betydligt bättre ut. Fråga Juholt."

"Till listan på (Hans Strandbergs) nuvarande och forna klienter hör:

• Öresunds vd Mats Qviberg som han hjälper med det rättsliga efterspelet efter HQ-kraschen

//Edit: Dvs det var känt redan då.

//

• Boris Benulic, den förre vd:n som är polisanmäld för tradingsmällen i Kraft & Kultur

• Han försvarar Solnas tidigare stadsdirektör Sune Reinhold i muträttegången kring Nationalarenan.

• Hans Strandberg ledde också Nordeamannens (Andreas Hofmanns) försvar i Cevianmålet för några år sedan.

//Mer om denna härva i tex Per Agermans och Annelie Östlunds bok "Insiders" från 2010.

Tex om boken enl Adlibris.com:

Möt Cevianmannen (Ossian Hellers)_, Nordeamannen_ (Andreas Hofmann) och Pokerproffset (Ken Lennaárd) som i hemlighet tjänar storkovan genom att göra affärer för hundratals miljoner på börsen.

Även mer om den härvan här:

Fifflarna – Cevianmannen och Nordeamannen

http://blog.zaramis.se/2010/06/02/fifflarna-cevianmannen-och-nordeamannen/

Det var skrivet i jun 2010 innan de i aug 2013 även friades för anklagelserna om relaterade skattebrott: http://www.realtid.se/ArticlePages/201308/26/20130826135743_Realtid749/20130826135743_Realtid749.dbp.asp

//

• Försvarade fastighetsinvesteraren Bernhard von der Osten-Sacken mot anklagelserna för skattebrott

• Liksom Skandias personalchef Ola Ramstedt och vd Lars-Eric Petersson under Skandiaaffären för några år sedan. För att nämna några klienter.

• En annan är förre S-ledaren Håkan Juholt."

Även:

• "Nordbankenmäklaren, som Hans Strandberg försvarade i början av 00-talet. Hon hade tagit tradingpositioner på 320 miljoner kronor där det ifrågasattes om det fanns kunder bakom affärerna."

(Mäklaren dömdes senare som skyldig men slapp fängelse och dömdes till "rättspsykiatrisk vård"

• "På plats på Henning Sjöströms advokatbyrå fick Hans Strandberg sköta försvaret av K G Jansson, mannen som kallades Riksbankens fiende nummer ett. Det blev ett genombrott för den färske försvararen" Hans Strandberg.

"Typkunden (till Hans Strandberg) är en hög chef vars bolag blivit föremål för åklagarnas intresse. Allt oftare är det korruptionsanklagelser som ska bemötas. Som när Telia Soneras dåvarande vd Anders Igel och Sverigechef Marie Ehrling misstänktes för mutbrott år 2005 efter att koncernen hade bjudit 200 gäster både på middag och musikalen 'Mamma Mia'."

http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article3494750.ece

Och Qviberg-advokaten Ulf Stigare uppmärksammades bla i Realtid.se som försvarsadvokat åt den slipade Henrik Stigell och härvan kring honom:

Från 20 mars 2009:

Premiär för Stigell-härvan i Svea Hovrätt

Det blev förnyad dramatik och pajkastning då finansmannen Henrik Stigells skattemål inleddes i Svea Hovrätt under fredagen. Se bilder och videoklipp här.

http://www.realtid.se/ArticlePages/200903/20/20090320182145_Realtid177/20090320182145_Realtid177.dbp.asp

Från 17 apr 2009:

Kalabalik på Stigell-härvans slutdag

Fredagen skulle vara slutdag för målet i Svea Hovrätt mot finansmannen Henrik Stigell, men hans försvarsadvokater rabblade upp ett antal nya dokument vilket fördröjde hela processen.

http://www.realtid.se/ArticlePages/200904/17/20090417135834_Realtid700/20090417135834_Realtid700.dbp.asp?Action=Print

Från 27 maj 2009:

Stigell dömd till fängelse

2,5 år i fängelse har finansmannen Henrik Stigell dömts till av Svea Hovrätt, för att han undanhållit skatt via bolag i skatteparadis.

http://www.realtid.se/ArticlePages/200905/27/20090527102417_Realtid810/20090527102417_Realtid810.dbp.asp

Från 22 sep 2009:

Stigell hoppas på Högsta Domstolen

Ska finansmannen Henrik Stigell tvingas avtjäna 2,5 års fängelse för grovt skattebrott enligt hovrätts-domen från i maj? Före jul väntas HD bestämma sig för om målet ska tas upp på nytt.

http://www.realtid.se/ArticlePages/200909/22/20090922102115_Realtid005/20090922102115_Realtid005.dbp.asp

Från 15 juli 2013:

Henrik Stigell frias

Högsta domstolen släpper finansmannen ur fängelset.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201307/15/20130715083905_Realtid335/20130715083905_Realtid335.dbp.asp

Dvs saker som framkommit på sistone i HQ-härvan:

1) Qviberg riktade kritik mot åklagaren Martin Tidén och försökte få honom utbytt, vilket ej lyckats.

2) Qviberg avförs från åtminstone misstanke om grovt bokföringsbrott. Qviberg slår sig för bröstet och anser sig helt oskyldig även till kvarvarande misstanke om grovt svindleri.

3) 300-sidig utredning från Qvibergs tre försvarsadvokater om hans kritik mot åklagaren Tidéns förundersökning om hela HQ-brottsprocessen.

Därutöver (4) som framkommit i skadestånds-processen:

"Det finns inget att komma med - det FINNS inget"

Finansmannen Mats Qviberg firar ännu en delseger i det rättsliga efterspelet till efter HQ-kraschen.

På onsdagen (4 sep 2014) underkände Stockholms tingsrätt HQ:s skadeståndstalan.

http://www.dagensps.se/artiklar/2014/09/04/66409911/index.xml

Det är en artikel från DagensPS.se från 4 sep 2014 (med referat av artikel från Dagens Industri).

Även ur Dagens PS-artikeln:

...Förra veckan avskrevs alla misstankar mot Mats Qviberg gällande grovt bokföringsbrott.

...I går kom beskedet att det civilrättsliga skadeståndskravet mot finansmannen på 3 miljarder kronor underkänns.

Rådmannen Christer Thornefors anser enligt Dagens Industri att de grunder som HQ AB anför i sin talan inte kan godtas av Stockholms tingsrätt.

Dvs på det låter det som att HQ ej alls kommer att kunna ens inleda domstols-rättegången för att kunna få ut begära miljarder kr i skadestånd för HQ-kraschen.

Realtid.se skrev om samma sak 4 sep 2014: http://www.realtid.se/ArticlePages/201409/04/20140904083939_Realtid998/20140904083939_Realtid998.dbp.asp

Där framkommer att HQ har tom 20 okt 2014 på sig att komplettera sina grunder i skadeståndsmålet hos Stockholms tingsrätt.

HQ självt gick i samband med detta ut med följande pressmeddelande 4 sep 2014 undertecknat av HQ:s styrelseordförande Christer Sandberg:

Uppgifter i media angående HQ:s skadeståndstalan mot Mats Qviberg m.fl.

Dagens artikel i DI

Skadeståndsmålet vid Stockholms tingsrätt

Under vilseledande rubriker publicerar DI i dag, såväl i papperstidningen som i sin nätupplaga, uppgifter om att "Stockholms tingsrätt underkänner HQ:s skadestånds-talan".

Så är inte fallet, det korrekta förhållandet är att rådmannen som handlägger målet i tingsrätten önskar ha förtydliganden och preciseringar avseende de grunder som HQ åberopar i skadeståndsmålet. Detta är inte något som är onormalt i komplicerade mål.

"HQ:s styrelseordförande Christer Sandberg säger i en kommentar att tingsrätten inte på något sätt har prövat skadeståndsmålet i sak. Det är enbart fråga om en begäran från tingsrätten att precisera vad som anges som grunder och vad som är argumentering i saken.

HQ kommer att utföra begärda kompletteringar, vi var förberedda på detta och arbetet var påbörjat innan vi fick föreläggandet. Diskussioner om dessa preciseringar har förts under en tid med tingsrätten.

För att förtydliga, så har tingsrätten inte avgjort något i målet, eller fattat något beslut som gått HQ emot under hela handläggningen av såväl utdelningsmålen som skadeståndsmålet. HQ har däremot vunnit i samtliga de delbeslut som prövats av tingsrätten och de rena obstruktionsmål som Mats Qviberg och hans familj fört mot HQ.

HQ för talan avseende den skada som HQ drabbats av till följd av åtgärder som varit skadebringande som styrelserna, med Mats Qviberg i spetsen, och revisorn m.fl. varit ansvariga för under sin förvaltning av HQ åren 2007-2010. HQ:s bedömning är att det föreligger oförändrat goda grunder till framgång i såväl utdelningsmålen som skadeståndsmålet."

http://hqab.se/index.php?p=press&s=releases&t=detail&afw_id=1327067&afw_lang=sv

Sammantagen reflektion

Man kan väl säga att det finns två alternativ:

Alternativ 1) Antingen har Qviberg hela tiden varit insatt i HQ:s växande tradingförluster, långt innan de offentliggjordes, fast han försökt dölja det så länge det gick med tex förhoppning om att tradingförlusterna skulle vändas till vinst.

Tex finns tidigare uttalanden från Qviberg såsom att "HQ inte ska släppa väder offentligt", dvs att HQ skulle ligga lågt med att offentliggöra tradingförlusterna tills HQ blev absolut tvunget.

Även Qvibergs uttalande till fd styrelseledamoten Catharina Lagerstam om att hon inte hade tillräckligt starka nerver för att låta HQ:s trading fortsätta (dvs tex i förhoppning av att förlusterna skulle vändas till vinst).

Alternativ 2) Qviberg visste faktiskt ingenting om HQ:s framväxande tradingförluster förrän det i princip offentliggjordes.

Dvs med det perspektivet blev han totallurad av alla.

Här i bloggen är uppfattningen att det är illa om alternativ 1 är sanningen (vilket Qviberg bestämt förnekar), men det är lika illa om alternativ 2 är det rätta eftersom Qviberg i så fall som styrelseordförande ej haft koll på vad HQ ägnade sig åt.

Därför lär det vara väl värt att pröva om Qviberg mfl personer och bolag är skadeståndsskyldiga, och därför är HQ-aktien åtminstone köpvärd som spekulativ aktie.

Det innebär inte att aktien kommer att stiga kraftigt på kort sikt, men som långsiktigt innehav kan aktien vara köpvärd som en liten del av en välspridd aktieportfölj eftersom den potentiella rewarden ser tillräckligt gynnsam ut i förhållande till risken.

//Edit: Tex kan HQ:s nuvarande börsvärde kring 100 miljoner kr betraktas som:

...en sannolikhet på 10% för att HQ i framtiden kommer att få ut ett skadestånd som idag har ett värde ("nuvärde") på 1 miljard kr

...en sannolikhet på 50% för att HQ i framtiden kommer att få ut ett skadestånd som idag har ett värde ("nuvärde") på 200 miljoner kr

Anser man att dessa sannolikheter och bedömda framtida erhållna skadestånd ligger högre, så är HQ-aktien i dagsläget värd mer än nuvarande börskurs 0,40 kr.

Man måste dock även beakta framtida utspädning om HQ ber aktieägarna om mera kapitaltillskott.

Det är således tre parametrar att beakta:

1) vilket skadestånd HQ kan förväntas erhålla (och när)

2) den sannolikhet det är idag för att detta skadestånd kommer att erhållas

3) hur stor den framtida utspädningen i HQ-aktien kommer att bli (dvs hur många nya aktier HQ kommer att behöva sälja ut för att finansiera rättegångskostnaderna etc tills dess att skadeståndet ev erhålls)

I HQ-aktiens nuvarande börskurs på ca 0,40 kr finns implicita (inbakade) antaganden för alla dessa tre parametrar.

Tex:

1) Ett skadestånd på 1,5 miljarder kr kommer att erhållas om 7,5 år (när skadeståndsprocessen behandlats i alla olika domstolar osv)

2) Säg att sannolikheten för det ligger på 40%.

3) Säg att HQ kommer att behöva sälja ut 272 miljoner nya aktier innan rättsprocessen är avklarad (dvs att bolaget då kommer att ha ca dubbelt så många aktier från dagens ca 272 miljoner st).

Då blir HQ-aktiens motiverade värde idag följande:

1)

Ett skadestånd på 1,5 miljarder kr om 7,5 år är värt 842 miljoner kr idag (om man har en alternativränta på 8% per år).

Detta "nuvärde" för skadeståndet (det framtida skadeståndets värde idag) är beräknat enl "nuvärdesmetoden": http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuvärdesmetoden

2)

Justerar man för att det bara är 40% chans att erhålla skadeståndet, gör det skadeståndets "förväntade värde idag" till 0,4 gånger 842 miljoner kr = 337 miljoner kr.

3)

Och om man då antar att HQ kommer att ha 544 miljoner st utestående aktier (272 miljoner st gånger två) blir HQ-aktiens motiverade värde idag ca 0,62 kr.

Dvs det innebär alltså en kursuppgångspotential på 59% från nuvarande börskurs 0,39 kr.

Men det är då i själva verket ett sammanvägt värde av följande två utfall:

Scenario 1: Skadeståndet på 1,5 miljarder kr kommer att erhållas om 7,5 år.

Scenario 2: Inget skadestånd kommer att erhållas.

HQ-aktiens verkliga värde kommer i själva verket att bli följande om 7,5 år (dvs våren år 2022) beroende på vilket av scenarierna som inträffar:

Scenario 1: 2,76 kr per aktie (beräknat som 1,5 miljarder kr delat på 544 miljoner aktier)

Scenario 2: 0 kr

Sedan kan man justera antagandena om man anser att andra nivåer är mer realistiska.

Tex lär det inte bara finnas två scenarier enl ovan utan det kan även finnas en ras mellan-scenarier där ett mindre skadestånd kommer att erhållas osv.

//

I den 300-sidiga Qviberg-utredningen om HQ-brottsförundersökningen framför Qviberg-advokaterna bla resonemang om att HQ:s fd tradingchef Fredrik Crafoord är skurken i hela dramat som fört Qviberg bakom ljuset.

Både i skadeståndsprocessen och brottprocessen kring HQ verkar Crafoord vara esset i rockärmen för skadeståndsbolaget HQ respektive brottsåklagaren Martin Tidén.

Tex enl Realtid.se-artikeln från 7 okt 2014, mina kommentarer i icke-kursiv stil:

Redan 2011 ingick HQ och Crafoord ett avtal om samarbete som innebar att HQ friskrev Crafoord från alla brottsmisstankar, dvs förmodligen mot att Crafoord sa allt han visste om hur Qviberg mfl agerat i härvan.

På samma sätt anser Qviberg att EBM (Ekobrottsmyndigheten och dess åklagare Martin Tidén) har hanterat Crafoord när denne blivit en sorts kronvittne i förundersökningen i brottsprocessen.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201410/07/20141007124045_Realtid756/20141007124045_Realtid756.dbp.asp

Bla har det varit tal om att Crafoord tidigt föreslog för bla Qviberg att tradingportföljen skulle avyttras med en begränsad förlust, fast Qviberg sa nej.

Dock ur den 300-sidiga Qviberg-utredningen avsåg det (enl Realtid.se) bla att Crafoord föreslog att halva tradingportföljen skulle avyttras mot en förlust på 150 miljoner kr, och att det skulle ha föreslagits av Crafoord under ett möte mån 14 dec 2009.

Även dotterbolaget HQ Banks styrelseordförande Stefan Dahlbo och HQ-vd:n Mikael König skulle ha varit med på mötet.

Qviberg hävdar dock nu enl sin utredning att något sådant möte aldrig förekommit eftersom det finns en bandinspelning av att König då var ute på en bilresa.

Dock medger parterna att diskussioner om tradingportföljen förekom under denna tid och både Qviberg och Dahlbo hävdar att Crafoord rekommenderade att tradingportföljen inte avyttrades vilket därmed inte skulle leda till några kostnader.

Qviberg hävdar i sin nya utredning (enl Realtid.se) att Crafoords trovärdighet är "obefintlig avseende de uppgifter han lämnat under förundersökningen".

Qviberg till Realtid.se:

Förundersökningen visar att Fredrik Crafoord medvetet har dolt information om tradingportföljen för mig samt har haft samröre med (nuvarande skadeståndsbolaget HQ:s huvudägare) Sten Mörtstedt och (Mörstedts högra hand, tillika HQ:s nuvarande vd, advokaten) Christer Sandberg innan tillståndet drogs.

Crafoord har lurat skjortan av EBM, Finansinspektionen och mig.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201410/07/20141007124045_Realtid756/20141007124045_Realtid756.dbp.asp

Enl 300-sidorsutredningen (refererad i Realtid.se-artikeln) har det även blivit bråk mellan Qviberg och fd HQ-styrelseledamoten Curt Lönnström (som finns med bland de svindlerimisstänkta).

Lönnström hävdar att han mån 19 sep 2009 (i Lönnströms bolstad) gett Qviberg en rapport med Lönnströms värdering av tradingportföljen.

Men Qviberg uppger i sin nya utredning att han då var bortrest.

Kan Lönnström belägga på andra sätt att hans värderingsrapport faktiskt var skriven 19 sep 2009 (tex via sparade filer på datahårddisk osv)?

I så fall stärker ju det caset mot Qviberg osv.

I Realtid.se-artikeln 7 okt 2014 ger Qviberg även en släng av sleven till tidningen Svenska Dagbladets journalister Carolina Neurath och Patricia Hedelius och det de två skrivit om Qviberg i samband med HQ-härvan:

Dessutom rekommenderar jag Carolina Neurath och Patricia Hedelius att se över sin juridiska situation efter deras skenrättegångar mot mig.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201410/07/20141007124045_Realtid756/20141007124045_Realtid756.dbp.asp

Dvs det låter som att Qviberg kommer att kräva skadestånd av Neurath/Hedelius och/eller Svenska Dagbladet.

Qvibergs uttalande bemöts av Svd:s redaktionschef Olle Zachrison i Realtid.se 8 okt 2014:

Jag tycker ärligt talat att Qvibergs förtäckta hot mot enskilda journalister som gör sitt jobb som granskande reportrar och krönikörer är opassande och oacceptabla.

Och:

Om Mats Qviberg tror att han kan skrämma Svenska Dagbladet och dess journalister till tystnad genom att skramla med juridiska hot så tror han fel.

Vi kommer att fortsätta granska rättsprocesserna runt HQ Bank-kraschen med samma energi och beslutsamhet.

Svenska Dagbladet ägs ju av norska bolaget Schibsted värt 34-35 miljarder norska kr på Oslobörsen: http://www.bloomberg.com/quote/SCH:NO

Schibsted gick med ca nollresultat under första halvåret 2014 och hade en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på drygt 2 miljarder norska kr per slutet av juni 2014.

I kassan fanns 400-500 miljoner norska kr per slutet av juni 2014.

Dvs Schibsted har väl i alla fall en del resurser att bemöta ev skadeståndskrav från Qviberg.

//Edit: Välregisserad pr-kampanj?

Kan Qvibergs uttalanden om Svd-journalisterna vara ett led i en välregisserad pr-kampanj som Qviberg nu inlett för att öka förtroendet för honom inför att HQ-rättsprocesserna kommer igång i domstolarna framöver.

Kan syftet vara att avsiktligt få domstolens medarbetare att därigenom medvetet (eller omedvetet) få ett bättre förhandsintryck av Qviberg efter HQ-kraschen så att sannolikheten ökar för att han ej ska förlora rättsprocesserna?

Bla har Qviberg tydligen nu i okt 2014 öppnat ett Twitter-konto där han kommer med synpunkter om allt möjligt (bla HQ-härvan): https://twitter.com/matsqviberg

Dock verkar hans kritik mot tex Svd-journalisternas HQ- och Qviberg-skriverier vara ganska oschysst, dvs vaga smällar utan att precisera mer i detalj vad han menar.

Tex att Svd-journalisterna Carolina Neurath och Patricia Hedelius inte är några rocket scientists, utan att man lätt kan "köra om dem" (intellektuellt sett?).

Och att de inte har en siffra rätt i sina skriverier.

Vore i så fall schysst av Qviberg att precisera kritiken i detalj så att man kan utvärdera den.

Att han kommer med opreciserad kritik är snarare ett svaghetstecken.

Att även komma med uttalanden som att krav på skadestånd av Hedelius/Neurath inte är ett hot utan ett löfte, är ett typiskt sådant utspel från Qviberg som verkar syfta till att misstänkliggöra Qviberg-kritikerna fast utan att han i detalj preciserar varför han avser kräva detta skadestånd osv.

Qviberg försöker även få Hedelius trovärdighet ifrågasatt genom att peka på att Hedelius man (Henrik Hedelius) sitter tillsammans med HQ-styrelseordförande Christer Sandberg i aktiemäklarfirman Remiums styrelse: http://www.introduce.se/Remium/styrelse-och-ledning/

Qvibergs tweet om det (från 9 okt 2014):

Jag ifrågasätter @PHedelius relation med HQ:s ordförande Sandberg.

Sandberg sitter i styrelsen med @PHedelius man Henrik i Remium.

https://twitter.com/MatsQviberg/status/520271935746629632

//

Mer bakgrund om HQ

Enl HQ:s q2/2014-resultatrapport (från 27 aug 2014):

HQs nuvarande verksamhet

Efter försäljningen av HQ Bank i september 2010 till Carnegie har HQ inte bedrivit någon operativ verksamhet och inriktningen har sedan dess varit

...att avveckla bolagets icke likvida tillgångar

...och driva de utredningar och domstolsprocesser avseende skadestånds- och återvinningskrav som närmare beskrivs nedan.

Vid bolagsstämma i HQ AB den 24 maj 2011 beslutades att skadeståndstalan skulle väckas mot

de tidigare styrelseledamöterna

verkställande direktör

huvudansvarig revisor

och KPMG

med anledning av den skada som dessa har orsakat HQ på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sina respektive uppdrag.

Dessutom ur HQ:s q2/2014-resultatrapport:

...HQ ingav den 22 juni 2011 en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot tidigare styrelseledamöter och verkställande direktörer i HQ och HQ Bank samt mot Investment AB Öresund avseende återbäring och bristtäckning avseende olagliga utdelningar.

...HQ ingav den 22 juni 2011 en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot tidigare styrelseledamöter och verkställande direktörer i HQ och HQ Bank samt mot revisorn och KPMG avseende skadestånd för den skada som de har orsakat HQ på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Och:

HQ ingav den 7 oktober 2011 brottsanmälningar till Ekobrottsmyndigheten mot förutvarande styrelseledamöter och verkställande direktörer samt revisor i HQ och HQ Bank, vilka kan misstänkas ha begått brott vid utövandet av sina uppdrag från 2007 till 2010.

Brottsanmälningarna avser misstanke om

svindleri och/eller medhjälp därtill

trolöshet mot huvudman

grovt bokföringsbrott och medhjälp därtill

samt osant intygande

Av de anmälda personer som delgivits misstanke om brott pågår, såvitt är känt för bolaget, förundersökning i förhållande till

Mats Qviberg

Stefan Dahlbo

Mikael König

och Curt Lönnström

http://hqab.se/files/press/hqab/HQAB_2014_Q2_Delarsrapport.pdf

Av dessa formuleringar i HQ:s resultatrapport framgår att det för att HQ ska lyckas få ut skadestånd, ej krävs att parter fälls (och anses skyldiga i domstol) i brottmålsprocessen.

Dvs även om alla frias i brottmålsprocessen (eller om åtal ej ens väcks i brottmålsprocessen) finns möjlighet för HQ att få ut skadestånd av dem, eftersom det är olika saker som bedöms (om brott begåtts respektive om skadeståndsskyldighet finnes).

Tex 26 sep 2012 framkom att fem personer (fd HQ-styrelseledamöter) frias från HQ-brottmålsprocessen:

Fem personer friade från brottsundersökning om HQ

Åklagaren Martin Tidén har inte funnit stöd för att

Pernilla Ström

Carolina Dybeck

Anne-Marie Pålsson

Thomas Erséus

och Johan Piehl

begått något brott i HQ-härvan, och avför dem från förundersökningen.

Men fyra personer är fortsatt misstänkta.

[http://www.realtid.se/ArticlePages/201209/26/20120926112656_Realtid715/2012… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?