Post entry

Hedging

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är det klokt att hedga sin portfölj och i så fall med vad?

Nedanstående skrivs som en komplettering till bloggen om Xact Bear av grinig som publicerades nyligen.

För den som villl hedga sin portfölj finns det problem med Xact Bear. Om man tänker sig att hedging skall löpa över en längre tid så bör man vara medveten om vissa egenskaper hos detta instrument. Nämligen att om börsen går fram och tillbaka riskerar Bear att sjunka i värde även om slutresultatet för index blir oförändrat. Motsatsen gäller om börsen trendar snyggt åt något håll, då blir resultatet för Bear bättre än vad förändringen i index i förstone indikerar. Man får ränta på räntan.

Om man vill hedga över en längre tid tror jag sälj-turbowarranter kan vara ett bättre alternativ. Öhman har en räcka sådan mot index. Jag tycker att de sköter sig bra som market-maker för dessa. Fördelen med dessa är att avkastningen givet en viss utveckling av index går att förutse. Det som komplicerar något är förekomsten av utdelningar under löptiden.

Likväl kan man både med Bear och turbowarranter (sälj) förlora betydande summor om index går åt fel håll (här uppåt). Låt säga man väljer att hedga värdet på halva av portföljen mot index. Går index upp 20 procent (inte extremt de senaste åren) så innebär det en förlust i hedging-instrumentet motsvarande 10 procentenheter på portföljens ingångsvärde. Med Xact Bear kan det mycket väl bli mer, ifall börsen under perioden gått mycket upp och ner. Vice versa om index till stor del trendat snarare än gått mycket upp och ner. Detta resonemang ignorerar effekten av utdelningar.

Ett alternativ skulle kunna vara vanliga säljoptioner på index. Säg att du vill ha en försäkring ifall index skulle falla mer än ca 10 procent innan mitten på januari. Idag kan du köpa en säljoption med strike 1240 (OMXS305M1240) för cirka 26 kronor. Detta motsvarar ca 2 procent av dagens indexvärde. Om vi väljer att hedga halva portföljen kostar det således ca en procent av portföljvärdet under en period om ca 7 månader. Vi får dock inget betalt för de första tio procenten i en nedgång. Kan dock vara ett sätt att gardera sig mot en kraftig nedgång. (Notera att exemplet är ungefärligt och gäller som i fredags. Vid annat/senare tillfälle kan prissättningen på optionerna vara annan.)

För den som tror sig veta någon specifik aktie som skulle falla betydligt mer än index är det troligen ett bättre alternativ med säljoption i denna istället för i index. Priset kan dock vara högre (högre implicit volatilitet).

Jag är benägen att hålla med en av kommentatorerna i grinigs blogg i att det troligen är vettigare att variera den del av kapitalet som allokeras till aktier snarare än att tillämpa mer eller mindre komplicerade hedging-strategier. Det senare kan lätt bli dyrt, se ovan. Vilket jag även av egen erfarenhet konstaterat. Möjligen kan man tänka sig att ta en försäkring mot en mycket kraftig nedgång. För tillfället är optionerna i index hyfsat billiga (någorlunda låg implicit volatilitet). Man vet i alla fall vad denna hedging kostar.

Ett problem med denna strategi är att den inte går att göra i kapitalförsäkring eller ISK, vilket ger en skattemässig missmatch om man har aktier i någon av dessa. Jag misstänker också att många som är aktiva på denna sida har en portfölj som inte är särskilt följsam mot index, vilket komplicerar hedging.

Den som tänker i termer av total finansiell härdsmälta bör kanske fundera även i termer av motpartsrisk. Notera, exempelvis, att den relevanta motpartsrisken för Xact-fonderna inte handlar om Handelsbankens finansiella stabilitet.

Undertecknad har även skrivit i detta ämne tidigare.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/instrument-hedgning-mot-en-nedgang-pa-borsen

Slutligen, jag har själv hedgat drygt halva mitt portföljvärde med säljoptioner i index. F-n vet om det är en klok strategi. Känns i och för sig bra, men känslor är inte alltid att lita på när det gäller ekonomi

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?