Post entry

Gabather AB - Kursrally att vänta, avgörande studie bakom dörren.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Mycket talar för att Gabather kan vara nära uppköp eller utlicensering efter EEG/fMRI-studie som Big Pharma efterfrågat. Kursrally att vänta?

GT-002

1. Har in vitro uppmätts till 10x mer potent än Diazepam (Valium, Stesolid)

2. Är en oral substans lika effektivt som Clozapine i en djurmodell, utan sedativa och andra negativa biverkningar.

3. Starka prekliniska data bekräftar antipsykotiska och pro-kognitiva effekter, det vill säga förbättring av inlärning och minne.

4. Har i fas 1 (säkerhetsstudie i människa) visat på goda farmakokinetiska egenskaper och inga biverkningar

EEG/fMRI (mini-PoC)

En EEG/fMRI studie står i startgroparna för Gabather's läkemedelskandidat GT-002. Detta kan anses vara en "mini proof of concept" studie. Det finns vetenskapliga studier som säger att med bra data från EEG/fMRI så kan man utröna i princip hur fas2 kommer att sluta.

Gabather skall utföra sin EEG/fMRI studie i Portugal där även Fas1b studien genomfördes. Likt Fas1b studien inväntar Gabather det bästa möjliga läget att dra igång studien med tanke på coronaviruset. Detta för att undvika att få någon smutsig data. Fas 1b studierna startade 9 Juli i fjol efter en längre väntan på ett bättre coronaläge i Portugal. Idag sent i Maj, nästan ett år senare ser coronaläget bättre ut än när man startade Fas 1b studien. Detta är en indikator på att de bör starta EEG/fMRI studien i närtid då allt skall vara redo för start!

Denna "mini-PoC"-studie gör man för att Big Pharma (som bolaget för ständig dialog med) efterfrågat detta.

I denna studie vill man bl.a. se om substansen penetrerar blod-hjärnbarriären. Det man gör är att mäta hjärnaktiviteten med hjälp av elektroder medans substansen intas. Det vi vet redan idag är att GT-002 penetrerar blod-hjärnbarriären i råtta när substansen är given oralt. Detta är lovande och visar studien som står bakom dörren att GT-002 även penetrerar blod-hjärnbarriären i människa ser framtiden minst sagt ljus ut.

Frågan är, ser vi ett partnerskap eller rent av ett uppköp vid lyckad EEG/fMRI ?

Gabather har idag ett börsvärde på ca; 70 miljoner SEK

Ovanför ser vi affärer som Gabather själva refererat till i presentationer.

Tar vi ett snitt på de 3 affärer med lägst utfall landar vi på ca; 5 miljarder SEK

Detta skulle innebära en kurs på ca; 372 SEK vid uppköp.

De går inte att bortse från att de finns enorm potential även om siffrorna ovanför är best case scenario. Även vid ut licensering pratar vi flera 100% uppsida.

När EEG/fMRI studien är igång är känslan att de är make it or brake it. Risk/Reward ser väldigt bra ut i detta företag och jag har återigen tagit position. Om man tänker vänta på resultaten är man med stor sannolikhet alldeles för sent ute.

FOMO?

Övrigt;

Likvida medel uppgick 31 Mars 2021 till ca 27 miljoner

Burnrate är ca 1,1 miljon/månad

Hundratals miljoner människor världen över lider fortfarande av psykiatrisk sjukdom, även om behandlingar för olika psykiska tillstånd har funnits i årtionden. Det finns ett enormt ouppfyllt behov av mediciner som är mer effektiva och har färre biverkningar. En lovande lösning kan vara hjärnans huvudsakliga hämmande signaleringskemikalie, känd som ”γ-aminosmörsyra” (GABA). Denna neurotransmittor har en avgörande roll för att skapa balans mellan excitation och hämning i hjärnan. Eventuella störningar i denna balans kan ha stor inverkan på hjärnans funktioner såsom inlärning, minne och sömn. Denna neurotransmittor spelar också en viktig roll i en mängd olika psykiatriska och neurologiska tillstånd. Gabather’s uppdrag är att införa nya behandlingar för psykiatriska sjukdomar genom att utveckla en pipeline av läkemedelskandidater som riktar sig till GABAA-receptorer med större noggrannhet och färre biverkningar. 

För mer information om Gabather, ta en titt här www.gaba.nu .

Källor;

http://media.gaba.nu/2019/10/191023_SFN_Gabather_2019.pdf

https://static1.squarespace.com/static/57865039e6f2e1418282771c/t/5a216c2b9140b77b54aac405/1512139838914/Gabather+Presentation+November+2017.pdf

https://www.biostock.se/2021/02/gabather-focus-on-cns-diseases/

https://news.cision.com/se/gabather-ab/r/gabather-meddelar-positiva-finala-resultat-fran-klinisk-fas-1-studie-av-gt-002,c3277754

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/12/05/gabather-gabather-har-pavisat-att-bolagets-substans-gaaba-001-penetrerar-blod-hjarnbarriaren.html

*Skribenten äger aktier i Gabather AB, och detta inlägg ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör egen analys.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?