Post entry

Risken med banker

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

HQ bank ute ur leken

Under krisen tog finansinspektionen över Carnegie vilket gjorde dåvarande aktieägarna helt lottlösa, då Carnegie tagit för stora risker. Kapuping gick samma öde till mötes liksom ett antal internationella spelare. Idag meddelades att HQ bank blir av med tillståndet. Detta är att tänka på då man investerar i banker. Riskpremien bör höjas om banken har allt för stor andel trading. Öresund som nästan alltid historisk handlats med premium får med detta en rejäl känga och det skulle inte förvåna mig om bolaget kommer handlas med 20 procent i rabatt mot EK precis som de flesta andra investment.

"Finansinspektionen återkallar HQ Banks tillstånd och ansöker om tvångslikvidation. Enligt FI:s granskning har HQ tagit för stora risker, övervärderat och felaktigt redovisat finanserna. Men kunderna kommer inte att drabbas. (TT)

Stockholm TT

Finansinspektionen (FI) drar tillbaka HQ Bank AB:s tillstånd. Enligt inspektionen har banken "grovt överträtt de mest centrala bestämmelserna i svensk lagstiftning" och inspektionen kommer nu att ansöka om tvångslikvidation.

Enligt Finansinspektionens granskning har HQ Banks tradingverksamhet tagit så stora risker att dess överlevnad riskerats. Bankens finansiella ställning har redovisats felaktigt och övervärderats. Ända sedan december 2008 har HQ Bank varit underkapitaliserad och har enligt beslutet därmed brutit mot såväl redovisnings- som kapitaltäckningsregler.

Men HQ Banks kunder bör inte känna oro för att förlora pengar, betonar FI:s generaldirektör Martin Andersson.

– Det här är inte en bank på obestånd. Målet är att alla kunder ska få tillbaka sina pengar och därför bör verksamheten avvecklas under ordnade former. I sista hand finns även den statliga insättningsgarantin, sade han.

HQ Bank skriver i ett pressmeddelande att den har god soliditet och likviditet. Banken har öppet som vanligt på måndag och kommer att lämna löpande information på sin hemsida.

Enligt Finansinspektionen har HQ Bank "i praktiken saknat en effektiv ledning ur ett riskperspektiv". Ledningen har inte uppfyllt kraven på lämplighet för att leda ett finansiellt företag, enligt inspektionen.

HQ:s tidigare vd Mikael König avgick i våras efter att banken uppvisat katastrofala resultat för tradingverksamheten.

HQ Bank har drygt 20 000 depåkonton. Knappt 900 personer och företag har insättningar över det garanterade beloppet i insättningsgarantin, enligt FI.

Kunderna har kunnat handla med värdepapper, pensions- och fondspara i banken. HQ Bank har också haft tillstånd att förmedla försäkringar.

Finansminister Anders Borg tycker att FI:s beslut är rimligt och slår fast att nu är det upp till ägarna att hantera situationen på ett ansvarsfullt sätt.

– Finansinspektionen har att upprätthålla ett regelverk. Tillståndet har dragits in för att det har varit synnerligen grova överträdelser och man har tagit så stora risker att man skapat osäkerhet om bankens soliditet, säger finansministern."

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?