Post entry

Gapwaves nu eller aldrig del 4

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

En liten titt på nuläget, finansella analyser, jämförelser samt diverse forum inlägg gällande Gapwaves

Gapwaves meddelande i slutet av Augusti att de just har tagit fram sin första fungerande prototyp antenn med analog beamsteering, nästa steg blir integration av förstärkare och digital styrning.

Längre än så har man alltså inte kommit med deras 5G AAS ”Active Antenna System”

Den 2:a Mars i år presenterades även Gapwave sin E-bands antenn som redo för mass produktion, under presentationen hos Redeye i November höll de på att färdigställa den?

Vad gäller var den klar i Mars eller inte? T o m Redeye trodde att PM i Mars var lika med att nu påbörjas försäljningen och massproduktionen eftersom de lagt in 800.000Sek i försäljning av E bands Point to Point antennen i deras Base case, se nedan.

Hur som helst det ger ju även en förklaring varför Gapwaves inte har några intäkter att tala om samt att innehållen i PM från Gapwaves kan man ju börja fundera kring.

Värderingen då?

Låt mig först nämna att Redeye gör inget gratis, de arrangerar träffar, skriver analyser och har kostnader för detta, skulle Redeye genom sin analys sänka en kunds aktiekurs totalt så flyttar denna kund sina affärer, uppdragsanalyser till någon annan, det är alltså ett ömsesidigt intresse att ha en positiv inställning till kundens aktiekurs eftersom de betalar Redeye för dessa tjänster som t e x Starbreeze och Cybaero har gjort.

I Redeyes rapport från 14 Mars i år har analytikern en förväntad intäkt 2018 om ca 9,4 miljoner, fördelat på försäljning av produkter samt NRE intäkter och annat typ Vinnova bidrag, jag bortser från Capitalization of R&D, med vidare estimat framåt gav det en värdering på 19:- per aktie i deras ”Base case, alltså normal fall.

I denna värdering är det inprisat att Gapwaves ska från 2018 till 2020 växa försäljningen med 340% och att de ska sälja primärt point to point antenner och antenner till bilradar samt intäkter från NRE projekt.

I kursen 19:- per aktie är det inprisat att de ska sälja antenner till bilindustrin och snabbt ta marknadsandelar genom att erbjuda lägre priser och en bättre produkt under 2018. Antagandet är då att Gapwave skall ha signerat avtal med Telekom och Automotive för NRE projekt under 2018.

I Redeye’s Bear case alltså negativt från normal fallet har de en värdering om 6:- per aktie, så frågan är då idag, ligger Gapwave närmare Bear case än Base case?

Bull case berör jag inte av den naturliga förklaringen att Gapwaves inte ens nått upp till Redeye’s Bear case än och Redeye har dessutom justerat ned motiverad aktiekurs till 18:-, de har även justerat ned förväntad försäljning baserat på nuvarande projekt status och lägre förväntningar på försäljning av E-bands antennen som var klar för massproduktion i Mars men nu helt plötsligt är under sluttampen av utveckling!

Om vi jämför Redeyes uppdaterade Base Case intäkter mot intäkterna i deras Bear case från Mars i år ligger nu den uppdaterade Base case prognosen för 2018 5.6 miljoner lägre än Bear Case från Mars där värderingen var 6.5:- per aktie! 

I bilden ovan Bear case (_alltså sämre än normalfallet Base case)_ och bilden nedan uppdaterat Base caseSiffrorna för 2023 och framåt är ungefär lika som tidigare så värderingen idag baseras sig på intäkter 2024 och 2025.

Vi tittar lite på aktiespararnas analyser, nedan är bilden i den analys där aktiespararna justerade riktkursen från 15:- till 16:- per aktie vilket motsvarar idag ca 9:- per aktie efter emissioner. Idag är vi rätt långt från 35 miljoner i intäkter i år och likaså 12 miljoner i fjol, Gapwaves intäkter 2017 var 12 gånger mindre dvs 1 miljon, så med dessa intäkter skulle motiverad aktiekurs vara ca 7:- enligt aktiespararna, utfallet blev betydligt sämre och några 35 miljoner i år lär vi inte se till.

Vad skulle då motiverad aktiekurs vara, typ likvida medel i kassan idag runt 70Msek delat med antalet aktier ca 24 miljoner det ger ett motiverat aktievärde kring 2.9:- per aktie, men låt oss säga att de har en potential inom bilradar och detta ger då motivering om dubblerat BV då hamnar vi runt 5.8:- per aktie vilket är mer i linje med Redeye’s Bear case som numera är sämre än deras tidigare bas scenario.

Jag sammanställde Redeyes Bear case med deras uppdaterade Base case och det ser inte så kul ut för värderingen, men vi tittar i spåkulan, ser hur nära fåglarna flyger marken, vart slagrutan pekar och vinden blåser då kan vi öka på framtida intäkter d v s 5 år bort för att kunna motivera dagens kurs i ett base case och inte sänka kursen till under deras Bear case vilket de uppdaterade siffrorna gör fram till 2021. Utfallet för 2018 ser ut att vara betydligt närmare Bear case alltså en värdering som motsvarar en aktiekurs om 6:- om inte lägre ändå.

Base caset fram till 2021 är nu lägre än Bear caset från Mars som har värderingen 6:- i aktiekurs och Gapwaves har inte ens nått upp till Bear Caset än och motiverad aktiekurs torde då vara lägre än 6:- kronor per aktie värderingen.

Nu till några roliga jämförelse exempel från Gapwaves VD jämförelser, den senaste med en NEC basstation som drar 700 watt medans Gapwaves 170 watt och nu sista framträdandet 30 watt och i deras case study 113 watt, vad är det som gäller med alla dessa siffror som fladdrar fram och tillbaka?

En antenn är såvitt jag vet en helt passiv komponent d v s drar noll ström men Gapwaves antenn drar 30 watt enligt senaste presentationen Gapwaves gjorde hos Redeye, alla andras antenn lösningar drar 0 watt eftersom det är en passiv komponent!

Låter inte speciellt energi effektivt i mina öron.

Jag förstår att det som avses är vad som kommunicerades ut i slutet av Augusti alltså en prototyp med elektronik för en analog antennstyrning och något filter men vem förstår det som inte är teknisk insatt och ser på deras presentation?

Sedan tillkommer integration av RF delen dvs hög effektförstärkarna som idag inte finns med enligt tidigare pressmeddelande från Gapwaves, liksom den digitala antennstyrningen och beamforming chippet från start up bolaget Jariet som fortfarande befinner på forskningsstadiet.

I början av November 2017 skulle nämligen en färdig lösning visas på MWC i BCN enligt detta press meddelande http://news.cision.com/gapwaves-ab/r/gapwaves-and-jariet-sign-a-mou-regarding-joint-development-of-state-of-the-art-active-antenna-soluti,c2382269 det blev bara några lösa mock up delar d v s en icke fungerande antenn utan bara några delar som visar hur en eventuell färdig lösning någon gång i framtiden ser ut.

Gapwaves gillar att jämföra sig och ta deras teoretiska värden som bygger på en typ av chip teknologi som har ett helt annat användare fall samt sannolikt även frekvens tex 28 Ghz bas stationer mot 60 Ghz small cell.

I Gapwaves jämförelse blir det lite som att jämföra päron och äpple blandat med mandarin, sannolikt så jämförs deras tänkta 28 Ghz AAS (active antenna system) lösning mot en existerande 60 Ghz lösning eftersom uteffekten för SiGe lösningen följer ganska precist det då gällande regelverket för 60 Ghz där uteffekten från förstärkaren inte får överstiga en nivå som f n är föreslagen som +27dBm och total max uteffekt +43dBm eftersom där är det lagstiftningen för de olika frekvenserna som begränsar uteffekt från förstärkare och antenn.

Bra jämförelse där eller hur? Blanda olika chip teknologi, typ av antenn, mer runtomkring sändande mot mer pekande antenn med smalare lob samt olika frekvensområden där en lagstiftning sätter olika begränsningar för de olika frekvenserna.

Det blir ännu roligare när man jämför sig mot en produkt som bara drar 10 watt och kan kommunicera med fyra användare samtidigt och har 10 Gbps kapacitet. Gapwaves 113 watt är betydligt mer 10 watt.

http://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2017/1010-01.html sedan visas den klara produkten här http://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2018/1129-01.html

Passar sannolikt bättre på avenyn i Göteborg än en basstation från Gapwaves som drar mer än 10 gånger mer ström.

När vi väl är inne på temat jämförelser så kan vi ta det sista exemplet från Gapwaves med NEC basstation, vet någon överhuvudtaget vilken NEC basstation som Gapwaves jämför sig med och vilken prestanda denna har och vilken teknologi?

Signaturen Primator som skriver intressanta och seriösa inlägg på Placera har såvitt jag vet gjort det enda seriösa försöket, jag tror dock att det är efterträdaren till denna prototyp Gapwaves VD avser.

NEC's simulation trials of the newly developed AAS, which adopts beamforming, a technology for transmitting radio waves in multiple directions (to objects) while intensively and simultaneously using many antenna elements, achieved up to one kilometer in long-distance communications in 16 respective directions _on 28GHz high radio frequency bands, at a communications speed of 30Gbps or faster per cell, and spectral efficiency 20 times greater than LTE on a per-communication area basis. In addition, original NEC technologies helped save several dozen watts of power (__*) and reduced the size by approximately 50%_

https://www.nec.com/en/press/201611/global_20161116_01.html den presenterades 2016 och vidare utvecklingen på den har gett en del, b l a är den nu full digital d v s där start up bolaget Jariet och Gapwaves f n är på forskningsstadiet, kunde redan 2016 NEC visa att denna ”prototyp” kan kommunicera med 16 olika användare 1 kilometer från basstationen.

Läs pressreleasen här från NEC https://www.nec.com/en/press/201802/global_20180209_05.html

Frågan till Gapwaves torde då vara hur många användare kan er befintliga jämförbara lösning kommunicera med samtidigt, på en distans av 1 kilometer och vad blir nedladdningshastigheten per användare om så vore fallet och hur mycket ström drar er jämförbara lösning då?

Fast det blir ju bara dumt eftersom Gapwaves tillsammans med start up bolaget Jariet befinner sig fortfarande på forskningsstadiet med digital signal omvandling och beamforming och har inga förstärkare integrerat i nuvarande prototypen.

Nackdelarna med digital beamforming och antennstyrning är b l a väsentligt högre energi förbrukning och betydligt ökad komplexitet, ni som gjort er hemläxa och läst tidigare inlägg har numera koll på det, så varför då jämföra en teoretisk lösning som bara finns på papper som har analog beamforming och antennstyrning med en fullt fungerande basstation som dessutom har digital beamforming?

Eller så är det kanske nedan basstation som presenterats av NEC chefsdesigner som Gapwaves jämfört sig med. https://ieeexplore.ieee.org/document/8240471

This paper reports the design, development and performance of a 28 GHz 480 elements digital Active Antenna System (AAS) prototype for 5G long-range applications. AAS accommodates 32 channels of 0.15 um GaN HEMT power amplifier chains. The antenna array prototype consists of full digitally controlled 32 streams of 15 elements sub-arrays. They can deliver a total conductive power of 41 dBm and Average Effective Isotropically Radiated Power (EIRP) of 68 dBm for the macro-cell coverage at 28 GHz. The prototype also features newly proposed high density heat spreading structure dissipating around 450 W in an 11 liter compact enclosure.

Trettiotvå användare samtidig med 1.1 GB hastighet med 1.7 km räckvidd!

Hur många användare kan samtidigt använda Gapwaves analoga halvfärdiga antenn utan högeffektsförstärkare på 1.7 km avstånd och vad är då nedladdningshastigheten hos användarna?

Om man då tänker sig Gapwaves 5G basstation antenn som de håller på att forska fram där kanske 4 samtidiga användare (obs spekulation från mig) och drar 170 watt så blir det 42,5 watt per person, NEC 28 Ghz basstation drar då i samma exempel endast 21,9 Watt, alltså drygt hälften och är därmed dubbelt så effektiv än Gapwaves icke existerande antenn eller deras halvfärdiga 30 watt antenn med ett filter och analog beamforming utan högeffektsförstärkare jämfört mot en fullt fungerande 28 Ghz basstation med digital beamforming och högre uteffekt 68 dBm mot Gapwaves 64 dBm.

Eller vi kan titta på LoS coverage (_Line of Sight täckning_). Eftersom Gapwaves framtida antenn som de presenterat ska ha en uteffekt om 64dBm så når signalen kanske ca 1200 meter (obs spekulation av mig) och NEC 1700 meter med sina 68 dBm (_3 dBm är 10 gånger högre effekt enligt den logaritmiska dB skalan_). Då skulle effekt förbrukning per användare och meter bli 0,013 watt per användarmeter för NEC och 0,03 watt för Gapwave vilket är mer än dubbelt så hög strömförbrukning hos Gapwaves lösning jämfört mot NEC’s lösning.

Det skulle då behövas mer än dubbelt så många Gapwaves antenner som NEC på avenyn i Göteborg vilket skulle leda inte bara till dubbelt så hög elräkning som för Gapwaves lösning utan också installationskostnader och kostnader för att hyra ställen för att sätta upp antennerna osv.

Exemplet visar att jämförelser med fakta på ena sidan och overifierade teoretiska värden inte är bra, utan rätt ingångsparametrar är jämförelser helt värdelösa där resultatet kan bli vad man vill att det ska bli, så ta ovan jämförelse med en nypa salt, det var bara för att exemplifiera hur värdelöst och intetsägande det är med olika jämförelser där inte all fakta finns på bordet.

Nedan en bild av NEC AAS

3D bild av NEC systemet samt foton och genom att den är fullt digitalt så blir konstruktionen som nedan, jag har sett ett flertal exempel på liknande konstruktioner b l a Samsung och framstående radar tillverkare i millimetervåg inom försvaret i USA.

Det blir väldigt knepigt med alla dessa olika siffror och analogier till kokplattor och antal basstationer på avenyn i Göteborg.

Det finns faktiskt informativa faktabaserade texter att läsa såsom på länken nedan som handlar om uteffekt, user cases, antenn förluster hos andra tillverkare med t e x patch antenner vilket inte är 4 dBm som Gapwaves anger i sin ”jämförelse” utan 1.5 dBm och Gapwaves bidrag till minskade förluster är runt 0.5 dBm vilket inte är 3-4 dBm som Gapwaves VD sagt.

Jag har tagit siffrorna från vad Gapwaves har presenterat och jämfört med andra tillverkare, Gapwaves bidrag är en minskad förlust på 0.5 dBm vilket är tämligen marginell mot andra lösningar som dessutom har lägre effekt förbrukning än Gapwaves vid liknande utteffekt från antennen”EIRP”. Hela systemet måste inkluderas och inte bara en fraktion.

https://www.siversima.com/news/mmwave-for-5g-fixed-wireless-access-a-review/

Dessutom är ju inte antenner själva grejen med Gapwaves utan det är vågledaren mellan antennen och RF delen vilken utgör en mycket liten del av värdekedjan.

Vi fortsätter med området automotive, Gapwaves VD visade under presentation några metall bitar på båda sidor av vad liknar ett kretskort. Om man adderar material samt steg i tillverkning blir detta väldigt sällan billigare, speciellt om allt redan kan integreras på ett kort. Nedan är en bild på antennen från en rätt ny 77 Ghz radar från Bosch https://www.bosch-mobility-solutions.com/en/products-and-services/passenger-cars-and-light-commercial-vehicles/driver-assistance-systems/predictive-emergency-braking-system/mid-range-radar-sensor-(mrr)/ som har digital beamforming och kan användas som både en long range och short range antenn, hela användare manualen med alla värden finns här https://fccid.io/2AM6A-MRRE14HBW/Users-Manual/user-information-3730067 eller deras data blad här https://www.bosch-mobility-solutions.com/media/global/products-and-services/passenger-cars-and-light-commercial-vehicles/driver-assistance-systems/predictive-emergency-braking-system/mid-range-radar-sensor-(mrr)/product-data-sheet-mid-range-radar-sensor-(mrr)-2.pdf

Denna avhandling är rätt intressant http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/255559/255559.pdf eftersom jag antar att detta i princip är Gapwaves kommande prototyper som de fått en order på för vidare utvärdering, några take ways:

Gap antennen har ett vidare synfält men generellt lägre uteffektnivåer sid 59 högt upp, _”__In general the microstrip channels exhibits a smoother far field pattern compared to when the slot antenna is positioned in the array. The slot array exhibits larger beam width in all cases compared to the microstrip columns, but side lobe levels are lower for the microstrip case”_  

Eller på ren svenska, generellt så påvisar microstrip kanalerna ett mjukare mönster på lång distans jämfört med slot antennen. Slot antennen ger bredare synfält ”vilket även Lars Inge säger” men uteffekt nivåerna är lägre från huvudloben jämfört med en microstrip antenn. Det betyder alltså att Gapantennen har ett bredare synfält men ser inte så långt som en microstrip antenn när sidonivåerna jämförs och inte lika fin upplösning på fältmönstret som en patchantenn.

Fältmönstret är även enormt viktigt för själva igenkännande mönstret, nedan är dylika jämförelser där man jämfört t e x Lidar med Radar. Här ser man tydligt människor och konturerna av en bil, en radar med sämre fält mönster blir det ännu värre än högra bilden.

Som att köra på oupplyst väg och bara ha en heljusstrålkastare med smal ljustråle (a.k.a Gapwaves) istället för halvljus (a.k.a microstrip/patch antenna) om vi tar en typisk Gapwave jämförelse, eller som att köra med skygglappar.

Jag vill hellre ha en igenkänning av en älg vid sidan av vägen 150 meter fram än att köra med skygglappar.

Vidare i texten ges det att toleranserna för montering av en Gap antenn är enormt små, +- 20 mikrometer, ett hårstrå är mellan 60 till 100 mikrometer.

Detta är ju inget nytt utan en av utmaningarna att med denna teknik är just de små toleranserna vilket även anges i denna avhandling från Chalmer http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/237293/local_237293.pdf sidan 6 kapitel IV samt conclusion VI.

En patch antenn kostar inte många kronor att köpa och det är verkligen låg marginal affärer som bygger på mängd.

Titta på denna kostnads nedbrytning för Continentals radar https://www.electronicdesign.com/automotive/how-will-radar-sensor-technology-shape-cars-future där ligger 20 dollar för förstärkare, antenn, själva PCB’et och lite annat smått och gott, patchantennen är inte en del av RF chippen utan det som definieras som ”Passives” om jag förstått det rätt, den delen utgör då ca 5% av 20 dollar d vs 1 dollar och här är då Gapwaves antenn ”avsevärt” billigare. Är det då 50 cent eller 25 cent?

En sak är säker att detta är då inte hög marginal affärer.

Skulle dock vara kul om Gapwave kunde bevisa att detta går att göra kostnadseffektivt, tyvärr är de inte där än och om det skulle lyckats så ser jag precis som Redeye analytiker inga substantiella inkomster innan tidigast 2023, givet utveckling inte bara av produktionslina utan även hur signalerna skall bearbetas och utvecklingen av denna elektronik från en eventuell kund sedan skall det integreras i bilarnas system och bilarna skall byggas och säljas osv.

Det som jag ser skulle vara en fördel med ett bredare synfält och samma uteffektnivåer som en microstrip antenn är att antalet antenner skulle då kunna reduceras för att uppnå samma täckningsområde, men genom att de har olika funktioner så uppstår frågan, går det verkligen att kombinera detta givet hur signalerna skall processeras osv.

Det behövs m a o mer datorkraft vilket är kostnadsdrivande, detta har även Autoliv numera Veoneer påtalat idenna intervju gjord av Microwave Journal http://www.microwavejournal.com/articles/29958-mwj-talks-adi-and-autoliv-about-advanced-automotive-radar-sensors-and-rides-in-test-car

Jag hoppas verkligen att Gapwaves liksom alla företag i Sverige lyckas med sina produkter, som kan gå på export och bidra till Sveriges BNP, men som all utveckling i ett start up företag kostar det pengar, barriärerna till denna stora marknad ser ut att vara höga och har man inget bevisat som är verkligen unikt och ger kostnadsfördelar framför andra lösningar är chansen är minimal.

Nu kommer i sedvanlig ordning skribenterna på Placera och Shareville med sina alternativa fakta, fantasi analyser och andra verklighetsfrånvända förhoppnings scenarion skriva i affekt, länka till vad de kallar objektiv fakta, t e x som denna https://www.researchgate.net/publication/326611353_Gap_Waveguide_Technology_for_Millimeter-Wave_Antenna_Systems som är författad av b l a Ashraf Uz Zaman, ringer det en klocka?

Nummer 13 över listan Top 15 största aktieägarna https://gapwaves.com/home/investor-en/ detta försöker denna flitiga Placera forum Gapwawes skribenten på sitt sedvanliga vis få till att det är en oberoende författare med enbart torra kalla fakta dessutom får man då anta att de som gillar inlägget (dvs ger det en tumme upp) är aningslösa okunniga investerare som är lika okunnig som skribenten, läs själv här https://www.avanza.se/placera/forum/trad.2069.3102507.html just detta inlägg är bra exempel på tafatta försök att skapa en slags trovärdighet kring sin personlighet och aktien.

Bara en okunnig kan föranledas att tro att denna stora aktieägare skulle vara helt objektiv och opartisk med ett innehav som motsvarar med dagens kurs 5.5 miljoner kronor. 

Ashraf Uz Zaman har ej deltagit i en enda emission sedan noteringen utan låtit sitt innehav spädas ut, från 3.15% av bolaget tills idag bara 1,09% och innan senaste emissionen 1.5%

Tack till denne skribent att du uppmärksammade att den person som forskar kring Gap våg teknologin, förespråkar den, skriver forsknings papper, är auktoriteten på gap våg ledare teknologin o s v låter sitt innehav spädas ut och inte satsar i nyemissioner vilket för mig är analogt med en stor tveksamhet kring möjligheterna att realisera Gap vågledare teknologin till en kommersiell framgång.

Att inte satsa på något man har enorm kunskap i är för mig ett tecken på att man själv inser hur svårt det är att realisera denna teknologi på ett ekonomisk försvarbart sätt vilken flertal andra tillverkare redan insett och därför inte gått vidare på gap våg teknologi spåret. Det har även deras CTO Thomas Emanuelsson som är en i kretsen kring Gapvågledare teknologin och även professor på Chalmers i dito visat, han har det lägsta innehavet av Gap aktier i ledningen, 2900 B aktier innebärande att han har satsat alltså knappt 50.000 kronor, för att inte tala om deras CFO som tror mycket på detta och har satsat ca 70.000 kronor inte ens en månadslön för dessa individer.

Om de verkligen trodde så benhårt på detta skulle de belåna sitt hus, ta sms lån och köpa på sig en rejäl skvätt.

Detta är för mig endast en pliktskyldig investering ingenting annat, samma fenomen såg man i t e x Cybaero.

Som kommunicerat innan jul valde Lars Granbom att hoppa av Gapwaves inte bara som ordförande utan även styrelsen, ett tips, håll koll på hans aktie innehav om det avyttras är det ett lika starkt tecken att sälja som att ledningen inte har valt att satsa mer, då räknas jag inte VD’s mer eller mindre gratisaktier.

Att observera här är ju även att Lars Granbom deltog ytterst minimalt i jätteemissionen och lät likt de andra Gapvågledare experterna sitt innehav spädas ut med närmare hälften, jojo det låter som man verkligen tror på bolaget och tekniken fullt ut eller hur?

Att som Lars Granbom kliva av som Ordförande i ett så fantastiskt tillväxt bolag som pratar med alla de stora drakarna inom telekom, bilradar, har nära intimt samarbete och allt det där Placera skribenterna fantiserar är helt osannolikt. Att driva ett bolag från noll omsättning till miljard omsättning kan väl knappast vara så oprioriterat så att man väljer bort det för vadå.

Hans konsult bolag eller andra små bolag med ringa omsättning, skulle inte tro det.

Med en bra varumärkeskonsult kan man få personer att tro annorlunda, t e x att Gapwaves har nyckeln till 5G!

Vilket samma skribent så tacknämligt länkat till men för ett helt annat syfte. Se efterföljande länk som ett av väldigt många exempel på taffliga haussnings försök denne skribent fyller Placera forumet med, https://www.avanza.se/placera/forum/trad.2069.3102107.html här länkar denne skribent till en varumärkes konsult Gapwaves använt som inte har någon koppling till något tekniskt https://www.pdgm.se/en/case/ varför då? Jag kan bara tänka mig en anledning, vilket är att lura andra icke teknisk bevandrade aningslösa investerare till att Gapwaves har lösningen (som t e x den person som gillat inlägget) och att detta är skrivet av en teknisk kunnig analytiker osv.

Istället fantiserar de ihop samband och försöker hitta de mest otroliga vinklarna för att haussa något de inte vet något om och rapar upp samma gamla skåpmat år efter år titta här från 2017-11-30 https://www.avanza.se/placera/forum/trad.2069.2910010.html och denna nästan dagsfärsk

https://www.avanza.se/placera/forum/forum/gapwaves.html#6477244 vad har hänt däremellan, inte mycket med tanke på att de har presenterat ”sin” lösning med analog beamsteering

Vi googlar lite på Jariet då, https://jariettech.com/formation-and-start-up-of-jariet/ ett start up från 2015, endast en pressrelease sedan 2015 och då att de startade upp bolaget. Dessa intetsägande inlägg är synonymt med vad som skrivs på Placera, ingen substans, ingen objektivitet.

Dessa två anställda hade inget gott att säga om sin arbetsgivare Jariet https://www.kununu.com/us/jariet-technologies

11Aug2018 skriver en anställd, “Only for people waiting to retire” en eloge till denne skribent som uppmanar läsarna att Googla på bolaget.      

Placeras forum är något av en annons plats för Gapwaves fanklubb med platsannonser. Helt otroligt att småsparare går på allt som skrivs där av ett fåtal personer.

Det har även utdömts böter för kursmanipulation i Gapwaves. Det ligger inte långt från att misstänka att det är en av de ivrigaste haussarna som ligger bakom https://www.fi.se/contentassets/11699b2d8f55471a9d0a136af8367d02/gapwaves-17_8040-red.pdf

 Tyvärr känns det igen i diverse aktieforum att konkreta faktabaserade nyanserade diskussioner inte är välkomna för det passar inte in a haussarligans agenda som är att lura in andra i aktien till ett betydlig högre värde än motiverat.

För att ge ytterligare ett exempel på den totala absurdhet som råder hos Placera skribenterna så har densamme skribent som ansåg att Ashraf Zaman är en oberoende författare med enbart torra kalla fakta nyligen beskrivet densamme Ashraf Zaman som djupt involverad i Gapwaves och har mycket aktier i Gapwaves https://www.avanza.se/placera/forum/forum/gapwaves.html#6468332  

Faktakollen igen då gällande Jian Yang, som är en auktoritet inom Gap vågledare området, han hade ett aktieinnehav när bolaget noterades som uppgick till 7.26% av bolaget, innan jätteemissionen 3.4% och nu 2.5%

Mönstret upprepar sig, de personer som kan gap vågledare tekniken bäst i världen låter sina tillgångar sina bort.

Eller så kanske de nöjer sig med de aktier de fått för en ringa penning och satsar inte en krona mer utan det får ni småsparare göra istället ni tar risken.

En väletablerad sanning i aktie världen är att ta rygg på ledningen i bolaget dvs insiders, när dessa köper för fulla muggar, KÖP, när de har ett litet pliktskyldigt innehav som i Gapwaves SÄLJ.

Jag skulle säga att innehavet hos ledning visar samma mönster som hos numera konkursade Cybaero, VD hade aktier för några miljoner sedan var det i det närmaste tomt på innehav, varför då tror ni?

 Dessa skribenter är ett gäng riktiga amatörer som inte har en aning om teknologin, hur långt borta bolagets framtida produkter är från marknaden, väljer att blunda för det faktum att de mest kunniga personerna i världen inom området inte investerar i nyemissioner utan låter innehavet som denne sannolikt fått eller betalat en mindre summa för spädas ut samt att den andra djupt insatta personer i Gapvågledar tekniken investerar enkom 50.000 kronor!

Om vi tar klivet ur sandlådan och en nyktrare syn på caset Gapwaves så har Redeyes i sin analys redan prisat in avtal med Telekom och Automotive in sin motiverade kurs som de sänkt från 19:- till 18:- vad tyder då frånvaron av NRE eller leverans avtal på? Förutom 7 handbyggda bilradar prototyper för 100.000Sek styck som ska levereras och utvärderas under 2019.   

Så utan avtal, utan produkt som kan integreras, utan några nämnvärda intäkter som inte ens når upp till Bear case där motiverade värdet var 6.5:- per aktie vart står vi då?

Gör din hemläxa och ta en riktig funderare är det nu rätt läge att minska eller behålla?

Läs även vad Jake Moore skriver https://twitter.com/JakeeMooore/status/1071754961653035008 och glöm framförallt inte bort den kommentar Privata Affärer gjorde om Gapwaves och dess VD https://www.privataaffarer.se/articles/2017/09/24/kommentar-tjurrusning-i-gapwaves-efter-att-vd-haussat-bolaget/ det var mycket som skulle hända med avtal förra hösten och prototyper till Barcelona mässsan.

Tyvärr så liknar det väldigt mycket sagan om Mäster Skräddare, https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ster_Skr%C3%A4ddare och bli nu inte förvånad om det dyker upp ett nytt PM eller intent sägande Redeye intervju om hur bra testerna gått och hur intresserade de stora drakarna är, det brukar droppa lite sånt då och då för att hålla hoppet uppe, titta bara på Cassandra Oil, Cybaero, mfl.

Om det finns felaktigheter i det jag skriver vill jag gärna få saklig återkoppling på det så jag kan korrigera detta, vilket jag uppmanat läsarna om och de som kommenterar, personangrepp osakliga kommentarer rensar Redeye bort inte jag.  

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?