Post entry

Ginger Oil- Ser vi en vändning?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Insiders köper, uppskrivningar av reserver på 100-tals % -vändning på G?

Många småsparare fick nygligen erfara den hårda vägen att det kan vara ide att sprida sina risker efter Northlands kursslakt. Troligen ligger även många småsparare tungt inne i AOI, Shamaran och andra högrisk aktier. Jag personligen låg ett tag inne med allt mitt kapital i Shamaran men då triggen av Taqas förvärv av GEP uteblev viktade jag om min portföl. Företag som Africa Oil och Shamaran har extremt bra förutsättningar till att bli kursdubblare och mer där till, men de jobbar i områden med stor politisk risk och utan kassflöde, risker som ofta förbises av småsparares jakt på snabba pengar.

Ginger Oil är ett oljeprospekteringsföretag med sin verksamhet i USA. Bolaget har sedan 1996 utvecklat oljetillgångar i Texas, Arkansas, Louisiana och Michigan. De har inkomster, opererar i en stabil politisk miljö.

Ginger Oil är idag inte starkt ekonomsikt och kursen är långt i från ATH på över 30 kr. Men ändå har insiders handlat 1 600 000 miljoner aktier sedan Oktober, planerar notering på First North och reserverna 1p+2p i Januari har skrivits upp med 133%. Bolaget har under 2011-2012 genomgått en effektivserings process bland annat minskat personalen med 33%, beslutat sig för att farma ut mer och där med minska risken och även haft stora framgångar med sina borrningar.

Det luktar turn over.

Jag citerar delårs rapporten Q3 2012,

"Bolaget uppvisar ett positivt operativt resultat för den amerikanska verksamheten under tredje kvartalet. De löpande intäkterna är i balans med operativa kostnader. 5 brunnar är borrade varav 4 visar positiva resultat. "

"Koncernen visar i dag på ett negativt rörelseresultat och kassaflöde, vilket naturligtvis kommer att ändras när man lägger till oljeinkomsterna från ytterligare fyra nya oljekällor. "

Det är mycket som händer i företaget framöver och att enskilda insiders har tankat miljoner aktier, preferens aktier med utdelning ska utfärdas och notering på Firsth North kommer att ske.

Ginger oil kommer få ett positivt kassaflöde under 2013 i och med sina lyckade prospekterings borrningar under 2012 och de öppnar även upp för ytterligare uppskrivningar av sina reserver. Detta i kombination med notering på Firsth North, insiders köper med ett väldigt litet antal aktier ute på marknaden gör att denna aktie ser väldigt attraktiv ut.

http://ravarumarknaden.se/ginger-oil-foretagspresentation-ake-andersson/

I denna presentation nämner Vd Åke Andersson att de har fått erbjudande att deltaga i ett nytt prospekt som inte ligger i Us. Där de skall hjälpa till med att öka flöden från befintliga källor. Han kan inte gå in på detaljer men kapital behövs om företaget skall kunna deltaga. Den 7 mars ska detta prospektet annonseras och kommer förhoppningsvis ge en bra start för aktien på First North och ge företaget bra publicitet.

Ginger Oil är en bortglömd aktie som nu förtjänar att få lite mer uppmärksamhet. De kommer visa blå siffror och även ha fördelen med att ge bra kurs utdelning då de samtidgt prospekterar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?