Post entry

Gabather – Stormande steg mot mångmiljardmarknad för mental ohälsa (riktkurs på 37 SEK vid positiv FAS-2 studie)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ett av världens absolut största problem är mental ohälsa. Ett problem som upp till 5% av jordens befolkning lider av. De flesta av oss känner någon som är eller har varit deprimerad. Nya studier visar kraftig ökning av mental ohälsa under coronapandemin, en trend som troligtvis inte kommer nå sin peak på många år. Detta bevisar vikten av Gabathers (GABA) läkemedelskandidater mer än någonsin förr, med en riktkurs på 37,3 SEK efter avslutad FAS1B/2A studien! Gabather avslutade förra året sin första studie med goda resultat, som visade på att Gabathers substans möjligtvis kan uppnå antipsykotisk och antidepressiv effekt utan de tunga biverkningarna. GABA förbereder just nu avslutningen på sin andra adaptiva studie (FAS 1B/2A) med studieresultat inom närtid!

Gabather – Stormande steg mot mångmiljardmarknad för mental ohälsa (riktkurs på 37 SEK vid positiv FAS-2 studie)

Ett av världens absolut största problem är mental ohälsa. Ett problem som upp till 5% av jordens befolkning lider av. De flesta av oss känner någon som är eller har varit deprimerad. Nya studier visar kraftig ökning av mental ohälsa under coronapandemin, en trend som troligtvis inte kommer nå sin peak på många år. 

Detta bevisar vikten av Gabathers (GABA) läkemedelskandidater mer än någonsin förr, med en riktkurs på 37,3 SEK efter avslutad FAS1B/2A studien!

Gabather avslutade förra året sin första studie med goda resultat, som visade på att Gabathers substans möjligtvis kan uppnå antipsykotisk och antidepressiv effekt utan de tunga biverkningarna. GABA förbereder just nu avslutningen på sin andra adaptiva studie (FAS 1B/2A) med studieresultat inom närtid!

“Om du inte ser den enorma potentialen i att tjäna pengar på folk med mentala problem så är det nog du som behöver undersöka huvudet”, skrev Karl-Mikael Syding tidigare i år i en krönika om psykedeliska investeringar.

 

Om bolaget

Gabather (GABA) är ett bolag som utvecklar läkemedel med antipsykotika, antidepressiva, ångestdämpande, smärtstillande samt minnes- och kognitionsförbättrande egenskaper (inkluderande behandling av Alzheimers sjukdom). Dessa fyra fokusområden ger Gabather en marknad på 58 000 000 000 USD årligen (58 miljarder $)

Gaba (gamma-aminobutyric) är en förkortning på den huvudsakligt hämmande signalsubstansen i hjärnan. Signalsubstansen Gaba har exempelvis stor betydelse för saker som inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, depression m.m. Gabathers små-molekyler har möjligheten att påverka receptorer i hjärnan så att de kan nyttjas på nya sätt, vilket öppnar upp för nya sätt att behandla depression och liknande åkommor.

Bolaget har därmed möjlighet att utveckla mer effektiva läkemedel som i sin tur leder till färre biverkningar som tillfredsställer efterfrågan på marknaden av säkrare och effektivare läkemedel inom antipsykotika och antidepressiva.

Bolaget har nyligen avslutat en nyemission och har därmed en fylld kassa. GABA har även avslutat sin FAS 1A studie med goda resultat (2019) och förberedelser på att avsluta nästa studie (FAS 1B/2A, adaptiv studie) med studieresultat runt hörnet.

Autobahn rutten till kommersialisering

Att gå från idé till en färdig produkt är en lång process, vilket Gabather är väl medvetna om. Bolaget har därför valt att ta den mest effektiva vägen till marknaden genom en adaptiv studie, för att sedan locka till sig ett licensavtal, alt. partnerskap efter FAS-2. 

Andra potentiella vägar kan vara samriskföretag eller t.ex. utvecklingspartnerskapsprogram, vilket är en attraktiv strategi då en sådan utveckling har klara milstolpar samt delade kostnader, risker och belöningar.

Kassan är nu fylld och beräknas räcka minst till 2022 vilket gör risken för ytterligare emissioner i närtid minimal, det är dock aktuellt att man tills dess fått till ett partnerskap eller licensiering av produkten.

Vad är skillnaden mellan olika FAS-studier (Adaptiv-studie och ”traditionell”-studie) och hur genomförs dem.

Traditionell studie:

Du designar och förbereder en studie och fullföljer designen för att till sedan observera studieresultatet och presentera detta. Ifall studien blir lyckad och godkänd får den gå vidare kallas detta för FAS 1B.

Adaptiv studie:

Här kombineras friska frivilliga patienter med olika doseringar av läkemedlet i syfte att hitta rätt dos (golden level) för att minimera bi-effekterna och maximera nyttan. Viktigt att veta här är att resultaten presenteras löpande under studiens gång då man aktivt ändras doseringen för att hitta så kallade golden level.

Studien anpassas (adaptas) efter resultaten för att snabbare nå det eftersökta resultatet och uppnå målet med studien.

Exempelvis hittas en intressant nivå för dosering av läkemedlet och man väljer att stanna vid sin uppnådda golden level mycket tidigare jämfört med en traditionell studie där man fortsätter med studien i onödan fastän golden level kan ha hittats.

  • Fördelarna med en ”adaptiv studie” är:

⦁ Tidseffektivitet 

⦁ Kostnadseffektivitet.

  • Nackdelarna är:

⦁ Du får inte samma underlag för data av bl.a. olika nivåer av doser.

Syfte och resultat från FAS 1A-studien

Gabather har genomfört in vitro och in vivo experiment på 6 (!) substanser GT-001 – GT-006. Dessa testades bland annat i olika modeller för psykos och ångest med det mycket lovande generella resultatet att ingen av substanserna GT-001 till GT-006 gav några sedativa biverkningar. Tack vare den adaptiva studien valde Gabather att främst fokusera på substansen GT-002 på grund av starka resultat som indikerar på ett möjligt antipsykotiskt läkemedel!

Studier gjorda på ”University of New South Wales, Australien” visar att GT-002 substansen fäster på GABA-A receptorn utan att ge konvulsioner eller sedativt effekt. Detta innebär att man möjligtvis uppnår antipsykotisk och antidepressiv effekt utan de tunga biverkningarna. Övriga studier har dessutom visat att GT-002 är en mycket selektiv substans.

Patenten och strategin

Huvudtillgångarna i Gabather är två patentfamiljer, Quinazolinderivat och Triazoloderivat, som innehåller läkemedelskandidater i form av små-molekyler som interagerar med GabaA- receptorkomplexet. Bolagets immaterialrättsstrategi är att ansöka om patent i de länder som utgör den största delen av världsmarknaden. Gabather har valt att fokusera på Europa, USA, Kanada, Kina och Indien. Bolaget har fått patentansökningarna godkända på fem av världens viktigaste marknader – USA, Kina, Kanada, Indien och Europa. Bolaget kommer att aktivt söka nya patent allteftersom upptäckter görs av forskningsgruppen.

Marknaden och licensiering av patentfamiljen

Som tidigare nämnt inriktar sig Gabather sig på fyra fokusområden. I och med att många patent för välkända mediciner börjar upphöra börjar generiska kopior trycker ner vinsten för de stora läkemedelsföretagen, finns det i dagsläget en stor efterfrågan på ny utveckling inom Gabathers fyra fokusområden. 

Det resulterar också i att big pharmabolag nu söker efter nya, lovande kandidater att boosta sina pipelines för forskning och utveckling i jakten på nästa ersättare till de befintliga produkterna som finns på marknaden.

Gabather har valt att huvudsakligen inrikta sig på utveckling av antipsykotiska läkemedel med en fortsatt produktutveckling av substansen GT-002 och marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte 15 miljarder dollar år 2014. Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

 

Teknisk analys av aktien och fundamental värdering av Gabather

Gabather befann sig tidigare i en stigande trend inom en rektangelformation som nu har brutit ut på ovansidan, detta indikerar på en starkare teknisk köpsignal nu när aktien har brutit ut från den tidigare trendlinjen. 

I grafen ovan ser vi även att aktien bildat högre bottnar och högre toppar, aktien bör därmed jobba sig mot den ”Högre toppen” och sikta på att bryta den. Vidare är det nämnvärt att ha gapet mot 11 SEK som bör täppas igen inom kort i åtanke.

Fundamental värdering av patentportföljen och optimistiskt fundamental scenario (riktkurs om 37,3 SEK)

Affärer på läkemedelskandidater i FAS 2 kan vara värda flera 100 miljoner dollar. Speciellt om marknaden är stor och läkemedelskandidaten har en ny verkningsmekanism. I en analys exemplifierade SvD detta med Sanionas samarbetsavtal med Boehringer Ingelheim 2016 om att utveckla en behandling för schizofreni. 

Avtalet gav Saniona en förskottsbetalning på cirka 50 Mkr samt ytterligare potentiellt cirka 800 Mkr i milstolpsbetalningar och royalties på försäljningen.

SvD Börsplus bedömde att i ett optimistiskt scenario (positivt utfall av FAS 1B/2A) kan ett tänkbart börsvärde vara på 500 MSEK efter resultatet för FAS 2 studien vilket inte är orimligt alls med hänsyn tagen till det låga börsvärdet (~ 110 MSEK) och den fyllda kassan på ca 40 MSEK som Gabather har. Ett börsvärde på 500 MSEK innebär en aktiekurs på 37,3 SEK.

Om man antar att resultaten från FAS 1B/2A studien är i samma klang som FAS 1 studien finns det en otrolig uppsida för Gabather tack vare deras patenter för Quinazolinderivat och Triazoloderivat. Då dessa två innehåller läkemedelskandidater i form av små-molekyler som interagerar med GabaA- receptorkomplexet. 

 I och med upprhovsrättslagen kan jag tyvärr inte publicera beräkningarna från Börsplus/Affärsvärlden, men ta gärna en titt på länken nedanför så ser ni deras värdering och beräkning av bolaget!

http://www.gabather.com/

https://nyheter24.se/nyheter/946276-studie-kraftig-okning-av-psykisk-ohalsa-under-coronapandemin

https://www.svd.se/kursras-och-starkt-kassa-motiverar-ljusare-syn-pa-gabather

https://omniekonomi.se/sa-loser-biotechrevolutionen-varldens-storsta-problem/a/Joj0E8

Disclaimer: Jag äger aktier i bolaget, därmed finns det ett konfliktintresse och jag hänvisar er till mina källor för att ni ska skapa er en egen av bolaget och dess potential! Analysen ska varken ses som en köprekommendation eller säljrekommendation.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?