Post entry

Hamlet Pharma - Raketen har startat. Årets aktie 2018?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

De som har följt Hamlet Pharma sedan noteringen vet att det har varit en långdragen process med mycket förseningar. Detta har lett till att börsvärdet har fastnat på låg nivå trots skyhög potential. Men nu har bolaget äntligen fått ett ja ifrån SUKL vilket är den tjeckiska motsvarigheten till läkemedelsverket för att starta sin kliniska Fas I/II studie. Efter beslutet har aktien stigit cirka 25 % vilket får anses väldigt lågt med tanke på hur betydelsefullt detta är för Hamlet Pharma. Delvis kan det kanske förklaras av att nyheten kom efter stängning innan Kristi himmelsfärdsdagen, en väldigt dålig tajming om man vill se en snabb ökning av börsvärdet men en väldigt bra tajming om man som investerare vill köpa in sig på attraktiva nivåer i börsens mest intressanta bolag.

Först och främst vill jag säga att jag råder alla som är intresserade av Hamlet att läsa de tidigare redeye poster som publicerats (har listat dem längst ner här tillsammans med ett antal referenser) för att sätta sig in i bolaget och dess historiska utveckling. Det är både intressant och lärorikt och ni kommer garanterat inte att bli besvikna. Eftersom att all denna utmärkta information redan har publicerats och finns fritt tillgänglig för den vetgiriga tänker jag här istället ge min egen åsikt till varför Hamlet Pharma är en av årets mest intressanta aktier.

De tumördödande effekterna

Först och främst är det givetvis baserat på läkemedlet HAMLET som utvinns ur bröstmjölk och var visat sig döda 40 olika cancertyper utan biverkningar. Enbart detta är smått sensationellt, då HAMLET utvinns ur bröstmjölk har det dock nackdelen att det inte går att massproducera. Hamlet Pharma har därför tagit fram Alpha1H, ett peptidkomplex som består av de aktiva delarna av HAMLET molekylen. Alpha1H har visat sig vara effektivt i djurförsök och har samma tumördödande effekter som HAMLET samtidigt som det lämnar friska celler oberörda. Den har också massproducerats och skulle skickas till Prag när godkännandet kom den 9/5. Toxikologiska studier har visat på att peptidkomplexet inte har gett några negativa effekter. Fas I/II studien skall inrikta sig på urinblåscancer då det för närvarande finns få behandlingsalternativ förutom kirurgi samt att behandling är vanlig och kostsam. Dessutom har Hamlet Pharma sett positiva effekter både i prekliniska studier samt i en tidigare klinisk studie för cancertypen. Detta inkluderar alltså studier på människor!

Sammantaget bäddar givetvis alla dessa faktorer för en hög sannolikhet till att Fas I/II studien kommer att ha ett positivt resultat. I många studier har man ingen aning om vilken effekt ett läkemedel kan tänkas ha på människor i detta läge men i det här fallet har vi alltså redan en tydlig indikation på detta vilket minskar risken.

Tidsaspekten

Efter att ha väntat i vad som känns som en evighet kom alltså beslutet om att studierna kan inledas. Hamlet Pharma har också meddelat att allt är redo för studien, peptiden är producerad och ett site initiation visit har genomförts. Catharina Svanborg har vid upprepade tillfällen sagt att det kommer vara en kort studie för att utreda toxikologi samt effekt. Om man läser på Hamlet Pharmas hemsida kan man se att det är inplanerat 8 stycken besök för varje patient under studien. Detta skulle kunna betyda att studien går så fort som 8 dagar per patient om man tittar på tidigare studier och att vi får preliminära resultat väldigt snart. Men även om så inte är fallet är det inte en lång studie som det handlar om. Patientunderlaget skall också vara gott i Prag där studien genomförs. Enligt en mailkonversation har de sagt att de skall komma ut med ett pressmeddelande då den första patienten har inkluderats i studien. Troligtvis/gissningsvis kommer detta besked mycket snart, det kan komma redan på måndag (21/5-18) och det skulle förvåna mig mycket om vi inte ser det inom en månad. Efter en lång väntan bör vi därför få ganska snabba uppdateringar under den följande perioden. Studien bör ha genomförts till fullo under 2018.

Aktieägarna

Många aktieägare är väldigt kortsiktiga i dagens börsklimat och om en aktie inte levererar hoppar man gärna vidare till nästa "guldklimp". Antalet aktieägare av Hamlet Pharma är cirka 1500 på avanza i dagsläget vilket är relativt lågt jämfört med många aktier som fått betydligt mer uppmärksamhet. Fler aktieägare driver både intresset och priset på aktien, en aktie som fått mycket uppmärksamhet under den senaste tiden är spectracure som i skrivande stund har över 6000 aktieägare på avanza. Jag kan inte direkt jämföra bolagen utan menar bara att Hamlet Pharma definitivt har utvecklingspotential här. Man ser samma mönster om man tittar på andra aktier. Då studieresultaten kommer in, om inte tidigare tror jag att vi kan se en liknande utveckling i Hamlet Pharma. Om de är bra såklart. Som jag ser kan det därför vara ett ypperligt läge att köpa Hamlet Pharma nu då allt börjar. Freefloaten i aktien är också låg och den största andelen ägs av professor Svanborg själv via företag.

Börsvärdet och riktkurs

Hamlet Pharmas börsvärde är idag ca 350 m kr. I en analys gjord år 2016 av svd kom de fram till ett nuvarande projektvärde på 459 mkr, och det var innan många av de milstolpar som nu uppnåtts kunde tas i beaktning. Vid lyckade Fas I/II studier kom de fram till ett projektvärde på ca 1600 m kr. De uppskattade också det maximala produktvärde till 11 miljarder kronor om man inte tog hänsyn till risk. Detta är räknat på en av alla de tumörformer som AlphaH1 potentiellt kan döda. Mer än så behöver man väl inte säga för att förstå att potentialen är enorm. Det finns också många forskningsbolag som har betydligt betydligt betydligt högre värderingar än Hamlet Pharma och jag är tveksam till att de skulle ha större chans att lyckas. Gällande riktkurs är det inget uttryck jag tycker om då de flesta bara häver ur sig nån mindre välmotiverad gissning. Med det sagt tycker jag att kursen redan skulle kunna ligga runt 20 kr och om vi får fina resultat är 50 kr absolut inte omöjligt. Sedan får vi se vad som händer, spännande tider väntar i alla fall.

Kassan

Vid utgången av Q1 2018 var kassan fortfarande på ca 20,5 m kr. Burnraten under kvartalet var på strax över 5 m kr för kvartalet vilket är en bit över tidigare kvartal. Kanske har det att göra med att ett byte av peptidtillverkare har gjorts. Hur som helst skrev de att de räknar med att kassan kommer att räcka för samtliga planerade aktiviteter under 2018 samt en bra bit utöver det vilket är lugnande. Det är med andra ord ingen fara på taket än på länge och Fas I/II studien bör vara avslutad lång innan dess vilket sätter oss i ett helt nytt läge.

Ut-licensieringar

I och med att Hamlet har visats ha effekt på mer än 40 tumörceller i laboratorium blir det också omöjligt för bolaget att driva alla dessa utvecklingsområden samtidigt. De har därför vid ett flertal tillfällen öppnat upp för ut-licensieringar och det vore förvånande om vi inte hör mer om detta i samband med att Fas I/II studien slutförts. Detta skulle naturligtvis gynna bolaget ekonomiskt.

Avslutningsvis:

Det går givetvis att finna vissa risker med projektet. Det som jag läst fokuserar förutom uppenbara forskningsrisker mycket på ägarstrukturen och att inga större investerare inom området har tagit plats. Samtidigt är det ännu ingen som lyckats presentera vettiga argument till varför aktien inte skulle kunna lyckas eller vara köpvärd utan allt är väldigt spekulativt. Till exempel, "för bra för att vara sant" ett uttalande som jag inte ger mycket för. Risk/rewarden vi har i dagsläget finner i alla fall jag väldigt aptitlig.

Disclaimer: Observera att jag själv är ägare i bolaget jag nämner ovan och att jag absolut är jävig i alla mina bedömningar och vad jag tror om potentialen. All information i texten ovan kan vara behäftad med fel. Som läsare bör du själv kontrollera alla mina uppgifter och själv söka upp fakta. Jag vill inte rekommendera dig att varken köpa eller sälja aktier i något av de bolag jag nämner i texten ovan utan vill belysa möjligheterna som jag efter egen bedömning tror kunna vara möjliga för bolagen. Jag är varken analytiker eller har några expertkunskaper inom de områden som dessa bolag verkar inom. Du bör själv göra en grundlig analys innan du genomför en affär i någon av ovan nämnda bolag. Detta är varken en köp eller säljrekommendation.

Referenser och länkar

Hamlet Pharmas hemsida:

http://hamletpharma.com/

http://hamletpharma.com/2016/08/15/hamlet-pharma-gar-in-i-ny-utvecklingsfas/

Analys av Hamlet av SVD ifrån 2016:

https://www.svd.se/tragedi-eller-lyckligt-slut-for-hamlet-pharma

Redeye artiklar om Hamlet:

https://www.redeye.se/arena/posts/hamlet-pharma-hamlet-pharma-exceptionell-metodpotential

https://www.redeye.se/arena/posts/hamlet-pharma-hamlet-en-tredje-indikation-hjarntumorer

https://www.redeye.se/arena/posts/hamlet-pharma-hamlet-mot-tva-fas-2or

https://www.redeye.se/arena/posts/hamlet-pharma-hamlet-programmed-cell-death-university-buffalo-usahttps://www.redeye.se/arena/posts/hamlet-pharma-hamlet-programmed-cell-death-university-buffalo-usa

https://www.redeye.se/arena/posts/hamlet-pharma-hamlet-verkningsmekanismen-faststalld

Pressmeddelanden

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/05/09/hamlet-pharma-riktar-in-sig-mot-urinblascancer.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/04/12/hamlet-framgangsrik-site-initiation-visit-genomford.html

Senaste delårsrapporten

http://mb.cision.com/Main/13052/2522560/842936.pdf

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?