Post entry

Bubblor: Fingerprint Cards, Arcam, Starbreeze

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktierna i Fingerprint Cards, Arcam och Starbreeze har gått som raketer. Är det fortfarande köpvärda?

Här blir svaret nej, och alla dessa tre aktier får istället följande rekommendationer:

• Fingerprint Cards: "Sälj" vid nuvarande börskurs 50,75 kr.

• Arcam: "Sälj" vid nuvarande börskurs 861 kr.

• Starbreeze: "Sälj" vid nuvarande börskurs 0,75 kr.

(Börskurserna är slutkurser per mån 28 okt 2013.)

//Edit:

Under förmiddagen tis 29 okt 2013 ligger börskurserna enl följande:

• Fingerprint Cards 51 kr

• Arcam 881 kr

• Starbreeze 0,79 kr

Säljrekommendatiorna för de tre aktierna kvarstår även vid de kursnivåerna.

//

Huvudorsaken till säljrekommendationerna är helt enkelt att alla dessa tre bolags nuvarande intäkter och resultat inte alls står i proportion till de höga börsvärden de fått efter att börskurserna skjutit i höjden.

Det krävs alltså enorma lyft i intäkter och resultat de kommande åren för att motivera nuvarande börsvärden.

Det kan förstås inte uteslutas. Det finns en del positiva aspekter inom vart och ett av de tre bolagen.

Men i praktiken händer det nästan aldrig att bolag lyckas med att göra sådana jättelyft i intäkter och resultat, särskilt inte på kort tid.

Aktieinvesterare verkar helt bortse ifrån risken för att allt inte kommer att gå som planerat.

Tex Murphys lag:

"Om något kan gå fel så kommer det förr eller senare göra det."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Murphys_lag

Snarare kan det vara så att den långvariga börsuppgången har gjort att många (särskilt småsparare) sitter med en hel del kapital som letar nya aktieklipp.

Och när det då dyker upp bolag som kommer med positiva nyheter hakar alla på aktien i det bolaget och lyfter aktien, och sedan blir det som ett självspelande piano i form av ett kedjebrev där man förblindas av kursens kraftiga uppgång och tänker att den därför måste fortsätta stiga.

Det brukar sägas att aktieinvesterare kan känna girighet eller rädsla.

När de känner girighet stiger börskurserna och när de känner rädsla faller börskurserna.

Och när börsklimatet präglas av girighet bland aktieinvesterarna är det i själva verket dags att sälja av aktier, medan det är när aktieinvesterarna känner rädsla som man ska köpa.

I Fingerprint Cards, Arcam och Starbreeze verkar stämningen sedan en tid alltså handla om girighet bland aktieinvesterarna.

Det ligger ingen värdering i det; att det är bra eller dåligt osv. Utan det är bara att konstatera och agera därefter om man är rationell.

Sedan kan förstås bubblor fortsätta blåsas upp även länge efter att det kunnat konstateras att det är bubblor, helt enkelt för att aktieinvesterare är villiga att fortsätta med kedjebrevet ett tag till.

Men uppvaknandet kan sedan bli abrupt när det står klart att det inte kommer att gå att lyfta intäkter och resultat så högt och så snabbt att det höga börsvärdet kan motiveras.

Verksamheter (förenklat beskrivet):

• Fingerprint Cards: Fingeravtrycks-läsare. Bolaget hoppas bla på att många mobiltelefoner framöver kommer att ha fingeravtrycks-läsare inmonterade.

• Arcam: Maskiner ("3D-skrivare") som kan tillverka grejer med en ny typ av tillverkningsmetod: Skrivare som "skriver ut" en tredimensionell produkt, tex en skiftnyckel. Arcam fokuserar särskilt på maskiner för att tillverka implantat och flygplans-komponenter.

• Starbreeze: Dataspels-utvecklingsfirma. Har väl fått en del framgång med sitt nylanserade dataspel Payday 2.

Börsvärden vid nuvarande börskurser (slutkurserna mån 28 okt 2013):

• Fingerprint Cards 2,6 miljarder kr

• Arcam 3,6 miljarder kr

• Starbreeze 1,0 miljarder kr

Bolagens ekonomiska utveckling på sistone:

Fingerprint Cards:

Intäkter:
2011: 69 miljoner kr
2012: 10 miljoner kr
2013 (9 mån): 61 miljoner kr

Resultat före skatt:
2011: 3 miljoner kr
2012: -38 miljoner kr
2013 (9 mån): -18 miljoner kr

Arcam:

Intäkter:
2011: 108 miljoner kr
2012: 139 miljoner kr
2013 (9 mån): 133 miljoner kr (+73% från jan-sep 2012)

Resultat före skatt:
2011: 6 miljoner kr
2012: 15 miljoner kr
2013 (9 mån): 8 miljoner kr

Starbreeze:

Intäkter:
juli 2011-juni 2012: 26 miljoner kr
juli 2012-juni 2013: 37 miljoner kr

Resultat före skatt:
juli 2011-juni 2012: -26 miljoner kr
juli 2012-juni 2013: 0,5 miljoner kr

Finansiell ställning:

Fingerprint Cards:

En nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på drygt 140 miljoner kr per slutet av sep 2013.

Nettokassan motsvarar 5-6% av FC:s totala börsvärde på 2-3 miljarder kr.

Arcam:

En nettokassa på drygt 150 miljoner kr per slutet av sep 2013.

Nettokassan motsvarar drygt 4% av Arcams börsvärde på 3-4 miljarder kr.

Starbreeze:

En nettokassa på 13 miljoner kr per slutet av juni 2013.

Nettokassan motsvarar drygt 1% av bolagets börsvärde kring 1 miljard kr.

Ev "luft" i balansräkningarna i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar:

Fingerprint Cards:

Immateriella anläggningstillgångar på 47 miljoner kr per slutet av sep 2013, motsvarande 21% av totala tillgångar och 25% av eget kapital.

Arcam:

Immateriella anläggningstillgångar på 12 miljoner kr per slutet av sep 2013, motsvarande 4-5% av totala tillgångar och 5-6% av eget kapital.

Starbreeze:

Immateriella anläggningstillgångar på 27 miljoner kr per slutet av juni 2013, motsvarande 47% av totala tillgångar och 71% av eget kapital.

Dvs:

Positivt i alla fall att Arcam och Starbreeze verkar gå med vinst.

Fingerprint Cards nådde ett resultat på -1 miljon kr (dvs nästan nollresultat) under q3/2013.

Och positivt att alla tre bolag hade nettokassor (dvs var ej skuldsatta) enl senaste resultatrapport.

Positivt att både FC och Arcam har små immateriella anläggningstillgångar, vilket minskar riskerna för ev framtida nedskrivningar av det bokförda värdet på dessat tillgångar framöver.

Dock en del risk i Starbreeze pga relativt stora immateriella anläggningstillgångar i förhållande till totala tillgångar och eget kapital.

Antal anställda:

• Fingerprint Cards: 24 pers per slutet av sep 2013.

• Arcam: 64 pers per slutet av sep 2013.

• Starbreeze: 42 pers per slutet av juni 2013.

Dvs få anställda i relation till bolagens höga börsvärden.

Kommer de anställda kunna klara av att generera de stora intäkter och resultat framöver som behövs för att motivera börsvärdena?

Var ligger bolagens huvudkontor?

• Fingerprint Cards: Göteborg

• Arcam: Mölndal (ca 1 mil söder om Göteborg)

• Starbreeze: Stockholm

Fingerprint Cards sänkte intäktsprognos för 2013

När i princip hela bolagens börsvärden bygger på framtida intäkter och resultat som ännu ej uppnåtts, är det av särskild vikt att bolagens ev prognoser uppfylls så man ser att utvecklingen går enl plan.

Tex hade Fingerprint Cards tidigare en prognos om att bolagets intäkter för helåret 2013 skulle uppgå till 130-190 miljoner kr (jämfört med att intäkterna uppgick till 10 miljoner kr under 2012).

Men i FC:s q2/2013-resultatrapport (som kom 8 aug 2013) kom besked om att intäktsprognosen för 2013 sänks till 80-110 miljoner kr.

Och enl q3/2013-resultatrapporten (som kom 17 okt 2013) väntas nu intäkterna uppgå till 30-50 miljoner kr i q4/2013, vilket plus intäkterna på 61 miljoner kr för jan-sep 2013 ger totala intäkter på 91-111 miljoner kr under helåret 2013.

I q3/2013-resultatrapporten tog bolaget dessutom i rejält vad gäller utsikterna för helåret 2014 och räknar då med intäkter på över 500 miljoner kr.

Vad gäller Starbreeze är uppfattningen här att dataspel är en vansklig bransch med stenhård konkurrens.

Det är svårt att utveckla dataspel som blir storsäljare, och när man en gång gjort det är det snarast osannolikt att man lyckas lansera flera storsäljare.

Starbreeze nya dataspel Payday 2 verkar som nämnt ha blivit en succé.

Tex 12 sep 2013 kom pressmeddelande från Starbreeze om att det sålts nästan 1,6 miljoner ex av Payday 2 under den första månaden efter spelets lansering: http://www.starbreeze.com/wp-content/uploads/2013/09/Pressmeddelande_2013-09-12.pdf

Man kan då försöka räkna ut hur stor intjäning det innebär för Starbreeze i årstakt, och få det till att bolaget verkar värderas till ett lågt p/e-tal.

Men här är uppfattningen att även om Payday 2 inledningsvis verkar ha blivit ett framgångsrikt spel, så brukar väl den normala gången vara att den effekten snart fadear ut i takt med att konkurrenter lanserar nya dataspel som istället blir "flavor of the month".

Vad är egentligen Payday 2 för ett spel?

Enl beskrivningen på Starbreezes hemsida:

"PAYDAY 2 is an action-packed, four-player co-op shooter that once again lets gamers don the masks of the original PAYDAY crew – Dallas, Hoxton, Wolf and Chains – as they descend on Washington DC for an epic crime spree."

http://www.starbreeze.com/games/payday2/

Dvs det är tydligen ett väldigt våldsamt spel där fyra personer ska skjuta och begå brott i Washington DC.

På aktieforum kallas Payday 2 tom för ett "bankrånarspel".

Är det så lämpligt för ungdomar att hålla på med?

Spelet uppges i länken ovan ha lanserats i aug 2013 med utomstående bolaget 505 Games som förläggare.

I så fall verkar Starbreezes spel "Brothers: A tale of two sons" vara lite lugnare: http://www.starbreeze.com/games/brothers/

Det lanserades sommaren 2013 och har också 505 Games som förläggare.

Tydligen är det filmregissören Josef Fares (känd för filmer som "Jalla! Jalla!" och "Kopps") som har varit med och utveckla Brothers-spelet.

Men å andra sidan lär väl Brothers inte bli en storsäljare.

Tydligen håller Starbreeze nu på att utveckla ett spel ("Storm") som baseras på Payday 2 men ska äga rum i rymdmiljö.

Text från 17 sep 2013 nedan.

Då låg Starbreeze-aktien i 0,57 kr vilket innebar att Starbreeze-frontfigurerna Bo Andersson Klint och Ulf Andersson ökat värdet på sina respektive aktieinnehav i Starbreeze från 8 miljoner kr var till 57-58 miljoner kr var.

Och nu ligger alltså börskursen i 0,75 kr.

_Dataspels-kungarna

Radarparet Bo Andersson Klint och Ulf Andersson har blivit mångmiljonärer på den kraftiga kursuppgången i Aktietorget-noterade dataspelsfirman Starbreeze._

_//Edit: Nedan anges Starbreeze-kursen 0,57 kr vilket var slutkurs mån 16 sep 2013, men tis 17 sep 2013 har aktien öppnat i 0,59 kr.//

Bo Andersson Klint och Ulf Andersson äger hälften var av bolaget Varvtre AB som äger 200 miljoner aktier i Starbreeze (motsvarande en ägarandel på 14-15%).

• I slutet av sep 2012 låg börskursen i Starbreeze i 0,08 kr vilket gjorde Varvtres aktieinnehav värt 16 miljoner kr.

• Och nu ligger börskursen i 0,57 kr vilket gör aktieinnehavet värt 115 miljoner kr.

Deras förmögenheter har alltså mer än sjufaldigats från 8 miljoner kr var till 57-58 miljoner kr var på ett år.

Bla har Starbreeze framgångar med sina dataspel i Payday-serien._

_Bo Andersson Klint var tidigare vice vd och spelproducent i Starbreeze men tillträdde som vd from 1 mars 2013: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=63769

Så här sa han i Starbreezes senaste årsredovisning (daterad 1 nov 2012):

"Payday blir just nu större, bättre och får mer bankrån. Franchiset är stenhårt och kul. Det bästa är dock att det bara är början!"

http://www.aktietorget.se/pressdocs/starbreeze/documents/årsredovisning%202012%20final.pdf_

Ulf Andersson är "kreativ chef" hos Starbreeze.

_Beskrivning av Bo Andersson Klint och Ulf Andersson i senaste årsredovisningen:

Bo Andersson Klint:

"Bo Andersson Klint, Vice VD

Anställd sedan 2012.
Född: 1976

Utbildning: Bo är civilekonom med strategisk inriktning samt har 12 års vd-erfarenhet sedan tidigare bolag.

Bakgrund: Bo har grundat och byggt GRIN AB (1997), FAT SHARK AB (2007) samt OVER KILL Software (2009).

Organisatoriskt har han byggt upp och ansvarat för bolag från 20 till 300 personer över flera studios.

Bo har även 11 släppta spel som Executive Producer och Producer.

Aktieinnehav: 100 000 000 aktier via bolag."_

_Ulf Andersson:

"Ulf Andersson, Creative director

Anställd sedan 2012.
Född: 1979

Utbildning: Ulf har en 15 år lång spelkarriär. Han gick rakt in i spelbranschen från estetiskt gymnasium.

Bakgrund: Ulf har som entreprenör grundat och byggt GRIN AB (1997), FAT SHARK AB (2007) samt OVER KILL Software (2009).

Ulf har över 11 lanserade spel i sin portfolio som creative director, från next gen FPS spel till banbrytande XBLA produktion.

Ulf har också bakgrund som grafiker, programmerare och musiker.

Aktieinnehav: 100 000 000 aktier via bolag."_

Bo Andersson Klint och Ulf Andersson verkar ha kommit in i Starbreeze från dataspelsfirman Overkill som Starbreeze köpte i apr 2012.

CrowHater om Fingerprint Cards

Vad gäller Fingerprint Cards så brukar signaturen "CrowHater" vara aktiv förespråkare för bolaget och aktien på olika aktieforum på internet.

Tex länkar till inlägg han har gjort om FC:

14 okt 2013: CrowHater om FC (del 1): http://borssnack.di.se/default.aspx?checked=1#msg14715353

15 okt 2013: CrowHater om FC (del 2): http://borssnack.di.se/default.aspx?checked=1#msg14717882

12 okt 2013: CrowHater om FC:s konkurrent Validity: http://borssnack.di.se/default.aspx?checked=1#msg14713786

14 okt 2013: CrowHater om FC:s konkurrent Idex: http://borssnack.di.se/default.aspx?checked=1#msg14715694

11 okt 2013: CrowHater om FC:s konkurrent Next Biometrics: http://borssnack.di.se/default.aspx?checked=1#msg14712051

Enl inläggen bla:

• För q3/2013 hade FC tidigare prognosen att intäkterna skulle uppgå till 20-30 miljoner kr.

Det uppjusterades senare till 27-33 miljoner kr.

//Edit: Och det faktiska utfallet blev 31,6 miljoner kr enl q3/2013-resultatrapporten som kom 17 okt 2013.

//

• Orsaken till FC:s sänkta intäktsprognos för helåret 2013 var bla att några projekt (dvs nya mobiltelefon-modeller etc där FC:s fingeravtrycks-läsare skulle vara inmonterade) försenades och att mobiltelefon-tillverkarna överväger att ha en dyrare fingeravtrycks-läsare istället (så kallad touch-sensor istället för linjesensor).

//Edit: Touchsensor är väl som en kvadrat där man sätter fingret för avläsning, medan linjesensor bara är en linje som man drar fingret över för avläsning.

//

• FC:s prognos att nå intäkter på över 500 miljoner kr under helåret 2014 är uppdelat så att merparten kommer att genereras under andra halvåret 2014.

FC räknar med att visa vinst from q3/2014.

Ebitda-marginalen väntas öka kvartal för kvartal och överstiga 20% för helåret 2014.

För q4/2014 väntas ebitda-marginalen nå nästan 30%.

//Edit: Ebitda-marginal = ebitda-resultat delat med intäkter, där ebitda-resultat = rörelseresultat före avskrivningar.

//

• Alla stora tillverkare av avancerade mobiltelefoner ("smartphones") kommer att ha avancerade fingeravtrycks-läsare inmonterade i sina bästa smartphones före slutet av 2014.

• Totalt i världen väntas det under 2014 tillverkas över 500 miljoner konsumentelektronik-prylar med inmonterade fingeravtrycks-läsare.

Amerikanska bolaget Apple (som äger egna dotterbolaget Authentec som tillverkar fingeravtrycks-läsare) väntas svara för 140 miljoner av dessa över 500 miljoner konsumentelektronik-prylar.

Återstår därmed 360 miljoner enheter för övriga fingeravtrycks-bolag.

Tex kan man enl ett antagande utgå ifrån att FC kommer att leverera fingeravtrycks-läsare till 200 miljoner av dessa enheter.

Det finns olika typer av fingeravtrycks-läsare:

...touchsensorer: pris 5,50 dollar per st

...linjesensorer: 3 dollar per st

...BTP: 0,70 dollar per st

//Edit: Enl inlägg från signaturen "Paulla" på aktiemäklarfirman Avanzas aktieforum 29 okt 2013:

"På direkt fråga till JC via mail så svarade han att den nya touchen kommer initialt att kosta 6,5 usd för att sjunka ner mot 5 usd i slutet av 2015.

Denna prissänkning kommer inte att erodera bort vinstkronor då den motsvaras av sänkta tillverkningskostnader.

Bruttomarginalen kommer att ligga på 55-60%.

Allt enligt JC.

Bruttomarginalen låg på 49% för det senaste kvartalet (dvs q3/2013) och JC menar att den kommer framöver att öka när volymerna ökar."

www.avanza.se/placera/forum/inlagg-anvandare.37670.html#3167721

JC avser här alltså Fingerprint Cards vd Johan Carlström.

Prisnivåerna ovan som Paulla nämner avser alltså en ny touchsensor-läsare som Fingerprint Cards tydligen ska lansera.

//

De 200 miljoner enheterna kan antas vara fördelade enl följande:

BTP 160 miljoner st

touchsensorer 20 miljoner st

linjesensorer 20 miljoner st

Med ovannämnda priser per st och en dollarkurs på 6,60 kr blir det intäkter på 1,8-1,9 miljarder kr till FC 2014.

Med en vinstmarginal på 20% blir det en vinst på 400-500 miljoner kr.

Minus omkostnader på 300 miljoner kr återstår en vinst på 100-200 miljoner kr.

Eftersom FC har uppsamlade skattemässiga förlustavdrag behöver FC inte betala någon skatt på ett tag.

Det blir därför även en nettovinst på 100-200 miljoner kr, vilket med 56 miljoner utestående FC-aktier blir ett resultat per aktie på ca 3 kr.

Vid en börskurs på 74 kr per FC-aktie blir därmed p/e-talet 25.

• Och om antalet konsumentelektronik-prylar med fingeravtrycks-läsare väntas överstiga 500 miljoner enheter år 2014, väntas den siffran öka till över 3 miljarder enheter år 2015.

• För 2014 och 2015 är FC:s mål att nå en marknadsandel på 60% för touchsensorer i smartphones globalt (exkl Apple).

• Av de 3 miljarder konsumentelektronik-prylarna med fingeravtrycks-läsare 2015 väntas smartphones stå för 900 miljoner st.

Det är beräknat som att 60% av 1,5 miljarder tillverkade smartphones totalt 2015 väntas ha fingeravtrycks-läsare.

Apple väntas stå för 140 miljoner av de 900 miljoner smartphones med fingeravtrycks-läsare, varför FC och övriga fingeravtrycks-läsar-tillverkare får dela på att leverera till resterande 760 miljoner smartphones.

Antag att det sitter touchsensorer i 40% av dessa 760 miljoner smartphones och att FC alltså har en marknadsandel på 60% av dem.

Det innebär i så fall att FC får leverera touchsensorer till 182,4 miljoner smartphones under 2015 (60% av 40% av 760 miljoner st).

Med ett pris på 5 dollar per touchsensor ger det FC intäkter på 6 miljarder kr 2015 (182,4 miljoner smartphones gånger 5 dollar per touchsensor gånger dollarkurs 6,60 kr).

Om resten av de 760 miljoner enheterna istället får fingeravtrycks-läsare i form av de billigare linjesensorerna och BTP-läsarna, och att FC får 50-60% marknadsandel på det, ger det FC ytterligare intäkter 2015 motsvarande 1 miljard kr för linjesensorer och 1 miljard kr för BTP-läsare (givet ett pris på 2 dollar per linjesensor och 0,70 dollar per BTP-läsare).

Det ger alltså FC totala intäkter på 8 miljarder kr 2015 bara för fingeravtrycks-läsare till smartphones.

Därutöver kvarstår alltså ca 2 miljarder övriga konsumentelektronik-prylar med fingeravtrycksläsare.

Säg att FC tar en marknadsandel på 30% av det segmentet, och att det segmentet fördelar sig enl följande per läsare:

• touchsensorer 40%

• BTP-läsare 40%

• linjesensorer 20%

Då ger det FC ytterligare intäkter på 11 miljarder kr 2015.

Dvs utifrån det skulle FC nå totala intäkter på 19 miljarder kr 2015:

• fingeravtrycks-läsare till smartphones: 8 miljarder kr

• fingeravtrycks-läsare till övriga konsumentelektronik-prylar 11 miljarder kr

- - -

Summa 19 miljarder kr

Med en vinstmarginal på 25% ger det en vinst på nästan 5 miljarder kr 2015.

Efter omkostnader på 500 miljoner kr återstår drygt 4 miljarder kr, vilket efter 22% skatt ger kvar drygt 3 miljarder kr.

Om antalet aktier då ökat till ca 80 miljoner st ger det en vinst per aktie på över 40 kr 2015.

Och med ett p/e-tal på 10 ger det en motiverad börskurs på över 400 kr per FC-aktie år 2015.

//Edit: Intressanta resonemang ovan, men här utfärdas en stark varning för att tro att det kommer att bli enl CrowHaters resonemang ovan.

Visst kan det se ut som att förutsättningarna är goda i dagsläget, men nästan aldrig blir det så bra som man tror.

Det finns massor med faktorer som gör att det ev inte blir så bra, tex att fingeravtrycks-läsare ej får så stort genomslag som man tror.

Det kanske ev ej alls får så stort genomslag, eller så kan det tex bli andra identifierings-teknologier såsom ögonigenkänning eller åderläsning som blir dominerande.

Bla har det varit tal om att Samsung (världens numera största mobiltelefon-tillverkare) utreder ögonigenkänning.

Å andra sidan var det positivt för FC att tongivande mobiltelefon-tillverkaren Apple lanserat sin nya smartphone iPhone 5S med fingeravtrycks-läsare.

Dock negativt att det kort därefter kom besked om att det var lätt att hacka (kringgå) fingeravtrycks-läsaren i iPhone 5S.

Dvs då är det väl inte så stor mening med att ha den fingeravtrycks-läsaren om den är lätt att ta sig förbi för obehöriga som vill komma in i tex en stulen mobiltelefon etc?

Och nya konkurrenter kan växa fram som gör att FC ej får en så stark position som väntat osv.

CrowHater pekar dock i sitt inlägg ovan på att det är väldigt svårt för nya konkurrenter att snabbt utveckla bra fingeravtrycks-läsare som FC redan har framme, varför han anser att det i princip inte finns så många andra bolag än FC som kan svara för leveranserna av förväntat antal fingeravtrycks-läsare osv.

//

//Edit: Inlägg tis 29 okt 2013 på Avanzas aktieforum från signaturen "Suda":

"Tänk att Nokia säljer 60 milj lurar/år.

Låt säga att det finns FPC (dvs Fingerprint Cards) sensor i hälften av dessa om ett år.

_30 milj *5 USD *6,4 = ca 1 miljard SEK

30% vinst = 300 milj.

300* PE/tal 20 = 6000 milj

= kurs_ (dvs motiverad börskurs för Fingerprint Cards-aktien därmed) _125 kr, bara på Nokia.

Helt grymt :-)
Men inte helt osannolikt?"_

"De (dvs Nokia) säljer 180 milj lurar/år - och (Nokias smartphone-serie) Lumia 27 milj st.

Så totalt 30 milj lurar var kanske lågt räknat. :-)"

https://www.avanza.se/placera/forum/trad.1491443.html

Edmund om Starbreeze

Starbreeze har berörts av tex signaturen "Edmund" i ett blogginlägg (från 18 sep 2013) på Redye.se: http://www.redeye.se/aktiebloggen/starbreeze/starbreeze-analys

Där pekas bla på att Starbreeze i sin resultatrapport för senaste bokföringsåret (dvs juli 2012-juni 2013) uppgav att bolaget tjänat över 40 miljoner kr i royaltyintäkter på Payday 2 bara under aug 2013.

Det står att Payday 2 är ett uppföljningsspel till det tidigare lanserade dataspelet "Payday: The heist" som totalt såldes i

"A heist" betyder tydligen "ett rån" eller "en kupp", varför Payday: The heist skulle betyda tex Payday: Den stora kuppen eller Den stora stöten osv.

Enl Edmund har Payday: The heist hittills sålt i 1,6 miljoner ex vilket gett 24 miljoner kr till Starbreeze.

Payday 2 säljs via flera olika försäljningskanaler.

Edmund bedömer att priset per Payday 2 ligger på ca 200-400 kr per ex beroende på försäljningskanal (i snitt 220-230 kr per st).

Med ca 1,6 miljoner sålda ex hittills innebär det att spelet hittills sålts för ca 350 miljoner kr.

Och av det räknar Edmund med att Starbreeze får en andel (royalty) på 25-35% per kanal (totalsnitt drygt 30%).

Det innebär i så fall att Starbreeze hittills fått in drygt 30% av ca 350 miljoner kr = över 110 miljoner kr på Payday 2.

Och det är alltså bara sedan spelet lanserades i aug 2013 tom Edmunds inlägg skrivet 18 sep 2013, dvs på 1-2 månader.

Då verkar ju Starbreezes börsvärde på 1,0 miljarder kr vid börskurs 0,75 kr inte så högt?

I och för sig finns även vissa marknadsförings-kostnader kring 10 miljoner kr som Starbreeze stått för, vilket därmed får dras av från de över 110 miljoner kronorna i erhållna royaltyintäkter.

Men ändå verkar väl börsvärdet då ganska lågt kring 1 miljard kr?

Här är uppfattningen att man måste vara försiktig med sådana slutsatser.

Försäljningen av ett spel som Payday 2 kan väl snabbt dö ut, och det är ej alls säkert att Starbreeze kommer att kunna lansera liknande storsäljande spel på länge.

//Edit: Nästa hållpunkter för Starbreeze:

• 31 okt 2013: Bolagets årsredovisning för bokföringsåret juli 2012-juni 2013 ska offentliggöras.

• 21 nov 2013: Resultatrapport för juli-sep 2013 ska offentliggöras. Samma dag ska bolaget ha bolagsstämma för aktieägarna.

//

David Goldfarb är tydligen en stjärna i dataspels-branschen och har enl Edmund bla varit chefsdesigner för de framgångsrika Battlefield-spelen.

Och nu är det Goldfarb som har varit med och utvecklat Payday 2.

Videoklipp (upplagt i mars 2013) där Goldfarb pratar om Payday 2 (där man även får se hur spelet ser ut): http://www.youtube.com/watch?v=UodINLrLKDY

Goldfarb säger i klippet bla att det första Payday-spelet (Payday: The heist?) gick ut på att råna banker ihop med sina kompisar, medan det nya Payday-spelet (Payday 2) innebär en mycket större och komplettare upplevelse som tas till nästa nivå vad gäller ett antal aspekter.

Ett annat Youtube-klipp (från juli 2013) där Goldfarb berättar om Payday 2: http://www.youtube.com/watch?v=3v_Y_3-7-pQ

Han tituleras där "game director" (dvs spelregissör) på bolaget Overkill Software (som ju är ett dotterbolag till Starbreeze).

Tittar man på Youtube-klipp om Payday 2 är det i skrivande stund inledande reklamsnuttar om dataspelet Battlefield 4, vilket väl indikerar konkurrensen i branschen.

Canaccord om Arcam

2 okt 2013 kom kanadensiska aktiemäklarfirman Canaccord med rekommendationen "köp" för Arcam-aktien med riktkurs 800 kr: www.avanza.se/placera/telegram/2013/10/02/arcam-kommer-ha-hogre-tillvaxt-an-sektorn-i-snitt-canaccord.html

Canaccord räknar med att Arcams intäkter kommer att kunna öka med 35-40% per år de kommande åren, vilket därmed är högre än 3D-skrivarbranschen som helhet som väntas öka försäljningen med 25-30% per år.

Förutom implantat och flygkomponenter tror Canaccord att Arcams 3D-skrivar på sikt kommer att tillverka fordonskomponenter.

Konkurrensen väntas inte bli så hård eftersom det tar lång tid att utveckla bra 3D-skrivare.

+ Arcams konkurrensfördelar är bla att bolagets 3D-skrivare kan tillverka i metall, medan många konkurrenter är fokuserade på plast.

//Edit: Tydligen har Arcam-konkurrenten 3D Systems köpt bolaget Phenix som är inriktat på metallbaserade 3D-skrivare.

Enl signaturen "LaBull" på Di.se:s aktieforum Börssnack kl 13.24 tis 29 okt 2013:

_"Världens största 3D-printingbolag, 3D systems (DDD) rapporterade för 20 minuter sedan.

De höjer prognosen för intäkterna 2013 och hänvisar direkt till stort intresse för Phenix, det nyligen förvärvade bolaget inom metallprinting som bäst kan jämföras med Arcam.

De sänker även prognosen för vinsten pga behov att investera/spendera mer för att möta efterfrågan."_

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2177378#msg14735964

//

+ Arcam är dessutom fokuserat på elektronstråle-teknik i sina 3D-skrivare, medan konkurrenter ofta har laserteknik vilken är mindre effektiv.

När Canaccord-rekommendationen kom i början av okt 2013 låg Arcam-aktien kring 700 kr vilket innebar att bolaget värderades till ett p/s-tal på ca 10 (dvs börsvärde delat med förväntade intäkter under 2013) medan bolagen i branschen generellt värderades till ett p/s-tal på 10.

Det innebar att Canaccord ansåg att Arcam-aktien vid 700 kr verkade vara rimligt värderad eller till och med billig.

För 2014 räknade C med att Arcam kommer att ha en intäktstillväxt på 42%, medan branschen generellt väntas ha en intäktstillväxt på 32%.

Arcams vd Magnus René har sagt (enl nyhetsbyrån Reuters 27 sep 2013) att bolaget för närvarande har en kapacitet att leverera 30-40 av sina 3D-skrivare per år.

Enl nyhetsbyrån Direkt låg snittpriset på drygt 5 miljoner kr per Arcam-3D-skrivare under 2012.

www.avanza.se/placera/telegram/2013/09/27/arcam-kapacitet-30-40-maskiner-per-ar-enligt-vd-rtrs-ny.html

30-40 skrivare per år skulle i så fall ge intäkter på 150-200 miljoner kr per år till Arcam.

Som jämförelse hade bolaget enl ovan intäkter på ca 140 miljoner kr 2012, och under jan-sep 2013 var intäkterna som nämnt 133 miljoner kr (vilket var +73% från jan-sep 2012).

Videoklipp (från aktiemäklarfirman Remiums hemsida Introduce.se 24 okt 2013) där Arcams vd Magnus René pratar om bolaget: http://www.introduce.se/foretag/arcam/intervjuer/2013/10/arcam-intervju-med-vd-magnus-rené

Han kommenterar där bla Arcams q3/2013-resultat och uppger att q3 normalt sett är det säsongsmässigt svagaste kvartalet varje år, men under q3/2013 var det första gången som Arcam gick med vinst under q3.

Mavshack

Aktien i bolaget Mavshack (noterad på småbolagsbörsen Aktietorget) verkar också vara en bubbla enl text från igår mån 28 okt 2013:

_Mavshacks q3/2013-resultatrapport ska komma fre 22 nov 2013, dvs om knappt fyra veckor.

Bolagets tidigare ekonomiska utveckling:

Intäkter:
2011: 3,2 miljoner kr
2012: 4,2 miljoner kr
2013 (6 mån): 2,0 miljoner kr

Resultat:
2011: -6,2 miljoner kr
2012: -7,9 miljoner kr
2013 (6 mån): -5,3 miljoner kr

Och med denna ekonomiska utveckling är Mavshack värt 201 miljoner kr vid nuvarande börskurs 0,38 kr på Aktietorget.

En bubbla om du frågar mig.

Visst kan man hoppas på jättelyft i intäkter och resultat framöver, och att det verkar troligt efter en bedömning av bolagets affärsidé med filmer via internet i Asien etc.

Men det är ju sällan bolag lyckas göra sådana genombrott i praktiken._

Dessutom såg Mavshacks balansräkning inte så rolig ut enl senaste resultatrapporten per slutet av juni 2013:

• _bara 2 miljoner kr i kassan

Dvs risk för att bolaget med nuvarande förlustnivå måste be aktieägarna om kapitaltillskott genom utförsäljning av nya Mavshack-aktier vilket då leder till nedgång i börskursen?

Mavshack fick under första halvåret 2013 in ett kapitaltillskott på 10 miljoner kr._

Kom de pengarna in före slutet av juni 2013 eller kom de in därefter, med tanke på att bolaget bara hade 2 miljoner kr kvar i kassan per slutet av juni 2013?

//Edit: Har mejlat fråga om det till Mavshack-vd:n Jonas Litborn. Anger svaret här om (när) det kommer.

//

• _ev "luft" i balansräkningen i form av immateriella anläggningstillgångar bokförda till 5-6 miljoner kr (motsvarande 41% av totala tillgångar och 58% av eget kapital)

Dvs om Mavshack fortsätter gå dåligt framöver finns risk för att de immateriella anläggningstillgångarna måste skrivas ned till noll kr vilket då ger en negativ resultateffekt på 5-6 miljoner kr som urholkar det egna kapitalet med 58% (dvs en minskning från ca 9 miljoner kr till ca 4 miljoner kr)._

Mer om Mavshack i tidigare blogginlägg från 13 sep 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hm/salj-hm-kinnevik-mavshack

Där fick aktien rekommendationen "sälj" vid dåvarande börskurs 0,39 kr.

Och nu ligger aktien i 0,37 kr vid kl 12 tis 29 okt 2013.

Ur det blogginlägget bla:

Tillägg från 26 sep 2013:

_Mavshack-vd:n Jonas Litborn har tydligen följande mål för Mavshack per årsskiftet 2013/2014:

• 150 000 betalande abonnenter. Det ska ge Mavshack intäkter på 4,5 miljoner kr i månaden (=54 miljoner kr per år).

• 4 miljoner "likes" på Facebook. Det ska ge intäkter på 4 miljoner kr i månaden (=48 miljoner kr per år).

- - -

Summa intäkter i så fall 102 miljoner kr per år

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2171836#msg14692598

För att 150 000 pers ska generera intäkter på 4,5 miljoner kr i månaden måste de betala en avgift på 30 kr i månaden (150 000 pers gånger 30 kr/månad = 4,5 miljoner kr/månad).

Mavshacks strategi när bolaget lanserar sin filmstreaming-tjänst i ett nytt land (ur Mavshacks q2/2013-resultatrapport som kom 23 aug 2013):

"Först lanserar vi oss på Facebook för att snabbt och kostnadseffektivt etablera vårt varumärke på marknaden i fråga och när antalet användare på Facebook vuxit tillräckligt så öppnar vi upp denna marknad för mavshack.com.

Nyckeln är att hela tiden hitta attraktivt innehåll som gör att fler användare tillkommer och ju fler användare vi får desto enklare är det naturligtvis att hitta ännu mer attraktivt innehåll, vilket till till slut leder till exponentiell tillväxt."

Vår lansering av den indiska versionen av Mavshack på Facebook är ett lyckat exempel på tillämpningen av denna strategi.

Vi har redan efter fyra månader över 150 000 användare.

Som jämförelse kan nämnas att det tog över ett år för den filippinska versionen att nå upp till denna siffra och vi är säkra på att nästa marknad går ännu snabbare ju mer etablerat Mavshack blir som varumärke.

Just nu har vi 630 000 användare på vår filippinska Facebook-sajt och vi ökar med c:a 25 000 i veckan.

Med de nya marknader som kommer att öppnas upp inom kort och i beaktande av att expansionstakten ökar alltmer känner vi oss trygga med att klara vårt uppsatta mål att Mavshack skall sammanlagt ha över fyra miljoner användare på Facebook före årets slut.

Vi måste fortfarande ge stora rabatter på vår annonsförsäljning på Facebook men i takt med att antalet användare ökar och vi blir alltmer etablerade kommer marginalerna förbättras."

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Mavshack/66473/Mavshack__MAV_20130823_16.PDF

Dvs Mavshacks intäkter från användare på Facebook utgörs tydligen av annonsintäkter.

Det finns till och med en ganska utförlig beskrivning av Mavshack på engelska Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Mavshack_

Tillägg från 8 okt 2013:

_Inlägg på Di.se:s aktieforum Börssnack från signaturen "ztewfan" om att Mavshacks antal "likes" på Facebook legat stilla ett tag nu på 800 000-900 000 pers trots att bolaget har som mål att nå 4 miljoner pers senast i slutet av 2013.

Mavshack har räknat med att en ganska stor del av bolagets intäkter ska komma från dessa Facebook-likes.

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2173638#msg14706731

Signaturen "kohandel" uppger i tråden att Mavshack i Indien startade i mars 2013 och nu kommit upp i 215 000 likes där.

ztewfans siffra 800 000-900 000 likes är summan av Mavshacks likes i Filippinerna plus Indien._

_En annan förhoppning är att Mavshack ska generera intäkter genom att folk använder Mavshacks app som finns förinstallerad i mobiltelefoner sålda genom bolaget Myphone.

Men ztewfan frågar sig i tråden om det kommer att ge särskilt mycket intäkter för Mavshack eftersom det alltid finns många appar förinstallerade när man köper en ny mobiltelefon, utan att man använder dem.

Redan i aug 2013 sålde ztewfan sitt eget innehav av Mavshack-aktier då han såg att antalet Mavshack-likes på Facebook (bla från Indien) inte ökade i önskad takt: http://borssnack.di.se/diseconf/forum/listmessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2166151&search=ztewfan

Även i början av sep 2013 konstaterade ztewfan i en Börssnack-tråd att antalet Mavshack-likes låg på 815 000 pers och inte verkade öka särskilt: http://borssnack.di.se/diseconf/forum/listmessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2167920&search=_

_Mavshacks strategi med att erbjuda sin filmstreamingtjänst gratis via Facebook är ju att användarna efter ett tag ska bli riktiga, betalande kunder hos Mavshack.com.

Men att antalet likes inte ökar som väntat gör att denna konvertering verkar bli en besvikelse, och därmed även att Mavshacks intäkter kommer att bli lägre än väntat enl ett (fritt tolkat) inlägg från ztewfan i den senaste länken ovan.

Mavshack-aktien nu i 0,39 kr (slutkurs tis 8 okt 2013).

Det ger bolaget ett börsvärde på 206 miljoner kr med ca 528 miljoner utestående aktier._

Tillägg från 14 okt 2013:

Mavshacks mål är att ha 4 miljoner Facebook-likes per slutet av 2013 (dvs folk som markerat "like" för Mavshack via Facebooks internet-hemsida)_, och att kunna få annonsintäkter motsvarande 1 kr per like per månad.

Med 4 miljoner likes skulle det alltså generera intäkter på 48 miljoner kr per år (4 miljoner likes gånger 1 kr per like per månad gånger 12 månader per år).

De som ger Mavshack en Facebook-like får dock inte se hela Mavshack-utbudet av filmer gratis, utan bara utvalda delar.

Förhoppningen är att dessa gratisanvändare som gett Facebook-likes i nästa steg blir betalande abonnemangskunder, eller att de åtminstone betalar för att se ytterligare, enstaka filmer.

Signaturen "pbebim" på Di.se:s aktieforum Börssnack skissar på att Mavshack kommer att nå intäkter på totalt 48 miljoner kr under 2014, varav:

• 24 miljoner kr i annonsintäkter via Facebook-likes

• 24 miljoner kr från betalande användare

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2174851#msg14715814_

//Tillägg 4 nov 2013

Tråd på Di.se:s aktieforum Börssnack idag om att analysföretaget IHS räknar med att det år 2017 kommer att säljas 525 miljoner smartphones (avancerade mobiltelefoner) i världen med fingeravtrycks-läsare: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2178289#msg14742413

Debatt i tråden om det är mindre än vad FC räknar med.

Enl IHS är det bolagen Authentec (som ägs av Apple), Fingerprint Cards och Validity som väntas bli leverantörer av dessa fingeravtrycks-läsare.

Enl artikel om detta från nyhetsbyrån Direkt som anges i tråden:

Antal sålda mobiltelefoner i världens med fingeravtrycks-läsare:

2012: 4,5 miljoner st

2013 (prognos): 45 miljoner st

...

2017 (prognos): 525 miljoner st

Signaturen CrowHater uppger i tråden att det väntas säljas totalt över 2 miljarder smartphones i världen under 2015.

Fingerprint Cards prognos om antalet sålda konsumentelektronik-produkter (dvs bla mobiltelefoner) i världen med fingeravtrycks-läsare:

2014: över 500 miljoner st

2015: över 3 miljarder st

Fingerprint Cards räknar därutöver med att ha en marknadsandel på 60% under 2014/2015 vad gäller fingeravtrycks-läsare för smartphones (50% år 2015).

Och FC räknar med att nå följande intäkter:

2014: över 500 miljoner kr (varav det mesta under andra halvåret 2014)

2015: 3 miljarder kr

Vad gäller lönsamheten har FC räknat med en ebitda-marginal på uppemot 30% år 2015.

Vissa uppgifter från signaturen CrowHater enl tråden ovan.

Om FC får en order på att leverera fingeravtrycks-läsare (touchsensorer) till en av sydkoreanska bolaget Samsungs mobiltelefoner i S-serien, kommer bara det att generera intäkter på 2,5-3 miljarder kr för FC enl CrowHater.

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

• Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

• Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

• Fingerprint Cards: "Sälj" vid nuvarande börskurs 50,75 kr.

• Arcam: "Sälj" vid nuvarande börskurs 861 kr.

• Starbreeze: "Sälj" vid nuvarande börskurs 0,75 kr.

(Börskurserna är slutkurser per mån 28 okt 2013.)

Och även:

• Mavshack: "Sälj" vid nuvarande börskurs 0,37 kr (kring kl 12 tis 29 okt 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?