Post entry

Herr Hagströmers bekymmer

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Sven Hagströmer var toppnamnet när Avanza hade stor aktiedag på Operaterassen i Stockholm på onsdagen.

Sven Hagströmerr lät mötesdelatarna ta del i alla bekymmer han har för sitt bolag Creades.

Det är döpt efter nationalekonomen Joseph Schumpeter som lancerade uttrycket "kreativ förstörelse". Det innebär ju att det är sunt och friskt i en kapitalism att dåliga företag går under för att lämna vägen öppen för nya ideer.

Men Högströmer kommer att kämpa med näbbar och klor för att hans företag skall leva vidare. Erfarenheten inom bolaget är enorm, sa han.

Han berättade att Pan Capital nästa år blir exakt lika stora ägare i Creades som han. Det står nämligen i bolagsordningen att om substands-rabatten på Creades under ett år är under 10 procent skall det bolaget köpa upp tio procent av bolagets aktier och förstöra dem.

Det nya för dagen var att detta kommer att ske och bestämmas om den 16 januari. Men det blir inte pengar aktieägarna i Creades får för var tionde aktie, utan aktier i något av dotterbolagen.

På så sätt behöver Creades ej ta av sin kassa för att dela ut till aktieägarna. Men Hagströmer trodde att aktieägarna skulle uppskatta minst lika mycket att få aktier i något av dotterbolagen i stället för pengar.

Hagströmer kommer därigenom att bara ha 30 procent av rösterna i i Creades efter detta. Samma antal aktier kommer Pan Capital att ha. Schratch, alltså för att använda en tennisterm. Lika-Lika mellan de båda kombattanterna

Varför köper ej Höagströmer flera aktier? Han kan inte enligt aktiemarknadsreglerna. Då måste han bjuda på hela företaget. Det varken vill han eller kan han.

Aktien ligger nu First North. Det är besvärligt för att AP-fonderna eller försäkringsbolagen köper aktier på denna lista. Hagströmer hade blivit lovat av Nasdaq OMX-börsen att komma på deras MID-lista hur lätt som helst, trots att det där krävs minst tre år på First North innan börsen godkänner listbyte.

Men nu har det komplicerat sig så att Creades ej anser sig kunna söka till högre lista.

Pan Capital fått igenom en granskningsman som skall göra en undersökning om huruvida vissa affärer Creades gjort gynnat Hagströmer och missgynnat Pan Capital.

Innan den undersökningen är klar har Creades ingen möjlighet söka listbyte, trodde Hagströmer själv.

Desstuom har Hagströmer andra bekymmer:

1) Carnegie som Creades har konvertibler i behåller inte sitt värde utan Creades skriver ner dem. Konvertiblerna fick Creades i utbyte mot HQ-fondern som Carnegie köpte vid HQ-kraschen.

2) Avanza som är Hagströmers stolthet är ej längre så vinstgivande. Det beror på Riksbankens låga ränta och på att aktiespekulanterna ligger lågt i de dliga tider som. Det ger Avanza mindre courtage.

3) En problem som hör i hop med detta är att Avanza plötsligt har många kunder som ej gjort affärer på ett år. Varför frågar sig styrelsen?

Klarna är succesbolaget som förenklat varuköpen i butikerna. Affärerna älskar det och kunderna älskar det. Klarna-användarna kan på mobiltelefonen betala sitt köp i affärerna. Skickar de in pengar till Klarna inom tolv dagar så är allt bra.

Görs inte det faller det ut utgifter som är mycket lönsamma för Klarna. Problemet är att flera av dessa köp måste Klarna skicka till kronofogden. Det beror bland att på att många som är portade som kontokortskunder av bankerna, får betala med telefon genom Klarna.

Det här ger Klarna dåligt rykte och Hagströmmer sa klart att han håller på att ta sin hand från företaget.

Han är ej längre ordförande. I och med att expansion nu sker ute i Europa vill ej Hagströmmer vara med som ordförande. Han är expert på svenskt näringsliv, men har inget att bidra med om Klarna går ut i Europa.

- Dessutom är Klarnas tre grundare så skickliga att de ej behöver en ordförande egentligen, sa han.

Klarna är till salu. Den som kan skaffa en köpare av Creades Klarna-aktier kommer att få stort courtage, skojade Hagströmer.

Avanza är han också beredd att sälja.

Att köpa ett bolag i dag står inte på kartan sa Hagströmer.

Men när väl bråket på Pan är över så står följande på programmet:

Creades skall köpa små och mindre aktiebolag på börsen som har problem. Dem skall Creades arbeta hårt med i form av expertis och styrelseinflytande.

Dels skall Creades köpa topp-aktier på börsen. Bolag som står på topp. Där skall Creades vara 'ägare och vara med på farten helt passivt.

Sedan skall Creades också syssla med finansaffärer.

Eftersom verkställande direktören i Creades är viktigt kommer han att bli rikligt ersatt. Förutom lön på några miiljoner har han under ett år möjlighet att få 24 miljoner i bonus.

Det är inget att hyckla med. Jag talar om för alla hur generösa vi är mot vår VD. Vi begär att han kan förvalta våra aktier med bolag så att Creades slår börsindes. med tio procent, då faller de 24 miljonerna ut.

Trots att Hagströmer är störste aktieägare i företaget och alltså själv betalar en betydande del av VD:s bonus tycker Hagströmer att det är värt det.

<- Vi har samma ersättning till VD som man har på Ratos och som vi hade på Öresund, sa han.

Den som har bättre förslag hur VD skall premieras för god prestation är väl kommer till Hagströmmer för tips om hur det skall gå till, sa han.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?