Post entry

Spekulativt köp: HQ

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktien i restbolaget efter kraschade aktiemäklarfirman HQ verkar billig i relation till det skadestånd som restbolaget kräver.

Tålamod

Men man lär behöva tålamod eftersom det kan ta flera år innan HQ ev erhåller skadestånd.

Och det är ej alls säkert att skadestånd kommer att erhållas över huvud taget.

Dessutom kan man som HQ-aktieägare ev bli ombedd att pumpa in mer pengar till HQ om bolaget begär mer kapitaltillskott för att kunna bedriva verksamheten med att försöka få in skadeståndet.

Dvs kursen kan falla innan den ev stiger.

Tex tidigare blogginlägg från 17 maj 2012 där HQ-aktien också fick rekommendationen "spekulativt köp": http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq-bank/spekulativt-kop-hq

Då låg aktien ännu i 1,13 kr (0,64 kr omräknat för nyemissionen som har genomförts under 2013).

Dvs på ett drygt år är aktien -70% om man skulle sälja den nu till senaste köpkurs 0,19 kr (där aktiens köpkurs slutade fre 9 aug 2013).

Två huvudprocesser

Det är ju två huvudprocesser som pågår kring HQ:

1) en brottmålsprocess för att klargöra om parter i och kring HQ begått brott inför och i samband med att HQ kraschade år 2010 pga stora tradingförluster

2) en skadeståndsprocess där restbolaget HQ kräver skadestånd på drygt 3 miljarder kr från olika parter i och kring HQ, som kompensation till HQ:s aktieägare för att HQ kraschade

Lite oroväckande att brottmålsprocessen fördröjts med ett år.

Åklagare där är Martin Tidén från Ekobrottsmyndigheten, och han sa tidigare att förundersökningen i brottmålsprocessen väntades bli klar till slutet av 2012.

Men nu räknar han med att den ska bli klar först till slutet av 2013.

Så här sa Tidén i mejl i apr 2013:

"Frågan om åtal kan jag inte svara på idag eftersom förundersökningsprotokollet inte är klart.

Förundersökningen är inte avslutad eftersom utredningsåtgärder bl a förhör och analys av materialet tagit längre tid att genomföra än beräknat."

Och så här sa han i juli 2013:

1)
Går det möjligen att nu att säga något mer om när du tror att förundersökningen i HQ-målet väntas bli klar?

"Jag har numera målsättningen att den ska bli klar till årsskiftet."

2)
När tror du att det kommer besked om huruvida det blir åtal eller ej?

"Förundersökningen måste bli klar innan jag kan ta ställning till det."

3)
Kan man fråga om orsaken till att utredningsåtgärderna tagit längre tid än väntat? Är det tex någon misstänkt som trilskas, är svår att få tag på eller annan info som är svår att få tag i? I så fall vad?

"Eftersom det föreligger förundersökningssekretess kan jag inte gå in på de frågorna."

Nytt bevismaterial

En fråga är om åklagaren bla inväntat den ytterligare information som har tillkommit enl pressmeddelande från HQ nu i juli 2013:

_"HQ får rätt till nytt bevismaterial i Qviberg-processen
2013-07-08 10:30

HQ AB får rätt till ett omfattande bevismaterial från SEB i skadeståndsmålen mot Mats Qviberg, tidigare styrelseledamöter, VD:ar, revisor, KPMG och Investment AB Öresund.

Beslutet är ett s k editionsföreläggande i Stockholms tingsrätt. Det innebär att HQ nu får ta del av begärda dokument från SEB som kan ha betydelse som bevismaterial i processerna om skadestånd och de olagliga vinstutdelningarna. Handlingarna har hittills blockerats genom protester från Carnegie Investment Bank, trots att banken inte är part i ärendet.

- Vi är naturligtvis mycket nöjda med tingsrättens beslut, även om vi hade räknat med detta positiva besked. Det handlar här om dokument som kan styrka vår uppfattning att HQ Bank under lång tid var grovt övervärderad på grund av gravt felaktig och regelstridig värderingsmodell där en rad nyckelpersoner i den dåvarande verksamheten nu försöker komma undan sitt ansvar, förklarar Christer Sandberg, styrelseordförande i HQ AB.

Stockholms tingsrätt fattade nyligen samma positiva beslut för HQ när det gällde att få ut motsvarande handlingar från NASDAQ OMX. Även i det fallet hade Carnegie motsatt sig HQ:s begäran."_

http://hqab.se/index.php?p=press&s=releases&t=detail&afw_id=1286468&afw_lang=sv

Fem misstänkta friade i brottmålsprocessen

I sep 2012 framkom att fem personer frias från att vara misstänkta i brottmålsprocessen; Pernilla Ström, Carolina Dybeck, Anne-Marie Pålsson, Thomas Erséus och Johan Piehl.

Däremot uppgavs att misstankar kvarstår mot fyra personer som Tidén inte ville namnge: http://www.realtid.se/ArticlePages/201209/26/20120926112656_Realtid715/20120926112656_Realtid715.dbp.asp

Både de friade och de som fortfarande misstänks i brottmålsprocessen, krävs dock fortsatt på skadestånd av HQ i skadeståndsprocessen.

Alla de nio är skyldiga sa HQ:s styrelseordförande Christer Sandberg till Realtid.se i sep 2012: http://www.realtid.se/ArticlePages/201209/27/20120927130420_Realtid788/20120927130420_Realtid788.dbp.asp

Själva anser sig dock säkert alla de nio vara helt oskyldiga.

Rättsprocesser till år 2021?

Rättsprocesserna kring HQ "kommer att hålla på i tio år" sa Mats Qviberg i en radiointervju i juli 2011: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4149&artikel=4601676

"Det är risk för det. Sådan är juridiken och det här är så komplicerade ärenden så det kommer att kunna gå ända upp till Högsta domstolen, och då får vi nog skriva år 2021 innan vi får reda på vad domstolarna säger", uppgav Qviberg i intervjun.

Han är en av de som nu krävs på skadestånd av HQ, men anser sig själv helt oskyldig.

//Edit: Svante Wadman var vd för restbolaget HQ ett tag fram till sep 2012.

Han sa i intervju med Realtid.se i aug 2012 att HQ väntas få ut skadeståndsbeloppet inom fem år:

"Hur lång tid tror ni att det tar tills ni har fått beloppet utbetalt? Det kan väl ta 5-10 år?

– Fem år kan det väl ta", svarade Wadman.

http://realtid.se/ArticlePages/201208/31/20120831173447_Realtid956/20120831173447_Realtid956.dbp.asp

Fem år från aug 2012 blir alltså i aug 2017, dvs fem år tidigare än när Qviberg räknar med att rättsprocesserna är avslutade.

Arbetet med att få ut skadeståndet verkar dock ha tagit längre tid än väntat.

Tex skrev HQ:s styrelseordförande Christer Sandberg i HQ:s årsredovisning för 2012 (som var daterad i feb 2013):

"HQ AB:s utredningsarbete har försvårats och fördröjts av att så gott som samtliga motparter, förutvarande anställda och särskilt Carnegie lnvestment Bank AB, som övertog HQ Bank i likvidation, vägrat att medverka till att lämna uppgifter till utredningen på HQ AB:s begäran."

http://www.hqab.se/files/press/hqab/HQ_AR_2012.pdf

Och enl HQ:s resultatrapport för q1/2013 (som kom i maj 2013):

"Kostnaderna för att fullfölja uppdragen (dvs att driva rättsprocesserna för att få ut skadeståndet) är betydande.

Carnegie Investment Bank AB:s vägran att ställa nödvändig information om HQ:s tidigare bankverksamhet till utredningens förfogande har dessutom medfört både högre kostnader och försvårat arbetet. "

http://www.hqab.se/index.php?p=financial_information&s=reports&t=detail&afw_id=1281391&afw_lang=sv

Wadman sa även följande enl artikeln:

"Så ni har belägg för att de som ni kräver på skadestånd har agerat brottsligt i samband med att tradingförlusterna uppstod?

_– Det är åklagarna som handlägger brottmålen kring HQ. Men visst hävdar vi att de parter vi stämmer har agerat bedrägligt. Det är därför vi kräver dem på skadestånd.

Anser du att HQ:s tidigare styrelseordförande och huvudägare Mats Qviberg har agerat kriminellt?_

_– Ja, han är väl hjärnan bakom det som ledde till att HQ kraschade. Men hela HQ:s tidigare styrelse har väl mörkat tradingförlusterna som uppstod.

– När HQ:s verksamhet upphörde uppdagades att tradingförlusterna uppgick till över 1 miljard kronor. HQ:s dåvarande styrelse hade innan dess inte meddelat aktiemarknaden att tradingförlusterna vuxit sig så stora.

Qviberg själv säger ju att han är oskyldig?_

_– Ja, så brukar väl brottslingar säga.

Tror du att han kommer att behöva sitta i fängelse för det inträffade? Och i så fall hur länge?_

– Maxstraffet för den här typen av brott är sex år, men det är inte vår sak att uttala oss om den saken."

"Hur kan du veta att Mats Qviberg var hjärnan bakom den trading som ledde till HQ:s krasch?

_– Det kan jag inte uttala mig om, men han var högst ansvarig.

Själv har han väl sagt att han inte kände till något?_

– Vi har tillgång till handlingar som visar på något annat. Det är därför vi har stämt honom och andra."

HQ:s fd styrelseledamot Pernilla Ström skrev i sin blogg ("HQ-bloggen") att hon tyckte Wadmans uttalande om Qviberg ovan var "osannolikt smaklöst":

http://www.realtid.se/ArticlePages/201209/25/20120925090347_Realtid057/20120925090347_Realtid057.dbp.asp

//

Qviberg har erkänt misstag

Dock gjorde Qviberg själv följande uttalanden i sep 2010 (i intervju med Expressens Cecilia Hagen):

2 minuter in i klippet: http://www.expressen.se/tv/nyheter/cecilia-hagen/cecilia-hagen-moter-mats-qviberg/

_Cecilia Hagen: Det har diskuterats vem som varit skurken och vem som varit hedersmannen i allt det här. Var är du på den skalan?

Mats Qviberg: "Det är klart att jag inte har varit en skurk men jag kanske har varit för dåligt insatt i våra affärer. Men det har ju orsakat mig en ansenlig skada och jag har förlorat väldigt mycket pengar, så jag har ju fått ett ordentligt straff."

CH: Kan man över huvud taget vara tillräckligt insatt i allt om man är i din position? Går det?

MQ: "Man borde vara det, absolut."

CH: Vad är det då som du har missat i att vara insatt i det här tror du? Vad är det som där har gått snett?

MQ: "Det är för komplicerat för att vi ska kunna utveckla det i ett sådant här samtal."

CH: Är det att du kunnat agera annorlunda tycker du?

MQ: "Ja, med facit i hand är ju allting lätt. Men så ser inte livet ut."

Och ur Hagens tidningsartikel från samma datum med Qviberg-intervjun: http://www.expressen.se/kronikorer/cecilia-hagen/trading-bor-man-inte-halla-pa-med/

CH: Du anser att alltihop är finansinspektionens fel eftersom de i förra veckan drog in bankens banktillstånd?

MQ: "Nej, vi hade gjort ett stort misstag som vi hade rättat till och misstaget bestod i att vi lät en tradingperson hålla på för länge."

CH: Fast hur kunde det bli så? Det är allmänt känt att de personer som håller på med trading, som spelar med aktieägarnas pengar, är psykopater. De är beredda att ta vilka risker som helst, att gå över lik för att skaffa sina ägare och sig själva blixtsnabba jättepengar. Och den som släpper loss sådana galningar, den måste hela tiden ligga steget före kunskapsmässigt. Eller hur?

MQ: "Det låter som ett klokt råd."

CH: Som du inte har följt?

MQ: "Man bör inte hålla på med trading. Att det skedde är inte försvarligt."

CH: Men nog borde du vara kapabel att ligga före, att kunna mer?

MQ: "Det kan man tycka. Men det har blivit alltmer komplicerat och jag kände mig bortdribblad."_

Catharina Lagerstam

Det låter ju märkligt att Qviberg hänvisar till misstaget att han varit med och låtit en tradingperson hålla på för länge, när det framkommit att just Qviberg förklarade HQ-styrelseledamoten Catharina Lagerstams avgång från styrelsen i maj 2010 med att "hon inte hade nerver" att sitta kvar i styrelsen: http://www.svd.se/naringsliv/hon-varnade-hqs-styrelse-redan-i-maj_5216457.svd

Lagerstam satt bla tidigare i aktiemäklarfirman Carnegies styrelse 2007-2008 när stora tradingförluster även uppdagades i den firman.

Qviberg pekade på att det kan ha gjort henne skotträdd:

"Kanske blev det för mycket med först Carnegie, och sedan det här", har han sagt enl Svenska Dagbladet-artikeln ovan (som är från aug 2010).

Enl artikeln fick Qviberg senare be om ursäkt för att han beskyllt Lagerstam för svaga nerver, och förklarade istället hennes avgång med "att hon och styrelsen i övrigt hade olika åsikter i en strategisk fråga".

Lagerstam själv förklarade sin avgång med följande uttalande skrev Svd: "Vi har olika uppfattningar i ett antal frågor. Därför har jag avgått."

Enl artikeln var den avgörande frågan ett styrelsemöte i HQ 17 maj 2010 där Lagerstam föreslog att HQ skulle göra nedskrivningar av det bokförda värdet på firmans tradingportfölj.

"Styrelsen höll inte med och beslutade att inte göra en omprövning av portföljen", skrev Svd.

På styrelsemötet 17 maj 2010 föreslog Lagerstam en nedskrivning av HQ-tradingsportföljens värde med 850 miljoner kr: http://sv.wikipedia.org/wiki/HQ_AB

Finansinspektionen kom i maj 2010 fram till att HQ övervärderat sin tradingportfölj med minst 750 miljoner kr, och framtvingade att HQ började avveckla tradingportföljen.

HQ:s totala tradingförlust slutade på 1,23 miljarder kr när tradingportföljen var helt avvecklad 28 juni 2010: http://sv.wikipedia.org/wiki/HQ_AB

Navigant Consulting

Amerikanska konsultfirman Navigant Consulting och dess konsult Brent Kaczmarek har ju skrivit en utredning (daterad 22 feb 2013) av vad han anser egentligen hände i HQ och hur HQ:s stora tradingförluster uppstod etc: http://hqab.se/files/press/hqab/HQAB-Navigant.pdf

Utredningen är på 73 sidor och bland slutsatserna framgår bla följande:

"(...) the misvaluation was SEK 332 million in 2007, SEK 496 million in
2008 and SEK 685 million in 2009 and thus it increased significantly each year both in terms of the carrying value of the portfolio and in terms of the Bank’s reported profits."

"The misvaluation saved the Bank from otherwise reporting a pre-tax loss of almost SEK 200 million in 2008 or SEK 500 million in 2009."

Med "misvaluation" avses alltså här den för höga värdering av sin tradingportfölj som Navigant Consulting anser att HQ gjorde i sin bokföring.

Gapet mellan det värde som tradingportföljen uppgavs ha och dess verkliga värde, ökade kraftigt från 2007 till 2009.

Och utan felvärderingen hade HQ redovisat stora förluster både 2008 och 2009.

Vidare ur utredningen:

"I understand that the Bank’s auditors believed the losses incurred by the Bank in closing its proprietary trading portfolio in June 2010 were the result of new positions taken in 2010.

My analysis of the Bank’s trading portfolio show that the losses incurred in 2010 were the result of incorrect valuations established in 2007, 2008, and especially 2009.

My analysis indicates that the Bank rolled over distorted valuations (which increased the Bank’s reported income) from one position to another and from year to year.

The valuation distortions increased over time.

In my opinion, the Bank's valuations and the corresponding Edge indicates that the Bank was attempting to trade its way out of unrecognized trading losses.

In other words, the Bank's misvaluation covered up realized trading losses with unrealized gains from derivative trading in 2006.

Had the Bank separately reported these results in 2007, 2008, and 2009, it would have been obvious that significant, unrealized gains were compensating for realized losses."

FCG

Även konsultfirman FCG (Financial Compliance Group) har gjort en utredning av vad som hände i HQ tom kraschen.

• Den utredningen är daterad 26 feb 2013 och är på 22 sidor: http://hqab.se/files/press/hqab/HQAB-Rapport-FCG.pdf

Utredningen är undertecknad av tre personer; Kristian Bentzer, Mattias Ullsten och Alexander Nadjalin.

(Är Mattias Ullsten släkt/son till fd Folkparti-ledaren Ola Ullsten?)

• Till utredningen hör även en bilaga på tre sidor: http://hqab.se/files/press/hqab/HQAB-Bilaga-till-rapport-FCG.pdf

Ur utredningen om FCG och personerna som skrivit utredningen:

"FCG är ett konsultföretag specialiserat på rådgivning inom riskhantering och regelefterlevnad till företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländska tillsynsmyndigheter."

"Kristian Bentzer har mer än tretton års erfarenhet som expert inom kapitaltäckning och riskhantering, bland annat som kapitaltäckningsexpert och chef på Finansinspektionen, medlem av flertalet arbetsgrupper inom Baselkommittén och flera ledande befattningar på SEB."

"Mattias Ullsten har tidigare bl.a. varit ansvarig för Kreditriskkontrollfunktionen på Länsförsäkringar Bank och har från den rollen stor erfarenhet av kapitaltäckningsfrågor."

"Alexander Nadjalin har tolv års erfarenhet av riskkontroll och analysarbete inom både kapitalförvaltning och tradingmiljöer på svenska storbanker."

Utredningen har följande rubrik: "Marknadsrisk och kapitaltäckning i HQ-koncernen och HQ Bank AB 2007-2009".

Enl utredningen bla:

_"Som framgår av tabell 16 och 17 ovan har FCG beräknat kapitalkravet för marknadsrisk (aktiekursrisk och ränterisk) per den 18 december 2007 och den 30 december 2009 till 162 miljoner respektive 158 miljoner kronor för Tradingportföljen.

För samma år har Banken i de officiella årsredovisningarna beräknat kapitalkraven för marknadsrisk i hela verksamheten till 61 mijoner respektive 24 miljoner kronor.

De kapitalkrav som angivits ligger markant under de minimikrav som uppställts enligt gällande regelverk.

FCG får i sammanhanget påpekat att det endast är det lagstadgade minimikravet som beräknats (...)"_

"Baserat på de kapitalbaser och kapitalkrav som angivits i årsredovisningarna för 2007 uppgår kapitaltäckningskvoten efter ovan nämnda justeringar till 0,92 för Banken och 0,61 för HQ-koncernen.

_Minimikravet inom de s.k. pelare 1-reglerna är en kapitaltäckningskvot på minst 1. Således var kapitaltäckningskvoten för både Banken och för HQ-koncernen lägre än det minimikrav som uppställts enligt gällande regelverk och väsentlig kapitalbrist förelåg.

Utöver grundläggande kapitalkrav för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk enligt de s.k. pelare 1-reglerna måste finansiella institut även beakta behovet av ytterligare kapitalkrav inom ramen för den s.k. pelare 2.

Inom ramen för pelare 2 ska de finansiella instituten väga in riskerna i den egna verksamheten och de betingelser denna bedrivs under. I praktiken innebär detta att alla banker behöver ha en buffert utöver vad som följer av pelare 1.

Detta innebär att kapitalsituationen för både Banken och för HQ-koncernen i själva verket var sämre än vad som framgår av våra beräkningar avseende minimikravet."_

Och FCG har liknande slutsatser för åren 2008 och 2009.

För 2008 uppgick HQ Banks kapitaltäckningskvot till 0,36 och för HQ-koncernen till 0,69.

För 2009 uppgick kapitaltäckningskvoten till 0,05 för HQ Bank och 0,24 för HQ-koncernen.

Även för båda dessa år var kapitaltäckningskvoterna lägre än minimikraven om en kapitaltäckningskvot på minst 1 enl pelare 1-reglerna, och eftersom kraven är högre med pelare 2-reglerna var läget i själva verket ännu sämre utifrån det.

HQ:s tidigare vd Patrik Enblad

Mikael König blev vd för HQ 10 sep 2007: http://hd.se/ekonomi/2007/09/06/mikael-koenig-ny-vd-foer-hq/

Han satt kvar som vd till 31 maj 2010 (men jobbade kvar i HQ även en bit efter det): http://www.dn.se/ekonomi/hqs-vd-mikael-konig-avgar/

Prisbelönta ekonomijournalisten Carolina Neurath tog i radioprogrammet Sommar (19 juli 2013) bla upp tidigare HQ-vd:n Patrik Enblads roll i HQ:s tradingförluster: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/216115?programid=2071

Hon har skrivit boken "Den stora bankhärvan" om HQ-kraschen.

Inför att hon skulle skriva boken intervjuade hon 80 pers, och berättade följande i Sommar-programmet:

"På vägen hittade jag många graverande uppgifter, bla att problemen i HQ Bank hade börjat betydligt tidigare än vad som var offentligt.

Det här drog in nya personer i bankhärvan.

Bankens tidigare vd (dvs Patrik Enblad) hade sagt upp sig hastigt."

Enblad blev vd för HQ 1 jan 2002.

Från början anställdes han på firman i dec 1993 för att starta igång HQ:s tradingverksamhet.

1998 blev han vice vd och därefter alltså vd från 2002.

3 sep 2007 skickade HQ sedan ut ett pressmeddelande om att "HQ AB:s VD Patrik Enblad aviserar sin avgång": http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/7F/5B/wkr0008.pdf

I pressmeddelandet hyllas Enblad av HQ:s styrelseordförande Mats Qviberg:

"Patrik har gjort ett utomordentligt arbete som VD för HQ, och har skapat mycket värde för bolagets ägare.

Under Patriks ledning har bolaget kraftigt förstärkt sin position som en av
Sveriges ledande privatbanker, vilket inte minst visas av att HQ haft ett positivt nettoinflöde över 100 månader i rad.

Vidare har aktiens värde tiodubblats sedan Patrik tog över rodret.

Som styrelseordförande och ägare i bolaget vill jag rikta ett varmt tack till Patrik för det han presterat."

Enblads egen kommentar i pressmeddelandet (från 3 sep 2007) om sin avgång:

"HQ har varit en betydande del av mitt liv sedan 1993.

Det har varit en fantastisk resa och jag är verkligen stolt över det jag tillsammans med HQs duktiga medarbetare har åstadkommit under min tid som VD.

HQ Bank har idag en unik plattform och en ledande position.

Jag har valt att avisera styrelsen om min avgång i en tid där alla parter kan fokusera på framtiden."

Tre dagar senare (6 sep 2007) kom beskedet om Mikael Königs tillträde som ny HQ-vd from mån 10 sep 2007: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/86/BE/wkr0001.pdf

König hade också jobbat på HQ sedan 1993 och blivit vice vd med ansvar för HQ:s private bankingverksamhet (kapitalförvaltning åt rika privatpersoner).

Han hyllades i det pressmeddelandet av Qviberg:

"HQs verksamhet har under de senaste åren utvecklats starkt, varför det känns bra att kunna presentera en internrekryterad VD.

Mikaels långa tid inom företaget samt bredd i tidigare befattningar gör att han har stor kunskap om såväl företaget som finansbranschen.

Mikael har vidare varit delaktig i att skapa HQs framgångsrika verksamhet inom Private Banking.

I Mikael får vi en VD som kan leda företaget från dagens starka position till nästa nivå.”

Königs egen kommentar i pressmeddelandet (från 6 sep 2007) om sitt tillträde:

"Jag är glad över förtroendet att få möjlighet att fortsätta utveckla företaget.

HQ har kompetent personal, starkt varumärke och en skalbar plattform vilket ger en god grund att växa vidare från i framtiden."

Enl Neurath i Sommar-programmet (från 19 juli 2013):

"Jag avslöjade också att han (dvs Enblad) sålt sina egna HQ-aktier före den första kvartalsvisa rapporten med förlust uppdagas.

Samtidigt hade en revisor många år tidigare påtalat att han inte litade på att bankens redovisning var korrekt.

Den revisorn ville dåvarande vd:n inte ha kvar.

Vd:ns förklaring i efterhand är att de inte kom bra överens."

Det var revisorn Caj Nackstad från revisionsbyrån KPMG Bohlins som tidigare var revisor i HQ i flera år fram till HQ:s bolagsstämma åren 2007 då han byttes ut mot revisorn Johan Dyrefors som också var från KPMG Bohlins.

När Neurath skickade runt bokmanuskriptet till de intervjuade innan boken skulle gå i tryck, protesterade Enblad och sa att Neurath ägnade sig åt förtal om hon indikerade att det var problem i HQ redan under hans vd-tid och skrev att han sålde sina HQ-aktier väldigt lägligt.

Enblad skickade ett långt mejl till Neurath och vädjade till henne att ändra i bokmanuskriptet med hänvisning till att han har familj och en lång karriär att skydda.

"Om du svärtar ner mig nu riskerar du att förstöra min karriär. Det vill vi undvika", skrev Enblad i mejlet.

Senare fick Neurath vid ett tillfälle ett mejl från Enblads advokat strax före midnatt.

Advokaten skrev i mejlet att Enblad inte accepterar att Neurath publicerar boken i dåvarande form som enl advokaten innebär "grovt förtal" mot Enblad.

Det följdes senare upp med ytterligare mejlväxling och tjocka brev från advokaten.

I maj 2011 hade Enblad och hans advokat ett möte med Neurath och hennes bokförlag Norstedts inkl förlagscheferna.

Från Enblads sida deltog fem pers på mötet; Enblad själv, hans advokat, en advokatassistent, en rådgivare och en "rättsprofessor".

"Min heder är avgörande för mig. Och det är den jag är här att försvara", inledde Enblad sitt anförande med.

Han underströk flera gånger att det måste vara svårt att skriva en sådan här bok, men att han inte alls haft något att göra med HQ:s problem och att det inte fanns några problem i HQ när Enblad avgick som vd.

Enblad fick till och med avbryta sitt anförande vid ett tillfälle och sa: "Som ni märker är det här väldigt känslosamt för mig att prata om", och överlät till advokaten (Percy) att fortsätta.

Under mötet pratade Enblad-sidans deltagare i en kvart var om deras syn på läget, utan att Neurath fick chans att bemöta påståendena.

Flera gånger blev hon tillsagd att vara tyst av Enblad-sidan.

Totalt höll mötet på i 1,5 timme.

I slutet fick Neurath chans att ge sina synpunkter, och sa bla att det hon skrivit faktiskt stämmer överens med de uppgifter som Enblad-sidan uppgett.

Enblad svarade: "Ja, men det har inte med detaljer att göra. Ni måste bestämma er för om jag är en skurk eller är jag inte en skurk."

Huvudfrågan var om HQ:s problem uppstått under Enblads vd-tid.

Enblad-sidan hänvisade bla till ett dokument från Finansinspektionen daterat under slutet av Enblads vd-tid.

Dokumentet var ett led i en större genomgång av alla svenska banker där FI även tittat på HQ.

Enl Neurath var det i HQ:s tradingverksamhet som de verkliga problemen fanns och den verksamheten granskades ej i denna FI-genomgång.

Däremot hade FI i sin granskning riktat kritik mot HQ:s riskhantering.

Under mötet hade dock Enblad-sidan enbart hänvisat till FI:s sammanfattning av läget för de mindre svenska bankerna, där FI:s slutsats var att allt överlag var ok för HQ.

När Neurath under mötet försökte påpeka att FI riktat kritik mot HQ i ett mer uttömmande dokument om granskningen, blev hon återigen nedtystad av Enblad-sidan.

Till slut blev hon arg och förklarade ändå sin syn på det.

Neurath spelade själv in mötet och 41 min 5 sek in i Sommar-programmet får man höra hur det låter när Neurath pratar under Enblad-mötet i maj 2011: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/216115?programid=2071

Enblad-sidan hänvisar till att FI i sin tvåsidiga sammanfattning skriver att allt är ok med HQ (inkl värderingen av tradingportföljen), medan Neurath hävdar att FI inte ens kollat värderingen vilket framgår av FI:s fullständiga dokument på sju sidor om HQ.

Enl vad Neurath berättar i Sommar-programmet framkom det senare att Enblad var missnöjd med mötet.

"Och det trots att de själva fick sätta agendan och hade fullt med skrämseltaktiker", säger Neurath i programmet och fortsätter:

"Jag vill inte ens tänka på hur mycket pengar som har lagts på att försöka stoppa publiceringen av min bok.

Det här fick mig att leta upp ännu fler bevis för att mina uppgifter var säkra.

Och jag hade ingen tanke på att ändra säkra uppgifter."

Artikel (från 19 juli 2013) på Sveriges Radios hemsida om Neuraths sommarprogram: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=5592276

Enblad själv anser sig dock säkert inte ha gjort något fel under sin tid på HQ.

Patrik Enblads hemsida om sig själv: http://patrikenblad.se/

Där står bla följande:

"Patrik har varit vice vd och sedermera vd för Hagströmer & Qviberg under tio år.

Patrik lämnade HQ i augusti 2007, tre år före att banken sedan försvann."

Och Enblad är väl inte inblandad i någon av de nuvarande rättsprocesserna kring HQ.

HQ:s skadeståndskrav

HQ:s skadeståndskrav på 3 miljarder kr på bla Qviberg beror ju just bla på att han som HQ:s fd styrelseordförande gjort sig skyldig till "fel och försummelse vid fullgörandet av sitt uppdrag" (enl HQ vilket Qviberg inte håller med om).

Beskrivning av HQ:s skadeståndskrav enl bla pressmeddelande från jan 2013:

"Den 22 juni 2011 ingav HQ AB stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt,

...dels mot tidigare styrelseledamöter och verkställande direktörer i HQ AB och HQ Bank AB

...dels mot KPMG

avseende skadestånd för den skada de har orsakat HQ AB och HQ Bank AB på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sina uppdrag under räkenskapsåren 2007, 2008, 2009 och fram till den 28 september 2010,

...dels mot tidigare styrelseledamöter och verkställande direktörer i HQ AB

...samt Investment AB Öresund

avseende återbäring och bristtäckning beträffande olagliga vinstutdelningar avseende verksamhetsåren 2007, 2008 och 2009.

De totala skadestånds- och återvinningskraven uppgår till cirka 3,1 miljarder SEK."

http://www.hqab.se/index.php?p=press&s=releases&t=detail&afw_id=1266151&afw_lang=sv

Info om skadeståndskravet mm ur HQ:s nyemissionsprospekt (som är daterat 7 mars 2013):

" Den 22 juni 2011 ingav HQ AB två stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt,

...dels en mot vissa tidigare styrelseledamöter och verkställande direktören i HQ AB och HQ Bank AB samt mot revisorn och KPMG AB avseende skadestånd för den skada de har orsakat HQ AB och HQ Bank AB på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sina uppdrag under räkenskapsåren 2007, 2008, 2009 och fram till den 28 september 2010,

...dels en mot vissa tidigare styrelseledamöter och verkställande direktören i HQ AB och mot Investment AB Öresund samt mot revisorn och KPMG AB rörande ersättningsansvar på grund av olagliga vinstutdelningar avseende verksamhetsåren 2007, 2008 och 2009.

De totala skadestånds- och återvinningskraven uppgår till cirka 3,0 miljarder SEK.

Det är styrelsens avsikt att samtliga belopp som kan komma att tillfalla HQ AB i anledning av de tvister Bolaget är part i skall - med iakttagande av aktiebolagslagens regler för vinstutdelning - utdelas till HQ AB:s aktieägare.

Sådan rätt till utdelning tillkommer endast den som är registrerad aktieägare per avstämningsdagen för sådan utdelning.

Utgången av de domstolsprocesser och tvister som Bolaget är part i är helt avgörande för HQ AB:s resultat och finansiella ställning.

Styrelsen kan inte lämna några garantier för

...att Bolaget kommer att erhålla ersättning enligt framställda anspråk,

...omfattningen av de belopp som eventuellt kommer att tillfalla Bolaget

...eller vid vilken tidpunkt eventuella belopp kommer att tillfalla Bolaget.

Efter utdelning av ovan angivna belopp är det styrelsens avsikt att avveckla Bolaget."

http://hqab.se/files/press/hqab/HQAB_Prospekt_Nyemission.pdf

Dvs en fråga är varför skadeståndskravet har fallit från 3,1 miljarder kr enl pressmeddelandet från jan 2013 till 3,0 miljarder kr enl nyemissionsprospektet från mars 2013.

Och i mejlsvar från HQ:s styrelseordförande Christer Sandberg (från maj 2012) sa han att skadeståndskravet uppgick till 3,2 miljarder kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq-bank/mejlsvar-fran-hq

HQ:s börsvärde

Restbolaget (som fortfarande heter HQ AB) är börsnoterat på alternativbörsen Aktietorget, och där värt 37-38 miljoner kr vid nuvarande börskurs 0,18 kr senast betalt (per fre 9 aug 2013).

Köp- och säljkurserna slutade samma dag i 0,19-0,20 kr så mätt utifrån det är bolagets börsvärde något högre.

Det finns totalt ca 209,4 miljoner utestående HQ-aktier så en börskurs på 0,19-0,20 kr innebär ett börsvärde på ca 40-42 miljoner kr.

HQ:s börsvärde jämfört med skadeståndskravet

Totalt kräver restbolaget skadeståndsbelopp på 3 miljarder kr från olika parter.

Säg att alla rättsprocesser (försiktigt räknat) är avklarade om tio år.

Om man har ett avkastningskrav på 10% per år är 3 miljarder kr som erhålls om tio år värt 1,2 miljarder kr idag beräknat enl nuvärdesmetoden: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuvärdesmetoden

Dagens HQ-börsvärde kring 40 miljoner kr utgör bara drygt 3% av 1,2 miljarder kr, vilket därmed förenklat kan tolkas som att aktieinvesterare anser att det bara är drygt 3% sannolikhet för att HQ kommer att få ut hela skadeståndet.

Det motsvarar bara 1 chans på 30, dvs sannolikheten för träff anses vara låg.

Säg att den verkliga sannolikheten i själva verket ligger på åtminstone 1 chans på 10, så är det ju värt att köpa lite HQ-aktier som ett spekulativt köp (dvs ett mindre köp med hög risknivå).

Om man alltid satsar pengar på ett bet som ger vinst 1 gång av 10, men man bara behöver betala för bettet som om det bara gav vinst 1 gång av 30, så lönar det sig ju i längden att satsa på ett sådant bet.

//Edit: Svante Wadman som var vd för restbolaget HQ under en tid tom sep 2012 sa följande i intervju från aug 2012:

"Vad är sannolikheten för att HQ verkligen kommer att få skadeståndet?

– Eftersom vi driver rättsprocesserna för att få ut skadestånden, så tror vi ju att sannolikheten är hög för att domstolarna kommer att döma till vår favör; att vi ska få ut hela skadeståndsbeloppet."

"Så vilken sannolikhetsnivå anser du det är för att ni kommer att ha hela skadeståndsbeloppet på flera miljarder kronor inom fem år? 60-70 procent?

_– Nej, vi tror att sannolikheten för det är betydligt högre.

Över 90 procent?_

– Ja, det tror vi."

http://realtid.se/ArticlePages/201208/31/20120831173447_Realtid956/20120831173447_Realtid956.dbp.asp

//

Ev kalkyl-justeringar

Kalkylen ovan kan behöva justeras av bla följande skäl:

1) Om HQ framöver behöver be aktieägarna om mer kapitaltillskott (vilket är troligt), så kommer fler HQ-aktier att säljas ut. Och då fördelas HQ:s värde på fler aktier vilket leder till utspädning av de nuvarande aktiernas värde.

Säg att det i slutändan när rättsprocesserna är klara kommer att finnas tio gånger fler utestående HQ-aktier än idag.

I så fall ska man ju jämföra skadeståndskravet med ett börsvärde på ca 400 miljoner kr (dvs tio gånger dagens börsvärde kring 40 miljoner kr).

Och 400 miljoner kr utgör då 35% av skadeståndets värde idag (dvs ca 1,2 miljarder kr).

Då ser kalkylen inte lika bra ut.

//Edit: Ev är det inte så att HQ kommer att ha ett tio gånger högre börsvärde bara för att antalet aktier blir tio gånger större.

Börskursen lär väl nämligen inte ligga kvar på samma nivå om antalet aktier tiofaldigas.

Efter de nyemissioner som HQ har gjort 2011 och 2013 har antalet utestående aktier ökat med 7-8 gånger (från ca 28 miljoner st till dagens ca 209 miljoner st).

Samtidigt har börskursen fallit från 1,53 kr (justerat för emissionerna) per slutet av 2010 till dagens kurs på 0,19 kr.

Det betyder att aktien fallit med 88% (dvs aktien är idag ca en åttondel jämfört med var den låg i slutet av 2010).

Börskursen har alltså grovt räknat fallit med lika mycket som antalet aktier har ökat.

- - -

Edit:

• HQ:s ojusterade börskurs uppgick till ca 3,65 kr i slutet av 2010 vilket gav ett börsvärde på 102 miljoner kr med dåvarande ca 28 miljoner utestående HQ-aktier.

• Och som jämförelse ligger dagens börskurs i 0,195 kr (snittet mellan de slutliga köp- och säljkurserna 0,19 kr och 0,20 kr fre 9 aug 2013) vilket innebär ett börsvärde på 41 miljoner kr med drygt 209 miljoner aktier.

Dvs:

• Sedan slutet av 2010 har antalet aktier ökat med 7-8 gånger medan börsvärdet är -60% (ett fall från 102 miljoner kr till 41 miljoner kr).

• Och det trots att aktieägarna har pumpat in 56-57 miljoner kr i bolaget under perioden (31,4 miljoner kr 2011 och 25,1 miljoner kr 2013).

Så egentligen är det ett totalt värdefall:

...från knappt 160 miljoner kr (ursprungligt börsvärde 102 miljoner kr plus inpumpat kapital 56-57 miljoner kr)

...till nuvarande börsvärde på drygt 40 miljoner kr.

Det innebär en värdeförändring på -74% (dvs från 158,5 miljoner kr till 41 miljon kr).

Värdeförändringen enl ovan (dvs from 1 jan 2011) uppgår till ca -118 miljoner kr.

Som jämförelse har HQ:s bokförda resultat from q1/2011 tom q1/2013 uppgått till -84 miljoner kr:

2011: -43 miljoner kr
2012: -33 miljoner kr
q1/2013: -8 miljoner kr

Per kvartal är resultatet fördelat enl följande:

q1/2011: -14 miljoner kr
q2/2011: -17 miljoner kr
q3/2011: -3 miljoner kr
q4/2011: -9 miljoner kr

q1/2012: -7 miljoner kr
q2/2012: -11 miljoner kr
q3/2012: -8 miljoner kr
q4/2012: -10 miljoner kr

q1/2013: -8 miljoner kr

(Märkligt att om man summerar upp kvartalsresultaten för 2012 så blir det -36 miljoner kr men HQ anger självt att resultatet för helåret 2012 blev -33 miljoner kr.)

Och enl resultatrapporten för q1/2013 (som kom 15 maj 2013):

"Totalt under perioden från den 28 september 2010 och fram till utgången av mars 2013 har nedlagda utredningskostnader uppgått till 75 mkr inklusive moms varav 6 mkr under 2013.

Huvuddelen av utredningsarbetet är nu slutfört."

http://hqab.se/index.php?p=financial_information&s=reports&t=detail&afw_id=1281391&afw_lang=sv

Även enl q4/2012-resultatrapporten (som kom 23 jan 2013) skrev HQ att "Huvuddelen av utredningsarbetet är nu slutfört.".

Dock fanns denna formulering ej i tex q3/2012-resultatrapporten, vilket indikerar att utredningsarbetet i stort sett är klart from slutet av 2012.

//

2) Men om tex HQ:s skadeståndskrav innebär att bolaget kräver skadeståndet 3 miljarder kr plus årlig ränta tills dess att skadeståndet ska betalas, så gör ju det HQ-aktien mer intressant.

För då är det inte bara 3 miljarder kr som ev kommer att erhållas i skadestånd inom tio år, utan 3 miljarder kr plus ränta från idag.

Enl tex HQ:s arbetsutkast från maj 2011 inför den slutgiltiga stämningsansökan, är HQ:s yrkande formulerat som det krävda skadeståndsbeloppet "jämte ränta därå motsvarande Riksbankens referensränta med tillägg av åtta procentenheter från dagen för delgivning av stämning till dess betalning sker".

http://hqab.se/files/HQAB-Arbetsutkast-2011-05-27b.pdf

Därmed kan man ju se det som att HQ:s börsvärde på ca 40 miljoner kr idag utgör ca 1,4% av det krävda skadeståndsbeloppet 3 miljarder kr.

Dvs utifrån det kan man tolka det som att aktieinvesterare anser att det finns två tänkbara utfall:

A: Sannolikhet 98,6%: HQ kommer inte att få ut något skadestånd alls.

B: Sannolikhet 1,4%: HQ kommer att få ett skadestånd på 3 miljarder kr.

(0,986 gånger noll kr)

plus

(0,014 gånger 3 miljarder kr)

blir ju

HQ:s nuvarande börsvärde på ca 41 miljoner kr (vid en börskurs på 0,195 kr beräknad som snittet mellan köpkursen på 0,19 kr och säljkursen på 0,20 kr per börsdagens slut fre 9 aug 2013).

En sannolikhet på 1,4% motsvarar ju bara 1 chans på 73-74 för träff vilket inte är en särskilt hög sannolikhet.

Säg att den verkliga sannolikheten är åtminstone 1 chans på 10, så innebär ju det att aktien är klart undervärderad (allt annat lika).

Men till kalkylen kommer som nämnt bla även (enl punkt 1 ovan); risken för ev fortsatt utspädning pga fortsatta nyemissioner.

3) Och det kanske inte bara är så att det bara finns två alternativ; att HQ antingen får noll kr i skadestånd eller att HQ får ut hela det krävda skadeståndet.

Utan det kan tex finnas mellanalternativ som har högre sannolikhet osv.

4) Storägare i HQ är bla affärsmannen Sten Mörtstedt. Det är han som kan sägas ligger bakom att HQ nu driver skadeståndsprocesserna osv.

Men indikationer har kommit om att han är villig att sälja sin aktiepost i HQ till Mats Qviberg, vilket då tex skulle kunna innebära att Qviberg kan ta kontrollen i HQ och se till att HQ lägger ner skadeståndskraven:

Extra bolagsstämma i juni 2011

Tex artikel från Aktiespararna om en extra bolagsstämma i HQ som hölls i juni 2011: http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Opinion/2011/juni/Kritik-mot-Mortstedtforslag/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

Där framförde Aktiespararnas företrädare Gunnar Ek anklagelser om att Mörstedtsidan med sin företrädare Christer Sandberg (advokat och styrelseordförande i HQ) bara vill få sin aktiepost såld till bra pris till Qviberg utan hänsyn till HQ:s övriga aktieägare.

Men Sandberg tillbakavisade det och underströk att om Mörtstedtsidan säljer sina HQ-aktier så kommer det förutsätta att det läggs ett bud på hela HQ till samma försäljningspris.

Enl artikeln i Aktiespararna med referatet av den extra bolagsstämman i juni 2011:

_"Ek tyckte sig också ana en underliggande agenda hos Mörtstedtsidan sedan Sandberg sagt att det talats om 'kronor och ören' i samtal med Qvibergfalangen.

– Du har egentligen ett annat syfte, bakom dina ord anar jag en underliggande agenda. Ni är i själva verket intresserade av att sälja era aktieposter till Qviberg. Och då blir det inte så mycket av dessa stämningar.

Detta tillbakavisades av Sandberg:_

– Vi driver detta för alla aktieägares bästa. Ska det läggas ett bud ska det omfatta samtliga aktier i bolaget."

Pernilla Ström

Pernilla Ström var tidigare styrelseledamot i HQ och har i härvan kring firman både misstänkts för brott samt att hon är en av de som krävs på skadestånd från det nuvarande restbolaget HQ.

I sep 2012 framkom dock att hon frias från brottsmisstankar: http://www.realtid.se/ArticlePages/201209/26/20120926112656_Realtid715/20120926112656_Realtid715.dbp.asp

Men hon är fortfarande en av de som krävs på skadestånd.

Ström skriver en blogg om HQ kallad "HQ-bloggen": http://hqbloggen.wordpress.com/

I ett blogginlägg där (från maj 2012) skriver Ström följande:

"Jag har flera gånger hört att Mats Qviberg har fått erbjudande att köpa Mörtstedts m fl aktier för ett saftigt överpris.

Detta vore ju onekligen pikant mot bakgrund av den bild som Mörtstedt och Sandberg försöker etablera av sig själva i media .

Nu har jag – direkt ur hästens mun så att säga – fått bekräftat att så var fallet och hur det gick till:

Sent en söndagkväll, vid halvelvatiden, kom en aktiemäklare (Patrik Gransäter) som nu håller på att sätta upp en egen låda på stan (tillsammans med Fredrik Crafoord för övrigt; mannen som ansvarade för den fatala tradingportföljen i HQ Bank) hem till Mats Qvibergs privata bostad.

Med sig hade han ett erbjudande om att Qviberg skulle få köpa Mörtstedts, Sandbergs och Stensruds aktier för det facila priset av 25-27 kronor styck. Dagens notering ligger på drygt 1 krona.

Det briljanta med den operationen, tyckte mäklaren och hans uppdragsgivare, var att Mats Qviberg genom att slanta upp några hundra miljoner skulle kunna ta kontrollen över HQ AB.

Därefter skulle han kunna likvidera bolaget och begrava alla stämningar och krav.

Så mycket alltså för Mörtstedt-gängets omsorger om småaktieägarna…

Dessa skulle naturligtvis inte få ut en krona."

http://hqbloggen.wordpress.com/2013/03/22/strunta-i-norrmannen-favorit-i-repris/

Enl blogginlägget tackade Qviberg nej till erbjudandet eftersom han vid ett ja skulle kommit upp i en ägarandel på över 30% av HQ och därmed enl reglerna om "budplikt" tvingats lägga ett bud om att köpa hela HQ.

Mäklaren Gransäter föreslog då att Qviberg skulle kunna få köpa bara Mörtstedts och Sandbergs HQ-aktier och slippa köpa norrmannen Kristoffer Stensruds HQ-aktier.

"Vi struntar i norrmannen!", hade Gransäter sagt till Qviberg enl Ströms blogg.

Men Qviberg tackade nej även till det erbjudandet.

Dvs Ströms blogginlägg tyder på att Mörtstedt och Sandberg skulle vara villiga att sälja bara sina HQ-aktier till Qviberg utan att kräva att Qviberg lägger bud på resten av HQ till samma pris.

Men som nämnt längre upp sa Sandberg själv på HQ:s extra bolagsstämma i juni 2011 att en försäljning av HQ-aktierna bara är aktuell om ett bud läggs på hela HQ.

Vem ska man tro på?

Det är ju ganska viktigt eftersom om Mörtstedt är redo att sälja sina HQ-aktier utan ett bud på resten av HQ, riskerar ju det leda till att de övriga HQ-aktierna blir värdelösa eftersom Qviberg då lär se till att HQ lägger ner skadeståndsprocessen.

Kan det tex ha varit så att aktiemäklaren Patrik Gransäter agerade på eget initiativ utan att ha kontaktat Qviberg på Mörtstedts uppdrag? Eller var det Mörtstedt som låg bakom Gransäters förslag till Qviberg?

Investmentbolaget Öresund

Investmentbolaget Öresund är alltså en av de parter som HQ kräver skadestånd av.

Men Öresund anser att HQ:s skadeståndskrav saknar skäl, och Öresund har inte ens reserverat några kostnader för ev framtida utbetalning av skadestånd till HQ.

Att Öresund inte har reserverat kostnader för det har godkänts av Öresunds revisor (Lars Träff på revisionsbyrån Ernst & Young).

Enl Öresunds årsredovisning för 2012 (som är daterad 14 feb 2013):

"I Öresunds årsredovisning 2011 lämnades följande upplysningar om krav mot Öresund från HQ AB:

HQ AB har lämnat in en stämningsansökan avseende återbäring av erhållen utdelning från HQ AB avseende räkenskapsåren
2008 och 2009.

De mottagna utdelningarna uppgick till 40,6 Mkr respektive 41,6 Mkr.

Öresund har ingivit svaromål vari HQ AB:s krav bestrids i sin helhet.

HQ AB har dessutom inlett rättsligt förfarande mot Öresund med krav på återbäring av utdelning även avseende räkenskapsåret 2007 om 60,2 Mkr.

HQ AB har dock, såvitt avser Öresund, ännu inte redovisat grunderna för kravet.

Vidare har HQ AB i ett brev framställt ytterligare krav på återbäring av påstådd värdeöverföring, nu hänförligt till de preferensaktier som
Öresund tecknade i HQ Bank den 28 juni 2010, om indikativt cirka 71 Mkr.

Båda dessa krav bestrids också av Öresund.

Beträffande det förstnämnda nya kravet kan tills vidare hänvisas till ovan nämnda svaromål och beträffande det andra nya kravet i första hand till delrapporten från HQ:s särskilde granskningsman.

Ingen reservering har skett för ovan beskrivna krav från HQ AB.

I delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2012 lämnades följande uppdatering avseende krav mot Öresund från HQ AB:

HQ AB har nu inkommit med ett yttrande över Öresunds svaromål samt en stämningsansökan avseende återbäring av erhållen utdelning från HQ AB avseende räkenskapsåret 2007 uppgående till ovannämnda 60,2 Mkr.

I sitt yttrande och i stämningsansökan gör HQ AB vidare gällande att Öresund även är ansvarigt för att täcka bristande återbäring från övriga utdelningsmottagare avseende räkenskapsåren 2007-2009.

Anspråket i den delen uppgår primärt till 192,6 Mkr avseende räkenskapsåret 2007 och 227,7 Mkr för räkenskapsåren 2008 och 2009 (eller i motsvarande mån högre belopp om tingsrätten skulle finna att någon av de personer mot vilka HQ AB också framställt återbäringskrav inte är skyldig att återbetala mottagen vinstutdelning).

Öresund bestrider alltjämt de tidigare framställda kraven och kommer även att bestrida samtliga nya krav i sin helhet.

Ingen reservering har skett för ovan beskrivna krav från HQ AB.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1D/C3/9E/wkr0006.pdf

HQ:s största aktieägare

Enl HQ:s årsredovisning för 2012 hade HQ per slutet av 2012 följande största aktieägare:

Herma Securities AB 24%
CSL Fastighets AB 12%
Mats och dottern Anna Qviberg 10%
Solbakken AS 6%

http://www.hqab.se/files/press/hqab/HQ_AR_2012.pdf

Herma Securities är Sten Mörtstedts bolag.

CSL Fastighets AB är ett bolag som Christer Sandberg uppger sig äga med en affärspartner (Sten Lundgren).

Solbakken AS är norrmannen Kristoffer Stensruds bolag.

De tre parterna står alla på Mörtstedts sida och är för att HQ driver skadeståndsprocessen.

Tillsammans hade de en ägarandel på 42,2% av HQ per slutet av 2010, jämfört med Mats Qviberg och hans dotter Anna som samtidigt hade 10,1%.

Mörtstedt är Sveriges 53:e rikaste person med en förmögenhet på 2,3 miljarder kr per slutet av 2012 enl Veckans Affärer: http://www.va.se/sveriges-119-miljardarer/miljardar50-59

Enl den listan var Mörtstedt 72 år per slutet av 2012.

Stensrud är medgrundare av framgångsrika norska fondbolaget Skagen Fonder.

Enl norska tidningen Kapital är han Norges 61:a rikaste person med en förmögenhet på 2,45 miljarder norska kr per 2012: http://www.hegnar.no/andre_tjenester/rikeste400/

Han är 58 år enl den listan.

Tydligen sitter Stensruds son Alexander (som fyller 30 år under 2013) i HQ:s styrelse: http://hqab.se/?p=cg&s=styrelse&afw_lang=sv

Styrelsen består av tre pers; Christer Sandberg (som fyller 61 år under 2013), Alexander Stensrud och en tredje person (Peter Zonabend som fyller 33 år under 2013 och verkar höra till Mörtstedt-sfären).

HQ:s resultatutveckling

HQ:s resultatrapport för q2/2013 har ej kommit ännu utan väntas 20 aug 2013 (dvs inte i veckan som kommer utan på tisdag i veckan därpå).

HQ:s tidigare nettoresultat:

2011: -43 miljoner kr
2012: -33 miljoner kr
q1/2013: -8 miljoner kr (-7 miljoner kr)

Det var 28 aug 2010 som gamla HQ:s verksamhet kan sägas ha upphört i och med att Finansinspektionen då drog in firmans tillstånd: http://sv.wikipedia.org/wiki/HQ_AB#HQ_Bank_AB

Så ovannämnda resultat avser bara restbolaget, och i och med att bolaget i princip ej har några intäkter är siffrorna ovan förenklat uttryckt restbolagets kostnadsnivå för att driva rättsprocesserna för at… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?