Post entry

Sälj H&M, Kinnevik, Mavshack

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktierna i H&M, Kinnevik och Mavshack verkar vara övervärderade.

H&M

//Edit: Texten om H&M nedan skrevs då H&M-aktien låg i 250,20 kr (slutkurs tis 10 sep 2013).

Och nu ligger aktien i 249,10 kr (slutkurs tors 12 sep 2013).

//

//Edit: Aktien nu i 285 kr som högst idag (tors 26 sep 2013) efter bla följande besked:

• 16 sep 2013: stark försäljningsrapport för aug 2013

• idag 26 sep 2013: stark resultatrapport för bolagets q3 (jun-aug 2013) som kom idag.

//

19 aug 2013: Artikel i amerikanska tidningen Forbes om att 32-åriga tyskan Gisele Bündchen är världens mest betalda fotomodell för sjunde året i rad: http://www.forbes.com/sites/vannale/2013/08/19/the-worlds-highest-paid-models-of-2013/

Hon drar in 42 miljoner dollar i årstakt.

Och vad hittar man sedan?

Jo, att H&M har anlitat Bündchen som fotomodell i en ny H&M-kampanj: http://www.youtube.com/watch?v=DA8e0H8Zdxg

Hon får till och med sjunga en låt i H&M-reklamsnutten.

Enl Forbes har Bündchen ersatt Beyoncé som H&M:s ansikte utåt i reklamen.

Kommer detta att ge H&M:s intäkter och resultat ett lyft eller är det bortkastade pengar?

H&M nu värt 414 miljarder kr på börsen vid börskurs 250,20 kr: http://www.bloomberg.com/quote/HMB:SS

Aktiens p/e-tal därmed på 24 enl Bloomberg.

//Edit: Börsvärdet nu 465 miljarder kr vid börskurs 282 kr på eftermiddagen tors 26 sep 2013.

//

Enl 4-traders.com väntas H&M:s resultat bara öka knappt 2% till 17 miljarder kr under innevarande bokföringsår (dec 2012-nov 2013), vilket ger ett p/e-tal på 24 vid nuvarande börsvärde 414 miljarder kr.

Och blickar man framåt de följande fyra bokföringsåren (tom dec 2016-nov 2017) väntas H&M:s resultat bara öka med i snitt 7%/år under de fyra åren till 23 miljarder kr.

Dvs vem vill köpa en aktie för ett p/e-tal på 24 om resultatet bara kommer att öka med 7%/år?

Enl H&M:s senaste resultatrapport var resultatet tom -11% till 7 miljarder kr (för 6-månadersperioden dec 2012-maj 2013).

Hur ska H&M då kunna nå analytikernas förväntningar om ett resultat på 17 miljarder kr för hela bokföringsåret?

Det betyder att andra halvårets resultat måste uppgå till 10 miljarder kr under juni-nov 2013 (+13% från samma period 2012).

Dvs upplagt för besvikelse och fallande H&M-aktie om förväntningarna för helåret ej nås?

De senaste kvartalsresultaten:

• I q1 (dec 2012-feb 2013) var nettoresultatet -10% till 2,5 miljarder kr.

• I q2 (mars-maj 2013) var nettoresultatet -11% till 4,7 miljarder kr.

//Edit:

• I q3 (jun-aug 2013) var nettoresultatet +22% till 4,4 miljarder kr.

Dvs ska det tolkas som ett trendbrott i positiv riktning?

//

De senaste försäljningsförändringarna per månad:

• Försäljningsutveckling juni 2013: +13% exkl valutaeffekter (i befintliga butiker +3%)

• Försäljningsutveckling juli 2013: +9% exkl valutaeffekter (i befintliga butiker -1%)

//Edit:

• Försäljningsutveckling aug 2013: +14% exkl valutaeffekter (i befintliga butiker +4%)

Mer om aug-siffrorna nedan.

//

//Edit:

• Försäljningsutveckling 1-24 sep 2013: +8% exkl valutaeffekter

//

Nästa hållpunkter:

• 16 sep 2013 (dvs nästa måndag): H&M:s försäljningsrapport för aug 2013.

• 26 sep 2013 (dvs på torsdag om två veckor): Q3-rapporten.

//Edit: Blogginlägget uppdaterat ovannämnda två händelser.

Nu är nästa hållpunkter istället följande:

• 15 okt 2013: H&M:s försäljningsrapport för hela sep 2013

• 15 nov 2013: H&M:s försäljningsrapport för okt 2013.

• 16 dec 2013: H&M:s försäljningsrapport för nov 2013.

• 30 jan 2013: Resultatrapport för H&M:s q4 (sep-nov 2013).

//

I och för sig positivt att H&M är finansiellt starkt med en kassa på över 9 miljarder kr per slutet av maj 2013 och i princip inga räntebärande skulder.

Men kassan motsvarar bara 2% av H&M:s börsvärde, och vad hjälper låg skuldsättning när aktien är så högt värderad i relation till resultatutvecklingen?

//Edit: Kassan uppgick till ca 11 miljarder kr per slutet av aug 2013.

//

Länken till 4-traders.com:s analytikerförväntningar på H&M:s framtida intäkter och resultat etc: http://www.4-traders.com/H--M-HENNES--MAURITZ-AB-6491104/financials/

Mer om H&M i tidigare blogginlägg (från 8 aug 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/spekulativt-kop-xact-bear

//Tillägg 13 sep 2013

"Optimismen tillbaka kring H&M

Analytikernas syn på klädjätten H&M har ljusnat de senaste månaderna.

E-handelssatsningen i USA hör till nyheterna som fått flera tidigare negativa bedömare att tina upp, skriver tidningen Dagens industri."

http://www.di.se/artiklar/2013/9/13/optimismen-tillbaka-kring-hm/

Enl artikeln ligger dock analytikernas genomsnittliga riktkurs för H&M-aktien på 230 kr, jämfört med att H&M-aktien slutade idag (fre 13 sep 2013) i 249,30 kr.

Dvs om analytikerna har rätt ska aktiens kurs förändras med -8%.

//

//Tillägg 16 sep 2013

H&M:s försäljning i aug 2013 var +14% jämfört med aug 2012 (inkl moms, exkl valutaeffekter).

I befintliga butiker var försäljnings-förändringen +4%.

http://about.hm.com/AboutSection/sv/news/newsroom/news.html/en/807498.html?categoryPath=hm:filters/categories/corporate

Det var bättre än aktieanalytikernas snittförväntningar som låg på en total försäljnings-förändring på +12,6% och i befintliga butiker +2,5%: www.avanza.se/placera/telegram/2013/09/16/hm-fsg-jamforbara-butiker-augusti-ngt-battre-an-vantat-ny.html

H&M-aktien var upp nästan 4% till 258,85 kr vid kl 10.20 mån 16 sep 2013.

Som högst var aktien uppe i 262,70 kr tidigare under dagen.

Aug 2012 var en svag jämförelsemånad då den totala försäljningen var +6% medan försäljningen i befintliga butiker var -4%: http://about.hm.com/AboutSection/sv/news/newsroom/news.html/en/697843.html

//

Kinnevik

Värdering av Zalando till 50 miljarder kr motiverat?

I skrivande stund (kl 00:17 fre 13 sep 2013) stor annons för Kinnevik-delägda internetbaserade klädföretaget Zalando på Aftonbladets hemsida: http://www.aftonbladet.se/

Aftonbladet har överst en stor artikelrubrik följd av tre mindre artikelrubriker, och sedan kommer Zalando-annonsen.

Enl Alexa är Aftonbladet den mest besökta hemsidan i Sverige efter Google (.se och .com), Facebook och Youtube: http://www.alexa.com/topsites/countries/SE

Dvs:

• Ska man tolka det positivt att Zalando verkar satsa så hårt på marknadsföring i bla Sverige och att synas här?

• Eller ska man tolka det negativt att Zalando verkar känna sig tvunget att satsa på så hård marknadsföring?

Annonsen föreställer killjackor och killskor.

Dvs det kan tolkas som att Zalando vill bli större på att sälja kläder till killar (yngre män).

"Köp nu! Gratis frakt!", står det i annonsen.

(Sedan när har någon köpt något pga en annons där det står "Köp nu!"?)

Kinnevik nu värt 65 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs 234,50 kr för B-aktien: http://www.bloomberg.com/quote/KINVB:SS

Enl Kinneviks egen q2/2013-resultatrapport är bolagets tillgångar minus skulder värda 55-56 miljarder kr motsvarande 200 kr per aktie (per sista juni 2013): http://kinnevik.se/Documents/Pdf/Reports/sv/Kinnevik%20Q2_2013_S.pdf

Kinneviks värdefullaste tillgångar var då:

1. Kinneviks ägarandel i telekombolaget Millicom (18 miljarder kr)

2. Kinneviks ägarandel i telekombolaget Tele2 (11 miljarder kr)

3. Kinneviks ägarandel (38%) i Zalando (10 miljarder kr)

Dvs Zalando motsvarade 18-19% av Kinneviks totala värde (motsvarande ca 37 kr av bolagets värde på 200 kr per aktie).

Är den värderingsnivån för Zalando motiverad?

Zalando säljer kläder via internet i ett antal länder i Europa.

Bolaget kallar sig det bolag i Europa som har störst intäkter från försäljning av kläder via internet.

Zalandos ekonomiska utveckling:

Intäkter:
2011: 4,6 miljarder kr
2012: 10,1 miljarder kr (+119% i kr, +127% i euro)
q1/2013: 3,2 miljarder kr (+67% i kr, +74% i euro)

Rörelseresultat:
2011: -553 miljoner kr
2012: -807 miljoner kr
q1/2013: ?

Dvs positiv med hög intäktstillväxt men negativt att bolaget går med förlust.

Visst kanske de säger att förlusterna är enl plan eftersom bolaget är så pass nytt och etablerar sig i allt fler länder, fast bolaget väntas gå med vinst senare.

Men tex Tyskland var Zalandos första land där verksamhet inleddes under 2008 och 2012 blev det inte mer än nollresultat i Tyskland.

Dvs visst är det enkelt att visa kraftigt stigande intäkter så länge man har finansiering (från bla Kinnevik) att sälja bra produkter billigt etc.

Men hur pass lönsamt kan Zalando bli i framtiden? Kan bolaget över huvud taget bli lönsamt?

Vid frågetecken kring det blir det ju även frågetecken kring Kinneviks värdering av ägarandelen i Zalando till 10 miljarder kr.

Att en ägarandel på 38% är värd 10 miljarder kr innebär ju att hela Zalando (100%) värderas till 27 miljarder kr.

Är Zalando med ovannämnda ekonomiska utveckling värt 27 miljarder kr?

Kommer tex Zalando att behöva mer kapitaltillskott från aktieägarna framöver (dvs bla Kinnevik)?

Och eftersom Kinnevik-aktien nu ligger i 234,50 kr medan Kinnevik självt ansåg sin egen aktie bara vara värd 200 kr vid halvårsskiftet, kan det tolkas som att aktieinvesterare anser att Zalando är värt ännu mer än 27 miljarder kr.

Om hela skillnaden mellan Kinneviks nuvarande börskurs 234,50 kr och halvårsskiftets värdering till 200 kr beror på Zalando, innebär det att Kinneviks ägarandel på 38% av Zalando nu är värd 18-19 miljarder kr.

Och det innebär i sin tur att hela Zalando (100%) värderas till 48-49 miljarder kr, dvs nästan 50 miljarder kr.

Är ett värde på nästan 50 miljarder kr för Zalando motiverat mot bakgrund av bolagets ovannämnda ekonomiska utveckling?

En uppfattning är att det innebär en kraftig överoptimism kring Zalando, och att bolaget kommer att få svårt att över huvud taget visa vinst framöver.

Det innebär i så fall att även Kinnevik-aktien är övervärderad i dagsläget och bör säljas.

Rätt eller fel?

Värdering av Zalando till 36 miljarder kr motiverat?

Att Kinnevik-aktien ligger i 234,50 kr medan Kinnevik självt bara värderade sin aktie till 200 kr vid halvårsskiftet, beror tydligen inte bara på en uppvärdering av Zalando.

Kinneviks värdefullaste tillgång (ägarandelen i Millicom) har nämligen haft en god värdeökning sedan halvårsskiftet.

Millicom-aktien är +20% från slutet av juni 2013 till idag tors 12 sep 2013, dvs den har stigit från 483,10 kr till 581 kr på ca 1,5 månad.

Det innebär att Kinneviks ägarandel i Millicom ökat i värde under perioden från 18 miljarder kr till 22 miljarder kr (dvs med knappt 4 miljarder kr).

Tele2-aktien är samtidigt upp 5-6% vilket ökat Kinneviks ägarandel där med knappt 600 miljoner kr.

Om resten förklaras av uppvärdering av Zalando innebär det att Kinneviks ägarandel i Zalando ökat i värde med knappt 4 miljarder kr (från 10 miljarder kr till knappt 14 miljarder kr).

Och det innebär i sin tur att hela Zalando värderas till 37 miljarder kr.

Men är då det motiverat mot bakgrund av Zalandos tidigarenämnda ekonomiska utveckling?

Tv-bolaget MTG är ett annat av Kinneviks större aktieinnehav, och MTG-aktien är +9% sedan halvårsskiftet.

Det har gett en värdeökning på 300-400 miljoner kr åt Kinnevik.

//Tillägg 13 sep 2013

Besked idag om att banken SEB höjer sin riktkurs för MTG-aktien från 330 kr till 360 kr med bibehållen rekommendation "köp":

www.avanza.se/placera/telegram/2013/09/13/mtg-seb-equities-hojer-riktkursen-till-360-kr-330.html

Det innebär en kursförändrings-potential på +14% från nuvarande börskurs på 314,80 kr för MTG:s B-aktie (vid kl 14 fre 13 sep 2013).

//

Rensar man även bort värdeförändringen i Kinneviks MTG-aktieinnehav (från halvårsskiftet tom tors 12 sep 2013) och räknar om siffrorna så att resten beror på en uppvärdering av Zalando, innebär det att värderingen av Zalando har ökat från 27 miljarder kr vid halvårsskiftet till 36 miljarder kr tors 12 sep 2013.

Är det motiverat eller ej?

Dessutom lär den kraftiga kursuppgången i Millicom-aktien sedan halvårsskiftet förklaras med att Millicom ska göra Zalando-liknande satsningar på Millicoms hemmamarknader (dvs Latinamerika och Afrika), och kommer de satsningarna att lyckas långsiktigt?

Om Kinnevik är smart kan Kinnevik göra kortsiktigt goda vinster på dessa uppblåsta värderingar genom att sälja av ägarandelen i Zalando och få Millicom att sälja av sina Zalando-liknande satsningar innan de ev inte visade sig långsiktigt hållbara.

Så gjorde ju Kinnevik tex med sin ägarandel i amerikanska internetbaserade rabatterbjudande-bolaget Groupon innan den aktien föll.

//Tillägg 13 sep 2013

Besked om att schweiziska banken UBS höjer sin riktkurs för Millicom-aktien från 595 kr till 630 kr med rekommendation "köp": www.avanza.se/placera/telegram/2013/09/13/millicom-ubs-hojer-riktkurs-till-630-kr-595.html

Det innebär en kursförändrings-potential på +7% från Millicoms-aktiens nuvarande börskurs på 589,50 kr i skrivande stund (vid kl 13.50 fre 13 sep 2013).

//

Asos

Värdering av Zalando till 36 miljarder kr motiverat när brittiska konkurrenten Asos är värd 44 miljarder kr på Londonbörsen?

Att man (enl tidigare inlägg) kan tolka det som att värderingen av Zalando är +33% sedan halvårsskiftet (från 27 miljarder kr till 36 miljarder kr), kan i och för sig jämföras med följande:

Brittiska internetbaserade klädföretaget Asos aktie är +28% sedan halvårsskiftet (tom tors 12 sep 2013).

Det är från en börskurs på 40,45 pund i slutet av juni 2013 till en kurs på 51,92 pund tors 12 sep 2013.

Hela Asos värderas därmed till 4,3 miljarder pund (44 miljarder kr).

Dvs är det motiverat att värdera Zalando till 36 miljarder kr när Asos värderas till 44 miljarder kr?

Vad har då Asos haft för ekonomisk utveckling jämfört med tidigarenämnda ekonomiska utveckling för Z?

För perioden sep 2012-feb 2013:

• intäkter 360 miljoner pund (+33%)

• nettoresultat 19 miljoner pund (+22%)

För perioden mars-maj 2013:

• intäkter 197 miljoner pund (+43%)

• nettoresultat ?

Dvs Asos har lägre intäktstillväxt än Zalando, men:

+ Asos går i alla fall med vinst.

+ Och Asos är finansiellt starkt med en nettokassa på 45 miljoner pund per slutet av feb 2013 (vilket dock bara motsvarar ca 1% av Asos börsvärde på över 4 miljarder pund).

Dock kan man tycka att Asos-aktien också är övervärderad vid nuvarande börskurs på ca 52 pund som innebär ett p/e-tal på 107 beräknat på analytikernas förväntade resultat per aktie för bokföringsåret sep 2012-aug 2013: http://www.bloomberg.com/quote/ASC:LN

Aktieanalytikerna räknar i snitt med att:

• Asos intäkter väntas bli 756 miljoner pund under innevarande bokföringsår (sep 2012-aug 2013), vilket är +37% från föregående bokföringsår.

• Därefter väntas intäkterna i snitt öka med +25% per år under de fyra kommande bokföringsåren.

• Rörelsemarginalen på drygt 7% under innevarande bokföringsår väntas dessutom öka till drygt 9% om fyra år.

• Inom tre år (dvs för bokföringsåret sep 2015-aug 2016) väntas Asos genererar ett nettoresultat på 90 miljoner pund.

Det innebär att Asos-aktien vid 52 pund värderas till ett p/e-tal på 48 beräknat med förväntat resultat om tre år.

Dvs Asos-aktien är skyhögt värderad men förmodligen är den tack vare sin vinstförmåga trots allt billigare på 44 miljarder kr än värderingen av Zalando till 36 miljarder kr.

//Tillägg 17 sep 2013

Annons för Asos fanns idag på svenska nyhetssajten Nyheter 24:

Bild från http://nyheter24.se/

Dvs Asos satsar även på Sverige.

I annonsen stod det bla:

_"Asos outlet - Upp till 70% på märkesvaror."

"Fri leverans över hela världen. Inget minimibelopp krävs."_

När man klickade på annonsen kom man hit: http://www.asos.com/Outlet/Womens-Outlet/Sale/Cat/pgehtml.aspx?cid=7046&affId=2442&WT.tsrc=Affiliate

Där är texten på engelska (men med belopp i kr), bla:

"Outlet.

Women's outlet: Always up to 70% off. Hot labels landing weekly."

//

//Tillägg 19 sep 2013

Asos har presenterat intäktsrapport för sitt q4 (jun-aug 2013).

Bolagets intäkter uppgick under kvartalet till 208 miljoner pund (+47% från motsvarande kvartal ett år tidigare).

Det var bättre än aktieanalytikernas snittförväntningar på +43%.

Asos uppger dessutom att resultatet för hela bokföringsåret sep 2012-aug 2013 kommer att bli något bättre än analytikernas förväntningar.

www.avanza.se/placera/telegram/2013/09/19/asos-fosaljning-4-kv-okade-nagot-mer-an-vantat.html

Asos-aktien låg vid kl 14 tors 19 sep 2013 i 53,75 pund vilket var +11% från gårdagens slutkurs: http://www.bloomberg.com/quote/ASC:LN

//

Mer om Kinnevik i tidigare blogginlägg (från 13 aug 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/kinnevik/salj-kinnevik-aktien

//Tillägg 16 sep 2013

SEB höjer sin riktkurs för Kinnevik-aktien från 180 kr till 202 kr med upprepad rekommendation "behåll": www.avanza.se/placera/telegram/2013/09/16/kinnevik-seb-equities-drar-upp-riktkurs-till-202-kr-180.html

Som jämförelse ligger Kinneviks B-aktie i 234,30 kr kring kl 10.30 mån 16 sep 2013.

SEB anser alltså att Kinnevik-aktien ska ner 14% för att nå sitt motiverade värde.

Enl SEB innebär en Kinnevik-börskurs på drygt 230 kr att aktiemarknaden värderar hela Zalando till 8-10 miljarder euro.

Men enl SEB är Zalando i själva verket "bara" värt drygt 6 miljarder euro (vilket innebär att Kinneviks ägarandel på 38% av Zalando är värd ca 20 miljarder kr motsvarande drygt 70 kr per Kinnevik-aktie).

SEB anser därför att aktiemarknadens nuvarande värdering av Zalando är "utmanande" hög.

www.avanza.se/placera/telegram/2013/09/16/kinnevik-marknadens-vardering-av-zalando-utmanande-seb.html

• Ett värde på 8-10 miljarder euro för Zalando motsvarar ca 70-90 miljarder kr (med nuvarande eurokurs 8,6933 kr).

• Ett värde på drygt 6 miljarder euro för Zalando motsvarar drygt 50 miljarder kr.

//

//Tillägg 17 sep 2013

Kanadensiska lärarnas pensionsfond (OTPP) har investerat 70 miljoner dollar i bolaget Dafiti ("Latinamerikas Zalando") där Kinnevik har ägarintressen: www.avanza.se/placera/telegram/2013/09/17/kinnevik-pensionsfond-i-kanada-investerar-i-dafiti.html

Dvs det är ju positivt att även andra vill investera ganska stora pengar i samma bolag som Kinnevik investerat i.

Dafiti och Lamoda är två internetrelaterade bolag som Kinnevik har investerat i och bedöms ha särskilt stor potential, enl vad Kinnevik-vd:n Mia Brunell Livfors sa i samband med presentationen av Kinneviks q2/2013-resultatrapport skriver nyhetsbyrån Direkt i länken ovan.

Per slutet av juni 2013 ägde Kinnevik 29% av Dafiti (före OTPP:s investering). Kinneviks ägarandel värderades då till 536 miljoner kr.

Det innebär att hela Dafiti då värderades till 1,85 miljarder kr.

Dafitis intäktsutveckling (enl vad Kinnevik har offentliggjort):

2011: 149 miljoner kr
2012: 796 miljoner kr

Kinnevik har ej uppgett Dafitis resultat.

Lamoda är verksamt i Ryssland.

Alla Kinneviks investeringar i internetrelaterade bolag ("online-portföljen") var enl Kinnevik värd nästan 17 miljarder kr per slutet av juni 2013.

Härav svarade Zalando-ägarandelen för ca 10 miljarder kr.

Kinneviks totala börsvärde ligger i skrivande stund på 63-64 miljarder kr vid en börskurs på 228,10 kr för Kinneviks B-aktie: http://www.bloomberg.com/quote/KINVB:SS

Dvs Kinnevik gör tydligen egna investeringar i internetrelaterade bolag i tex Latinamerika, utöver de liknande investeringar som Kinnevik-delägda mobiltelefon-operatören Millicom gör på sina hemmamarknader Afrika och Latinamerika.

Enl Millicoms q2/2013-resultatrapport har Millicom bla investerat i följande internetrelaterade bolag:

• Kanui (säljer sportgrejer via internet i Brasilien)

• Tricae (verkar sälja barnkläder etc via internet i Brasilien: http://www.tricae.com.br/ )

• Jumia (säljer alla möjliga produkter via internet i Nigeria: http://www.jumia.com.ng/ )

• Easy Taxi (en taxibeställnings-app i Brasilien mfl länder i Latinamerika)

• Hellofood (en matbeställningstjänst i Latinamerika och Afrika)

• Ubilista (fastighetsannonser i Latinamerika)

• Busao (en bussbiljett-sajt i Brasilien)

http://www.millicom.com/sites/default/files/Millicom%20Earnings%20Release%20Q2%202013.pdf

//

//Tillägg 21 sep 2013

Kinnevik diskuterades i Di.se:s webb-tv-program "Börsrådet" igår 20 sep 2013: http://www.di.se/artiklar/2013/9/20/borsradet-har-finns-vinnarna/

Carnegies fondförvaltare Simon Blecher uppgav där att han tvivlar på Kinnevik-aktien pga Zalando.

En potential kan vara att Tele2 blir uppköpt vilket då skulle ge Kinnevik en hel del pengar eftersom Kinnevik är storägare i Tele2, men Blecher befarar då att Kinnevik ej kommer att dela ut de pengarna till Kinneviks aktieägare utan istället tex göra någon ny Zalando-liknande storsatsning i tex Latinamerika.

//

//Tillägg 4 okt 2013

2 okt 2013: Zalando har fått kapitaltillskott trots att Kinnevik tidigare sagt att Zalando ej skulle behöva mer kapitaltillskott.

Det är kanadensiska pensionsfonden OTPP (Ontario Teachers Pension Plan) som har köpt en ägarandel på 2% av Zalando.

Belopp och vilken värderingsnivå det innebär för Zalando anges ej.

Enl ovan var det även OTPP som investerade i Dafiti härom veckan.

Pensionsfonden verkar alltså ha fått blodad tand och väljer nu att även investera i Zalando.

Dansken Anders Holch Povlsen har också gett Zalando kapitaltillskott samtidigt med OTPP, för att Holch Povlsen ska bibehålla en ägarandel på 10% av Zalando och ej spädas ut av OTPP:s inköp.

Kinnevik deltog dock ej och har därför nu spätts ut till en ägarandel på 36,5% av Zalando.

Kinnevik bidrog dock i somras (sommaren 2013) till nytt kapitaltillskott till Zalando. Då investerade Kinnevik ytterligare 100 miljoner dollar i Z.

Kinneviks informationschef Torun Litzén till nyhetsbyrån Direkt om att Zalando nu i och med OTPP:s och Holch Povlsens kapitaltillskott får in mer pengar fast det tidigare är sagt att det inte skulle behövas:

"Zalando ser fortsatt väldigt stark tillväxt i sina marknader och bolaget tycker att det är bra att ha en stark finansiell ställning.

Det i kombination med att det finns ett stort intresse att investera i bolaget gjorde att Zalando valde att ta in pengar ändå."

www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/02/zalandony-agare-eft-kapitaltillskott-kinnevik-deltog-ejoms.html

3 okt 2013: Nordea justerar sin rekommendation för Kinnevik-aktien från "sälj" med riktkurs 170 kr till "sälj" med riktkurs 194 kr: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/03/kinnevik-zalandotillvaxt-troligen-mer-an-inprisad-nordea.html

Som jämförelse handlas Kinnevik B-aktie i 225,30 kr under förmiddagen fre 4 okt 2013.

Nordea räknar med att Zalando kommer att visa fortsatt hög intäktstillväxt när Kinnevik presenterar sin q3/2013-resultatrapport 23 okt 2013, men att detta i hög grad redan är inbakat i Kinnevik-aktiens börskurs.

Nordea förklarar Kinnevik-aktiens höga kursnivå bla med aktieinvesterarnas förhoppningar på Zalando, men Nordea betecknar de förhoppningarna som "unproven dreams" (dvs ej belagda drömmar).

Nordea om Kinnevikes internet-relaterade investeringar ("online-portföljen", dvs bla Zalando):

"Som vi ser det råder väldigt hög osäkerhet om den framtida intjäningspotentialen (...)"

Nordea anser även att det är skral informationsgivning ("bristande transparens") kring de internet-relaterade investeringar Kinnevik gör via bolaget Rocket Internet.

I Kinneviks resultatrapport för första halvåret 2013 hade bolagen i online-portföljen stora förluster med en rörelsemarginal på -23%.

Nordea räknar med att lönsamhetsnivån legat kring samma nivå under q3/2013.

Enl Nordea finns det "en betydande värderingsrisk" i Kinnevik-aktien pga online-portföljen och anser att aktien bör handlas med en rabatt i förhållande till det redovisade substansvärdet per aktie.

Men i dagsläget handlas aktien över substansvärdet (dvs med en premie istället för en rabatt).

Att Nordea höjt riktkursen för Kinnevik-aktien från 170 kr till 194 kr förklaras med följande:

• Nordea har höjt riktkursen för telekombolaget Millicom (där Kinnevik är storägare) från 575 kr till 610 kr. (Millicom-aktien handlas i 551,50 kr under förmiddagen fre 4 okt 2013).

• Nordea har höjt värderingen av Zalando från 2 gånger bolagets årsintäkter till 2,5 gånger bolagets årsintäkter. Det förklaras i sin tur med att värderingen av liknande börsnoterade bolag höjts till den nivån.

Det avser väl bla brittiska bolaget Asos.

//Edit: Asos betyder för övrigt "As Seen On Screen" i enlighet med bolaget ursprungliga affärsidé att sälja de kläder som filmstjärnorna har på sig på filmskärmen.//

4 okt 2013: Artikel i Dagens Industri om att OTPP:s och Holch Povlsens köp av nya Zalando-aktier (motsvarande en sammanlagd ägarandel på 4% av Zalando) skedde till en rekordhög värderingsnivå av Zalando: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/04/kinnevik-fortsatt-vardeokning-zalando-di.html

DI refererar till en anonym källa som gett informationen.

Källan uppger dessutom för DI att de nya Zalando-aktierna inte sålts ut till OTPP och Holch Povlsen i veckan för att Zalando behövde kapitaltillskott, utan att det var som led i en tidigare uppgörelse.

Enl artikeln värderades Zalando till 27,5 miljarder kr per slutet av juni 2013 enl Kinneviks q2/2013-resultatrapport.

//

Mavshack

Mavshacks vd Jonas Litborn.

Bild ur Mavshacks resultatrapport för q2/2013: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Mavshack/66473/Mavshack__MAV_20130823_16.PDF

//Edit: Texten om Mavshack nedan skrevs på eftermiddagen mån 9 sep 2013 då Mavshack-aktien låg i 0,38 kr.

Nu ligger aktien i 0,39 kr (slutkurs tors 12 sep 2013).

//

//Edit: På eftermiddagen tors 26 sep 2013 låg aktien i 0,43 kr vilket gav bolaget ett börsvärde på 227 miljoner kr trots att bolaget bara hade intäkter på 2 miljoner kr och ett resultat på -5 miljoner kr under första halvåret 2013.

//

Är det inte väldigt riskabelt att köpa Mavshack-aktien vid nuvarande börskurs kring 0,40 kr?

• Bolaget värt nästan 200 miljoner kr vid börskurs 0,38 kr: http://www.bloomberg.com/quote/MAV:SS

• Intäkter 4 miljoner kr och nettoresultat -8 miljoner kr under 2012: http://www.aktietorget.se/InstrumentKeyNumbers.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002475376

• Intäkter 2 miljoner kr och nettoresultat -5 miljoner kr under första halvåret 2013: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Mavshack/66473/Mavshack__MAV_20130823_16.PDF

Visst kan man väl anta att bolagets affärsidé är så bra att intäkter och resultat kommer att förbättras rejält under de kommande åren, men eftersom det syns så lite i intäkter och resultat ännu innebär ju det en stor risk om affärsidén inte visar sig så bra som väntat?

Vid ett börsvärde på 200 miljoner kr måste väl bolaget upp i ett nettoresultat på 20 miljoner kr per år inom max 3-4 år.

Vilka intäkter krävs det då för att nå dit? osv

Säg att det krävs intäkter på åtminstone 70-80 miljoner kr per år för att nå ett nettoresultat på 20 miljoner kr per år.

Kan Mavshack nå intäkter på 70-80 miljoner kr per år inom 3-4 år från nuvarande intäkter på 4 miljoner kr per år?

Det är väl inte uteslutet men snarast är det väl osannolikt. Få bolag klarar av att göra ett sådant genombrott även om man kan tycka att affärsidén ser bra ut på papperet.

Man kan ju chansa på att bolaget kommer att lyckas med det men då blir det väl med stor risk för att det inte blir som väntat?

Håller ni med?

Och balansräkningen per slutet av juni 2013:

• Totala tillgångar bokförda till 13 miljoner kr varav 5-6 miljoner kr "luft" i form av immateriella tillgångar (motsvarande nästan 60% av Mavshacks egna kapital på 9 miljoner kr).

• Inga räntebärande skulder men bara 2 miljoner kr i kassan.

Efter det har väl i och för sig 10 miljoner kr tillkommit i kapitaltillskott från aktieägarna i form av nyemission under 2013.

//Edit: Om nyemissionspengarna redan tillkommit vid halvårsskiftet (och det bara återstår en kassa på 2 miljoner kr) är läget ännu sämre.

//

Dvs kommer bolaget att behöva mera kapitaltillskott om burnrate ligger på 10 miljoner kr per år (med en förlust på 5 miljoner kr första halvåret 2013)?

Bolagets verksamhet enl senaste pressmeddelandet:

_"Om Mavshack.com

Mavshack.com har i dag ca 1500 filmer, musikvideos och konserter från flertalet Filippinska innehållslevernatörer däribland Viva Entertainment, Inc., Oishi Media och Star Cinema.

Mavshack.com är störst i världen på Filippinsk film.

Om Mavshack Facebook

Mavshack Facebook visar filmer gratis för sina fans direkt på Facebook.

I dagsläget finns Mavshack Facebook tillgängligt runt hela världen med Indisk, Indonesisk och Filippinsk film, samt på den nordiska marknaden med västerländsk film.

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack AB (publ), med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta, driver en av de snabbast växande filmtjänsterna i världen.

Intäkterna kommer från:

• vår webbaserade portal på Mavshack.com, där målgruppen erbjuds film och underhållning genom månadsabonnemang (B2C)

• och vår portal på Facebook.com, där i dagsläget över 700 000 "följare" tar del av reklamfinansierade filmer (B2B).

• Vi säljer också vår kostnadseffektiva streamingteknologi till andra företag (B2B)."_

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=66675

//Edit:

1) Positivt att Mavshacks vd Jonas Litborn verkar ligga bakom bolaget Fortic AB som har en ägarandel på 13-14% av Mavshack:

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002475376

http://www.allabolag.se/5568073869/Fortic_AB

Ägarandelen är värd 28 miljoner kr vid nuvarande börskurs 0,39 kr för Mavshack-aktien.

Lite märkligt att Fortic AB har samma adress som Mavshack (Karlavägen 60 som väl är bland de dyraste områdena att bo på i Stockholm?).

2) Pressmeddelande idag tors 12 sep 2013 om att Mavshack lanserar sin tjänst för att visa filmer gratis via Facebook för indonesiska tittare: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Mavshack/66721/Mavshack__MAV_20130912_5.PDF

Dvs det är ganska stora länder som Mavshack inriktar sig på, bla:

Filippinerna med 98 miljoner invånare: http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines

Indonesien med 237 miljoner invånare: http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia

Å andra sidan är det väl många bolag som gör glädjekalkyler på temat "om vi bara lyckas sälja för 1 kr per år till varje kines..." osv.

Tillägg 13 sep 2013

Pressmeddelande från Mavshack idag om att bolaget lanserar Mavschack.com för Indien: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Mavshack/66737/Mavshack__MAV_20130913_8.PDF

• Och Indien har 1,2 miljarder invånare: http://en.wikipedia.org/wiki/India

Indien beskedet gjorde att Mavshack-aktien var upp 7-8% till 0,42 kr som högst idag (fre 13 sep 2013).

//

Mer om Mavshack i tidigare blogginlägg (från 8 aug 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/spekulativt-kop-xact-bear

//Tillägg 16 sep 2013

Blogginlägg om Mavshack från en optimistisk skribent (kallad "Klarsynthet"): http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/himlafärden_kan_övergå_i_rymdfärd

Ur det blogginlägget bla:

1)

"(...) lukrativa distributions-samarbeten likt det med filippinska mobildistributören MyPhone.

Som ni kanske kommer ihåg är min bedömning att denna modell, där MyPhone nu förinstallerar Mavshack-appen på inte mindre 200 000 enheter per månad, kommer att bli standard i Mavshacks etableringsarbete på en rad marknader.

Och när vi talar om Indien är det fråga om en gigantisk marknad."

2)

Vad gäller finansieringen pekar skribenten på att Mavshack kan få in kapitaltillskott genom de upp till 80 miljoner teckningsoptionerna avsedda för Mavshacks personal etc.

Teckningsoptionerna ger rätt att köpa lika många Mavshack-aktier för vissa teckningskurser tom vissa tidpunkter.

Teckningskurserna ger pengar direkt till Mavshack vilket enl skribenten kan ge bolaget upp till 20 miljoner kr.

• 30 miljoner av teckningsoptionerna har dock en teckningskurs på bara 0,06 kr.

De kan utnyttjas för att köpa nya Mavshack-aktier tom sep 2013, men det kan bara ge knappt 2 miljoner kr till bolaget (0,06 kr gånger 30 miljoner aktier).

• Övriga upp till 50 miljoner teckningsoptioner har en teckningskurs på 0,36 kr med teckningstid 31 okt 2013 fram tom 30 apr 2014.

Om de alla utnyttjas kan de alltså ge Mavshack ett kapitaltillskott på 18 miljoner kr.

I skrivande stund (vid kl 13 mån 16 sep 2013) ligger Mavshack-aktien i 0,47 kr på Aktietorget, så vid den kursnivån lär båda optionsserierna utnyttjas för att köpa nya Mavshack-aktier (eftersom rådande börskurs ligger över optionernas teckningskurs).

Praxis är ju att de tex anställda som får teckningsoptioner med rätt att köpa aktier i ett bolag, får betala marknadspris för optionerna enl tex Black & Scholes optionsvärderings-modell.

Frågan är om Mavshack tar betalt för optionerna enl tex den principen, eller om optionerna delas ut gratis.

//Edit: Mavshack har tagit betalt för optionerna enl Black & Scholes-modellen. Mer info nedan.

//

Och dessutom innebär nytillkommande aktier (om optionerna utnyttjas) en utspädning av befintliga Mavshack-aktier, även om man måste betala en teckningskurs för att köpa aktier för optionerna.

Totalt finns det ca 527,7 miljoner utestående Mavshack-aktier i dagsläget vilket ger bolaget ett totalt börsvärde på nästan 250 miljoner kr vid börskurs 0,47 kr.

80 miljoner nytillkommande aktier innebär alltså att de tidigare 527,7 miljoner aktierna som tidigare utgjorde 100% av bolaget bara kommer att utgöra 87% av det totala antalet aktier i Mavshack.

Det innebär alltså att Mavshacks resultat måste fördelas på fler aktier vilket innebär lägre resultat per aktie (allt annat lika) etc.

Enl bloggskribenten äger Mavshacks vd Jonas Litborn själv "långt mer än" 100 miljoner aktier och optioner i Mavshack.

Tillägg 17 sep 2013

Enl mejlsvar från Mavshacks vd Jonas Litborn finns det i dagsläget bara 50 miljoner utestående teckningsoptioner med teckningskurs 0,36 kr. De teckningsoptionerna har alla sålts ut för ett pris beräknat enl Black & Scholes optionsvärderings-formel.

Mejlsvaret:

"Samtliga utestående teckningsoptioner (50 000 000) är till en kurs på 0,36 öre.

Dessa har tilldelats och sålts till ledande befattningshavare och andra personer som bolaget har bedömt som viktiga för utvecklingen.

_Priset på optionen i sig har satts enligt Black and Scholes formel på den dag som optionen sålts.

Det utestående programmet ger innehavaren rätt att teckna sig för aktier under perioden 1 oktober 2013 till 30 april 2014. När optionen utnyttjas behöver innehavaren betala 0,36 kr per option till Mavshack."_

//

//Tillägg 18 sep 2013

Nytt blogginlägg från Klarsynthet om Mavshack: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/

Ur blogginlägget bla:

"Som ni vet ingick Mavshack under sommaren en strategisk allians med Filippinernas största återförsäljare av mobiltelefoner, MyPhone, vilket bolaget offentliggjorde den 19 juli.

_Samarbetet går ut på att Mavshacks mobilapp förinstalleras i mobiler som säljs i Filippinerna.

En dryg månad senare, den 21 augusti, kom ett pressmeddelande där det avslöjades att samarbetet utökas kraftigt till att gälla förinstallation av Mavshacks mobilapp i hela MyPhones sortiment av Android smartphones, inklusive premiumtelefonen Iceberg, på samtliga MyPhones marknader inklusive Macao, Hong Kong, Malaysia och de filippinska öarna. Det innebär att Mavshacks streamingapp nu förinstalleras på inte mindre än 200 000 nya mobiler i månaden."_

"Jag blev nu för egen del mäkta förvånad när det visade sig att inga andra streamingappar för film och TV finns förinstallerade bland de 17 noga utvalda apparna."

"Abonnemangsavgiften för Mavshack är dessutom bara 4,99 dollar i månaden"

"(...) bolaget kvarstår vid målet att nå 150 000 betalande abonnenter redan vid årsskiftet"

"Siffran 150 000 ska jämföras med antalet vid utgången av juli månad, som var 10 000 stycken."

//Tillägg 24 sep 2013

Mavshack-vd:n Jonas Litborns förändringar av sitt aktieinnehav i Mavshack: http://aktietorget.se/InsiderDetail.aspx?ID_Insider=2370&ID_Company=169

Dvs de senaste förändringarna:

• 13 sep 2013: Litborn själv köper 100 000 aktier (varefter totala innehavet är drygt 6 miljoner st).

• 23 sep 2013: Närstående till Litborn köper 140 000 aktier (varefter totala innehavet är drygt 89 miljoner st).

Närstående avser här förmodligen bolag som Litborn äger?

//

//Tillägg 26 sep 2013

Nytt mejlsvar från Mavshack-vd:n Jonas Litborn på bla frågan om vilka som avses med "närstående" till honom när sådana aktörer köper aktier i Mavshack enl Aktietorgets insynslista:

_"Jag kommenterar av princip inte ägarförhållanden i mina privata bolag.

Jag har flera privata bolag som klassas som närstående. Det finns klara regler för vad som gäller med ägande etc. för att klassas som insyn.

Alla insynstransaktioner kan du enkelt följa på Aktietorgets hemsida: http://aktietorget.se/InstrumentInsider.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002475376_

_Vad gäller det utestående optionsprogrammet hittar du mitt och övriga insynspersoners innehav på ovanstående likaså.

Det tidigare programmet på 0,06 kr är tecknat fullt ut."_

Dvs tydligen finns bara de 50 miljoner teckningsoptionerna med en teckningskurs på 0,36 kr per st kvar.

//

//Tillägg 26 sep 2013

Mavshack-vd:n Jonas Litborn har tydligen följande mål för Mavshack per årsskiftet 2013/2014:

• 150 000 betalande abonnenter. Det ska ge Mavshack intäkter på 4,5 miljoner kr i månaden (=54 miljoner kr per år).

• 4 miljoner "likes" på Facebook. Det ska ge intäkter på 4 miljoner kr i månaden (=48 miljoner kr per år).

- - -

Summa intäkter i så fall 102 miljoner kr per år

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2171836#msg14692598

För att 150 000 pers ska generera intäkter på 4,5 miljoner kr i månaden måste de betala en avgift på 30 kr i månaden (150 000 pers gånger 30 kr/månad = 4,5 miljoner kr/månad).

Mavshacks strategi när bolaget lanserar sin filmstreaming-tjänst i ett nytt land (ur Mavshacks q2/2013-resultatrapport som kom 23 aug 2013):

"Först lanserar vi oss på Facebook för att snabbt och kostnadseffektivt etablera vårt varumärke på marknaden i fråga och när antalet användare på Facebook vuxit tillräckligt så öppnar vi upp denna marknad för mavshack.com.

Nyckeln är att hela tiden hitta attraktivt innehåll som gör att fler användare tillkommer och ju fler användare vi får desto enklare är det naturligtvis att hitta ännu mer attraktivt innehåll, vilket till till slut leder till exponentiell tillväxt."

Vår lansering av den indiska versionen av Mavshack på Facebook är ett lyckat exempel på tillämpningen av denna strategi.

Vi har redan efter fyra månader över 150 000 användare.

Som jämförelse kan nämnas att det tog över ett år för den filippinska versionen att nå upp till denna siffra och vi är säkra på att nästa marknad går ännu snabbare ju mer etablerat Mavshack blir som varumärke.

Just nu har vi 630 000 användare på vår filippinska Facebook-sajt och vi ökar med c:a 25 000 i veckan.

Med de nya marknader som kommer att öppnas upp inom kort och i beaktande av att expansionstakten ökar alltmer känner vi oss trygga med att klara vårt uppsatta mål att Mavshack skall sammanlagt ha över fyra miljoner användare på Facebook före årets slut.

Vi måste fortfarande ge stora rabatter på vår annonsförsäljning på Facebook men i takt med att antalet användare ökar och vi blir alltmer etablerade kommer marginalerna förbättras."

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Mavshack/66473/Mavshack__MAV_20130823_16.PDF

Dvs Mavshacks intäkter från användare på Facebook utgörs tydligen av annonsintäkter.

Det finns till och med en ganska utförlig beskrivning av Mavshack på engelska Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Mavshack

//

//Tillägg 28 sep 2013

Pressmeddelande från Mavshack 8 juli 2013:

"Mavshack förstärker ledningsgruppen"

Bla enl pressmeddelandet:

"Per Lundquist tillträder som Vice President Sales and Acquisitions.

Per kommer från IEC In Sports där han varit Director Sales & Acquisitions Europe.

Per tillträder sin nya tjänst under augusti och kommer att fokusera på att utveckla Mavshacks nya marknader, Indonesien, Indien, Kina och Thailand."

http://www.mynewsdesk.com/se/mavshack/pressreleases/mavshack-foerstaerker-ledningsgruppen-885127

Kommentar till mig från en initierad källa:

"Per är en bra kille."

Även pressmeddelande från Mavshack igår fre 27 sep 2013:

"Mavshack förstärker filmutbudet betydligt genom nytt avtal med Viva gruppen"

"Mavshack har tecknat ytterligare ett licensavtal med VIVA gruppen som ökar antalet filmtitlar med 1000 stycken nu och med ytterligare 1000 före december 2013. Det gör att det totala antalet filmer då kommer att uppgå till omkring 3500 st. "

http://www.mynewsdesk.com/se/mavshack/pressreleases/mavshack-foerstaerker-filmutbudet-betydligt-genom-nytt-avtal-med-viva-gruppen-910717

Mavshack-aktien var +7% till 0,46 kr igår fre 27 sep 2013.

Som högst var aktien uppe i 0,48 kr under dagen.

//

//Tillägg 8 okt 2013

Inlägg på Di.se:s aktieforum Börssnack från signaturen "ztewfan" om att Mavshacks antal "likes" på Facebook legat stilla ett tag nu på 800 000-900 000 pers trots att bolaget har som mål att nå 4 miljoner pers senast i slutet av 2013.

Mavshack har räknat med att en ganska stor del av bolagets intäkter ska komma från dessa Facebook-likes.

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2173638#msg14706731

Signaturen "kohandel" uppger i tråden att Mavshack i Indien startade i mars 2013 och nu kommit upp i 215 000 likes där.

ztewfans siffra 800 000-900 000 likes är summan av Mavshacks likes i Filippinerna plus Indien.

En annan förhoppning är att Mavshack ska generera intäkter genom att folk använder Mavshacks app som finns förinstallerad i mobiltelefoner sålda genom bolaget Myphone.

Men ztewfan frågar sig i tråden om det kommer att ge särskilt mycket intäkter för Mavshack eftersom det alltid finns många appar förinstallerade när man köper en ny mobiltelefon, utan att man använder dem.

Redan i aug 2013 sålde ztewfan sitt eget innehav av Mavshack-aktier då han såg att antalet Mavshack-likes på Facebook (bla från Indien) inte ökade i önskad takt: http://borssnack.di.se/diseconf/forum/listmessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2166151&search=ztewfan

Även i början av sep 2013 konstaterade ztewfan i en Börssnack-tråd att antalet Mavshack-likes låg på 815 000 pers och inte verkade öka särskilt: http://borssnack.di.se/diseconf/forum/listmessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2167920&search=

Mavshacks strategi med att erbjuda sin filmstreamingtjänst gratis via Facebook är ju att användarna efter ett tag ska bli riktiga, betalande kunder hos Mavshack.com.

Men att antalet likes inte ökar som väntat gör att denna konvertering verkar bli en besvikelse, och därmed även att Mavshacks intäkter kommer att bli lägre än väntat enl ett (fritt tolkat) inlägg från ztewfan i den senaste länken ovan.

Mavshack-aktien nu i 0,39 kr (slutkurs tis 8 okt 2013).

Det ger bolaget ett börsvärde på 206 miljoner kr med ca 528 miljoner utestående aktier.

//

//Tillägg 14 okt 2013

Mavshacks mål är att ha 4 miljoner Facebook-likes per slutet av 2013, och att kunna få annonsintäkter motsvarande 1 kr per like per månad.

Med 4 miljoner likes skulle det alltså generera intäkter på 48 miljoner kr per år (4 miljoner likes gånger 1 kr per like per månad gånger 12 månader per år).

De som ger Mavshack en Facebook-like får dock inte se hela Mavshack-utbudet av filmer gratis, utan bara utvalda delar.

Förhoppningen är att dessa gratisanvändare som gett Facebook-likes i nästa steg blir betalande abonnemangskunder, eller att de åtminstone betalar för att se ytterligare, enstaka filmer.

Signaturen "pbebim" på Di.se:s aktieforum Börssnack skissar på att Mavshack kommer att nå intäkter på totalt 48 miljoner kr under 2014, varav:

• 24 miljoner kr i annonsintäkter via Facebook-likes

• 24 miljoner kr från betalande användare

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2174851#msg14715814

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

• Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

• Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.
… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?