Post entry

Fas 3 för en spottstyver

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

InDex Pharmas konkurrensbild blir bättre och bättre över tid. Aktiemarknadens underskattning av bolaget och dess möjligheter är monumental. Nu är vi i väntan på PM om avtal med CRO och detaljer om kommande fas 3:a

I tillägg till analysen i mitt föregående inlägg

https://www.redeye.se/arena/posts/index-pharma-med-530-msek-i-kassan-och-en-fas-3-paa-gaang

kan nu konstateras följande om konkurrenterna som sattes frågetecken för i dokumentet.

AMJ300 - EA Pharma/Kissei presenterade 13 januari 2021 fas 3 data lite kryptiskt och hänvisar till kommande konferenser. Kan ses som ett tecken på tveksamma data. https://www.kissei.co.jp/e_contents/news/2021/20210113-3873.html

Mirikizumab - EliLilly som initialt skulle presentera data från fas 3 induktionsstudien LUCENT-1 förra året har nu skjutit på resultaten till december 21. Antagligen har, eftersom det är IV injektioner, pandemin försvårat rekryteringen till denna relativt stora studie. Möjligvis har jag själv missat fas 2 studien som publicerades i början på 2020. Denna finns att läsa om i följande länk.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31493397/

Verkar som man nått vissa kliniskt relevanta mått men med mycket otydliga dose-respons svar och en del adverse events.

Sammantaget tycks konkurrensbilden ytterliggare ha förbättrats för InDex.

Att bolaget idag värderas till en spottstyver (kaffepengar) är helt häpnadsväckande!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?