Post entry

Sälj Fingerprint Cards, Precise Biometrics

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktierna i fingeravtrycks-igenkännings-bolagen Fingerprint Cards och Precise Biometrics verkar klart övervärderade och föremål för en spekulationsbubbla.

Det är som bubblan kring cancerbehandlings-utrustnings-bolaget C-Rad häromåret. Folk räknade med att C-Rad snabbt skulle få ett världsgenombrott för sin utrustning och komma upp i hundratals miljoner kr i intäkter per år med väldigt höga marginaler. Men hittills har intäktsutvecklingen varit skral, lönsamheten fortsatt dålig och bolaget har tvingats be om mer kapitaltillskott från aktieägarna.

Som högst var C-Rad-aktien uppe i en topp på ca 38 kr i maj 2011 och har sedan dess fallit tillbaka till nuvarande kursnivå 16,80 kr (slutkurs ons 13 mars 2013). Men även det lär vara en uppblåst nivå om man ser till de faktiska ekonomiska förutsättningarna - tack vare nuvarande börsklimat där flera aktier skjutit i höjden de senaste månaderna och riskvilligheten är stor.

Vid nuvarande börskurs har C-Rad ett börsvärde på 312 miljoner kr enl Bloomberg.com: http://www.bloomberg.com/quote/CRADB:SS

C-Rad betalar aktiemäklarfirman Erik Penser för att ge prognoser för C-Rads framtida ekonomiska utveckling. Så här ser EP:s senaste prognoser för C-Rad ut:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 26 miljoner kr
2013: 38 miljoner kr
2014: 53 miljoner kr
2015: 64 miljoner kr

Rörelsemarginal:
2012 (faktiskt utfall): -74%
2013: -22%
2014: -2%
2015: 6%

Resultat före skatt:
2012 (faktiskt utfall): -20 miljoner kr
2013: -9 miljoner kr
2014: -2 miljoner kr
2015: 3 miljoner kr

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): -1,08 kr
2013: -0,50 kr
2014: -0,10 kr
2015: 0,10 kr

Dvs några hundratals miljoner kr i intäkter väntas inte under de närmaste tre åren. Bolaget väntas gå med förlust 2013 och 2014 och 2015 blir det en mager vinst.

Vem vill köpa aktier i ett bolag värt över 300 miljoner kr på börsen som inom tre år når intäkter på 64 miljoner kr och ett resultat före skatt på 3 miljoner kr?

Visst kan man hoppas på att det stora genombrottet kommer efter år 2015, men i så fall lär det finnas aktier i många andra bolag med bättre förutsättningar som är klart mer köpvärda i dagsläget.

Inom sin tjänst EP Access som C-Rad betalar för, ger EP inga rekommendationer för de aktier där prognoser ges för bolagen. Men EP anger ändå C-Rads kurspotential som "hög" samtidigt som risknivån anges vara "hög" enl prognosdokumentet som är daterat 6 mars 2013: http://www.bequoted.com/investor/company/documents/crad_analys_130306.pdf

Tilläggas kan att C-Rad just håller på att be sina aktieägare om drygt 30 miljoner kr i kapitaltillskott genom att nya C-Rad-aktier säljs ut för 12 kr/st med teckningstid 8-22 mars 2013. Det innebär utspädning av tidigare aktier eftersom det sedan tidigare finns ca 16 miljoner utestående C-Rad-aktier och det nu tillkommer ytterligare 2-3 miljoner st (plus ev ytterligare 850 000 st om intresset är stort) som ska dela på framtida vinster.

Vill man absolut köpa C-Rad-aktier lär det i så fall vara bättre att vänta till slutet av teckningstiden för att se om börskursen (nu alltså i 16,80 kr) rör sig ner mot teckningskursen 12 kr, alternativt att anmäla sig hos sin bank/aktiemäklarfirma för att köpa C-Rad-aktier för 12 kr utan teckningsrätter.

Och C-Rad har tidigare tvingats be om kapitaltillskott i olika omgångar genom utförsäljningar av nya aktier, bla drygt 30 miljoner kr 2011 och 30 miljoner kr 2010.

Vilka aktier ska man köpa istället då?

I tidigare blogginlägg har tex berörts följande aktier som billiga och köpvärda utifrån sina förutsättningar:

Active Biotech
Bringwell
Aqeri
Catella
Shelton Petroleum
Vostok Nafta

• Blogginlägget om Active Biotech, Bringwell, Aqeri (daterat 26 feb 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/koplage-active-biotech-bringwell-aqeri
• Blogginlägget om Catella (daterat 27 feb 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/catella/catella-aktien-verkar-billig
• Blogginlägget om Shelton Petroleum (daterat 7 mars 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/shelton-petroleum/spekulativt-kop-shelton-petroleum
• Blogginlägget om Vostok Nafta (daterat 12 mars 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/vostok-nafta/langsiktigt-kop-vostok-nafta

Visst finns det riskmoment även i dessa sex aktier, men de verkar alltså ej vara övervärderade spekulationsbubblor vid nuvarande kursnivåer (medan tex Fingerprint Cards och Precise Biometrics kan anses vara det).

//Tillägg 15 mars 2013:

När ovannämnda blogginlägg om Shelton Petroleum skrevs 7 mars 2013 låg den aktien i 12,50 kr.

Under eftermiddagen 14 mars 2013 sköt den aktien i höjden till 22,50 kr och under förmiddagen 15 mars 2013 fortsatte den upp till 30,70 kr som högst för att sedan falla tillbaka till 21 kr vid lunchtid.

Så den aktien är inte lika billig längre.

Kursuppgången fick tex aktiemäklarfirman Remium att sänka sin rekommendation för Shelton Petroleum-aktien från "köp" till "behåll" med bibehållen riktkurs 19 kr: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1972938&source=

//

Nuvarande börsklimat med spekulationsbubblor i olika aktier brukar generellt vara ett symptom på att den sista fasen har kommit i en allmän börsuppgång, och att en allmän börsnedgång väntar. Det brukar sägas att börsen styrs av girighet respektive rädsla, och nu är det girigheten som präglar börsklimatet vilket gör att folk är redo att delta i kedjebrev för att få värdeökningar i sin aktieportfölj - trots att det innebär att man köper klart övervärderade aktier.

Det finns helt enkelt mer kapital tillgängligt än köpvärda aktier att investera i. Någon tar fasta på någon positiv aspekt med ett bolag, andra hänger på och så börjar en börskurs stiga. Men det blir mer som ett kedjebrev där kursen kan stiga under en period, men till slut kollapsar den när det står klart att kursen har tappat verklighetskontakt.

Härmed utfärdas alltså en varning för denna typ av spekulationsbubbelaktier. Visst kan det vara kul att som aktieinvesterare hänga med dem när de kan stiga 10, 15 eller 20% på en dag eller mer, bara man är medveten om riskerna att de med hög sannolikhet kommer att kollapsa framöver.

Precis som för C-Rad målas en bild upp av att småbolag som Fingerprint Cards och Precise Biometrics har byggt upp positioner som världsledande inom sina områden, och har jätteintäkter att vänta under kommande år.

Det pratas om att patent för deras tekniska lösningar innebär att kunder måste köpa av dessa bolag för att få tillgång till den här typen av lösningar.

Men generellt med teknologi så finns det alltid vägar att kringgå patent, och vad är det som säger att fingeravtrycks-igenkänning kommer att bli den enda säkra identifieringsteknologin framöver för tex mobiltelefon-användare? Det finns ju även röst-igenkänning och ögon-igenkänning osv.

(Är det för övrigt inte lätt att missbruka fingeravtrycks-kontroll genom att hålla fram ett papper med någon annans fingeravtryck på? Eller en "gummibit" med någon annans fingeravtryck inpräntat?)

Dessutom lär man alltså kunna ifrågasätta att Fingerprint Cards och Precise Biometrics är världsledande inom sina områden av fingeravtrycks-igenkänning. Det finns säkert tusentals liknande bolag i USA och Asien med liknande inriktningar som ligger minst lika bra till (och troligen bättre) i sin utveckling.

Därmed inte sagt att Fingerprint Cards och Precise Biometrics inte kommer att kunna ta en viss del av kakan i bästa fall, precis som C-Rad inom sitt område. Men intäkter och resultat lär med hög sannolikhet bli lägre än vad som motiveras av nuvarande börskurser. Och man lär dessutom få räkna med att dessa bolag på vägen kan komma att begära mer kapitaltillskott från sina aktieägare, vilket då spär ut förutsättningarna ytterligare per aktie.

Vad har vi då rent konkret?

• Fingerprint Cards:

o Basfakta: Bolaget är baserat i Göteborg och hade 19 pers (!) anställda i slutet av 2012.

o Börsvärde: Vid nuvarande börskurs 32,50 kr (slutkurs ons 13 mars 2013) har Fingerprint Cards ett börsvärde på 1,4 miljarder kr: http://www.bloomberg.com/quote/FINGB:SS

o Tidigare kursutveckling:

I slutet av 2008 var aktien nere i drygt 1,70 kr följt av toppnivåer på ca 10 kr under 2010 och 2011. Det innebär att aktien som mest sexfaldigades i den fasen.

Sedan sjönk aktien tillbaka till den senaste bottennivån på 2,55 kr i juli 2012, varifrån kursen stigit i allt snabbare takt till nuvarande nivå på 32,50 kr. Det innebär att aktien nästan 13-faldigats i den pågående "bubblan"! //Tillägg: Aktien uppe i 38,80 kr under förmiddagen tors 14 mars 2013.//

• Precise Biometrics:

o Basfakta: Bolaget är baserat i Lund och hade 37 pers anställda i slutet av 2012.

o Börsvärde: Vid nuvarande börskurs 2,32 kr (slutkurs ons 13 mars 2013) har Precise Biometrics ett börsvärde på 614 miljoner kr: http://www.bloomberg.com/quote/PREC:SS

o Tidigare kursutveckling:

PB hade en tidigare spekulationsbubbla år 2009 då aktien steg från 0,42 kr i mars 2009 till 2,79 kr i juli 2009. Dvs kursen nästan sjufaldigades på några få månader.

Därefter föll aktien tillbaka till en kurs på 0,62 kr nu i dec 2012. Och det är därifrån den nu pågående bubblan har inletts med en kursuppgång till nuvarande börskurs på 2,32 kr. Dvs hittills har aktien nästan fyrfaldigats i denna bubbla.

Dvs bara dessa siffror bör få varningsklockorna att ringa; att bolagens börskurser stigit så kraftigt på sistone att de nu har väldigt höga börsvärden men bara några få anställda. Hur sannolikt är det att dessa anställda ska kunna generera de framtida intäkter och resultat som krävs för att nuvarande börskurser i dessa bolag ska kunna motiveras?

Hur har den ekonomiska utvecklingen i respektive bolag varit historiskt?

Fingerprint Cards

Intäkter:
2010: 61 miljoner kr
2011: 69 miljoner kr
2012: 10 miljoner kr

Nettoresultat:
2010: 2 miljoner kr
2011: 3 miljoner kr
2012: -38 miljoner kr

Finansiell ställning: FC hade 61 miljoner i kassan i slutet av 2012 och knappt några skulder.

Tidigare kapitaltillskott:

• I apr 2011 fick FC in ett kapitaltillskott på 28 miljoner kr genom utförsäljning av 3,94 miljoner nya FC-aktier kring gällande börskurs. Antal aktier ökade från 39,7 miljoner st till 43,6 miljoner st.

• I dec 2012 fick FC in 37 miljoner kr genom utförsäljning av 4,2 miljoner nya FC-aktier kring gällande börskurs. Det totala antalet utestående FC-aktier ökade därmed från 43,6 miljoner st till 47,8 miljoner st.

• I mars 2013 kom FC med besked om att 3 miljoner nya FC-aktier ska säljas ut. 12 mars 2013 kom besked om att 1,4 miljoner FC-aktier hittills sålts ut kring gällande börskurs vilket gett ett kapitaltillskott på 40 miljoner kr. Totalt antal utestående FC-aktier har därmed ökat från 47,9 miljoner st till 49,3 miljoner st.

//Tillägg 15 mars 2013

FC har sålt även de resterande 1,6 miljoner nya aktierna av ovannämnda totalt planerade 3 miljoner nya aktierna.

De 1,6 miljoner aktierna såldes ut till "två internationella aktieinvesterare" för en börskurs på 34 kr/st.

Det ger FC ett kapitaltillskott på 54 miljoner kr.

Det totala antalet utestående FC-aktier ökar därmed från 49,3 miljoner st till 50,9 miljoner st.

Det innebär att FC vid en börskurs på 35,60 kr i skrivande stund vid lunchtid 15 mars 2013 har ett börsvärde kring 1,8 miljarder kr.

http://www.fingerprints.com/Press%20releases/2013/FPC%20Share%20issue%2054%20MSEK.aspx?sc_lang=sv-SE

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1972918&source=

//

Precise Biometrics

Intäkter:
2010: 45 miljoner kr
2011: 22 miljoner kr
2012: 28 miljoner kr

Nettoresultat:
2010: -15 miljoner kr
2011: -33 miljoner kr
2012: -47 miljoner kr

Finansiell ställning: PB hade 38 miljoner kr i kassan i slutet av 2012 och kortfristiga skulder på 37 miljoner kr.

Tidigare kapitaltillskott:

• I sept 2009 fick PB in 54 miljoner kr i kapitaltillskott genom utförsäljning av ca 34 miljoner nya PB-aktier för 1,60 kr/st. Det totala antalet aktier ökade därmed till 135 miljoner st.

• I maj 2011 fick PB in 54 miljoner kr i kapitaltillskott genom utförsäljning av 54 miljoner nya PB-aktier för 1 kr/st. Det totala antalet aktier ökade därmed till 189 miljoner st.

• I okt 2012 fick PB in 54 miljoner kr i kapitaltillskott genom utförsäljning av ca 76 miljoner nya aktier för 0,72 kr/st. Totala antalet aktier ökade till 264,5 miljoner st.

//Tillägg 22 mars 2013

Besked om att PB ber aktieägarna om 55 miljoner kr i kapitaltillskott genom utförsäljning av nya PB-aktier: http://mb.cision.com/Main/128/9389797/105683.pdf

//

Dvs historiken avskräcker för båda bolagen. Båda har haft skral ekonomisk utveckling och flera gånger fått nya kapitaltillskott från aktieinvesterare.

Framtiden

Men om man verkligen ska försöka inta en optimistisk hållning kan man tänka sig att det är nu som båda dessa bolag kommer att få sina stora genombrott med jätteintäkter de kommande åren?

Sannolikheten för det är givetvis inte noll, men det lär inte vara troligt att det kommer att hända. Åtminstone inte i en takt som motiverar nuvarande börskurser.

FC beskriver självt (i sin resultatrapport för q4/2012 som kom 21 feb 2013) att "grunden är lagd för 2013 som genombrottsår".

I nov 2012 gav FC prognosen att intäkterna för 2013 väntas uppgå till 130-190 miljoner kr med en ebitda-marginal på 20-35% (dvs ett ebitda-resultat på 26-67 miljoner kr).

"Den övervägande delen" av de förväntade intäkterna 2013 ska enl bolaget komma under andra halvåret 2013. Intäkterna uppges komma att bli högre och högre kvartal för kvartal framöver, med en förväntad kraftig ökning from q3/2013.

Det ska då jämföras med att FC under 2012 hade intäkter på 10 miljoner kr och ett ebitda-resultat på -27 miljoner kr.

Återstår att se om prognosen håller men den faktiska sannolikheten lär vara över 50% att prognosen inte kommer att hålla, enl bedömningen att det helt enkelt är svårt för små bolag att plötsligt komma upp i jättehöga intäkter med god lönsamhet.

Låt oss hoppas att det inte blir som med de tidigare kraschade börsbolagen NRS Technologies och VKG som skräckexempel, där Alexander Richards (i NRS) och Hagge Rilegård (i VKG) pumpade upp bolagens aktier med jätteoptimistiska prognoser som sedan inte alls uppfylldes. "Oj då, men det var inget vi hade kunnat förutse", sa de sedan ungefär om de missade prognoserna men hade själva sålt sina stora aktieinnehav i respektive bolag innan det framkom att prognoserna inte nåddes...

Rättsprocesser inleddes bla kring Richards men han friades väl från åtal om insiderhandel kring NRS. Hans utförsäljningar av NRS-aktier hade väl arrangerats med ett upplägg via skatteparadisbolag i en affär uppgjord i London och på det sättet kringgick han insiderbrott i Sverige: http://mobil.realtid.se/artikel/?p=20100226170148_Realtid275.dbp

Mer om Richards-fallet bla i boken "Insiders" av Per Agerman och Annelie Östlund: http://www.insiderboken.se/

I VKG blev det tydligen aldrig något åtal pga svårt bevisläge: http://www.insiderboken.se/?p=219

Rent teoretiskt borde det väl locka folk att göra liknande upplägg om man på det sättet kan tjäna mångmiljonbelopp utan att riskera åka fast.

Richards anlitade försvarsadvokaten Per Samuelson som väl anses vara en av de skickligaste i Sverige på området, så i så fall ska man anlita honom om det sedan blir rättsprocess.

Folk på Fingerprint Cards och Precise Biometrics skulle givetvis förneka bestämt att de inte har rent mjöl i påsen.

En hypotes är ju att Richards själv än idag är helt övertygad om att han själv alltid haft enbart goda avsikter och aldrig försökt lura någon.

PB betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för PB:s framtida ekonomiska utveckling vilket presenteras på Remiums hemsida Introduce.se.

Remiums senaste prognoser för PB är daterade 6 feb 2013 och gjorda av Remiums aktieanalytiker Johan Riben.

Han räknade då med följande ekonomiska utveckling för PB de kommande åren:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 28 miljoner kr (+31%)
2013: 64 miljoner kr (+127%)
2014: 77 miljoner kr (+20%)
2015: 92 miljoner kr (+20%)

Rörelsemarginal:
2012 (faktiskt utfall): -152%
2013: -22%
2014: -7%
2015: 4%

Nettoresultat:
2012 (faktiskt utfall): -47 miljoner kr
2013: -17 miljoner kr
2014: -7 miljoner kr
2015: 2 miljoner kr

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): -0,18 kr
2013: -0,06 kr
2014: -0,03 kr
2015: 0,01 kr

http://www.introduce.se/media/4655359/prec_4.012.pdf

Om PB når dessa prognoser så kan man säga att bolaget har uppnått en väldigt fin intäktstillväxt under kommande år. Det återstår att se om den intäktstillväxten kommer att nås, men även om så sker måste den (och resultatprognoserna) relateras till PB:s nuvarande värdering på börsen till ett börsvärde på över 600 miljoner kr vid nuvarande börskurs 2,32 kr.

Vem vill betala över 600 miljoner kr för ett bolag som kommer att visa förluster 2013 och 2014 och 2015 (dvs om tre år) når intäkter på drygt 90 miljoner kr och ett nettoresultat på 2 miljoner kr?

Jo, men det stora genombrottet kommer efter år 2015 kan man tycka? Ok, men då lär det finnas aktier i många bolag som i dagsläget är mer köpvärda utifrån förväntade intäkter och resultat. PB-aktien verkar helt enkelt vara kraftigt övervärderad vid nuvarande börskurs.

Vad gör bolagen mer exakt?

Går det att beskriva i mer detalj vad FC respektive PB är inriktade på inom sina fingeravtrycks-igenkännings-teknologier?

En lekmannamässig beskrivning är väl att FC har teknologi för själva hårdvaran för fingeravtrycks-läsning (sensorer), medan PB är inriktat på den mjukvara (de formler, "algoritmer") som sensorerna använder för att känna igen fingeravtryck.

En spekulation är att alla mobiltelefoner i framtiden kommer att ha fingeravtrycksläsare (för säker identifiering av användaren för att tex utföra bankärenden eller köpa grejer via mobilen, eller för användning av internet via mobiltelefonen i jobbet osv), och att amerikanska att dator- och mobiltelefonitillverkaren Apple inför detta nyligen har köpt FC:s konkurrent Authentec. Det innebär i så fall att övriga mobiltelefontillverkare är hänvisade till att använda FC som underleverantör. Bla hade tydligen Samsung tänkt ha Authentec som underleverantör, vilket nu inte går då Authentec blivit uppköpt av Samsungs konkurrent Apple.

Ett resonemang utifrån det är att FC-aktien därmed fortfarande är billig eftersom Apple betalade 356 miljoner dollar (2,3 miljarder kr) för Authentec. (FC:s nuvarande börsvärde 1,4 miljarder kr.)

Enl FC var prislappen på Authentec totalt 382 miljoner dollar (2,5 miljarder kr).

Enl FC-presentation 12 mars 2013 är de tre konkurrenterna inom segmentet bolagen FC, Authentec och Validity (varav Validity är litet): http://www.fingerprints.com/News/2013/~/media/PDF/Unsorted/FPC%20Fireside%20speech%20March%2012%202013%20JC2.ashx

Sedan Authentec köpts upp finns alltså bara FC och Validity kvar enl FC.

Enl presentationen väntas marknaden för FC:s produkter att växa kraftigt under 2013 för att sedan "explodera" (dvs växa ännu mycket kraftigare) under 2014 och 2015 i takt med att fingeravtrycks-läsare blir standard på mobiltelefoner:

"Market to grow rapidly in 2013 and
explode in 14-15, all phone players to
implement biometry"

För sin prognos med intäkter på 130-190 miljoner kr under 2013 räknar FC med att sälja 30 miljoner sålda enheter (sensorer?) som i så fall tydligen har ett pris på 4-6 kr/st.

Enl ovannämnda FC-presentation väntas följande antal sålda konsumentelektronik-apparater (mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer etc) i världen med fingeravtrycks-läsare:

2013: 50-100 miljoner st
2014: 300-500 miljoner st
2015: över 1 miljard st

Om FC säljer 30 miljoner st under 2013 innebär det alltså en världsmarknadsandel på 30-60% om totalmarknaden uppgår till 50-100 miljoner st.

FC inriktar sig bla på att få "design wins" dvs att FC ska väljas som underleverantör för kommande mobiltelefon-modeller. FC har fått sådana design wins med bla mobiltelefon-tillverkare i Kina och Japan.

//Tillägg 15 mars 2013

Tex idag rapporterade FC en order från Kina på FC:s fingeravtrycks-läsare FPC1080A.

Ordern uppges komma från en mobiltelefon-tillverkare i Kina som står bakom "ett välkänt europeiskt varumärke" för mobiltelefoner.

Pressmeddelandet kan tolkas som att leverantören ska lansera nya mobiltelefoner med FC:s fingeravtrycks-läsare under andra halvåret 2013:

"The Chinese smartphone supplier that has chosen the FPC1080A is starting an Android Smartphone project this month and expects to release the first mobile phone models in the second half of 2013, both in China and internationally."

Så här säger FC:s vd Johan Carlström i pressmeddelandet om ordern:

"Vi förväntar oss att vinna ytterligare Design Win på Kinas snabbt växande marknad under de kommande månaderna."

http://www.fingerprints.com/Press%20releases/2013/FPCs%20swipe%20sensor%20FPC1080A%20selected%20by%20Chinese%20phone%20manufacturer%20with%20access.aspx?sc_lang=sv-SE

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1972918&source=

//

Enl presentationen är FC en klar vinnare i branschen vad gäller design wins för mobiltelefoner:

"Clear winner of design wins within the mobile market"

"FPC has received 100% of all design-wins announced in the phone and tablets market (excluding Apple)"

En särskild spekulation just nu är att FC ska få bli underleverantör till sydkoreanska jätten Samsungs nya mobiltelefon Galaxy S4 som ska lanseras 14 mars 2013 (dvs idag!). Samsung är väl världens största mobiltelefon-tillverkare före bla Apple och Nokia.

//Tillägg 15 mars 2013

Samsung Galaxy S4 lanserades sent på kvällen svensk tid 14 mars 2013 och det visade sig att den inte innehåller någon fingeravtrycks-läsare.

Aktieinvesterare verkar dock inte ha räknat med det för FC-aktien låg vid lunchtid 15 mars 2013 kring 35 kr vilket var ca oförändrat från slutkursen 14 mars 2013.

(Att kursen inte föll lär bero på beskedet om den nya Kina-ordern nämnd ovan.)

Placera.nu:s analytiker Leif Pettersson skrev en kolumn om FC och PB som publicerades under förmiddagen 15 mars 2013: www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=242406

Han skrev bla att det inte är fel att plocka hem lite av kursvinsterna i dessa aktier om man har ägt dem under de senaste kursuppgångarna.

Pettersson skriver även bla följande om bolagen:

• FC har fått en order från Japan på 100 000 sensorer för mobiltelefoner.

• Analysföretaget Gartner räknar med att det kommer att säljas 1,75 miljarder mobiltelefoner i världen under 2013 varav ca 700 miljoner smartphones.

• År 2015 kommer det enl Gartner säljas 2 miljarder mobiltelefoner varav ca 800 miljoner smartphones (om samma proportion av totalmarknaden som 2013 består).

• FC räknar med att 30% av alla smartphones kommer att ha fingeravtrycks-läsare år 2015. Det innebär en totalmarknad på 240 miljoner fingeravtrycks-läsare för detta ändamål 2015.

• FC:s mål är att år 2015 ha 20% marknadsandel av den totalmarknaden.

• Det innebär att FC skulle sälja fingeravtrycks-läsare för 48 miljoner smartphones år 2015.

• Med nuvarande pris på 2 dollar/fingeravtrycks-läsare skulle det innebära att FC når intäkter på 600 miljoner kr år 2015. Priset lär dock falla pga ökad konkurrens som lockas fram av den ökade efterfrågan.

• FC tillverkar inte sina produkter självt vilket kan anses minska investeringsbehovet och risknivån i FC.

• PB:s teknologi är utlicensierad till (används av) över 160 miljoner användare i världen.

• PB:s dåliga resultat under 2012 är påverkat av satsningar på att bygga upp verksamheten i USA samt på Tactivo.

• Tactivo är certifierad ("officiellt godkänd") av Apple sedan sommaren 2012 varefter Tactivo lanserades.

• PB:s mål är att lansera nya versioner av Tactivo för nya Apple-produkter 4-6 månader efter att lanseringarna av dessa Apple-produkter skett.

• PB:s mål att bolaget ska kunna noteras på Stockholmsbörsens mid cap-lista år 2015 innebär att PB:s börsvärde måste öka med ca 150% från dagens nivå.

(I skrivande stund vid lunchtid 15 mars 2013 ligger PB:s börsvärde på 577 miljoner kr vid en börskurs på 2,16 kr.

En ökning med 150% från 577 miljoner kr innebär att PB skulle nå ett börsvärde på 1,4-1,5 miljarder kr (drygt 170 miljoner euro vid nuvarande eurokurs 8,36 kr).

Dvs har Stockholmsbörsen ha höjt ribban för bolagen på mid cap-listan från 150 miljoner euro till 170 miljoner euro?)

//Tillägg 17 mars 2013

Leif Petterssons analys innehöll en del sakfel enl inlägg av signaturen CrowHater på Di.se:s aktieforum Börssnack: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2144022#msg14465800

Det gäller bla följande:

• Det väntas säljas 207 miljoner smartphones i världen under 2013.

Uppjusterades i efterhand av Pettersson till 700 miljoner st. Men enl CrowHater är det korrekta snarare 850 miljoner.

• Det väntas säljas 800 miljoner smartphones i världen under 2015 om proportionen mellan smartphones och totala antalet sålda mobiltelefoner i världen blir oförändrat om man jämför 2013 och 2015.

Men enl CrowHater kommer 80% och kanske 100% av alla sålda mobiltelefoner år 2015 vara smartphones.

Det kommer att finnas billiga smartphones för bara 30 dollar/st, så enl CrowHater finns det möjlighet att det kommer att säljas 2 miljarder smartphones under år 2015.

• 30% av alla sålda smartphones år 2015 kommer att ha fingeravtrycks-läsare. Det betyder 240 miljoner sålda smartphones med fingeravtrycks-läsare år 2015 (30% av 800 miljoner st).

• Fingerprints mål är att nå en marknadsandel på 20%, dvs att ha sina fingeravtrycks-läsare installerade på 48 miljoner sålda smartphones under år 2015.

CrowHater anser att 20% är för lågt räknat eftersom det bara funnits tre konkurrerande tillverkare av fingeravtrycks-läsare för detta ändamål (Authentec, Fingerprint Cards och Validity) varav Authentec blivit uppköpt av Apple. Att FC skulle ha 20% marknadsandel innebär i så fall att Validity skulle nå 80% marknadsandel, vilket CrowHater ifrågasätter.

Enl CrowHater har FC redan sagt sig ha en marknadsandel på minst 25% för ett år sedan, och har målet att ta en majoritetsandel av marknaden vilket kan tolkas som över 50% marknadsandel.

• Om FC har sina fingeravtrycks-läsare i 48 miljoner smartphones år 2015 innebär det intäkter för FC på 600 miljoner kr det året med ett pris på 2 dollar per fingeravtrycks-läsare. Ökad efterfrågan på fingeravtrycks-läsare väntas dock leda till ökad konkurrens bland tillverkare av fingeravtrycks-läsare och därmed fallande pris (från 2 dollar/st).

CrowHater ifrågasätter detta och menar att konkurrensen kommer att vara låg.

• För 2013 räknar FC med att nå intäkter på 130-190 miljoner kr och en bruttomarginal på 20-35%. Det ger ett bruttoresultat på 26-66 miljoner kr och ett resultat före skatt på alltifrån en mindre förlust upp till en vinst på 35 miljoner kr.

Men enl CrowHater kommer FC att gå med vinst 2013 om prognoserna för intäkter och bruttomarginal nås.

CrowHater anser även att man måste beakta FC:s övriga försäljning av fingeravtrycks-läsare, dvs inte bara till smartphones.

//

//

Aktieinvesterare verkar ha imponerats av att FC verkar ha lyckats anställa en del välrespekterade nyckelpersoner på sistone från bla telekom-utrustnings-bolaget Ericsson såsom Jörgen Lantto.

FC:s vd Johan Carlström tillträdde år 2009. Han har bla också tidigare jobbat på Ericsson. Han har även varit aktieanalytiker i fem år (så han vet vad som får upp aktieinvesterarnas intresse!).

Carlström äger ca 1,5 miljoner FC-aktier (i dagsläget värda nästan 40 miljoner kr med nuvarande börskurs) plus optioner att köpa ytterligare över 3 miljoner FC-aktier (till vilken kurs?).

//Tillägg 22 mars 2013

Besked 21 mars 2013 om att Carlström köpt ytterligare 57 000 aktier i FC och att han därefter äger drygt 430 000 st i eget namn (plus aktier och teckningsoptioner via bolaget Solrosen): www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1973945&fromPage=newsModule

Enl tidigare nämnda presentation från 12 mars 2013 hade Carlström följande innehav:

"FPC Holdings: 1,08 M A-shares via Sunfloro AB, 374 K B- shares, 3,108 M warrants"

http://www.fingerprints.com/News/2013/~/media/PDF/Unsorted/FPC%20Fireside%20speech%20March%2012%202013%20JC2.ashx

Dvs då ägde han 374 000 FC-aktier i eget namn och nu äger han drygt 430 000 st vilket blir en skillnad på drygt 56 000 st, dvs ungefär i linje med beskedet ovan.

Besked senare under 22 mars 2013 om att Carlström köpt ytterligare FC-aktier.

Det är ca 18 000-19 000 aktier han nu har köpt och kommer därmed upp i drygt 450 000 egna aktier, knappt 1,1 miljoner aktier via Solrosen plus teckningsoptioner.

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1974400&source=

//

Lantto äger bara 7 000 FC-aktier men har optioner att köpa ytterligare drygt 1 miljon aktier.

Som ett fokus för 2013 avser FC köpa eller investera i utomstående bolag med kompletterande teknologi. Enl presentationen från 12 mars 2013:

"Investing in /Acquiring technology /companies with complementary technology that fits or extend FPC’s 'product road-map' and strengthen FPC’s market position"

Dvs kan man tex tänka sig att FC köper PB?

Bland sina konkurrensfördelar anser sig FC ha fingeravtrycks-läsare som är "världsledande" vad gäller bildkvaliteten på fingeravtrycken enl presentationen från 12 mars 2013. (Man ser till och med svettporerna!)

FC:s fingeravtrycks-läsare FPC1080 har enl bolaget en ledande "swipe sensor"-teknologi (dvs teknologi för att läsa av fingeravtrycket när man sveper ett finger över sensorn?).

//Tillägg 22 mars 2013

Besked om att FC fått en design win från ett tredje land i Asien (dvs utöver tidigare design wins i Japan och Kina): http://www.fingerprints.com/Press%20releases/2013/FPC%20awarded%20first%20mobile%20phone%20design%20win%20in%20third%20Asian%20market.aspx?sc_lang=sv-SE

En spek är att det är en design win från Sydkorea och jättekoncernen Samsung.

//

PB för sin del har bla lanserat sin produkt Tactivo som kan sättas på som "skal" på Apples mobiltelefoner iPhone, och Tactivo kan väl då både läsa av fingeravtryck och smartcards. Prislappen ligger tydligen kring 250 dollar per Tactivo-skal, och PB har tex nyligen fått en order på 5 000 Tactivo-skal från en mobiltelefonioperatör i USA som i sin tur bla ska ha dem till att sälja dem vidare till folk som jobbar inom amerikanska staten där kraven ökar på säker identifiering etc om man använder mobiltelefonen i jobbet.

//Tillägg 15 mars 2013

Spekulationer om att det är AT&T som är mobiltelefonioperatören i USA.

Det skulle i så fall vara positivt eftersom det är den största mobiltelefonioperatören i USA.

Enl pressmeddelandet (som kom 4 mars 2013) beskrivs operatören enl följande:

"en av USA:s största mobiloperatörer"

"denna ledande operatör"

"Operatören har större resurser för marknadsföring och försäljning än någon annan i branschen"

Det står även i pressmeddelandet att operatören "inom kort kommer att namnges".

http://mb.cision.com/Main/128/9379437/98351.pdf

//

//Tillägg 21 mars 2013

USA-operatören visade sig vara Verizon: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1973922&source=

Enl en lista är Verizon störst av totalt 8 mobiltelefoni-operatörer i USA:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_wireless_communications_service_providers

//

Nu i mars kom besked om att PB lanserar Tactivo även för så kallade Android-mobiltelefoner, dvs andra mobiltelefoner än iPhone. I samband med det har PB inlett samarbete med Sonys mobiltelefon-verksamhet: http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc%20(detail%20(tab%20news))%20(tsid%2039554)%20(article%20(id%20urn:newsml:six.se:20130313:WKR_2172157864:1)))

Sonys mobiltelefon-verksamhet har ju tydligen bla kontor i Lund sedan det var Ericssons gamla mobiltelefon-verksamhet. (Ericsson slog ju ihop sin mobiltelefon-tillverkning med Sony till Sony-Ericsson varifrån Sony senare köpte ut Ericsson så att det nu bara är Sony.) Och PB har ju som nämnt sitt huvudkontor i Lund.

PB har även Tactivo för Apples surfplatta iPad.

PB:s vd är dansken Thomas Marschall och han har nu flaggat för att flera Tactivo-ordrar är på gång liknande den från USA nyligen, annars har han lovat äta upp sin hatt enl en artikel i Sydsvenska Dagbladet 11 mars 2013: http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/lundaforetag-redo-gora-avtryck/

Marschall har gett en speciell prognos för PB som innebär att målet är att PB under 2015 ska ha ökat sitt börsvärde så pass att bolaget ska kunna noteras på Stockholmsbörsens "mid cap-lista" (dvs börslistan för mellanstora börsbolag med börsvärden på 150 miljoner euro upp till 1 miljard euro). Det motsvarar alltså ett börsvärde på 1,25 miljarder kr upp till 8,3 miljarder kr (jämfört med PB:s nuvarande börsvärde på drygt 600 miljoner kr).

Enl Sydsvenska Dagbladet-artikeln är en förutsättning för att nå målet med mid cap-listan att PB under 2015 får ordrar på "ett antal 100 000 Tactivo" (jämfört med att PB hittills har fått ordrar på 8 000 Tactivo).

Marschall bedömer enl artikeln att marknaden för smartcard-läsare kommer att uppgå till minst 10 miljoner sålda enheter/år från år 2015, och PB:s mål är att då ha en marknadsandel på 2-4% (vilket innebär 200 000-400 000 sålda enheter år 2015).

Detta verkar alltså avse mobiltelefon-relaterade smartcard-läsare såsom Tactivo, och att PB ska nå 200 000-400 000 sålda Tactivo-enheter år 2015.

Med ett pris på 250 dollar/Tactivo (ca 1 600 kr) innebär 200 000-400 000 sålda enheter intäkter på över 320 miljoner kr.

Men PB kanske inte säljer till alla för listpriset utan kan ev ge rabatter vid stora ordrar osv.

Någon direkt konkurrent ser inte Marchall enl artikeln.

PB är även särskilt inriktat på fingeravtryckts-igenkänning relaterat till ID-kort och har väl indikerat storordrar som är på gång (eller har erhållits) inom det området bla från Nigeria (som har ca 170 miljoner invånare) och det har väl även funnits spekulationer om Kina (1,35 miljarder invånare).

På ID-kortsområdet går det väl då till så vid order att PB blir en av underleverantörerna av ett lands ID-kortsystem, där tex alla ID-kort i landet kan bytas ut på en gång eller successivt i takt med att nya ID-kort utfärdas.

I årsredovisningen för 2011 (daterad för ett år sedan; i mars 2012) skrev PB att bolaget var med som underleverantör av ID-kortsystem till följande länder; Thailand, Portugal, Venezuela, Bahrain, Qatar och Nigeria. Härav genomförs Nigeria tillsammans med underleverantören Interswitch vilket enl PB är den största ID-kortsordern bolaget fått hittills.

Historiskt har väl PB bla fått order från amerikanska staten på PB:s "match-on-card"-teknik (att anställda där måste ha ett smartcard i kombination med fingeravtrycks-avläsning för att tex kunna logga in på sin dator på kontoret?).

Det var spekulationer om att PB gynnas av att dess teknologi fått goda testresultat i amerikanska statens utvärdering i det så kallade "Minex 2"-testet och att det skulle leda till storordrar från amerikanska staten. Enl PB:s årsredovisning för 2011:

"Med Precise Biometrics framgångsrika resultat i myndighetstestet MINEX II står bolaget välpositionerat på den amerikanska myndighetsmarknaden."

Men det var väl bla besparingar hos amerikanska staten med inköp av sådana system som gjort att PB:s ekonomiska utveckling blivit sämre än väntat under senare år, vilket gjorde att PB istället satsade på Tactivo.

Tex enl årsredovisningen för 2011:

"...i likhet med många andra företag blev förväntade order från amerikanska myndigheter fördröjda av den mycket utdragna amerikanska budgetprocessen.

Positivt är dock att marknaden nu förväntar sig att satsningarna på säker identifiering av amerikansk myndighetspersonal ska öka under 2012."

http://rapport.precisebiometrics.com/data/precise10/files/file_element/d925faf2fd1dab532fb20268eeecca76/Fullstandig_arsredovisning_2011.pdf

I resultatrapporten för 2012 verkar det inte stå något direkt om några sådana ordrar från amerikanska staten under 2012, däremot bla order från någon icke namngiven storbank i USA (spekuleras väl vara JP Morgan tex?) på PB:s teknologi, samt pilotprojekt där Tactivo testas av amerikanska staten på olika håll:

"Vidare har ett flertal civila och militära myndigheter i USA startat pilotprojekt baserade på Tactivo, vilket utgör en stark bas för potentiella större nya order framöver."

PB uppges även ha fått Tactivo-order från ett stort bilföretag (Volkswagen?).

http://mb.cision.com/Main/128/9365606/88701.pdf

Precise Biometrics Youtube-kanal med olika videoklipp om bolaget: http://www.youtube.com/user/PreciseBiometrics

• Bla videoklipp (upplagt i maj 2012) om Tactivo: http://www.youtube.com/watch?v=MO1a7pWUGFA

• Videoklipp (upplagt i juli 2010) där PB:s "match-on-card"-teknik (fingeravtrycks-läsning i kombination med smartcards) visas: http://www.youtube.com/watch?v=JCofpi-quew

Där får man se PB:s kombinerade smartcard/fingeravtrycks-läsare ("200-serien") som verkar kopplas till datorn via USB-ingången. Den uppges vara den mest använda läsaren i världen av sitt slag.

Så här beskriver sig FC (här kallat FPC) enl sin senaste resultatrapport (den för q4/2012 som kom 21 feb 2013):

"Om Fingerprint Cards

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten.

Tekniken utgörs av:

• biometriska sensorer
• processorer
• algoritmer
• moduler

som kan användas separat eller i kombination med varandra.

De konkurrensfördelar som FPC:s teknik erbjuder är bl.a.:

• unik bildkvalitet
• extrem robusthet
• låg strömförbrukning
• kompletta biometriska system.

Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader, kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

FPC:s teknik används även i produkter för IT, internetsäkerhet, passerkontroll, etc."

http://www.fingerprints.com/~/media/PDF/Finansiella%20rapporter/2012/PM%202013-02-21%20Bokslutskommunike%20Q4%202012.ashx

Så här beskriver sig PB i sin senaste resultatrapport (den för q4/2012 som kom 5 feb 2013):

"Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet.

Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor), datorer och nätverk.

Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare."

http://mb.cision.com/Main/128/9365606/88701.pdf

Patentsituation

Så här beskriver PB sin patentsituation i sin senaste resultatrapport (den för q4/2012 som kom 5 feb 2013):

"Vid utgången av kvartal 4 år 2012 omfattar patentportföljen 62 registrerade patent och 16 patent-ansökningar inom 18 olika produktfamiljer."

FC kallas sin patentsituation som god i ovannämnda presentation från 12 mars 2013, och att FC är ett av bara tre bolag i branschen med omfattande patentportfölj:

"Strong patent portfolio - one out of thee companies with extensive patents"

http://www.fingerprints.com/News/2013/~/media/PDF/Unsorted/FPC%20Fireside%20speech%20March%2012%202013%20JC2.ashx

Det uppges leda till "höga inträdesbarriärer" för ev nya konkurrenter.

Patentportföljen omfattar bla:

• sensor-arkitektur
• pixel element för sensorer
• algoritmer
• swipe sensor-metodologi
• paketeringspatent (bla beläggning för att skydda sensor-ytan och anslutningskablar)

FC skriver mer generellt om patent i sin senaste resultatrapport, bla om risker i form av företagsrelaterade risker vad gäller "rättigheter":

"Verksamheten är till stor del beroende av att FPC skyddar sin teknik genom patent och immateriella rättigheter. Bedömningen är att FPC:s teknologi inte inkräktar på immateriella rättigheter tillhörande andra bolag. Trots detta kan inga garantier ges för att Bolaget inte kan anses göra intrång i annans patent eller immateriella rättigheter. I de eventuella fall FPC inte kan skydda sin teknik genom patent eller andra immateriella rättigheter, eller kan anses göra intrång i andras, kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning komma att påverkas negativt."

Som "patentstrategi" skriver FC följande:

"Arbeta med en aktiv patentstrategi som bygger på att noga följa marknaden för att utvärdera nya möjligheter för patent och identifiera eventuella intrång i FPC:s patent."

Och ur FC:s prospekt om den senaste nyemissionen:

"Patent – skydd av egna teknologin

FPC: s patent täcker in flera av de viktigaste konkurrensfördelarna;

• sensorarkitekturen med dess realtidsprogrammering
• pixeldesignen med lågt brus
• matchningsalgoritmen
• linjesensorns metod att analysera delbilder av den biometriska identiteten
• metodik för sensorernas paketeringslösning."

http://www.fingerprints.com/~/media/PDF/Financial%20reports/2013/Prospekt%20Fingerprint%20Cards%20AB%20publ%2012%20mars%20201br /3%20%202.ashx

I prospektet nämns ett 30-tal patent och patentansökningar inom områdena:

• fingeravtrycksinläsning
• bildbehandling
• biometrisk algoritm
• system

Det är patent runt om i världen i bla Sverige, USA, Europa, Japan, Tyskland och Australien.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och http://www.youtube.com/watch?v=JCofpi-quewför sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommandtionen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså Fingerprint Cards-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 32,50 kr och Precise Biometrics-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 2,32 kr (slutkurs tis 12 mars 2013).

Gäller även vid rådande börskurser i den inledande börshandeln tors 14 mars 2013; 37,90 kr för FC och 2,30 kr för PB.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?