Post entry

Game changers? (Fingerprint Cards, Arcam, Tobii)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Läge att köpa aktier i bolag som Fingerprint Cards, Arcam och Tobii?

Som aktieinvesterare är det ju en dröm att hitta

...börsbolag som visar sig bli globala "game changers",

...dvs bolag med ny, unik teknologi som är helt banbrytande och förändrar hela spelplanen inom sitt område

...med potential till intäkter och resultat på flera miljarder kr i årstakt för bolaget.

Ett problem är dock att i bra börsklimat då börsen stigit kraftigt under lång tid och aktieinvesterarnas riskvilja är hög, kan aktier stiga väldigt kraftigt i bolag som i och för sig kan verka lovande och ha viss chans att bli "game changers" - men långt innan det är klart hur pass bra utvecklingen kommer att bli för dessa bolag.

Dvs så länge det ser lovande ut för ett bolag verkar aktieinvesterare felaktigt ofta utgå ifrån att sådana bolag kommer att bli game changers, eller åtminstone gå en väldigt fin framtid till mötes.

Man antar alltså att dessa bolag kommer att få ett "guldlocks-scenario" (dvs bästa möjliga framtidsutveckling), men glömmer bort att det även finns andra scenarier på palletten (dvs i sannolikhetsfördelningen), tex:

...att bolaget inte alls kommer att lyckas även om det ser ganska lovande ut idag

...att bolaget ev kommer att harva igång med vissa intäkter och resultat framöver, men att det kommer att ta mycket längre tid än väntat och inte bli lika bra som väntat idag.

På börsen finns en radda börsbolag som investerare tidigare höjt till skyarna och räknat med kommer att bli game changers, fast de senare visat sig bli stora besvikelser med fallande börskurser.

Exempel på sådana aktier som numera finns på "förhoppningsbolagens kyrkogård" på börsen:

...Pricer (elektroniska prisetiketter för matbutiker etc)

...Sintercast (en teknologi för att gjuta metall så att den blir hållfastare än annars, medger tex lättare bilmotorer med samma hållfasthet som tidigare eller bilmotorer med samma vikt men klart bättre hållfasthet än tidigare)

...Eurocine (vacciner som intas via näsan)

Särskilt även en rad läkemedelsfirmor på börsen som blivit besvikelser (främst pga att forskningsresultaten i efterhand ej blivit så bra som väntat för de läkemedel bolagen utvecklar):

...Active Biotech (läkemedel mot multipel skleros och prostatacancer)

...Bioinvent (läkemedel mot cancer)

...Diamyd (läkemedel mot diabetes)

...Karo Bio (läkemedel mot hjärtproblem, hög fetthalt i blodet)

(Läkemedelsfirmorna ovan har numera delvis annan inriktning än enl ovan, åtminse Karo Bio.)

Dessa bolag har nu ofta funnits i över 10-20 år på börsen och har tidigare haft aktier som blåsts upp som bubblor som senare spruckit.

Visst har en del av dessa bolag (som Pricer och Sintercast) nu kommit en bit på vägen och så smått börjat få igång vissa intäkter och resultat, men det har då ofta tagit mycket längre tid än väntat och ej blivit lika stora intäkter och resultat som de höga förväntningarna under bubbeltiden.

Ändå verkar aktieinvesterare förutsätta att sådana bolag (som tex Pricer och Sintercast) kommer att förbättra intäkter och resultat kraftigt från nuvarande ganska låga nivåer, för att dessa bolags nuvarande börskurser och börsvärden ska vara motiverade.

Just nu finns bla följande bolag vars aktier hör till de hetaste på börsen, dvs vars aktier stigit kraftigt på sistone:

...Fingerprint Cards (fingeravtrycks-läsare)

...Arcam (3D-skrivare)

...Tobii (teknologi för att mäta var någonstans man tittar på en datorskärm)

Här i bloggen är utgångspunkten att

 • dessa bolag i och för sig har aspekter som gör att dessa bolag verkar lovande

 • men att deras börskurser i dagsläget är långsiktigt kraftigt uppblåsta vilket ger hög risk (sannolikhet) för framtida kursfall och besvikelser

=> slutsatsen att dessa aktier här får rekommendationen "sälj" vid rådande börskurser (per slutet av fre 31 juli 2015):

...Fingerprint Cards: 204 kr

Fre 31 juli 2015 var aktien tom uppe i nya rekordhögsta nivån 211 kr.

...Arcam: 128,50 kr

I jan 2014 var aktien tom uppe i rekordhögsta nivån 311,50 kr, men har sedan dess fallit tillbaka.

...Tobii: 40,40 kr

Tobii-aktien börsintroducerades så sent som i apr 2015 och steg sedan till en rekordhögsta nivå på 49,90 kr i maj 2015.

Har därefter alltså fallit tillbaka något.

Dvs även om det finns lovande aspekter med dessa tre bolag, är uppfattningen här i bloggen är att deras börskurser troligen är klart uppblåsta för närvarande.

Och det finns därutöver aktier i andra bolag på börsen som är ännu mera galet högvärderade:

...Anoto (teknologi för att bla skriva text med en penna så att det blir inläst av en dator)

...Precise Biometrics (teknologi för fingeravtrycks-läsare)

Dvs även om det ev finns en del lovande aspekter med dessa två bolag, så kan deras börskurser vara ännu mera omotiverat uppblåsta än i Fingerprint Cards, Arcam och Tobii.

//Edit: Mer om Anoto och Precise Biometrics i tex tidigare blogginlägg från maj 2015:

Fingeravtrycks-bubblan

http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/fingeravtrycks-bubblan-0

I det blogginlägget blev rekommendationerna följande:

...Fingerprint Cards: "Sälj" vid börskurs 104,50 kr.

...Precise Biometrics: "Sälj" vid börskurs 1,36 kr.

Och nu ligger börskurserna på följande nivåer (per slutet av mån 3 aug 2015:

...Fingerprint Cards: 198,50 kr.

...Precise Biometrics: 4,70 kr.

//

Finns även andra bolag som tex:

...Net Ent (internetkasino-spel)

Net Ent har ju kommit längre i sin utveckling än tex Fingerprint Cards, Arcam och Tobii och har börjat få igång en del intäkter och resultat som stiger kraftigt, fast Net Ents intäkter och resultat hittills förutsätter fortsatt kraftiga ökningar i många år framöver för att motivera Net Ents börskurs.

Dvs även Net Ents nuvarande börskurs (401,50 kr per slutet av fre 31 juli 2015) kan anses vara långsiktigt uppblåst med hänsyn till de risker som finns i bolaget (dvs sannolikheten för en sämre utveckling av bolagets intäkter och resultat, eller åtminstone en sämre utveckling än vad aktieinvesterare nu räknar med).

Net Ent-aktien var tom uppe i nya rekordhögsta nivån 416,50 kr nu i juli 2015.

Dvs rekommendationen i detta blogginlägg blir även "sälj" för Net Ent-aktien vid nuvarande börskurs 401,50 kr.

Men mer nedan om de tre bolagen som detta blogginlägg fokuserar på:

Fingerprint Cards

Arcam

Tobii

Fingerprint Cards

...Som nämnt ligger bolagets börskurs nu i 204 kr.

... Enl FC:s hemsida finns det 58-59 miljoner st utestående FC-aktier.

=> FC:s börsvärde i dagsläget 12 miljarder kr!

Det är alltså helt enkelt beräknat som börskursen gånger antalet utestående FC-aktier.

Dvs köper man FC-aktien för nuvarande börskurs på drygt 200 kr innebär det att man anser att aktien har potential att fortsätta stiga från nuvarande nivå som innebär att bolaget värderas till 12 miljarder kr på börsen.

Man måste alltså då tycka att bolaget är värt ännu mera än 12 miljarder kr.

Som jämförelse har FC haft följande ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter (förändring jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare):

q1/2013: 9 miljoner kr

q2/2013: 21 miljoner kr

q3/2013: 32 miljoner kr

q4/2013: 34 miljoner kr

q1/2014: 18 miljoner kr (+102%)

q2/2014: 44 miljoner kr (+114%)

q3/2014: 66 miljoner kr (+109%)

q4/2014: 105 miljoner kr (+208%)

q1/2015: 140 miljoner kr (+660%)

Resultat före skatt:

q1/2013: -12 miljoner kr

q2/2013: -5 miljoner kr

q3/2013: -1 miljon kr

q4/2013: -15 miljoner kr

q1/2014: -26 miljoner kr

q2/2014: -45 miljoner kr

q3/2014: -43 miljoner kr

q4/2014: -29 miljoner kr

q1/2015: -19 miljoner kr

Dvs visst gör intäktsutvecklingen att FC verkar ha intressant teknologi som verkar lovande.

Men är det motiverat att värdera FC till 12 miljarder kr?

Kvartalssiffrorna ovan innebär att FC haft följande ekonomiska utveckling under senast rapporterade 12 mån:

Intäkter:

apr 2013-mars 2014: 105 miljoner kr

apr 2014-mars 2015: 355 miljoner kr (+239%)

Resultat före skatt:

apr 2013-mars 2014: -47 miljoner kr

apr 2014-mars 2015: -136 miljoner kr

Dvs vem vill köpa ett bolag för 12 miljarder kr om bolaget har

...intäkter på 300-400 miljoner kr per år

...en förlust på över 100 miljoner kr per år

...121 miljoner kr i kassan per slutet av q1/2015

?

Orsaken är förstås att aktieinvesterare hoppas på kraftiga förbättringar framöver i FC:s intäkter och resultat.

Men risk tex för att FC kommer att behöva be aktieägarna om kapitaltillskott innan bolaget ev börjar gå med vinst?

Som nämnt ovan har FC en "burn rate" på klart över 100 miljoner kr i årstakt, och det fanns bara drygt 100 miljoner kr i kassan per slutet av q1/2015.

När börsbolag ber aktieinvesterare om kapitaltillskott brukar det ske via nyemission, dvs genom att bolaget säljer ut nya aktier till investerarna.

Det leder då till utspädning, dvs att bolagets underliggande värde fördelas på fler utestående aktier vilket (förenklat) innebär lägre motiverat värde per aktie.

FC räknade i q1/2015-resultatrapporten (från i maj 2015) med

1)

att bolaget kommer att nå intäkter på över 1,5 miljarder kr under helåret 2015.

Dvs det innebär kraftiga intäktsökningar under q2, q3 och q4.

2)

Bla räknade FC i q1/2015-resultatrapporten med att nå intäkter på minst 340 miljoner kr i q2/2015.

3)

Och FC sa även i q1/2015-resultatrapporten att bolaget räknade med att inte behöva något framtida kapitaltillskott från aktieinvesterare.

Senare har FC fått ytterligare ordrar som gör att bolaget tex enl pressmeddelande från 31 juli 2015 nu räknar med att nå intäkter kring 2,2 miljarder kr under 2015: http://www.fingerprints.com/corporate/fpcs-touchsensor-fpc1025-i-huaweis-smartphone-maimang-4/

Det verkar ha varit sedan pressmeddelande 16 jun 2015 som FC höjde intäktsprognosen för 2015

...från minst 1,5 miljarder kr

...till ca 2,2 miljarder kr

och även specifikt prognosen för intäkterna i q2/2015

...från minst 340 miljoner kr

...till ca 390 miljoner kr

http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-hojer-forsaljningsprognosen-for-q2-2015-och-helaret-2015/

Dock tex tidigare blogginlägg (från 19 maj 2015) om att FC tidigare varit dåligt på att uppnå sina prognoser: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/fingeravtrycks-bubblan-0

Och även om FC lyckas nå intäkter på över 2 miljarder kr 2015 är frågan hur pass uthållig denna intäktsnivå är.

Kommer FC kunna fortsätta öka intäkterna efter det, eller har intäkterna bara uppnåtts för att en del mobiltelefon-tillverkare vill "testa" FC:s fingeravtrycks-läsare?

Och frågetecken för om det är motiverat med ett börsvärde på 12 miljarder kr för FC även om intäkterna blir över 2 miljarder kr 2015.

Nästa hållpunkt är FC:s q2/2015-resultatrapport som ska komma 20 aug 2015.

Som alla förhoppningsbolag finns tex risker som att

...ny, bättre teknologi kommer att utvecklas som gör tex FC:s nuvarande teknologi värdelös

...frågetecken för hur pass unik FC:s teknologi är, dvs risk för att konkurrenter kommer att kunna kopiera den eller ha liknande, minst lika bra teknologi

Det är väl bla (enl FC i alla fall) tal om att det i dagsläget finns ett fåtal bolag som är världsledande inom teknologi för fingeravtrycks-läsare:

...Fingerprint Cards

...Authentec (som har köpts av stora amerikanska mobiltelefon- och datortillverkaren Apple)

...Validity (som har köpts av amerikanska elektronikunderleverantören Synaptics)

Authentec levererar ju till Apples mobiltelefoner och tal om att Synaptics (med Validity) levererar till Samsungs mobiltelefoner.

I dagsläget är ju Samsung och Apple störst i världen bland mobiltelefon-tillverkarna.

Dvs FC verkar hittills ha fått nöja sig med att få beställningar från mobiltelefon-tillverkare exkl Apple och Samsung.

Det har tex på sistone varit beställningar från kinesiska mobiltelefon-tillverkare med mobiltelefon-märken som i stort sett är helt okända här i Sverige.

Tal om att det hittills varit enkla fingeravtrycks-läsare i mobiltelefoner men att det allt mer blir mer avancerade läsare.

...Tidigare bla "swipesensorer" där man drar fingertoppen över en avläsande linje på tex mobiltelefonen, och att fingeravtrycket då avläses.

...Men nu bla tal om mer avancerade "touchsensorer" som gör att man trycker fingertoppen mot en fyrkantig avläsare.

Bla tal om att FC är starkt på touchsensorer och bla har teknologi för att läsa av fingeravtryck "i 3D", dvs i tre dimensioner inkl djupet på fingeravtrycks-skårorna.

Tal om att fingeravtrycks-läsare kommer att bli allt viktigare i tex mobiltelefoner.

Hittills har väl mobiltelefon-tillverkarna använt dessa läsare som experiment för att användaren tex ska kunna logga in för att använda mobiltelefonen till att ringa med etc.

Men tal om att läsarna framöver kommer att användas för allt viktigare ändamål, tex som "signering" när man köper grejer med mobiltelefonen via internet eller gör bankärenden med mobiltelefonen via internet osv.

Och tal om att FC:s läsare ska vara särskilt anpassade för bla mobiltelefoner.

Arcam

Arcam är ju som nämnt inriktat på 3D-skrivare.

Vad är då det?

Kan väl beskrivas som en ny typ av maskin för att tillverka produkter.

...Hittills har ju produkter tillverkats genom att montera ihop (tex gjutna) metallkomponenter till en enhet (tex genom att skruva ihop eller svetsa ihop delarna).

...Men tal om att man med 3D-skrivare ska kunna "skriva ut" en produkt.

Maskinen kan väl då tex "spruta" flytande plast eller metall (metallpulver) i olika lager vilket då successivt blir en tredimensionell produkt som tex en skiftnyckel.

Tal om att 3D-skrivare därmed ska bli framtidens teknologi för att tillverka alla möjliga produkter inkl hela bilar.

Och det ska då bli mycket billigare och snabbare än befintlig tillverknings-teknologi.

Ännu så länge är väl dock 3D-skrivar-teknologin i tidig utvecklingsfas, och på sin höjd tal om att tillverka vissa komponenter som tex tänder eller flygplans-delar med 3D-skrivare.

Det är väl då ännu så länge viss försöksverksamhet med 3D-skrivare snarare än att det på allvar börjar ta över som ny produktionsteknologi i större omfattning.

Finns då tydligen 3D-skrivare för plastprodukter eller metallprodukter.

Och Arcam ska väl då med sin teknologi ligga i framkant globalt vad gäller 3D-skrivare för metallprodukter?

Bla tal om att amerikanska bolaget Stratasys är en konkurrent till Arcam.

...Som nämnt Arcams börskurs i 128,50 kr.

...Och enl Arcams hemsida fanns det 18-19 miljoner st utestående Arcam-aktier per slutet av q1/2015: http://www.arcamgroup.com/files/Största-aktieägare-2015-03-31.pdf

=> Arcams börsvärde drygt 2 miljarder kr.

Dvs det är i alla fall klart lägre än FC:s 12 miljarder kr.

Dock verkar Arcam ha begärt in kapitaltillskott från aktieinvesterare genom att sälja ut ca 2 miljoner st nya aktier så att det nu finns 20-21 miljoner st utestående Arcam-aktier per slutet av q2/2015.

=> Arcams börsvärde därmed 2-3 miljarder kr.

Det kan då relateras till att Arcam haft följand ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2013: 38 miljoner kr

q2/2013: 54 miljoner kr

q3/2013: 40 miljoner kr

q4/2013: 67 miljoner kr

q1/2014: 65 miljoner kr (+70%)

q2/2014: 46 miljoner kr (-15%)

q3/2014: 91 miljoner kr (+125%)

q4/2014: 137 miljoner kr (+105%)

q1/2015: 111 miljoner kr (+72%)

q2/2015: 151 miljoner kr (+227%)

God intäktsutveckling men den verkar delvis ev ha gynnats av att Arcam gjort en del kompletterande företagsköp.

Nettoresultat (resultat efter skatt):

q1/2013: 0 kr

q2/2013: 8 miljoner kr

q3/2013: 0 kr

q4/2013: 8 miljoner kr

q1/2014: 4 miljoner kr

q2/2014: 0 kr

q3/2014: 38 miljoner kr*

q4/2014: 15 miljoner kr

q1/2015: 4 miljoner kr

q2/2015: 12 miljoner kr

*15 miljoner kr exkl en skattemässig engångspost på 23 miljoner kr.

Orderingång (antal 3D-skrivare):

q1/2013: 6 st

q2/2013: 7 st

q3/2013: 4 st

q4/2013: 10 st

q1/2014: 6 st (0%)

q2/2014: 10 st (+43%)

q3/2014: 5 st (+25%)

q4/2014: 21 st (+110%)

q1/2015: 10 st (+67%)

q2/2015: 7 st (-30%)

Arcams kvartalssiffror ovan blir följande i årstakt:

Intäkter:

juli 2013-juni 2014: 218 miljoner kr

juli 2014-juni 2015: 490 miljoner kr (+124%)

Nettoresultat:

juli 2013-juni 2014: 12 miljoner kr

juli 2014-juni 2015: 69 miljoner kr (+485%)

Orderingång:

juli 2013-juni 2014: 30 st

juli 2014-juni 2015: 43 st (+43%)

Dvs dessa siffror gör att Arcam-aktien vid börskurs knappt 130 kr (börsvärde 2-3 miljarder kr) åtminstone verkar mera köpvärd än FC-aktien.

För Arcams börsvärde på 2-3 miljarder kr (vid börskurs knappt 130 kr) får man alltså i alla fall ett bolag med

...intäkter kring 500 miljoner kr per år

...ett nettoresultat på ca 70 miljoner kr per år

Som jämförelse får man alltså följande för FC:s börsvärde på 12 miljarder kr vid börskurs över 200 kr:

...intäkter 300-400 miljoner kr per år

...en förlust på över 100 miljoner kr per år

Dock förbehåll för att Arcams siffror är tom q2/2015 medan FC:s siffror bara är tom q1/2015 och väntas förbättras kraftigt under q2/2015.

Dessutom:

...Arcam hade en kassa på 400-500 miljoner kr per slutet av q2/2015 och endast mycket små räntebärande skulder.

...FC för sin del drygt 120 miljoner kr i kassan per slutet av q1/2015 och verkade ej ha några räntebärande skulder.

...Som jämförelse med Arcams börsvärde på 2-3 miljarder kr vid börskurs knappt 130 kr

...har konkurrenten Stratasys ett börsvärde på ca 1,6 miljarder dollar vid börskurs 30-31 dollar: http://www.bloomberg.com/quote/SSYS:US

Med nuvarande dollarkurs på 8,63 kr innebär det ett börsvärde på 13-14 miljarder kr för Stratasys.

Dvs Stratasys verkar vara större/ha kommit längre än Arcam?

Tobii

...Inför Tobiis börsintroduktion våren 2015 erbjöds aktieinvesterare köpa Tobii-aktier för 22-25 kr per aktie.

...Det slutgiltiga utförsäljningspriset fastställdes till 25 kr.

...Därefter har börskursen som nämnt varit uppe i rekordnivån 49,90 kr nu i maj 2015.

...Sedan har kursen i och för sig dämpats något och ligger nu i 40,40 kr per slutet av fre 31 juli 2015.

Det finns 87-88 miljoner st utestående Tobii-aktier

=> Bolagets börsvärde 3-4 miljarder kr vid börskurs 40,40 kr.

Dvs bolagens börsvärden:

...Fingerprint Cards 12 miljarder kr

...Tobii 3-4 miljarder kr

...Arcam 2-3 miljarder kr

Aktieinvesterare verkar alltså se större potential i Tobii än i Arcam, men klart mest potential i Fingerprint Cards.

För Tobiis börsvärde på 3-4 miljarder kr vid börskurs drygt 40 kr får man ett bolag med följande ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2012: 370 miljoner kr

2013: 412 miljoner kr (+12%)

2014: 621 miljoner kr (+51%)

Nettoresultat:

2012: -58 miljoner kr

2013: -45 miljoner kr

2014: -51 miljoner kr

Då ingår köpet av bolaget Dynavox i Tobii from maj 2014.

Om Dynavox hade ingått under hela 2014 hade Tobiis siffror blivit följande för 2014:

...intäkter 745 miljoner kr

...nettoresultat -35 miljoner kr

Dvs Dynavox verkar i alla fall gå med vinst (till skillnad från övriga Tobii).

//Edit: Ev ej för tex enl Tobiis q1/2015-resultatrapport:

Förvärv av DynaVox Systems LLC

Den 23 maj (2014) förvärvade koncernen 100% av aktierna i Dynavox Systems LLC för 119,4 MSEK.

Förvärvet finansierades med ett nytt lån på 18 MUSD från Swedbank.

Det förvärvade företaget utvecklar, tillverkar och säljer alternativa kommunikationslösningar för personer med olika kognitiva eller motoriska funktionshinder.

Förvärvet förväntas leda till både försäljningsmässiga och kostnadsmässiga synergier.

Och:

Eftersom Dynavox sedan det fjärde kvartalet (2014) säljer Tobiis produkter och vice versa, går det inte att ange hur stor effekt Dynavox-förvärvet hade på Tobii-koncernens försäljning och resultat för 2014 och för det första kvartalet 2015,

men för den förvärvade legala enheten som sådan, dvs DynaVox Systems LLC, uppgick

...försäljningen till 154,8 MSEK

...och rörelseresultatet till -6,5 MSEK

under den period under 2014 som DynaVox Systems LLC ingått i Tobii-koncernen.

(...)

Om förvärvet hade genomförts den 1 januari 2014, hade koncernens

...nettoomsättning under året uppgått till cirka 745,0 MSEK

...och resultatet efter skatt till cirka -35,4 MSEK.

http://mb.cision.com/Main/2874/9778614/382833.pdf

Det var dock märkligt nog en mindre förlust än Tobiis nettoresultat på -51 miljoner kr när Dynavox ingår from förvärvstidpunkten i maj 2014.

//

Tobiis q1/2015-resultatrapport visade följande siffror (för q1/2015):

...intäkter 229 miljoner kr (+134%)

...nettoresultat 1 miljon kr

I siffrorna ovan ingår dock ett positivt finansnetto (tack vare bla positiva valutaeffekter) med följande belopp i Tobiis resultat:

2014: 15 miljoner kr

q1/2015: 11 miljoner kr

Dvs ett bättre mått på rörelsens underliggande lönsamhet kan vara rörelseresultatet (dvs resultatet före finansnetto och skatteposter), som legat på följande nivå:

2014: -69 miljoner kr

q1/2015: -8 miljoner kr

Dvs Tobii går fortfarande med förlust.

...Vad gäller skuldsättningen verkar Tobii ha haft en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på drygt 60 miljoner kr per slutet av q1/2015.

...Därefter dock ett kapitaltillskott på 400-500 miljoner kr genom utförsäljning av Tobii-aktier för 25 kr per st i samband med börsintroduktionen.

Något oklart vad man egentligen ska ha Tobiis teknologi till.

Som nämnt är det en teknologi (teknologi för "eye tracking") för att mäta var man som användare tittar på tex en datorskärm.

...Kan tex användas för att mäta effekten av annonser på internet.

...Eller för dataspel.

//Edit: Så här beskriver sig Tobii i sin q1/2015-resultatrapport från 22 maj 2015:

Tobii i korthet

Tobii är världens ledande företag inom eyetracking.

En produkt med inbyggd eyetracking-sensor kan exakt registrera var en användare tittar.

På så sätt kan man få fram information som inte är tillgänglig på något annat sätt, t.ex. om

...konsumenters spontana reaktioner

...och bilförares uppmärksamhet.

Med ögonstyrning kan man dessutom skapa nya intuitiva och spännande sätt att interagera med datorer.

Tobii bedriver sin verksamhet i tre affärsområden, alla med egna väl avgränsade marknader, produkter och organisationer:

1)

Tobii Dynavox är globalt ledande leverantör av hjälpmedel för alternativ kommunikation.

Affärsområdets produkter hjälper personer med kommunikativa funktionshinder – på grund av t ex

CP,

afasi,

ryggmärgsskador

eller autism

– att tala och kommunicera.

Tobii Dynavox erbjuder specialutvecklade datorer och mjukvaror som styrs med ögonrörelser eller pekskärm, produkter som ofta revolutionerar tillvaron och livet för personer som behöver dessa.

//Edit: Borde tex kunna användas av fd bilracingstjärnan Michael Schumacher som verkar ha blivit förlamad efter skidolycka.

//

2)

Tobii Pro är världsledande på eyetracking-lösningar som används för att få insikt i mänskliga beteenden.

Med Tobii Pros produkter kan forskare och marknadsundersökare skaffa sig avgörande information inom ett brett spektrum av områden, alltifrån

...analyser av konsumentbeteenden

...och annonsoptimering

...till vetenskapliga studier inom psykologi och neurologi.

Tobii Pros kunder inkluderar ca 2000 företag (t.ex.

Microsoft,

Google,

Ipsos

och Procter & Gamble)

och ca 1500 akademiska forskningsinstitutioner, däribland 49 av världens 50 högst rankade universitet.

3)

Tobii Tech erbjuder ledande teknologi i form av plattformar och komponenter för eyetracking till OEM-kunder som integrerar dessa i sina produkter.

Tobii Tech befinner sig i en tidig fas kommersiellt och investerar i teknik- och marknadsutveckling för att nå volymmarknader såsom

datorspel,

vanliga datorer,

medicinsk utrustning

och bilar.

Tobii täcker världsmarknaden genom egna kontor i

Sverige,

USA,

Kina,

Japan,

Norge,

Tyskland,

Storbritannien,

Sydkorea

och genom ett globalt nätverk av återförsäljare.

Koncernen har 560 anställda.

http://mb.cision.com/Main/2874/9778614/382833.pdf

//

Dvs som nämnt delar Tobii in sin verksamhet i följande tre delar:

Tobii Dynavox

Tobii Pro

Tobii Tech

Och så här beskrevs delarna i Tobiis q1/2015-resultatrapport:

1)

Tobii Dynavox:

Tobii Dynavox är världens ledande leverantör av hjälpmedel för individer med nedsatt tal- och kom-munikationsförmåga.

Tobii Dynavox utvecklar och säljer produkter som kraftigt förbättrar användarnas möjligheter att kommunicera.

Dessa produkter omfattar både

...specialutvecklade datorer,

...hårdvara för ögonstyrning

...samt olika programvaror.

2)

Tobii Pro:

Tobii Pro är världens ledande leverantör av

...eye-tracking-hårdvara

...och analytisk programvara

som används för att förstå mänskligt beteende.

Över 2.000 företag och 1.500 forskningsinstitutioner är kunder till Tobii Pro, däribland många stora företag som t.ex.

Procter & Gamble,

Ipsos

och Microsoft

och 49 av världens 50 mest ansedda universitet.

3)

Tobii Tech:

Tobii Tech erbjuder komponenter och plattformar för eyetracking till OEM-kunder som integrerar dessa i sina produkter.

Affärsområdet bearbetar kunder inom ett antal olika segment, varav flera har potential att i framtiden bli mycket stora.

Detta inkluderar bland annat marknaderna för

datorspel,

vanliga datorer,

fordon,

medicinteknisk utrustning

och virtual reality.

http://mb.cision.com/Main/2874/9778614/382833.pdf

Under q1/2015 var Tobiis intäkter och rörelseresultat fördelat enl följande på de tre delarna:

Tobii Dynavox 167 miljoner kr

Tobii Pro 54 miljoner kr

Tobii Tech 18 miljoner kr


Summa Tobii 229 miljoner kr

Det innebar följande procentuella fördelning av intäkterna:

Tobii Dynavox 70%

Tobii Pro 23%

Tobii Tech 7%


Summa Tobii 100%

Och följande intäktsförändring från q1/2014 till q1/2015:

Tobii Dynavox +134%

Tobii Tech +95%

Tobii Pro +35%


Summa Tobii +99%

Dvs ev märkligt att Tobii är värt 3-4 miljarder kr på börsen om det mesta av Tobiis intäkter verkar komma från bolaget Dynavox som Tobii köpte i maj 2014 för ca 120 miljoner kr.

Dynavox även klart lönsammast i Tobii.

Tobiis rörelseresultat var fördelat enl följande under q1/2015:

Rörelseresultat:

Tobii Dynavox 27 miljoner kr

Tobii Pro 7 miljoner kr

Tobii Tech -41 miljoner kr


Summa Tobii -8 miljoner kr

Men aktieinvesterarna ser ev mest potential i Tobiis övriga verksamhet.

Dock verkar det vara väldigt stora förväntningar som aktieinvesterarna i så fall har på den övriga verksamheten om den hade följande siffror i q1/2015:

...intäkter på drygt 70 miljoner kr

...en rörelseförlust på drygt 30 miljoner kr

Nästa hållpunkt för Tobii är q2/2015-resultatrapporten som ska komma nu på ons 5 aug 2015.

(Detta blogginlägg skrevs och publicerades under mån 3 aug 2015.)

Net Ent

Net Ent (kort för "Net Entertainment" dvs underhållning via internet) utvecklar ju spel för internetkasinon, och tillhandahåller som underleverantör sådana kompletta spel som internetkasinon kan erbjuda på sina sajter.

Och aktieinvesterare verkar se jättepotential i Net Ents verksamhet.

...Det finns ca 40 miljoner st utestående Net Ent-aktier.

...Börskursen i 401,50 kr

=> Net Ent är värt ca 16 miljarder kr på börsen.

För det får man då ett bolag som haft följande ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2013: 149 miljoner kr

q2/2013: 149 miljoner kr

q3/2013: 153 miljoner kr

q4/2013: 180 miljoner kr

q1/2014: 188 miljoner kr (+27%)

q2/2014: 205 miljoner kr (+38%)

q3/2014: 217 miljoner kr (+42%)

q4/2014: 241 miljoner kr (+34%)

q1/2015: 258 miljoner kr (+37%)

q2/2015: 271 miljoner kr (+32%)

Nettoresultat:

q1/2013: 34 miljoner kr

q2/2013: 40 miljoner kr

q3/2013: 40 miljoner kr

q4/2013: 54 miljoner kr

q1/2014: 46 miljoner kr (+36%)

q2/2014: 53 miljoner kr (+33%)

q3/2014: 68 miljoner kr (+68%)

q4/2014: 77 miljoner kr (+44%)

q1/2015: 74 miljoner kr (+61%)

q2/2015: 87 miljoner kr (+65%)

Nettoresultat per aktie:

q1/2013: 0,85 kr

q2/2013: 1,00 kr

q3/2013: 1,02 kr

q4/2013: 1,41 kr

q1/2014: 1,16 kr (+36%)

q2/2014: 1,32 kr (+32%)

q3/2014: 1,69 kr (+66%)

q4/2014: 1,93 kr (+37%)

q1/2015: 1,86 kr (+60%)

q2/2015: 2,16 kr (+64%)

Dvs

...god intäktsutveckling

...och ännu bättre resultatutveckling.

Är väl tack vare vissa fasta kostnader vilket gör att när intäkterna stiger så stiger resultatet ännu mera.

Net Ents kvartalssiffror ovan innebär att bolaget haft följande ekonomiska utveckling i årstakt under senast rapporterade 12 mån:

Intäkter:

juli 2013-juni 2014: 727 miljoner kr

juli 2014-juni 2015: 988 miljoner kr (+36%)

Nettoresultat:

juli 2013-juni 2014: 192 miljoner kr

juli 2014-juni 2015: 305 miljoner kr (+59%)

Nettoresultat per aktie:

juli 2013-juni 2014: 4,91 kr

juli 2014-juni 2015: 7,64 kr (+56%)

Dvs det innebär ju mycket god lönsamhet med

...intäkter på nästan 1 miljard kr per år

...ett nettoresultat (resultat efter skatt) på över 300 miljoner kr per år.

Fet vinstmarginal alltså.

Det är bla tack vare att Net Ent väl har sin verksamhet baserad i skatteparadiset Malta.

Det har gjort att Net Ent kunnat ha haft följande låga skattesatser de senaste kvartalen (skattekostnad delat med resultat före skatt):

q1/2013: 7%

q2/2013: 7%

q3/2013: 8%

q4/2013: 11%

q1/2014: 9%

q2/2014: 9%

q3/2014: 8%

q4/2014: 9%

q1/2015: 9%

q2/2015: 7%

Och det har lett till följande skattesatser för Net Ent under senaste rapporterade 12 mån:

juli 2013-juni 2014: 9%

juli 2014-juni 2015: 8%

Som jämförelse ligger den officiella skattesatsen på 22% för svenska bolag.

Dvs är det uthålligt för Net Ent att kunna fortsätta ha en så låg skattekostnad?

//Edit: Tex tidigare blogginlägg (från 8 juli 2015) om börsnoterade internetkasinot Mr Green: http://www.redeye.se/aktiebloggen/mr-green-co/mr-green

Där framkom att Mr Green drabbats av en rättsprocess i Österrike som kräver att Mr Green ska betala mera skatt för den verksamhet Mr Green har i Österrike.

Mr Green-aktien fick i det blogginlägget ändå rekommendationen "spekulativt köp".

...Då låg Mr Green-aktien i 36,50 kr per slutet av 7 juli 2015.

...Och nu ligger den i 37,20 kr per slutet av 31 juli 2015.

//

Dvs är det värt att köpa Net Ent-aktien för börskurs 401,50 kr om det innebär att Net Ent värderas till 16 miljarder kr på börsen, givet att Net Ent haft följande ekonomiska utveckling i årstakt under senast rapporterade 12 mån:

...intäkter kring 1 miljard kr

...ett nettoresultat kring 300 miljoner kr

?

Tex kan man hävda att det är låga inträdesbarriärer i branschen för internetkasino-spel, dvs lätt för andra att utveckla sådana spel och erbjuda dem i konkurrens med Net Ent.

Men Net Ent

...verkar ha varit tidigt ute i branschen

...och byggt upp en stark marknadsposition globalt,

...samt erbjuder ett komplett system med internetkasino-spel som internetkasino-sajter enkelt kan integrera.

//Edit: Tex om konkurrensen i Net Ents årsredovisning för 2014 (daterad 26 mars 2015):

Konkurrenter

I takt med att marknaden växer tilltar även konkurrensen,

...både från större aktörer

...och från mindre spelutvecklare som siktar in sig på en nisch eller geografisk delmarknad.

Trots det fortsätter NetEnt att ta marknadsandelar, vilket till stor del beror på att NetEnt klarar

...såväl de höga krav som myndigheterna ställer på de reglerade marknader

...som de krav spelarna ställer på underhållande spelupplevelse.

Marknaden för onlinespel domineras av en handfull leverantörer.

Flertalet av dessa erbjuder en bredare produktportfölj än NetEnt och många har dessutom valt att fokusera på pokermarknaden.

NetEnts huvudsakliga konkurrenter är

Playtech

och Microgaming.

Därutöver finns ett flertal mindre konkurrenter.

https://www.netent.com/wp-content/uploads/2010/12/netent-arsredovisning-2014.pdf

Tex är det brittiska bolaget Playtech börsnoterat på Londonbörsen och där värt nästan 3 miljarder pund vid en börskurs kring 9 pund per Playtech-aktie: http://www.bloomberg.com/quote/PTEC:LN

Med pundet i 13,47 kr innebär det ett börsvärde på nästan 40 miljarder kr för Playtech.

Dvs bolagens börsvärden:

Playtech 39 miljarder kr (vid börskurs ca 9,07 pund)

Net Ent 16 miljarder kr (vid börskurs 401,50 kr)

Dvs Playtech verkar klart större än Net Ent (på samma sätt som att Stratasys verkar klart större än Arcam i branschen för 3D-skrivare).

Är det därmed motiverat att värdera Net Ent och Arcam så högt om det finns konkurrenter som är klart större?

/Edit: Som nämnt ovan:

Stratasys börsvärde 13-14 miljarder kr

Arcams börsvärde 2-3 miljarder kr

/

//

Men även om Net Ent verkar vara ett bra bolag kan man hävda att aktien är väldigt högt värderad för närvarande.

...Att bolaget är värt 16 miljarder kr på börsen

...men bara genererar ett nettoresultat kring 300 miljoner kr i årstakt

innebär ju att Net Ent-aktien värderas till ett p/e-tal (börskurs delat med årligt nettoresultat per aktie) på över 50.

...Börskurs 401,50 kr

delat med

...ett nettoresultat på 7,64 kr per aktie för senast rapporterade 12 mån (juli 2014-juni 2015)

= p/e 52-53.

...Börsvärde 16 miljarder kr (ca 40 miljoner st utestående Net Ent-aktier gånger börskurs 401,50 kr)

delat med

...ett nettoresultat på 305 miljoner kr under senast rapporterade 12 mån

= p/e 52-53.

Dvs vid oförändrad resultatnivå framöver kommer det att ta 52-53 år innan man som aktieägare har "tjänat in" börskursen.

Är det värt det givet risken för sämre ekonomisk utveckling för Net Ent framöver?

Dock även fortsatt stor chans till högre intäkter och resultat de närmaste åren tack vare bla lanseringar i USA osv.

USA har ju tidigare i princip förbjudit internetkasinon men verkar på senare tid ha börjat tillåta det igen i allt fler delstater.

1)

I och för sig får man i dagsläget bara en ränta på 0,74% per år i 10 år om man köper svenska statsobligationer med en löptid på 10 år: https://www.avanza.se/index/om-indexet.html/18995/10-ars-ranta

Dvs är det då värt att köpa Net Ent-aktien för över 50 gånger bolagets årsvinst?

2)

Åtminstone har man fått följande aktieutdelningar för Net Ent-aktien de senaste åren (avseende respektive år nedan och utbetalt under våren året därpå):

2011: 2,00 kr

2012: 2,25 kr (+13%)

2013: 3,00 kr (+33%)

2014: 5,00 kr (+67%)

Dvs

...även om Net Ent bara kommer att ha en oförändrad utdelning på 5 kr nästa gång (dvs avseende 2015 och utbetald våren 2016)

...så innebär det i alla fall en "årsränta" på 1,25% om man köper Net Ent-aktien för nuvarande börskurs 401,50 kr (5 kr delat med börskursen 401,50 kr).

Och om Net Ent kommer att utbetala en högre utdelning än 5 kr så innebär ju det i så fall en högre årsränta än 1,25%.

3)

Net Ent dessutom mindre konjunkturkänsligt än snittbolaget på börsen.

Det visar sig genom att Net Ent-aktiens "betavärde" ligger på 0,76 (jämfört med snittaktiens beta 1 på Stockholmsbörsen): https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/158928/netent-b

Det gör att aktieinvesterare är villiga att värdera Net Ent-aktien högre än annars.

4)

Positivt dessutom att Net Ent har en hög utdelningsandel (dvs aktieutdelning som andel av nettoresultat per aktie).

Net Ents utdelningsandel har uppgått till följande nivåer de senaste åren:

2012: 67%

2013: 71%

2014: 82%

Det är beräknat med följande aktieutdelning för respektive år (utbetalt under våren året därpå):

2012: 2,25 kr (+13%)

2013: 3,00 kr (+33%)

2014: 5,00 kr (+67%)

Och följande nettoresultat per aktie för respektive år:

2012: 3,37 kr

2013: 4,21 kr (+25%)

2014: 6,09 kr (+45%)

En hög utdelningsandel indikerar att ett bolag har lågt kapitalbehov, vilket möjliggör att en stor andel av årets nettresultat kan betalas ut som utdelning till aktieägarna.

Det innebär (förenklat) att

...om två bolag har aktier med samma p/e-tal,

...så är den aktie mest köpvärd i det bolag som har högst utdelningsandel.

//Edit: Så behöver det dock inte vara.

En hög utdelningsandel kan även vara negativt som varningssignal om att bolaget inte ser några goda investeringsmöjligheter i verksamheten och därför delar ut en stor del av resultatet, dvs pga begränsade tillväxtmöjligheter framöver osv.

//

Dvs:

 • Net Ent-aktien är skyhögt värderad vid p/e-tal över 50

 • Men god tillväxt i intäkter, resultat och aktieutdelning

 • Låg obligationsränta innebär att den "riskfria" alternativavkastningen är låg.

(Innebär samtidigt risk för kursnedgång om alternativavkastningen, dvs tex statsobligationsräntan, stiger.)

 • Betavärde under 1 för Net Ent-aktien gör att aktien bör värderas högre än om betavärdet vore högre.

 • Hög utdelningsandel gör (förenklat) att Net Ent-aktien bör värderas högre än om utdelningsandelen vore lägre.

Betavärdet mäter ju hur stora svängningar det är i en akties börskurs, jämfört med börsen som helhet (tex index för Stockholmsbörsen).

...Ett betavärde över 1 för en aktie indikerar att aktiens börskurs har större svängningar än börsen som helhet.

...Ett betavärde under 1 för en aktie indikerar att aktiens börskurs har mindre svängningar än börsen som helhet.

Och aktieinvesterare är villiga att värdera en aktie högre (tex till högre p/e-tal) ju lägre betavärde aktien har, eftersom aktien då är mera stabil och sannolikheten lägre för att det kan komma stora kursfall osv.

När Net Ent-aktiens betavärde har uppmätts till 0,76 enl aktiemäklarfirman Avanzas hemsida (i länken ovan) är väl det då beräknat på månadsdata för föregående fyra år.

Dvs för varje månad mäts hur Net Ent-aktien har förändrats jämfört med index för Stockholmsbörsen.

Förenklat kan man då tolka det som att Net Ent-aktien i snitt har visat sig ha kurssvängningar som bara uppgår till 76% av Stockholmsbörsens svängningar.

Dvs förenklat:

...Om börsen är +1% under en börsdag, så är Net Ent-aktien +0,76%.

...Om börsen är -1% under en börsdag, så är Net Ent-aktien -0,76%.

Men tack vare sin egna utveckling har Net Ent-aktien haft en kraftig kursuppgång långsiktigt:

...Aktien verkar ha börjat handlas på börsen sedan våren 2007 och låg då i 12-14 kr.

(Net Ent var väl en avknoppning från internetkasino-bolaget Betsson.)

...Sedan dess har aktien successivt stigit och nådde toppnivån 416,50 kr nu i juli 2015.

...Viss avmattning därefter till nuvarande kursnivå 401,50 kr.

Dvs bolagens börsvärden till rådande börskurser:

...Net Ent 16 miljarder kr

...Fingerprint Cards 12 miljarder kr

...Tobii 3-4 miljarder kr

...Arcam 2-3 miljarder kr

Bolagens intäkter under senast rapporterade 12 mån:

...Net Ent ca 1 miljard kr

...Tobii drygt 700 miljoner kr

...Arcam ca 500 miljoner kr

...Fingerprint Cards 300-400 miljoner kr (räknar dock med att nå över 2 miljarder kr under helåret 2015)

Tobiis intäkter ovan avser apr 2014-mars 2015 och är beräknade som:

Tobiis intäkter 621 miljoner kr för 2014

 • intäkter på 115 miljoner kr för q1/2014

 • intäkter på 229 miljoner kr för q1/2015

= 735 miljoner kr

Bolagens nettoresultat under senast rapporterade 12 mån:

...Net Ent ca 300 miljoner kr

...Arcam ca 70 miljoner kr

...Tobii en förlust på över 40 miljoner kr

...Fingerprint Cards en förlust på över 100 miljoner kr

Tobiis nettoresultat ovan avser apr 2014-mars 2015 och är beräknat som:

Tobiis nettoresultat på -51 miljoner kr för 2014

 • ett nettoresultat på -6 miljoner kr under q1/2014

 • ett nettoresultat på 1 miljon kr under q1/2015

= -44 miljoner kr

Bolagens kassa enl senaste resultatrapport:

...Arcam en nettokassa på 400-500 miljoner kr per slutet av q2/2015.

...Net Ent en nettokassa på drygt 200 miljoner kr per slutet av q2/2015.

...Fingerprint Cards en nettokassa på drygt 100 miljoner kr per slutet av q1/2015.

...Tobii nettoskuld drygt 60 miljoner kr per slutet av q1/2015, därefter kapitaltillskott på 400-500 miljoner kr.

Dvs tex Arcams nettokassa utgör ju en ganska stor del av Arcams totala börsvärde på 2-3 miljarder kr vid börskurs 128,50 kr.

Även Tobiis nettokassa lär per slutet av q2/2015 ha utgjort en ganska stor del av börsvärdet på 3-4 miljarder kr.

Den borde ha uppgått till

nettoskuld drygt 60 miljoner kr per slutet av q1/2015

 • kapitaltillskott 400-500 miljoner kr under våren 2015 (efter q1/2015)

 • Tobiis nettoresultat under q2/2015

=> nettokassa på ev 300-400 miljoner kr per slutet av q2/2015 (jämfört med börsvärdet 3-4 miljarder kr)

Frågetecken dock för om FC kommer att klara sig utan ytterligare kapitaltillskott om förlustnivån fortsätter.

Bolaget hävdar dock att så inte kommer att behövas.

Antal anställda per bolag enl senaste resultatrapport:

...Tobii 500-600 pers per slutet av q1/2015 (varav knappt 200 pers tillkom under våren 2014 genom köpet av bolaget Dynavox).

...Net Ent knappt 500 pers per slutet av q2/2015.

...Arcam 200-300 pers per slutet av q2/2015.

...Fingerprint Cards drygt 100 pers per slutet av q1/2015.

Dvs frågetecken för om FC:s börsvärde på 12 miljarder kr är motiverat givet endast ca 100 pers anställda.

I tex Tobii (med börsvärde på 3-4 miljarder kr) dock 500-600 pers som jobbar hårt med att utveckla bolagets produkter etc.

Aktierekommendationer

Utifrån allt som framkommit ovan i detta blogginlägg blir alltså rekommendationerna följande:

...Fingerprint Cards-aktien: "Sälj" vid börskurs 204 kr.

...Arcam-aktien: "Sälj" vid börskurs 128,50 kr.

...Tobii-aktien: "Sälj" vid börskurs 40,40 kr.

...Net Ent-aktien: "Sälj" vid börskurs 401,50 kr.

Det var aktiernas slutkurser på börsen fre 31 juli 2015.

Uppköp?

Även om värderingsnivån för aktier i bolag som

Fingerprint Cards

Arcam

och Tobii

ser galet hög ut med alla normala mått, anser aktieinvesterare dock att det ändå är värt att köpa sådana aktier på nuvarande nivåer

...om bolagen har chans till stark position tack vare ny, unik och banbrytande teknologi

...vilket då ger stora, uppköpande bolag möjlighet att ta en position inom denna nisch genom att köpa bolag som dessa och ta dem till en klart högre nivå.

Dvs för sådana stora, uppköpande bolag spelar det ev ej så stor roll om denna typ av bolag värderas till några miljarder kr hit eller dit.

//Edit: Tex i sep 2014 framkom att stora amerikanska dataprogrambolaget Microsoft köper svenska dataspelsfirman Mojang för 18 miljarder kr!

Positivt för Mojang-grundarna

Markus "Notch" Persson,

Carl Manneh

och Jakob Porsér.

I dec 2014 framkom att Persson spenderade över 500 miljoner kr av pengarna på att köpa ett hus i Los Angeles:

http://www.idg.se/2.1085/1.602830/notch-koper-dyraste-huset-i-beverly-hills

http://www.expressen.se/leva-och-bo/persson-koper-lyxhus--for-en-halv-miljard/

Hur påverkas värdet av det huset när jordbävningen kommer i LA?

Eller för den delen de sedvanliga skogsbränderna under sommartorkan i Kalifornien: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21203679.ab

Även 2005 när E-Bay köpte Skype för nästan 20 miljarder kr av bla svenska grundaren Niklas Zennström.

E-Bay sålde sedan av 70% av Skype som 2011 köptes av Microsoft för över 50 miljarder kr.

Den affären gav Skype-grundarna Niklas Zennström och Janus Friis ytterligare 3-4 miljarder kr i kassan.

Skype används ju bla för gratis videosamtal via internet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Skype

Ett paradexempel är ju japanska jätten Canons bud på svenska börsnoterade övervakningskamera-bolaget Axis för 23-24 miljarder kr i feb 2015.

//

Chans tex att stora svenska industriföretaget Sandvik kan vilja köpa Arcam?

Men hittills har inget av dessa tre bolag (Fingerprint Cards, Arcam eller Tobii) blivit uppköpt.

Och en tumregel är väl att ju attraktivare ett bolag är (för tex stora uppköpande bolag), desto snabbare kommer de att köpas upp.


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt … [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?