Post entry

Live Session med Gabathers VD Bert Junno

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Den 20 juni höll Facebook-sidan Aktier Småbolagsjakten en livechat med Gabathers vd Bert Junno. Över 180 investerare deltog i chatten där Bert Junno svarade på frågor rörande bolagets verksamhet i dag och de närmsta åren.

Mattias: N****i har under lång tid haft möten med stora läkemedelsföretag för avtal/uppköp, Ni har varit väldigt optimistiska från start och sagt att ni fått bra respons utifrån de möten ni haft. Det jag vill höra nu är hur läget ser ut nu med del 1 av tox avslutad och mycket fina resultat att komma med. Hur reagerar de du pratar med om de nya resultaten med träffsäkerhet och väldigt om inga biverkningar

– Vi har nu gått ut till fler läkemedelsbolag, som med stort intresse utvärderar det vi kommunicerat

Mattias: Är det ni eller de som tagit kontakt?

– Både och.

Philip: Hej Bert! Skulle du kunna utveckla lite mer kring MTD och biverkningar som vi fick PM om den 18e april. Har man verkligen inte noterat några biverkningar alls eller är biverkningarna så små eller av sådan art att man klassar dem som obefintliga? Om så vilken typ av biverkningar har man noterat?

– Vi har inte observerat några biverkningar per oral administrering.

Philip: Kan du utveckla det något mer? En substans utan biverkningar kan till synes också eventuellt sakna medicinsk verkan, kan det ligga något i det gällande GT-002?

– Nej, beror på bioavailability och hög affinitet.

Tobias: Hej! Är börsvärdet något hinder när det gäller storleken på ett eventuellt avtal med BP? Med tanke på att Gabather är noterade i Sverige och är ganska nystartat så borde det inte vara något hinder?

– Nej, men det utgör en startpunkt sedan krävs fler budgivare.

Robert****: Hej Bert och tack för detta tillfälle att ställa frågor direkt till bolaget. Jag hade tänkt att ställa några frågor med inriktning mot farmakologs. Frågorna har tagits fram tillsammans med experter från branschen. Du får gärna svara så lekmanna vänligt som möjligt.

– Det vet vi inte ännu.

Philip****: En del oroligheter seglade upp när ditt namn dök upp i samband med listningen av Cyxone, och ditt namn florerar ju också kring andra bolag som Aptahem, hur ser dina prioriteringar ut när det gäller de bolag du agerar i?

– Jag lägger mest tid på Gabather.

Glenn: Hej Bert, tack för att du tar dig tid att låta oss ställa lite frågor till dig!Jag har haft flertalet samtal med personer inom industrin, bland annat med en person med ett förflutet inom Roche (som kan vara en potentiell tagare). Det jag fått höra om och om igen är: Inga biverkningar är det samma detsamma som ingen effekt (regel inom CNS). Ni är dessutom väldigt sparsamma med att dela med er av er effektdata vilket gör det omöjligt för utomstående att göra en korrekt bedömning. Hur ser du på det? Tacksam för ett tydligt svar.

– Det låter som gammal vetenskap. Ungefär som att effektiva cancerläkemedel måste döda patienten.

Robert: Receptormodulering: Verkar GT-002 som en allosterisk agonist eller kan GT-002 verka oberoenda av GABAfrisättning? Modulerar GT-002 öppningfrekvens av jonkanalen eller sker påverkan genom att direkt påverka öppning alt stängning?

– Vi måste ha GABA-frisättning för GT-002.

Robert****: Fysiologisk påverkan: Vilka fysiologiska parametrar påverkas av GT-002? Blodtryck hjärtfrekvens andningsfrekvens etc? Har GT-002 någon påverkan på beteendet hos försöksdjuren?

– Nej.

Jerker: Hej Bert! Vilka ser du som era främsta konkurrenter inom området? Är det kapplöpning eller känner ni att ni är way ahead inom området med eran forskning?

– Finns eventuellt ett fåtal men vi känner till för lite om deras program i dagsläget.

Robert: Psykosmodell: Vilken eller vilka psykosmodeller har GT-002 använts i under djurförsöken? Om flera har påverkan varit densamma i de olika modellerna?

– Samma som Clozapine i PCP och PPI modellerna.

Glenn: Under presentationen på Stora Aktiedagen i Stockholm kommenterade du framtida kapitalanskaffning inför FAS1. Du nämnde vid detta tillfälle att en lösning kunde vara en riktad emission till institutionella investerare. Bolaget har sedan dess presenterat vid ”European Smallcap Event” i Paris 2016. Eventet riktade sig i första hand till att attrahera institutionella investerare. Utifrån bolagets framfarter med GT002 i spetsen, varför lyser frånvaron från Institutionella investerare om nu bolagets resultat är så pass bra? Jag tänker närmast på Galecto Biotech där flera större aktörer tog plats i projektet: Sunstone Capital, Novo Seeds m.fl

– Beror i viss del på AktieTorget som lista men vår målsättning har inte förändrats.

Glenn****: Så om jag förstår dig rätt så beror det på AktieTorgetsregler som gör att ni inte kan berätta mer?

– Ja.

Tobias****: När får vi veta mer om japan studierna?

– Vi har meddelat marknaden och vi bygger vidare på dessa resultat.

Sebastian: Hej Bert. Jag undrar om ni kunde starta tox 2 och 3 samtidigt?

– Nej, de måste följa varandra.

Milad: Hej Bert, tack för att du tar dig tid att svara på våra frågor. Kan du ge någon indikation när del 2 av toxen är redo att publiceras till marknaden?

– Inte just nu.

Robert: Jämförelser med neuroleptika: Har GT-002 testats mot ytterligare substanser utöver Clozapine i djurförsöken och vad har de försöken i så fall visat?

– Nej.

Glenn****: Hur skapar ni er en klarare bild kring vad de nya substanserna kan ev utvinna och hurvida stor marknad ni kan adressera med dem?

– Genom marknadsstudier.

Mattias****: Det känns som vi ligger rätt i tiden, tittar man på intresset för uppköp av läkemedelsbolag så känns det som att det är en het marknad just nu, hur ser du på den bilden?

– Ja det håller jag med om!

Philip Hur använder ni Svein Mathisens kompetens i Gabather, han har ju enligt dig stora erfarenheter från ”andra sidan bordet” vid affärer?

– Vi använder hans stora kontaktnät och erfarenheter

Soner****: Har ni några planer på att byta lista från Aktietorget?

– Inte just nu.

Robert****: Toxtester: Hur har upplägget för toxtesterna sett ut? Har man mätt förutbestämda parametrar eller har man mätt alla som dykt upp i MTD? Vilka parametrar har använts ifall det har varit förutbestämda parametrar som mätts?

– Vi har mätt på djurens uppförande jämfört med normalt.

Alexander****: Allt jag läser om Gabather är verkligen enormt bra och nu när pre-kliniken verkar gå mot sitt slut, ett lyckat sådant. Hur är det möjligt att ett bolag som uppvisar så pass bra resultat med så pass lite biverkningar (om ens några) inom ett område som till stora delar saknar patent och där marknadens värde stagnerat pga av saknaden av patent. Hur kommer det sig att ni inte institutionella investerar tagit en rejäl tugga i Gabather och hur kommer det sig att Gabather inte slutet ett första tjing avtal med någon av de potentiella taggarna av Bolaget och dess substanser?

– Det tar tid med bra avtal.

Glenn****: Har någon visat intresse för eran produkt som du känner är en seriös aktör?

– Ja.

Sulejemen****: Hur många bud på företaget har ni mottagit hittills?

– Det kan vi tyvärr inte svara på.

Robert: Biotillgänglighet: Vilken biotillgänglighet har GT-002 vid peroral administration hos djuren?

– Tillräcklig för dosering vid effektiv nivå och formulering.

Milad****: Baserat på magkänsla och din tidigare erfarenhet; hur övertygad (procentuellt) är du att ni får till en deal med BP m.h.t. GT002 eller hela bolaget?

– Det kan vi tyvärr ej svara på i dagsläget.

Robert****: Metabolism: Hur metaboliseras GT-002 och till vad? Vilken biologisk halveringstid har GT-002 i djurförsöken?

– Vi siktar på en tablett om dagen.

Glenn****: Vad är dina personliga tankar om FAS1 och potentiella utfall? Bestcase/worstcase

– Ingenting.

Robert: Ni har tidigare aviserat att ni utvecklar nya substanser nära besläktade till GT002. När kan marknaden förvänta sig uppföljande information om dessa projekt?

– Under hösten.

Mats****: Som jag förstår jämför ni er produkt med clozapine effektmässigt. Clozapine är det läkemedel som används när inget annat funkar inom psykos. Biverkningarna, är till del så pass allvarliga att man är mycket restriktiv med behandlingen. Clozapines effekt är på ett ”gytter” av receptorer (flera dopaminerga, serotonerga, noradrenerga, histaminerga mfl) och effekten kan inte tillskrivas en eller några, utan man anser att det är cocktailen som bygger effekten. Det gör mig därför konfunderad, att ni på prekliniskt data, gör sådana antaganden, när vi dessutom vet att i princip alla nyare antipsykotika (seroquel, zeldox, Abilify), har haft som ambition att nå just den platsen, samt att andra, såsom ACR-16 misslyckats. Om så är fallet, så är det förstås ett gigantiskt genombrott – men vad gör att ni skulle lyckas där ”eliten” hittills misslyckats? Samtidigt, borde ni om data vore övertygande, redan varit förvärvade eller kontrakterade av åtminstone Lundbeck, kan man tycka.

– Svårt att svara på så många funderingar. Vi jobbar i rätt riktning med substanser som är mycket träffsäkra.

Sebastian****: Är ni klara med tox 2?

– Nej.

Niclas****: Vad ser ni inom Gabather som största risk i dagsläget

– Proof of concept FAS 2.

Milad****: Hur kommer det sig att du ser större risk i FAS 2 än i FAS 1?

– Efter Fas 2 vet vi om det fungerar i människa.

Alexander****: Tolkar jag de nya reglerna rätt om jag påstår att ni måste informera marknaden om ni är i förhandlingar med en eventuell köpare den 3 juli?

– Nej

Glenn: Alzheimers är något som är ett växande problem dessvärre. Har ni sett några nya effekter du kan delge oss? Samt det CNS är otroligt komplext, men kan ni se att eran produkt även kan komma att kunna ersätta andra medicinering Clozapine, jag tänker tex Sertralin eller liknande som är bland annat för att dämpa ångest och tvångstankar.

– Vi arbetar med ett bredare utvecklingsprogram som vi har anledning att återkomma till.

Glenn****: Okej, har ni någon ungefärlig tidsplan när det kan komma på tapeten! Det var något jag tycker lät väldigt intressant.

– Vi jobbar med utvecklingen nu.

Philip****: Vad har nyvalda Gunilla Ekström för roll och betydelse för Gabathers framtid?

– Tillföra kunskap och erfarenhet ifrån läkemedelsutveckling i olika faser.

Jerker****: Kan man statistiskt säga när BP som oftast gör ett uppköp? Tex under någon tox eller fas studie? Vad är det man isåfall oftast vill se i studier innan man tycker det är värt pengarna. Ju längre de väntar ifall allt faller väl ut desto högre lär ju budet hamna.

– Det kan vi inte svara på, ej vårat område.

Henrik****: När förväntas eurostar ansökan få ett svar? (Finns det även andra sökta medel att vänta svar från)

– Återkommer.

Antonio****: Hej Bert, tack för att du medverkar idag! Hur har reaktionen på dina senaste möten varit? Skeptiska eller optimistiska? Kan du uttala dig om vilka du har varit i kontakt med?

– Vill ej uttala mig om det.

Johan: Stora företag som tex AstraZeneca har under många år (15 år) forskat i samma område som GT002. Vilka hårda fakta gör att du tror att ni har möjlighet att lyckas när de stora företagen inte har gjort det ännu?

– Vi har bra resultat.

Glenn****: Hur kommer ni jobba vidare med de äldre kommunicerade substanserna som visat effekt i bland annat ångest?

Vi arbetar vidare under hösten.

Johan****: Att du är i ledningen av tre bolag gör mig något orolig, men att du lägger mest tid på Gabather är skönt att höra. Hinner du med dig, och finns inte risken för utbrändhet?

– Avgick ifrån Aptahem med detta i åtanke och för att lägga mer tid på Gabather.

Nathalie****: Hur skulle du själv värdera Gabather vid ett positivt utfall av tog 2/3?

– Det kan vi tyvärr ej svara på i dagsläget.

Johan****: Det finns inget som kan klassas som normalt men i många fall räknar man med att ett läkemedel tar 10 år från fas 1 till färdigt läkemedel, vad gör att gaba002 skulle kunna göra det fortare?

– Beror på om du är framgångsrik eller ej.

Henrik****: Hur går det med patentet i Indien?

– Väntar ännu.

Glenn****: Hur ser risknivån ut i de kvarvarande toxikologiska delmomenten, jämfört med delmoment 1 när ni gjort en MDA?

– Om man eventuellt ser skador som beror på upprepade doseringar över tid.

Nathalie****: Vid en eventuell exit(bra som dålig) vad är dina ambitioner och vad är nästa steg?

– Det kan vi tyvärr ej svara på.

Glenn****: Ni har tidigare kommunicerat att det finns potential för GT002 att bli ett First in Class läkemedel. Vad innebär detta?

– Att det är ett första läkemedel av sin typ på marknaden.

Robert****: Även Best in Class får antas?

– Naturligtvis.

Milad: Hur skulle du beskriva din optimism för Gabather kontra Galecto vid samma fas som vi nu befinner oss?

– Samma.

Milad****: Kul att höra! Då du har samma optimism men att Gabather har en större marknad än Galecto, betyder det även att du förväntar dig en högre prislapp vid eventuell exit?

– No comment.

Nathalie****: Vid en framgång och ett godkänt läkemedel vad skulle det betyda för dig/er och hela världen?

– Målet är att utveckla kraftfulla läkemedel inom CNS med små biverkningar.

Alexander****: Så det är alltså inte unikt att man inom CNS i pre-klinik uppvisar inga eller väldigt lite biverkningar?

– Beror på substansen.

Alexander****: Om man då ser till den substans som GT 002 ryms inom.

– Väldigt ovanligt.

Philip****: Börsvärdet har sedan PM om nyemissionen haltat en hel del, är värderingen av företaget i dagsläget rimlig med de tillgångar och kunskaper bolaget besitter?

– Det kan vi tyvärr ej kommentera i dagsläget.

Henric****: När beräknas tox del 2 vara klar?

– Det kan vi tyvärr ej kommentera i dagsläget.

Henric****: Att du inte kan svara på det i dagläget beror det på att ni inte vet när den är klar eller att det är uppgifter du inte vill gå ut med?

– Jag vet ej.

Henric****: Om jag inte kommer ihåg fel så hade ni information i någon presentation om att tox 2 skulle ta ca 45 dagar att genomföra, har det uppstått något under toxen som ändrat detta?

– Nej, men samtidigt behövs mycket förberedelsearbete inför klinisk fas.

Mattias****: En eventuell sammarbetsaktör/uppköpare måste få mer information om er framgång än vad vi aktieägare har fått för att det överhuvudtaget ska vara intressant, hur fungerar det när ni ger sådan information om forskningen skrivs avtal innan diskussioner eller hur fungerar det?

– No comment.

Andreas****: Vilket datums startade Tox del 2?

– No comment.

Glenn****: Ni har tidigare nämnt att det är ett öppet mål för en Block Buster, är det något ni kan stå fast vid.

– Ja.

Henrik****: Jag har en fråga kring biverkning (kanske redan är ställd). När man säger inga biverkningar menar man verkligen INGET, eller menar man ingen allvarlig/vanlig/typisk för liknande medicin/behandling

– Inget som påverkade djurens beteende.

Glenn: Ni har tidigare deklarerat att ni självständigt vill äga GT002, att den inte intecknas av dåliga licensavtal. Betyder detta att ni tittar på andra affärsmodeller än licensavtal som intäktsmodell för bolaget?

– Allt som är bra för bolaget och aktieägarna är av intresse.

Henrik: Du har nämt att ni ska ev starta upp en forskningslabb i Sverige/Norden. Hur ligger planeringen med det. Fortfarande aktuellt eller det ligger i framtiden?

– Startar i augusti.

Henrik: Kan du säga vilket land?

– Sverige.

Martin: Blir det Malmö/Lund trakten?

– Nej.

Nathalie: I vilket stadie testar man hur andra substanser påverkar gt002 vid samtidiga intag?

– Fas 2.

Henrik: Hur viktig är Indien patentet för ett ev uppköp eller licens?

– Vet ej.

Martin: Hur lång ”väntetid” har man efter djurtesterna? Alltså hur lång tid efter dosering väntar man på att se effekt? Jag tänker att vissa ämnen kanske har väldigt lång tid på sig att ger effekt på djuret.

– Upp till en vecka.

Martin: Vet du varför man har satt den relativt korta tiden?

– Det är ju lång tid om man förväntar sig att få effekt inom en dag.

Martin: Sant! Jag tänkte mer på biverkningar. Finns det inte ämnen som kan ge biverkningar som märks senare än efter en vecka?

– Absolut men det är ju därför vi fortsätter TOX studien.

Tobias: Finns det planer på att söka patent på andra marknader i Asien? T ex Japan, Australien, Nya Zeeland, Ryssland etc?

– Allt är möjligt.

Erik: Vad ser du som den största utmaningen/risken för ert bolag på kort respektive lång sikt?

Inget vi tänker på just nu.

Glenn: Ni har nyligen fyllt på kassan via en emission. Finns det något mer än de olika stegen i forskningen du ser finns möjlighet till nu när ni fått in kapital att röra er med?

– Utveckla nya substanser för andra tillämpningsområden.

Jerker: Går det att ge ett ungefärligt tidsspann ifrån dags dato till eventuellt Proof of concept fas 2?

– 2 år.

Niclas: Vilken är den mässa du varit på där du stött på störst intresse? Kan du kommentera intresset är det på Galacto nivå?

– No comment. Intresset är på samma nivå.

Jimmy: Psykos triggas inte enbart av schizofreni, vilket är en ganska vanlig uppfattning. Det finns även risk för detta inom depression, Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Att GT002 kan tas oralt öppnar upp alla dessa användningsområden. alltså GT-002 skulle teoretiskt även kunna visa effekt mot Alzheimer, Parkinson, depression ? tittar ni nått mer på det här ? jag menar Alzheimer är ju riktigt intressant om gt-002 kan visa effekt även där och när kan ni i sådant fall se nått intressant där ? kanske en luddig fråga i så fall skriv bara no comment.

– Ja!

Alexander: GT 002 hoppas vi på att det blir first in class. Ser vi även first in class framför oss?

– Ja.

Tobias: Finns det en plan att ta fram en ”tvilling” till GT-002 och isf när startas den utvecklingen

– Finns redan.

Henrik: Vad anser du vara den största utmaningen för Gabather?

– Just nu att få fler läkemedelskandidater.

Aleksander: GT002 goes to clinical phase 1. When? And how long it will last (clinical phase)? 2. In which phase are toxicological studies? When do they end? Time? 3. Is there interest from pharmaceutical companies? 4. Does development of the company going according to the plan? 5. How do you see Gabather in 1 to 2 years? 6. What do new substances give to Gabather in the future?

– 1. 5 years maybe 2. 2. pre-clinical tox is ongoing, phase one will be in one year. 3. Yes 4. Yes. 5. In partnership with big pharma 6. Greater value and flexibility

Milad: Dagens resultat + kommande (dina förväntningar) resultat + din erfarenhet, när är din ambition och mest rimligt/realistiskt att en affär sker?

No comment.

Philip: Mogens Nielsens försenade rapporteringar om köp/sälj av aktier har ju vid ett par tillfällen get en liten negativ rekyl i aktiekursen, har han fått klara direktiv om hur sådant skall skötas så vi slipper sådana PM framöver?

– Ja.

Mattias: Hur fick du upp intresset om GABATHERs forskning innan den var Gabather?

– Genom kontakter med läkemedelsbolag.

Moderator: Med ovanstående svar så avslutar vi denna Live Session med Gabather. Vi tackar Bert Junno för hans insatser och tackar alla deltagare som levererat riktigt bra frågor!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?