Post entry

Fooled by yourself - Fördelar och nackdelar i att inte följa massan

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tänkte i detta inlägg försöka diskutera redan det första ”misstaget” man gjorde i år och något som de flesta av oss någon gång har gjort själva. För att vara korrekt är det kanske inte ett misstag man gjorde exakt ”för 2018” utan snarare slutet av 2017. Tänker givetvis på en av finanstwitters just nu absolut populäraste aktier- G5 Entertainment.

Om vi egentligen startar från början har G5 varit ett relativit frekvent innehav för mig de senaste åren. Bolaget har varit lite av en favorit när det kommer till Growth At Resonable Price. Man har köpt ett bolag med oftast riktigt fin tillväxt, skalbar modell och en starkt växande underliggande marknad. De senaste åren däremot har varit helt insanse och ska man (med skam i kroppen) erkänna har man inte varit med på hela den fantastiska resan bolaget visat. Varför kan man tänka sig? Du har ju ägt bolaget innan och nu växer de snabbare än någonsin och leverarar rekord på rekord.

I mitt fall har jag varit en person som allt som oftast har tenderat att starkt ogilla massan. G5 som bolag är helt fantastiskt, har alltid gillat det och trots mycket snack om delen med UA (User Acquisation) har jag inte direkt varit rädd för bolaget, mestadels då jag upplevt ledningen pålitlig, att jag förstått mig på affärsiden och att jag helt enkelt funnit bolaget i princip allt som oftast billigt (med undantag för den kraftiga multipelexpansionen runt sommaren 2017 som vi senare fick se gå tillbaka). (Ovanstående leder också till diskussioner om att man borde tänka på multiplar när man köper ett bolag men detta kan diskuteras en annan gång)

Så. Varför har man nu inte agerat äkta värdeinvesterare och behållit bolaget under de åren man ”följt”? Min förklaring (se bortförklaring) i detta ligger i detta fall faktiskt på att min strategi allt som oftast ligger i att flytta runt och allokera mitt kapital till case där jag ser en större avkastning till justerad risk – vilket varit sant i vissa fall och katastrofalt i andra. Åter till saken så har jag här tänkt att diskutera och resonera med mig själv om hur man som investerare ibland bör ta ett steg tillbaka och tänka ”Är jag rationell i mitt agerande just nu?” såväl som faktiskt att vara bekväm i att för en gångs skull lita på siffror och inte alltid vara fast vid ”din princip”. I mitt fall ledde just det senare i två fall till både att jag fick rätt såväl som fel när det kommer till G5 Entertainment. Om vi tar upp båda så börjar vi med det jag gjorde rätt.

1: Som jag nämnde tidigare i texten ovan fick G5 Entertainment en REJÄL skjuts i sin multipelvärdering i somras, detta var också nog en stor del i den faktiska uppvärderingen vi fick se (givetvis) och under en viss period såg vi multiplar på 50-60. Det kan ju förvisso motiveras så pass höga när bolaget växer med otroliga 100%+ mot föregående års siffror och tillika en sjuk sekventiell tillväxt. Däremot ansåg jag att så var inte fallet då bolaget trots allt växt under en ”längre tid” i kraftig omfattning och den enda principen som jag upplevde det till den stora uppvärderingen var för att folket började prata om bolaget, det diskuterades frekvent och Placera forumet började allt mer och mer hålla i gång varje dag. Jag valde helt enkelt att avstå då jag tyckte uppvärderingen skett av ”felaktiga anledningar” i detta fall. Visade ju sig vara rätt beslut- sen om det berodde på just det eller bara allmän tur kan ju diskuteras.

2: Här kommer vi in till vad man kallar ett idiotdrag. Bolaget åkte på en multipelkontraktion därefter och blev till och med ett tag riktigt baissad, fortfarande däremot upplevde jag att positiviteten kring aktien var fortsatt hög och det hade bildats mer av en sekt kring bolaget än någonsin tidigare, Placera forumet brinner i dagarna ända och fylls av de klassiska sektkommentarerna och diskussionerna som ” Varför går vi inte upp 5 % idag?” ”Mot 1000kr” ” Tålamod snart går raketen” med mera vilket tenderar (brukar) vara en ganska dålig signal. Multipelexpansionen hade som jag tidigare nämnt nu blivit en kontraktion och helt plötsligt såg vi multiplar på 20-26 istället för tidigare i princip det dubbla. Siffror/statistik visade att spelen gick bättre än någonsin och att man egentligen var påväg att leverera ett rekordresultat. Jag började givetvis i tankarna tänka ”Det är billigt nu” men av rent princip (som jag nämnde) så valde jag att avstå med argumenten att aktien är crowded, alla räknar med rekordresultat och prognoserna höjdes. R/R ansåg jag därav inte vara ”bra”. I efterhand otroligt korkat när den var på nivåer som 250-260 kr… Lite rätt (se tröst) får jag däremot ge mig själv i att jag hade relativt rätt, aktien hade dragit 30% innan rapporten så trots den helt sinnesjuka preliminära som bolaget visade blev det ”bara” ett tjur rus på 16 % (det är mycket jag vet, men sätt det i perspektiv på vad som skett ifall siffrorna inte varit schyssta). Jag gick helt enkelt miste om faktiskt ”lätta” 40% på knappt 3 månader bara för jag envisades med att min ”princip” stod fast. Detta trots allt verkligen visade på att det skulle bli ett riktigt bra kvartal.

Summan eller slutsatsen av det hela jag vill säga är att man ska ibland sätta sina principer åt sidan, var inte rädd för att faktiskt gå över och testa andra metoder, tankar eller ibland faktiskt bara i ärlighetensnamn lita på fakta.

 Ett annat exempel med liknande tankesätt som jag tenderar att ha (som däremot faktiskt visade positivit resultat) var Catena Media. Bolaget blev otroligt baissat under en tid, folk menade på att bolagets affärside inte höll måttet, man förvärvade bolag som vars framtid var osäker och mycket därtill var det ett totalt förakt gentemot ledningen och dess kommunikation mot markanden. (Den var däremot under all kritik).

Detta ledde däremot till att bolaget rasade från 100kr till i en under tid ner till hela 70 kr. Detta trots bolaget uppvisade kraftig tillväxt både i omsättning och EBIT. Massan sålde ut sig, hatade bolaget och hade dömt det till döden. Jag började räkna på bolaget och insåg ganska snabbt att sett utifrån positionen man befann sig i och värderingen så tyckte jag att det var en bra R/R på bolaget. (Nej jag köpte inte på låga 70, köpte under spannet av 80-85kr, ”tyvärr”). Bolaget fortsatte under ett tag vara hatat men den nye VD:n var mycket mer driven och inte feg för kommunikationen med både investerare och media vilket vi sedan tydligt fick se i när rapporten kom in. Lättnaden, eller snarare kanske bara förståendet att man kanske prissatt bolaget och dess framtid lite väl lågt gjorde att man drog ordentligt och idag handlas bolaget till i princip snart ATH.

Här skulle jag säga att tanken kring att massan inte alltid har rätt inte är helt dum ändå, givetvis hade jag mycket tur inblandad (väldigt mycket) och jag skulle säga att det mesta gick i investeringens ”väg” för att driva upp priset på bolaget.

Varför blir det dessa missar och ibland bra picks? – Och vad gör oss till bättre investerare?

I det stora hela skulle jag säga att jag arbetar med att minimera mina risker i mina investeringar sett till den avkastningen jag tror jag kan få. Innebär detta att jag endast köper bolag med stabilt kassaflöde, vinst , utdelning och ett substansvärde som är högre än pris? Nej. Jag är fortfarande otroligt riskfylld i mina investeringar jämfört med ”våra kollegor” på Sverigefonderna och storbolagsinvesterarna. Jag köper oftast bolag som visar negativit rörelseresultat och ibland även negativit kassaflöde. Oftast däremot köper jag dom när jag har en stark tro att man snart ska bli lönsam och då uppvisa en uppvärdering av bolaget när marknaden litar på modellen.

Pratar man om risk/reward ser de flesta det som ett utryck för att köpa bolag som kan uppvisa bättre resultat än index till samma risk har man gjort ett väldigt bra resultat. Detta stämmer förvisso, du är en väldigt duktig investerare om du överavkastar indexet till samma risk. Oftast är det otroligt svårt och för att komma till den punkten måste man oftast gräva sig in ordentligt i bolagen och dess verksamhet. Jag köper tillexempel inte H&M bara för att den är baissad och alla hatar den då jag (observera jag ) ser bolaget som fortsatt riskfyllt tackvare för aggressiv expansion och dålig kostnadskontroll. Bolaget har arbetat lite tvärtemot vad jag vill. Bolaget har växt på bekostnad av marginalerna i bolaget och tillika ökat sina fasta kostnader relativit okontrollerat. Jag ser gärna att man som företag prioriterar vinsten ALTERNATIVT ser till att hålla kostnaderna under kontroll. Detta är däremot med utan hänsyn till bolaget som försöker göra kraftiga penetreringar på marknaden.

Så, hur ser den typiske duktige personen på R/R med bättre avkastning än underliggande benchmark på det hela? Jag skulle säga att det är ungefär i det här stuket:

Däremot, det som verkligen urskiljer det riktigt duktiga investerarna från oss normala är att de lyckas nå en högre avkastning än sitt benchmark men till en ännu lägre risk- detta innebär och betyder oftast att man som person innehar en otroligt bra kontroll och förståelse kring investeringar och ett money management som kan ge dig dessa fördelar. Målet för mig är att lyckas bli en investerare som når dessa mål och till detta kräver det att man är otroligt fokuserad, kritisk och förstående till vad du gör och varför. I mitt fall har jag uppenbarligen misslyckats när det kommer till att förstå vad jag gör när det kommer till att använda ”Firepower” när en felprissättning är.

Avslutningsvis vill jag säga att jag hoppas att alla har ett riktigt trevligt 2018 hittills, att ni hade ett bra avslut på 2017 och att ni finner många intressanta case därute under året. Jag själv har under en längre tid varit kraftigt negativt inställd till de flesta bolagen därute då jag tycker värderingarna varit för höga och R/R varit alldeles för dålig. Nu däremot tenderar jag att bygga upp en liten lista med bolag som jag kommer att gräva i då jag tycker värderingarna inte alls ser så dumma ut. Är detta kanske beviset på toppen är nådd? När den siste mannen……

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?