Post entry

Spekulativt köp: HQ

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Restbolaget efter kraschade aktiemäklarfirman HQ kräver miljarder i skadestånd. Risken är hög men HQ-aktien kan vara värd ett bet.

(Detta blogginlägg är en uppföljning av det separata blogginlägget "Mejlsvar från HQ": http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq-bank/mejlsvar-fran-hq)

Sammanfattning

• HQ är värt knappt 80 miljoner kr på börsen Aktietorget vid nuvarande HQ-aktiekurs på 1,13 kr (slutkurs ons 16 maj 2012).

• HQ kräver olika skadestånd på totalt över 3 miljarder kr av personer och bolag som bla anses ha orsakat aktiemäklarfirman HQ:s krasch.

• Om HQ får ut alla krävda skadestånd till fullo, skulle det motsvara 40-50 kr/HQ-aktie (dvs ca 40-50 gånger mer än nuvarande börskurs).

Bara det gör HQ-aktien lockande.

Men riskerna är stora:

• HQ kanske inte får ut krävda skadestånd. HQ kanske bara får ut en del eller inget alls.

• Även om HQ får ut hela eller en del av de krävda skadestånden, kan det dröja länge (ev flera år) innan alla rättsprocesser för det är avklarade.

• Det kan bli stora kostnader (för advokater etc) för HQ innan dessa rättsprocesser är avklarade.

• I dagsläget har HQ ca 40 miljoner kr i kassan (per sista mars 2012) och kostnader på ca 30 miljoner kr/år. HQ självt uppgav i q1/2012-rapporten att nuvarande kassa bedöms räcka i ca ett år till. Därefter behövs alltså kapitaltillskott från aktieägarna våren 2013. Det kan leda till kursnedgång i HQ-aktien.

Säg som ett exempel att HQ får ut 500 miljoner kr i skadestånd, och att rättsprocesserna kommer att ta fem år från nu med följande kostnader:

2012: 30 miljoner kr
2013: 30 miljoner kr
2014: 20 miljoner kr
2015: 10 miljoner kr
2016: 10 miljoner kr
Summa: 100 miljoner kr

Att kostnaderna minskar med tiden bygger här på antagandet att advokatkostnader etc är som högst i rättsprocessernas inledning i de första instanserna, men att det därefter inte behövs lika stora advokatinsatser eftersom det då handlar om överklaganden till högre instanser då en stor del av materialet redan är genomarbetat osv.

Eftersom skadestånden erhålls efter de fem åren, så kommer HQ alltså att behöva få kapitaltillskott på 100 miljoner kr minus nuvarande kassa 40 miljoner kr = 60 miljoner kr.

Antag förenklat att kapitaltillskottet kan erhållas genom en eller flera riktade nyemissioner varigenom nya HQ-aktier säljs ut till befintliga eller nya aktieägare för nuvarande börskurs 1,13 kr.

Det innebär i så fall att ca 53 miljoner nya HQ-aktier måste säljas ut för att få in ett kapitaltillskott på ca 60 miljoner kr.

Då kommer HQ totalt ha ca 70 miljoner aktier sedan tidigare plus ca 53 miljoner nya aktier = totalt 123 miljoner aktier.

Om fem år antas HQ då ha noll kr kvar i kassan men att HQ då kommer att erhålla 500 miljoner kr i skadestånd fördelat på 123 miljoner aktier.

Och de erhållna skadeståndet/skadestånden på 500 miljoner kr fördelat på 123 miljoner aktier motsvarar då ca 4 kr/HQ-aktie.

Dvs utifrån dessa antaganden är frågan man bör ställa sig om man vill köpa HQ-aktier idag för ca 1 kr/st för att om fem år sitta med HQ-aktier värda 4 kr/st.

Det låter väl som en ganska god affär?

En värdeökning från 1 kr till 4 kr på fem år innebär en ökning med i snitt ca 30%/år.

Var annars kan man få en så hög "ränta"?

Försiktigt kan man anta att det är 50% sannolikhet för att HQ får ut skadestånd på 500 miljoner kr om fem år och 50% sannolikhet för att HQ inte får ut något skadestånd alls.

Dvs med 50% sannolikhet att få ut 4 kr/aktie om fem år och 50% sannolikhet att få ut 0 kr/aktie om fem år, innebär sammanvägt att man förväntas få ut 2 kr/aktie om fem år (0,5*4 kr)+(0,5*0 kr)=2 kr.

Även då är det väl en ganska god affär att köpa HQ-aktier idag för 1 kr/st om man förväntas få ut 2 kr/st om fem år?

Det motsvarar i alla fall en värdeökning på över 10%/år. Det är väl inte så dåligt det heller?

-

En risk är att HQ:s aktieägare inte tycker det är värt att ställa upp med det kapitaltillskott på ca 60 miljoner kr som HQ kommer att behöva de kommande fem åren.

Men den risken lär man kunna avfärda. Miljardären Sten Mörtstedt är storägare i HQ och förlorade stora pengar på HQ-kraschen (eftersom han var storägare i HQ när HQ kraschade och HQ-aktien då föll kraftigt), och det är han som nu kan sägas driver frågan om att det ska bli "räfst och rättarting" kring HQ där det en gång för alla ska utredas vem/vilka som bär ansvar för kraschen och att den/de ska ställas till svars för det.

Dvs om ingen annan HQ-aktieägare ställer upp med det kapitaltillskott som behövs, så lär Mörtstedt själv ställa upp med pengarna (via tex en riktad nyemission där han får nya HQ-aktier för det kapitaltillskott han gör).

-

Dessutom finns det chans att de som krävs på skadestånd kommer fram till att de kommer att förlora så att de väljer att vilja ingå förlikning med HQ innan rättsprocesserna har tagit så lång tid som fem år.

En sådan förlikning skulle i så fall innebära att de skadeståndskrävda frivilligt går med på att betala ett visst belopp till HQ.

Teoretiskt sett kan en sådan förlikning komma när som helst from nu, men det är givetvis inte alls säkert att det blir någon förlikning.

-

Och så finns det en sannolikhet för att de som krävs på skadestånd försöker köpa hela HQ genom att erbjuda HQ-aktieägarna att budpris per HQ-aktie.

Om ett sådant uppköp av HQ lyckas så kommer ju de skadeståndskrävda i så fall att bara betala skadestånd till sig själva om det blir de själva som äger HQ. Alternativt kan de då välja att lägga ner skadeståndsprocesserna i förtid innan ev skadestånd har utdömts.

Men för att de skadeståndskrävda ska lyckas köpa HQ på det sättet så lär det krävas ett högt budpris per HQ-aktie.

- - -

Bakgrund

HQ:s resultatrapport för q1/2012 kom tis 15 maj 2012: http://hqab.se/files/press/hqab/HQ-Delarsrapport_jan-mars_2012.pdf

Enl rapporten:

• Bolaget hade knappt 40 miljoner kr i kassan i slutet av mars 2012.

• Under q1/2012 uppgick HQ:s resultat till -7 miljoner kr vilket ger en "burn rate" på ca 30 miljoner kr/år.

• HQ självt anser sig ha tillräckligt med pengar för de kommande 12 mån, men att kapitaltillskott från aktieägarna kan komma att behövas första halvåret 2013.

• HQ:s "affärsidé" nu att kräva skadestånd av folk som anses ha orsakat kraschen för tidigare aktiemäklarfirman HQ Bank. (Alla som krävs på skadestånd anser sig väl dock helt oskyldiga.)

De skadestånd som HQ kräver uppgår till över 3 miljarder kr, så det är inga småbelopp.

De som krävs på skadestånd är:

1)
-tidigare styrelseledamöter i HQ
-tidigare vd:ar i HQ
-investmentbolaget Öresund

Orsak (enl HQ):
att HQ gjorde otillåtna aktieutdelningar under 2008 och 2009

2)
-tidigare styrelseledamöter i HQ
-tidigare vd:ar i HQ
-HQ:s fd revisor
-revisorns revisionsbyrå KPMG

Orsak (enl HQ):
"den skada som de har orsakat HQ på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sina uppdrag under räkenskapsåren 2007, 2008, 2009 och fram till 28 september 2010"

-

Dvs nyckelfrågor:

• Kommer HQ att få något skadestånd?
• Hur mycket?
• När?
• Med vilken sannolikhet?
• Advokatkostnader etc innan ev skadestånd erhålls?
• Innebär svaren på ovanstående att HQ-aktien är köpvärd vid nuvarande börskurs 1,13 kr (då HQ är värt ca 80 miljoner kr på börsen)?

En fråga är tex om de som krävs på skadestånd över huvud taget har råd att betala över 3 miljarder kr.

-

Dessutom enl HQ:s q1/2012-rapport:

• HQ kräver att domstolen ska slå fast att familjen Qviberg (Anna Qviberg, Jacob Qviberg, Johan Qviberg, Eva Qviberg och Mats Qviberg) inte har rätt till några pengar från HQ. Tydligen har familjen i någon form krävt pengar av HQ enl HQ:s q1/2012-rapport: "krav avseende förskott å emissionslikvid som framförts" mot HQ.

• HQ har ingått förlikning med HQ:s fd tradingchef Fredrik Crafoord som tidigare friats av Ekobrottsmyndigheten.

• HQ har inlämnat brottsanmälningar av:
-tidigare styrelseledamöter
-tidigare vd:ar
-tidigare revisor
i både HQ (moderbolaget) och dess dotterbolag HQ Bank

• HQ har begärt att Revisionsnämnden särskilt ska utreda om HQ:s fd revisor Johan Dyrefors har agerat enl god revisionssed vad gäller 2007 för HQ och dess dotterbolag.

• Resterna av HQ Bank såldes ju till aktiemäklarfirman Carnegie, och HQ beklagar sig nu över att Carnegie försvårat utredningsarbetet efter kraschen. Enl HQ:s q1/2012-rapport:

"Carnegie Investment Bank AB:s vägran att ställa nödvändig information om HQ:s tidigare bankverksamhet till utredningens förfogande har dessutom medfört både högre kostnader och försvårat arbetet."

Varför vill Carnegie ej samarbeta om detta?

Aktiespararnas vd Günther Mårder blev upprörd över att Carnegie ej ville hjälpa HQ med utredningen efter kraschen (enl TT-artikel från feb 2011: http://www.svd.se/naringsliv/hq-hojdare-kravs-pa-jattebelopp_5973631.svd):

"Det verkar som att man i allra högsta grad vill bromsa utredningen. Och vems ärenden springer man?"

Men Carnegies informationschef Andreas Koch förklarade i samma artikel varför Carnegie ej lämnat ut den info som HQ ville ha:

"Vi har gjort en prövning om vi kan lämna ut de här handlingarna, och har anlitat extern expertis, och de har kommit till slutsatsen att vi kan inte göra det på grund av de regler som finns kring banksekretess och personlig integritet."

-

Skadeståndskravet pga det som HQ anser ha varit otillåtna aktieutdelningar uppgår till 630 miljoner kr.

Dvs:
• HQ:s skadeståndskrav med hänvisning till "otillåtna aktieutdelningar": 630 miljoner kr
• HQ:s skadeståndskrav med hänvisning till folks "fel och försummelser": 2,6 miljarder kr

Summa potentiellt skadestånd: ca 3 230 miljoner kr dvs över 3,2 miljarder kr.

Dvs om HQ teoretiskt sett skulle erhålla det hela krävda skadeståndsbeloppet 3,2 miljarder kr, så skulle det motsvara ca 40-50 kr/HQ-aktie dvs ca 40-50 gånger dagens börskurs 1,13 kr.

Men vad är sannolikheten för att HQ lyckas med det?

-

Nedan hänvisas till tre personer om vad de tror eller verkar ha för inställning till HQ:s skadeståndskrav:

1) Sven Hagströmer
2) Pernilla Ström
3) initierad källa (som vill vara anonym)

1) Sven Hagströmer verkar ej tro att någon kommer att kunna ställas till svars för HQ-kraschen. Han har bla sagt följande i okt 2010 (mer nedan):

"Jag är tveksam. Jag är det faktiskt."

2) Pernilla Ström satt i HQ:s styrelse när HQ-kraschade och är en av de som krävs på skadestånd av det som nu är restbolaget HQ.

Men hon anser sig helt oskyldig och bekämpar alla anklagelser med näbbar och klor enl sin HQ-blogg (mer nedan). Ska man tolka det som att det blir svårt för HQ att få ut något skadestånd? Ström anser att skadeståndskraven mot henne är helt befängda.

3) En initierad källa som vill vara anonym kommenterar HQ:s möjligheter att få ut skadestånd enl följande (mer nedan):

"Skadeståndet borde ha potential att kunna bli omfattande men det kommer troligtvis dra ut på tiden.

Samtidigt som det blir svårt att hävda att aktieägarna i HQ AB skall ersättas för den skada de utsatts för då bolagets aktiekurs rasade från 150 kr till noll, dvs från dryga 4 miljarder kr i marknadsvärde till noll, bör det finnas väldigt goda möjligheter att åtminstone kunna kräva tillbaka några utdelningar.

Glöm inte att bara någon månad innan HQ Bank tillkännagav sin enorma förlust beslutade styrelsen om en utdelning om ca 170 miljoner kr. Ett bolag på obestånd som betalar ut 170 miljoner kr? Det finns ett namn för sånt... svindleri."

-

Sven Hagströmer

Finansmannen Sven Hagströmer var tidigare största aktieägare i investmentbolaget Öresund som tidigare var största aktieägare i HQ. (Öresund har sedermera delats upp i de separata investmentbolagen "nya" Öresund samt Creades, och Hagströmer är numera största aktieägare i Creades.)

Han blev jätteledsen när HQ kraschade och kommenterade det enl nedan på aktiemäklarfirman Avanzas konferens "Avanza Forum" i oktober 2010.

Bla sa han då att han trodde det skulle bli svårt att ställa någon/några till svars för det som hänt.

Det skulle i så fall tala emot att HQ kommer att lyckas få ut de över 3 miljarder kr i skadestånd som HQ nu kräver av olika personer och bolag.

Så här sa Hagströmer i okt 2010 http://www.youtube.com/watch?v=ZJzOvj4-mBg&feature=related:

"(...) nu måste vi driva på från Öresunds sida genom att utse en ny styrelse i HQ, och den styrelsen ska ju bestå av advokater och Lars-Erik Forsgårdh från Aktiespararna mfl som då ska utreda hur HQ:s aktieägare ska kompenseras. Kan man hämta in pengar? Kan man stämma HQ:s fd styrelse, revisorerna och andra?"

I det avseendet var det enl Hagströmer en stor besvikelse när domen avseende tidigare kraschade börsbolaget Prosolvia kom.

"Där stämdes Prosolvias fd revisorer på 1 200 miljoner kr och det blev nada. Det blev alltså ingenting alls" i utdömt skadestånd i det målet.

"Och det är lite typiskt Sverige", sa Hagströmer.

Han berättade om att han och sin fru brukar resa bort ibland och låter sina två barn i tonåren bo ensamna hemma då.

"Sedan kommer man tillbaka några dagar senare, och då ser det ut som att kriget har rasat."

Hagströmer frågade då de hemmavarande barnen: "Jaha, vem har gjort det här, och vem har gjort det här, och vem har gjort det här?"

Men då blev svaret från barnen: "Nej, inte jag, inte jag."

"Åh, har det varit inbrott här?", frågade Hagströmer då.

"Nej, nej, nej, nej", svarade barnen.

"Har det spökat?", frågade Hagströmer.

"Nej, nej, nej", svarade barnen.

Och det tyckte Hagströmer var väldigt likt det som nu hänt i samband med HQ-kraschen:

"Det är precis samma sak. Här har banken sprängts två gånger, och ingen är skyldig. Alltså ingen är skyldig! Finansinspektionen har gjort sina undersökningar. Det har gjorts en extern undersökning. Och ingen pekas egentligen ut."

Utfrågaren Gunnar Wrede från Placera.nu frågade Hagströmer då om Hagströmer tror att något ansvar för HQ-kraschen någonsin kommer att kunna fastställas för det som har hänt.

"Jag har ju en pappa som var domare, så jag är lite lagd åt det hållet. Men alltså; jag är tveksam. Jag är det faktiskt", svarade Hagströmer.

Wrede frågade om det innebär att hela saken därmed kommer att ebba ut utan att någon riktigt kunnat sägas ha varit skyldig, att Öresund kommer att göra sig av med sina HQ-aktier och så är hela saken över.

"Ja, någonstans så är det rätt tragiskt", sa Hagströmer.

"Det enda du kan glädja dig åt i ett sådant fall är att det finns ett antal systemfel i hela det här förloppet, och att det ska vara 'androm till varnagel' som det heter. Så att om andra studerar det här så kan man ju se till att något liknande inte händer igen."

- - -

Pernilla Ström

Pernilla Ström var styrelseledamot i HQ i samband med att HQ kraschade och är en av de som nuvarande restbolaget HQ kräver skadestånd av för det som hänt.

Själv anser hon sig vara helt oskyldig, och skriver bla en blogg om sin syn på hela saken: http://hqbloggen.wordpress.com/2012/04/02/hello-world/

Kan det som framkommer i Ströms blogg tala för att det blir svårt för HQ att kräva skadestånd av fd HQ-styrelsen (inkl bla Ström)?

HQ-styrelseordförande Christer Sandbergs kommentarer till Ströms blogg i separat länk: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq-bank/mejlsvar-fran-hq

-

Pernilla Ström i ett videoklipp (upplagt i maj 2011) där hon bla pratar om HQ och att hon i sammanhanget anser sig orättvist behandlad av Finansinspektionen: http://www.youtube.com/watch?v=qsEHMds5Gt8

Det handlar om att Finansinspektionen inte ville att hon efter HQ-kraschen skulle sitta i Öhman Fonders styrelse.

• Först fick Ström inte överklaga det, men sedan fick hon det och gjorde det hos Förvaltningsrätten som gick på Finansinspektionens linje (vilket Ström berört i sin blogg: http://hqbloggen.wordpress.com/2012/04/16/forvaltningsratt-eller-forvaltningsfel/).

• Därefter överklagade hon det till Kammarrätten som gick på Ströms linje:

http://di.se/Artiklar/2012/4/13/264280/Upprattelse-for-Pernilla-Strom/

Också berört i Ströms blogg: http://hqbloggen.wordpress.com/2012/04/14/kammarrattens-dom-och-konsekvenser/

Ett intryck var dock att Kammarrättens beslut bara innebär att Finansinspektionen måste förklara varför inte Ström får sitta i Öhman Fonders styrelse: http://di.se/Artiklar/2012/4/13/264227/HQ-ledamot-far-upprattelse-i-ny-dom/

• Och dessutom har Finansinspektionen nu överklagat Kammarrättens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen: http://di.se/Artiklar/2012/5/8/266759/Strid-mellan-FI-och-Strom-fortsatter/

Ström om det i sin blogg: http://hqbloggen.wordpress.com/2012/05/08/finansinkvisitionen-overklagar/

-

Frågor bland läsarkommentarerna till Ströms blogginlägg:

Frågor:

_Ian Hammar permalänk

Hej Pernilla. Tack för intressant blogg. Kan man ställa frågor till dig här också? Tex undrar jag följande:

1) Du skrev följande: ”Jag är förbluffad över att ingen orkat granska Sten Mörtstedts bakgrund och nya HQ-styrelsens motiv för alla stämningsansökningar.”

Var det något särskilt med Mörtstedts bakgrund du tänkte på?
Finns det något komprometterande med hans bakgrund menar du?
Vad i så fall?
Påverkar det hans initiativ till att kräva skadestånd menar du?
Hur?

Och vad menar du att det finns för motiv hos HQ-styrelsen för stämningsansökningarna?
Finns det någon ”dold agenda” menar du utöver att helt enkelt ställa folk till svars för HQ-kraschen?

2) Hur skulle du förenklat vilja beskriva orsaken till HQ:s stora tradingförluster som ledde till firmans fall?

Ett antal teorier kan tänkas, tex:

a) Hagströmer (som hade hand om Avanza) och Qviberg (som hade hand om HQ) tävlade om Avanza eller HQ skulle vara framgångsrikast (tex vilken av firmorna som hade högst börsvärde). När Qviberg märkte att Avanza höll på att dra ifrån HQ tänkte Qviberg ta igen det genom att försöka göra stora tradingvinster. Men tradingpositionerna (tex stora satsningar på att DAX-index skulle stiga?) gick snett och HQ gick omkull. Vilka tradingpositioner var det som togs i så fall? Och varför just de?

Eller b) HQ tog inga aktiva positioner utan agerade endast market maker som tog motpositioner till olika aktörer som hörde av sig. Market maker-positionerna växte i omfattning och var ofta illikvida. Plötsligt sa HQ-styrelseledamoten Catharina Lagerstam ifrån och menade på att tradingportföljen blivit för stor och måste avvecklas snarast möjligt. Men eftersom tradingpositionerna ofta var illikvida uppstod stora förluster när de avvecklades i panik. Dvs det var egentligen inga problem utan förlusterna uppstod pga den forcerade avvecklingen av tradingportföljen.

Finns det något i teorierna a eller b som stämmer överens med vad som hände? Eller var förklaringen en helt annan? I så fall vilken?

3) Hur kunde ni i HQ-styrelsen godkänna att HQ:s trading hade en risklimit (maximal tillåten förlust) på 150 miljoner kr per dag, motsvarande en fjärdedel av HQ:s egna kapital? Hur kunde ni godkänna att HQ sagt till Finansinspektionen att HQ behövde ett kapital på bara 33 miljoner kr för sin trading (som senare ledde till tradingförlusten på totalt 1,2 miljarder kr på åtta dygn)? Kommentarer till det? Innebar inte dessa risklimiter att HQ tilläts ta alldeles för stora risker?

4) Är du själv misstänkt för brott i HQ-härvan? Vilka skäl har angetts till det? Dina kommentarer till det? Har du kallats till förhör? Vad frågades du om då?

Tack & bästa hälsningar,
I_

Svar från Pernilla Ström:

_hqbloggen permalänk

ian, du har så många frågor – fullt berättigade – att jag känner att jag inte kan besvara dem här i ett kommentatorsfält. i stället kommer jag att dela upp dem och besvara dem i olika inlägg under de följande dagarna. jag kommer att börja med dina frågor kring tradingportföljen, eftersom detta också har varit föremål för ett antal kommentarer i andra sammanhang. jag hoppas hinna lägga ut det första svaret under morgondagen (efter det att jag är klar med stallen och hästarna) på eftermiddagen.
Svara_

-

Som svar på frågorna kom därefter följande separata blogginlägg av Pernilla Ström på hennes HQ-blogg: http://hqbloggen.wordpress.com/2012/04/06/forlusterna-i-tradingportfoljen-styrelsen-anmald-men-ar-ett-brott-beganget/

-

Därefter ställdes en del ytterligare följdfrågor i en läsarkommentar, men den kommentaren publicerades ej på Ströms blogg.

Senare publicerades dock följande läsarkommentar till ett blogginlägg:

Fråga:

_Ian Hammar permalänk

Pernilla, en kommentar som jag la in i fredags (6 apr 2012 i ditt förra blogginlägg) är nu borta. Varför?

Kommentaren innehöll några följdfrågor som det vore intressant att få dina svar på.

Mvh, Ian
Svara_

Svar från Pernilla Ström:

beklagar, det är nog bara min bloggovana och att jag ännu inte lärt mig hur denna mall fungerar. kan du sända om?

Nya frågor:

_Ian Hammar permalänk

Tackar. Här är följdfrågorna jag skrev:

1)
Överraskande att du som styrelseledamot i HQ inte verkar ha informerats alls om tradingen. Annars har man ju hört att HQ:s tradingchef Fredrik Crafoord och HQ:s styrelseordförande Mats Qviberg hade dagliga avstämningar om tradingen. Varför informerade i så fall inte Qviberg dig och övriga HQ-styrelsen om vad som pågick i tradingen? Fick du ingen info av Qviberg eller Crafoord om tradingen över huvud taget?

2)
Och Crafoord lär ju vid något tillfälle ha föreslagit att tradingportföljen skulle stängas med en förlust på 300 miljoner kr eller vad det var, men någon (Qviberg?) sa tydligen nej till det förslaget och därefter blev det istället en förlust på över 1 miljard kr och HQ-krasch. Har du hört något om detta förslag från Crafoord?

3)
Och när fd HQ-styrelseledamoten Catharina Lagerstam protesterade mot tradingen lär ju Qviberg ha sagt åt henne något i stil med att ”Du har ju inga nerver!” eller liknande. Lagerstam verkade alltså vilja avveckla tradingportföljen snarast möjligt medan Qviberg verkade vilja låta tradingen fortgå (med förhoppningar om att ev kommande tradingvinster skulle kompensera för de förluster som uppstått?). Hörde du något om att Qviberg sa till Lagerstam att hon inte hade några nerver eller liknande? I vilket sammanhang sa han det?

Dessutom frågor från min första kommentar i ett av dina tidigare blogginlägg (här något förkortade frågeformuleringar):

4) Vad menade du att det finns för anmärkningsvärt med Sten Mörtstedts bakgrund?

5) Vad berodde HQ:s tradingförluster på?

6) Hur kunde ni i HQ-styrelsen godkänna HQ:s risklimiter (en maximal tillåten tradingförlust på 150 miljoner kr per dag motsvarande en fjärdedel av HQ:s egna kapital, och att ni informerat FI om HQ behövde ett kapital på bara 33 miljoner kr för sin trading som senare ledde till tradingförlusten på totalt 1,2 miljarder kr på åtta dygn).

7) Är du själv misstänkt för brott i HQ-härvan? Vilka skäl har angetts till det? Dina kommentarer till det? Har du kallats till förhör? Vad frågades du om då?

Därutöver en ytterligare fråga:

8) Vad menar du med ”ett advokatkårens skojargäng” i den nya HQ-styrelsen? På vilket sätt menar du att de är ett skojargäng? (konkreta exempel)

Tydligen har bla även Infotorg Juridik sökt dig för att få svar på fråga 8, men de fick inte tag på dig: http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/bransch/article177305.ece

Av dessa åtta frågor har det väl hittills i dina blogginlägg kommit svar på fråga 5, dvs att du ej har kännedom om hur tradingförlusterna uppstod (om jag tolkar dig rätt?). Det vore intressant att även höra dina svar på övriga sju frågor.

Bästa hälsningar, Ian_

Svar från Pernilla Ström:

Ian, jag har ett annat liv också – och lägger ut texter i den ordning jag hinner och finner logisk.
Helt kort:
1. ”Annars har man ju hört” – suck! I HQ AB styrelse fick vi översiktliga dragningar om tradingen; att den var under avveckling och att risken dragits ned.
2. ”Crafoord lär ju..” – dubbelsuck! Svar: nej.
3. Det fanns i en tidningsartikel. Qviberg tog sedan tillbaka uttalandet. Jag tror dock att det kan ha funnits ett korn av sanning i det.
4. Gräv så ska du finna – det är väl ändå du som är verksam som journalist?
5. Tror jag att jag svarat på.
6. Det gjorde jag inte.
7. Som du säkert vet har nya HQ-styrelsen polisanmält gamla HQ-styrelsen. Och av lynchjustisen i media är jag redan dömd. (Därav bl a denna blogg.)
8. Se svar under 7. Och du ska kanske läsa mitt senaste inlägg? Jag ringde f ö tillbaka till Infotorgsjournalisten. Då hade han redan publicerat.

-

Läsarkommentarer som därefter skickades iväg till ett av blogginläggen på Ströms blogg men av någon anledning aldrig blev publicerade där:

_"Pernilla, nu kommer jag att agera lite 'djävulens advokat' här men det är ett stort fokus hos dig på att kritisera Finansinspektionen och deras beslut att dra in HQ:s tillstånd, medan huvudfrågan väl är att HQ gjorde tradingförluster på 1,2 miljarder kr när du var styrelseledamot i HQ. Är det inte bara ett försök att blanda bort korten att rikta strålkastaren mot FI och att utse dem till syndabock? Känner du inget ansvar för det inträffade och att det kunde ha undvikits om styrelsen varit mer på alerten?

Du pekar på att styrelsen ska ägna sig åt strategiska frågor och att man inte kan blanda sig i detaljer i den löpande verksamheten, men när det handlar om derivat-trading som tex Sven Hagströmer betecknat som att HQ har "sysslat med finansiella massförstörelsevapen som man inte har förstått sig på" http://www.svd.se/naringsliv/qviberg-kliver-av-efter-hqs-haveri_4930993.svd borde ni väl ha legat på som hökar och granskat den verksamheten långt innan tradingförlusterna uppstod?

Du har sagt i kommentarsvar att du inte varit med och godkänt HQ-tradingens risklimiter (en maximal tillåten tradingförlust på 150 miljoner kr per dag motsvarande en fjärdedel av HQ:s egna kapital, och att ni informerat FI om HQ behövde ett kapital på bara 33 miljoner kr för sin trading som senare ledde till tradingförlusten på totalt 1,2 miljarder kr på åtta dygn). Borde du i så fall inte ha tagit reda på limiterna, ifrågasatt dem och kollat upp om de följdes?

Och du skriver "suck" och "dubbelsuck" om uppgifterna om att HQ:s styrelseordförande Mats Qviberg och HQ:s tradingchef löpande stämt av tradingutvecklingen och att Crafoord föreslagit en avveckling av en stor del av tradingen för en bråkdel av den slutliga förlusten, men att Crafoords förslag nobbades. Det finns ju källor till detta, bla från HQ:s extrastämma i sept 2010 och från Crafoords eget brev:

http://di.se/Artiklar/2010/9/28/216002/Qviberg-medgav-tradinginsyn/

http://www.newzglobe.com/sv/artikel/20100917/hqs-ledning-visste-att-de-satt-pa-en-bomb

Kände inte styrelsen till förslaget och nobben visar väl det på stora brister? Kände styrelsen till förslaget visar väl det på stora brister?

Dvs man kan tycka att det finns skäl för att hålla med Finansinspektionens chef Martin Anderssons slutsats: "Vi anser att hela HQ AB:s styrelse varit för passiv." http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=229710__ArticlePageProvider

Håller du med?

Bästa hälsningar,
Ian H

-

Och utöver att skylla på FI vill du sätta frågetecken för trovärdigheten hos HQ-storägaren Sten Mörtstedt som bla initierat polisanmälan och skadeståndskrav på fd HQ-styrelsen inkl dig. Är inte det också magstarkt när du inte ens själv vill kläcka ur dig vad som kan ifrågasättas med Mörtstedt utan uppmanar journalister att granska hans förflutna.

Det jag hittade om Mörtstedt var bla följande:

• att han var nolltaxerare och inblandad i diverse skattetvister: http://blog.zaramis.se/2009/08/04/mortstedt-spekulationer-nolltaxering-och-fastighetskrasch/
• att han var storägare i fastighetsbolaget Malmros som gick i konkurs, och därefter blev inblandad i en tvist med staten (som han dock vann): http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article279013.ece
• att han var storägare i flera börsbolag men hamnade i en konflikt med börsen som hotade att kasta ut ett av bolagen från börsen: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article279013

Var det något av detta du menade?
Eller finns det annat om Mörtstedt som du menar är anmärkningsvärt?

Det som framkom ovan var väl inte så anmärkningsvärt?
Han verkar ju inte ha suttit i fängelse eller så?
Har han ens blivit dömd till något?
Menar du att det i någon form påverkar Mörtstedts trovärdighet när han anklagar fd HQ AB-styrelsen och kräver skadestånd etc?
Hur?

Bästa hälsningar,
Ian"_

-

Nya frågor (i en läsarkommentar på Ströms blogg):

_Ian Hammar permalänk

Hej, Pernilla. Först tre påståenden och sedan en fråga:

• Påstående nr 1:

I en kommentar till ett av dina tidigare blogginlägg http://hqbloggen.wordpress.com/2012/04/09/hq-styrelsen-arvodeskvitterare-och-inkompetenta-sjusovare-hela-bunten/ skrev jag följande:

”Hur kunde ni i HQ-styrelsen godkänna HQ:s risklimiter (en maximal tillåten tradingförlust på 150 miljoner kr per dag motsvarande en fjärdedel av HQ:s egna kapital, och att ni informerat FI om HQ behövde ett kapital på bara 33 miljoner kr för sin trading som senare ledde till tradingförlusten på totalt 1,2 miljarder kr på åtta dygn).”

Och du svarade då följande:

”Det gjorde jag inte.”

• Påstående nr 2:

I en kommentar till ett av dina tidigare blogginlägg http://hqbloggen.wordpress.com/2012/04/21/mediokert-malmqvist/ skrev signaturen ”Nisse Nilsson” följande:

”Tycker du det är ok att riskera 25% av det egna kapitalet varje dag som tradingen gjorde?”

Du svarade följande:

”Självklart inte.”

• Påstående nr 3:

I samma blogginlägg skriver du följande i en kommentar:

”Nej, jag tycker inte att jag har någon skuld i att tradingen gick överstyr.”

Fråga:

Hur går ditt påstående nr 3 ihop med påståendena nr 1 och 2?

Dvs av påståendena nr 1 och 2 blir intrycket att du inte varit med och godkänt HQ-tradingens risklimit och att du inte anser att risklimiten var acceptabel.

Men enl påstående nr 3 anser du dig ändå inte ha någon skuld till HQ:s tradingförluster.

• Hur går denna ekvation ihop?

• Ska man tolka det som att du inte kände till HQ-tradingens risklimit?
• Är inte det i så fall ett skäl till att du har skuld till tradingförlusterna?

För om det är som framkommer av påståendena nr 1 och 2 tycker man ju som utomstående att du borde:

a) ha tagit reda på HQ-tradingens risklimit
b) protesterat mot den om du ansåg att den inte var acceptabel
c) gjort allt för att få till stånd en ändring av risklimiten om du inte tyckte den var acceptabel
d) avgått från styrelsen om du inte fick till stånd en ändring av risklimiten

• Några kommentarer till detta?

• Menar du tex att du inte ansåg att det var moderbolags-styrelsens uppgift att hålla koll på risklimiten för tradingverksamheten i dotterbolaget?
• Var inte det i så fall (med facit i hand) en grov missbedömning, eftersom du hade kunnat rädda HQ om du tagit reda på risklimiten och protesterat emot den?
• Dvs borde inte påståendena 1 och 2 innebära att du hade skuld till att HQ-tradingen gick överstyr? Varför?/Varför inte? Motivering?

Tack & bästa hälsningar, I_

Svar från Pernilla Ström:

_hqbloggen permalänk

Ian, det finns ett mycket enkelt svar på en osannolikt tillkrånglad fråga: Jag fick aldrig någon information om att risklimiterna höjts till 150 Mkr. Och ja, jag anser att detta beslut var av en sådan dignitet att det borde ha tagits – eller åtminstone sanktionerats – också i moderbolagets styrelse._

Ny följdfråga i läsarkommentar:

_Ian Hammar permalänk

Ok, det var intressant. Detta kanske alltså kan vara en nyckelfråga vid bedömingen av om fd HQ-styrelsen kan anses bära skuld till HQ-kraschen eller ej.

Viktiga följdfrågor att få klarhet i:

Du skrev: ”Jag fick aldrig någon information om att risklimiterna höjts till 150 Mkr.”

1) Vill du rikta kritik mot någon/några för att du aldrig fick info om det?

2) Om Ja: Mot vem/vilka? Varför?
Om nej: Varför inte?

3) Om ja: Har du ställt denna person/dessa personer till svars för att du aldrig fick denna info?
Vad sa du då?
Vad svarade personen/personerna då?

4) Hur allvarligt anser du det vara att du aldrig fick denna info?
Är det brottsligt att du inte fick infon?
Kunde det ha räddat HQ om du fått infon?

5) Vet du nu i efterhand något om vid vilken tidpunkt risklimiterna höjdes till 150 miljoner kr?

Mvh, I_

Svar från Pernilla Ström:

Ian, ge dig… Vem tror du att du är? Kalle Blomkvist? Ställföreträdande åklagare? Det pågår en utredning. Tids nog får vi svar. Du får tåla dig tills dess.

- - -

Anonym källa

En initierad källa som vill vara anonym uppger sig ha skickat iväg flera läsarkommentarer till Ströms blogg, men att dessa kommentarer av någon anledning ej publicerats där.

Källans läsarkommentar som ej publicerades på Ströms blogg:

_"När man läser dina inlägg är det uppenbart att du tycker att du inte bär något större ansvar för de skador som tillfogades HQ Bank. Så ofta du kan, understryker du att styrelsen i HQ AB aldrig blivit informerad om de kraftigt felvärderade dervivatpositionerna. Om du nu skulle få för dig att säga något i stil med ”revisorerna ansåg minsann inte att derivatinstrumenten varit felvärderade” vill jag påminna dig om den rapport Ewert Carlsson presenterade på HQ AB:s extra bolagsstämma den 28 september 2010, dvs det teoretiska avsnittet av den numera ökända Malm-rapporten, som beställdes av HQ AB:s föregående styrelse där du ingick. Carlsson underströk att ”felvärderingarna flera gånger varit så stora att de var ”matematiskt” omöjliga och borde därför upptäckts av Risk och revisorer”. Och på samma bolagsstämma sade dessutom Mats Qviberg att ”edgen har aldrig varit någon hemlighet”. Vi kan med andra ord vara överens om att positionerna var kraftigt felvärderade, för om positionerna varit korrekt värderade hade vi inte haft någon ”edge” att ta ställning till.

Åter till distributionen av information. Om det verkligen är på det viset att några medlemmar i HQ AB:s styrelse blivit vilseledda (däribland du själv) måste det vara av yttersta vikt att utreda vem, eller snarare vilka, som vilselett och undanhållit denna information. Signaturen Peter (se ovan) är inne på samma spår. Vem var det egentligen som såg till att ni i HQ AB:s styrelse inte fick se effekterna av de kraftigt felvärderade positionerna, dvs fick tillgång till ”edgen’? Kom ihåg vad Ewert Carlsson skrev i sin rapport, nämligen att felvärderingarna var så stora att de inte var möjliga och borde ha upptäckts. Med andra ord, om en normalbegåvad person i styrelsen fått korrekt information presenterad för sig, hade det varit omöjligt att inte reagera. Såvida man inte tittar åt andra hållet.

Vem, förutom styrelsens ordförande Mats Qviberg, var det som medverkade till att undanhålla information? Mats Qviberg har ju som sagt redan erkänt på bolagsstämman att ”edgen” var ett gammalt problem så han bör rimligtvis ingå i den skara som var upplyst men som inte ville upplysa fler.

Och vad var det som fick er i styrelsen att polisanmäla Fredrik Crafoord i september 2010? Menar du att det var Crafoord som undanhöll information för styrelsen?"_

Följdfrågor till källan:

_1)
Hur kunde Carlsson så tydligt komma fram till att tradingportföljen var felvärderad, samtidigt som revisorsnämnden kom fram till att den inte var felvärderad tror du?

2)
Och även om Carlsson har rätt kan ju styrelsen alltid hävda att den inte fick information om tradingen för att kunna dra slutsatserna som enl Carlsson-presentationen.

Som du säger blir då frågan vem som är skyldig till att styrelsen inte fick den infon.

Vem tror du själv?
Och varför undanhölls styrelsen den informationen?

Eller kan det vara så att styrelsen fick informationen men nekar till det nu i efterhand?

3)
Vad är definitionen på "edge" i detta sammanhang?

Och vad menade Qviberg med att edgen inte har varit någon hemlighet?
Menade han att styrelsen var medveten om edgen?
Vad innebär det i så fall?

4)
Får man fråga om din roll i sammanhanget?
Är du "utomstående betraktare" eller har du varit inblandad i någon form kring HQ?_

Källans svar på följdfrågorna mm:

1) Att Carlsson kom fram till att tradingportföljen var felvärderad är egentligen fullt normalt. Catharina Lagerstam och RAM kom fram till samma slutsats och det skulle alla andra också göra, under förutsättning att man inte hade incitament att titta bort. Portföljen var ju uppseendeväckande felvärderad.

Den vanligaste ursäkten är säkert något i stil med "styrelsen förstod kanske inte hur optioner skall värderas" men det är faktiskt helt ointressant i detta fall. Jag skall förklara varför.

Om du befunnit dig på en öde i 20 år och sedan fått frågan vad 100 kg vetemjöl (eller någon annan standardiserad produkt) kostar hos en grossist hade du kanske försökt räkna fram ett teoretiskt pris med hjälp av en komplicerad formel och många variabler. Men det absolut enklaste hade varit att ta en sväng till den lokala marknaden där vetemjöl omsätts. Där hade du fått en tydlig prisbild hur mycket vetemjöl kostar just den dagen. Om du samtidigt haft ett lager av vetemjöl som du måste värdera är det väl rimligt att använda marknadspriset då du gör ditt bokslut snarare är det teoretiska, framräknade priset?

_Vad jag försöker säga är att man inte alls behöver begripa hur vetemjöls värde härleds när lagret värderas utan det räcker att sätta det pris som marknaden använder sig av. Att gömma sig bakom ursäkten "jag begriper inte optioner" är nonsens. Alla borde begripa att man inte kan värdera sitt lager av vetemjöl till 50 kr/kg om marknaden värderar samma vetemjöl till 5 kr/kg, och därefter ta hela vinsten över resultaträkningen.

Revisorsnämnden har väl inte sagt att positionen var korrekt värderad? De har möjligtvis sagt att Dyrefors gjort rätt som godtagit HQ Banks definition av "aktiv marknad". Över lag var RN:s bedömning extremt tveksam, milt sagt.

2) Jag tror på det senare, dvs att styrelsen fick informationen men att de antingen valde att inte fördjupa sig i uppgifterna eller att de valde att titta bort. Catharina Lagerstam fick ju uppenbarligen tillgång till informationen i något skede. Menar Pernilla Ström att Lagerstam fick informationen före henne? Om man lyssnar på Pernilla Ström verkar hon vilja få oss att tro att hon blev lika överraskad som alla andra när tradingförlusterna blev kända i slutet av april 2010.

3) Edge kan uppstå vid teoretisk värdering. Jag skulle beskriva edge som skillnaden mellan din värdering av ditt varulager och hur marknaden värderar samma lager. Om du hade använt dig av marknadens värdering hade ingen avvikelse (edge) uppstått.

Vad Mats Qviberg menade med det det uttalandet är svårt att begripa. Det var kanske ett försök att avdramatisera allt prat om edge? Samtidigt var kommentaren intressant. Det stärker i alla fall min tes att styrelsen kände till problemen med edgen långt tidigare. Vad kan han annars ha menat? Om styrelsen var medveten om edgen är det en självklarhet att styrelsen åtalas för svindleri och bokföringsbrott. Vad kallar man annars när företrädare för ett bolag skriver under kvartalsrapporter där en ljus framtid uppmålas samtidigt som bolaget i verkligheten är på obestånd?

4) Jag skulle beskriva mig själv som en "oskyldig betraktare" och aktieägare i HQ AB.

Avslutningsvis, jag har svarat Pernilla Ström. Eftersom det är högst osäkert om hon släpper igenom inlägget på sin blogg, skickar jag med mitt inlägg (se nedan).

Hälsningar_

_”Nej, vi kan inte alls vara överens om att positionerna var kraftigt felvärderade. (Det är möjligt att de var det, men det beror i så fall inte på de argument du lyfter fram.) Edgen är ett Kalle-Anka- mått. Revisorn var också tydlig med att man inte kunde fästa vikt vid det. Edgen visar skillnaden mellan ställda priser och de teoretiska priserna (volatiliteterna) sammantaget för hela portföljen.”

För det första, edge är skillnaden mellan teoretiska priser och marknadens värdering. Inte som du hävdar, mellan ”ställda priser” och teoretiska priser (som i praktiken är samma sak). Du visar tydligt för alla att du saknar grundläggande förståelse för värdering av ett handelslager. Det kan uppfattas som underligt eftersom det gått två år sedan förlusterna blev offentliga. Har du inte intresserat dig för att läsa på mer än så?

Och nej, edge är inte ett ”Kalle Anka-mått” (för övrig en förbaskat löjlig beskrivning från din sida). Rätt använt är edge ett enkelt och utmärkt mått att upptäcka avvikelser från marknadens värdering. I vissa fall KAN dock edge vara missvisande, exempelvis om en illikvid köpoption skulle handlas under förmiddagen och betalas i 15. Därefter faller marknaden kraftigt och priset på optionen ligger under eftermiddagen 3 köper mot 5 säljer, dock utan att några avslut görs. Innan börsen stänger försvinner säljordern från marknaden och nu ligger optionen istället 3 mot 20 med 15 som senast betalt. Marknadsvärdering (genomsnitt av bästa köp- och säljkurs) skulle ge 11,50 medan senast betalt är 15. Inget av dessa priser ger en korrekt bild av optionens marknadsvärde. Här skulle en större edge uppstå eftersom man får anta att det teoretiska priset skulle ligga mellan 3 och 5.

I HQ Banks fall var ovanstående beskrivning knappast vanligt förekommande. HQ Banks större positioner hittades nästan uteslutande i DAX-optioner. Dessa marknader är väldigt likvida även om det vid något enstaka tillfälle skulle saknas priser i marknaden. Det är med andra ord helt oförsvarbart att värdera på det sätt HQ värderade sina optioner. Om revisorn hävdar något annat är även han okunnig

Att du inte begriper hur egde definieras är mycket förvånande. Egentligen är det väldigt enkelt. Edge är skillnaden mellan din värdering av ditt varulager och hur marknaden värderar samma lager. Hur skulle detta kunna vara ett ”Kalle Anka-mått”?

För övrigt så svarade du aldrig på mina frågor i mitt föregående inlägg. Du får en ny chans.

Vem, förutom styrelsens ordförande Mats Qviberg, var det som medverkade till att undanhålla information? Mats Qviberg har ju som sagt redan erkänt på bolagsstämman att ”edgen” var ett gammalt problem så han bör rimligtvis ingå i den skara som var upplyst men som inte ville upplysa fler.

Och vad var det som fick er i styrelsen att polisanmäla Fredrik Crafoord i september 2010? Menar du att det var Crafoord som undanhöll information för styrelsen?_

Nytt mejl från källan:

_Precis som jag misstänkte så gillades inte heller mitt andra inlägg . Jag får göra som jag gjorde första gången, dvs försöka skicka det en gång till. Den där Ström verkar vara en väldigt grinig tant.

Hälsningar_

Fler följdfrågor till källan:

Tror du att nuvarande HQ kommer att få skadestånd?
Hur mycket?
När då?
På vilka grunder?

Svar från källan:

Skadeståndet borde ha potential att kunna bli omfattande men det kommer troligtvis dra ut på tiden.

Samtidigt som det blir svårt att hävda att aktieägarna i HQ AB skall ersättas för den skada de utsatts för då bolagets aktiekurs rasade från 150 kr till noll, dvs från dryga 4 mrd i marknadsvärde till noll, bör det finnas väldigt goda möjligheter att åtminstone kunna kräva tillbaka några utdelningar.

Glöm inte att bara någon månad innan HQ Bank tillkännagav sin enorma förlust beslutade styrelsen om en utdelning om ca 170 mkr. Ett bolag på obestånd som betalar ut 170 mkr? Det finns ett namn för sånt... svindleri.

Nytt mejl från källan om läsarkommentarer som ej publicerats på Ströms blogg:

_Tidigare idag skrev jag ytterligare ett inlägg som endast fick ligga uppe på hqbloggen i någon timme. Därefter tog Ström ner det. Märkligt eftersom jag endast svarade på hennes kritik. Jag skrev följande:

////"Ställda priser är inte teoretiska priser."

Fel. Ställda och teoretiska priser är exakt samma sak. Det är otroligt underhållande att du visar tydliga tecken på ignorans i kombination med överlägsenhet. De läsare som begriper detta tycker garanterat att det är mycket underhållande när du gapar högt fastän du har helt fel, detta trots den väldigt elementära frågeställningen.

Men jag ger dig naturligtvis en möjlighet att förklara skillnaden mellan ställda och teoretiska priser för oss. Du borde passa på att undervisa oss läsare. Vi är idel öra.

"Jag förbehåller mig rätten att hålla revisorns kunskap högre än din; ditt inlägg ger mig i vart fall inte någon anledning att ändra uppfattning om hans kompetens."

Du kommer naturligtvis inte att tro mig men jag kan försäkra dig att mina kunskaper, inom just detta område, är betydligt vassare än revisorns. Att dina kunskaper inom området är undermåliga har somliga av oss redan begripit tack vare ditt gastande. Därför kan vi läsare inte heller förvänta oss att du kan skilja experter från lekmän.////_

Och ännu ett mejl från källan:

_"Jag valde att skicka mitt tidigare inlägg än en gång men resultatet blev det samma. Inlägget kom upp på bloggen men raderades efter några minuter. Det verkar som att Pernilla Ström är rädd för något. Jag ber dig, tvåla till henne (...)

Se nedan för det senaste i raden av censurerade inlägg.

Hälsningar_

_Jaha, du valde uppenbarligen att ta bort mitt kommentar på det inlägg där du pekade ut mig som den okunnige. Din blogg är av nordkoreanskt snitt. Oliktänkande skall tystnas. Men jag ger mig inte. Jag skickar kommentaren på nytt och hoppas att du denna gång svarar på min fråga.

Se nedan.

"Ställda priser är inte teoretiska priser."

Fel. Ställda och teoretiska priser är exakt samma sak. Det är otroligt underhållande att du visar tydliga tecken på ignorans i kombination med överlägsenhet. De läsare som begriper detta tycker garanterat att det är mycket underhållande när du gapar högt fastän du har helt fel, detta trots den väldigt elementära frågeställningen. Men jag ger dig naturligtvis en möjlighet att förklara skillnaden mellan ställda och teoretiska priser för oss. Du borde passa på att undervisa oss läsare. Vi är idel öra.

"Jag förbehåller mig rätten att hålla revisorns kunskap högre än din; ditt inlägg ger mig i vart fall inte någon anledning att ändra uppfattning om hans kompetens."

Du kommer naturligtvis inte att tro mig men jag kan försäkra dig att mina kunskaper, inom just detta område, är betydligt vassare än revisorns. Att dina kunskaper inom området är undermåliga har somliga av oss redan begripit tack vare ditt gastande. Därför kan vi läsare inte heller förvänta oss att du kan skilja experter från lekmän._

- - -

Skala för aktie-rekommendationer:

• "Köpläge": En aktie som för tillfälligt är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.
• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.
• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.
• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.
• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex 1-2 års tid. Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs.

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

-

HQ-aktien fick alltså här rekommendationen "spekulativt köp" vid nuvarande börskurs 1,13 kr (slutkurs 16 maj 2012).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?