Post entry

Gapwaves - Mot miljardvärdering

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Gapwaves är ett nynoterat bolag på svenska börsen som verkar ha gått många förbi. Få verkar ha insett vilken otrolig potential som finns i detta bolag, som är en avknoppning från Chalmers i Göteborg. På Chalmers i Göteborg har man besuttit kompetens av världsklass inom antennteknik. Gapwaves mål är att erövra världen med deras teknologi Gapvågledare som slår konkurrenterna på fingrarna. Det unika med Gapwaves antenner är att de kan göra denna antenn kostnadseffektivt och att deras antenn har mindre förluster av vågor jämnfört med konkurrenterna. Gapwaves kommer troligtvis vara en stor kärna inom kommande 5 G-uppbyggnad. Man har haft samarbeten och projekt med Huawei 2013 och 2014. Huawei är en av världens största leverantör av basstationer. Troligtvis pågår också samarbeten just nu som inte är kommunicerade. Men snart får vi troligtvis veta.

5G
5G är på frammarch och alla de större drakarna håller numera på att ta fram teknik för kommande 5G-nätet. 5G innebär Gigabitspeed och millimetervågor. Tanken är att allt ske ske i realtid utan fördröjningar. Huawei och Ericsson jobbar för fullt för att ta fram denna teknik. Detta är stora projekt och man krigar om vem som kan konstruera upp detta först. Gapwaves har en av nyckeln för att lösa detta. 2020 ska 5G vara uppe och snurra. Så räkna med att 2017-2019 kommer vara uppbyggnadens och Gapwaves år. Och detta kan också gå fortare än vad som planerats.

Patent
Alla Gapwaves innovationer är patenterade och alla patent tillhör nu Gapwaves. Professorn Per-Simon Kildal avled i våras, och han är innovatör av de flesta patenten som tillhör Gapwaves. Flera konkurrenter har hört av sig till VD:n Leif-Inge för "att disskutera". Detta tyder på att dessa innovationer ligger långt före konkurrenterna. Lars-Inge har fått i uppdrag att kommersialisera dessa innovationer.

Tidigare projekt mellan Huawei och Per-Simon Kildal (Gapwaves teknik)
2013: http://www.nyteknik.se/digitalisering/huawei-i-nytt-hett-projekt-med-chalmers-6401569
2012: http://telekomidag.se/huawei-tar-chalmers-hjalp-for-mikrobasstationer/

Potentiella kunder som Gapwaves disskuterar med, enligt VD:
OTT:s
Google, Facebook
System providers:
Ericsson, Huawei, NEC
Automotive radar providers
Autoliv, Denso
Radio link providers:
SAF Tehnika, Vubiq

Fördelar med Gapwaves antenner
- Liten storlek med en otrolig effekt.
- Lätta att installera (operatörer spar installationskostnader).
- Mindre förluster jämnfört med konkurrenter. (otroligt viktig del).
- Billig att producera.
- Billigare än konkurrenter eftersom dplexen är inbyggd. Är den inte inbyggd, får operatörer köpa två delar. Vilket blir dubbelt så dyrare. Nu är dplex inbyggd i Gapwaves antenn. Gapwaves antenn produceras i lager vilket gör detta möjligt. Detta är patenterat.

Prototyper
Bolaget säljer redan idag prototyper som de större kunderna testar. Dessa prototyper kan kosta cirka 100 000 kr. Kunderna betalar gärna denna kostnad. Undra varför? Om kunderna är nöjda med dessa prototyper så är det ju inte helt orimligt att beställningar snart kommer in.

VD Leif-Inge Sjöqvist nämner i en presentation att "det finns på papper" att man kommer beställa under 2017.

Ägarbild

Kommentar: Som ni ser så är freefloaten väldigt liten, endast 32,26%. VD Leif-Inge Sjöqvist äger 848 000 aktier via sitt eget bolag Actionstep. Vilket tyder på att VD:n har en otrolig tilltro till detta bolag. Vilket också syns i hans presentationer. Detta självförtroende som denna VD besitter har jag sällan skådat. Kollar ni på de andra namnen så är detta stora namn i Antennvärlden och många av dom är professorer inom antennteknik. Dessa verkar också ha stor tilltro till bolaget, vilket är roligt.

Ekonomi
Gapwaves har nyligen fått in 30 miljoner i och med emissionen och börsnoteringen. I November 2017 aktiveras optionsprogrammet och tillför då bolaget mer kapital. Så bolagets kassa ser i nuläget verkligen stark ut inför 2017. Så det blir inga emissioner i närtid vilket är positivt.

Ska man vänta med att gå in? (det är ju långt kvar....)

VD Lars-Inge Sjöqvist har berättat i en presentation att man kommer offerera under 2017 och börja producera under hösten 2017. Så rent potentiellt kan en order komma inom 1-4 månader. Är det en större spelare så kan man räkna med en otrolig kurshöjning. Lars-Inge berättar också att man är i startgroparna på ett större projekt där man ska bygga in deras antenn i ett system med mjukvara. Detta projekt ska kommuniceras i närtid. Vilket kan vara imorgon. Detta är troligtvis ett projekt med en av de större drakarna. Huawei?

Bolaget har redan presenterat GAP-teknologin tillsammans med Huawei tidigare. ---> Titta detta PM från 2014: http://www.gapwaves.com/2014/04/03/swedish-microwave-days/

"A planar GAP antenna at 60GHz made in standard PCB technology presented by Huawei and Gapwaves".

Här är den presentationen där VD talar om kommande projekt och allmänt om Gapwaves: https://www.youtube.com/watch?v=le9m547gxX4
Andra presentationer:

https://www.youtube.com/watch?v=Um1K4CRTkk4

https://wonderland.videosync.fi/gapwaves

Dessa presentationer fick mig att förstå Gapwaves storhet.

Mommendarum
I mommendarumet inför nynoteringen står det att kunder har disskuterat ordrar på 1 miljon antenner årligen. Mommendarumet finns här: http://www.gapwaves.com/investors-relations-se/

Potentiell värdering
Om vi räknar på att Gapwaves skulle få en order på 1 miljon antenner och 30% ren vinst på dom, så skulle detta innebär runt 300 miljoner i vinst årligen. Tar vi 30 * winnings så innebär detta ett börsvärde på 9 Miljarder svenska kronor. Vilket är helt rimligt i denna tillväxtmarknad som bara kommer öka. Gapwaves har sagt att en antenn ska kosta cirka 1000 kr.

Potentialen som finns i detta bolag är betydligt större än i tillexempel imint som är värderat över 500 miljoner idag.

Nu ska vi ju inte värdera detta bolag till 9 miljarder idag. Men 200 miljoner i börsvärde känns alldeles för lågt för detta bolag enligt mig. Jag själv har varit på börsen under längre tid och hållit koll på småbolag och har aldrig skådat denna potential.

Disclamer: All handel sker på egen risk. Jag är ej analytiker. Ska ej tolkas som rekomendation köp/sälj. Alla siffror och uträkningar kan vara felaktiga och det är upp till var och en och dubbelkolla detta. Jag äger aktier i bolaget.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?