Post entry

Gapwaves - En 5G vinnare och möjlig Tenbagger

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

”Många företag kontaktar oss för att vi har en intressant teknik som gör att de ska kunna leverera 5G framöver. Vår teknik är lovande och vi för bland annat en diskussion direkt med ett antal storföretag och potentiella kunder som Ericsson, Huawei, NEC och Nokia. Vi har även dialoger med nya spelare som Facebook och Google som är på väg att bygga telekom och datanät med ambitionen att alla ska ha tillgång till internet." menar Sjöqvist. Att inte rekommendera köp här vore att häda och inte förstå marknaden överhuvudtaget. I skrivande stund är dessutom marknadsvärdet mycket lågt sett till den potential som alla verkar vara överens om att bolaget besitter. Ett BV om minst två miljarder är berättigat redan nu. Vi vet att Gapwaves kommer spela en stor roll inom 5G. Uppenbarligen är 5G effekten fördröjd i detta fall. Sätter köpstämpel med mål om åtminstone ett BV omkring tvåmiljarder. Förmodligen kommer det gå fort dit. Dessutom kan bolaget köpas upp av en större aktör. Det vore inte alls otroligt. Otroligt spännande bolag.

Gapwaves

Gapwaves AB grundades 2011 av professor Per-Simon Kildal vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Sverige, i syfte att möjliggöra en effektiv trådlös kommunikation genom den patenterade GAP-vågledartekniken.

Sedan introduktionen har bolaget tecknat fem avtal om samarbete och projekt med ledande företag inom telekom och bilradar – och dessutom har bolaget blivit större med en rad nyanställningar på viktiga poster för att stärka upp organisationen. Siste man in som är en nyhet i dagens delårsrapport är Jan Wäreby, tidigare mångårig chef på Ericsson, som ska ta plats i styrelsen.

"Vi har projekt på gång med produkter som kanske finns på marknaden redan i år", berättar Lars-Inge Sjöqvist, och fortsätter:

Gapwaves har passiva antenner som kommer att säljas redan i år. Nästa steg i antennutvecklingen innebär en styrbar, aktiv antenn som är integrerad med tekniken.

”Där för vi diskussioner med ett antal potentiella samarbetspartners såsom Ericsson och Huawei", säger Lars-Inge Sjöqvist, och berättar vidare:

”Många företag kontaktar oss för att vi har en intressant teknik som gör att de ska kunna leverera 5G framöver. Vår teknik är lovande och vi för bland annat en diskussion direkt med ett antal storföretag och potentiella kunder som Ericsson, Huawei, NEC och Nokia. Vi har även dialoger med nya spelare som Facebook och Google som är på väg att bygga telekom och datanät med ambitionen att alla ska ha tillgång till internet."

En spännande framtid till mötes

Från halvårsrapporten: "Den marknad som alla systemleverantörer vill vara först påoch som vi lite slarvigt kallar 5G kommer att omfattamer än 50 miljarder euro per år runt 2022 och då är det självklart extremt intressant" Säger VD. 50 miljarder säger denne. Så blir det inte. Det kommer säkert att bli det dubbla. 100 miljarder är alls ingen överdrift. Det kostar alltid mer, speciellt denna typ av investeringar.

Andra analyser på Gapwaves

Ytterst få analyser finns på Gapwaves, men enligt Jarl Securities analysen pekar det på att viktiga referensorder kan innebära en uppköpsmöjlighet som kan innebära ett börsvärde som ligger långt över dagens. Vilket jag också påpekar i denna analys.

Senaste presentationen, https://tv.streamfabriken.com/2017-09-21-gapwaves

Nyheter

"Den största partnern i projektet är Gapwaves AB som har ett patent på Capped Bowtied antenna och kommer bidra med cirka 1,5 MSEK till projektet. Andra partners inkluderar Ericsson, Sony Mobile,LEAX Arkivator Telecom samt MC2 på Chalmers. Målet är att utveckla Smart Capped Bowtie teknologin, generera och karaktärisera prototyper för industrin för att ytterligare integreras och industrialiseras i mm-Wave 5G system".

SONY MOBILE är med i projektet. Dom vill gärna ha Gapwaves Capped BowTie antenn i sina 5G telefoner. Liksom alla andra mobiltelefontillverkare troligtvis - om den är bäst. 1,2 miljarder enheter per år?? Plus automotive och 5G styrbara antenner i Massive Mimo osv.

https://www.va.se/nyheter/2017/03/20/vi-kommer-att-synas-lovar-gapwaves-vd/_ - _

https://www.nyteknik.se/ digitalisering/telia-vill-bli-forst-med-5g-6336540Telia Sonera och Ericsson siktar på att bli först med 5g i Europa. Tillsammans ska de jobba för att erbjuda 5g-tjänster i Stockholm och Tallinn redan 2018

Framtiden

Bolaget kommer satsa hårt å-en fortsatt global marknadslansering och produktutveckling samt organisation. Gapwaves har redan stort intresse ""Vår patenterade GAP-vågledarteknologi är en viktig möjliggörareför 5G och jag är helt övertygad om att Gapwavesprodukter och teknik kommer att finnas i många olikaprodukter kring detta", säger VD.

"De världsledande aktörerna vi diskuterar med idag har uppenbarligen en anledning att tala med oss trots att vi idagär små, vilket gör mig övertygad om att vi har patent och kunskap som gör skillnad."

Slutsats

”Många företag kontaktar oss för att vi har en intressant teknik som gör att de ska kunna leverera 5G framöver. Vår teknik är lovande och vi för bland annat en diskussion direkt med ett antal storföretag och potentiella kunder som Ericsson, Huawei, NEC och Nokia. Vi har även dialoger med nya spelare som Facebook och Google som är på väg att bygga telekom och datanät med ambitionen att alla ska ha tillgång till internet." menar Sjöqvist.

Att inte rekommendera köp här vore att häda och inte förstå marknaden överhuvudtaget. I skrivande stund är dessutom marknadsvärdet mycket lågt sett till den potential som alla verkar vara överens om att bolaget besitter, ca 300 miljarder. Ett BV om minst två miljarder är berättigat redan nu. Vi vet att Gapwaves kommer spela en stor roll inom 5G. Uppenbarligen är 5G effekten fördröjd i detta fa

Sätter köpstämpel med mål om åtminstone ett BV omkring tvåmiljarder. Förmodligen kommer det gå fort dit. Dessutom kan bolaget köpas upp av en större aktör. Det vore inte alls otroligt. 

Otroligt spännande bolag.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?