Post entry

Fingeravtrycks-bubblan

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktierna i fingeravtrycks-bolagen Fingerprint Cards och Precise Biometrics köpvärda?

Aktierna i bolagen Fingerprint Cards och Precise Biometrics är noterade på Stockholmsbörsen.

Bolagens affärsidé:

Teknologi för fingeravtrycks-läsning (fingeravtrycks-teknologi).

Vad är bra med fingeravtrycks-läsning?

Det används väl bla för att identifiera personer.

Man trycker tex sitt pekfinger mot en fingeravtrycks-läsare, så kan den identifiera vem du är och om du har rätt att tex gå in genom en port eller köpa något via din mobiltelefon etc.

Frågetecken:

Hur ligger FC och PB till med sina teknologier internationellt jämfört med andra konkurrenter i samma bransch?

Fingeravtrycks-teknologi är väl ingen rocket science och det finns säkert horder av företag runt om i världen med inriktning på detta.

Ändå har både FC och PB i perioder (särskilt FC) blivit populära bland aktieägare och bolagens börskurser har i perioder skjutit i höjden.

Är aktierna köpvärda vid nuvarande kursnivåer?

Rådande börskurser (slutkurserna måndag 18 maj 2015):

...Fingerprint Cards: 104,50 kr

...Precise Biometrics: 1,36 kr

Antal utestående aktier per bolag:

...Fingerprint Cards: Ca 58,4 miljoner st per slutet av 2014.

...Precise Biometrics: Ca 345 miljoner st per slutet av q1/2015.

Det innebär att bolagen för närvarande är värda följande belopp på börsen (beräknat som rådande börskurser gånger antal utestående aktier per bolag):

...Fingerprint Cards: Drygt 6 miljarder kr.

...Precise Biometrics: 400-500 miljoner kr.

Är dessa värden motiverade?

Dvs är aktierna i FC och PB köpvärda vid ovannämnda börskurser (som innebär att bolagen är värda ovannämnda belopp)?

Man kan tex se om börsvärdena ovan verkar rimliga i förhållande till den ekonomiska utveckling bolagen har haft de senaste kvartalen.

FC:s ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter (försäljning):

q1/2013: 9 miljoner kr

q2/2013: 21 miljoner kr

q3/2013: 32 miljoner kr

q4/2013: 34 miljoner kr

q1/2014: 18 miljoner kr (+102%)

q2/2014: 44 miljoner kr (+114%)

q3/2014: 66 miljoner kr (+109%)

q4/2014: 105 miljoner kr (+208%)

q1/2015: 140 miljoner kr (+661%)

Resultat:

q1/2013: -12 miljoner kr

q2/2013: -5 miljoner kr

q3/2013: -1 miljon kr

q4/2013: -15 miljoner kr

q1/2014: -26 miljoner kr

q2/2014: -45 miljoner kr

q3/2014: -43 miljoner kr

q4/2014: -29 miljoner kr

q1/2015: negativt

(FC:s fullständiga q1/2015-resultatrapport kommer först nu på tors 21 maj 2015 även om intäkter etc redan meddelats.)

Dvs positivt att FC:s intäkter ökar i god takt.

Och ev tecken på att förlusterna håller på att börja minska i takt med de ökade intäkterna.

Men intäkterna är fortfarande på låg nivå i förhållande till det stora börsvärdet på över 6 miljarder kr.

FC:s kvartalssiffror ovan blir följande i årstakt:

Intäkter:

2013: 95 miljoner kr

2014: 234 miljoner kr (+145%)

Resultat:

2013: -33 miljoner kr

2014: -144 miljoner kr

Dvs vem vill köpa ett bolag för över 6 miljarder kr om bolaget har

...intäkter på drygt 200 miljoner kr per år

...en årlig förlust på 100-200 miljoner kr per år

?

Säg att FC i bästa fall kan nå följande siffror i årstakt inom 5-10 år:

...intäkter 1 miljard kr per år

...nettoresultat (resultat efter skatt) 100 miljoner kr per år

Med ett p/e-tal på 15-20 (om man bakar in lite fortsatta framtidsförhoppningar) ger det då ett motiverat börsvärde på

p/e 15-20

gånger

årligt nettoresultat 100 miljoner kr

= motiverat börsvärde 1,5-2 miljarder kr (dvs som ett optimistiskt scenario)

Som jämförelse ligger bolagets börsvärde alltså redan i dagsläget på över 6 miljarder kr vid börskurs 104,50 kr.

Dessutom risk för fortsatt utspädning av aktiestocken om FC kommer att behöva mera kapitaltillskott från aktieägarna (genom att FC säljer ut ytterligare FC-aktier), innan ökade intäkter gör att förlusterna successivt vänds till vinster.

Per slutet av 2014 hade FC kvar drygt 100 miljoner kr i kassan.

Om FC säljer ut flera FC-aktier blir det alltså ett ökat antal utestående FC-aktier vilket (förenklat och allt annat lika) minskar det motiverade värdet per FC-aktie (eftersom bolagets värde då måste fördelas på fler antal utestående aktier).

Antag tex att FC kommer att behöva 200-300 miljoner kr i kapitaltillskott för att kunna uppnå ovannämnda prognoser inom 5-10 år.

I och för sig positivt att FC:s nuvarande börskurs är uppblåst, vilket sänker antalet nya FC-aktier som måste säljas ut för att få in 200-300 miljoner kr i friskt kapitaltillskott.

Vid nuvarande börskurs 104,50 kr krävs det (teoretiskt sett) en utförsäljning av 2-3 miljoner st nya FC-aktier.

Det är ju inte så mycket i relation till nuvarande antal (58,4 miljoner st utestående FC-aktier).

En utförsäljning av 2-3 miljoner st ytterligare FC-aktier gör då att det totala antalet aktier kommer att öka till ca 60-61 miljoner st.

Och om FC:s motiverade börsvärde (optimistiskt räknat) är 1,5-2 miljarder kr innebär det då (med 60-61 miljoner st utestående aktier) en motiverad börskurs på ca 24-33 kr.

(Siffrorna blir ca desamma även om FC skulle be om 300-400 miljoner kr i kapitaltillskott genom utförsäljning av ca 3-4 miljoner st nya FC-aktier.)

Som jämförelse ligger alltså rådande börskurs i 104,50 kr.

//Edit: Riktkursen 24-33 kr per FC-aktie är ju aktiens motiverade värde om 5-10 år om FC i ett "best case scenario" då nått intäkter på 1 miljard kr och ett nettoresultat på 100 miljoner kr i årstakt (enl antagandena).

Det innebär ju att aktiens motiverade värde idag (nuvärde) är klart lägre.

Om aktieinvesterare tex har ett avkastningskrav på 10% per år blir aktiens motiverade värde idag i så fall ca 10-20 kr.

Det är altså beräknat som nuvärdet (värdet idag) av riktkursen 24-33 kr om 5-10 år enl "nuvärdesmetoden" (givet att aktieinvesterare har ett avkastningskrav (en "kalkylränta" eller en alternativkostnad för sina investeringar) på 10% per år): http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuvärdesmetoden

Dvs när aktieinvesterare idag köper FC-aktien för 104,50 kr har man väsentligt högre prognoser för FC:s framtida intäkter och resultat (och/eller väsentligt lägre avkastningskrav)

//.

Visst kan det kännas hett med fingeravtrycks-teknologi nu när mobiltelefon-tillverkarna har börjat pröva sig fram med att installera fingeravtrycks-läsare direkt i mobiltelefonerna.

Men det finns stora risker, tex vips så kan det komma någon ny överlägsen teknologi som gör FC:s teknologi helt obsolet (dvs oanvändbar och värdelös) även om den i dagsläget verkar lovande.

FC borde agera kvickt och smida medan järnet är varmt genom att snarast möjligt be aktieägarna om nytt kapitaltillskott så länge börskursen är så uppblåst som nu.

Hur är det då med PB och dess börsvärde på 400-500 miljoner kr vid börskurs 1,36 kr?

Hur förhåller det sig till PB:s ekonomiska utveckling de senaste kvartalen?

Intäkter:

q1/2013: 17 miljoner kr

q2/2013: 9 miljoner kr

q3/2013: 6 miljoner kr

q4/2013: 3 miljoner kr

q1/2014: 7 miljoner kr (-57%)

q2/2014: 7 miljoner kr (-24%)

q3/2014: 7 miljoner kr (+20%)

q4/2014: 10 miljoner kr (+241%)

q1/2015: 5 miljoner kr (-38%)

Resultat:

q1/2013: -1 miljon kr

q2/2013: -13 miljoner kr

q3/2013: -10 miljoner kr

q4/2013: -19 miljoner kr

q1/2014: -11 miljoner kr

q2/2014: -10 miljoner kr

q3/2014: -14 miljoner kr

q4/2014: -10 miljoner kr

q1/2015: -9 miljoner kr

Dvs här ger siffrorna inte någon bild (som hos FC) av att det ens i ett optimistiskt scenario kan bli särskilt mycket utav PB, ens på lång sikt.

I och för sig viss uppryckning av intäkterna i q4/2014, men man får intrycket att bärkraften i PB:s affärsmodell är tveksam.

Ev är alltså PB:s teknologi helt enkelt inte lika attraktiv som FC:s.

PB:s kvartalssiffror ovan blir följande i årstakt för senast rapporterade 12 mån:

Intäkter:

apr 2013-mars 2014: 25 miljoner kr

apr 2014-mars 2015: 29 miljoner kr (+13%)

Resultat:

apr 2013-mars 2014: -53 miljoner kr

apr 2014-mars 2015: -42 miljoner kr

Dvs visst går det i någon mån åt rätt håll med ökade intäkter och fallande förlust.

Men det går på tok för segt för att man ens i ett optimistiskt framtidsscenario ska våga motivera ett börsvärde på 400-500 miljoner kr.

Finansiellt sett oroväckande att PB bara hade drygt 50 miljoner kr kvar i kassan per slutet av q1/2015.

Dvs med bibehållen förlusttakt räcker kassan bara i max ca 1 år till.

I så fall måste PB be om stort kapitaltillskott innan dess om verksamheten ska fortsätta.

Säg att PB ber om 100-200 miljoner kr till för att kunna fortsätta med verksamheten i några år till.

Då måste PB sälja ut ca 70-150 miljoner st nya aktier.

Det blir ganska mycket i relation till nuvarande antal aktier kring 345 miljoner st.

Dvs om PB ska sälja ut så många aktier blir utspädningen stor, och minskningen kraftig vad gäller det motiverade värdet per PB-aktie (om det nu finns något).

Men precis som för FC borde PB i så fall agera snabbt och snarast möjligt be aktieägarna om stort kapitaltillskott innan PB-aktien (och den rådande fingeravtrycks-hajpen bland aktieinvesterare) svalnar.

1)

Ett optimistiskt framtidsscenario för PB:

Om man anstränger sig och tänker optimistiskt kanske PB i bästa fall kan nå följande siffror i årstakt inom 5 år:

...intäkter 200 miljoner kr

...nettoresultat 20 miljoner kr

P/e 15-20 på det ger då ett motiverat börsvärde på 300-400 miljoner kr.

Och om PB säljer ut 70-150 miljoner st nya aktier ger det totalt ca 400-500 miljoner st utestående aktier.

Då blir den motiverade börskursen per aktie ca 0,60-1 kr (jämfört med nuvarande börskurs 1,36 kr.

//Edit: Enl samma resonemang som för FC ovan avser riktkursen 0,60-1 kr PB-aktiens motiverade värde om 5 år (om bolaget då i ett "best case scenario" nått intäkter på 200 miljoner kr och ett nettoresultat på 20 miljoner kr i årstakt).

Vad blir i så fall PB-aktiens motiverade värde idag?

Om aktieinvesterare antas ha ett avkastningskrav på 10% per år för PB-aktien innebär det att PB-aktiens motiverade värde idag blir ca 0,40-0,60 kr (jämfört med nuvarande börskurs 1,36 kr).

//

2)

En något nedskruvad optimism:

Men som nämnt med de senaste kvartalens ekonomiska utveckling är det svårt att ens tro på intäkter kring 200 miljoner kr per år inom 5 år.

Säg att det istället bara blir följande för PB inom 5 år:

...intäkter 100 miljoner kr per år

...nettoresultat 10 miljoner kr per år

P/e 15-20 på det ger då ett motiverat börsvärde på 150-200 miljoner kr.

Med 400-500 miljoner st utestående aktier ger det en motiverad börskurs på ca 0,30-0,50 kr.

Och det ska då alltså jämföras med nuvarande börskurs 1,36 kr.

//Edit: Riktkursen 0,30-0,50 kr om 5 år enl detta också optimistiska scenario innebär en riktkurs på ca 0,20-0,30 kr idag.

Dvs egentligen enl ovannämnda optimistiska scenarier skulle man i dagsläget inte vara villig att betala mer än

...ca 10-20 kr per FC-aktie

...ca 0,20-0,30 kr per PB-aktie.

Och om det är ett best case scenario enl resonemanget, finns alltså stor risk (hög sannolikhet) för att det faktiska utfallet kommer att bli sämre (och kurserna värda mindre än ovannämnda nivåer).

//

FC- och PB-aktierna tog särskilt fart måndag 18 maj 2015:

...FC-aktien var då +35% (jämfört med slutkursen föreg börsdag, dvs fre 15 maj 2015).

...PB-aktien var +18%.

Orsaken verkar ha varit följande pressmeddelande från FC måndag 18 maj 2015 kl 8 (dvs innan börsen hade öppnat kl 9):

Fingerprint Cards får order på touchsensorer om 230 Mkr samt höjer försäljningsprognosen för 2015

18 maj, 2015

Fingerprint Cards (FPC) har fått en order avseende touchsensorerna

FPC1020,

FPC1025,

FPC1145,

FPC1155

och FPC1035

från en av bolagets modulpartners.

Leveranserna planeras ske från juni fram till och med tredje kvartalet 2015 och sensorerna kommer att användas av smartphoneleverantörer i Asien.

Kommunicerade ordervärden för 2015 uppgår härmed till 740 Mkr till dags dato.

I tillägg till

...tidigare redovisade intäkter för första kvartalet om 140 Mkr

...och ett antal mindre orders som ej kommunicerats separat om sammanlagt drygt 120 Mkr

uppgår ordervärde samt intäkter till drygt 1 000 Mkr för 2015.

Eftersom FPC ser en sekventiellt kraftigt ökande försäljning under helåret 2015 höjs försäljningsprognosen för 2015

...från att överstiga 1 000 Mkr vilket tidigare kommunicerats

...till att nu överstiga 1 500 Mkr.

Skälet till detta är det allt större intresset från marknaden att integrera touchsensorer och bolagets starka produktportfölj.

Jörgen Lantto, tillförordnad VD för FPC, kommenterar:

”Denna order avser samtliga touchsensorer i vår produktportfölj och visar att marknaden nu tagit fart på allvar, inte bara i Kina utan även bredare bland asiatiska telefonleverantörer.

Med denna affär har vi redan nu intäkter och mottagna orders om sammanlagt mer än 1 000 Mkr fram till och med tredje kvartalet 2015.

Tack vare vår ledande teknologi och breda portfölj bedömer vi att vi kommer att ta en betydande del av den snabba marknadstillväxt vi nu ser, och vi höjer därför vår försäljningsprognos för 2015 från att överstiga 1 000 Mkr till att överstiga 1 500 Mkr.”

För mer information kontakta:

Jörgen Lantto tf VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-far-order-pa-touchsensorer-om-230-mkr-samt-hojer-forsaljningsprognosen-for-2015/

Utifrån det skulle FC alltså nå intäkter på 1,5 miljarder kr redan år 2015.

Dvs grattis och det låter ju bra.

Men

  • tidigare har FC presenterat denna typ av optimistiska prognoser just i samband med att bolaget verkar ha velat blåsa upp börskursen inför begäran om kapitaltillskott från aktieinvesterare.

  • Och i efterhand har dessa prognoser från FC visat sig vara alldeles för optimistiska och inte hållit.

Det finns alltså skäl att ta denna prognos med en stor nypa salt.

Tex anger inte vilket bolag som lagt ordern på 230 miljoner kr.

Dessa uppgifter kan därmed ej dubbelkollas genom att fråga beställaren.

FC kanske hävdar att kunden ej vill skylta med sitt namn av konkurrensskäl.

Men faktum kvarstår att kunden då ej kan dubbelkollas vilket ytterligare sänker trovärdigheten.

I och för sig meddelade FC så sent som 11 maj 2015 en annan order på 235 miljoner kr och angav då beställaren som bolaget World Peace Industrial Group (WPI, som i sin tur uppges ingå i bolaget WPG Holding):

Fingerprint Cards får touchsensororder om 235 miljoner SEK

11 maj, 2015

Fingerprint Cards (FPC) har fått en order avseende touchsensorerna FPC1025 och FPC1155 från distributören World Peace Industrial Group (WPI), som ingår i WPG Holding.

WPI är en av FPC:s distributörer på den asiatiska marknaden. Leveranserna planeras ske under det tredje kvartalet 2015 och sensorerna kommer att användas av smartphoneleverantörer i Kina.

Ordervärdet om 235 MSEK är inkluderad i bolagets gällande försäljningsprognos för helåret 2015 om +1 000 MSEK.

Jörgen Lantto, tillförordnad VD för FPC, kommenterar:

”Denna order, vars värde är lika stort som FPC:s totala intäkter under 2014 visar på att touchsensorer nu etableras som en standardkomponent i en växande del av smartphonemarknaden.

Vår breda portfölj av touchsensorer, som kan integreras på många olika sätt i smartphonetillverkarnas produkter, ger oss goda möjligheter att ta en stor del av denna snabbt växande marknad”.

För mer information kontakta:

Jörgen Lantto tf VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-far-touchsensororder-om-235-miljoner-sek/

Dvs bara namnet World Peace Group låter suspekt.

Även suspekt att det är en distributör och inte en slutkund (mobiltelefon-tillverkare) som uppges ha lagt beställningen.

Dvs oro för att om slutkunden ej behöver så många fingeravtrycks-läsare som planerat, så kommer ordern i slutändan att bli klart mindre för FC?

WPG verkar åtminstone ha en hemsida (om det nu är det bolaget): http://www.wpgholdings.com/main/index/en

Kallar sig där WPG Holdings (och inte WPG Holding som FC kallar bolaget).

Och det finns även en flik om WPI Group: http://www.wpgholdings.com/wpig/index/en

Beskrivning av WPG (på WPG:s hemsida):

Overview

About WPG Holdings:

"WPG Holdings” is

...No.1 Global Semiconductor Distributor

...and the largest electronics distributor

in Asia, headquarters in Taipei, Taiwan (TSE:3702).

WPG Holdings operating through four leading semiconductor components distributors (WPI, SAC, AIT, and Yosun) serves as a franchise partner for nearly 250 world-wide suppliers.

With 6,000 staff in over 120 sales offices around the world (about 70 in Greater China and Asia Pacific region), WPG Holdings achieved US$14.9 billion in 2014 revenue. (*Source: Ranked No. 1 by Gartner Research Feb. 2015.)

WPG Holdings, the first holding company in semiconductor components industry, continues optimizing sales and service team.

We performing comprehensively in semiconductor distribution provide value-added services as Demand Creation, Turnkey Solution, Technical Support, Warehousing, Logistics and E-commerce to meet diverse needs of OEM(Original Equipment Manufacturer), ODM(Original Design Manufacturer), EMS(Electronic Manufacturing Services) and SME(Small and Medium Enterprises).

WPG Holdings has global operation, local flexibility and long-term development in Asia-Pacific Market.

We have been selected as “The best IC distributor in Asia “ and ranked the top one IC component distributors worldwide.

With our vision “the First Choice of Industry • the Benchmark of Distribution”, and shared values “Teamwork, Integrity, Professionalism and Effectiveness”, WPG Holdings professionally serves our suppliers, customers and shareholders to create a win-win situation.

http://www.wpgholdings.com/about/info/en/about-group

Verkar dock ej stå något pressmeddelande om FC-ordern.

WPG Holdings verkar vara börsnoterat på Taiwan-börsen och där värt 60-70 miljarder Taiwan-dollar: http://www.bloomberg.com/quote/3702:TT

Verkar som att det blir 17-18 miljarder kr vid en valutakurs på ca 0,27 kr per Taiwan-dollar.

WPG-aktien +5% under senaste 12 mån (enl Bloomberg i länken ovan).

Dvs det verkar som att WPG och WPI finns i alla fall.

Men oroväckande att det bara är en distributör.

Även 2 apr 2015 meddelade FC order från WPI/WPG:

Fingerprint Cards erhåller touchsensororder om 110 miljoner SEK

2 april, 2015

Fingerprint Cards (FPC) har mottagit en order avseende touchsensorn FPC1025 från distributören World Peace Industrial Group (WPI) som ingår i WPG Holding.

WPI är en av FPCs distributörer på den asiatiska marknaden.

Leveranserna kommer att inledas under andra kvartalet 2015, men merparten kommer att levereras under det tredje kvartalet.

Sensorerna kommer att användas av smartphoneleverantörer i Kina.

Ordervärdet, om 110 MSEK, är inkluderad i bolagets gällande försäljningsprognos för helåret 2015 om +1000 MSEK.

Jörgen Lantto, tillförordnad VD för FPC, kommenterar:

”Det här är den tredje ordern som vi på kort tid tagit hem avseende leveranser av FPC1025.

Dessa beställningar visar på att våra partners i allt större utsträckning kommer att använda FPC1025 för leveranser till smartphonetillverkare i Kina.”

För mer information kontakta:

Jörgen Lantto tf VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-erhaller-touchsensororder-om-110-miljoner-sek/

Dvs FC-ordrar på sistone:

19 mars 2015: 75 miljoner kr (från hemlig kund)

24 mars 2015: 90 miljoner kr (från hemlig kund)

2 apr 2015: 110 miljoner kr (från WPI/WPG)

11 maj 2015: 235 miljoner kr (från WPI/WPG)

18 maj 2015: 230 miljoner kr (från hemlig kund)


Summa 740 miljoner kr

...19 mars-ordern:

leveranser kommer att ske mellan mars och juli 2015

...24 mars-ordern:

Leveranser är planerade att ske under andra kvartalet 2015

...2 apr-ordern:

Leveranserna kommer att inledas under andra kvartalet 2015, men merparten kommer att levereras under det tredje kvartalet.

...11 maj-ordern:

Leveranserna planeras ske under det tredje kvartalet 2015

...18 maj-ordern:

Leveranserna planeras ske från juni fram till och med tredje kvartalet 2015

Dvs när leveranserna sker enl ovan brukar ju även vara när ett bolag skickar faktura till kunden (dvs när bolaget bokför intäkter från ordern).

Och även enl FC i pressmeddelandena om ordrarna:

...19 mars-ordern:

Underbygger prognos om intäkter 1 miljard kr 2015.

...24 mars-ordern:

Underbygger prognos om intäkter 1 miljard kr 2015.

...2 apr-ordern:

Underbygger prognos om intäkter 1 miljard kr 2015.

...11 maj-ordern:

Underbygger prognos om intäkter 1 miljard kr 2015.

...18 maj-ordern:

Gör att FC höjer sin intäktsprognos för 2015 till 1,5 miljarder kr.

FC:s tidigare kapitaltillskott

Tex i dec 2013 fick FC in ett kapitaltillskott på 120 miljoner kr genom utförsäljning av 2,5 miljoner st nya FC-aktier (utförsäljnings pris 48 kr per aktie): http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission-om-120-miljoner-kronor/

Aktiemäklarfirman Carnegie skötte den aktieutförsäljningen.

Och i jan 2014 fick FC in ett kapitaltillskott på 138 miljoner kr genom utförsäljning av 2,5 miljoner st nya FC-aktier (utförsäljningspris 55,25 kr per aktie): http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission-om-138-miljoner-kronor-2/

Aktiemäklarfirmorna Piper Jaffray och Carnegie skötte den aktieutförsäljningen.

Hur gjorde då FC för att underlätta möjligheterna att få in kapitaltillskotts-pengarna från investerarna?

1)

FC publicerade följande pressmeddelande i sep 2013: http://www.fingerprints.com/corporate/fpc-lamnar-uppdaterad-prognos-for-2013-samt-preliminar-prognos-for-2014/

Där gav FC bla följande prognoser för bolagets 2014:

...intäkter på över 500 miljoner kr

...en ebitda-marginal* på över 20%

*Ebitda-resultatet (rörelseresultat före avskrivningar) delat med intäkter.

2)

Dessa prognoser upprepades i FC:s q3/2013-resultatrapport (som kom i okt 2013): http://mb.cision.com/Main/62/9483057/172326.pdf

Hur blev sedan utfallet för FC:s 2014?

I feb 2015 kom facit i FC:s q4/2014-resultatrapport: http://hugin.info/132202/R/1897404/673385.pdf

Enl den visade FC följande siffror för helåret 2014:

...intäkter 234 miljoner kr

...ebitda-marginal -36%

What??? kanske investerarna (som pumpade in kapitaltillskotts-pengarna på totalt 200-300 miljoner kr i dec 2013 och jan 2014) undrade över det.

Och innan dess fick FC in ett kapitaltillskott på 95 miljoner kr i mars 2013 i två omgångar:

...1,4 miljoner st nya FC-aktier såldes ut för 28,81 kr per s (gav 40 miljoner kr i kapitaltillskott)

...1,6 miljoner st nya FC-aktier såldes ut för 34 kr per st (gav 54 miljoner kr)


Summa 3 miljoner st aktier sålda (gav 95 miljoner kr)

Även den gången var det Carnegie som hade hand om utförsäljningen av de FC-aktierna.

Och hur krattades manegen för de kapitaltillskotten?

Tex i feb 2013 kom FC:s q4/2012-resultatrapport med följande prognoser för bolagets 2013:

...intäkter 130-190 miljoner kr

...ebitda-marginal 20-35%

http://mb.cision.com/Main/62/9465433/159313.pdf

Och hur blev FC:s 2013 sedan?

Enl q4/2013-resultatrapporten (från feb 2014):

...intäkter 95 miljoner kr

...ebitda-marginal -22%

Visar sig att FC innan dess tog in ett kapitaltillskott på 36 miljoner kr i dec 2012: http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-genomfor-riktad-nyemission/

4,2 miljoner st nya FC-aktier såldes ut för 8,60 kr per st.

Och bara ett par veckor innan dess hade FC (i slutet av nov 2012) krattat manegen för det kapitaltillskottet genom att för första gången lämna prognoserna för bolagets 2013 med intäkter på 130-190 miljoner kr och en ebitda-marginal på 20-35%: http://www.fingerprints.com/corporate/fpc-uppdaterar-forsaljningsprognos-samt-lamnar-finansiell-prognos-pa-omsattning-och-ebitda-marginal-for-2013/

Dvs FC:s agerande:

...nov 2012: optimistiska prognoser för 2013

...dec 2012: kapitaltillskott 36 miljoner kr erhålls från aktieinvesterare

...feb 2013: optimistiska prognoser för 2013 upprepas

...mars 2013: kapitaltillskott på 95 miljoner kr

...feb 2014: utfallet för 2013 blev klart sämre än prognoserna

...sep 2013: optimistiska prognoser för 2014

...okt 2013: optimistiska prognoser för 2014 upprepas

...dec 2013: kapitaltillskott på 120 miljoner kr

...jan 2014: kapitaltillskott på 138 miljoner kr

...feb 2015: utfallet för 2014 blev klart sämre än prognoserna

Och nu på sistone:

...okt 2014: optimistisk prognoser för 2015 lämnas (intäkter 1 miljard kr)

...maj 2015: optimistisk prognos för 2015 uppjusteras (till intäkter 1,5 miljarder kr)

Dvs med manegen återigen krattad är frågan därmed när nästa kapitaltillskott kommer att begäras?

Anmärkningsvärt att aktiemäklarfirman Carnegie går med på att tappa i trovärdighet genom att delta i spelet ovan.

Carnegies agerande även berört i tidigare blogginlägg från apr 2015 (om finansbolaget Hoist): http://www.redeye.se/aktiebloggen/hoist-finance/skumt-om-hoist

Och PB:s liknande tvivelaktiga metoder för att få in kapitaltillskott från investerare beskrivet i tidigare blogginlägg från dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-4

Det var när dansken Thomas Marschall tidigare var PB-vd och utlovade guld och gröna skogar (varav det hittills inte synts något av).

Själv var han dock kvick med att sälja ut sina egna PB-aktier när kursen då stod högt.

Dvs man kan med fog hävda att både FC och PB agerat kriminellt för att lura aktieinvesterare på pengar.

Var är åtalen och rättegångarna om det?

Bloggens "track record" på sistone för fingeravtrycks-bolagen

Tidigare blogginlägg om fingeravtrycks-bolagen

Feb 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/starbreeze/salj-starbreeze-fingerprint-cards

...Där fick FC-aktien rekommendationen "sälj" vid dåvarande börskurs 49 kr.

...Och nu ligger den alltså i 104,50 kr.

Aug 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/salj-fingerprint-cards-aktien-0

...Även där fick FC-aktien rek "sälj", då vid kurs 43,90 kr.

...Ligger nu i 104,50 kr.

Juli 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/salj-fingerprint-cards-aktien

...Rek "sälj" för FC-aktien. Kursen då i 48,90 kr.

Juni 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/precise-biometrics/precise-biometrics-cls-saniona

...Rek "sälj" för PB-aktien som då låg i 1,06 kr.

...Ligger nu i 1,36 kr.

Mars 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/cellavision/kop-salj

...Rek "sälj" för FC-aktien, då i 56,50 kr.

Feb 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/hogteknologi-aktier-fingerprint-cards-transmode-micronic-mydata

...Rek "sälj" för FC-aktien, då i 53,25 kr.

Jan 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/salj-fingerprint-cards-precise-biometrics-0

...Rek sälj för FC-aktien, då i 60,25 kr.

...Rek sälj för PB-aktien, då i 1,90 kr.

Osv.

Mer om bolagen

Var är bolagen baserade?

...FC: Göteborg (drygt 500 kilometer sydväst om Stockholm)

...PB: Lund (600-700 kilometer sydväst om Stockholm)

Antal anställda:

...FC: Drygt 100 pers (per slutet av 2014).

...PB: Drygt 20 pers (per slutet av q1/2015).

Så beskriver sig bolagen i sina senaste pressmeddelanden:

...FC:

Om Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (FPC)

utvecklar,

producerar

och marknadsför

biometriska komponenter, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten.

Tekniken utgörs av

biometriska sensorer,

processorer,

algoritmer

och moduler

som kan användas separat eller i kombination med varandra.

De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bland annat

unik bildkvalitet,

extrem robusthet,

låg strömförbrukning

och kompletta biometriska system.

Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader, kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom

...smarta kort

...och mobiltelefoner,

där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

FPCs teknik används även i produkter för

...IT och internetsäkerhet,

...passerkontroll,

etc.

http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-far-order-pa-touchsensorer-om-230-mkr-samt-hojer-forsaljningsprognosen-for-2015/

...PB:

OM PRECISE BIOMETRICS

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för att säkerställa människors identitet genom smarta kort och fingeravtrycksteknik.

Bolagets produkter kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk.

Precise Biometrics levererar lösningar till företag och myndigheter över hela världen.

Bolagets produkter är licensierade till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på precisebiometrics.com

http://news.cision.com/se/precise-biometrics/r/tactivo-order-fran-engelsk-sjukvardsstiftelse,c9773198

Och:

Om oss

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet.

Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för

...ID-, företags- och bankkort

...samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk.

Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com

http://news.cision.com/se/precise-biometrics/r/tactivo-order-fran-engelsk-sjukvardsstiftelse,c9773198

PB delar in sin teknologi i tre användningsområden:

1) Fingerprint technology

2) Mobile smart card solutions

3) Desktop & physical access solutions

Så här beskrivs de i PB:s q1/2015-resultatrapport:

1)

Fingerprint technology:

Inom affärsområdet Fingerprint Technology ingår produkter som bygger på Precise Biometrics kärnteknik, algoritmer för fingeravtrycksigenkänning.

Produktportföljen består av tre produkter.

• Precise BioMatch™ Mobile, mjukvara som är utvecklad och optimerad för integration av fingeravtrycksigenkänning i smartphones och surfplattor.

• Precise BioMatch™ Embedded, mjukvara för integration av fingeravtrycksigenkänning i tredjepartshårdvara.

• Precise Match-on-Card™, mjukvara för integration av fingeravtrycksigenkänning i kort, till exempel bank- och id-kort.

2)

Mobile smart card solutions:

Affärsområdet Mobile Smart Card Solutions består av bolagets Tactivo produkter vilket är en produktportfölj av smartkort- och fingeravtrycksläsare för smartphones och surfplattor.

Tactivo möjliggör säker och enkel mobil inloggning till system och applikationer i organisationer som använder smarta kort som säkerhetslösning.

3)

Desktop & physical access solutions:

Affärsområdet Desktop & Physical Access Solutions omfattar bolagets traditionella produkterbjudande som fingeravtrycksläsare för stationära arbetsplatser och fysisk access till lokaler.

Här ingår exempelvis kombinerade fingeravtrycks- och smartkortsläsare för säker inloggning till system, nätverk och inpasseringskontroll.

PB:s intäkter i q1/2015 var fördelade enl följande:

FT 77%

MSCS 16%

DPAS 7%


Summa PB:s intäkter i q1/2015: 100% (4,4 miljoner kr)

Dvs PB:s algoritmer (dataprogram) för fingeravtrycks-läsning, svarade för den klart största delen av intäkterna.

Bla pressmeddelande från aug 2013 om att FC kan använda PB:s algoritmer i FC:s fingeravtrycks-läsare:

Fingerprint Cards väljer Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm

20 augusti, 2013

Precise Biometrics AB och Fingerprint Cards AB (FPC) har ingått ett samarbetsavtal där FPC licensierar Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm för att ytterligare stärka prestandan i sina världsledande kapacitiva sensorer.

FPC paketerar algoritmen i sina befintliga sensorprodukter, med huvudsaklig inriktning på mobiltelefoner och surfplattor.

Algoritmen kommer att stärka FPC-sensorernas prestanda ytterligare när det gäller precision och hastighet.

Det är viktiga kriterier, i synnerhet på de snabbväxande marknaderna för mobiltelefoner och surfplattor.

Integrationen av Precise Biometrics algoritm till FPC-produkter har framgångsrikt genomförts,

FPC kommer erbjuda det nya produktpaketet till sina partners och OEM-kunder under tredje kvartalet 2013.

Johan Carlström, CEO för FPC säger:

”FPC valde Precise Biometrics som partner tack vare algoritmens imponerande prestanda i kombination med våra sensorer.

Vi vill erbjuda bästa möjliga användarupplevelse för inbyggda sensorer i mobiltelefoner och surfplattor.

Pådrivna av världens största mobiltelefontillverkare förväntas flera hundra miljoner användare under de närmaste två åren att köpa smartphones och surfplattor med inbyggda fingeravtryckssensorer.

Det är av yttersta vikt att säkerställa att dessa användare får en smidig, praktisk och säker användarupplevelse, och därför har vi valt Precise Biometrics som partner för algoritmer.”

Thomas Marschall, CEO i Precise Biometrics säger:

”Vi är mycket glada över det nära samarbetet med Fingerprint Cards.

Våra utvärderingar visar att Fingerprint Cards sensorer har enastående prestanda, bland annat avseende bildkvalitet, strömförbrukning och storlek.

Deras position som marknadsledare i segmentet mobiltelefoner och surfplattor och deras lista av kunder är också mycket imponerande.

Ledande analytiker förutspår +1,5 miljarder sålda smartphones redan 2015 och det finns tydliga tecken på att viktiga aktörer för närvarande arbetar för att bygga in fingeravtryckssensorer i sina kommande produkter, vilket stärker vår positiva syn på marknaden för kommande år.

Vi förväntar oss också att en bred spridning av fingeravtryckssensorer kommer att påverka våra möjligheter inom Match-on-Card på ett positivt sätt.”

http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-valjer-precise-biometrics-fingeravtrycksalgoritm/

Dvs det samarbetet kan förklara varför även PB-aktien steg när FC meddelade måndag 18 maj 2015 om en stororder på fingeravtrycks-läsare för 230 miljoner kr.

Det kan alltså sitta PB-algoritmer i de läsarna som FC levererar, vilket även PB därmed får intäkter ifrån.

Sedan det pressmeddelandet i aug 2013 har båda bolagen bytt vd:ar.

Då var det följande personer:

...FC-vd: Johan Carlström.

...PB-vd: dansken Thomas Marschall

Men numera är det följande:

...FC-vd: Jörgen Lantto.

...PB-vd: Håkan Persson.

Tex ur FC:s årsredovisning för 2014:

I september 2014 utsågs Jörgen Lantto

till tillförordnad verkställande direktör efter

Johan Carlström.

Tredje kvartalet 2014:

Information rörande misstankar om

insiderbrott avseende Johan Carlström.

Jörgen Lantto utses till tf VD.

Verkställande direktör

Johan Carlström avgick som FPC:s verkställande

direktör den 11 september 2014.

Jörgen Lantto utsågs till ny tillförordnad

verkställande direktör att leda den löpande

verksamheten.

Pressmeddelande från 11 sep 2014:

Fingerprint Cards AB: Klargörande kring information rörande misstankar om insiderbrott

11 september, 2014

Med anledning av medias rapportering om misstänkt insiderbrott får Fingerprint Cards göra följande förtydligande.

...Fingerprint Cards bekräftar att en tidigare styrelseledamot och aktieägare i bolaget är under utredning för grovt insiderbrott.

...Därutöver är även bolagets VD under utredning för grovt insiderbrott.

Den uppkomna situationen är djupt beklaglig och vi ser naturligtvis mycket allvarligt på de misstankar som nu riktats mot bolagets VD och den tidigare styrelseledamoten.

Fingerprint Cards har från första stund samarbetat med Ekobrottsmyndigheten i deras utredning och har beslutat att parallellt starta en intern utredning.

I anledning av den uppkomna situationen och i avvaktan på resultatet av den pågående utredningen har styrelsen och VD i samråd beslutat att Jörgen Lantto tillsvidare träder in som tillförordnad VD.

För mer information kontakta:

Urban Fagerstedt, Styrelseoredförande Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20.

http://www.fingerprints.com/corporate/fingerprint-cards-ab-klargorande-kring-information-rorande-misstankar-om-insiderbrott/

Märkligt att Carlström ändå verkar sitta kvar i FC-styrelsen: http://www.fingerprints.com/corporate/bolagsstyrning/styrelsen/

Där beskrivs han så här:

Johan Carlström

Styrelseledamot sedan 2013. Född: 1963.

Utbildning: Ekonomlinjen, Uppsala och Stockholms universitet.

Tidigare uppdrag:

...20 års erfarenhet som säljchef hos bl. a. Ericsson, Ulticom och Mercury Interactive.

...5 år som finansanalytiker, varav huvudsakligen på Svenska Handelsbanken.

Innehav i FPC: 1 200 000 A-aktier via Sunfloro AB,

16 600 B-aktier, 2 808 000 teckningsoptioner*

Beroende till bolaget som större ägare.

*Innehav per 24 mars 2014

Så här beskrivs nuvarande vd:n Jörgen Lantto på FC:s hemsida:

Jörgen Lantto

tillförordnad CEO sedan 2014, Executive VP CTO sedan 2013.

Född: 1963.

Utbildning: Gymnasieingenjör.

Tidigare uppdrag:

...CTO ST-Ericsson 2009-2012,

...22 år på Ericsson,

...VD Alice Systems

...samt medgrundare av Northstream.

Innehav i FPC: 7 300 B-aktier, 1 300 000 teckningsoptioner*

http://www.fingerprints.com/corporate/bolagsstyrning/ledning/

Dvs positivt att han verkar ha lång erfarenhet från telekomutrustnings-tillverkaren Ericsson vilket ger ett seriöst intryck.

Ericssons delägda bolag ST-Ericsson hade ju med mobiltelefoner att göra och Lantto var tydligen teknikchef (CTO) där.

Dock gick det dåligt för ST-Ericsson.

Även styrelseordförande Urban Fagerstedt verkar ha Ericsson-bakgrund (och erfarenhet från kinesiska konkurrenten Huawei):

Urban Fagerstedt

Styrelseordförande, i styrelsen sedan 2009. Född: 1953.

Sysselsättning: Vice president R&D, Huawei Technologies Sweden AB.

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Andra uppdrag: Ägare av och styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

...Vice President och General Manager of Design unit Radio Networks i Ericsson AB.

...Styrelseordförande i Fagerstedt Dynamics Radio AB.

...Styrelseledamot i Netcom Consultants AB.

Innehav i FPC: 1 200 000 A-aktier via Sunfloro AB*.

Beroende som större ägare.

http://www.fingerprints.com/corporate/bolagsstyrning/styrelsen/

Dvs han verkar bla ha varit vice produktutvecklingschef på Huawei.

Fagerstedt blev väl ökänd inom Ericsson för att ha hoppat av, och öppnat kontor precis intill Ericsson i Kista för Huaweis räkning i syfte att locka över så många nyckelpersoner från Ericsson som möjligt till statsfinansierade uppstickaren Huawei.

Tex intervju med Fagerstedt från 2008:

Huawei snart större än Ericsson

Kinesiska telekomtillverkaren Huawei har placerat sitt Sverigekontor inom strategiskt synhåll från Ericssons globala huvudkontor, och deklarerar nu att Huawei totalt sett kommer att bli större än Ericsson i hela världen under nästa år.

http://www.realtid.se/ArticlePages/200809/06/20080906104534_Realtid151/20080906104534_Realtid151.dbp.asp?Action=Print

Och positivt att både Fagerstedt och Carlström är storägare i FC via bolaget Sunfloro som äger 18% av rösterna i FC tack vare röststarka A-aktier (dock ägarandel bara 2%): http://www.fingerprints.com/corporate/finansiell-info/aktien/agarforhallanden/

//Edit: Carlström kommer tydligen att avgå från FC:s styrelse i samband med bolagets bolagsstämma 3 jun 2015: http://www.fingerprints.com/corporate/kallelse-till-arsstamma-i-fingerprint-cards-ab-publ-4/

//

I PB tillträdde Håkan Persson tydligen som vd i nov 2013.

Så här beskrivs han på PB:s hemsida:

VD

Håkan Persson

Håkan Persson (född 1961) tillträdde som vd på Precise Biometrics i juni 2014 efter att agerat som tillförordnad VD sedan november 2013.

Han har en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet.

Håkan har lång erfarenhet av management inom IT- och telekombranschen.

Innan Precise Biometrics har Håkan haft uppdrag som

...VD på Scalado AB, en marknadsledare inom mobil bildhantering,

...landschef på IBM Software Group

...och regionchef EMEA på Telelogic, ett svenskt mjukvaruföretag som förvärvades av IBM 2008.

Håkan Perssons starkaste egenskaper i sin roll som VD för Precise Biometrics är hans erfarenhet av försäljning och ledarskap inom IT- och telekombranschen samt en internationell karriär som chef och VD i ett flertal noterade och icke noterade bolag.

Innehav

1 000 000 teckningsoptioner

http://precisebiometrics.com/sv/bolagsstyrning/ceo-management-team/

Dvs han verkar väl ha gedigen bakgrund.

Men räcker det för att få fart på PB?

Ännu så länge syns det inte så mycket av det sedan Persson tillträdde i nov 2013.

Pressmeddelandet från PB i nov 2013 om förre vd:n Thomas Marschalls avgång:

Precise Biometrics får ny VD

fr, nov 08, 2013 15:15 CET

Styrelsen för Precise Biometrics har beslutat att anlita en ny VD för att öka fokusen på tillväxt och för att positionera bolaget än bättre på den starkt växande mobilmarknaden.

Thomas Marschall, som har varit VD för Precise Biometrics sedan 2006, lämnar bolaget.

Hans efterträdare, Håkan Persson, som har solid försäljnings- och ledningserfarenhet från närliggande branscher, hämtas in omedelbart för att under en övergångsperiod tillföra bolaget en fördjupad försäljningskompetens, samtidigt som styrelsen tillsammans med ett executive search-företag redan har påbörjat processen för att hitta en permanent VD för Precise Biometrics.

//Edit: Sedan beslutades tydligen om att Persson skulle bli denna permanenta vd.

//

”Bolagets strategi ligger fast, precis som våra tillväxtmål. Precise Biometrics har under många år skapat en stabil grund för framtida utveckling. Nu är vi redo att ta nästa steg. Med bytet av VD vill styrelsen på ett snabbare sätt ta tillvara de möjligheter som finns på marknaden, och därvid säkerställa fortsatt momentum samt att bolaget till gagn för våra kunder, aktieägare och anställda drar nytta av den gynnsamma kapitalsituation”, säger styrelsens ordförande Lisa Thorsted.

”Precise Biometrics är ett mycket spännande bolag med en teknologi som har stor potential. Ett ökat fokus på försäljning är en viktig nyckel för att realisera verksamhetens potential, och jag ser fram emot att bidra till detta tillsammans med övrig ledning och bolagets medarbetare”, säger Håkan Persson, tillförordnad VD för Precise Biometrics från och med idag.

Om den avgående VDn säger styrelsens ordförande: ”Thomas Marschall har genom åren gjort en betydande insats som vi är tacksamma för. Han har kommersialiserat bolagets teknologi och patent och utvecklat nya produkter till stöd för detta, bidragit till en stärkt partnerstruktur och partnerstrategi samt säkrat nödvändigt kapital för en fortsatt utvecklingen och positionering av bolaget”.

http://news.cision.com/se/precise-biometrics/r/precise-biometrics-far-ny-vd,c9495146

Dvs Marschall smet ut bakdörren för att slippa se sina stora löften svikas.

Positivt i alla fall att han såg till att PB fick in stora kapitaltillskott så länge folk trodde på honom.

Men det var ju på falska premisser kan man säga vilket innebär att investerare blev lurade.

Mer om det som nämnt i tidigare blogginlägg från dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-4

Lisa Thorsted (dansk och Marschalls anförvant?) finns tydligen inte längre kvar som PB:s styrelseordförande.

På den posten sitter numera istället Torgny Hellström:

TORGNY HELLSTRÖM

Styrelsens ordförande

FÖDD

1958

UTBILDNING

Jur kand Stockholms Universitet, IBM Executive Education Thunderbird (University of Phoenix)

NUVARANDE POSITION

Grundare av och senior managementkonsult på Ruddex International AB

STYRELSEMEDLEM SEDAN

2013

TIDIGARE UPPDRAG

VD och andra ledande positioner inom Anoto Group AB, Vice President Telefoniaktiebolaget LM Ericsson (publ), ledande positioner inom Ericsson, IBM Europe och IBM Nordic juristavdelningar

ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelsemedlem i DDM Holding AG, Schweiz

AKTIER I PRECISE BIOMETRICS

25 000

http://precisebiometrics.com/sv/bolagsstyrning/styrelsen/

Dvs precis som Persson har han bakgrund från amerikanska datorjätten IBM.

Och även från Ericsson och fiaskobolaget Anoto.

Mer om Anoto i tex tidigare blogginlägg från apr 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/anoto/salj-anoto-aktien

...Då låg Anoto-aktien i 0,66 kr och fick då rek "sälj" i bloggen.

...Nu ligger aktien i 0,575 kr och det är ett mirakel att den ännu ligger så högt (uppblåst av spekulativa investerare).

Det innebär ett börsvärde på nästan 500 miljoner kr!

Anotos verksamhet:

Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.

Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex.

hälso- och sjukvård,

bank och finans,

transport och logistik

samt utbildning.

Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund.

Bolaget har även kontor i

Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien),

Boston samt Los Angeles (USA)

och Tokyo (Japan).

Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

http://www.anoto.com/media/1726/anoto-quarterly-report-se-q1_15_final.pdf

Dvs Anoto verkar ligga granne med PB i Lund.

Anotos ekonomiska utveckling på sistone:

Intäkter:

2013: 144 miljoner kr

2014: 141 miljoner kr (-2%)

q1/2015: 43 miljoner kr (+16%)

Nettoresultat:

2013: -168 miljoner kr

2014: -63 miljoner kr

q1/2015: -6 miljoner kr

I kassan hade Anoto drygt 30 miljoner kr per slutet av q1/2015.

Så sent som i mars 2015 fick Anoto ett kapitaltillskott på 30-40 miljoner kr genom utförsäljning av ca 80 miljoner st nya Anoto-aktier för 0,427 kr per st: http://www.anoto.com/news-events/latest-from-anoto/anoto-group-successfully-completes-private-placement-of-approximately-sek-34-million/

I och för sig en hygglig affär på kort sikt med nuvarande börskurs i 0,575 kr.

Men Anoto verkar precis som PB ha varit ett hopplöst "kapitaltillskotts-bolag".

Och de nysålda ca 80 miljoner st aktierna ökade Anotos totala antal utestående aktier till nästan 830 miljoner st (dvs stor utspädning!).

Innan dess fick Anoto i nov 2014 ett kapitaltillskott på drygt 60 miljoner kr genom utförsäljning av 245 miljoner st nya aktier för 0,25 kr per st: http://www.anoto.com/news-events/latest-from-anoto/anoto-completes-rights-issue-and-secures-funding-of-sek-613m/

Osv.

Dvs hur kan dessa bolag fortleva på detta sätt?

Immateriella anläggningstillgångar

Positivt i alla fall i kråksången att både FC och PB har förhållandevis lite "luft" i form av bokförda värden på abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar ("ia-tillgångar") i sina balansräkningar.

Ia-tillgångar kan ju tex uppstå genom

...tidigare företagsköp

...eller uppsamlade utvecklingskostnader som ännu ej resultatförts

Men om ia-tillgångarna senare visar sig värdelösa måste nedjusteringar ske av deras bokförda värden, vilket då innebär en negativ resultateffekt som urholkar det egna kapitalet i värsta fall så mycket så att bolaget blir konkursmässigt (dvs får ett negativt eget kapital) och omgående måste få stort kapitaltillskott för att överleva.

Bokfört värde på FC:s ia-tillgångar (per slutet av 2014): 70 miljoner kr.

Det motsvarade då 23% av FC:s egna kapital på drygt 300 miljoner kr.

Bokfört värde på PB:s ia-tillgångar (per slutet av q1/2015): 16 miljoner kr.

Det motsvarade 19% av PB:s egna kapital på 83 miljoner kr.

Däremot värre för Anoto med ia-tillgångar bokförda till 82 miljoner kr (per slutet av q1/2015).

Det motsvarade 85% av ett eget kapital på 96 miljoner kr.

Dvs bolagens ia-ti… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?