Post entry

Intressant om Alzheimer på Sveriges Radio

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Idag var ett avsnitt om Alzheimer på radio. Det lyfts fram som det enskilt största vårdbehovet och forskning närmaste tiden.

Artikeln och radio avsnittet handlar om det enorma behov att hitta ett botemedel mot alzheimer.

Det handlar om sjuka individer och en enorm studie som börjar snart. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6444746

"6 000 personer ska delta i studien. Det kan vara friska personer som löper en risk att utveckla alzheimer och personer som är i ett tidigt skede av sjukdomen, då inga symptom har börjat.

– De sista 20 åren så har vi haft ungefär 200 hundra negativa studier. Nu samlar vi ihop kompetens både från akademi och industri och försöker att hitta nya lösningar för att göra kliniska prövningar för Alzheimers sjukdom, säger Miia Kivipelto, professor på Karolinska institutet. "

Just nu finns enbart två mindre bolag på börsen inriktade helt och delvis på börsen.

Det ena är Alzinova som har två kliniska kandidater. Bolaget har utpekats som unikt av brasch. Vilket avspeglas i Big Pharmas intresse av bolaget. Med två evaluation agreements avtal med två globala olika amerikanska big pharma.

Det andra är Gabather som igenom sin satsning mot psykos har ett preparat som i framtiden kan tas oralt. Eftersom psykos är ofta en bieffekt av Alzheimer.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2016/06/01/gabathers-emission-lyckad-trots-hard-konkurrens.html

" ”Psykos triggas inte enbart av schizofreni, vilket är en ganska vanlig uppfattning. Det finns även risk för detta inom depression, Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Att GT002 kan tas oralt öppnar upp alla dessa användningsområden. Om administrationen skett via sprutor och injicering vore vi begränsade till akut behandling av depression eller psykiska sjukdomar på specifika mottagningar. Men vad ska personen ta när den kommer hem sedan och hur ska den kunna använda medicinen över tid? En oral lösning har inte de problemen.” "

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/05/18/alzinova-delarsrapport-20160101-20160331.html

"Efter den lyckade noteringen på AktieTorget fick vi finansiella resurser till att påbörja flera projekt under hösten 2015. Det är glädjande att samtliga projekt nu löper enligt plan. Vi fortsätter att fokusera på vaccinet ALZ-101, samtidigt som vi kontinuerligt utvärderar hur vi bäst skall exploatera den monoklonala antikroppen ALZ-201. Med anledning av detta är det mycket positivt att vi nu har två pågående samarbeten med stora läkemedelsbolag avseende ALZ-201. Samarbetena har möjliggjorts av dessa två bolags stora intresse för vår monoklonala antikropp. Om utvärderingen av ALZ-201 utfaller väl, finns mycket goda förutsättningar för en spännande fortsättning med ett attraktivt kommersiellt innehåll. Vi erhåller samtidigt riskreducering/värdehöjning utan någon kostnad för Alzinova. "

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/05/02/alzinova-inleder-samarbete-med-globalt-lakemedelsbolag.html

"Alzinova har ingått ett icke-kommersiellt samarbetsavtal kring antikropp ALZ-201 med ytterligare ett stort nordamerikanskt läkemedelsbolag. Samarbetet syftar till att utvärdera bindningsegenskaperna hos antikroppen ALZ-201 för att kunna fastställa dess specificitet för de former av peptiden amyloid-β som ligger bakom Alzheimers sjukdom. Alzinovas grundteknologi, AβCC, ingår även i projektet som forskningsreagens. "

/Bjaen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?