Post entry

Game Chest Group(GCG) - Stora intäktsökningar att vänta

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

De senaste veckorna har GCG publicerat flera pressmeddelanden med nyheter som påvisar en mycket positiv utveckling för bolaget och flera olika potentiella intäktskällor. Avtal har tecknats med en av nordens största gaming-profiler för att marknadsföra den nylanserade marknadsplatsen, förvärv av ett spelutvecklingsbolag som kraftigt ökar koncernens omsättning och vinst förväntas slutföras under Q2 och ett avtal har tecknats med en av världens största leverantör av spel- och underhållningsannonser för att öka intäkterna till bolagets gratisspel-plattformar.

Efter en en idel ström av nyheter tycks Game Chest vara på väg att på allvar slåss om marknadsandelar inom segmentet PC-gaming. På vilket sätt har då caset stärkts ytterligare?

*Gamethrill har lanserat sin marknadsplats(market.gamethrill.io) för PC-spel och erbjuder nu över 500 PC-spel till mycket attraktiva priser. En vecka efter lanseringen uppgav bolaget att konverteringsfrekvensen för nya kunder var högre än förväntat.

*Gamethrill Markets har ingått ett samarbetsavtal med Swebliss för att driva trafik till sidan. Swebliss är idag Sveriges näst största streamer på plattformen Twitch(twitch.tv/swebliss) med 182 000 följare och över 18 miljoner visningar. Hon har även en stor följarskara på Instagram(ca 35 000) och Twitter (ca 14 000). 

*GCG har tecknat en LOI om förvärv av ett spelutvecklingsbolag som idag omsätter 5 MLN KR och uppvisar ett justerat resultat om 2 MLN KR. Bolaget har utvecklat ett MMORPG(Massively multiplayer online role-playing game) som finns tillgänglig på Steam och idag har fler än 2 000 aktiva spelare. Förhoppningen är att även Gamethrills befintliga kunder ska bli aktiva spelare vilket kommer öka intäkterna.

*GCG har säkrat finansiering till ovan nämnda förvärv genom lån som även kan nyttjas vid potentiellt nya förvärv samt vid utveckling av verksamheten. Aktieägarna kommer därmed inte belastas av någon emission i samband med förvärvet.

*GCG har tecknat ett samarbetsavtal med Venatus Media för att öka intäkterna till sina 27 plattformar inom gratisspel-segmentet genom annonser. Venatus Media är en av världens största leverantörer av spel- & underhållningsannonser online. GCG uppger att deras plattformar inom detta segment har 1.2 miljoner unika sidvisningar per månad och idag genererar en vinst om ca 350 tkr/år. En av plattformarna heter gameitnow.com och har över 15 000 gratisspel online.

*Gamethrills facebook-sida har nu uppnått över 12 300 likes

*GCG-s huvudägare, New Equity, har genom en kvittningsemission ökat innehavet ytterligare till en kurs om 4.4 kr.

Kommande potentiella triggers under Q2

*Bekräftat förvärv av spelutvecklingsbolag

*Q1 rapport den 14 maj

*Uppdatering från bolaget kring antalet sålda månadsabonnemang, marknadsplatsens utveckling och koncernens övriga verksamhet.

*Avtal med fler streamers för att öka trafik och intäkter

*Fler annonsförsäljningsavtal för att öka intäkterna

*Fortsatta förvärv av bolag

Slutligen

Tidigare potentiella kursnivåer som nämnts(14-21 kr) har enbart baserats på om bolaget uppnår målsättningen om 10 000 abonnenter till gamethrill.io. GCG har dessutom som målsättning att knyta till sig 100 000 abonnenter nästa år. Med de senaste veckornas nyheter kan det konstateras att GCG har flera andra stora potentiella intäktskällor:

*Marknadsplatsen market.gamethrill.io med trafik från framförallt gratisspel-plattformarna, Swebliss och andra streamers.

*Annonsförsäljningen via gratisspel-plattformarna i samarbete med Venatus Media

*Förvärvet av spelutvecklingsbolaget som väntas bidra med en omsättning kring 5 MLN KR och justerat resultat om omkring 2 MLN KR.

Vid antagandet att 10 000 abonnenter uppnås innebär det enligt tidigare beräkning att GCG kan redovisa en vinst på omkring 5 MLN kr/år. Förvärvet av spelutvecklingsbolaget bidrar i sin tur som tidigare nämnts med ca 2 MLN kr/år. För gratisspel-annonseringen bedömer GCG att det finns stora möjligheter att öka intäkterna och därför bör en vinst på ca 1 MLN kr/år vara realistisk. Marknadsplatsen är den mest svårbedömda men enligt mina beräkningar* nedan bedömer jag att en vinst på 2 MLN kr/år är rimlig.

Visar sig ovanstående antaganden korrekta innebär det att Game Chest Group kan redovisa en vinst på 10 MLN kr/år. Ställer man det mot nuvarande börsvärde på omkring 25 MLN kr är uppsidan fortsatt svindlande:

Ett PE-tal på 20 ger ett bolagsvärde på 200 MLN kr vilket innebär en kurs motsvarande ca 27 kr.

Ett PE-tal på 25 innebär ett bolagsvärde på 250 MLN kr vilket motsvarar en kurs på ca 34 kr.

Det ska betonas att ovanstående beräkningar är baserade på mina egna antaganden, bolaget har troligen sina egna vilket jag hoppas vi får ta del av snart.

Sammantaget ser framtiden enligt min mening mycket lovande ut för GCG och jag anser att bolaget är mycket attraktivt värderat idag till ca 25 MLN kr. Det är givetvis upp till var och en att dra sina egna slutsater. Författaren till denna artikel äger själv aktier i bolaget.

Tidigare inlägg på Redeye om Game Chest:

https://www.redeye.se/arena/posts/game-chest-group-boersens-naesta-tenbagger https://www.redeye.se/arena/posts/game-chest-ett-svenskt-humble-bundle

Ovan information baseras på Game Chest egna pressmedelanden vilka kan läsas i sin helhet här: https://www.gamechestgroup.se/investor-relations

*För Marketplace räknar jag på en större kundkrets då fler antas köpa spel styckvis än ansluta sig till ett månadsabonnemang. I mitt antagande har jag räknat på 20 000 köpare som i snitt handlar 2 nya spel per år. Det innebär 40 000 köp/år från Marketplace. Ett snittpris per spel på 150 kr innebär intäkter på totalt 6 MLN kr/år. En vinstmarginal per sålt spel på 40% ger bolaget 2.4 MLN kr/år. Efter drift och service-kostnader hamnar enl. antagandet vinsten på 2 MLN kr/år.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?