Post entry

Gabather - Avgörande resultat i slutet av NOVEMBER?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Företaget lämnade 2021-09-07 in ansökan om en target engagement studie. Nu, lite mer än ett år senare är den igång och helt avgörande resultat väntar i slutet av november!

GT-002

1. Har in vitro uppmätts till 10x mer potent än Diazepam (Valium, Stesolid)

2. Är en oral substans lika effektivt som Clozapine i en djurmodell, utan sedativa och andra negativa biverkningar.

3. Starka prekliniska data bekräftar antipsykotiska och pro-kognitiva effekter, det vill säga förbättring av inlärning och minne.

4. Har i fas 1 (säkerhetsstudie i människa) visat på goda farmakokinetiska egenskaper och inga biverkningar

GT-002 är Gabathers ledande kandidat och förbereder sig för närvarande för en fas II klinisk prövning. Läkemedlet utvärderas för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS), särskilt där GABA A  -receptorn är involverad och där kognition påverkas. Detta inkluderar humörstörningar som depression och ångest, men också psykotiska störningar som schizofreni, liksom neurodegenerativa störningar som Alzheimers sjukdom.

Gabathers kandidat har genomgått omfattande tester i prekliniska prövningar och har visat lovande resultat som visar anti-psykotiska egenskaper, liksom förmågan att förbättra kognitionen.

EEG / fMRI

Företaget har meddelat de efterlängtade nyheterna om att EEG/fMRI studien är igång och att resultat av de fyra första personerna kommer i slutet av november.

Target engagement studien är avsedd att visa hur GT-002 modulerar hjärnaktivitet och var i hjärnan detta sker. Planen med denna studie är att mäta GT-002-interaktion med GABA A -receptorn hos friska frivilliga med hjälp av funktionell magnetisk resonansavbildning (fMRI) och elektroencefalografi (EEG). I denna studie vill man även se om substansen penetrerar blod-hjärnbarriären. Det man gör är att mäta hjärnaktiviteten med hjälp av elektroder medans substansen intas. Det vi vet redan idag är att GT-002 penetrerar blod-hjärnbarriären i råtta när substansen är given oralt. Detta är lovande och visar studien som står bakom dörren att GT-002 även penetrerar blod-hjärnbarriären i människa ser framtiden minst sagt ljus ut.

En EEG/fMRI studie kan anses vara en "mini proof of concept" studie. Det finns vetenskapliga studier som säger att med bra data från EEG/fMRI så kan man utröna i princip hur fas2 kommer att sluta.

"The results of the target engagement study will be a cornerstone continuation of the development of GT-002, as they will greatly enhance the possibilities and interest in the interaction with potential partners along future clinical trials and co-development and/or joint venture lines. It is the “icing on the cake” of the GT-002 data package to enable partnership and we are confident that we will not encounter major issues with the regulatory approval process that is ongoing" – Michael-Robin Witt, CEO Gabather

Vad vi vet är att Gabather har haft kontakt med ett eller flera Big Pharma under lång tid. Man har fått råd om hur man ska utforma studierna, samt minst en av dem (BP) har varit med och tagit fram vilka biomarkörer som bör testas i EEG/fMRI.

Frågan är, ser vi ett partnerskap eller rent av ett uppköp vid lyckad EEG/fMRI ?

Och vad skulle ett partnerskap eller uppköp vara värt? Nedan är några tidigare exempel

Ovanför ser vi affärer som Gabather själva refererat till i presentationer.

Tar vi ett snitt på de 3 affärer med lägst utfall landar vi på ca; 5 miljarder SEK

Detta skulle innebära en kurs på ca; 372 SEK vid uppköp...

..vad blir prislappen på GT-002 / Gabather?

Källor;

https://www.biostock.se/2022/11/gabather-approaching-initial-target-engagement-study-results/

https://www.biostock.se/en/2021/09/gabather-poised-to-complete-phase-i-with-gt-002/

http://gaba.nu/

https://www.biostock.se/2021/02/gabather-focus-on-cns-diseases/

www.youtube.com/watch?v=-YYDPFTK8hM&t=596s

www.youtube.com/watch?v=3-phJH_UdQE&t=1s

https://www.placera.se/placera/sok/bolag.html/PRESSRELEASE?query=17007

*Skribenten äger aktier i Gabather AB, och detta inlägg ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör egen analys.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?