Post entry

Gunnebo för den långsiktige.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Gunnebo har förlorat på att de har varit mycket besparingar inom staten i många länder. Men nu är det dags igen.

Gunnebo var starkare 2011 som företag än vad det är nu. Aktie var dock runt 51 kr och nu är den inte ens 40. Kortsiktigt kommer den inte heller att gå till 40 den kommer att pendla mellan 36-39 om och då säger jag om det inte blir något hyperpositivt eller i värstafall något hypernegativt.

Borgvall fick smaka på tråkiga grejer av USA:s budgetneddragningar p.g.a. att Obama och Republikarna som trots allt har en majoritet i riksdagen inte har kommit överrens. Lägg där till valutor.

Men man skriver att omsättningen ökade trotts negativ valutaförändring i tillväxtländer.

Bankerna minskar på kassörer och kontanthanteringen minska. Istället börjar bankerna beställa automater, säkrare bankvalv med mera.

Företag runt om i världen borde börja förstå att det säkraste är inte att ha en man som står vid kassan det är bättre med automater. Ett bra exempel är Bensinmackarna som mer och mer använder maskiner för att du skall kunna tanka. Det är bättre att ha mer säkerhet.

Polisen kan ej göra allt och stoppa alla tjuvar. Tjuvarna har hittat nya metoder ett bra exempel är alla värdetranssportrån som meddelas. Polisen har ingen chans.

Gunnebo flyttar nu omsättningsprocent till andra tillväxt länder så att det blir mer fördelat men europa är fortfarande en stor del av Gunnebo.

Europa börjar komma mer och mer tillbaka.

Gunnebo skall sänka sina kostnader i europa, förbättra bruttomarginal och förstärka sitt kassaflöde.

http://www.di.se/artiklar/2014/1/31/svagare-siffror-for-gunnebo/

Shell i Danmark har testat Gunnebo:s kontantlösning Safepay och insett att det funkar bra.

http://www.gunnebogroup.com/sv/press/pressmeddelanden/pressmeddelande?feedurl=http://feed.ne.cision.com/client/gunnebo/release/rss/rssdetail20.aspx?releaseid=848408

Gunnebo utvecklar kundorganisationen för ökat kundfokus.

http://www.gunnebogroup.com/sv/press/pressmeddelanden/pressmeddelande?feedurl=http://feed.ne.cision.com/client/gunnebo/release/rss/rssdetail20.aspx?releaseid=847755

FJÄRDE KVARTALET 2013

 • Orderingången uppgick till 1 313 Mkr (1 317), organiskt ökade den med 5 procent.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 477 Mkr (1 517), organiskt var nettoförsäljningen oförändrad.
 • Rörelseresultatet uppgick till 103 Mkr (110) och rörelsemarginalen till 7,0 procent (7,3).
 • Exklusive kostnader av engångskaraktär om -30 Mkr (-29) uppgick rörelseresultatet till 133 Mkr (139) och rörelsemarginalen till 9,0 procent (9,2).
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 48 Mkr (2).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,61 kronor (0,00).
 • Periodens resultat har belastats med engångskostnader för nedskrivning av en finansiell fordran om -45 Mkr (-45).

HELÅR 2013

 • Orderingången ökade till 5 514 Mkr (5 250), organiskt ökade den med 4 procent. Förvärvade enheter bidrog med 262 Mkr.
 • Nettoomsättningen ökade till 5 271 Mkr (5 236), organiskt ökade den med 1 procent. Förvärvade enheter bidrog med 208 Mkr.
 • Rörelseresultatet ökade till 222 Mkr (179) och rörelsemarginalen till 4,2 procent (3,4). Förvärvade enheter påverkade rörelseresultatet positivt med 32 Mkr.
 • Exklusive kostnader av engångskaraktär om -84 Mkr (-87) ökade rörelseresultatet till 306 Mkr (266) och rörelsemarginalen uppgick till 5,8 procent (5,1).
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 102 Mkr (24).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,29 kronor (0,26).
 • Periodens resultat har belastats med engångskostnader för nedskrivning av en finansiell fordran om -45 Mkr (-45).
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning med 1,00 kr per aktie (1,00).

Gunnebo Bokslutskommuniké 2013

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall:

Ett starkt kvartal

"Såväl orderingång som omsättning utvecklades stabilt under fjärde kvartalet 2013. Orderingången i Region Asia-Pacific var fortsatt positiv med en organisk tillväxt om 26 procent. Europe, Middle East & Africa (EMEA) visade en organisk tillväxt i orderingången om 6 procent vilket är glädjande. Ökningen genererades huvudsakligen på EMEAs tillväxtmarknader utanför Europa. Federala budgetneddragningar i USA och en konjunkturavmattning i Brasilien påverkade kvartalets orderingång i Region Americas negativt.

För helåret utgjorde koncernens omsättning utanför Europa 40 procent av den totala omsättningen vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2012, trots försvagade valutakurser inom ett flertal tillväxtmarknader. Detta bekräftar att arbetet med att förflytta koncernens tyngdpunkt från Europa till världens tillväxtmarknader fortsätter i rätt riktning.

Under kvartalet har koncernens organisation utvecklats. Detta har medfört en förstärkt regionbaserad organisation vilket kommer att ge ett ökat kundfokus, förbättrad marknadsnärvaro samt ett ännu starkare fokus på tillväxtmarknader. Det fjärde kvartalet 2013 är det första kvartalet som Gunnebos rapportering baseras på våra tre säljregioner: EMEA, Asia-Pacific och Americas.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 103 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7 procent. Arbetet med att minska koncernens kostnadsbas i Europa har fortsatt och kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader om 30 Mkr. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelsemarginalen till 9 procent.

Ett antal nya produkter har lanserats under kvartalet. Till exempel har en helt ny produktserie tagits fram inom tillträdeskontroll vilken fått ett mycket gott mottagande globalt.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett 2014 där koncernens huvudprioriteringar kommer att vara fortsatt expansion på tillväxtmarknader, att minska kostnaderna i Europa, att förbättra bruttomarginalerna samt att ytterligare förstärka vårt kassaflöde.

Siffrorna kommer alltid först när en rapport kommer ut och det var kanske inte något jippie därav kursreaktionen som kom efter rapporten.

Jag tror att världen kommer sakta men säkert förstå att säkerheten behövs. Därmed har Gunnebo en framtid.

Höjd riktkurs av Aktiespararna.

http://www.aktiespararna.se/artiklar/Marknadsanalyser/Hojd-riktkurs-for-Gunnebo/

En annan redeyemedlem har skrivit om Gunnebo

http://www.redeye.se/aktiebloggen/atlas-copco/salj-atlas-copco-gunnebo

Visst kan man undra vad som görs när det hela tiden kommer nya kostnader kvartal efter kvartal. Bolaget har fått ta mycket stryk och det kan vara så att man inte ändrar allt på en gång utan ändrar lite i taget.

Hittade nedanstående via nordnet ( har själv nordnetkonto) .

Resultaträkning (kSEK)2013 *2012201120102009Rörelseintäkter5 271 0005 236 2005 137 1005 938 0006 788 400Rörelsekostnader + avskrivningar-5 049 000-5 060 600-4 812 900-5 788 000-6 875 900Rörelseresultat efter avskrivningar222 000175 600324 200150 000-87 500Årets resultat efter skatt98 00017 600228 000191 500-205 100Resultat per aktie1,290,233,012,52-2,71Antal aktier75 855 59875 855 59875 855 59875 855 59875 616 400 Balansräkning (kSEK)2013 *2012201120102009Anläggningstillgångar2 122 0002 120 6001 922 6001 750 4002 052 000Omsättningstillgångar2 213 0002 131 6002 042 2001 984 6002 284 300Summa tillgångar 4 336 300Eget kapital1 463 0001 637 1001 775 4001 605 7001 412 900Skulder2 872 0002 615 1002 189 4002 129 3002 923 400Summa eget kapital och skulder4 335 0004 252 2003 964 8003 735 0004 336 300https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/historik.html?identifier=816&marketplace=11

Skulderna har ökat och visst det är en risk om räntan börjar gå upp det håller jag med om men frågan är när kommer räntan att gå upp? Det ser inte ut som om det kommer ske på ett bra tag. Kostnader för omstruktureringar gör man nog för att något har gått fel. Det medför kostnader absolut.

Hur man gör med en verksamhet är nog olika. Kastar man allt på en gång och tar en stor engångskostnad eller delar man den i delar eller outsourchar man hela till ett annat land?

Jag trodde att Gunnebo skulle klara sitt mål och köpte en liten chanspost på 38,70 två dagar innan rapporten kom. Men Gunnebo bommade visst. Köpte en större post senare då aktien hade gått till 33,70.

Har inte bloggat om Gunnebo då det är ett av de undantag som jag gjort. På min sida står det att jag har 3 månader ja det är på det som jag har bloggat om på redeye.

Jag kände dock att jag ville blogga om Gunnebo då det kom ett säljinlägg.

Konkurrens är kul och det skall bli intressent att se vad som händer med aktien.

Skall jag sätta en riktkurs så får jag sätta den på runt 45 om 1-1 ½ år. Gunnebo är inget jätte raketföretag men det är värt om man vill ha stabilitet i portföljen.

#

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?