Post entry

Hamlet - "Programmed cell death" University of Buffalo, USA

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Har under någon vecka fördjupat mig än mer i Hamlet Pharma och bolagets sensationella upptäckt av det som ser ut att bli ett av de starkaste vapnen i kampen mot cancer: HAMLET => Ett protein som sammankopplats med en fettsyra => Resultatet har visat sig vara ett dödligt vapen mot 40 olika sorters cancer!

Det finns mycket material att gå igenom om man ex googlar ´HamletellerCatharina Svanborg`. Många års forskning och fantastiska resultat i studier samt publicering i "Nature". Nu är vägen utstakad för FAS II.

FAS II för HAMLET som alltså består av ett protein + fettsyra som är kroppsegna, dvs ingen toxitet, vilket man också sett i studier. Samtidigt så dödar HAMLET 40 olika sorters cancer.

Jag kan ärligt säga att jag aldrig någonsin stött på något liknande! Och då har jag ändå investerat i läkemedel/bioteknik under ca 25 år.

Hamlet Pharma skall enligt mig och min erfarenhet ses som ett case att likna vid once-in-a-lifetime. Jag räknar med att man kommer att nå marknaden med HAMLET, det finns så mycket bakgrundsdata och resultat som gett så pass tydliga och starka resultat att jag inte tvivlar på den dödliga effekten på cancer, samtidigt som friska celler ej angrips.

Nu har jag ytterligare två anledningar som gör att jag ser HAMLET som ett allvarligt hot mot cancersjukdomar, äntligen ser det ut att komma ett läkemedel som kan slå oerhört brett och fokuserat mot ett antal (40 st) olika sorters cancer!

1. Ny verkningsmekanism för HAMLET identifierad

http://hamletpharma.com/2015/11/24/ny-verkningsmekanism-for-hamlet-identifierad/

Här presenterar Hamlet Pharma följande:

”Den stora utmaningen på senare år har varit att i detalj förstå mekanismen bakom HAMLETs breda effekt mot tumörceller”, säger Catharina Svanborg.

Forskarna har identifierat en ny grundläggande verkningsmekanism som förklarar HAMLETs breda effekt mot olika typer av tumörer. HAMLET löser sig först i tumörcellernas membraner och ökar ytspänningen tills membranstrukturen störs och dödsprocessen startar. Nästa viktiga steg är att HAMLET stöter på onkogena molekyler alldeles innanför cellmembranet och stänger av deras effekt på cancercellers tillväxt. Tillsammans med olika signalsystem leder detta till att tumörcellerna dör. Dessa membraneffekter ses inte hos de friska celler som undersökts med samma teknik.

Kunskapen om molekylers verkningsmekanismer är väsentliga för effektiv läkemedelsutveckling. Det är särskilt viktigt att förstå och förstärka de egenskaper som gör att just cancerceller är känsliga och dör när de kommer i kontakt med HAMLET."

Se publicering i Nature:

http://www.nature.com/articles/srep16432

Dessutom häpnadsväckande filmsekvens från Nature, en av flertal, där man kan se en cancercell attackeras av HAMLET som dödar cancercellen villkorlöst!:

http://www.nature.com/article-assets/npg/srep/2015/151112/srep16432/extref/srep16432-s3.avi

2. University at Buffalo: "Solution-seekers" Sensationellt!

http://www.buffalo.edu/UBT/UBT-archives/volume28number2/features/transform.php

Här kan man, i en tidigare publicerad artikel, läsa om HAMLET och dess exceptionella egenskaper och enorma potential. Bilden av det ultimata vapnet för att bekämpa cancer och andra sjukdomar stärks väsentligt:

"Hakansson and his mentor (Catharina Svanborg, min anm.) investigated. They learned that besides killing _S. pneumoniae and_Haemophilus influenzae_—a culprit behind middle ear infections, bacterial meningitis and pneumonia—HAMLET destroyed tumor cells involved in breast, colon, kidney and prostate cancers, and gliomas, leukemias, lymphomas and sarcomas. For every kind of tumor tested, HAMLET initiated a “programmed cell death,” binding to cells’ outer membranes and triggering a chain of events that ended with fragmentation of the cells’ genetic material. The same fatal sequence wiped out colonies of S. pneumoniae and H. influenzae that met HAMLET."_

Detta är två, av varandra, oberoende publicerade artiklar som bevisar att HAMLET orsakar "Programmed cell death". Det är till och med nu publicerat enligt ovan i självaste tidskriften Nature!

Att Hamlet Pharma nu kunnat bevisa verkningsmekanismen för HAMLET kommer att öppna en massa dörrar. Big Pharma ser det som ett krav att en verkningsmekanism skall vara bevisad för att man skall kunna lägga upp stora summor vid ett licensavtal eller ett ev uppköp.

Med verkningsmekanismen definierad så lär Hamlet Pharma vara frekvent bevakat av ett antal Big Pharma.

HAMLET har dessutom visat sig ha en profylaktisk (förebyggande) effekt mot coloncancer, tjocktarmscancer, denna cancer är delvis ärftlig och HAMLET skulle alltså kunna bli ett frekvent använt läkemdel i förbyggande syfte inom detta område, en gigantisk marknad där Hamlet Pharma skulle kunna bespara samhället enorma summor.

Likaså är det inom Papillom, ofta förknippat med att senare utveckla cervix-cancer, hos drabbade. HAMLET har i motsvarande FAS II-studie inom området visat mycket bra resultat.

Hamlet Pharma ligger mycket långt fram och har haft diskussioner med LMV om både "Fast Track Approval" och "Orphan Drug Status" som varit mycket positiva. HAMLET närmar sig de facto FAS II mycket snabbt och man ligger då betydligt längre fram än exempelvis Kancera, WNT och Immunicum, samtliga med värderingar långt över Hamlet Pharma och då är HAMLET med sin bredd betydligt intressantare och med en potential som är hisnande i jämförelse!

Sammanfattning

Allt sammantaget så har jag aldrig sett något liknande under alla mina år som investerare på området. HAMLET kan mycket väl vara det mest sensationella någonsin inom cancerbehandlingar.

Kursmässigt/värderingsmässigt så är det inte ens lönt att komma med riktkurser/värderingar, det skulle bli alltför avlägset dagens värdering vid 13 Kr/aktie. Alla som ser vad HAMLET är på väg att bli, inser att potentialen är fantastisk och att en värdering långt långt över dagens realistiskt sett är mycket trolig framöver!

Har senaste tiden också skrivit om CombiGene en del. Ett bolag som också är mycket intressant och som borde värderas långt över dagens kurs på ungefär 10 Kr.

Hamlet Pharma och CombiGene sticker ut från mängden!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?