Post entry

Motiv till att Qviberg kraschade HQ

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Fler pusselbitar i härvan kring kraschade aktiemäklarfirman HQ.

Aktien i restbolaget efter HQ handlas numera på separata småbolagsbörsen Aktietorget.

...HQ-aktien ligger där i 0,62 kr (slutkursen mån 30 mars 2015)

...och det finns drygt 380 miljoner st utestående HQ-aktier.

HQ därmed värt 230-240 miljoner kr vid börskurs 0,62 kr på Aktietorget.

Är aktien köpvärd?

Sedan HQ gick omkull år 2010 är restbolagets enda verksamhet att kräva skadestånd från personer och bolag som bla anses ha orsakat kraschen.

Enl tex HQ:s årsredovisning för 2014 (som är daterad 21 jan 2015) kräver HQ nästan 4 miljarder kr i skadestånd av olika parter: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Hq/72291/HQ__HQ_20150127_4.PDF

Dvs hur kan HQ bara vara värt drygt 200 miljoner kr på börsen om bolaget kräver nästan 4 miljarder kr i skadestånd?

Börsvärdet utgör alltså bara drygt 6% av det krävda skadeståndet.

Det kan förenklat tolkas som att aktieinvesterare gör följande bedömning:

...Det är en sannolikhet på bara drygt 6% för att HQ kommer att få ut de begärda skadeståndspengarna på nästan 4 miljarder kr.

...Men det är en sannolikhet på nästan 94% för att HQ inte kommer att få ut några skadeståndspengar alls.

- - -

Summa sannolikheter: 100%

Dvs förenklatd beräkning av HQ:s motiverade värde utifrån ovannämnda förutsättningar:

...0,06 gånger 4 miljarder kr

plus

...0,94 gånger noll kr

= HQ:s börsvärde drygt 200 miljoner kr (motsvarande en börskurs på drygt 0,60 kr)

Verkligheten lär dock vara mera komplicerad än så.

Börsvärdet på drygt 200 miljoner kr kan tex tolkas som att aktieinvesterare gör följande bedömning:

...Det är en sannolikhet på 50% för att HQ kommer att få ut ett skadestånd på åtminstone 500 miljoner kr.

...Men samtidigt en sannolikhet på 50% för att HQ inte kommer att få ut något skadestånd alls.

- - -

Summa sannolikheter: 100%

Förenklatd beräkning av HQ:s motiverade värde utifrån de förutsättningarna:

...0,5 gånger 500 miljoner kr

plus

...0,5 gånger noll kr

= HQ:s börsvärde drygt 200 miljoner kr (motsvarande en börskurs på drygt 0,60 kr)

Även övriga aspekter:

...Det kan ta lång tid innan HQ för ut några skadeståndspengar (om några alls).

...HQ kan behöva be sina aktieägare om ytterligare kapitaltillskott för att kunna fullfölja rättsprocesserna kring skadeståndskravet. Det lär i så fall ske genom att HQ erbjuder aktieägarna att köpa flera nya HQ-aktier, vilket då ökar det totala antalet utestående HQ-aktier vilket leder till utspädning av varje HQ-akties motiverade värde (dvs ju fler utestående HQ-aktier, desto lägre motiverat värde (dvs desto lägre ev skadestånd) per HQ-aktie).

...Även om domstolarna dömer att HQ har rätt till begärda nästan 4 miljarder kr i skadestånd, är frågan om de krävda parterna har råd att betala detta belopp (eller ens ett ev lägre belopp som domstolarna ger HQ rätt till i skadestånd).

Varför kraschade HQ?

Det var ju för att HQ drabbades av stora tradingförluster på över 1 miljard kr vilket gjorde att övervakningsmyndigheten Finansinspektionen drog in HQ:s tillstånd att bedriva verksamhet som aktiemäklarfirma.

Enl tex HQ:s nuvarande styrelse i HQ:s årsredovisning för 2014 (från jan 2015):

Vi är övertygade om att vi har goda grunder för vår talan (dvs för skadeståndskravet).

Oberoende parter som under årens lopp har bedömt händelserna i HQ har kommit till samma slutsats som vi, nämligen att tradingportföljen var kraftigt övervärderad (i HQ:s bokföring)_, och att HQ hade kapitalbrist._

Det är de centrala frågorna för hela tvisten.

...Medan HQ uppgav (den maximala) förlustrisken (i tradingportföljen) till 33 miljoner kr i tradingportföljen

...krävde (banken) SEB och (Stockholmsbörsen) Nasdaq-OMX säkerheter på upp till drygt 600 miljoner kronor för samma risk.

SEB:s och Nasdaq-OMX:s säkerhetskrav avseende tradingportföljen (i HQ) baserades på värderingar av tradingportföljen som utförts av (europeiska derivatbörsen) Eurex och Nasdaq-OMX.

...Om HQ hade använt SEB:s eller Nasdaqs siffror i årsredovisningarna (för HQ) hade det varit uppenbart att HQ AB saknade kapital för de stora aktieutdelningar som gavs för verksamhetsåren 2007, 2008 och 2009.

...Om pengarna hade stannat kvar i bolaget

...och om styrelsen och ledningen hade krävt en ordnad avveckling av tradingportföljen istället för att låta de ansvariga ta allt större risker för att dölja de skenande förlusterna

hade HQ Bank och även HQ Fonder med all sannolikhet funnits kvar idag.

Dessa två enheter var i övrigt mycket lönsamma.

Att Finansinspektionen återkallade banktillståndet var det slutgiltiga beviset på att verksamheten gått överstyr.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Hq/72291/HQ__HQ_20150127_4.PDF

...Så sent som per slutet av år 2009 var HQ värt drygt 3 miljarder kr på börsen vid börskurs 118,50 kr (enl HQ:s egen årsredovisning för 2009): http://hqab.se/~/media/Files/H/Hqab/financial/2009/hq-2009-a4-hr-hogupplost.pdf

...Men sedan dess har börskursen alltså rasat till bara 0,62 kr per slutet av mån 30 mars 2015 vilket ger HQ ett kvarvarande börsvärde på drygt 200 miljoner kr.

Och då har HQ ändå fått kapitaltillskott i flera omgångar de senaste åren för att kunna driva rättsprocesserna kring skadeståndskravet.

Tex:

...År 2014 fick HQ in ett kapitaltillskott på 25 miljoner kr från aktieägarna.

...Och nu under våren 2015 har HQ fått in ett kapitaltillskott på 50-60 miljoner kr från aktieägarna.

Eftersom HQ:s enda verksamhet är att driva skadestånds-processerna, har HQ ännu så länge inga intäkter utan bara kostnader.

HQ:s nettoresultat (resultat efter skatt) de senaste åren:

2013: -22 miljoner kr

2014: -20 miljoner kr

HQ räknar nu med att de pengar som finns i kassan (efter kapitaltillskottet under våren 2015) kommer att räcka till att driva skadeståndsprocessen i första instans (Stockholms tingsrätt) under 2016.

Om tingsrättens domslut sedan överklagas till Svea hovrätt (vilket lär ske), kommer det alltså att behövas ytterligare kapitaltillskott.

HQ:s kassa per slutet av respektive år:

2013: 13 miljoner kr

2014: 14 miljoner kr

Dvs kassaförändring per år:

2014: +1 miljon kr

Men det är då efter följande kapitaltillskott:

2014: 25 miljoner kr

Dvs exkl kapitaltillskottet 2014 var kassaförändringen i själva verket följande:

2014: -24 miljoner kr

...Och kassan på 14 miljoner kr per slutet av 2014

...har alltså sedan dess fyllts på med 50-60 miljoner kr nu under våren 2015.

Ev räknar HQ med att vinna i tingsrätten och att motparterna därefter kommer att gå med på att ingå en förlikning (dvs att de går med på att betala en ersättning om HQ går med på att lägga ned fortsatta skadeståndskrav).

Då kan ett avgörande komma ganska snart (tex redan under 2016 eller i början av 2017).

Vilka är det som krävs på pengarna?

Enl HQ:s årsredovisning för 2014:

...Tidigare styrelseledamöter i HQ:s moderbolag (och dotterbolaget HQ Bank där HQ:s verksamhet bedrevs):

Mats Qviberg

Stefan Dahlbo

Mikael König

Curt Lönnström

Thomas Erséus

Johan Piehl

Pernilla Ström

Carolina Dybeck Happe

Anne-Marie Pålsson

...HQ:s fd revisor (vars ansvar är att se till att ett bolag har korrekt och rättvisande bokföring):

Johan Dyrefors

...Bolag:

Öresund (var HQ:s största aktieägare och fick HQ att ge aktieägarna stora aktieutdelningar trots ej offentliggjorda tradingförlusterna)

KPMG (revisionsbyrån som Dyrefors hör till)

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Hq/72291/HQ__HQ_20150127_4.PDF

I en separat rättsprocess utreds om det förekommit brott inför och i samband med HQ-kraschen.

Som led i det har Ekobrottsmyndighetens åklagare Martin Tidén åtalat följande personer i den rättsprocessen:

Mats Qviberg

Stefan Dahlbo

Mikael König

Curt Lönnström

Johan Dyrefors

Tidén hävdar att dessa personer gjort sig skyldiga till följande brott:

...grovt svindleri:

Qviberg

Dahlbo

König

Lönnström

...medhjälp till grovt svindleri:

Dyrefors

...grovt bokföringsbrott:

Dahlbo

König

Lönnström

Tex Qviberg riskerar upp till två års fängelse om domstolen dömer honom skyldig till anklagelserna: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3894021.ece

Själva anser sig dock alla ovannämnda vara helt oskyldiga.

Dessutom anser alla de som krävs på skadestånd ovan, att det är helt grundlöst och att det inte finns några skäl till att de skulle betala något skadestånd.

...Tex är HQ:s fd styrelseledamot (som är en av de som krävs på skadestånd) Carolina Dybeck Happe som är fortsatt finanschef i låsföretaget Assa Abloy: http://www.assaabloy.com/en/com/About-us/Corporate-Governance/Executive-team/

...Och Mats Qviberg är fortsatt styrelseordförande i börsnoterade investmentbolaget Öresund (där han även är största aktieägare): http://www.oresund.se/bolagsstyrning/styrelse.html

Lämpligt för aktieägarna i Assa Abloy och Öresund att ha dessa personer i styrelse/ledning?

Visst ska man inte döma någon på förhand innan domstolen kommit med sina domar.

Men borde de åtminstone ta "time out" för att så länge inte sänka aktieinvesterarnas förtroende för Assa Abloy respektive Öresund?

Investmentbolaget Öresund var ju HQ:s största aktieägare.

Öresunds största aktieägare var Sven Hagströmer och Mats Qviberg.

Och det var alltså Qviberg som på Öresund "hade hand om" HQ där han var styrelseordförande.

Hur kunde det då bli så att HQ helt otippat gick omkull med Qviberg vid rodret?

En ledtråd kom i intervju med Hagströmer i Sveriges Radio 26 mars 2015: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4772

Där sa Hagströmer bla följande (ca 22 min in i klippet i länken ovan) om hur han och Qviberg jobbade i Öresund:

Alltså, vi gjorde aldrig så att var och en levde sitt.

Utan det var egentligen bara de här två bankerna; Avanza Bank och HQ, där vi liksom hade väldigt strikt uppdelat.

Och där man satt lite grand att det liksom var en tävling om vem som hade den finaste banken.

Dvs på svenska:

Öresund var största aktieägare i en rad börsnoterade bolag, bla i aktiemäklarfirmorna Avanza och HQ.

Hagströmer och Qviberg hade gemensamt hand om alla aktieinnehaven, utom i Avanza och HQ där

...Hagströmer hade hand om Avanza

...och Qviberg hade hand om HQ.

Och de båda tävlade alltså om Avanza eller HQ hade den bästa utvecklingen (och i slutändan vilken firma som hade störst börsvärde).

Hypotesen är alltså att när Qviberg märkte att Hagströmer drog ifrån med god utveckling i Avanza, satsade Qviberg allt på ett kort och inledde vidlyftiga tradingaffärer i HQ i hopp om att de affärerna skulle gå bra så att HQ gjorde stora vinster så att HQ-aktien steg och HQ blev värt mer än Avanza i tävlingen med Hagströmer.

Det kan ha varit mycket prestige på spel som gör att även förnuftiga människor tappar sinnet och omdömet.

Här finns alltså ett tänkbart motiv till att det gick som det gick för HQ med Qviberg vid rodret.

//Edit: Mer om framgångssagan Avanza i separat blogginlägg från 24 feb 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/avanza-bank/avanza-oproffessionellt

//

En annan ny ledtråd i HQ-härvan kom i följande artikel i Affärsvärlden 17 mars 2015: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3894021.ece

Där svarar bla Qviberg enl nedan på Affärsvärldens fråga:

...Affärsvärlden:

Hur känns det?

...Mats Qviberg:

Det känns ganska bra, faktiskt.

Jag är van.

Det här har pågått i fem år nu så det är inget nytt.

Det är bara att härda ut ett par år till tills det hela är över.

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3894021.ece

Dvs det kan tolkas som att alla rättsprocesser är över redan inom två år.

Redan då kan det alltså stå klart om HQ kommer att få ut något skadestånd, och hur mycket (om något).

Och innan skadeståndsprocessen blir klar lär brottmålsprocessen ha blivit klar eftersom den verkar ha kommit längre.

Dock är det enl HQ:s nuvarande styrelse ingen förutsättning för rätt till skadestånd, att de åtalade parterna först döms till att ha begått brott.

Enl HQ:s årsredovisning för 2014:

Även om vi följer brottmålsprocessen med stort intresse så är det viktigt att förstå att det är ett annat mål än det vi driver för att få skadestånd.

...Åklagaren har siktat in sig på delvis andra förlopp och även en kortare tidsperiod.

...Dessutom gäller andra mycket högre beviskrav i brottmål än den bevisning som krävs för att HQ AB ska vinna de mål vi driver.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Hq/72291/HQ__HQ_20150127_4.PDF

Bla mer om brottmålsprocessen i HQ i tex tidigare blogginlägg från 6 feb 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/qviberg-kor-lyx-bmw-hq-pengarna

Ett utfall kan alltså bli att de skadeståndskrävda parterna väljer att ingå förlikning med HQ för att skadeståndsprocessen inte ska fortsätta.

Tex kanske Qviberg och KPMG inom ett par år går med på att betala 250 miljoner kr var (dvs totalt 500 miljoner kr) för att HQ ska lägga ned skadeståndsprocessen.

Jämför tex med ett tidigare liknande fall om kraschade IT-bolaget Prosolvia där konkursboet i en förlikning fick en ersättning på 700-800 miljoner kr från Prosolvias fd revisionsbyrå PWC (enl besked i sep 2013): http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/forlikning-efter-prosolvia-domen_8549574.svd

KPMG har väl i så fall råd att åtminstone hosta fram 250 miljoner kr.

Och Qviberg har väl också råd att hosta fram 250 miljoner kr.

Qviberg med fru äger 22% av Öresund.

...I Öresund finns knappt 23 miljoner st utestående aktier.

...Öresunds börskurs står i 176,50 kr.

Dvs hela Öresund är värt ca 4 miljarder kr på börsen.

Qvibergs ägarandel på 22% är då värd 800-900 miljoner kr.

Dock frågetecken för hur mycket av det som står på hans fru.

Och om det är ok att Qviberg fört över en stor del av sin ägarandel i Öresund på sin fru och sina barn för att undvika att ev betala skadestånd.

Inkl sina barn har Qviberg en ägarandel på drygt 30% av Öresund (per slutet av 2014):

Mats Qviberg med fru: 21,8%

Johan Qviberg 3,1%

Anna Engebretsen 2,8%

Jacob Qviberg 2,5%


Summa 30,2%

http://www.oresund.se/aktien/aktieagare.html

Och en ägarandel på 30% av Öresund är värd ca 1,2 miljarder kr.

Dessutom är Qviberg inkl familj storägare i andra börsnoterade bolag som

Bilia

Fabege

Skistar

...Det finns tex ca 25 miljoner st utestående aktier i bilhandlarfirman Bilia.

...Och Bilia-aktien står i 299 kr.

Dvs hela Bilia är värt 7-8 miljarder kr på börsen.

Familjen Qvibergs ägarandel är 10% av Bilia (per slutet av feb 2015): http://www.bilia.com/ekonomi/#!9212/aktien/aktieagare

Dvs här finns ett aktieinnehav värt 700-800 miljoner kr.

Men återigen frågetecken för hur mycket av det som är i Mats Qvibergs egen ägo.

Och om HQ kan väcka rättsprocess om han visat sig ha överfört sitt Bilia-aktieinnehav på senare år för att slippa betala skadestånd i HQ-härvan.

Fastighetsbolaget Fabege är värt över 20 miljarder kr på börsen.

Och där har familjen Qviberg en ägarandel på över 2% per slutet av 2014: http://www.fabege.se/Om-Fabege/Finansiell-information/Aktien/Storsta-agare/

Dvs det aktieinnehavet är värt 400-500 miljoner kr.

Osv.

Dvs Qviberg har väl åtminstone 200-300 miljoner kr i sin direkta ägo (som del av ovannämnda aktieinnehav osv) som han kan vara redo att satsa på en förlikning.

Om han därefter blir pank kan han ju leva på sin fru och sina barns förmögenheter (som ju ändå egentligen är "hans" eftersom han tidigare gett dem dessa aktieinnehav).

Man kan alltså se det som att HQ åtminstone kommer att erbjudas en förlikning för 500 miljoner kr.

Men i bästa fall kan domstolen döma att HQ har rätt till ett klart högre skadestånd än så.

Här blir slutsatsen att alltså HQ-aktien är värd ett åtminstone "spekulativt köp" vid nuvarande börskurs 0,62 kr.

Det var aktiens slutkurs på Aktietorget mån 30 mars 2015.

//Tillägg 1 apr 2015

Tal om att Mats Qviberg hade kvalificerade experter (bla dåvarande revisorn Johan Dyrefors) kring sig i HQ, och att de inte drog i varningsklockan angående HQ:s trading.

Då kan man inte heller klandra Qviberg, enl det resonemanget.

Men den beskrivningen stämmer inte riktigt.

Tex tillträdde högt kvalificerade finansforskaren Catharina Lagerstam som ny styrelseledamot i HQ våren 2010.

Och hon ringde i varningsklockan så att det hette duga med en utredning hon genomförde om HQ:s trading, och presenterade den för HQ-styrelsen.

Bla var Lagerstams förslag tydligen att omgående ta förlusterna och avveckla HQ:s tradingportfölj.

När hon inte fick gehör för det, avgick hon ur styrelsen.

Bla Qviberg sa att hon inte hade nerver att stanna kvar.

//Edit: Tydligen har Qviberg även fällt kommentaren att HQ inte skulle "släppa väder offentligt", dvs att han ville att HQ inte skulle offentliggöra firmans stora tradingförluster.

Tex nedan ur tidigare blogginlägg från feb 2015.

    • -Här börjar utdraget från det blogginlägget- - -

Och om Qvibergs uttalande att HQ inte skulle släppa väder offentligt, tex enl småspararnas intresseorganisation Aktiespararna:

(HQ:s fd tradingchef) Fredrik Crafoord menar att han redan i december 2009 ville avveckla halva tradingportföljen, som slutligen fick avvecklas till en förlust på över 1,2 miljarder kronor.

Den ”förtida” avvecklingen skulle ha kostat 150 miljoner kronor, men Mats Qviberg ska, enligt Crafoord, ha vägrat eftersom han inte ville ”släppa väder offentligt”.

Qviberg ville i stället att tradingverksamheten skulle avvecklas utan kostnad.

http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Opinion/2010/september/HQ-Klander-och-beloning/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

Där hänvisas bla till en artikel från Dagens Industri 17 sep 2010.

Även artikel på Realtid.se 17 sep 2010:

CRAFOORD TILL MOTATTACK:

Qviberg ville inte ”släppa väder offentligt”

HQ Banks sparkade tradingchef hävdar att han ville stänga halva portföljen i december 2009.

Han informerade ledningen ”på daglig basis”.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201009/17/20100917083126_Realtid442/20100917083126_Realtid442.dbp.asp

Enl artikeln bla:

Det är Dagens Industri som fått läsa brevet

...från Crafoords advokat Daniel Vargö på advokatbyrån Nord & Co

...till HQ AB:s advokat Jonas Bergh på Bergh & Co Advokatbyrå.

Och:

Han (Crafoord) föreslog att banken skulle stänga hälften av positionerna.

Det hade kostat 150 miljoner kronor.

Han föreslog att banken skulle utfärda en vinstvarning.

”Qviberg svarade då att HQ-sfären inte skulle 'släppa väder offentligt', att portföljen skulle hanteras som tidigare och att den skulle stängas ner utan kostnad”, heter det i brevet.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201009/17/20100917083126_Realtid442/20100917083126_Realtid442.dbp.asp

//Edit: Vad betyder "att släppa väder"?

släppa väder

flatulera

Han drog ner byxorna och släppte väder.

Synonymer: braka, fisa, fjärta, flatulera, möga (skånska), möka, släppa sig, pruppa, prutta

http://sv.wiktionary.org/wiki/släppa_väder

//

    • -Slut på utdrag från blogginlägget- - -

//

Senare genomfördes ändå en stor tvångsavveckling av HQ:s tradingportfölj vilket ledde till de stora tradingförlusterna på över 1 miljard kr.

Men tex Dyrefors har sagt i efterhand att om HQ hade haft kvar tradingportföljen så hade den visat positivt resultat under helåret 2010.

//Edit: Tex enl Dagens Nyheter i feb 2011:

Johan Dyrefors skrev som ansvarig revisor under bankens (HQ:s) räkenskaper för 2009 och granskade därmed den problematiska tradingportföljen.

Men den portfölj av optioner som granskades i bokslutet skulle ha givit en vinst på 50 miljoner kronor under 2010, skriver Johan Dyrefors.

http://www.dn.se/ekonomi/revisor-svar-sig-fri-fran-hq-kraschen/

Även enl försvarsbrev från honom i sep 2010:

Jag kan även konstatera att

...värderingen 2008 och 2009, som vi granskat,

...i vissa fall ställs mot den realiserade förlusten under 2010.

Det är inte en relevant jämförelse.

...Det är viktigt att poängtera att det i vårt uppdrag inte ingått att revidera tradingportföljen efter den 31 december 2009, men vi kan utifrån den information som nu publicerats konstatera att det har hänt mycket i portföljen under 2010.

...Dessutom var förlusten på 1,2 miljarder kronor ett resultat av en forcerad avveckling som var känd av övriga marknadsaktörer och som genomfördes mycket snabbt under en period i maj-juni då prissättningen på den tyska marknaden sannolikt var ogynnsam för de positioner som HQ skulle avyttra.

http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2010/Documents/Brev-Johan-Dyrefors.pdf

Även enl Dyrefors i det brevet bla:

Jag förstår att det som hänt HQ Bank väcker känslor.

Många har drabbats på olika sätt, och jag förstår att de söker svar och förklaringar, bl a från oss som varit HQ:s revisorer.

...Själv sitter jag i en besvärlig sits, eftersom jag är bunden av tystnadsplikt,

...samtidigt som Finansinspektionen och Anders Malm har låtit offentliggöra material om HQ.

Lösryckta delar av materialet har används i media utan att jag har möjlighet att förklara dess innebörd eller sätta in det i ett större sammanhang.

Dessutom förekommer en rad felaktigheter som tenderar att betraktas som sanningar varför jag känner mig tvungen att kommentera dem, inom ramen för vad min tystnadsplikt tillåter.

Även enl Dyrefors i sitt försvarsbrev i länken ovan:

Värdering av finansiella instrument är en komplex fråga, där det inte alltid finns något tydligt rätt eller fel.

Vårt fokus har legat på

...att utvärdera om HQ Banks valda metoder är förenliga med god redovisningssed,

...samt att de valda metoderna presenteras i den externa finansiella rapporteringen.

Det är viktigt att poängtera att god redovisningssed kräver att man använder teoretisk värderingsmodell för finansiella instrument som saknar aktiv marknad.

Knäckfrågor är

...hur man definierar en aktiv marknad, särskilt när aktiviteten är extremt låg och företaget självt har utgjort en mycket stor del av marknaden,

...samt hur volatilitet ska fastställas för derivat som har långa återstående löptider och där marknaden inte har definierats som aktiv.

//Edit: Ovannämnda utredning (från sep 2010, drygt 80 sidor) av HQ som genomfördes av advokaten Anders Malm: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Hq/56310/th827hvrhg8grjm7cdurtcelbww7sxh0h2iv0sfyxt0ct38fwjcssek9q62wclxx.pdf

Bla ur den utredningen:

Orsakerna tll förlusterna (dvs HQ:s tradingförluster på drygt 1 miljard kr)

Förlusterna har möjliggjorts genom att positionerna i Tradingportföljen har värderats utifrån en värderingsmodell som inte har varit ändamålsenlig och öppnat för möjligheter till manipulation.

Handeln har inte varit

...begränsad genom adekvata risklimiter

...eller övervakad genom adekvata riskmått.

Bristerna i värderingsmodellen och riskkontrollen har utnyttjats av den ansvarige handlaren, vilket inte har uppmärksammats av HQ Banks

Riskfunktion

företagsledning

styrelse

eller externa revisor.

Detta har slutligen resulterat i att HQ Bank tvingats avveckla Tradingportföljen under mycket ogynnsamma förhållanden.

//

//

Tydligen var tradingportföljen kopplad till Frankfurtbörsen så att portföljen ökade i värde om Frankfurtbörsen steg (vilket den senare gjorde under 2010).

Men märkligt att HQ inte redovisade tydligt för sina aktieägare

...hur det gick för tradingportföljen allt eftersom

...och vilka risker den innebar (dvs att hela HQ sattes på spel av tradingen).

Det har bla framkommit hur Dyrefors gjorde allt för att hitta bokföringsregler som gjorde det tillåtet att dölja tradingens verkliga utveckling så länge.

Men KPMG (revisionsfirman där Dyrefors är/var) har i efterhand försvarat sig kring det.

Tex enl tidigare blogginlägg från dec 2014:

    • -Här börjar utdrag från blogginlägget- - -

Revisorerna såg mellan fingrarna före HQ:s krasch

Efter fyra år är det snart dags för det rättsliga efterspelet av kraschen i HQ Bank.

Misstankarna om grov ekonomisk brottslighet i härvan kan snart leda till åtal.

Nu kan SvD Näringsliv presentera hittills okända interna dokument från HQ:s egen revisionsbyrå KPMG som kastar ett helt nytt ljus över HQ:s fall.

http://www.svd.se/naringsliv/revisorerna-sag-mellan-fingrarna-fore-hqs-krasch_4000251.svd

Mer om det i det tidigare blogginlägget från nov 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-uppdatering-nr-2

Även enl Svd-artikeln ovan:

SvD Näringsliv har tagit del av hemliga interna mejl och rapporter från både KPMG och HQ.

Dokumentationen visar hur revisorer på KPMG och nyckelpersoner på HQ under tre års tid förde bankens kunder och aktieägare bakom ljuset – ända till bubblan sprack våren 2010.

Och:

Dokumentationen som SvD Näringsliv har tagit del av är sprängstoff.

Den visar hur revisionsbyrån KPMG under ett och ett halvt års tid försökte finna en lämplig utväg för HQ, så att problemen inte behövde kommuniceras externt.

Hade inte denna mörkläggning skett skulle de orealiserade förlusterna ha synts tydligt redan i årsredovisningen 2008.

KPMG:s informationschef Björn Bergman och KPMG-revisorn Johan Dyrefors försvarsadvokat Torgny Wetterberg har i separata uttalanden försökt tona ned Svd-artikeln:

http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2014/Sidor/Kommentar-till-artiklar-11-12-okt-2014-i-Svenska-Dagbladet.aspx

http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2014/Documents/Mailkorrespondens.pdf

    • -Slut på utdrag från blogginlägget- - -

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-update

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "spekulativt köp" för HQ-aktien vid börskurs 0,62 kr.

Det var aktiens slutkurs på Aktietorget mån 30 mars 2015.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?