Post entry

HQ update

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Fler pusselbitar i HQ-härvan. Sven Hagströmer om Mats Qviberg. SEB om HQ. Ev åtalsbeslut nu på tors 18 dec 2014.

//Edit: Alla omnämnda personer i detta blogginlägg anser sig helt oskyldiga.

Tex HQ:s tidigare styrelseordförande Mats Qviberg enl nedannämnda artikel i Dagens Nyheter 12 dec 2014:

Vad gäller den legala delen ser jag mig själv som oskyldig.

Jag har gjort misstag, men att rekrytera fel personer är inte olagligt.

http://www.dn.se/ekonomi/miljardarens-fajt/

...Dock frågetecken (när det gäller skadeståndsskyldigheten för en styrelseledamot) för i vilken utsträckning man kan skylla ifrån sig på de anställda i bolaget.

Mer om bla det i tidigare blogginlägg (från 8 okt 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-0

...Och var Qviberg verkligen helt oinformerad om vad tex HQ:s tidigare tradingchef Fredrik Crafoord höll på med?

//

Tidigare blogginlägg på sistone om kraschade aktiemäklarfirman HQ (numera bara ett restbolag som kräver skadestånd av olika personer och bolag som anses ha orsakat kraschen):

1)

Från 8 okt 2014:

Spekulativt köp: HQ

Nya turer i härvan kring kraschade aktiemäklarfirman HQ.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-0

2)

Från 12 okt 2014:

Spekulativt köp: HQ (del 2)

Tidigare blogginlägg om HQ blev så långt att det härmed delats upp i två blogginlägg (varav detta alltså är del 2).

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-del-2

3)

Från 14 nov 2014:

Spekulativt köp: HQ (uppdatering nr 2)

Är aktien i skadeståndsbolaget HQ köpvärd eller ej?

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-uppdatering-nr-2

4)

Från 21 nov 2014:

HQ-härvan: Vem är Christen Ager-Hanssen?

Vem är norrmannen Christen Ager-Hanssen som plötsligt dykt upp från ingenstans som Mats Qvibergs vapendragare i HQ-härvan?

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-harvan-vem-ar-christen-ager-hanssen

Dvs:

...I (1) och (2) fick alltså HQ-aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid dåvarande börskurs 0,39 kr (i okt 2014).

...I (3) fick HQ-aktien återigen rekommendationen "spekulativt köp". Då låg den i 0,43 kr (i nov 2014).

...Och nu ligger aktien i 0,595 kr (slutkurs på småbolagsbörsen Aktietorget fre 12 dec 2014).

Är aktien köpvärd eller ej vid nuvarande börskurs på 0,595 kr?

Det finns ca 272 miljoner st utestående HQ-aktier.

Vid börskurs 0,595 kr har HQ-alltså ett börsvärde på drygt 160 miljoner kr (börskurs gånger antalet utestående aktier).

HQ hade 19 miljoner kr i kassan per slutet av sep 2014.

Kassan har haft följande förändringar de senaste kvartalen:

q1/2013: -10 miljoner kr

q2/2013: +18 miljoner kr

q3/2013: -3 miljoner kr

q4/2013: -6 miljoner kr

q1/2014: -5 miljoner kr

q2/2014: +18 miljoner kr

q3/2014: -6 miljoner kr

Ökningarna i q2/2013 och q2/2014 beror på att HQ då fått kapitaltillskott från sina aktieägare.

Kapitaltillskott från aktieägarna:

q1/2013:

q2/2013: 25 miljoner kr

q3/2013:

q4/2013:

q1/2014:

q2/2014: 25 miljoner kr

q3/2014:

...Kapitaltillskottet i q2/2013 erhölls genom att ca 140 miljoner st nya HQ-aktier såldes ut för 0,18 kr per st.

...Kapitaltillskottet i q2/2014 erhölls genom att ca 63 miljoner st nya HQ-aktier såldes ut för 0,40 kr per st.

Båda gångerna uppgick kostnaderna för att få in kapitaltillskotten till drygt 2 miljoner kr.

(Båda gångerna har dessa kostnader betalats till aktiemäklarfirman Penser som administrerat kapitaltillskotten åt HQ.)

Dvs båda gångerna fick HQ in ett kapitaltillskott på 23 miljoner kr efter avdrag för dessa kostnader.

Exkl dessa kapitaltillskott (på 23 miljoner kr per gång) blev HQ:s justerade kassaförändringar följande:

q1/2013: -10 miljoner kr

q2/2013: -5 miljoner kr

q3/2013: -3 miljoner kr

q4/2013: -6 miljoner kr

q1/2014: -5 miljoner kr

q2/2014: -5 miljoner kr

q3/2014: -6 miljoner kr

I årstakt innebär det en justerad kassaförändring på följande belopp under de senaste fyra kvartalen (dvs under HQ:s senast rapporterade 12 månadersperiod okt 2013-sep 2014):

okt 2013-sep 2014: -22 miljoner kr

Dvs HQ har en "burn rate" på 22 miljoner kr i årstakt.

Och HQ i sig bedriver ju ingen verksamhet annat än att kräva skadestånd av olika personer och bolag som kan anses ha orsakat HQ-kraschen år 2010 (pga den trading som HQ bedrev och orsakade tradingförluster på över 1 miljard kr).

I och för sig är det mycket pengar som HQ kräver i skadestånd från dessa parter.

Enl senast uppgift är det ca 3,75 miljarder kr som HQ totalt kräver i skadestånd (enl pressmeddelande från HQ 21 okt 2014): http://hqab.se/index.php?p=press&s=releases&t=detail&afw_id=1332293&afw_lang=sv

Dvs då måste ju HQ-aktien vara köpvärd vid nuvarande börskurs 0,595 kr

...om det innebär att bolaget har ett totalt börsvärde på ca 160 miljoner kr

...fast bolaget kräver nästan 4 miljarder kr i skadestånd av olika parter?

Inte nödvändigvis.

Varför inte?

1) Det är inte säkert att HQ får in det krävda skadeståndet, eller något skadestånd alls.

Det ska avgöras i rättsprocesser som har inletts och så småningom kommer att avgöras i domstol.

Det är inte ens säkert att domstolarna väljer att ta upp HQ:s skadeståndskrav till rättegång.

2) Det kan dröja ett antal år innan definitivt besked kommer om HQ får ut något skadestånd över huvud taget.

Ännu så länge är väl status att HQ från början under 2011 inlämnat stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt med krav på skadestånd av olika parter.

Och ännu så länge återstår att se om tingsrätten väljer att ta upp dessa ärenden i rättegångar.

I värsta fall för HQ kan det bli så att tingsrätten direkt väljer att avvisa stämningsansökningarna för att skadestånden anses vara för dåligt motiverade av HQ.

Då kan väl HQ överklaga det och så får man se om nästa instans (Svea hovrätt) beviljar att ärendet tas upp i tingsrätten osv.

//Edit: Tex enl det tidigare blogginlägget (från 8 okt 2014) nämns att Stockholms tingsrätt i sep 2014 i en första omgång avfärdat HQ:s skadeståndskrav: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-0

Det står även att HQ bemötte det i separat pressmeddelande från sep 2014 där HQ beskriver det som att tingsrätten bara begärt en del kompletterande information, vilket är helt normalt i liknande rättsprocesser: http://hqab.se/index.php?p=press&s=releases&t=detail&afw_id=1327067&afw_lang=sv

//

Och även om tingsrätten väljer att ta upp ärendet till rättegång och senare kommer med sin dom (sina domar eftersom det är flera mål pga flera stämningsansökningar?), lär det överklagas till Svea hovrätt och ev även överklagas i nästa steg till Högsta domstolen.

Dvs ev händelseförlopp:

1) Kommer Stockholms tingsrätt över huvud taget att ta upp HQ:s skadeståndskrav i rättegång?

2) Om nej lär väl HQ överklaga det beslutet till Svea hovrätt, och ev i nästa steg till Högsta domstolen som högsta instans.

3) Om ja kan skadestånds-rättegången komma igång.

4) Sedan kommer så småningom tingsrättens dom i skadestånds-rättegången.

Den lär då bla innehålla:

...om HQ kommer att få något skadestånd, och i så fall hur mycket och vem/vilka som är skyldig att betala

5) Det kan sedan i sin tur leda till ett antal överklaganden från båda håll.

De som ev döms att betala skadestånd lär överklaga det.

Och HQ lär också ev överklaga om HQ anser att dömda skadestånd är för låga, och/eller de som dömts ej skadeståndsskyldiga.

Dessa överklaganden görs då först till nästa instans (Svea hovrätt) och därefter ev även till ännu högre instans (Högsta domstolen).

6) Domstolarna kan sedan komma med beslut om överklagandena godkänns eller ej för att tas upp till rättegång.

Och sedan kan även de besluten i sin tur ev överklagas av parterna.

Dvs det lär ev ta tio år innan hela härvan med skadestånds-processen i alla delar är helt uppklarad med domar i alla instanser osv.

Ev kan allt i bästa fall vara avklarat inom 5-7 år.

Och det finns förstås även en sannolikhet för att parterna förlikas i en frivillig överenskommelse, innan hela processen är avklarad i domstolarna.

Frågan är då hur mycket pengar HQ kommer att behöva för att klara av att driva rättsprocessen tills den är helt avklarad.

...Om bolaget lyckas hålla kvar sin kostnadsnivå på drygt 20 miljoner kr per år innebär det en ytterligare kostnad på ca 220 miljoner kr om man antar att processen tar tio år till.

...Och med samma kostnadsnivå och om rättsprocessen tar 5-7 år till, så kommer det kräva ca 110-160 miljoner kr.

Med avdrag för HQ:s nuvarande kassa kring 20 miljoner kr (som dock är liten i sammanhanget) innebär det ev följande ytterligare kostnader för HQ:

...ca 90-140 miljoner kr om den kvarvarande rättsprocessen tar 5-7 år

...ca 200 miljoner kr om den kvarvarande rättsprocessen tar 10 år

Och ev även risk för att den årliga kostnadsnivån kommer att öka när rättegångarna väl kommer igång i domstolarna?

(Det är dock ej säkert eftersom det förberedande utredningsarbetet också är kostsamt.)

Oavsett vilken ytterligare kostnad HQ kommer att ha för den kvarvarande rättsprocessen, så måste den finansieras genom att HQ säljer ut ytterligare nya HQ-aktier.

Antar man förenklat att de nya aktierna kan säljas ut till rådande börskurs på ca 0,60 kr innebär det att:

...HQ kommer att behöva sälja ut ca 330 miljoner st nya aktier för att finansiera en kvarvarande kostnad på totalt 200 miljoner kr i tio år

...HQ kommer att behöva sälja ut ca 150-230 miljoner st nya aktier för att finansiera en kvarvarande kostnad på totalt 90-140 miljoner kr i 5-7 år

Och som jämförelse har alltså HQ i dagsläget ca 270 miljoner st utestående aktier.

I värsta fall kan HQ alltså ha ca 600 miljoner st utestående aktier när allt är avgjort om tio år.

Frågan är då:

...hur mycket skadestånd kommer HQ att ha rätt till enl domstolarnas domar om tio år?

...med vilken sannolikhet?

Säg att HQ kommer att tilldömas ett skadestånd på 1 miljard kr med en sannolikhet på 50%.

Då kommer HQ-aktiens motiverade värde ligga på 0,83 kr om tio år.

Det är beräknat som:

...0,5 gånger 1 miljard kr

delat med

...600 miljoner st utestående HQ-aktier

=

...ca 0,83 kr

(Dvs om HQ de facto kommer att få ut 1 miljard kr i skadestånd om tio år motsvarar det ett värde på ca 1,66 kr per aktie givet 600 miljoner st utestående aktier.)

Och vad är då 0,83 kr om tio år värt idag?

Det beror på vad man som investerare har som avkastningskrav.

Och det beror väl i sin tur bla på vilka alternativa investeringsmöjligheter man har.

En statsobligation med en löptid på tio år ger ju i dagsläget bara en ränta på ca 1% per år.

Men säg att man som aktieinvesterare normalt sett räknar med att kunna nå en årlig avkastning på åtminstone 7-8% per år (eller 7,5% per år för att vara exakt).

Nuvärdet (dvs värdet idag) av 0,83 kr om tio år, blir i så fall ca 0,40 kr.

Dvs om man kommer att få 0,83 kr om tio år, och har ett årligt avkastningskrav på 7,5%, så är de 0,83 kronorna om tio år värda ca 0,40 kr idag.

Det är beräknat enl följande:

...0,83 kr

delat med

...(1+0,075) upphöjt till 10 år

=

...ca 0,40 kr

Men HQ-aktien har alltså i dagsläget en börskurs kring 0,60 kr på Aktietorget.

Aktieinvesterare verkar alltså räkna med andra parametervärden än enl ovan.

Tex:

...att HQ väntas få ut ett högre skadestånd än 1 miljard kr

...att sannolikheten för det idag kan antas vara högre än 50%

...att HQ kommer att få ut skadeståndet snabbare än om tio år

...att aktieinvesterare har ett lägre avkastningskrav än 7,5% per år

...att HQ:s årliga kostnadsnivå kommer att ligga lägre än drygt 20 miljoner kr per år

Osv.

Det visar sig tex att om man ändrar ovannämnda förutsättningar till att HQ kommer att få ut ett skadestånd på 1,5 miljarder kr (men i övrigt samma förutsättningar som ovan), så blir aktiens motiverade börskurs ca 0,60 kr idag (vilket ju motsvarar ca nuvarande börskurs 0,595 kr).

(Alternativt tex 70% sannolikhet för att HQ får ut ett skadestånd på drygt 1 miljard kr om tio år. Då blir aktiens motiverade värde ca 0,60 kr idag givet 600 miljoner st utestående aktier.)

//Edit: Ev även chans att HQ:s kostnader kommer att kunna ligga lågt när rättsprocessen går in i överklagande-faser där man bara väntar på att domstolarnas kvarnar ska mala klart.

//

Även ytterligare frågetecken:

...Kommer HQ att behöva betala skatt på erhållet skadestånd när det ev erhålls?

I så fall kommer väl dock HQ att få rätt att dra av de kostnader som HQ haft genom hela rättsprocessen (även fram till idag).

...Även om domstolen ger HQ rätt till skadestånd från olika parter är frågan om dessa parter kommer att ha råd att betala pengarna.

Det leder dock frågan in på vilka det är mer exakt som HQ kräver på skadestånden:

...folk ur HQ:s tidigare styrelseledamöter och ledning, samt HQ:s tidigare revisor

Det är ju bla

HQ:s tidigare styrelseordförande Mats Qviberg

HQ:s tidigare vd Mikael König

Stefan Dahlbo som var tidigare styrelseordförande i HQ:s dotterbolag HQ Bank, och sederera även HQ:s vd efter att König avgått under 2010

Tidigare HQ-styrelseledamöter:

Carolina Dybeck

Thomas Erséus

Curt Lönnström (som också tidigare bla var styrelseledamot i HQ Bank)

Johan Piehl

Anne-Marie Pålsson

Pernilla Ström

HQ:s tidigare revisor Johan Dyrefors

osv

...investmentbolaget Öresund (som tidigare var HQ:s största aktieägare)

...revisionsfirman KPMG (vars medarbetare Johan Dyrefors tidigare var HQ:s revisor

//Edit: Bla intressant om Curt Lönnström enl tidigare blogginlägg från 8 okt 2014:

Enl 300-sidorsutredningen (refererad i Realtid.se-artikeln) har det även blivit bråk mellan Qviberg och fd HQ-styrelseledamoten Curt Lönnström (som finns med bland de svindlerimisstänkta).

Lönnström hävdar att han mån 19 sep 2009 (i Lönnströms bolstad) gett Qviberg en rapport med Lönnströms värdering av tradingportföljen.

Men Qviberg uppger i sin nya utredning att han då var bortrest.

Kan Lönnström belägga på andra sätt att hans värderingsrapport faktiskt var skriven 19 sep 2009 (tex via sparade filer på datahårddisk osv)?

I så fall stärker ju det caset mot Qviberg osv.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-0

Det som där kallas "300-sidorsutredningen" avser Mats Qvibergs egen 300-sidiga utredning där han bemöter EBM-åklagaren Martin Tidéns förundersökning i HQ-brottmålprocessen.

Mer om 300-sidorsutredningen i Realtid.se-artikel från 7 okt 2014: http://www.realtid.se/ArticlePages/201410/07/20141007124045_Realtid756/20141007124045_Realtid756.dbp.asp

Qviberg anser där att utredningen bekräftar att han själv är helt oskyldig osv.

//

Tex enl tidigare blogginlägg (från 14 nov 2014) bedömdes Qviberg vara god för ca 1,5-2 miljarder kr:

aktieinnehav i Öresund: 700-800 miljoner kr

aktieinnehav i Bilia: 500-600 miljoner kr

aktieinnehav i Fabege: 300-400 miljoner kr

aktieinnehav i Skistar: 40 miljoner kr


Summa 1,54-1,84 miljarder kr

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-uppdatering-nr-2

Det är dock delvis inkl hans övriga familj.

Dvs frågan är hur stor del av detta som direkt ägs av honom själv.

Investmentbolaget Öresund är i och för sig rikt med en "förmögenhet" (marknadsvärde på tillgångar minus skulder) på 3-4 miljarder kr per slutet av sep 2014: http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=956180

Härav är Öresunds börsnoterade aktier värda ca 3 miljarder kr.

Men i den delprocess där HQ kräver skadestånd av Öresund, så är det skadeståndet "bara" på ca 600 miljoner kr.

Dvs övriga ca 3 miljarder kr måste i så fall komma från övriga parter.

I och för sig är väl KPMG välbeställt.

Tex positivt för HQ-aktieägarna att revisionsbyrån PWC frivilligt gick med på att betala ut ett skadestånd på 700-800 miljoner kr i ett liknande ärende (Prosolvia): http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-uppdatering-nr-2

Dock negativt att det tog ca 15 år innan det hade avgjorts.


Ovan alltså bara som bakgrund.

Vilka är då de nya pusselbitar som tillkommit i HQ-härvan på sistone?

Bla följande artiklar:

1)

I tidningen Realtid.se 2 dec 2014:

MÖRKADE TRADINGSTRATEGIN IN I DET SISTA

SEB dömer ut HQ:s tradingvärdering

Storbanken hade dragit i nödbromsen tidigare om läget i HQ:s tradingportfölj varit känt.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201412/02/20141202134823_Realtid572/20141202134823_Realtid572.dbp.asp

2)

Ur Dagens Nyheter 12 dec 2014:

Miljardärens fajt

Fyra år efter HQ Banks krasch väntar den utpekade finansmannen Mats Qviberg ännu på åtal.

Nu har han fått nog och går till angrepp på alla fronter.

Lördagsmagasinet följer miljardären exklusivt från morgontoaletten till en sen välgörenhetsmiddag.

http://www.dn.se/ekonomi/miljardarens-fajt/

3)

Ur norska tidningen Dagens Näringsliv 13 dec 2014:

På framsidan av tidningen bilaga Magasinet:

INGEN YPPER MED Q

Sveriges mest myteomspunne finansmann, Mats Qviberg, slår tilbake mot politiet som gransker ham for svindel og aksjespekulantene som har saksøkt ham for milliarder.

Och inne i bilagan:

Q-RAPPORTEN

Med hjelp fra en hemmelig norsk agent har finansfyrsten Mats Qviberg snudd Nordens største bankskandale på hodet.

Milliarder står på spill.

Staten er saksøkt.

Dette er historien om "Operation Primrose".

https://drive.google.com/file/d/0Bxc5Clmx6UplS0tRTzV6cUtOZWM/view?pli=1

Artiklarna (2) och (3) ovan är mer långa reportage om Qviberg och HQ-härvan, medan (1) är en konkret nyhet.

Vid sidan av skadestånds-rättsprocessen pågår ju en separat brottmåls-rättsprocess som ska utreda om det förekommit brott i HQ-härvan.

Brottmåls-processen drivs av åklagaren Martin Tidén på Ekobrottsmyndigheten (EBM).

Tidén håller nu på att fundera på om han ska väcka åtal och i så fall mot vilka och för vilka misstänkta brott.

Enl artiklarna ovan står det att han ev redan före julen (nu i dec 2014) kan komma att fatta beslut om det ska bli åtal eller ej.

//Edit: Tex enl Dagens Näringsliv-artikeln ovan:

18. desember vil det trolig bli avgjort om Mats Qviberg blir tiltalt i det hele tatt.

https://drive.google.com/file/d/0Bxc5Clmx6UplS0tRTzV6cUtOZWM/view?pli=1

Dvs nu på tors 18 dec 2014 verkar det alltså som att Tidén kommer att ge besked om det blir brottsåtal i HQ-härvan eller ej.

Som tidigare berörts här i bloggen behöver det inte ha någon betydelse för HQ:s möjligheter att få ut skadestånd, att det inte blir något brottsåtal.

Det har HQ:s nuvarande styrelseordförande Christer Sandberg sagt.

Tex tidigare sa Tidén att fem pers som tidigare suttit i HQ-styrelsen ej längre var misstänkta i brottsprocessen, men Sandberg sa då att de fem fortfarande är att betrakta som skyldiga i skadeståndsprocessen.

//Edit: Artikel i Realtid.se 26 sep 2012 om att de fem personerna friades från misstankar i brottmålsprocessen: http://www.realtid.se/ArticlePages/201209/26/20120926112656_Realtid715/20120926112656_Realtid715.dbp.asp

Men därefter artikel i Realtid.se 27 sep 2012 om att Sandberg motiverar varför han ändå anser alla fem vara skadeståndskyldiga: http://www.realtid.se/ArticlePages/201209/27/20120927130420_Realtid788/20120927130420_Realtid788.dbp.asp

//

Nu säger Sandberg följande i Dagens Näringsliv-artikeln:

För HQ är det inte av avgörande betydelse att Qviberg blir åtalad eller dömd i brottmålet.

Det är så olika förutsättningar för att vinna framgång som gäller för civilmål och brottmål när det gäller rekvisiten för brott respektive ansvar för skada, såväl som bevisprövning m.m.

https://drive.google.com/file/d/0Bxc5Clmx6UplS0tRTzV6cUtOZWM/view?pli=1

Dvs även om Qviberg inte kommer att åtalas av Tidén i brottmålet, så lär han även fortsättningsvis krävas på skadestånd av Sandberg.

//

Som underlag inför åtalsbeslutet i brottsprocessen har EBM-åklagaren Martin Tidén gjort en så kallad förundersökning.

Och den förundersökningen baseras bla på förhör med olika inblandade personer.

Enl Realtid.se-artikeln i (1) ovan har bla förhör gjorts under 2011 och 2012 med folk från banken SEB.

Det var tydligen genom SEB som HQ bla gjorde sin trading på Eurex-börsen i optioner kopplade till tyska Frankfurtbörsens index DAX.

Det innebar att även SEB kunde drabbas av förluster om HQ gick omkull.

I artikeln står det bla att SEB-medarbetarna haft en ökad oro över HQ:s trading i början av år 2010 fast HQ lovat avveckla sin tradingportfölj.

Senare under våren 2010 framkom dock (enl vad SEB-folket säger i förhören) att HQ istället ökat sin tradingportfölj vilket innebar ökade risker.

SEB började då bla fråga HQ mer om hur HQ värderade sin tradingportfölj osv.

Men SEB-folket säger i förhören i princip att HQ gick under jorden och inte gav några svar på SEB:s frågor.

Enl artikeln:

Vi fick aldrig något svar.

Det var det som var problemet.

Senare under 2010 satte SEB ökade press på HQ, bla att HQ from jun 2010 skulle betala in mer kapital till SEB som säkerheter för tradingportföljen, och att portföljen skulle avvecklas helt i flera steg tom slutet av 2010 och att HQ annars skulle få byta till en annan bank för att administrera HQ:s trading.

SEB-folket berättar bla i förhören att de ansett att HQ redan per slutet av 2009 haft alldeles för högt bokfört värde på tradingportföljen.

Dvs man kan bla tolka SEB-förhören enl nedan som dåligt av HQ:

1) höll inte tidigare löften om att avveckla tradingportföljen

2) svarade inte på frågor

3) övervärderade tradingportföljen i HQ:s bokföring

//Edit:

1)

Navigant-rapporten

I och för sig kan man förstå om HQ agerade desperat för att som ett sista halmströ försöka klara livhanken genom att tex hoppas på att DAX-indexet skulle stiga och att det skulle leda till ökade värden på HQ:s DAX-köpoptioner.

HQ kan ju ha chansat i hopp om att turen skulle vända och tradingförlusterna bli till vinster.

Men i efterhand frågetecken för om agerandet varit brottsligt och/eller skadestånds-pliktigt.

Tex enl amerikanska konsultfirman Navigant som analyserat HQ:s trading omnämnt i bla tidigare blogginlägg:

In my opinion, the Bank's valuations and the corresponding Edge indicates that the Bank was attempting to trade its way out of unrecognized trading losses.

In other words, the Bank's misvaluation covered up realized trading losses with unrealized trading gains.

In this respect, I note that the Bank stopped separately reporting its realized and unrealized gains from derivative trading in 2006.

Had the Bank separately reported these results in 2007, 2008 and 2009, it would have been obvious that significant unrealized gains were compensating for realized losses.

http://hqab.se/files/press/hqab/HQAB-Navigant.pdf

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-uppdatering-nr-2

2)

Svenska Dagbladet-artikel om KPMG:s agerande

SEB:s kritik mot HQ:s agerande enl ovannämnda förhör med SEB-folk får ju anses vara allvarligt för utpekade parter (även om de själva anser sig vara helt oskyldiga till några oegentligheter osv).

Det kan även betraktas ihop med skrämmande information om hur HQ:s revisionsfirma KPMG agerat enl Svenska Dagbladet-artikel från 14 okt 2014:

Revisorerna såg mellan fingrarna före HQ:s krasch

Efter fyra år är det snart dags för det rättsliga efterspelet av kraschen i HQ Bank.

Misstankarna om grov ekonomisk brottslighet i härvan kan snart leda till åtal.

Nu kan SvD Näringsliv presentera hittills okända interna dokument från HQ:s egen revisionsbyrå KPMG som kastar ett helt nytt ljus över HQ:s fall.

http://www.svd.se/naringsliv/revisorerna-sag-mellan-fingrarna-fore-hqs-krasch_4000251.svd

Mer om det i det tidigare blogginlägget från nov 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-uppdatering-nr-2

Även enl Svd-artikeln ovan:

SvD Näringsliv har tagit del av hemliga interna mejl och rapporter från både KPMG och HQ.

Dokumentationen visar hur revisorer på KPMG och nyckelpersoner på HQ under tre års tid förde bankens kunder och aktieägare bakom ljuset – ända till bubblan sprack våren 2010.

Och:

Dokumentationen som SvD Näringsliv har tagit del av är sprängstoff.

Den visar hur revisionsbyrån KPMG under ett och ett halvt års tid försökte finna en lämplig utväg för HQ, så att problemen inte behövde kommuniceras externt.

Hade inte denna mörkläggning skett skulle de orealiserade förlusterna ha synts tydligt redan i årsredovisningen 2008.

KPMG:s informationschef Björn Bergman och KPMG-revisorn Johan Dyrefors försvarsadvokat Torgny Wetterberg har i separata uttalanden försökt tona ned Svd-artikeln:

http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2014/Sidor/Kommentar-till-artiklar-11-12-okt-2014-i-Svenska-Dagbladet.aspx

http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2014/Documents/Mailkorrespondens.pdf

//


Övriga pusselbitar som framkom i ovannämnda tre artiklar (från dec 2014) om HQ-härvan:

Huvudägare i HQ var ju som nämnt investmentbolaget Öresund.

Och Öresunds tidigare huvudägare var Mats Qviberg och Sven Hagströmer.

Av dem var Qviberg direkt involverad i HQ där han var styrelseordförande, medan Hagströmer ej direkt hade med HQ att göra.

Efter HQ-kraschen valde Hagströmer sedan att distansera sig från Qviberg genom att Öresund delades upp i två separata bolag:

...Creades (med Hagströmer som huvudägare och styrelseordförande)

...rest-Öresund (med Qviberg som huvudägare och styrelseordförande)

Dvs bara det att Hagströmer ej längre ville vara gemensam huvudägare i gamla Öresund tillsammans med Qviberg, visar att Hagströmer för sin del klandrar Qviberg för HQ-kraschen.

Och en de ovannämnda artiklarna i Dagens Nyheter och Dagens Näringsliv framkommer att Hagströmer tom blivit rejält förbannad på Qviberg.

Det har bla framkommit att Qviberg själv startat ett twitter-konto under pseudonymen "Mr Scoop" där han utgett sig för att vara någon som vill få in tips om kritiserbara saker som Qviberg gjort i HQ-härvan.

Och det står att Qvibergs vapendragare Christen Ager-Hanssen sagt att Hagströmer var en av dem som inkom med kritiserbar info om Qviberg.

Men som Hagströmer förklarar det i Dagens Nyheter-artikeln var det istället Hagströmer som kontaktades av Mr Scoop som bad Hagströmer om info, och att Mr Scoop sedan skickat Hagströmer ett gammalt styrelseprotokoll från HQ 2010 som Hagströmer tidigare bett Qviberg om men aldrig fått.

Hagströmer tog sedan illa upp när Qviberg avslöjade att det var Qviberg som var Mr Scoop.

Hagströmer om det enl Dagens Nyheter-artikeln:

Jag gick i taket.

Detta hade han gjort för att se om jag är illojal.

Illojal mot vad och med vad?

Det var så ohederligt.

Papperen jag inte fick sommaren 2010, de dög till att försöka snärja mig in i en fälla.

Nu är det färdigt.

Nu tar jag inte mera.

Jag är fruktansvärt förbannad.

http://www.dn.se/ekonomi/miljardarens-fajt/

Dvs tidigare verkar Hagströmer och Qviberg åtminstone ha kunnat prata med varandra, även om det delat upp Öresund och på så sätt gått skilda vägar.

Men nu verkar alltså Hagströmer vara rejält förbannad på Qviberg.

Och man kan ju tolka det som Hagströmer nu säger om att han anser att Qviberg är rent ut sagt ohederlig, även som tecken på Qvibergs personliga karaktär mot bakgrund av HQ-härvan och det som hänt där.

Samtidigt kan man ev förstå Qvibergs agerande, och att han delvis verkar agera desperat för att i ett utsatt läge försöka rentvå sig själv.

Effekten blir dock bara istället att han gör allt värre klavertramp.

Hagströmers syn på Qviberg bekräftas även senare i Dagens Nyheter-artikeln.

Det står om att Hagströmer nu även lämnar Öresunds valberedning (den kommitté som tar fram förslag på styrelseledamöter i Öresund), vilket var Hagströmers sista kvarvarande samarbete med Qviberg.

Inför att Hagströmer skulle lämna valberedningen skulle de ha ett möte om det vilket beskrivs i Dagens Nyheter-artikeln:

Sven Hagströmer berättar senare om bakgrunden till detta möte.

Att han tycker att Mats Qviberg passerat en gräns och därför vill kapa alla band.

– Han beter sig som den mest skyldige. Varför håller han på med detta? Baktalar folk och på Twitter gör sitt bästa för att genomföra ett personligt karaktärsharakiri. Så gör inte någon som har rent samvete, säger Hagströmer.

– Det är så sjukt, så orent. Jag vet att många av Mats vänner och före detta arbetskamrater tar sig för pannan.

När Sven Hagströmer till slut anländer möts han i dörren av Mats Qviberg.

De tar inte i hand.

Och enl Dagens Näringsliv-artikeln ovan:

I 1990 begynte Mats Qviberg sitt mangeårige samarbeid med finansmannen Sven Hagströmer.

I dag er de ikke lenger venner.

https://drive.google.com/file/d/0Bxc5Clmx6UplS0tRTzV6cUtOZWM/view?pli=1


En annan pusselbit:

Sedan tidigare har det varit tal om att Finansinspektionen (FI) drog in HQ:s tillstånd i aug 2010, vilket ledde till HQ:s fall.

Dagens Nyheter-artikeln ovan kan dock tolkas som att FI haft kritik mot HQ:s trading även flera år före 2010.

Ur artikeln bla:

FAKTA/

HQ-kraschen och spelet efter

Investmentbanken HQ Bank hade en avdelning för så kallad egenhandel eller trading där handlare köpte och sålde olika derivat och optioner.

2008

Finansinspektionens granskningar fann att bankens tradingportfölj var felvärderad, vilket innebar banken länge varit underkapitaliserad och därmed också lämnat felaktiga årsredovisningar.

HQ lovade att portföljen med derivat och optioner skulle avvecklas.

Våren 2010

Det dröjde närmare två år innan tradingportföljen avvecklades, mitt under stormiga finansmarknader.

Det orsakade en förlust på 1,2 miljarder kronor.

Augusti 2010

Två månader senare kom domen: 50 miljoner kronor i böter och HQ Bank förlorade sitt banktillstånd.

En avveckling inleddes.

http://www.dn.se/ekonomi/miljardarens-fajt/

Men förmodligen är detta bara lite oklart skrivet i artikeln, och avser att FI senare i efterhand funnit att HQ:s tradingportfölj var felvärderad redan år 2008 osv?


Ännu en pusselbit: Förlikningsförsök i apr 2014

Enl Dagens Nyheter-artikeln framkom att HQ:s nuvarande styrelseordförande Christer Sandberg i apr 2014 var på middag hos den skadeståndskrävda Mats Qviberg i Qvibergs villa på Lidingö i Stockholm.

Även Qviberg vapendragare, norrmannen Christen Ager-Hanssen, var på plats.

Syftet var att diskutera en ev frivillig överenskommelse, dvs att Qviberg skulle betala ett belopp till HQ för att HQ skulle lägga ned skadeståndskravet.

Sandberg bekräftar att han föreslagit Qviberg ett belopp som skulle innebära att om Qviberg betalade det till HQ så skulle HQ lägga ned skadeståndskravet.

Sandberg vill i efterhand ej säga vilket belopp det handlade om.

Qviberg säger att han skulle kanske ha gått med på 50 miljoner kr, men uppger att det belopp som Sandberg krävde låg på "ett helt annat våningsplan".

http://www.dn.se/ekonomi/miljardarens-fajt/

Det står att Sandberg i samband med förlikningsmiddagen skickade en blombukett för tusentals kronor och hade med sig en jätteflaska Dom Perignon-champagne för 2 500 kr.

Ager-Hanssen säger i artikeln att det egentliga syftet aldrig var att ingå en förlikning, utan istället pumpa Sandberg på info som senare kan användas till Qvibergs fördel i rättsprocesserna.

Sandberg säger i artikeln att han också från början insett det.

Han kallar för övrigt Qviberg korkad ("girig") för att inte ha gått med på att HQ skulle ta en tradingförlust på 150 miljoner kr och därmed avsluta tradingen innan den blev värre.

Sandberg säger sig därför ha vetat i förväg att Qviberg nu inte skulle gå med på en förlikning för några hundratals miljoner kr.

//Edit: Enl Dagens Nyheter-artikeln från 12 dec 2014 verkar det som att Qviberg blev erbjuden en förlikning för 250 miljoner kr.

Så här säger han i artikeln om HQ:s huvudägare, fastighetsmagnaten Mörtstedt:

Jag tror att han blev lurad in i det här av Sandberg.

De trodde att jag skulle vika mig och betala 250 miljoner i en förlikning.

http://www.dn.se/ekonomi/miljardarens-fajt/

//

Ager-Hanssen lät spela in hela middagen utan att informera Sandberg.

Och även andra möten/samtal han haft med Sandberg.

Ager-Hanssen säger bla att det därigenom framkom info om att tidigare HQ-åklagaren Berndt Berger erbjudits jobb åt HQ, vilket bidrog till att Tidéns åtalsbeslut försenades (medan det tidigare var sagt att det skulle komma före midsommare 2014).


Ännu en pusselbit: Mer om Ager-Hanssen (en Houdini, en kobra i fickan, eller en manipulatör?)

Tidigare blogginlägg (från 21 nov 2014) handlade om att norrmannen Christen Ager-Hanssen utsett sig själv till Mats Qvibergs vapendragare i HQ-härvan, och vilken bakgrund Ager-Hanssen har: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-harvan-vem-ar-christen-ager-hanssen

En tolkning är att Ager-Hanssen har ett brokigt förflutet men är en utbrytarkung som "Houdini" som klarar sig ur alla möjliga situationer, oavsett hur fel han själv haft.

(Själv anser sig dock Ager-Hanssen inte ha gjort några fel alls.)

Mer om Houdini:

Harry Houdini

Harry Houdini (born Erik Weisz, later Ehrich Weiss or Harry Weiss; March 24, 1874 – October 31, 1926) was a Hungarian-American illusionist and stunt performer, noted for his sensational escape acts.

http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Houdini

...Tex klarade sig Ager-Hanssen undan rättsprocessen kring kraschade flygbolaget Flyme.

Mer detaljer om det i tidigare blogginlägg från 21 nov 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-harvan-vem-ar-christen-ager-hanssen

...I Dagens Näringsliv-artikeln berättar han även om hur han klarade den brittisk-iranska Vincent Tchenguiz undan en härva kring kraschade isländska banken Kaupthing.

...Och sedan han läste Carolina Neuraths bok "Den stora bankhärvan" fick han sympati för Qviberg och anser att boken var ett "beställningsjobb" från Qvibergs motståndarsida osv.

Ager-Hanssen mejlade därpå Qviberg varpå de båda fick kontakt och inledde samarbete i början av 2014.

Ager-Hanssen fick bla Qviberg att avskeda de advokater på advokatbyrån DLA Nordic som Qviberg anlitat i rättsprocesserna.

Advokaterna replikerade "att Qviberg i Ager-Hanssen fått en kobra i fickan".

http://www.dn.se/ekonomi/miljardarens-fajt/

Qviberg säger sig inte veta om advokaterna med "kobra" avsåg orm-arten kobra eller pistoltypen kobra.

Men när man säger sådär avser man väl i första hand ormen kobra, och att Qviberg löper stor risk att bli biten av kobran när han sticker ner handen i fickan.

Det verkar ha varit advokaterna Gunnar Johansson och Emma Norburg på DLA Nordic som Qviberg sparkade under våren 2014: http://www.realtid.se/ArticlePages/201405/12/20140512151155_Realtid444/20140512151155_Realtid444.dbp.asp

//Edit: Jag mejlade själv Gunnar Johansson på DLA Nordic för att fråga vad han menade med sin kobra-formulering.

Mejl till Johansson 16 dec 2014:


Hej Gunnar, en fråga

Hej hur står det till.

Kan man ställa en fråga ang. nedanstående artikel i Dagens Nyheter 12 dec 2014. :)

1)

Menade du att Ager-Hanssen är en "kobra" i Qvibergs ficka i bemärkelsen ormen kobra eller pistolen kobra?

2)

Och vad menade du med det i så fall?

Jag frågar eftersom jag skriver en blogg: http://www.redeye.se/user/27974/blog

O bla blogginlägg om HQ på sistone (där detta om kobran nämns): http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-update

Bästa hälsningar o god jul!

Även bifogat i mejlet:

Ur DN-artikeln:

"På rekommendation av Christen Ager-Hanssen avskedade Mats Qviberg sina juridiska ombud från firman DLA Nordic i januari.

De hade jobbat för honom i fyra år.

Under bilfärden precis efteråt sade en av de avskedade advokaterna att Qviberg i Ager-Hanssen fått en kobra i fickan.

– Bra, det är precis vad jag behöver, svarade Qviberg.

Han spetsar en bit kyckling på gaffeln.

– Jag vet inte om han menade en pistol eller en orm. Det vet jag fortfarande inte, säger han och skrattar."

http://www.dn.se/ekonomi/miljardarens-fajt/


Gunnar Johanssons mejlsvar 17 dec 2014:

Hej (...)_, kan tyvärr inte kommentera dina frågor nedan_ (dvs frågorna i mejlet),

Med vänlig hälsning/Yours sincerely

Gunnar Johansson

Advokat / Partner

DLA Nordic


//

HQ:s nuvarande styrelseordförande Christer Sandberg kommenterar (i Dagens Näringsliv-artikeln från 13 dec 2014 enl ovan) Ager-Hanssen:

Dagens Näringsliv till Sandberg: Vad tycker du om Ager-Hanssens affärsmetoder?

Christer Sandberg: Ager-Hanssen har så vitt jag känner till ingen affärsverksamhet.

Han sysslar inte med någon affärsverksamhet.

Han sysslar med manipulation.

Det är fritt översatt från norskan i tidningsartikeln:

– Hva synes du om hans forretningsmetoder?

– Ager-Hanssen har så vidt jeg kjenner til ingen forretningsmetoder. Han driver ikke noen forretning. Han driver med manipulasjon, sier han.

https://drive.google.com/file/d/0Bxc5Clmx6UplS0tRTzV6cUtOZWM/view?pli=1

//Edit: Om boken "Den stora bankhärvan" på Norstedts.se:

Den stora bankhärvan - Finansparet Hagströmers och Qvibergs uppgång och fall

Finansmännen Mats Qviberg och Sven Hagströmer befann sig på Karolinska Institutets tvåhundraårsjubileum i Stadshuset fredagen den 27 augusti 2010, när de fick varsitt identiskt sms från HQ Banks nye ordförande:

"Kom till kontoret omedelbart.

Katastrof."

En dryg vecka senare fanns inte HQ Bank - det bolag de tillsammans byggt upp och ofta kallade ett av sina barn.

Bara några månader tidigare hade Sven Hagströmer och Mats Qviberg skålat för tjugo års lyckat samarbete.

På finansmarknaderna undrade alla hur det kunde gå så snett för Sveriges mest välansedda finanspar.

Historien om HQ Banks långa uppgång och tvära fall präglas av färgstarka karaktärer.

...Förutom de två förmögna mediekära grundarna Hagströmer och Qviberg med den höga svansföringen

...figurerar också den fartblinde tradingchefen som sades räkna snabbare än datorer.

...Den tafatte vd:n som var rädd för Mats Qviberg.

...Och den kloka kvinnan som snabbt insåg problematiken, men som möttes av hån när hon lämn__ade den sargade bankens styrelse efter att den inte följt hennes råd.

Men hur många hade försökt stoppa utförslöpan, långt innan krisen briserade?

När uppkom för första gången problemen i den ödesdigra riskabla tradingverksamheten?

Och vilka var egentligen personerna Sven Hagströmer och Mats Qviberg?

I Den stora bankhärvan, en personlig men dramatisk bok, ges svaren och en ny bild av hur det egentligen gick till när HQ Bank gick i graven.

http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2011/Host/neurath_carolina-den_stora_bankharvan-inbunden/

Den ovannämnda "kloka kvinnan" verkar avse Catharina Lagerstam: http://sv.wikipedia.org/wiki/Catharina_Lagerstam

Förenklat händelseförlopp:

...15 apr 2010 kom hon utifrån och blev invald i HQ:s styrelse.

...Därefter gjorde hon en utredning av HQ:s tradingportfölj.

...På ett HQ-styrelsemöte 17 maj 2010 presenterade hon utredningen för styrelsen och varnade för att tradingportföljen var förknippad med jätteproblem och att omfattande åtgärder behövde vidtas snabbt.

...Styrelsen valde dock att inte vidta några åtgärder varvid Lagerstam direkt avgick ur styrelsen.

HQ:s dåvarande styrelseordförande Mats Qviberg kläckte bla ur sig att Lagerstam inte hade nerver nog att sitta i HQ:s styrelse.

//

Vem är då Vincent Tchenguiz?

Mer om honom på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Tchenguiz

Det står bla att han varit aktiv i finansbranschen och med fastighetsaffärer.

I mars 2011 arresterades han (och hans bror Robert) för misstänkt brott i Kaupthing-härvan.

Han släpptes sedan samma dag och skulle sedan själv stämma Kaputhing på 1 miljard pund.

Istället valde parterna att under hösten 2011 ingå en hemlig förlikning.

Tchenguiz gick sedan vidare och krävde (tillsammans med andra parter) ett skadestånd på 100 miljoner pund av brittiska ekobrottsmyndigheten SFO.

Under 2012 höjdes Tchenguiz skadeståndskrav från SFO till 180 miljoner pund.

Under sommaren 2014 ingick Tchenguiz och SFO en förlikning och SFO bad T om ursäkt.

Därefter framkom nu i nov 2014 att Tchenguiz går vidare och kräver över 2 miljarder pund (3-4 miljarder dollar) i skadestånd från revisionsbyrån Grant Thornton och Kaupthings konkursbo:

http://www.theguardian.com/business/2014/nov/27/vincent-tchenguiz-sues-grant-thornton-kaupthing-sfo

http://dealbook.nytimes.com/2014/11/27/british-developer-vincent-tchenguiz-files-3-5-billion-claim-over-iceland-bank-inquiry/?_r=0

Där framgår bla att han (tillsammans med sin bror) fick ut en ersättning på 4-5 miljoner pund (7 miljoner dollar) i uppgörelsen med SFO.

På annan plats på Wikipedia framgår att Vincent Tchenguiz förlorade 6 miljoner dollar på att ha investerat pengarna i amerikanaren Bernie Madoffs bluff-fond: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_investors_in_Bernard_L._Madoff_Investment_Securities

Vad säger det om Tchenguiz omdöme?

Mer om Madoff-härvan och ev likheter med HQ i tidigare blogginlägg om HQ (från 14 nov 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-uppdatering-nr-2

Bla om att Kaupthing tidigare gett lån på 1,7 miljarder pund till Robert Tchenguiz: http://www.theguardian.com/law/2012/oct/15/sfo-abandons-corruption-inquiry-tchenguiz-kaupthing

För pengarna tänkte han köpa de brittiska storbolagen Sainsbury's (livsmedelskedja) och Mitchells & Butlers (pub-kedja).

Bla var det frågetecken för om dessa Kaupthing-lån verkligen var bra för Kaupthing, och brittiska ekobrottsmyndigheten SFO:s misstankar var korruption (dvs mutor) i relationen mellan Kaupthing och bröderna (vilket bröderna alltså senare friades ifrån).

Som jämförelse med Kaupthings Tchenguiz-lån hade Kaupthing fått in 2,8 miljarder pund i insättningar från brittiska sparare till Kaputhings högräntekonto.

Bla lovade Kaupthing att spararnas pengar var lika säkra som hos vilken brittisk storbank som helst, vilket senare inte visade sig vara fallet.

Dvs mot ovannämnda bakgrund kan det tyckas ha varit helt befogat att SFO gjorde en oanmäld gryningsräd mot Tchenguiz inkl tillfälliga arresteringar av dem, även om det senare inte ledde någonvart.

Det står i artikeln om att både Kaupthing och Tchenguiz hade kontor i fashionabla London-stadsdelen Mayfair.

Robert T gillar enl artikeln tydligen att hänga på Mayfair-nattklubben Annabel's och SFO planerade bla att via infiltration pumpa honom på info där: http://www.annabels.co.uk/

Annabel's restaurang får betyget 4,5 av 5: http://www.tripadvisor.se/Restaurant_Review-g186338-d778374-Reviews-Annabel_s-London_England.html

Annabel's hyllas i tidningen GQ:

(...) quite simply, there's nowhere quite like it. Nowhere else in London; certainly nowhere else in the world.

The late-night love child of Mark Birley, who launched it with the swingiest of Swinging London parties in the summer of 1963, Annabel's (named after his then wife, later Lady Annabel Goldsmith) represents the moment pop culture invaded the prewar catacombs of London's clubland.

Suddenly, a renovated basement in Mayfair throbbed with the combined combustibility of Hollywood hotshots and old-money scene-makers, all hopped up on good champagne, great food and a discotheque that united the generations like no other.

http://www.gq-magazine.co.uk/entertainment/articles/2014-01/28/annabels-members-club-london

Supermodellen Kate Moss hänger på Annabel's, bla en natt i okt 2014: http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2811803/Worse-wear-Kate-Moss-leave-star-studded-bash-dancing-storm-DJ-booth-wearing-plunging-leopard-print-camisole.html

Mer om bröderna Tchenguiz enl artikel från 2011:

Tchenguiz brothers: Yachts, girls and greed

http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-1714812/Tchenguiz-brothers-Yachts-girls-and-greed.html

Tydligen lever de ett extravagant leverne och gillar lyxbåtar och vackra damer.

Det står bla att det var Robert "Robbie" Tchenguiz som presenterade prinsessan Diana för egyptiern Dodi Fayed (efter att hon gått skilda vägar från prins Charles), varefter Diana och Dodi sedan blev ett par men senare omkom i en bilkrasch 1997: http://en.wikipedia.org/wiki/Dodi_Fayed

Enl artikeln ovan (från This Is Money) hade den ogifte Vincent:

en lila Lamborghini

två Rolls Royce

ett par Bentley

en Aston Martin

två heltidschaufförer plus två ytterligare vid behov

Dessutom lyxbåten Veni, Vidi, Vici värd 10 miljoner pund.

Robbie (frånskild) hade för sin en bostad värd 30 miljoner pund och en 150-fots lyxbåt ("My Little Violet") kallad efter sin dotter.

//Tillägg 7 jan 2015

"Ev åtalsbeslut nu på tors 18 dec 2014", står det i ingressen till detta blogginlägg.

Det avsåg alltså beslut om det kommer att bli åtal mot folk i HQ-härvans brotts-rättsprocess (och i så fall vad för åtal mot vilka personer).

Det som därefter hände 18 dec 2014 var följande besked från Ekobrottsmyndigheten:

Aktuellt i HQ-utredningen

18 dec 2014 16:04

Sista dagen för erinran, det vill säga sista dagen för de misstänkta i HQ-utredningen att inkomma med synpunkter, var måndagen den 15 december.

Nu tar chefsåklagaren in de synpunkter som inkommit för att därefter göra en åtalsprövning.

Chefsåklagare Martin Tidén har mottagit sammanlagt 400 sidor med bland annat invändningar och begäran om kompletteringar från de personer som står misstänkta i HQ-utredningen.

Dessa skrivningar kommer nu gås igenom för att chefsåklagaren sedan ska kunna fatta beslut om

...eventuella kompletteringar

...om åtal ska väckas

...alternativt om förundersökningen ska läggas ned.

Chefsåklagaren kan i nuläget inte ge ett datum för när detta blir klart.

De personer som står misstänkta fick i våras ta del av förundersökningen för att kunna inkomma med synpunkter, så kallad erinran.

Därefter har tidpunkten för erinran skjutits fram två gånger med hänsyn till olika begäran om kompletteringar samt klagomål och skrivelser som inkommit till åklagaren och till Ekobrottsmyndigheten med anledning av utredningen.

Ekobrottsmyndigheten utreder misstankar om ekonomisk brottslighet som uppstod i samband med att HQ förlorade sitt banktillstånd för fyra år sedan.

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/press/nyheter/2014/12/aktuellt-i-hq-utredningen-/

//

//Tillägg 9 jan 2015

Nytt pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten:

Åtal väcks mot fem personer i HQ:s tidigare ledning

09 jan 2015 10:59

Idag lämnades stämningsansökan in vid Stockholms tingsrätt mot fem tidigare ledande nyckelpersoner i HQ Bank AB samt HQ AB.

...Åtalspunkterna rör för fyra av dem grovt svindleri.

...För tre av dem grovt bokföringsbrott samt för en av dem medhjälp till grovt svindleri.

...Chefsåklagaren yrkar även på näringsförbud samt yrkande om förbud att lämna ekonomiskt biträde.

Ekobrottsmyndigheten har utrett de misstankar om ekonomisk brottslighet som uppstod i samband med att HQ för fyra år sedan förlorade sitt banktillstånd.

Chefsåklagaren menar att de fem åtalade nyckelpersonerna har brutit mot internationell redovisningsstandard.

Detta har lett till att tre åtalas för grovt bokföringsbrott eftersom det inte har varit möjligt att bedöma affärshändelser i bokföringen.

Fyra åtalas för grovt svindleri eftersom resultatet avseende tradingen har redovisats för högt.

Dessutom har vilseledande uppgifter, som påverkar bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende, lämnats i årsredovisningen för 2009.

_En person… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?