Post entry

Hamlet Pharma vs konkurrenter

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Hamlet vs konkurrenter

Jag letar alltid, som alla, efter investeringsmöjligheter som är så bra som möjligt till så liten risk som möjligt.

Jag har själv jämfört ett antal bolag som på olika sätt försöker ta fram nya behandlingar mot cancer. Jag fastnade för ett bolag som jag anser stå i en klass för sig - Hamlet Pharma.

Hamlet Pharma är det absolut mest intressanta jag någonsin sett inom cancerbehandlingar. Bolaget har i naturen/kroppen, närmare bestämt i bröstmjölk funnit ämnen som i kombination är dödligt på minst 40 olika sorters cancer! Det är ett kroppseget protein och en kroppsegen fettsyra som bildar HAMLET. HAMLET söker enbart upp cancerceller, tränger in i dessa och dödar sedan dessa cancerceller. Helt utan att skada/döda några andra celler, enbart cancercellerna.

Bolaget planerar redan strategin mot FAS II, man har redan också erhållit mycket starka resultat i en studie som utförts på precis samma sätt som en regelrätt FAS II-studie, bara det att man behöver GMP-tillverkade substanser för att en studie skall klassas som en FAS II.

Hamlet Pharma bekräftade också i fredags att man i ett möte med Läkemedelsverket fått bekräftat det man säger i prospektet om planering inför FAS II samt att man där också nämner att msn har kontakt med LMV om Orphan Drug Status och Fast Track!

För mig är detta otroligt viktigt och ett mycket positivt besked att LMV ger stöd åt bolagets planer och att man då går mot FAS II, imponerande!

Jag har satt ihop en enkel övergripande jämförelse mellan Hamlet Pharma och konkurrerande cancerbolag på börsen. Det kan vara svårt att skilja olika bolag åt och framförallt att få en bild över hur långt de har kommit i sin forskning, den här sammanställningen ger en bra bild. Det blir tydligt att Hamlet kommit väldigt långt i jämförelse och att aktien har en väldigt låg värdering jämfört med de andra bolagen. Aktien bör kunna ha en väldigt bra kursutveckling på både kort och lång sikt.

Kancera: värdering ca 520 MSEK

* ROR i preklinisk fas

* PFKFB-hämmare, tidigare än preklinik, biologisk validering pågår och inga investeringar från Kancera görs innan dessa är klara, tar enligt bolaget minst 1 år.

Samt ytterligare ett par substanser i laboratoriestatus, utvärdering pågår för att se om man ska gå vidare mot treklinik.

* Kancera har inte visat effekt i människa än. ——————————————————————-

WNT Research: värdering ca 750 MSEK

* Foxy-5 FAS I genomförd och första resultat presenterade, ska planera, starta upp och genomföra FAS Ib innan FAS II kan starta.

FAS II kommer sannolikt ta lång tid, upp till flera år då det enda sättet att se om Foxy-5 har effekt på metastaser är att se om patienter som får Foxy-5 lever längre än de andra patienterna i studien.

Proof of concept nås inte förrän FAS II.

* Box-5 i preklinik

* WNT Research har inte visat effekt i människa än. ——————————————————————

Immunicum: värdering ca 850 MSEK

* INTUVAX-RCC FAS I/II på 12 patienter med njurcancer genomförd och FAS II ska startas upp under 2016.

* INTUVAX-RCC klinisk prövning på patienter med levercancer pågår.

* Immunicum har inte visat effekt i människa än.

________________________________________ Hamlet Pharma: värdering ca 350 MSEK

* Har genomfört motsvarande FAS II med 40 patienter med Papillomcancer i en randomiserad placebokontrollerad dubbelblindstudie med fantastiska resultat (citat Catharina Svanborg).

* Har genomfört studie på 9 patienter med urinblåsecancer, efter en kort tid urinerade patienterna ut döda cancerceller i drivor (citat Catharina Svanborg)

HAMLET orsakade en snabb avstötning av tumörceller som kunde observeras i urinen. De flesta tumörceller som kom ut var döda. En jämförelse av tumörernas utseende före och efter behandling gjordes vid operationen, och visade att tumörerna minskat i storlek hos flera patienter. HAMLET hade tagits upp i tumörvävnaden men friska celler runt tumörerna visade inte något spår av celldöd eller annan toxisk påverkan.

* Hamlet ska starta FAS II på koloncancer (tjocktarm) inom 12 månader

* Hamlet ska starta upp FAS II på urinblåsecancer inom 12 månader

HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept-studier som gjorts på människa.

* Hamlet är verksamt mot över 40 olika cancertyper bla:

1. Cancerceller från

- luftvägar (lunga, bronker, svalg)

- tarm (magsäck, tunntarm, tjocktarm)

- urinvägar (njure, blåsa)

- lever, pankreas

- bröst

- ovarier och prostata

  1. Leukemiceller och lymfocyter, omogna celler är intermediärt känsliga, friska differentierade celler är resistenta.

1. Celler från solida organ

2. Vissa perifera blodceller (granulocyter) Hamlet har även profylaktisk (förebyggande) effekt.

* Hamlet har visat mycket starka och fantastiska resultat i människa.

För egen del kan jag inte se något annat bolag som ens kommer i närheten av att ha så stor potential som just Hamlet Pharma. Jag kan heller inte se något annat än att Hamlet Pharma kommer att värderas mycket högre än dagens BV när marknaden på allvar får upp ögonen för hur exceptionellt bra HAMLET är och hur långt Hamlet Pharma faktiskt kommit.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?