Post entry

Gabather - Spännande framtid att vänta! Avgörande studie bakom dörren PT 2

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Företaget har meddelat att de skickat in en ansökan om att inleda en target engagement studie med GT-002 i Portugal. Om den godkänns kommer denna studie att vara en inkörsport till fas II och därefter.

GT-002

GT-002 är Gabathers ledande kandidat och förbereder sig för närvarande för en fas II klinisk prövning. Läkemedlet utvärderas för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS), särskilt där GABA A  -receptorn är involverad och där kognition påverkas. Detta inkluderar humörstörningar som depression och ångest, men också psykotiska störningar som schizofreni, liksom neurodegenerativa störningar som Alzheimers sjukdom.

Gabathers kandidat har genomgått omfattande tester i prekliniska prövningar och har visat lovande resultat som visar anti-psykotiska egenskaper, liksom förmågan att förbättra kognitionen.

EEG / fMRI

Företaget har meddelat att de skickat in en ansökan om att inleda en target engagement studie med GT-002 i Portugal. Om den godkänns kommer denna studie att vara en inkörsport till fas II och därefter.

Target engagement studien är avsedd att visa hur GT-002 modulerar hjärnaktivitet och var i hjärnan detta sker. Planen med denna studie är att mäta GT-002-interaktion med GABA A -receptorn hos friska frivilliga med hjälp av funktionell magnetisk resonansavbildning (fMRI) och elektroencefalografi (EEG). Det finns vetenskapliga studier som säger att med bra data från EEG/fMRI så kan man utröna i princip hur fas II kommer att sluta.

Gabather förväntar sig att kunna rapportera top line data under första kvartalet 2022. Förhoppningsvis dyker preliminära resultat upp redan under 2021.

"The results of the target engagement study will be a cornerstone continuation of the development of GT-002, as they will greatly enhance the possibilities and interest in the interaction with potential partners along future clinical trials and co-development and/or joint venture lines. It is the “icing on the cake” of the GT-002 data package to enable partnership and we are confident that we will not encounter major issues with the regulatory approval process that is ongoing" – Michael-Robin Witt, CEO Gabather

Nytt Alzheimers forskningssamarbete

I mars i år, tillkännagav Gabather inrättandet av ett forskningssamarbete med Massachusetts General Hospital för att undersöka effekten av GT-002 i en preklinisk modell av Alzheimers sjukdom. För detta samarbete kommer Dr Ksenia Kastanenka , biträdande professor i neurologi vid Harvard Medical School , och kollegor att försöka belysa läkemedelskandidatens effekter på sömnberoende hjärnrytmer , inklusive långsam vågaktivitet. Denna hjärtrytm är viktig för minneskonsolidering under sömnen och har visat sig vara störd vid Alzheimers sjukdom.

![Nytt ljus över Alzheimers sjukdom – Vetenskap och Hälsa]

Detta är viktigt för Gabather eftersom ett samarbete av denna kaliber representerar den starka terapeutiska potentialen för GT-002 vid en sjukdom som för närvarande har mycket begränsade behandlingar och där incidensen förväntas öka betydligt under de kommande decennierna.

Preliminära resultat väntas presenteras redan i höst 2021 !

Utöver de två nämnda studierna som pågår och skall starta planeras dessutom en klinisk studie som utvärderar effekten på kognition, humör och psykotiska symtom hos patienter med lätt kognitiv funktionsnedsättning (MCI) " Mild Cognitive Impairment ".

Med dessa tre studier i närtid och bra data i ryggsäcken befinner sig Gabather minst sagt i en intressant tid.

I en av studierna finner vi Dr Ksenia Kastanenka, stor erfarenhet på Alzheimers scenen. Hon har även starka kopplingar till de omtalade Aduhelm som nyligen blev godkänt av FDA i USA. Det är storspelaren Biogen som äger Aduhelm.

Vad vi vet är att Gabather har haft kontakt med ett eller flera Big Pharma under lång tid. Man har fått råd om hur man ska utforma studierna, samt minst en av dem (BP) har varit med och tagit fram vilka biomarkörer som bör testas i EEG/fMRI. Tittar man på Gabathers presentationer dyker just Biogen upp ofta och skyltas med. Biogen är också intresserade av just MCI, som Gabather nyligen informerade om att de skulle göra en studie på med.

Kan det vara så att vid bra data i dessa studier finns ett avtal på plats?

Ovan är en slide från en av Gabathers presentationer med exempel på affärer, där just Biogen nämns i två av dessa.

Zuranolone köptes för 1500 miljoner dollar av Biogen från Sage Therapeutics. Man skall då veta att detta läkemedel, Zuranolone tas intravenöst jämfört med GT-002. GT-002 intas oralt via en kapsel, mycket smidigare. Om indikationer i studierna visar på att GT-002 funkar lika bra eller till och med bättre...

..vad blir prislappen på GT-002 / Gabather?

Källor;

https://www.biostock.se/en/2021/09/gabather-poised-to-complete-phase-i-with-gt-002/

http://gaba.nu/

https://www.biostock.se/2021/02/gabather-focus-on-cns-diseases/

www.youtube.com/watch?v=-YYDPFTK8hM&t=596s

www.youtube.com/watch?v=3-phJH_UdQE&t=1s

*Skribenten äger aktier i Gabather AB, och detta inlägg ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör egen analys.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?