Post entry

HAMLET - Verkningsmekanismen fastställd.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Hamlet har byggt mycket fundament kring sin forskning. Man har visat effekt på 40 olika tumörtyper. Man har genomfört en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad FASII studie och bevisat effekt i människa. Hamlet har även fördjupat sin förståelse kring verkningsmekanismen om hur Hamlet fungerar, nu vet man i detalj vad som händer. Vilket i sin tur är grundläggande för effektiv läkemedelsutveckling.

Verkningsmekanismen

Forskarna har identifierat en ny grundläggande verkningsmekanism som förklarar HAMLET’s breda effekt mot olika typer av cancer.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=75996

STEG 1

”HAMLET löser sig först i tumörcellernas membraner och ökar ytspänningen tills membranstrukturen störs och dödsprocessen startar”

STEG 2

Nästa viktiga steg är att HAMLET stöter på onkogena molekyler alldeles innanför cellmembranet och stänger av deras effekt på cancercellers tillväxt.

STEG 3

Tillsammans med olika signalsystem leder detta till att tumörcellerna dör.

Det är särskilt viktigt att förstå och förstärka de egenskaper som gör att just cancerceller är känsliga och dör när de kommer i kontakt med HAMLET.

När man nu har fastslagit denna mycket viktiga information och om man sluter ett produktionsavtal med Biovian så lär HAMLET vara en högst intressant spelare på marknaden.

Det kommer bli lättare att licensiera ut någon eller några av de 40 tumörstyper som Hamlet är verksamt mot och kunna få in stora summor i upfront.

Intressanta artiklar

Jag har personligen ägnat en del tid på google för att hitta bra artiklar om Hamlet och har funnit några som varit mycket intressanta.

Ägna gärna en stund åt att läsa igenom länkarna.

http://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=c9891033-1c64-4839-980b-fcf754f25947

“By synthetically constructing the key components, this helps the peptide to be much more resilient and to ‘survive’ in different environments, such as in the human body or in drinking water, which is an ideal delivery medium, before it reaches its tumour target.”

Om Hamlet kan distribueras i dricksvatten säger det sig själv hur stort det är, vi vet sedan tidigare att HAMLET även har en förebyggande effekt.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0058578

"The results also suggest that HAMLET offers a two-tiered therapeutic approach, killing cancer cells while stimulating an innate immune response in surrounding healthy tissues."

HAMLET som case

Caset är konkret, vi kan ta på fakta och vi vet att resultaten varit lovande. Alla kan förstå hur stor uppsidan är i och med att effekt är visad för 40 olika tumörtyper. För två av dessa går Hamlet inom kort in i Fas II studier. Med positiva utfall kommer bolaget att vara värt flera gånger dagens värde (310 MSEK).

Det har varit PM-tyst från bolaget sen inträdet på börsen och jag tror vi närmar oss ett nyhetsflöde. Vi vet sen delårsrapporten att diskussioner med Läkemedelsverket och Biovian har varit positiva, frågan är bara hur positiva?

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?