Post entry

GABATHER – EN GLÖMD DIAMANT MED MASSIV POTENTIAL!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Marknad: 18 Miljarder USD 2022 BV: 70 Miljoner SEK Kassa: 50 Miljoner SEK Forskning värderas till 20 Miljoner SEK Fas IIa startar tidigt 2020 Case closed!

Introduktion

Efter flertalet år av investeringar inom främst biotech-området har jag äntligen funnit tillbaka till en gammal pärla; nämligen Gabather.

Investerade i Gabather för flera år sedan när hypen var stor. Börsvärdet var på tok för högt när bolaget bara befann sig i preklinisk fas.

En stor anledning till att det tog längre tid än förväntat och hypen dog är pga. att Gabather har lagt stor vikt vid att förbättra produktionsprocessen för bolagets läkemedelskandidat GT-002. Bolaget har rapporterat att syntesprocessen av GT-002 är optimerad till avsevärt färre produktionssteg vilket ger både lägre utvecklingskostnader och högre renhetsgrad. Därtill är formuleringen av GT-002 optimerad för att öka biotillgänglighet och farmakokinetiska egenskaper. Den nya formuleringen är testat i djurförsök och visar på en flerfaldig ökning av GT-002 exponering i både blodplasma och hjärna.

Med det sagt så sålde jag av och gick vidare till andra case, fram tills för några veckor sedan när den dök upp på min radar igen efter tips från mitt nätverk.

Efter att ha tagit mig tid att läsa in mig på bolaget igen och de senaste händelserna har jag nu investerat då jag anser att rådande förutsättningar och möjligheter är goda.

Jag vill framförallt lyfta fram det faktum att ett biotech bolag i Gabathers klass inte förtjänar att forskningen värderas till 20 miljoner SEK när man inom kort ska påbörja fas IIa med fylld kassa och enorm marknad framför sig.

Detta är ett unikt case att komma in billigt tidigt och vara med om en uppvärdering på både kort och långsikt.

Caset påminner mig mycket om Aptahems och Cyxones resa när de bottnade och senare steg kraftigt under en mycket kort period för att senare sjunka, konsolidera och stabiliseras.

Kan göra flertalet jämförelser med andra bolag som bedriver Fas I och FasIIa forskning med mindre pengar i kassan och mindre marknad, men som har betydligt högre värdering än Gabather. Jag kommer dock inte göra det då jag inte vill förminska något bolag och låter er läsare göra det jobbet istället.

Vad gör Gabather?

Verksamheten bedriver läkemedelsutveckling för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet (CNS).

GT-002 är bolagets huvudkandidat som initialt har undersökts prekliniskt i modeller för schizofreni, depression, ångest och kognition.

Våren 2019 genomgick GT-002 en klinisk Fas 1 studie med friska försökspersoner och har visat sig vara säker och väl tolererad.

Bolagets studier visar att GT-002 har goda läkemedelsegenskaper med god farmakokinetik och lång halveringstid utan några medföljande allvarliga biverkningar.

Under 2020 avser Gabather genomföra en Fas IIa studie i patienter med mål om att utöver säkerhet och tolerans även erhålla indikativa effektdata inom kognition och depression.

Gabather har utöver GT-002 ett program som syftar till att identifiera nya kandidater för klinisk utveckling.

Nästa steg:

Fas IIa studien ska kicka igång snart och är en så kallad MAD-studie där mulitpla stigande doser testas. I ett första skede testas GT-002 på friska frivilliga personer för att validera säkerhet och tolerans.

Därefter kommer patienter med mild kognitiv nedsättning i samband med depression testas med GT-002.

Planerad start är början av 2020 och studien väntas pågå i 16-24 månader. Då det är en MAD-studie med adaptiv design så kan vi ägare hoppas på att få indikationer längs vägen.

Ekonomi

I slutet av Oktober tillfördes Gabather 49,5 MSEK i en genomförd företrädesemission, som tecknades till 80%.

Emissionen genomfördes på 6 SEK per aktie och garanterna fick ta en stor del av emissionen, 65%, vilket mest sannolikt kommer betyda en del press av kursen under en period framöver.

En stor anledning till att garanterna tog en stor del av emissionen är uppenbart pga. det låga förtroendet som marknaden har, efter flertalet emissioner och sega processer, klassisk biotech helt enkelt :)

Men nu är bolaget fullfinansierat för en lång period framöver och kan köra sina studier i lugn och ro, tom 2021.

Även ledande befattningshavare har köpt på sig lite poster på senaste och förhoppningen är att de ökar längs vägen.

Marknad

Antipsykotiska läkemedel används bl a för behandling av schizofreni, bipolär sjukdom, depression och ångest. Psykotiska tillstånd är svårbehandlade och befintliga läkemedel ger en hel del biverkningar. Exempel på storsäljande läkemedel är Lillys Zyprexa och AstraZenecas Seroquel. Den totala markanden för Gabathers segment var värd 13 miljarder USD 2018. Det är intressant att flera viktiga patent nyligen har löpt ut och flera är på väg att löpa ut. Det gör området hetare och därmed Gabather mer intressant om bolaget når framgång.

Enligt Världshälsoorganisationen

 • Har över 25 miljoner människor diagnostiserats med schizofreni
 • Är uppskattningsvis 300 miljoner människor påverkade av depression
 • Drabbar bipolär affektiv sjukdom 60 miljoner människor
 • Påverkar demens cirka 47,5 miljoner människor

Den globala marknaden för antipsykotiska läkemedel uppgick till 12 miljarder USD 2015, 13 miljarder 2018 och förväntas uppgå till 18 miljarder USD år 2022.

Värdering

Uppdragsanalys av schweiziska Venture Valuation

Venture Valuation kom 2017 med en uppdragsanalys som är mycket läsvärd för den som vill förstå GT-002s potential djupare.

De tog fram två scenarion med olika marknader:

 • Scenario 1: USA, Kanada, Europa
 • Scenario 2: USA, Kanada, Europa och Japan

Notera att de inte räknade med Kina och Indien i denna värdering, även om Bolaget har fått patentansökningarna godkända på fem av världens viktigaste marknader – USA, Kina, Kanada, Indien och Europa.

Venture Valuation bedömer att det diskonterade nuvärdet av GT-002 är 226 miljoner kronor i scenario ett och 335 miljoner kronor i scenario två.

Det betyder med dagens kassa att scenario 1 ger ett riktvärde på cirka 275 miljoner kronor (kurs 20 kr) medan scenario 2 ger ett riktvärde på cirka 385 miljoner kronor (kurs 29 kr).

SvD Börsplus

2018 gjorde SvD Börsplus en liten analys. De har antagit att tidsplanen ska ha gått snabbare än vad den faktiskt har gjort men tycker fortfarande den är värd att lyftas fram då värderingen inte bör ändras pga. en förskjutning.

Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

 • Framgångsrika tox-studier och ansökan om kliniska studier inom kort
 • Avsluta de kliniska studierna framgångsrikt
 • Säkerställa kapital för att genomföra en mindre fas IIa-studie
 • Positiva resultat från fas IIa-studien som leder till ett samarbetsavtal eller uppköp

Börsplus bedömer att i ett optimistiskt scenario kan ett tänkbart börsvärde vara på 500 miljoner kronor.

Slutsats

Självklart tycker jag att värderingen på 20 miljoner SEK för Gabathers forskning gällande GT-002 är på tok för lågt. Denna analys behöver man inte vara raketforskare för att göra, det räcker med att jämföra med några likvärdiga bolag inom biotech för att förstå det.

Samtidigt vill jag inte haussa upp mig själv får hårt då de generella värderingarna runt biotech-bolag på svenska börsen är låga. Men samtidigt kan jag inte minnas senast då jag såg ett liknande case där forskningen värderas till enbart 20 miljoner efter flertalet år av forskning och investeringar som befinner sig i Fas IIa med 50 miljoner i kassan och enorm marknad framför sig.

Disclaimer

Jag äger aktier i bolaget och råder alla att kontrollera de uppgifterna jag framför.

Referenser:

 1. https://static1.squarespace.com/static/57865039e6f2e1418282771c/t/5d91c59d4cd9ba4e7000628d/1569834407130/Prospekt+Gabather+2019-09-30+F.pdf?fbclid=IwAR3wuV-bYRSc_nhuXqYEtWao4Qa0pEG9ECWAIvkvmp043FRGFx-vIaw95AI
 2. https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/10/18/gabather-ab-gabather-tillfors-495-msek-i-genomford-foretradesemission.html
 3. https://www.svd.se/kursras-och-starkt-kassa-motiverar-ljusare-syn-pa-gabather
 4. http://mb.cision.com/Public/11735/2403846/9818761e7bbcd7ac.pdf
 5. https://www.svd.se/gabathers-agare-kan-behova-kopa-egna-lyckopiller
 6. http://www.gabather.com/nyheter/2017/2/7/uppdatering

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?