Post entry

HQ update: Svar från fd styrelseledamot

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Pernilla Ström som satt i HQ:s styrelse svarar på frågor om skadeståndskravet mot henne etc. Hon anser sig helt oskyldig och tror inte HQ kommer att få ut några skadeståndspengar.

Pernilla Ström.

Bild från HQ:s årsredovisning för 2009 (som är daterad 11 mars 2010): http://www.hqab.se/files/press/hqab/Rapporter/2010/HQ_2009_A4_HR_hogupplost.pdf

Bilden är alltså tagen innan HQ:s stora tradingförluster (på totalt 1,2 miljarder kr) uppdagades och offentliggjordes senare under 2010, fast tradingförlusterna redan då i stort sett hade uppstått.

En nyckelfråga är vad de dåvarande HQ-styrelseledamöterna visste och inte visste om tradingförlusterna, och om de borde ha satt sig in mer i HQ:s tradingverksamhet och dess risker för att på så sätt ha kunnat förebygga de stora tradingförlusterna eller åtminstone varnat långt tidigare om vad som höll på att ske.

Finansinspektionen drog in HQ:s verksamhetstillstånd i aug 2010, och HQ-aktien föll till en bråkdel av sin tidigare nivå.

Ström anser sig själv inte ha någon skuld över huvud taget till det som hände och har gett omfattande synpunkter på allt som hände i sin en egen blogg ("HQ-bloggen"): http://hqbloggen.wordpress.com/

Så här stod det om Ström i HQ:s årsredovisning för 2009:

"Pernilla Ström

Ledamot, född 1962.

Styrelseledamot i Bonnier AB, KappAhl AB, Sweco AB, Sydsvenska
Dagbladet AB och Uniflex AB m fl.

Utbildning: Handelshögskolan, Stockholm, Stockholms Universitet mm.

Tidigare befattningar: Politisk journalist, ekonom, finansanalytiker och VD.

Invald (i HQ:s styrelse)_: 2006._

Innehav per 31 december 2009: Aktier: 2 000.

Oberoende av bolaget, bolagsledningen och större ägare."

Ström blev alltså invald i HQ-styrelsen år 2006.

Därefter blev hon senast omvald som HQ-styrelseledamot på HQ:s ordinarie bolagsstämma i apr 2010 och verkar sedan ha suttit kvar i styrelsen tom en extra bolagsstämma i sep 2010 då hela HQ-styrelsen byttes ut.

http://www.hqab.se/index.php?p=press&s=releases&t=detail&afw_id=1170092&afw_lang=sv

http://www.hqab.se/index.php?p=press&s=releases&t=detail&afw_id=1171546&afw_lang=sv

Bakgrund

Tidigare blogginlägg från sön 11 aug 2013 om aktien i restbolaget efter kraschade aktiemäklarfirman HQ: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq

Aktien fick där rekommendationen "spekulativt köp" vid börskurs 0,20 kr.

Restbolaget (som också heter HQ) har som enda affärsidé att kräva skadestånd från olika parter som påstås ha med kraschen att göra.

Och det är inga små belopp. Totalt uppgår HQ:s skadeståndskrav till 3 miljarder kr.

Det verkar ju vara ganska mycket i relation till att HQ bara är värt 42 miljoner kr vid en börskurs på 0,20 kr på alternativbörsen Aktietorget.

Dock finns det stora osäkerhetsmoment, bla:

• Dels är det inte alls säkert att domstolarna kommer att döma att HQ får rätt till några skadeståndspengar i slutändan.

• Dels kan det ta lång tid (flera år) innan frågan är avgjord i domstolarna.

• För att ha råd att driva rättsprocessen kanske HQ kommer att behöva kapitaltillskott på vägen genom tex utförsäljning av nya HQ-aktier till HQ:s aktieägare, vilket då leder till utspädning av befintliga HQ-aktier som då minskar i värde (allt annat lika).

• Kommer de parter som krävs på 3 miljarder kr i skadestånd ha råd att betala skadeståndsbeloppet (om HQ anses få rätt till beloppet enl domstol)?

• Risk för att HQ kommer att få betala motparternas rättegångskostnader om HQ förlorar i domstolarna. I så fall blir det alltså dels inga skadeståndspengar till HQ och sedan dessutom extrakostnader i form av motparternas rättegångskostnader. Risk för att HQ-aktien i ett sådant scenario då blir värdelös.

Men som spekulativt köp kan det ändå vara värt att köpa lite HQ-aktier vid nuvarande kursnivå, med de argument som fördes fram i det tidigare blogginlägget.

I skrivande stund (vid 15.30-tiden, tis 13 aug 2013), ligger HQ-aktien i 0,21 kr senast betalt vilket ger HQ ett börsvärde på 44 miljoner kr.

Mejl med frågor till Pernilla Ström

Som nämndes i slutet av det förra blogginlägget skickades ett antal frågor till HQ:s fd styrelseledamot Pernilla Ström (som är en av de parter som krävs på skadestånd av restbolaget HQ).

Här är mejlet som skickades till henne igår mån 12 aug 2013 kl 14.58:

_"Hur står det till?

Jag skrev ett blogginlägg om HQ.

Det skulle vara intressant att höra dina synpunkter och så har jag några följdfrågor.

Inlägget: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq

Följdfrågorna:

1)
Vet du något mer om när det kommer inledas rättegång i skadeståndsprocessen?_

2)

2 a)

_I vilken utsträckning har de som krävs på skadestånd någon typ av ansvarsförsäkring som täcker ev krav på skadestånd?

2 b)_

Har du själv en sådan försäkring?

2 c)

_Hos vilket försäkringsbolag?

Kommer i så fall det försäkringsbolaget att betala ut hela det skadeståndsbelopp som domstolen ev ger HQ rätt till?_

3)

3 a)

Kan du i värsta fall krävas på hela det skadeståndsbelopp på 3 miljarder kr som HQ kräver av alla parter, eller kan det i värsta fall bara bli ett mindre delbelopp?

_3 b)

HQ pratar ju om att ett skadestånd på totalt 3 miljarder kr krävs av nio personer och två bolag, och att de krävda parterna är solidariskt ansvariga för att betala beloppet (dvs att om HQ får rätt till beloppet så har HQ rätt att kräva vem de vill av motparterna på beloppet, och om den ej har råd att betala hela så får den i sin tur fråga övriga parter om de kan skjuta till resten). Är det rätt tolkat?_

_3 c)

En fråga är alltså om det krävda skadeståndet är uppdelat i två "pooler";

• dels parter som krävs på skadestånd pga påstådda fel och försummelser i rollen som styrelseledamöter, vd:ar och revisor i HQ

• dels parter som krävs på skadestånd för att ha medverkat specifikt till påstådda otillåtna aktieutdelningar från HQ

Dvs tex omfattas väl inte Öresund av pool nr 1 ovan men dock pool nr 2.

Och är tex du med i båda poolerna då?_

//Edit: Investmentbolaget Öresund har en total förmögenhet ("substansvärde", dvs marknadsvärde på tillgångar minus ev skulder) på ca 2,75 miljarder kr per slutet av juni 2013: http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=789206

Det är ju mycket i relation till HQ:s totala skadeståndskrav på 3 miljarder kr, men Öresund verkar bara omfattas av en del av skadeståndskravet (en av "poolerna" nämnda ovan) som avser att Öresund som storägare i HQ medverkat till att HQ före kraschen utbetalat påstått otillåtna aktieutdelningar under 2007-2009 trots att HQ inte hade råd till det pga tradingförlusterna som då ännu inte var offentliggjorda av HQ osv

//

3 d)

Dvs hur mycket kan tex du krävas på som mest? Hela skadeståndskravet 3 miljarder kr eller ett mindre delbelopp?

_3 e)

Dvs frågan är om tex Öresund kan bli solidariskt ansvarig för att krävas på totalt 3 miljarder kr, eller kan Öresund som mest bara krävas på det mindre belopp som har med otillåtna utdelningar att göra i pool 2._

Bästa hälsningar!"

Mejl med svar från Pernilla Ström

Nedan är det svar som kom från Pernilla Ström samma dag (mån 12 aug 2013 kl 17.48).

Ströms svar i kursiv stil med delvis justerade radbrytningar och styckeindelningar för att underlätta läsningen. Mina tillägg i icke-kursiv stil.

Ströms mejlsvar:

"En kommentar är väl att din spekulation om att EBM (dvs Ekobrottsmyndigheten) skulle sitta och invänta HQ:s utlåtande kring 'det omfattande bevismaterialet' från SEB och OMX-Nasdaq är väl långsökt.

EBM har ju haft tillgång till allt detta material i snart tre år nu.

EBM har ju inte behövt begära edition utan har haft full access till alla datorer, alla mejlservrar, alla kataloger och alla handlingar - digitala liksom i pappersform.

Ändå tycks man inte ha hittat något av värde för den fortsatta processen.

Och att tro att Kalle Anka-figurerna kring Mörtstedt skulle göra det är rent löjeväckande.

Men jag vidhåller att det är skamligt och pinsamt för Sverige som rättsstat att olyckan Berndt Berger - nu lyckligtvis borta från processen - på så lösa boliner kunde få delge människor misstanke om grova brott, sitta och läcka till pressen därom och sedan hålla kvar dessa publikt smutskastade personer i detta limbo i mer än ett och ett halvt år utan att ha mer på fötter än vad EBM uppenbarligen hade vårvintern 2012.

Jag själv blev ju snart friad från alla misstankar.

Men flera av mina tidigare kolleger går fortfarande kring och undrar vad som ska ske.

Det är inte värdigt en rättsstat."

Brottmålsprocessen

Det är alltså Ekobrottsmyndigheten (EBM) med dess åklagare Martin Tidén som nu driver brottmålsprocessen kring HQ för att utreda om folk har begått brott i samband med det som hände i HQ, vilket i värsta fall kan leda till fängelsestraff för den/de som ev får fällande dom. Men vid friande dom blir det inget straff alls.

Och det är ej ens säkert att Tidén kommer att väcka åtal med yrkande om straff för en eller flera personer om hans slutsats blir att informationsunderlaget är för svagt. Det visar sig i den förundersökning han jobbar med som ska bli klar i slutet av 2013. (Det kan väl även bli så att förundersökningen helt enkelt läggs ned vilket då även innebär att åtal inte kommer att väckas av Tidén i HQ-brottmålsprocessen.)

Tidén tog över det åklagaruppdraget i HQ-brottmålsprocessen efter tidigare åklagaren Berndt Berger på EBM.

Enl det tidigare blogginlägget från 11 aug 2013 pågår fortfarande Tidéns arbete med förundersökningen i brottmålsprocessen, och han har sagt att förundersökningen ska bli klar till slutet av 2013 (vilket är försenat efter att han tidigare sa att den skulle bli klar till slutet av 2012).

Förseningen har han enl det tidigare blogginlägget förklarat med att "utredningsåtgärder - bla förhör och analys av materialet - tagit längre tid att genomföra än beräknat".

Enl det tdigare blogginlägget var det från början nio personer som var misstänkta i brottmålsprocessen men i sep 2012 meddelade Tidén att fem pers av dem friats från misstankar i den processen (bla Ström).

Skadeståndsprocessen

Men sedan är det alltså en separat rättsprocess vad gäller HQ:s skadeståndskrav på 3 miljarder kr av folk i ansvarspositioner kring HQ före kraschen, huvudägaren investmentbolaget Öresund och revisionsbyrån KPMG samt dess revisor.

Och som framgick av det tidigare blogginlägget från 11 aug 2013 kräver ju HQ fortsatt skadestånd av ett antal personer och bolag, bla även de fem personer som friades från misstankar i HQ-brottmålsprocessen (dvs inkl Ström).

HQ har lämnat in stämningsansökningar till domstolen vad gäller skadeståndsprocessen, så därmed kan man väl säga att det är säkert att det kommer att bli rättegång i skadeståndsprocessen. (Eller flera rättegångar eftersom det är flera olika delstämningar i den processen.)

Dock vet man inte om domstolarna kommer att ge HQ rätt att få skadestånd eller ej, och om ja; vilket/vilka belopp det i så fall kommer att bli tal om.

När första domen/domarna kommer i tingsrätten lär väl det sedan överklagas av förlorande part till hovrätten, och sedan lär väl dess dom även överklagas till Högsta domstolen av den part som förlorar i hovrätten.

Ett alternativ till att skadeståndsprocessen får löpa tills den är avklarad i alla domstolsinstanser, är som nämnt i det tidigare blogginlägget om tex det blir en förlikning mellan HQ och de parter som krävs på skadestånd, och/eller om någon (tex en eller flera av de som krävs på skadestånd) vill göra ett uppköp av HQ innan domstolsprocesserna är avklarade.

Och i tex USA finns det väl bolag som är inriktade på att "köpa" skadeståndsprocesser och driva processerna vidare för att försöka få ut så mycket skadestånd som möjligt osv. Kanske någon sådan aktör också visar intresse för att göra ett uppköp av HQ?

Mörtstedt mfl

Mörtstedt som Pernilla Ström nämner är affärsmannen Sten Mörtstedt som tidigare var aktieägare i HQ före kraschen och förlorade pengar på att HQ-aktien föll kraftigt efter kraschen. Nu är han storägare i det kvarvarande restbolaget HQ och kräver räfst och rättarting mot de personer som styrde HQ fram till kraschen.

"Kalle Anka-figurerna kring Mörststedt" som Ström skriver om, avser väl främst advokat Christer Sandberg som är Mörtstedts högra hand i rättsprocessen om skadeståndskravet. Sandberg är även nuvarande styrelseordförande i HQ, och uppger sig också vara storägare i HQ via ett bolag ägt tillsammans med sin affärspartner Sten Lundgren.

En annan som var aktieägare i HQ före kraschen och förlorade pengar på aktiens senare kursfall, är norrmannen Kristoffer Stensrud som bla är medgrundare till fondbolaget Skagen Fonder. Han är nu också storägare i restbolaget HQ och hans son Alexander sitter i HQ:s nuvarande styrelse.

Stensrud kan sägas vara allierad med Mörtstedt/Sandberg och kräver också räfst och rättarting efter det som hänt.

Nedan fortsätter Ströms mejlsvar. Svaren på frågor har hon gett i det ursprungliga mejl med frågorna som skickades till henne mån 12 aug 2013.

Nedan anges frågorna i icke-kursiv stil och Ströms svar i kursiv stil. Vissa justeringar av radbrytningar och styckeindelning mm för att underlätta läsning.

"Följdfrågorna:

1)
Vet du något mer om när det kommer inledas rättegång i skadeståndsprocessen?

Ingen aning. Jag är inte uppdaterad. Du får höra med något av de juridiska ombuden. Jag är tämligen ointresserad av hela frågan.

2)

2 a)

I vilken utsträckning har de som krävs på skadestånd någon typ av ansvarsförsäkring som täcker ev krav på skadestånd?

"Det vet jag inte. Jag tror inte att det existerar några sådana individuella ansvarsförsäkringar.

Däremot finns det en gemensam styrelseförsäkring som just nu betalar advokaträkningarna. Jag är lite osäker på beloppet, tror det är 75 Mkr allt i allt men det bör du nog kolla med någon annan.

Problemet är dock ett annat:

När - jag skriver när, inte om - HQ har gått på pumpen i alla sina rättsprocesser så är det HQ som ska betala motpartens alla kostnader.

Men det kommer inte HQ att göra eftersom Sandberg och hans kumpaner då kommer att sätta HQ i konkurs och själva lägga benen på ryggen.

Och då kommer det bli en ny tröstlöst lång runda med stämningar av personerna och ledamöterna Sandberg, Stensrud och övriga i HQ:s ondtroende styrelse..."

2 b)

Har du själv en sådan försäkring?

Ingen egen. Tror inte det finns några sådana privata att teckna för övrigt.

2 c)

Hos vilket försäkringsbolag?

-

2 d)

Kommer i så fall det försäkringsbolaget att betala ut hela det skadeståndsbelopp som domstolen ev ger HQ rätt till?

Jag känner inte till några som helst försäkringar som är utan tak. Gör du?

3)

3 a)

Kan du i värsta fall krävas på hela det skadeståndsbelopp på 3 miljarder kr som HQ kräver av alla parter, eller kan det i värsta fall bara bli ett mindre delbelopp?

Jag kommer inte att behöva betala ett öre. Det finns ingen grund för stämningen och HQ har inga som helst belägg för sina minst sagt fantasifulla påståenden.

3 b)

HQ pratar ju om att ett skadestånd på totalt 3 miljarder kr krävs av nio personer och två bolag, och att de krävda parterna är solidariskt ansvariga för att betala beloppet (dvs att om HQ får rätt till beloppet så har HQ rätt att kräva vem de vill av motparterna på beloppet, och om den ej har råd att betala hela så får den i sin tur fråga övriga parter om de kan skjuta till resten). Är det rätt tolkat?

Fråga en jurist. Men solidariskt ansvar torde betyda att den som har rätt till ersättning kan utkräva den av vem som helst av dem som dömts ansvariga, och att den som har tvingats betala därpå kan begära ersättning av övriga.

3 c)

En fråga är alltså om det krävda skadeståndet är uppdelat i två "pooler";

• dels parter som krävs på skadestånd pga påstådda fel och försummelser i rollen som styrelseledamöter, vd:ar och revisor i HQ

• dels parter som krävs på skadestånd för att ha medverkat specifikt till påstådda otillåtna aktieutdelningar från HQ

Dvs tex omfattas väl inte Öresund av pool nr 1 ovan men dock pool nr 2.

Och är tex du med i båda poolerna då?

Jag ser mig inte som delaktig i någondera poolen. Och jag kommer inte att behöva utge något skadestånd vare sig för det ena eller det andra.

3 d)

Dvs hur mycket kan tex du krävas på som mest? Hela skadeståndskravet 3 miljarder kr eller ett mindre delbelopp?

HQ kan kräva på 10 eller 100 miljarder om de vill. Det kommer inte bli ett öre från mig i vilket fall som helst.

3 e)

Dvs frågan är om tex Öresund kan bli solidariskt ansvarig för att krävas på totalt 3 miljarder kr, eller kan Öresund som mest bara krävas på det mindre belopp som har med otillåtna utdelningar att göra i pool 2.

Om det är två olika stämningar - och det är det väl minst? - så kan väl Öresund bara bli skadeståndsskyldig för de ärenden som stämningen mot Öresund omfattar.

Hur det ser ut beloppsmässigt har jag ingen aning om. Det får du ta med Öresunds ombud.

Kommentar

Av Pernilla Ströms uttalanden låter det alltså som att hon anser att det inte kommer att bli något av varken HQ:s brottmålsprocess eller skadeståndsprocess.

I så fall kommer alltså ingen att dömas för brott kring det som hände i HQ och ingen kommer att behöva betala skadestånd för det som hände.

Här kvarstår dock uppfattningen att det utifrån given info i det förra blogginlägget från 11 aug 2013 ändå är värt att köpa HQ-aktien vid nuvarande kursnivå 0,21 kr som spekulativt köp (dvs som ett högriskinnehav som i värsta fall kan bli värdelöst).

Även om Ström verkar helt övertygad om sin ståndpunkt så är hon part i målet och vill givetvis se det som att varken hon eller någon annan har gjort något fel.

Samtidigt kan det vara värt att lyssna på hennes synpunkter, och att de förstärker intrycket av att HQ-aktien är en aktie förknippad med hög risk.

//Tillägg 14 aug 2013

Skickade även nedanstående mejl 13 aug 2013 som följdfråga till Pernilla Ström, och inväntar svar på det mejlet:

_"En sak till jag tänkte på.

Hur gick det till på det där styrelsemötet_ (i HQ) _17 maj 2010?

Stämmer det att_ (dåvarande HQ-styrelseledamoten) _Catharina Lagerstam då föreslog att tradingportföljens bokförda värde skulle skrivas ned med 850 miljoner kr, men blev nedröstad av övriga styrelsen (bla dig), varvid hon då valde att avgå?

Varför valde du att rösta emot henne i så fall?

Sedan visade det sig ju i slutändan ha blivit tradingförluster på 1,2 miljarder kr.

Hur gick tongångarna på det styrelsemötet?

Mvh"_

Pernilla Ström har nämnt Catharina Lagerstam i flera av Ströms blogginlägg på Ströms blogg "HQ-bloggen": http://hqbloggen.wordpress.com/2012/04/02/hello-world/

Bla:

• Inlägg från 2 apr 2012: http://hqbloggen.wordpress.com/2012/04/02/vad-gjorde-de-pa-hq-bank-efter-tre/

Kommentar till blogginlägget från läsaren Per Strandin:

"Och varför sågas den kvinna som stod upp för att något var fel i värderingen av trading-portföljen? Hon lämnade styrelsen i protest?"

Pernilla Ströms svar:

_"hqbloggen permalänk

Per – jag antar att du syftar på Catharina Lagerstam, som jag tyvärr aldrig hann träffa. Din beskrivning av att hon skulle ha ”sågats” av styrelsen är inte korrekt. Och jag tror faktiskt inte att hon lämnade ”i protest”. Men jag kommer att återkomma i ett separat inlägg till Lagerstam och vad som föregick det extra styrelsemöte som hölls den 17 maj 2010 då arbetsgruppen (i vilken Lagerstam ingick) lade fram sina förslag."_

Kommentar från signaturen AP:

"Catharina Lagerstam vände i dörren till HQs styrelserum när hon såg hur illa det var. Vad säger bloggförfattaren om detta?"

Pernilla Ströms svar:

"Catharina Lagerstam 'vände' inte i dörren: hon satt i en arbetsgrupp initerad av HQ-styrelsen och arbetade med tradingportföljen under en månads tid."

• Inlägg från 6 apr 2012: http://hqbloggen.wordpress.com/2012/04/03/media-informationsmonopolet-och-losnasan/

Läsrkommentar från Tor:

"Angående, styrelsens översikt av Tradingen, som du framställer som icke-befintlig, hur kommer det sig då att Catharina Lagerstam såg något som du inte sett under alla dina år? Du tror heller inte att Mats Qviberg visste om dessa felprissättningar?"

Pernilla Ströms svar:

"Catharina Lagerstam gick in i en för ändamålet särskilt utsedd arbetsgrupp och arbetade under en intensiv månad med att räkna igenom tradingportföljen. Hon är dessutom expert på finansiell risk, har doktorerat i ämnet. Det var styrelsen som den 15 april tillsatte arbetsgruppen, inte något spontant initiativ från någon enskild styrelseledamot."

Läsarkommentar från Pelle:

"Har ni i styrelsen inte ansvar att ifragasatta och ater ifragasatta ifall ni anser att nagot ar fel.

Hur kommer det sig att Lagerstam satte sig pa tvaren omedelbart, men ni andra var helt passiva?

Beror detta pa okunskap,ointresse eller naivt beteende. hur kommer det sig att ni inte gravde djupare i detta nar vissa roster hojdes?

Sitter man i styrelsen da ar det ens plikt att gora det som kravs, det gar inte sen nar allt smaller att starta en blogg och kasta skit pa folk, och skylla ifran sig allt ansvar…."

Pernilla Ströms svar:

"En styrelse har ett ansvar att ifrågasätta och analysera, att vara vaksam och alert.

Lagerstam satte sig inte 'på tvären omedelbart'.

Vi övriga i styrelsen var inte 'passiva'.

Arbetsgruppen grävde djupt, djupt i materialet.

Och för egen del kan jag berätta att jag, sedan problemen framkommit i tradingportföljen, släppte i stort sett allt jag hade för händerna.

Jag gick in och arbetade oerhört aktivt, i stort sett dag och natt, under hela juni och juli 2010.

Under stor del av den tiden satt jag uppe på HQ på Regeringsgatan i Stockholm.

Jag vet inte hur många styrelseledamöter i bolag runtom i landet som skulle vara beredd att göra en sådan sak.

Retar du dig på min blogg behöver du faktiskt inte läsa den…"

• Inlägg från 21 apr 2013: http://hqbloggen.wordpress.com/2012/04/21/mediokert-malmqvist/

Läsarkommentar från abcd:

"Vad hette kvinnan som hoppade av styrelsen för att hon sa att portföljen var övervärderad? Reagerade du inte på det?"

Pernilla Ströms svar:

"Svar ett: Hon hette Catharina Lagerstam, kom in i styrelsen den 15 april (2010) och hoppade av en dryg månad senare. Svar två: Jo, mycket."

Läsarkommentar från Peter:

"Varför tog det sådan tid från det att Lagerstam gjorde styrelsen uppmärksam på risken tills det man gick ut och offentliggjorde det? Hur kommer det sig att ingen annan uppmärksammat detta, det var ju inte så svårt att se att det var, ursäkta uttrycket, helt åt helvete? Anser du att styrelsen i moderbolaget blivit vilseförda med att ha blivit presenterade ej korrekta uppgifter?"

Pernilla Ströms svar:

"(...) Catharina Lagerstam, medlem i den arbetsgrupp som den 15 april tillsattes för att gå igenom och understödja avvecklingen av tradingportföljen, har i intervjuer efteråt berättat hur extremt många timmar hon lade ner på denna genomgång. Catharina Lagerstam har doktorerat i finansiell risk. Så 'detta som inte som var så svårt att se' krävde tydligen likafullt en månads intensivt arbete av en expert på området."

Hon skriver även bla följande i samma svar:

"Jag kan inte se att det tog tid innan vi offentliggjorde.

Det extra styrelsemötet var den 17 maj 2010. Budskapet var att det skulle kunna kosta mellan 0 och 500 miljoner kronor att stänga portföljen.

Det var första gången jag och flera av mina kolleger över huvud taget fick höra att det var problem med värdena i tradingportföljen.

Vad gör man i ett sådant läge? Jo, informerar FI, kallar in revisorn och får en second opinion (värderingar är ingen naturvetenskap med exakta angivelser).

Vad gjorde vi? Informerade FI, kallade in revisorn och tog in en second opinion."

• Inlägg från 7 mars 2013: http://hqbloggen.wordpress.com/2013/03/07/letat-cest-moi-men-vem-ar-banken/

Pernilla Ströms svar på en läsarkommentar:

"Catharina Lagerstam har doktorerat i finansiell risk. Redan detta borde placera henne i nörd-hörnet (positivt uttryckt; jag är oerhört svag för akademiska meriter…..).

Bevisligen har hon djup specialkunskap i värderingsfrågor (det var bland annat detta som gjorde att jag såg fram emot att få hälsa henne välkommen som en ny, för mig hittills okänd styrelseledamot.)

Om hennes omdöme och integritet må andra berätta; jag känner henne inte, har aldrig träffat henne.

_Den 15 april 2010, samma dag som hon valdes in i styrelsen för HQ, utsågs hon att i en arbetsgrupp om tre personer (övriga var Bankens ordförande samt Revisionsutskottets ordförande) gå igenom tradingportföljen för att bistå VD i avvecklingen av densamma samt utröna varför avvecklingen hittills tagit sådan tid, trots att Styrelsen beslutat att så skulle ske långt tidigare.

Catharina Lagerstam har i intervjuer senare berättat att hon lade ner ett enormt arbete och massor av timmar på detta. Det var alltså inte så – som det har framställts i skandalskriverier i DI och på SvD Näringsliv – att hon gled in i styrelsen, kastade ett öga på resultatrapporterna och omedelbart insåg att något var på tok med värderingarna. Tvärtom. Vad jag förstår lade hon ner ett omfattande och tidskrävande arbete på att arbeta sig igenom tradingportföljen.

Catharina Lagerstam valde några dagar efter mötet den 17 maj att utträda ur styrelsen. Bevekelsegrunderna för detta beslut känner jag inte. Men att hennes utträde, som det senare i mytbildningen kring HQ Bank, skulle bero på att vi övriga i HQ AB-styrelsen 'inte lyssnade på henne' stämmer inte ett ögonblick. Jag skulle hävda att vi var ganska många som lyssnade på henne och skakades av hennes påståenden. Själv var jag så omtumlad att jag efter mötet ringde en styrelsekollega, som varit lika ovetande som jag, och diskuterade en lång stund.

Men varför hoppade då Catharina Lagerstam av? Jag har förvisso ingen som helst information om hur diskussionerna löpt i arbetsgruppen; om hon under månaden av djupgranskning då hunnit bygga upp en ilska över upplevda tillkortakommanden._

_Men vad jag förstår av att ha läst Finansinspektionens intervjuprotokoll sommaren 2010 så uttryckte CL respekt för i alla fall Bankens ordförande Stefan Dahlbo (som hon ju jobbade med i arbetsgruppen som tillsatts den 15 april) och hans strävan att agera rätt.

Min misstanke är att hon insåg vad som kunde vänta (taktiskt smart av henne). Catharina Lagerstam satt i styrelsen för Carnegie när Carnegie fick sina tillstånd indragna av Finansinspektionen. Tre dagar därefter hade Bolagsverket mottagit hennes begäran om utträde ur Carnegies styrelse.
Jag kan tycka att det inte är så snyggt._

Dock tex följande beskrivning av vad som hände 17 maj 2010 enl presentation av Catharina Lagerstam inför ett framträdande hon skulle göra hos Svenska Försäkringsföreningen 26 apr 2012:

"Kvällen (dvs 26 apr 2012) inleds med Svenska Försäkringsföreningens årsmöte därefter ges du möjlighet att lyssna till Catharina Lagerstam som pratar kring styrelseansvar och sin syn på HQ affären.

Hon tilldelades 2011 priset som Årets ryggrad 2010 av Veckans Affärer.

Efter att ha blivit invald i styrelsen för HQ Bank den 15 april 2010, genomförde Catharina Lagerstam en egen utredning av
värderingen av HQ Banks värdepappersportfölj i tradingrörelsen.

Vid ett styrelsemöte den 17 maj 2010 informerade hon den övriga styrelsen om att bankens derivatpositioner var problematiska och påtalade dels att värdepapperen enligt hennes beräkningar var kraftigt övervärderade och att en omprövning måste ske omedelbart samt att aktiemarknaden måste informeras.

Enligt beräkningarna uppgick övervärderingen till 850 miljoner kronor.

Styrelsen beslöt dock att den tidigare värderingen skulle kvarstå.

Lagerstam reserverade sig mot beslutet och avgick därpå ur styrelsen.

HQ AB:s ordförande Mats Qviberg förklarade Lagerstams avgång med att "hon inte hade nerver" att sitta kvar i styrelsen.

Styrelseproffset Catharina Lagerstam är mest känd för att tidigt ha varnat för den uppblåsta värderingen i HQ:s tradingverksamhet - något som blev början till slutet för HQ.

Två år efter HQ-kraschen går hon nu in i styrelsen för ett annat finansbolag - Erik Penser Bank.

Catharina Lagerstam utbildade sig till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, till civilingenjör i elektronik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har disputerat på en avhandling om beräkning av finansiella risker vid Handelshögskolan i Stockholm."

http://www.forsakringsforeningen.se/pdf/495

Det är ungefär samma beskrivning som enl en artikel i Svenska Dagbladet 30 aug 2010: http://www.svd.se/naringsliv/hon-varnade-hqs-styrelse-redan-i-maj_5216457.svd

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "spekulativt köp" för HQ-aktien vid nuvarande börskurs 0,21 kr (aktiens rådande kursnivå på eftermiddagen tis 13 aug 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?