Post entry

HQ-härvan: Vem är Christen Ager-Hanssen?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vem är norrmannen Christen Ager-Hanssen som plötsligt dykt upp från ingenstans som Mats Qvibergs vapendragare i HQ-härvan?

Tidigare blogginlägg om HQ (från 14 nov 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-uppdatering-nr-2

...Där fick HQ-aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid dåvarande börskurs 0,43 kr.

...Nu står aktien i 0,422 kr (slutkursen tors 20 nov 2014), dvs hittills nästan oförändrat.

Kraschade aktiemäklarfirman HQ är ju numera bara ett restbolag som kräver skadestånd av folk och bolag som påstås ha orsakat kraschen (vilket dessa utpekade folk och bolag anser sig helt oskyldiga till).

...Om HQ framöver får in stora pengar i skadestånd från de avkrävda, kommer HQ-aktien stiga kraftigt.

...Men om HQ ej får in några skadeståndspengar blir HQ-aktien värdelös.

Återstår alltså att se hur det kommer att bli.

• Ovannämnda börskurs 0,422 kr för HQ-aktien innebär att HQ är värt drygt 100 miljoner kr på alternativa småbolagsbörsen Aktietorget

• medan HQ kräver nästan 4 miljarder kr i skadestånd av olika personer och bolag pga härvan.

Dock bla risk för

...stor utspädning för att HQ måste sälja ut stora mängder nya HQ-aktier för att finansiera advokatkostnader etc tills skadeståndsprocessen är avklarad.

...Även risk för att processen sluta med att HQ inte får rätt till något skadestånd alls, eller ev bara lite.

...Och ev risk att det kan ta lång tid innan ett ev skadestånd erhålls, om HQ i slutändan får rätt till skadestånd.

Osv.

Spännande bla enl tidningen Fokus 14 nov 2014:

I dagarna ska åklagarna (i HQ-härvan) bestämma sig;

...antingen väcka åtal (mot en radda misstänkta parter)

...eller lägga ner utredningen

http://www.fokus.se/2014/11/miljardaren-som-borjade-twittra/

Det är alltså den separata brottmålsprocessen kring HQ, dvs den berör frågan om det har förekommit brottsligt agerande kring HQ-kraschen (vilket i så fall kan leda till fängelse för den/de som döms skyldiga till det i domstol).

Sedan är det en separat skadeståndsprocess (som ej heller har kommit igång ännu), som rör om HQ har rätt till skadestånd från utpekade parter pga det som hänt.

HQ:s tidigare styrelseordförande Mats Qviberg är en huvudfigur i härvan och är en av de personer som är

...misstänkt för brott i brottmålsprocessen

...och krävs på skadestånd i skadeståndsprocessen.

Själv anser han sig dock helt oskyldig till allt.

Och från ingenstans har alltså norska affärsmannen Christen Ager-Hanssen nu plötsligt dykt upp för att försvara Qvibergs heder.

Vem är då denne Ager-Hanssen (frågar sig vän av ordning)?

Det kan ju anses även säga något om Qviberg.

Flera tidningar skrev 11 juli 2014 om Ager-Hanssens inhopp i HQ-härvan:

http://www.realtid.se/ArticlePages/201407/11/20140711083922_Realtid115/20140711083922_Realtid115.dbp.asp

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/qviberg-anlitade-fly-me-norrman_3738450.svd

http://www.expressen.se/nyheter/qvibergs-hemliga-vapen-en-mullvad/

De artiklarna verkar bygga på en artikel i Dagens Industri där Ager-Hanssen intervjuats.

Det är ju HQ:s nuvarande styrelseordförande - advokaten Christer Sandberg - som går i spetsen för HQ:s krav på skadestånd från Qviberg mfl.

Och av artiklarna framkommer att Ager-Hanssen försökt infiltrera Sandberg-sidan genom att falskeligen presentera sig som en vänligt sinnad Qviberg-företrädare med en önskan att förhandla fram en förlikning med Sandberg-sidan angående skadeståndskraven osv.

Bla framkommer att Ager-Hanssen och Sandberg haft möten om detta.

Och Ager-Hanssen uppger att han då burit dold mikrofon och i hemlighet spelat in mötena etc.

Han uppger nu att han endast haft dessa möten etc för att samla in information som kan användas emot Sandberg-sidan i skadeståndsprocessen.

Vilket falskspel och lurendrejeri!

Det om något visar väl på Ager-Hanssens karaktär.

Har man rent mjöl i påsen och ärliga avsikter skulle man ju inte agerat på detta sätt.

Det verkar vara ett desperat försök att klamra sig efter halmstrån.

Frågan är då tex i vilken utsträckning Ager-Hanssen agerat på Qvibergs uppdrag i detta, eller om det helt är Ager-Hanssens eget initiativ.

Expressen skriver i ovannämnda artikel tydligt (med hänvisning till Dagens Industri) att det är Qviberg som har anlitat Ager-Hanssen:

Nu avslöjar Dagens Industri att finansmannen (Mats Qviberg) har ett hemligt vapen i rättsprocessen.

Han (dvs Qviberg) har anlitat den norske konsulten Christen Ager-Hanssen som mullvad.

Denne har med dold mikrofon samlat in information som kan misskreditera både HQ och Ekobrottsmyndigheten.

http://www.expressen.se/nyheter/qvibergs-hemliga-vapen-en-mullvad/

Det är alltså Ekobrottsmyndigheten (EBM) och dess åklagare Martin Tidén som driver brottmålsprocessen i HQ-härvan mot Qviberg mfl.

Realtid.se skriver (i sin länk ovan) att Ager-Hanssen säger enl följande i DI-artikeln:

Mitt uppdrag har varit att låtsas förhandla med Christer Sandberg om förlikning, för att ta fram alla bevis.

Jag har träffat honom regelbundet och jag har dokumenterat vartenda samtal som vi har haft.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201407/11/20140711083922_Realtid115/20140711083922_Realtid115.dbp.asp

Dvs även där framgår det att Ager-Hanssen haft ett uppdrag att agera som han gjorde; alltså att det ej är Ager-Hanssens eget initiativ.

(I och för sig kan det tänkas vara Qvibergs försvarsadvokater, bla Hans Strandberg och Ulf Stigare, som gett Ager-Hanssen uppdraget och ej att det är Qvibergs egen idé osv.)

Enl Realtid.se-artikeln har DI även fått en kommentar från Sandberg till Ager-Hanssens agerande:

Medan Christen Ager-Hanssen tackar för informationen menar dock Christer Sandberg att han aldrig blev lurad utan att han kände till norrmannens motiv och därför gav han ut falsk information.

Realtid.se skriver i sin artikel även om Ager-Hanssens bakgrund:

1) Han och Qviberg lärde känna varandra under andra halvan av 1990-talet.

Då jobbade Ager-Hanssen i Stenbeckssfären (kring investmentbolaget Kinnevik mm).

1998 startade Ager-Hanssen ett eget investmentbolag som Qviberg-bolaget Öresund investerade i.

2) Ager-Hanssen var senare inblandad i härvan kring kraschade flygbolaget Fly Me.

Han åtalades under 2010 (av åklagare på Ekobrottsmyndigheten) för misstänkt brott i den härvan, men friades i juni 2011.

3) Nu har Ager-Hanssen ett konsultbolag med inriktning på rådgivning kring konflikthantering.

Realtid.se skriver att Qviberg är en av kunderna hos konsultbolaget.

Ager-Hanssen uppger att han led mycket under Fly Me-härvan och dess långa handläggningstid:

...först under de fyra år det tog för åklagarna att göra sin utredning (förundersökning) om den härvan

...sedan själva domstols-rättegången som tog ett halvår

Enl Ager-Hanssen var det totalt under sex år han fick lida i onödan för den härvan, och att folk i åtminstone fem års tid felaktigt hånade honom pga härvan.

Ager-Hanssen menar nu (enl Realtid.se) att han därför förstår hur Qviberg lider av HQ-härvan.

Svenska Dagbladet-artikeln (i länken ovan) är bara en text från nyhetsbyrån TT som tydligt skriver att det är Qviberg som anlitat Ager-Hanssen för ovannämnda infiltrationsuppdrag:

Qviberg anlitade Fly Me-norrman

Finansmannen Mats Qviberg har anlitat Christen Ager-Hanssen, tidigare huvudägare i konkursade flygbolaget Fly Me, som rådgivare i rättsprocesserna efter HQ Bank-kraschen, skriver Dagens Industri.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/qviberg-anlitade-fly-me-norrman_3738450.svd

Den artikeln hänvisar också till DI.

Det står bla att det var under våren 2014 som Ager-Hanssen agerade mullvad åt Qviberg.

Vad fick då Ager-Hanssen fram för info under sitt mullvadsarbete?

Expressen skriver bla att en sak som han fick fram var att tidigare HQ-åklagaren på EBM (Berndt Berger som drev brottmålsprocessen innan den övertogs av Tidén)

...blev erbjuden ett välbetalt jobb av HQ-sidan

...och att det förekommit mycket täta och oacceptabla kontakter mellan åklagaren och HQ-sidan

Qviberg har med anledning av det ansett att brottmålsprocessen därför måste göras om osv.

Expressen skrev om det 20 maj 2014: http://www.expressen.se/nyheter/brevet---har-slar-qviberg-tillbaka/

Enl artikeln skrev Qviberg tom ett klagobrev om saken, både till EBM:s generaldirektör Eva Fröjelin och till riksåklagaren Anders Perklev.

Men det har väl inte lett till något hittills i varje fall.

Expressen refererar Qvibergs brev till Fröjelin/Perklev, skrivet av Qvibergs advokat Ulf Stigare:

Min huvudman gör gällande att följande omständigheter föreligger.

Redovisningen av omständigheterna härrör från en synnerligen trovärdig källa, som enligt egen uppgift själv deltagit i förloppet.

1) Relativt sin ställning som förundersökningsledare i målet har kammaråklagare Berger haft mycket täta och med stor sannolikhet också, i vart fall, oacceptabla kontakter med målsäganden HQ AB, innebärande bla att kammaråklagare Berger erbjudits en av HQ AB förmedlad och av HQ AB finansierad anställning hos HQ AB:s nuvarande ombud i de med brottmålet parallella civilmålen, Frank Advokatbyrå.

De erbjudna villkoren var helt överlägsna dem han åtnjutit som kammaråklagare.

Kammaråklagare Berger har erbjudits en garanterad fyrårig tjänst med en månadslön om 150 000 kr per månad.

Det totala värdet på erbjudandet är med andra ord 7,2 miljoner kr, dvs ca en fördubbling av hans lön hos EBM.

2) Skälet till att kammaråklagare Berger skulle erhålla en anställning hos Frank Advokatbyrå var att det inte skulle vara uppenbart att målsäganden i målet stod bakom erbjudandet.

Kammaråklagare Berger skulle dock arbeta för HQ AB.

3) Kammaråklagare Berger har först efter avsevärd betänketid och efter flera besök på sitt eventuella nya kontor hos Frank Advokatbyrå slutligen, med hänvisning till diskussioner med sin fru, tackat nej till erbjudandet från HQ.

Erbjudandet har uppenbarligen varit betingat av kammaråklagare Bergers unika kunskaper i målet i egenskap av förundersökningsledare.

Erbjudandet hade, enligt Qviberg, annars ej skett.

http://www.expressen.se/nyheter/brevet---har-slar-qviberg-tillbaka/

Vad innebar då tex den så kallade Fly Me-härvan som Ager-Hanssen var inblandad i (men alltså senare friades helt ifrån under 2011)?

Fly Me beskrivs tex av Wikpedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Flyme

Där framkommer bla följande:

...Bolaget var baserat i Göteborg och bildades i mars 2004 med inriktning på att vara ett lågprisflygbolag.

Verksamheten bedrevs i dotterbolaget Fly Me Sweden AB.

Som mest hade bolaget knappt 10 flygplan som flög till ca 20 destinationer, både inom Sverige och till vissa destinationer ute i Europa.

Utrikesdestinationerna verkar mest ha varit semesterorter, tex Alicante, Rhodos och Kreta.

Fly Mes flesta plan var av typen Boeing 737-300 med plats för nästan 150 pers per plan.

...Moderbolaget Fly Me Europe AB var börsnoterat Stockholmsbörsens småbolagslista First North, och fick i flera omgångar in kapital från investerare genom att investerare köpte nya Fly Me-aktier.

...Men Fly Me fick en dålig ekonomisk utveckling under 2006. I början av 2007 blev läget akut och bolaget gick i konkurs.

Droppen var att investerare skulle betalat in ett nytt kapitaltillskott i slutet av 2006, men alla de förväntade pengarna kom inte in.

Fly Mes bank valde då att frysa alla Fly Mes bankkonton.

Enl Wikipedia var det i själva verket Fly Mes huvudägare som valt att inte betala in utlovat kapitaltillskott, trots tidigare löften om det.

Huvudägaren hade ingått garantiavtal med Fly Me om att stå för visst kapitaltillskott till Fly Me, men valde i slutändan att ej betala in pengarna med hänvisning till att det förekom felaktigheter i det prospekt som Fly Me publicerat inför kapitaltillskottet.

Huvudägaren var bolagen Cognition AS och Cognition Capital AS.

En rättsprocess inleddes mellan Fly Me och Cognition-bolagen.

Den slutade i maj 2007 med en förlikning som innebar att parterna ej var skyldiga varandra några pengar.

Sveriges Televisions tv-programserie "Uppdrag granskning" gjorde år 2009 ett program om Fly Me-härvan och särskilt Ager-Hanssens roll i härvan.

Men den stridbare Ager-Hanssen anmälde programmet till granskningsnämnden för att han ansåg programmet vara partiskt, i strid med SVT:s inriktning att vara opartiskt.

Och nämndens beslut 2010 blev att Ager-Hanssen fick rätt och programmet fälldes.

Tex artikel om Fly Me på Flygnyheter.se (från mars 2007):

Flygbolaget FlyMe hann vara uppe i luften 3 år och 1 dag innan konkursen var ett faktum.

Under denna tid genomförade man ett antal nyemissioner för att få in mer pengar till verksamheten och varje gång utlovade ledningen att denna nyemission var den sista som behövdes för att få flygbolaget att gå med vinst.

Ledningen och VD:n presenterade gång på gång usla trafiksiffror och kvartalsredovinsningar men varje gång lovades förbättringar och att nu var vinsten nära.

Trots det ökade förlusten för varje år (...)

http://www.flygnyheter.se/61-historien-om-flyme

Låter alltså som att bolaget vilsefört investerare.

Enl artikeln bla:

...I feb 2006 fick bolaget in ett kapitaltillskott på nästan 300 miljoner kr från investerare.

...I aug 2006 ville bolaget ha in ytterligare över 1 miljard kr.

Men investerarnas intresse var lågt och Fly Me sa att det bara fanns möjlighet att få in knappt 200 miljoner kr i kapitaltillskott från investerarna.

Det sänktes sedan igen till ca 150 miljoner kr (med förutsättningen att huvudägare Cognition gav en garanti att själv stå för upp till 130 miljoner kr i den mån övriga investerare ej stod för det).

Det visade sig att investerare bara var redo att stå för 115 miljoner kr av pengarna, varför Cognition alltså enl sitt garantiåtagande skulle stå för resten (33 miljoner kr).

Det visar sig att engelsmannen John Robert Porter är huvudägare i Cognition och ser till att Fly Me för de pengar som kommit in från investerare, köper 25% av ett annat flygbolag som ägs av honom själv.

Även enl artikeln:

Styrelsen lovar även en vinst under 2007 trots att man vet att bolaget gör rekordförlust och är nära konkurs.

VD:n går ut i media och ljuger om att ekonomin är under kontroll när man egentligen håller på att tömma bolagt på de sista pengarna som småspararna satsat.

Genom diverse kampanjer, öppnandet av ett 10-tal nya flyglinjer och billiga biljetter som även uppmärksammats på kvällspressens löpsedlar lyckas man även få Svensson att sattsa semesterkassan på biljetter som man aldrig kommer få användning för.

Det är ingen tvekan om att brott har begåtts och frågan är bara om och när de ansvariga kommer sättas dit.

Bevisen för alla brott som begåtts finns kvar och ligger på FlyMeEuropes hemsida, bara läsa pressmeddelande för pressmeddelande och man ser vilka lögner som målas upp gång på gång för att lura av småspararna mera pengar.

http://www.flygnyheter.se/61-historien-om-flyme

Som det beskrivs där (enl den artikeln från 2007) blev alltså både investerare och kunder lurade av Fly Mes ledning och huvudägare.

Men Ager-Hanssen anser sig alltså helt oskyldig och friades helt från brott i beslut 2011 enl den Fly Me-relaterade rättsprocessen.

Även Wikpedia om Christen Ager-Hanssen: http://en.wikipedia.org/wiki/Christen_Ager-Hanssen

Där står bla att Ager-Hansson och Porter tillsammans investerade i flygbranschen år 2005 genom att då köpa en aktiepost som gav dem ägarkontrollen i det redan då krisdrabbade Fly Me.

De båda fick även med isländska miljardären Palmi Haraldsson på tåget ("flyget") och dennes flygbolag (de danska bolagen Sterling och Maersk samt isländska Iceland Express).

Ett kapitaltillskott på nästan 300 miljoner kr erhölls av Fly Me från investerare med sikte på att bli ett stort, europeiskt lågprisflygbolag.

En annan isländsk miljardär (Jon Asgeir Johannesson) anslöt sig också till projektet.

Planen var att Fly Me skulle köpa Sterling och betala med nya Fly Me-aktier för 2 miljarder danska kr (dvs så att Fly Me i princip blev Sterling med dess huvudägare).

Men sommaren 2006 valde Fly Me med Ager-Hanssen i spetsen plötsligt att säga nej till Sterling-köpet.

Det fick Palmi Haraldsson (och hans högra hand Hannes Smarason) att flyga i taket.

Haraldsson avvecklade sedan sin relation till Fly Me och sålde sin ägarandel där till Ager-Hanssen och Porter.

Därefter utbröt hård konkurrens mellan Fly Me och Sterling vilket ledde till att båda bolagen till sist gick omkull pga kapitalbrist.

Dvs som det beskrivs i den Wikipedia-artikeln är det alltid Ager-Hansson och Porter som investerar tillsammans i olika projekt.

På ett ställe beskrivs även Cognition (dvs Fly Mes huvudägare) som Ager-Hanssens bolag.

//Edit: Det står tom att Ager-Hanssen grundade Cognition år 1998 som sitt eget riskkapitalbolag/investmentbolag som tydligen bla gjorde en hel del investeringar i samband med IT- och internetbubblan kring år 2000:

Cognition

Late 1998, Ager-Hanssen founded a Venture Capital company called Cognition where he organised most of his internet related Investment.

He employed several high profile individuals among others

...Ulf Sundqvist, former trade minister in Finland

...and Mrs Gillian Nott a former Financial Service Authority director

...As non-executive chairman he (dvs Ager-Hanssen) appointed Ron Sandler who was the former Lloyd's of London chief executive and also a former Natwest executive.

Sandler commented on the appointment in Financial Times

"When I went to NatWest six months ago, the world looked like a certain world. Now it has changed substantially," he said.

"In contrast to companies like Cognition, old financial services megaliths appear very slow moving and quite bureaucratic."

Cognition was valued by HSBC in beginning of 2000 to approximately 1 Billion GBP and planned for an Initial public offering (IPO) on London Stock Exchange.

The company never floated because of the Dot-com bubble.

http://en.wikipedia.org/wiki/Christen_Ager-Hanssen

Dvs Cognition värderades vid ett tillfälle till 10 miljarder pund, och det fanns planer på att börsintroducera Cognition på Londonbörsen.

Men planerna materialiserades aldrig eftersom bubblan sprack.

Verkar som att Ager-Hanssen åren därefter valde att istället bla ge sig in i flygbranschen och Fly Me.

Edit: Tydligen förlorade Ager-Hanssen själv stora pengar på den spruckna IT-/internetbubblan.

Enl Wikipedia-artikeln om honom:

Dot-com bubble

Mail on Sunday described Ager-Hanssen in 2001 after the Dot-com bubble as a man that lost a fortune on the bubble.

In many articles in Scandinavia,US and UK, he was portrayed as a visible symbol for the bubble.

Tex brittiska tidningen Mail on Sunday (från sep 2001): http://www.highbeam.com/doc/1G1-77795136.html

Där står det bla att Ager-Hanssen betraktades som Norges rikaste person innan bubblan sprack.

//

John Robert Porter uppges (i Wikipedia-artkeln ovan om Ager-Hanssen) vara son till Shirley Porter som var arvtagerska till folk bakom brittiska livsmedelsjätten Tesco (Englands "ICA"?).

Han ska även själv ha tjänat mycket pengar på grunda olika bolag, bla Demon (Englands första internetoperatör) och Verifone:

http://en.wikipedia.org/wiki/Demon_Internet

http://en.wikipedia.org/wiki/VeriFone

31 maj 2013 kom besked om att två pers döms till fängelse pga Fly Me-härvan: http://www.svt.se/nyheter/fly-me-chefer-doms-till-fangelse

Enl artikeln:

Fly Me-chefer döms till fängelse

2007 gick flygbolaget Fly Me i konkurs, och nu dömer hovrätten två medlemmar i styrelsen till fängelse.

De två personerna dömdes i hovrätten till ett halvårs fängelse vardera pga grovt bokföringsbrott.

Vd:n däremot friades från misstankar om grovt bokföringsbrott.

Alla tre friades från misstankar om grov oredlighet och grov oredlighet mot borgenärer.

Tidigare hade alla tre friats från alla misstankar i undre instans (tingsrätten).

Där var även en huvudägare i Fly Me åtalad, men friades också från alla misstankar.

Åklagaren överklagade alltså tingsrättsdomen till hovrätten (utom för huvudägare).

Enl artikeln var Ager-Hanssen denna huvudägare.

Det står att han i tingsrätten var misstänkt för "grov trolöshet mot borgenärer" avseende en specifik aktieaffär på 40 miljoner kr, men friades alltså där från de misstankarna.

Styrelseordförande i Fly Me Europe var Björn Olegård.

Vd var Finn Thaulow.

http://www.flygnyheter.se/61-historien-om-flyme

//Edit: Artikel i Realtid.se 20 jun 2011: http://www.realtid.se/ArticlePages/201106/20/20110620140323_Realtid252/20110620140323_Realtid252.dbp.asp

Enl den artikeln var det följande Fly Me-relaterade personer som friades i tingsrätten:

Christen Ager-Hanssen

Staffan Edh

Finn Thaulow (vd)

Björn Olegård

Åklagare i målet var Lars Lithners.

Enl artikeln:

Åklagaren har i sitt åtal hävdat att de fyra tillsammans och i samråd under 2006 missbrukat sin förtroendeställning i Fly Me Europe.

Detta genom att

...sluta avtal om köp av aktier i Riverdon Ltd

...samt betala ut minst 40 miljoner från bolagets konto

– utan att fanns affärsmässiga grunder för transaktionen.

Christen Ager-Hanssen har enligt åtalet missbrukat sin förtroendeställning vid bolagsstämma 28 februari 2007 genom att godkänna utbetalningarna.

Domstolen pekar dock direkt på att varken Finn Thaulow eller Christen Ager-Hanssen var med vid affären eller var företrädare för Fly Me, vilket betyder att de varken kan dömas som

gärningsman

medhjälpare

eller anstiftare

//

Signaturen "yxhugg" skrev i jun 2009 ett blogginlägg på Redeye.se om Fly Me-härvan: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fly-me-flygbolagets-forskrackliga-historia

Enl inlägget bla:

Det var spelet i styrelsen och bakom kulisserna som avgjorde ödet för det på ytan framgångsrika flygföretaget.

Få kunde förstå varför huvudägaren inte tog något ansvar, eller tycktes ha svårt att infinna sig för att svara på kritiska frågor.

Förhoppningsfulla investerare pumpade in mera kapital alltefterhand som Fly Me svårförklarligt förlorade stora summor pengar.

Uppdrag granskning visar att det berodde på att huvudägarna "lånade" ur kassan, och gjorde märkliga affärer utanför aktieägarnas intressesfär.

//Edit: Obs dock som nämnt att Uppdrag granskning-programmet senare fälldes i granskningsnämnden.

Tex artikel i Journalisten.se från mars 2010:

Uppdrag granskning fällt av Granskningsnämnden

GRN-beslut

När SVTs samhällsprogram Uppdrag granskning anklagade en företrädare för en delägare till flygbolaget FlyMe för ”märkliga affärer”, borde de ha ha låtit personen i fråga bemöta påståendet i större utsträckning än vad som skedde.

Inslaget handlade om ”märkliga affärer i ett börsnoterat bolag där

...aktieägarna satte in nya pengar

...samtidigt som andra plockade ut miljoner”.

FlyMe gick i konkurs och konkursförvaltaren stämde de ansvariga på närmare 200 miljoner.

Programmet tog upp olika omständigheter kring konkursen.

Där medverkade bland annat företrädaren för delägaren, som ansåg att inslaget var partiskt och osakligt och därför anmälde programmet.

http://www.journalisten.se/nyheter/uppdrag-granskning-fallt-av-granskningsnamnden

//

Även enl blogginlägget från yxhugg:

Fly Me är kampen mellan onda och goda.

Dessvärre dominerade de illasinnade styrelseplatserna.

Och:

Får man verkligen ostraffat köpa ett bolag med dess egen kassa?

Varför reagerar inte revisorerna?

Vilken roll har (småspararnas intresseorganisation) Aktiespararna i sammanhanget?

Ager-Hanssen har alltså klarat sig undan:

...misstankar från brott i samband med Fly Me-härvan

...skadeståndskrav från Fly Me

...Uppdrag gransknings tv-program om Fly Me-härvan

Men innebär det att hans agerande i praktiken ändå varit helt klanderfritt?

Vad säger det i så fall om hans roll som Qvibergs vapendragare i HQ-härvan?

Och vad säger det i sin tur om Qvibergs agerande i HQ-härvan?

Under IT-bubblan kom tex Ager-Hanssen med sitt privata flygplan till lilla norska byn Lillesand och lovade uppförande av ett nytt "IT-center" med 2 000 arbetsplatser inom fem år (enl artikel i norska tidningen Dagens Naeringsliv från jan 2001): http://www.dn.no/nyheter/article215884.ece

Det står att Ager-Hanssen är son till stora delstatliga norska oljebolaget Statoils fd vice vd Henrik Ager-Hanssen.

//Edit: Tydligen har Statoils dåvarande vd Arve Johnsen senare suttit i styrelserna för Christens bolag:

Christen Ager-Hanssen (...) växte upp i Stavanger som son till den näst mäktigaste mannen (dvs Henrik Ager-Hanssen) i det då nystartade norska oljebolaget Statoil.

Redan som 13-åring träffade han (Christen) Statoils legendariske chef

Arve Johnsen, som med (Henrik) Ager-Hansen som sin högra hand under åren 1976–1989 byggde upp företaget från ingenting till det största i Norge.

Senare har Arve Johnsen suttit i styrelsen till en del av Christen Ager-Hanssens företag.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/jagad-efter-kraschen_7136075.svd

//

Christen Ager-Hanssen var bla som ung på somrarna i Lillesand.

Han ville även inrätta en stiftelse på 20 miljoner kr för att stimulera Lillesands näringsliv.

Det står om Christens venturebolag Cognition AB och att folk från norska rederifamiljen Ugland investerat många miljoner i Cognition.

Papparn Andreas KL Ugland hade investerat 50 miljoner norska kr och sonen Knut Axel Ugland 25 miljoner norska kr i Cognition.

Christens mamma Björg Ager-Hanssen var bla "gudmor" till ett Ugland-fartyg.

//Edit: Dock enl blogginlägg från Anders Svensson 22 juli 2014:

Tillsammans drev de (Christen Ager-Hanssen och Haakon Korsgaard) också en skadeståndsprocess mot rederibolaget Ugland Holding som pågick samtidigt som Fly Me-processen.

Ursprunget till konflikten med Ugland var att bolaget (dvs Ugland) satsat pengar i Cognition men pengarna försvann när Cognitions värde och pengar försvann i IT-kraschen.

//

Det står i Dagens Naeringsliv-artikeln att Christen i praktiken vilseledde Ugland att investera i Cognition:

Det spilte ingen rolle at pressen hadde begynt å grave i Christen Ager-Hanssens dystre økonomiske fortid.

Ordføreren hadde fått et glimt inn i selgeren Ager-Hanssens rike, og han var blendet.

Og Ager-Hanssen visste hvilke knapper han skulle trykke på.

Dvs som det beskrivs där är tolkningen att Ager-Hanssen är en slug manipulatör.

Som en lokalboende i Lillesand uttryckte det i efterhand om Christen enl artikeln:

Han pratet mye, han kunne alle ordene, for å si det sånn.

Och enl en annan lokalboende om Christen:

Han spilte på mange strenger hos dem (lokalpolitikerna i Lillesand).

De mistet enhver kritisk sans.

Enl artikeln förleddes Lillesand-politikerna av Christens "glittrande retorik som glänste av välpolerade management-formuleringar".

Bla hade Christen själv uppfört en stuga med sjötomt i trakten för 5 miljoner norska kr, bekostat av Cognition.

Enl kommunens regler fick man därtill ha en brygga på max 12 kvadratmeter.

Det räckte inte för Christen som behövde 60 kvadratmeter till sina tio båtar, och byggde en sådan brygga utan att be om tillstånd.

Det ledde till olika protester.

Men Christen stod på sig och sa följande enl Dagens Naeringsliv-artikeln:

Det er slik smålighet i små byer.

Jeg har behov for denne brygga, derfor vil jeg ikke rive den.

Strax senare kom beslut från kommunen att bryggan måste rivas.

Och någon hade gått lös på bryggan med motorsåg.

Christen exploderade av ilska och sa följande enl artikeln:

Det er tragisk at det finnes slikt avskum i Lillesand.

Jeg ser ikke bort fra at det kan være representanter fra kommunen som har vært på ferde.

Ingenting forundrer meg lenger når det gjelder Lillesand.

Christen gjorde sig sedan oanträffbar för Lillesand-politikerna och sa:

Nå orker jeg ikke å ta mer skitt.

Jeg har bestemt meg.

Jeg gir ikke flere almisser.

(Det sista betyder väl: "Jag ger inte fler allmosor.")

Förhandlingarna om IT-centrumet gick i stå, och enl en lokal tidningsman i Dagens Naeringsliv-artikeln:

Politikerne (i Lillesand) burde sett det tidligere.

Det var fort klart at Ager-Hanssen var en bløffmaker.

Hans image fra tidligere i byen, var som playboy.

Nå geberdet han seg som en vulgær parveny.

Eftersom Christen inte rev sin otillåtna brygga blev det tal om att han skulle få betala dagsböter.

//Edit: Enl Svenska Dagbladet 13 mars 2007:

Kommunen gav honom 90 000 kronor i böter för att han uppförde bryggan utan tillstånd.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/jagad-efter-kraschen_7136075.svd

//

Christen själv för sin del funderade på att flytta IT-centrumet till en annan norsk by (Grimstad).

En Lillesand-politiker fick i Dagens Naeringsliv-artikeln frågan om han tyckte de blivit lurade av Christen:

Ble dere lurt?

- Det gikk jo veldig fort.

Det var fryktelig store ord, og plutselig var det ingenting.

I ettertid er det jo lett å se at overfor oss, så var det ingenting i dette.

Hva Ager-Hanssen har fått til andre steder, det vet jeg egentlig ingenting om.

Den enda som Christen i slutändan anställde i Lillesand (via Cognition) var hans egen släkting Gunnar Oftedahl, och det var bara en tillfällig anställning i två veckors tid.

Lokalpressen spekulerade i att Oftedahl blivit utlovad

...en årslön på 2 miljoner norska kr

...aktier i Cognition

...lyxvilla med sjötomt vid Lillesands stora gågata

Dagens Naeringsliv skriver att Christen vid denna tid ansåg Cognition var värt 20 miljarder norska kr.

Men historien med Christens brygga fick Oftedahl att själv säga upp sig redan efter två veckors tid på nya jobbet.

Så här sa han om det till Dagens Naeringsliv:

Jeg skjønte fort at jobben kom til å føre til mye brannslokking hele tiden.

Det var ikke noe for meg.

Dvs fritt översatt:

Jag kände snabbt att jobbet skulle leda till mycket "brandsläcknings-arbete" (symboliskt talat) hela tiden.

Det var inget för mig.

Tydligen började Oftedahl sedan jobba på en lokal högskola i Agder där Christen verkar ha lovat satsa pengar genom att inrätta en professur.

Oftedahl om att det aldrig blev av enl Dagens Naeringsliv:

Ja, vi har jo ikke hørt noe mer om det.

Personlig trodde jeg vel aldri at det ville skje heller.

Vidare står det i Dagens Naeringsliv-artikeln att Christen sedan istället etablerade verksamhet för Cognition i Lillesand-grannstaden Grimstad där Cognition hyrde kontor i samma hus (kallat "Paletten") som Ugland.

De hade även båda bolag i skatteparadiset Cayman Islands.

Där hade Cognition bolaget Fund Xchange med inriktning på kapitalförvaltning åt folk som vill ha "diskretion".

I Grimstad gjorde dock Cognition inte mycket väsen av sig som i Lillesand.

När Dagens Naeringsliv frågade efter Cognition i Paletten-huset i Grimstad, kom istället en Ugland-sekreterare som sa att Cognition inte längre hade verksamhet där.

Och i Lillesand där Christen skulle uppföra jätte-IT-centrumet i ett gammalt hamnlager, stod allting tomt.

De tidigare hyresgästerna som blev utkörda när Christens planer var på tal, vill inte komma tillbaka skriver Dagens Naeringsliv i den artikeln.

Dvs sammantagen reflektion:

...Christen Ager-Hanssen har säkert huvudet på skaft och är snabbtänkt.

...Han verkar ha ett välsmort munläder och utmärkt förmåga att uttrycka sig.

...Han verkar ha en stark drivkraft att tjäna pengar.

Men hur är det med hans moraliska omdöme?

Kan han agera utan att andra drabbas negativt?

Är det så klokt av Qviberg att anlita någon som Ager-Hanssen som vapendragare i HQ-härvan?

Om Fly Me-härvan enl Anders Svenssons blogg från 22 juli 2014: http://blog.zaramis.se/2014/07/22/fly-me-to-the-moon-med-ager-hanssen/

Fly Me to the moon… med Ager-Hanssen

Fly Me var ett bolag som slutade i en hejdundrande konkurs.

Några av de personer som figurerade kring detta bolag förekom också i härvan kring Prosolvia.

Ett annat bolag som kraschade spektakulärt.

/Prosolvia nämndes ju i mitt tidigare HQ-blogginlägg från 14 nov 2014:

Det är ju revisorns ansvar att se till att ett bolags bokföring är korrekt och rättvisande.

I ett liknande rättsfall kraschade tidigare börsbolaget Prosolvia med en konkurs i slutet av år 1998.

Där inleddes sedan en rättsprocess där konkursboet efter Prosolvia krävde skadestånd av Prosolvias fd revisor och revisionsbyrån Pwc (där revisorn jobbade).

...Konkursboet krävde ett skadestånd på 1,4 miljarder kr vilket tingsrätten avfärdade i första instans.

...Beslutet överklagades av konkursboet till nästan instans (hovrätten) där domen blev att konkursboet hade rätt till ett skadestånd på nästan 900 miljoner kr.

...Pwc överklagade hovrättsdomen till sista instans (högsta domstolen).

Men innan hd:s avgörande kom, valde parterna att ingå en frivillig uppgörelse ("förlikning") som innebar att konkursboet fick 700-800 miljoner kr i skadestånd från Pwc enl besked i sep 2013.

http://www.dagensjuridik.se/2013/09/forlikning-innan-prosolvia-malet-nadde-hd-konkursboet-far-7425-miljoner-av-pwc

Det är ju relevant vid bedömning av om HQ-aktien är köpvärd eller ej, eftersom revisionsbyrån KPMG (som tidigare var HQ:s revisionsbyrå innan HQ kraschade) är en av de parter som krävs på skadestånd av det nuvarande restbolaget HQ.

Dvs i det tidigare liknande Prosolvia-ärendet fick Prosolvias konkursbo ut 700-800 miljoner kr i skadestånd från Prosolvias fd revisionsbyrå Pwc.

Och nu framkommer alltså dessutom att folk kring Prosolvia även jobbat kring Ager-Hanssens kraschade flygbolag Fly Me!

Svensson skriver bla i sitt blogginlägg att en Jörgen Karlsson var Prosolvias ekonomichef fram tills strax innan Prosolvia kraschade (med konkurs i slutet av år 1998).

Och Karlsson var även Fly Mes ekonomichef till strax innan dess konkurs år 2007.

En av Karlssons medarbetare på Fly Me var Henrik Björnsson vars bror Klas jobbade på revisionsbyrån Pwc.

Och Klas Björnsson var bla chef över Fly Mes revisorer Magnus Götenfelt och Lennart Bertheden.

Svensson skriver vidare att Stefan Hallin var en av de som lyckades casha hem i Prosolvia innan Prosolvia-aktien kraschade.

Och Hallin och Ager-Hanssen hade en del affärer ihop, men blev osams och har talat illa om varandra för utomstående (enl Svensson-blogginlägget).

Svensson skriver bla om att Ager-Hanssen kring årsskiftet 1999/2000 hade planer på att börsintroducera sitt investmentbolag Cognition.

Bolaget värderades till 10-20 miljarder kr av brittiska storbanken HSBC.

I början av år 2000 när IT-bubblan var som mest uppblåst, valde norska inkassokungen Haakon Korsgaard att investera hela 100 miljoner kr i Cognition.

Korsgaard hade efter påtryckningar från sin bank (brittiska storbanken Barclays) i sista stund ändrat sig från att direkt köpa Cognition-aktier för 100 miljoner kr, till att istället låna ut pengarna direkt från inkassobolaget.

Pengarna hade redan utbetalats till Cognition (från Korsgaards investmentbolag i skatteparadiset Gibraltar, som betalning för Cognition-aktier) men Korsgaard ville ha tillbaka dem eftersom han ansåg att utbetalningen var felaktig (eftersom pengarna istället var tänkta som lån från inkassobolaget till Cognition).

Några pengar fick dock inte Korsgaard tillbaka från Cognition som lät hälsa att de redan använts till investeringar.

Korsgaard föreslog att Ager-Hanssen skulle betala tillbaka pengarna och så kunde nya pengar utbetalas från inkassobolaget istället.

Det hela gick så långt som att Ager-Hanssen fick pengar frysta enl ett "kvarstads-beslut" i Sverige.

Och vid årsskiftet 2000/2001 gjorde kronofogden en razzia på Cognitions Göteborgskontor på initiativ av Kongsgaard.

Det var en Kongsgaard-initierad dom i London som lett till att alla Ager-Hanssens tillgångar i Sverige skulle frysas.

Svenska skatteverket framställde även krav på Ager-Hanssen eftersom han ansågs bo i Sverige fast han själv ansåg sig bo i London.

Det hela ledde till att Ager-Hanssen hamnade i personlig konkurs i Sverige.

//Edit: Enl Svenska dagbladet 13 mars 2007:

Ager-Hanssen sattes i personlig konkurs av svenska skattemyndigheter redan 2004.

Han har därför drivit verksamheten i sin sambos namn.

Det har inte hindrat honom från att bo kvar i en exklusiv villa i Kullavik utanför Göteborg och köra omkring i bilar som en BMW 645CI cabriolet och en Bentley Continental GT.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/jagad-efter-kraschen_7136075.svd

Dock i maj 2009 var det tal om att Ager-Hanssens villa i Kullavik skulle säljas ut på exekutiv auktion:

EX-MILJARDÄREN FÖRSÖKER STOPPA FÖRSÄLJNINGEN

Ager-Hanssens villa visades inför exekutiv auktion

Norrmannen och före detta FlyMe-ägaren Christen Ager-Hanssens villa i Kullavik visades upp inför ett stort antal spekulanter på torsdagen.

Ager-Hanssen satt själv i köket och pratade ned värdet på objektet, och verkade inte ha några planer på att flytta.

Realtid.se var där.

http://www.realtid.se/ArticlePages/200905/14/20090514163949_Realtid796/20090514163949_Realtid796.dbp.asp

Enl artikeln bla:

(...) i köket på nedervåningen sitter Christen Ager-Hanssen själv i en väggfast nischbänk och lutar sig lite kaxigt med utfällda armar mot väggen.

Och:

Christen Ager-Hanssen själv är klädd i vit t-tröja med liten norsk flagga, slitna jeans och strumplösa fötter instuckna i ett par seglarskor där de nedgångna hälarna avslöjar att bäraren saknar tid eller tålamod för att hantera skosnören.

Han verkar vara på gott humör och berättar hur han ska ”stämma skiten” ur en eventuell köpare som säger upp det hyreskontrakt hans fru har med nuvarande ägare, Ager Capital AB.

Han berättar glatt hur ett bolag äger huset och ett annat har panten, och förmedlar intrycket av att ett eventuellt köp kommer föra med sig en massa krångel.

– Man vet hur man ska föra kriget efter tio år i det, säger han och ler inför de församlade lyssnarna.

Dvs även i det sammanhanget var Ager-Hanssen aktiv med att fixa och trixa.

//

Ager-Hanssen inledde i sin tur krig mot Korsgaard och anlitade gjorde en egen utredning av Korsgaard och dennes affärer.

Utredningen överlämnades till norska ekobrottsmyndigheten ("Ökokrim") vilket slutade med att Korsgaard hamnade i fängelse.

Korsgaard och Ager-Hanssen inledde en radda rättsprocesser mot varandra, men de återförenades år 2010 och bildade det samägda investmentbolaget Tribeca Capital (som dock numera ej finns längre).

Enl Anders Svensson-blogginlägget bla:

Rent generellt har Christen Ager-Hanssens företagande kantats av

...stora ord

...bombastiska uttalanden

...och solkiga avslut.

Svensson hänvisar bla till följande Expressen-artikel (från 11 mars 2007) om Fly Me-härvan:

Så blåste han allt och alla

Den norske affärsmannen Christen Ager-Hanssen, 44, skrattar på nytt hela vägen till banken.

Den här gången är det lågprisbolaget Fly Mes aktieägare och resenärer som kan känna sig blåsta medan Christen Ager-Hanssen skålar på nytt.

På nyårsafton kan han ta ett extra glas.

Då skriver svenska staten av fem miljoner kronor av hans skatteskuld på 21 miljoner kronor.

http://www.expressen.se/gt/sa-blaste-han-allt-och-alla/

Enl artikeln hade Ager-Hanssen en skatteskuld på 21 miljoner kr i Sverige.

Det står även att 60 000 Fly Me-kunder drabbades av Fly Me-kraschen.

Svensson nämner även Ager-Hanssens affärer i bolaget Netsys:

I Göteborg gjorde han sig känd under börsbubblan.

Han och (statliga svenska pensionsfonden) Sjätte AP-fonden gjorde affärer tillsammans i IT-företaget Netsys, som med sin konkurs åsamkade pensionsfonden en förlust på 364,5 miljoner kronor.

http://blog.zaramis.se/2014/07/22/fly-me-to-the-moon-med-ager-hanssen/

Enl Svensson hade Netsys-affärerna inslag av "överhuvudtaget väldigt märkliga och inkluderade ytterst tvivelaktiga metoder".

Bla hänvisning till följande artiklar:

Artikel ur tidningen Canadian Business i jun 2002:

The man who ambushed (det kanadensiska bolaget) Open Text:

...salesman

...tech wonder-boy

...stock manipulator

Christen Ager-Hanssen was all of those things, and more.

I should know.

I worked for him.

http://business.highbeam.com/5274/article-1G1-87741337/man-ambushed-open-text-salesman-tech-wonderboy-stock

Enl artikeln bla:

As the putative genius behind a now-bankrupt venture (avser väl Netsys) he jointly owned with the Swedish government, he enlisted me to target one of Canada's largest software companies, Waterloo-based Open Text Corp.

Remember the swan dive Open Text's stock took in October 1999?

Well, Ager-Hanssen used me to give it a push.

All it took was a well-timed press release.

Och även ur artikeln:

During the Internet gold rush, Ager-Hanssen was a darling of the European tech scene.

His forked silver tongue had

entrepreneurs

investment bankers

and power brokers - including

...Gorbachev's ambassador to the European Union

...and a former Finnish trade minister

falling over themselves to get a piece of his VC firm.

It offered everything the market wanted to see in a New Economy incubator:

...liquidity

...profitability

...clear vision

...a global network

...serious management with blue-chip experience

...and a good mix of investments with high growth potential in the four key areas of the day:

Web services and applications

electronic markets

e-learning

and mobile telecommunications

Cognition, of course, didn't really have any of those things.

But Ager-Hanssen said it did, and that's what mattered.

Because, when on top of his game, he was-is-the kind of salesman who can get you to give him two tens for a five and then charge you five bucks for the transaction.

Artikelförfattaren Thomas Watson skriver bla om hur han i mars 2000 fick uppdraget av Ager-Hanssen att skriva Ager-Hanssens memoarer, utifrån uppgifter som Ager-Hanssen tillhandahöll i ett lyxhotell i London efter ett antal flaskor champagne:

Ager-Hanssen was outlining, between endless mobile phone interruptions, his plan to dethrone Softbank's Masayoshi Son, the VC king of Japan, who was worth about US$33 billion at the time.

In his unique Norwegian-Swedish accent, Ager-Hanssen took a breather from scheming to tell our waitress:

"Making money makes me so horny."

Svensson hänvisar vad gäller Ager-Hanssens Netsys-affärer även till en Svenska Dagbladet-artikel från 13 mars 2007 (dvs precis efter Fly Me-konkursen 2 mars 2007):

Jagad efter kraschen

Kombinera

...storhetsvansinnet i Stavanger när oljeindustrin etablerade sig där på 70-talet

...med finansakrobatiken på Aker Brygge i Oslo

...och dot.som-hysterin i London.

Då får man miljön som Fly Mes storägare norrmannen Christer Ager-Hanssen växte upp i och själv blev den främsta symbolen för.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/jagad-efter-kraschen_7136075.svd

Enl artikeln ledde bla Fly Me-kraschen till att 2 500 resenärer strandades runt om i världen när Fly Me gick i konkurs 2 mars 2007.

Enl Svd-artikeln bla:

1998 övertalade han (dvs Christen) - Peter Sandberg i sjätte AP-fonden att tillsammans finansiera uppköpet av det svenska it-företaget Netsys.

Netsys hade rätten att sälja det kanadensiska företaget Open Texts produkter i Skandinavien.

Det handlade om dataprogram som hjälper företag att styra informationsflöden och dokument.

Netsys hamnade i en rättslig tvist med Open Text och riskerade att gå miste om distributionsrätten.

Christen Ager-Hanssen försökte därför genom en kupp att ta över det kanadensiska företaget (Open Text).

Enl artikeln anlitade Ager-Hanssen en pr-byrå som skickade ut ett pressmeddelande som fick Open Text-aktien att rasa från över 35 dollar till 17-18 dollar.

I pressmeddelandet stod det att Netsys skulle sänka sina priser på Open Text-produkterna med 80%.

Ager-Hansson ansåg sig ha rätt att sälja Open Text-produkter i hela världen och skulle starta ett amerikanskt bolag för det syftet.

Enl Svd-artikeln uppger Thomas Watson att någon hade köpt en stor mängd säljoptioner i Open Text-aktien innan pressmeddelandet gick ut.

De optionerna ökade ju kraftigt i värde när Open Text-aktien rasade.

Watson säger sig dock ej känna till vem som köpte optionerna, enl Svd-artikeln.

Av artikeln står bla att Cognition flera gånger begärts i konkurs men lyckats göra upp med fordringsägarna i sista stund.

Cognitions 100 anställda uppgavs ha krympt till 8 pers.

Enl artikeln försökte Ager-Hanssen vid ett tillfälle köpa bensinmackskedjan Pump med över 100 bensinstationer av bolaget Bilisten.

Men den affären blev aldrig av eftersom A-H inte kunde betala.

Enl tidningen Realtid.se 23 feb 2011:

Christen Ager-Hanssen är en av huvudpersonerna under Fly Me-rättegången i Göteborgs tingsrätt.

Nu polisanmäls han för utpressning i Norge.

Christen Ager-Hanssen anmäls för utpressning

”Norges första skriftliga torpedavtal”, säger advokaten Tom Berhard Knudsen.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201102/23/20110223163438_Realtid206/20110223163438_Realtid206.dbp.asp

Bla enl artikeln:

Finansmannen (dvs Ager-Hanssen) har (...) skickat sms-, brev- och e-post-meddelanden som uppfattats som direkta hot mot rederibolaget (Ugland).

Det verkar bla handla om ett bråk mellan

...norska rederibolaget Ugland

...och separata bolaget Olympia Holding

och att Ager-Hanssen skulle få 12 miljoner dollar om Olympia vann tvisten mot Ugland.

Bla krävde Olympia 30 miljoner dollar i skadestånd från Ugland, men höjde det till 50 miljoner dollar.

Enl artikeln anlitades alltså Ager-Hanssen som Olympias "torped" för att hjälpa till att driva in skadeståndet.

Själv anser han sig dock säkert inte ha gjort något fel.

Ager-Hanssen har även varit inblandad i turer kring bolaget Software Innovation enl norska tidningen Hegnar.no:

...från 2 okt 2007: http://www.hegnar.no/bors/finans/artikkel118710.ece

...från 2 okt 2007: http://www.hegnar.no/bors/finans/artikkel258319.ece

...från 3 okt 2007: http://www.hegnar.no/bors/finans/artikkel259686.ece

...från 4 okt 2007: http://www.hegnar.no/bors/finans/artikkel268770.ece

(Men artiklarna verkar egentligen vara skrivna år 2004.)

Händelseförlopp som det beskrivs där bla (med hänvisning till norska tidningen Finansavisen):

1) År 2002: Software Innovation köper en ägarandel på 10% av svenska bolaget Abfo AB (baserat i Göteborg).

2) Software Innovation ingick då även avtal om att köpa resterande 90% av Abfo för ett pris motsvarande 4,5 gånger Abfos årsresultat för år 2006.

3) "Finansakrobaten" Christen Ager-Hanssen köper in sig i Abfo.

4) Han försöker blåsa upp Abfos resultat för att få in desto mera pengar när Software Innovation köper resterande 90% av Abfo.

//Edit: Som det beskrivs i artiklarna ovan är det inte bara Abfo som Ager-Hanssen gått in i för att sälja vidare till Software Innovation.

Som det står är det flera svenska bolag med ett samlat årsresultat på 50-100 miljoner kr som han enl ett avtal anser sig kunna sälja vidare till Software Innovation för 15-20 gånger årsresultatet (dvs för totalt 750 miljoner kr upp till 2 miljarder kr).

Betalningen skulle enl avtalet ske i form av nya Software Innovation-aktier.

Som det står i en av artiklarna ovan:

Ager-Hanssen mener han sitter på en gulkantet avtale som gjør at han kan selge selskapene videre til 15 eller 20 ganger en årsinntjening på 50 eller 100 millioner kroner, alt avhengig av hva Ager-Hanssen klarer å få til samt aksjekursen til Software Innovation i 2007.

http://www.hegnar.no/bors/finans/artikkel258319.ece

Där står det även följande:

Ager-Hanssen plalegger raid

Christen Ager-Hanssen vil bli rik.

På Per Kveims bekostning.

Dvs att Ager-Hanssen planerade en "raid" som skulle göra honom rik på Software Innovation-vd:n… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?